ေကာဇာျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၇၆ ခုနွစ္ အေၾကာင္း

Friday, April 11, 2014ေကာဇာျမန္မာ နွစ္သစ္ ၁၃၇၆ ခုနွစ္ ကံဇာတာ


ယခုေကာဇာ နွစ္သစ္ကေတာ့….. ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဟုိတယ္နွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြင့္သာနုိင္ေသာ ေကာဇာခုနွစ္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အခ်စ္ကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္ မြမ္းမံျခင္း

Tuesday, January 28, 2014

ေမာင္ နွင့္ မယ္ ေရႊလည္တြဲနုိင္ဖုိ႕ စာစု(၅)
 

အခ်စ္ ဆုိတာ … ေနာက္ဆုံးေပၚ ဟန္းဆက္ တစ္လုံး လုိပါပဲ။  ဆုိင္ေပၚမွာ ရွိေနတုန္းက ကိုယ့္ကုိ ျမဴဆြယ္ေနသေလာက္ …၊ ကုိယ့္လက္ထဲေရာက္လာခ်ိန္က စျပီး….ဘာမွ သိပ္မဟုတ္ေတာ့သလုိ ..တစ္စ တစ္စ ယဥ္ပါး ေျဖာ့ေတာ့ လာတတ္စျမဲ ။
 
အခ်စ္က ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ တစ္ခုနဲ႔ တူတယ္….။ အျမဲတမ္း update ေတာင္းေနတတ္တယ္။ Ask me later … လုပ္ပါမ်ားရင္ …အခ်စ္က …အရင္လုိ မသြက္ေတာ့ဘူး..။  လိပ္အိုၾကီး တစ္ေကာင္ရဲ႕ ေက်ာေပၚက ပိႆာေလး လုိပဲ ျဖစ္လာတယ္။

ၾကာရင္ ..ခက္ေတာ့မယ္…ထင္ရဲ႕ ။
အခ်စ္ေရ ….. ကိုယ္တုိ႔ …အခ်စ္ကို  ျပန္လည္ ျပဳျပင္ မြန္းမံ ၾကရေအာင္ …….။

ၾကာသာပေတး သားသမီးတို႔ ကံဇာတာ… (၂)

Thursday, October 31, 2013ေဗဒင္ ..ဆုိတာကို ..မယုံဘူး ဆုိရင္ေတာင္..၊ သံသရာက မကၽြတ္မလြတ္နုိင္ေသးသမွ် …ၾကာသာပေတးေန႕ဖြား ျဖစ္ရသည့္ဘ၀တုိင္းမွာ…..သည္ကံဇာတာမ်ဳိးေတြေတာ့ ၾကံဳလာပါလိမ့္မယ္။

မဟာဘုတ္ အၾကြင္းဖြား ၾကာသာပေတးမ်ား ၏ ကံဇာတာ

ၾကာသာပေတးေန႔ဖြား တစ္ဦး ျဖစ္ျပီး …..  ျမန္မာရုိးရာ မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာအရ … အၾကြင္းဖြား ခုနွစ္မ်ဳိး ခြဲျခား နုိင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေဗဒင္ပညာနဲ႔ စိမ္းသက္လြန္းသူမ်ားအဖုိ႔ မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိ မိမိတုိ႔ …ဘာအၾကြင္းဖြား လဲ ၊ ဘာဖြားလဲ မသိေသးဘူးဆုိရင္…ေအာက္ပါစာပုိဒ္ကုိ ဖတ္ျပီး အလြယ္တြက္ၾကည့္နုိင္ပါတယ္။

ၾကာသာပေတးသားသမီးတို႔ ကံဇာတာ…

Friday, October 4, 2013


ေဗဒင္ ..ဆုိတာကို ..မယုံဘူး ဆုိရင္ေတာင္..၊ သံသရာက မကၽြတ္မလြတ္နုိင္ေသးသမွ် …ၾကာသာပေတးေန႕ဖြား ျဖစ္ရသည့္ဘ၀တုိင္းမွာ…..သည္ကံဇာတာမ်ဳိးေတြေတာ့ ၾကံဳလာ ပါလိမ့္မယ္။

ၾကာသာပေတး ေန႔ဖြား တုိ႔ ကံဇာတာ  … 

ေျခာက္ၾကြင္းဖြားတုိ႔ အေၾကာင္း

Monday, August 26, 2013


မိမိရဲ႕ ျမန္မာေမြးခုနွစ္ သကၠရာဇ္ကုိတည္ …ခုနွစ္ျဖင့္စား ..။ ၾကြင္းတဲ့အၾကြင္းက ... ၆ … ျဖစ္ခဲ့မယ္ ဆုိရင္ …သင့္ကုိ ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြားလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြား တုိ႔အေၾကာင္း ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႕……။

 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB