၁၃၇၇ ခုနွစ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ ( ၃)

Saturday, May 9, 2015


၁၃၇၇ ခုႏွစ္အေၾကာင္း ေနာက္ဆုံးေဆာင္းပါးျဖစ္ပါတယ္။

ဒီတစ္နွစ္ မဟာဘုတ္ဇာတာခြင္မွာ ….လွပတဲ့ ျဂိဳဟ္သမၺႏၶ တစ္ခု ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အထြန္းဌာနမွာ ရပ္တည္ေနတဲ့ မဟာဘုတ္နိစ္ျဂိဳဟ္ ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ နဲ႔ ဘဂၤဌာနမွာ ရပ္တည္ေနတဲ့ ၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္တုိ႔ …ဌာနခ်င္း ပရိ၀တၱနသမၺႏၶျပဳ ရပ္တည္ေနတဲ့အခ်က္ပါပဲ။

၁၃၇၇ ခုနွစ္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ ( ၂ )

Sunday, May 3, 2015

နွစ္ေတြကေတာ့ တစ္နွစ္ျပီး တစ္နွစ္ေျပာင္းလာမွာပါပဲ။ ျမန္မာ့ရုိးရာမဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာအရေတာ့ ခုနွစ္နွစ္ စက္၀န္းသည္ အလွည့္က် လည္ပတ္ေနျပီး ကံစက္၀ုိင္းကုိ လည္ပတ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ ေန႔ခုနွစ္ေန႔ကုိ စေန တနဂၤေႏြ ..တနလၤာ စသည္အားျဖင့္ ခုနွစ္ရက္ ခုနွစ္လီ … အပတ္စဥ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး ျဖတ္သန္းေနရသည့္နည္းတူ…  နွစ္ခုနွစ္မ်ဳိးကိုလည္း …သည့္နွယ္ပင္ လည္ပတ္ျဖတ္သန္းေနၾကရပါတယ္။

သည္တစ္နွစ္ က်ေရာက္ရာ …မဟာဘုတ္ခြင္ဟာ …ငါးခုၾကြင္းမဟာဘုတ္ခြင္ နွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕ေဆာင္းပါး နံပါတ္(၁) မွာ ..တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ နဲ႔ တနလၤာျဂိဳဟ္ ရပ္တည္မႈ အေနအထား အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ အတန္အသင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး ျဖစ္တာေၾကာင့္ …ယခု ..အဂၤါျဂိဳဟ္ ရပ္တည္မႈ အေနအထားကို ဆက္ပါမယ္။

၁၃၇၇ ခုနွစ္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ (၁)

Sunday, April 26, 2015နွစ္သစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ၁၃၇၇ခုနွစ္ကေတာ့  …ေရာက္ရွိလုိ႔ျဖင့္ လာပါေလၿပီ။

ကၽြန္ေတာ္ စာမေရးနုိင္ျဖစ္ေနခဲ့သည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါျပီ။ ဒီတစ္နွစ္ေတာ့ စာေၾကြးမ်ား ၊ ေဟာစာတမ္းေၾကြးမ်ား က်ားကုတ္က်ားခဲ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ဆပ္ရပါမည္။ ယခု …………နွစ္သစ္ျဖစ္သည့္ ၁၃၇၇ခုနွစ္ အေၾကာင္း မဟာဘုတ္ရႈေထာင့္အျမင္မွ တင္ျပေပးသြားပါမည္။

သည္ႏွစ္ ေမြးသည့္ ရင္ေသြးငယ္ေတြ (၁၃၇၇ ခုနွစ္)

Saturday, April 25, 2015


သည္နွစ္ေမြးသည့္ ရင္ေသြးငယ္ေတြ ေဆာင္းပါးမ်ားဟာ … ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္ဘေလာ့ (www.mahabote.org) မွာ ကၽြန္ေတာ္ နွစ္စဥ္ ေရးသား ခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါး အမ်ဳိးအစားတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ အားလုံးက .. မိဘေလာင္းလ်ာမ်ား ၊ သားသမီးရတနာ ထြန္းကားေတာ့မယ့္ ..မိဘမ်ားအတြက္ ဒီေဆာင္းပါးေလးေတြဟာ နွစ္စဥ္ လူဖတ္မ်ားျပီး ….မၾကာခဏ ေတာင္းဆုိျခင္းလည္း ခံခဲ့ရေသာ ေဆာင္းပါးတစ္မ်ဳိးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမာင္သိန္းလြင္ရဲ႕ ျမားနတ္ေမာင္

Wednesday, October 1, 2014
ရုပ္ရွင္မင္းသား ကုိလြင္မုိး ဆုိတာ ..ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ လူရြယ္ဘ၀က သေဘာက်တဲ့ သရုပ္ေဆာင္တစ္ဦးပါ။ အဲဒီ့တုန္းက ကုိလြင္မုိးက ပိန္ပိန္ပါးပါး နဲ႔ တစ္ကယ္လည္း ၾကည့္ေကာင္းပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ …အဲဒီ့ေခတ္က လူေခ်ာမင္းသားပါ။ 

 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB