ကုိယ့္ရင္ေသြးကုိ ေကာင္းေစလုိ စာစု(၁)

Wednesday, December 30, 2009


ကုိယ့္ရင္ေသြးကို ေကာင္းေစလုိ စာစု(၁)

မိဘတုိင္းကေတာ့ ကုိယ့္ရင္ေသြး ကုိယ့္သားသမီးကုိ ေကာင္းေစလုိ သည္မွာ သဘာ၀ပင္ျဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံ....မိဘ၏အလုိဆႏၵနွင့္ သားသမီး၏ အလုိွဆႏၵတုိ႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကီး ဆန္႔က်င္သြားသည့္အခါ မိဘနွင့္ သားသမီးတုိ႔အၾကား မလုိလားအပ္ေသာ ျပသနာမ်ားျဖစ္ပြားလာၾကရျပန္သည္။ ယခုေဆာင္းပါးသည္ မိဘနင့္ သားသမီးတုိ႔အၾကား ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ယင္းျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းနုိင္ေစရန္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အနဲဆုံးအဆင့္အားျဖင့္ ေျပလည္မႈရရွိနုိင္ေစရန္ ရည္သန္ျပီး ေရးသားပါသည္။ သားသမီးဟုဆုိရာတြင္လည္း အရြယ္အားျဖင့္ မိခင္ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္မွ အစ အရြယ္ေရာက္ျပီး လူလားေျမာက္ေနေသာသားသမီးအားလုံးကုိ ရည္းညႊန္းပါသည္။ သားသမီး ၏ အမည္ နွင့္ စရုိက္ ယခုက႑တြင္ ရင္ေသြးျဖစ္သူကုိ မွည့္ေခၚထားေသာ နာမည္ အရ ျဖစ္ပြားလာမည့္ စရုိက္လကၡဏာအခ်ဳိ႕ ကုိ ေရးသားေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။ နာမည္အရ ဟုဆုိရာတြင္ စာရႈသူမ်ားနားလည္နုိင္ေစရန္အတြက္ ေဗဒင္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာေ၀ါဟာရမ်ားကုိ အတတ္နုိင္ဆုံး ေလ်ာ့ခ်သြားျပီး ဆီေလ်ာ္မွတ္လြယ္မည့္ ေ၀ါဟာရ တုိ႔နွင့္ ၾကိဳး စားေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ စာတစ္ဆုပ္မွ် နွင့္ နာမည္အရ ျဖစ္ပြားလာမည့္အက်ဳိးအျပစ္တုိ႔ကို အားလုံး အတိအက် သိရွိနုိင္မည္ကား မဟုတ္ပါ။ စာေရးသူအေနနွင့္လည္း အတိအက် ဟု မဆုိလုိပါ။ သုိ႔ေသာ္ အတတ္နုိင္ဆုံး စာေရးသူ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့လာအားထုတ္ခဲ့ေသာ မွန္ကန္ညီညြတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စာဖတ္သူတုိ႔ နားလည္ သိရွိေအာင္ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႕ မွန္မမွန္ဟုတ္မဟုတ္ကုိ မိမိတုိ႔ရင္ေသြး ကုိ ၾကည့္ရႈေစာင့္က်ပ္ သတိခ်ပ္မိျခင္းအားျဖင့္ တစ္ျဖည္းျဖည္း သိနားလည္လာမည္ဟု စာေရးသူ အေနနွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ယုံၾကည္မိပါသည္။တစ္ခုသတိေပးလုိသည္မွာ ယခုေဆာင္းပါးကို လုိအပ္သည္ဟုယုံၾကည္စိတ္ျဖင့္ ဖတ္ရႈမည့္စာရႈသူမ်ားအေနနွင့္ ကုိယ့္ရင္ေသြးကို ေကာင္းေစလုိ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စာစုအစဥ္အဆက္ ဆက္လက္ဖတ္ရႈသြားရန္လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ အက်ဳိးအျပည့္အ၀ ရရွိနုိင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္မိပါေၾကာင္း။

(၁) နာမည္အဖ်ားစလုံး နွင့္ ရင္ေသြးစရုိက္လကၡဏာ အရ အုပ္ထိမ္းပ်ဳိးေထာင္ျခင္း

နာမည္အဖ်ားစလုံးဆုိသည္ မွာ နာမည္၏ အဆုံးစာလုံး ကို ဆုိုလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ပမာအားျဖင့္
စုိးေ၀လြင္ တြင္ လြင္သည္အဖ်ားစာလုံးျဖစ္သည္။

နာမည္အဖ်ားစလုံးတနဂၤေႏြနံျဖင့္မွည့္ေခၚျခင္း နွင့္ အုပ္ထိမ္းပ်ဳိးေထာင္ျခင္း

နာမည္အဖ်ားစာလုံး (အ၊ဥ) ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားသည့္ ..စုိးမုိးေအာင္၊ တင္မာဦး၊ သူဇာေအး၊ လင္းလက္ဦး..
စသည္
ကဲ့သုိ႔ေသာ အမည္ရွင္ရင္ေသြးမ်ားကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္းက႑

နာမည္အဖ်ားစာလုံးတနဂၤေႏြနံ (အ၊ဥ) ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားတဲ့ ရင္ေသြးေတြ ကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရာမွာ၊ ခ်ီးမႊမ္းေျပာဆုိေပးဖုိ႔ အထူးလုိအပ္ပါတယ္။ ဒီလုိကေလးေတြကုိ မိဘေတြက နင္အျဖစ္ကုိမရွိဘူး၊ ညံ႔တာအလြန္ပဲ အသုံးကိုမက်ဘူး စသည္ျဖင့္ အျပစ္တင္ေ၀ဖန္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ကေလးရဲ႕နွလုံးသားကုိ ဓါးျမျမနဲ႔ ထုိးဆြေနသလုိ
ခံစားရတတ္ပါတယ္။ အဲဒီ့လုိမၾကာခဏေ၀ဖန္ျပစ္တင္ေနမယ္ဆုိရင္ မိဘနဲ႔ သားသမီးၾကား နားလည္မႈက တစ္ေန႔တစ္ျခား ကြာဟလာမွာပါ။ အျဖစ္နုိင္ဆုံးခ်ီးမႊမ္းေျပာဆုိေပးပါ။ ကေလးကုိ ဆုိဆုံးမတဲ့နည္းထဲမွာ ဆုေပးဒဏ္ေပးစနစ္ဟာ ဒီနာမည္ရွင္ကေလးငယ္ေတြနဲ႔အသင့္ေတာ္ဆုံးပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သုိေပမင့္ အလြန္အ
ကၽြံဒဏ္ေပးတာ အျပစ္တင္တာမ်ဳးိေတြေတာ့ အတတ္နုိင္ဆုံးေရွာင္ပါ။ သူတုိ႔ကိုအတုယူစရာေကာင္းတဲ့ နုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ အာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ အၾကီးအကဲေတြအေၾကာင္း ေျပာျပေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါဟာသူတို႔အတြက္ အနာဂတ္အလင္းေရာင္ ကို သိစိတ္မွာဖြင့္ေပးလုိက္တာနဲ႔တူတူပါပဲ။ သူတုိ႔ရဲ႕ဘ၀မွာ အစ္ကုိေတြ အေဖအဖုိး ဦးမင္းဦးၾကီးေတြ က အေရးပါတာမုိ႔၊ သူတုိ႔ပတ္၀န္းက်င္မွာ ရွိတဲ့ အဲဒီ့လူေတြအေနနဲ႔ စံျပမဟုတ္ေတာင္ေလးစားထုိ္က္တဲ့အေနအထားမ်ဳိးရွိေနသင့္တာလည္းအမွႏ္ပါပဲ။
ဒီ့ထက္အေရးၾကီးတာတစ္ခုကေတာ့ သူတုိ႔ကုိ စာေကာင္းေပေကာင္းေတြ ၊ ဘာသာေရးနဲ႔ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈပုိင္းဆုိင္ရာ စာေပေကာင္းေတြနဲ႔ ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက ထိေတြ႕ေပးထားနုိင္ဖုိ႔ပါ။ တစ္ျခားအမည္ပုိင္ရွင္ေတြထက္ကို သူတုိ႔က စာေကာင္းေပေကာင္းေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ေပးဖုိ႔ ပိုမိုလုိအပ္ပါတယ္။ ျဖစ္နုိင္ရင္ သူတုိ႔ကုိ ကိုယ္ပုိင္စာၾကည့္ခန္းကေလး သုိ႔မဟုတ္ စာအုပ္စင္ကေလး လုပ္ေပးထားဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ သူတုိ႔ရဲ႕ပင္ကုိယ္စရုိက္အရ ကုိယ္ပုိင္ပုိင္ဆုိင္မႈကုိနွစ္ျခိဳက္တတ္တဲ့စိတ္ေၾကာင့္ ကုိယ္ပုိင္သီးသန္႔စာအုပ္စင္၊ သုိ႔မဟုတ္ စာၾကည့္ခန္းေလး လုပ္ေပးထားျခင္းအားျဖင့္ ဒီကေလးငယ္မ်ဳိးဟာ စာၾကည့္ျခင္း စာဖတ္ျခင္းကုိပိုမုိနီးစပ္သက္၀င္လာမွာအမွန္ပါပဲ။ဘာအမည္မ်ဳိးပဲမွည့္မွည့္ စာဖတ္ျခင္း ဟာလူကုိ အသိဥာဏ္တုိးပြားေစသလုိ၊ အထူးသျဖင့္ ဒီလို နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ တနဂၤေႏြနံျဖင့္မွည့္ေခၚထားတဲ့ ရင္ေသြးေတြမွာေတာ့ အလြန္ေကာင္းတဲ့ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ပုိမိုျပီးသေႏၶတည္လာေစပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီလုိနာမည္ရွင္ကေလးငယ္ေတြကို စာေပေကာင္းေတြနဲ႔ မျဖစ္မေနထိေတြ႕နုိင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးဖုိ႔လုိတယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပေပးရင္း ။ ကုိယ့္ရင္ေသြးကုိေကာင္းေစလုိ စာစု(၁) ကုိ အဆုံးသတ္လုိက္ရပါသည္ခင္ဗ်ား။

ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
kosoemoetun13@gmail.com

ခ်စ္ခ်စ္အေၾကာင္း စာစု(၅)

Tuesday, December 29, 2009

ခ်စ္ခ်စ္အေၾကာင္းတစ္ေစ့တစ္ေစာင္း စာစု(၅)

(ပ၊ ဖ၊ ဗ၊ ဘ၊ မ ..ျဖင့္ အမည္အဖ်ားစာလုံးမွည့္ေခၚထားေသာ ခ်စ္ခ်စ္တုိ႔အေၾကာင္း)

သူတုိ႔လုိ နာမည္ရွင္ေတြကို စိတ္၀င္စားမိမယ္ ..ခ်စ္သူအျဖစ္ ေရြးျခယ္မိမယ္ ဆုိရင္ေတာ့……………ဘာပဲလုပ္လုပ္ ေသးေသးမႊားမႊားေလးေတြ ေတြးတာၾကံတာ လုပ္ျပတာကုိ သူတုိ႔က မနွစ္သက္တတ္ၾကပါဘူး။ေနာင္ခါလာေနာင္ခါေစ်းပဲသေဘာထား ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ၾကီးၾကီးမားမား ၾကံစည္ေတြးေတာ လုပ္ကိုင္ျပလုိက္ပါ။ သူတုိ႔က ျဗစ္စိျဗစ္စိလုပ္တာ ေ၀ဖန္အျပစ္တင္တာမ်ဳိးေတြကိုလည္း မနွစ္သက္တတ္သူေတြျဖစ္တယ္။
အားနညး္ေနသူေတြကုိ ေဖးမကူညီ ကယ္ဆယ္လုိစိတ္ ရွိတတ္သူေတြမုိ႔ ၊ တစ္ခုခုေၾကာင့္ သူတုိ႔စိတ္ အလုိမက် ျဖစ္ေနတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ကုိယ့္အေပၚမၾကည္မသာျဖစ္ေနတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ ကုိယ့္မွာအခက္အခဲေတြၾကံဳျပီး အားနည္းေနတဲ့အသြင္နဲ႔ သူတုိ႔ဆီက အကူညီကို ေတာင္းခံလုိက္တာ မ်ဳိးကေန ျပန္အဆင္ေျပသြားတတ္ပါတယ္။

သူတုိ႔ရဲ႕ဦးတည္ခ်က္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြက ..ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၾကီးမားေနတတ္ၾကတာမုိ႕ ..သူတို႔ကိုကုိယ္ကၾကီးက်ယ္ရန္ေကာ…တန္ရာတန္ရာမမွန္းဘူး စသည္ျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္မိမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေနာင္ေရးက ရင္ေလးစရာအေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္သြားနုိင္ပါတယ္။
ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ေပးတဲ့အခါမွာေတာင္ သူတုိ႔အတြက္ ကုိယ္က ေပးမယ့္လက္ေဆာင္ကုိ ေသးေသးေကြးေကြး ပိစိေလးေတြ မေရြးမိေအာင္ သတိထားပါ။ျဖစ္နုိင္ရင္ ….ပန္းလွလွေတြ အမ်ားၾကီး ေပးတာတုိ႔ ၊ ၀က္၀ံရုပ္အၾကီးၾကီး ၀ယ္ေပးတာတုိ႔ (ဥပမာေျပာတာေနာ္)ဆုိရင္ သူတို႔က သေဘာေခြ႕တတ္ပါတယ္။ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ သူတုိ႔က မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း နယ္ပယ္က်ယ္ျပန္႔ျပီး ၊ ဗဟုသုတစုံလင္ေအာင္ ရွာေဖ ြတတ္သူေတြလည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ..ကုိယ္ကလည္း သူတုိ႔နညး္တူ နီးစပ္ေအာင္ေနတတ္ဖုိ႔လုိသလုိ၊ သူတို႔ရဲ႕မိတ္ေဆြ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး က႑ေတြကို အရမ္းကာေရာ လုိက္လံ ပိတ္ပင္တာမ်ဳိးမလုပ္မိဖုိ႔လည္း အေရးၾကီးပါတယ္။ ဟုိလူနဲ႔မေပါင္းနဲ႔ သည္လူနဲ႔ မဆက္ဆံနဲ႔ ဆုိတာေတြက သူတုိ႔ကို အထူးစိတ္ညစ္ညဴးေစရတတ္လုိ႔ပါ။သူတုိ႔က သေဘာထားၾကီးတာ စိတ္ေနျမင့္မားတာ လူေတြကို ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္တာ ဒါမ်ဳိးေလးေတြကုိ အထူး နွစ္ျခိဳက္တတ္မယ ္ဆုိတာကိုေတာ့ ကုိယ္ကအျမဲသတိျပဳမိေနဖုိ႔လုိပါတယ္။

တစ္ခ်ဳိ႕ဆုိ သူတို႔ကုိယ္တုိင္က ဘယ္လုိအေျခအေနနိမ့္ေနပါေစ၊ သူတုိ႔ေရွ႕မွာ အားနည္းေနသူမ်ဳိးကုိေတြ႕ခဲ့ရင္ မေနနုိင္ေအာင္ျဖစ္ျပီး ကူညီတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါကို ကုိယ္က သူ႔ကို ၾကိမ္းေမာင္းမယ္ ၊ဂရုဏာေဒါေသာျဖစ္ျပီး ကေလာ္တုတ္မယ္ဆုိလည္း သူတုိ႔စရုိက္ကေတာ့ ေျပာင္းလည္းသြားဖုိ႔ မလြယ္ပါဘူး။အကယ္လုိ႔မ်ား သင့္ခ်စ္သူက အဲဒီ့လုိနာမည္ရွင္မ်ဳိး ျဖစ္ေနျပီး သင့္လုိပဲ အျခားတစ္ေယာက္နဲ႔ လည္း ျငိစြန္းျပီး နွစ္ေယာက္ၾကား ဗ်ာမ်ားရတဲ့အေျခအေနမ်ဳိး ၾကံဳျပီဆုိရင္ေတာ့ ေသခ်ာတာက အားနည္းတဲ့ဘက္ကို သူက ေရြးျခယ္လိမ့္မယ္ ဆုိတာပါပဲ။

ေကာင္းျပီ။
အနွစ္ခ်ဳပ္ ျပန္္စုေပးပါ့မယ္။

ဒီလိုနာမည္ရွင္မ်ဳိးေတြကို ခ်စ္ခ်စ္ေတာ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ သေဘာထားၾကီးျခင္း၊ ကူညီကယ္ဆယ္တတ္ျခင္း၊ စိတ္ေနျမင္မ့ားျခင္း၊ ပညာဗဟုသုတ စုံလင္ျခင္းစသည္အားျဖင့္ရွိဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ေတာ့ သည္လုိနာမည္ရွင္ မ်ဳးိေတြကိုခ်စ္ခ်စ္ေတာ္မယ္ဆုိရင္ေပါ့။ ေအာင္ျပည့္ျဖိဳး၊ သူဇာမုိး၊ ယမင္းျဖဴ၊ လင္းေ၀ေမာင္၊ ေအာင္ေက်ာ္ပုိင္၊ တုိးဆုျပည့္၊ ခင္သူဇာမုိး၊ စသည္အားျဖင့္ ဆုိပါေတာ့။
ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
သုေတသီေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း၊
T-group ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္ပညာအဖြဲ႕အစည္း။ waitharlimgphone@gmail.comS

အခ်စ္နွင့္ သူ၏အမည္

Monday, December 28, 2009အခ်စ္ နွင့္ သူ၏ အမည္
စာစု(၁)

သည္တစ္ခါကၽြန္ေတာ္တင္ျပခ်င္တာက (ဆရာကၽြန္ေတာ္နဲ႔ဒီမိန္းကေလးနဲ႔ အဆင္ေျပမလား မေျပမလား၊ ဆရာ သမီးနဲ႔သမီးခ်စ္သူနဲ႔ အဆင္ေျပမေျပသိခ်င္လုိ႔ပါ။) စသည္ျဖင့္ ေမးေလ့ရွိသူေတြအားလုံးအတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ နဲနဲဂြက်တာကေတာ့ ဒီက႑ကေရးမယ္ဆုိရင္ စုစုေပါငး္ေဆာင္းပါးေပါင္း ၆၄ပုဒ္ေရးရမယ့္ အေနအထားျဖစ္ျပီး ..အတုိခ်ဳပ္နုိင္သမွ် စာကုိေလ်ာ့ပစ္မယ္ဆုိရင္ေတာင္ အနဲဆုံး ပုဒ္ေရ ၂၀ေက်ာ္ ေရးရမယ္ ထင္ပါတယ္။ မလြယ္ပါ။

ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ကလည္း လက္ေတြ႕႔တုိက္ဆုိင္ေတြ႕ျမင္ရေသာအၾကိမ္ေရမ်ားအရ အခ်ဳိ႕႕ကုိ ေသခ်ာတပ္အပ္ေဖာ္ျပေရးသားနုိင္ျပီျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ကုိမူ အေတြးျဖင့္ ခန္႕မွန္းရုံမွ်သာ ခန္႕မွန္းနုိင္ေသးျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းကုိ အတိအလင္း၀န္ခံအပ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္တြင္ျပည့္စုံေသာအေနအထားအထိ ေလ့လာသု ေတသနျပဳနုိင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ ေနာင္အခါ ကၽြန္ေတာ့္ရည္းမွန္းခ်က္အတုိင္း T-Group ျမန္မာ့ရ႕႕ုိးရာေဗဒင္ပညာ သုေတသနအသင္းကုိ ထူေထာင္နုိင္ခဲ့ပါမူ လက္ေတြ႕ေလ့လာမႈခရီးသည္ ပုိမိုျပီးမ်ားစြာတြင္က်ယ္လာနုိင္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ ၾကြားလွေခ်လား ၾကီးက်ယ္လွေခ်လားဟုဆုိလွ်င္ ဟုတ္ကဲ့ ၾကီးက်ယ္ပါသည္ခင္ဗ်ား။ ေသးနွပ္လွ်င္ သိမ္ဖ်င္းသြားတတ္ေသာေၾကာင့္ဟုသာ ဆုိၾကပါစုိ႔။


စကားလမ္းက တစ္ျခားကမ္းကုိဆုိက္ေတာ့မည္။ လုိရာကို ဦးတည္ၾကပါစုိ႔။ ယခုက႑တြင္ စာေရးသူအေနနွင့္ နာမည္နွစ္ခုကုိတြဲျပီး ၾကည့္ရႈျခင္းက႑ကုိေရးသားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့လာၾကည့္ပါခင္ဗ်ား။ နာမည္အဖ်ားစာလုံး နာမည္အဖ်ားစာလုံးဟူသည္မွာ နာမည္၏အဆုံးစာလုံးကုိဆုိလုိပါသည္။ ဥပမာ သိန္းျမင့္တြင္ ျမင့္သည္အဖ်ားစာ လုံးျဖစ္သည္။ ႏြယ္နီထြန္းတြင္ ထြန္းသည္ အဖ်ားစာလုံးျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္ကုိဦးစြာသိရွိထားရပါမည္။လူၾကီးနွင့္ကေလး အတြဲေလးအေၾကာင္း(၁) နာမည္အဖ်ားစာလုံး စေနနံ(တ၊ထ၊ဓ၊ဒ၊န) နွင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံး တနလၤာနံ(က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊င) ျဖင့္ မွည့္ေခၚ ထားေသာ သူနွစ္ဦး ၏ လက္တြဲေရးက႑အေၾကာင္း။
ဥပမာအားျဖင့္ စုိးျမင့္ထြန္း နွင့္ ဇင္မီမီေက်ာ္၊ ေနထက္ နွင့္ ယမင္းခင္၊ ၀တ္ရည္တုိး နွင့္ မုိးျမင့္ေက်ာ္။
စသည္ကဲ့သု႔ိေသာ အတြဲမ်ား ျဖစ္သည္။


အထက္ပါ လက္တြဲေဖာ္နွစ္မ်ဳိး၏ လက္တြဲေရးက႑သည္ ခက္ခဲလွေသာ က႑တစ္ရပ္ဟုဆုိခ်င္ပါသည္။
နာမည္အဖ်ားစာလုံးစေန သမားတုိ႔သည္ ေလးနက္စြာလုပ္ေဆာင္တတ္ျပီး သူတစ္ပါးကိုဖိအားေပးတတ္သူမ်ား
ျဖစ္ေနျခင္း နွင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံးတနလၤာသမားတုိ႔မွာ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေနထုိင္တတ္မႈ အေလးအနက္မေတြးမႈ၊
ဖိနွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္သည္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႔တတ္ျခင္း စသည္တုိ႔မွာ ဆန္႔က်င္ဘက္အသြင္ကုိေဆာင္ေန၏။ ဆူတတ္သူ
ေ၀ဖန္တတ္သူ နွင့္ နားပူမခံနုိင္သူ အျပစ္တင္မွာစိုးသူတုိ႔ လက္တြဲရျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေနတတ္၏။ ထုိ႔ထက္ပုိျပီး ခုိင္း
ႏိႈင္းဥပမာေပးရပါမူ နာမည္အဖ်ားစာလုံးစေနသမားမ်ားက အနက္ေရာင္နွင့္ အလားသ႑န္တူျပီး၊ နာမည္အဖ်ားစာလုံး တနလၤာသမားတုိ႔မွာမူ အျဖဴေရာင္နွင့္အလားသ႑န္တူျပန္၏။ အျဖဴေရာင္သမားက
အေပအစြန္းမခံနုိင္သလုိ အမည္းေရာင္သမားကလည္း အေရာင္ေဖ်ာ့မည္ကုိမလုိလားေသာ သူမ်ားျဖစ္၏။
နာမည္အဖ်ားစာလုံးတနလၤာသမား(ခ) အုပ္စု သမားတို႔က လြတ္လပ္မႈကိုျမတ္နုိးျပီး ..စိတ္ခ်မ္းသာမႈကိုရွာလုိ
ၾက၏။ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေနထုိင္ျပီး အသင္းအဖြဲ႕ မ်ားနွင့္သာေပ်ာ္ေမြ႕လုိၾက၏။ နာမည္အဖ်ားစာလုံး စေနနံသမား
(က) အုပ္စုသမားမ်ားကမူ ..လူသူနွင့္ ကင္းေ၀းရာ ဆိတ္ျငိမ္ရာကုိ ပုိမိုသေဘာက်တတ္၏။ အကန္႔အသတ္နွင့္
ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ ေတြးေတာ ၾကံစည္တတ္၏။ တာ၀န္ယူလုိတတ္၏။ ထမ္းလုိတတ္၏။ (ခ) အုပ္စုသမားတုိ႔မွာမူ
တာ၀န္ယူလုိစိတ္ထက္ ...လြတ္လပ္စြာေတြးေတာၾကံဆ လုပ္ကုိင္လုိတတ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ယင္းအမည္ရွင္
နွစ္မ်ဳိးမွာ တစ္ေယာက္တစ္လမ္းဆီကဲ့သုိ႔ ...ေလွ်ာက္လွမ္းမညီနုိင္ေအာင္ ကြာဟေနရတတ္ေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခု အတြဲကို လူၾကီးနွင့္ကေလးအတြဲ ဟု အမည္ေပးလုိက္ပါသည္။လူၾကီး နွင့္ လူငယ္အတြဲ အေၾကာင္း
(၂) ဒီတစ္ခုကေတာ့ နာမည္အဖ်ားစာလုံး တနလၤာ နဲ႔ နာမည္အဖ်ားစလုံး ၾကာသာပေတး ရွိသူတို႔အတြဲနဲ႔ပတ္
သက္တဲ့အေၾကာင္းဆုိပါေတာ့။ ဒီအတြဲကုိေတာ့ လူၾကီးနွင့္လူငယ္အတြဲလုိ အမည္ေပးလုိ႔ရမယ္ထင္ပါတယ္။
ဥပမာအားျဖင့္ ဒီလုိနာမည္ရွင္အတြဲမ်ဳိးေတြဆုိပါေတာ့။
မုိးျမင့္ နွင့္ သူဇာခင္၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ နွင့္ မူယာျဖိဳး၊ နီလာခုိင္ နွင့္ မင္းမင္း၊ ေဇာ္သန္႔ကုိ နွင့္ မ်ဳိးမမ စသည္အားျဖင့္
အတြဲေလးေတြဆုိၾကပါစုိ႔။
နာမည္အဖ်ားစာလုံး ၾကာသာပေတး (ပ၊ဖ၊ဗ၊ဘ၊မ) (က)အုပ္စု နွင့္
နာမည္အဖ်ားစာလုံး တနလၤာ (က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊င) (ခ) အုပ္စု တုိ႔အေၾကာင္း .......................


ဒီအတြဲကေတာ့ မဆုိးဘူးလုိ႔ဆုိနုိင္ပါတယ္။ (က)အုပ္စုလုိ႔ နာမည္ေပးထားတဲ့ နာမည္အဖ်ားစာလုံးၾကာသာပေတးသမားေတြက သေဘာထားၾကီးတတ္တာမ်ားျပီး သူတစ္ပါးကုိ ကယ္တင္လုိ
ေဖးမေပးလုိတဲ့ စရုိက္လည္း အနဲနဲ႕အမ်ားရွိၾကသူေတြမုိ႔ ...ကေလးဆန္တဲ့ (ခ)အုပ္စု နာမည္အဖ်ားစာလုံးတနလၤာသမားေတြကို ခြင့္လႊတ္သီးခံေပးနုိင္ၾကတာမ်ားပါလိမ့္မယ္။ (က)အုပ္စုသမားေတြ
က....ၾကီးၾကီးမားမားေတြးေတာၾကံစည္တတ္ျပီး၊ (ခ) အုပ္စုသမားေတြက ..တစ္ခါတစ္ခါ ကေလးကလားလုပ္ကုိင္
တတ္တာတစ္ခုေတာ့ ေျပာစရာရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အမ်ားစုကေတာ့ အဆင္ေျပတဲ့အတြဲလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ပညာေပးလုိသူနဲ႔ ပညာယူလုိသူအတြဲမ်ဳိးလည္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အားငယ္တတ္သူ နဲ႔ အားေပးတတ္သူအတြဲလုိ႔လည္းဆုိနုိင္ပါတယ္။ လြတ္လပ္မႈကုိ ၾကိဳက္တဲ့သူေတြနဲ႔ နားလည္ေပး သေဘာထားၾကီးေပးနုိင္သူ အတြဲမုိ႔ 70%ေလာက္သင့္တယ္လုိ႔ဆုိနုိင္ပါတယ္ဗ်ား။ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း။

waitharlimgphone@gmail.com

နစ္သစ္ကူးအတြက္ လက္ေဆာင္အစီအရင္

Friday, December 25, 2009

နွစ္သစ္ကူးအတြက္ လက္ေဆာင္အစီအရင္

ဘာရယ္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ..တစ္ခ်ဳိ႕ေတြကလည္း ဆရာ နွစ္သစ္ကူးေတာ့မယ္ ဘာမ်ားထူးထူးျခားျခားေရးဦးမလဲေမးလုိ႔ပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္က အစီအရင္ ဆုိတာေတြကုိ သိပ္၀ါသနာမပါသလုိ၊ ေတာ္ရုံလည္း မယုံၾကည္တတ္လုိ႔ပါ။

သုိ႔ေသာ္ အမွန္တစ္ကယ္ အစြမ္းထက္တဲ့ အရြက္အခက္ရုိက္နည္းေတြ...အစီအရင္ေတြလည္း ရွိတယ္ဆုိတာလည္း မ်က္ျမင္ လက္ေတြ႕အခ်ဳိ႕အရ လက္ခံယုံၾကည္ခဲ့ပါတယ္။ သာမန္အေတြးအျမင္ နဲ႔ ဘယ္လုိမွ စဥ္းစားလုိ႔ဥာဏ္မမီနုိင္ေလာက္တဲ့ သဘာ၀လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိေနပါတယ္။ သိပၸံပညာရပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ရႈေထာင့္ကေန ဘယ္လုိမွလက္ခံလုိ႔မရေပမယ့္ ...အရြက္အခက္ေလးနဲနဲပါးပါးနဲ႔ ၾကီးမားတဲ့ကိစၥရပ္ တစ္ခ်ဳိ႕ကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္သြားတာမ်ဳိးကုိလည္း ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရဖူးပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ကေတာ့ အစီအရင္သမားမဟုတ္ပါဘူး။ ေန႔နံေတြ ဂဏန္းေတြ မဟာဘုတ္တုိင္ေတြနဲ႔ လုံးေထြးေနတဲ့သူပါ။ သုိ႔ေသာ္..ဒီတစ္ခါေတာ့ ...ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ရင္းနွီးတဲ့မိတ္ေဆြအခ်ဳိ႕ကို ေကာင္းေစခ်င္တဲ့ေစတနာနဲ႔ လမ္းညႊန္ေပးခဲ့ဖူးတဲ့ ဒီအစီအရင္ေလးကုိ ..တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ မယုံၾကည္ရင္ မလုပ္ပါနဲ႔။ ယုံၾကည္ရင္လုပ္ၾကည့္ပါ။ ထူးတယ ္မထူးဘူးဆုိတာေတာ့ ေဆာင္ရြက္သူရဲ႕ သဒၵါ၊ ဆႏၵ၊ ၀ီရိယ..အေလ်ာက္ သိျမင္လာပါလိမ့္မယ္။ အဲ..တစ္ခုမွာခ်င္တာက ဒီအစီအရင္ကို လုပ္မယ္ဆုိရင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ဖုိ႔ေတာ့လုိ ပါတယ္။ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းကေတာ့ သိပ္မခက္လွပါဘူး။ လက္ဖက္သားအနဲငယ္နဲ႔ အုန္းသီး ၊ သို႔မဟုတ္..အုနး္သီးစိတ္ သုိ႔မဟုတ္ အုန္းယုိသုိ႔မဟုတ္ (သိပ္ခက္ေနရင္) အုန္းေရဖန္ခြက္တစ္ခြက္စာ လုိပါတယ္။

(ေအာင္မယ္..တီဗြီအစီအစဥ္က ဟင္းခ်က္နည္းပုိ႔ခ်ေနသလုိလုိ ခံစားရတယ္ဗ်)။ လုပ္ရမယ့္နညး္က လင္ဗနး္တစ္ခ်ပ္ထဲမွာ အုန္းသီး ၊ သို႔မဟုတ္..အုနး္သီးစိတ္ သုိ႔မဟုတ္ အုန္းယုိ၊ သုိ႔မဟုတ္အုန္းေရ တစ္ဖန္ခြက္..ကို ..အလယ္မွာထား၊ ..လက္ဖက္သားကို ငါးပုံပုံ ျပီး ေဘးကေန ရံပါ။ ျပီးရင္ ဘုရားမွာကပ္လႈပါ။
ကပ္လႈရမယ့္အခ်ိန္နာရီ ေန႔ရက္ေတြက ေအာက္မွာေရးေပးထားပါတယ္။ အဲဒီ့ထဲက ကုိယ္အဆင္ေျပမယ့္ရက္ကုိ ေရြးျခယ္ျပီးကပ္လႈနုိင္ပါတယ္။ တစ္ခုေျပာခ်င္တာက ဒီအစီအရင္ဟာ လက္ရွိေရာက္ဆဲ ေကာဇာျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၇၁ခုနွစ္အတြင္းအတြက္သာျဖစ္တယ္ ဆုိတာပါပဲ။ ဒါေလးကုိေတာ့သတိခ်ပ္ပါ။

ျပဳလုပ္နုိင္ေသာအခ်ိန္မ်ား

တနလၤာေန႔ နံနက္ 7း30 မွ 9း00 အတြင္း
ဗုဒၶဟူးေန႔ နံနက္ 9း00 မွ 10း30 အတြင္း
ေသာၾကာေန႔ နံနက္ 10း30မွ 12း00 အတြင္း
စေနေန႔ နံနက္ 6း00 မွ 7း30 အတြင္း ..မိမိတုိ႔ အဆင္ေျပေသာအခ်ိန္ကိုေရြးျခယ္ျပဳလုပ္နုိင္သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်ိန္တစ္ခုခုအတြင္း ဘုရားရွင္ကို ေဖာ္ျပပါ လက္ဖက္သား နဲ႔ အုန္းပြဲ ကပ္လႈျပီး ...၊ ဓမၼစၾကာရြတ္ဖတ္ျခင္း
သုိ႔မဟုတ္၊ ဂုဏ္ေတာ္ကုိးပါးကို အနုလုံပဋိလုံ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ရြတ္ဖတ္ပြားမ်ားျခင္း ..ျပဳေပးရပါမယ္။ ဒီေနရာမွာ ဂုဏ္ေတာ္
ရြတ္ဖတ္ျခင္းနဲပတ္သက္လုိ႔နဲနဲေျပာခ်င္ပါေသးတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ေတြက ဂုဏ္ေတာ္ရြတ္ေဟ့ ဆုိ ...၀ရူး၀ရူး နဲ႔ ေခြးရူးလုိက္ဆြဲတာခံ
ေနရသလုိ ရြတ္တာမ်ဳိး ရြတ္တတ္ျပီး၊တစ္ခ်ဳိ႕ၾကေတာ့လည္း ရြတ္သာရြတ္ေနတယ္ အရဟံ ..ဘာမွန္းမသိ ၊ သမၼာသံဗုေဒၶါ ..
ဘာမွန္းမသိ...ဘာမွန္းဘာမွန္းကိုမသိပဲရြတ္ေနၾကတာမ်ဳိးေတြ႕ရပါတယ္။ အၾကံျပဳလုိတာကေတာ့ ..ေသခ်ာအနက္ကိုအာရုံျပဳျပီးမွ
ေျဖးေျဖးခ်င္းရြတ္ဖတ္ျပီး ဘုရားရွင္ရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ေတြကို အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ပြားမ်ားပါ။ ဒါမွလည္း အက်ုဳိးမ်ားပါမယ္။
ဘာဆုိဘာမွ မသိေသးသူတစ္ခ်ဳိ႕အတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္သိထားတဲ့အသိနဲနဲေလးကို ေရးသားေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

အရဟံ
ကိေလသာဟူေသာအပူအညစ္ခပ္သိမ္းတုိ႔မွ ေအးျငိမ္းစင္ျဖဴလ်က္ နတ္လူျဗဟၼာ သတၱ၀ါအားလုံး ရုိေသညြတ္ရုံးလ်က္
ရႊင္ျပံဳးဦးခုိက္ အျမတ္ဆုံး ပူေဇာ္ထုိက္သူ ျဖစ္ေတာ္မူပါေပေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးဘုရား။
သမၼာသံဗုေဒၶါ
သိစရာမွန္သမွွ်တုိ႔ကုိ ဆရာမလုိ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ သိျမင္ေတာ္မူပါေပေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္
ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးဘုရား။
၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏ႖ာ
အသိဥာဏ္စြမ္းအင္အမ်ဳိးမ်ဳိး .. က်င့္ၾကံအားထုတ္မႈစြမ္းအင္အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔နွင့္ ထပ္တူညီညြတ္ ျပည့္စုံေတာ္မူပါေပေသာ
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးဘုရား။
သုဂေတာ
စ လယ္ ဆုံး ...ပင္ နွလုံး ကုိယ္ ႏႈတ္ ..လမ္းမွန္ဟုတ္လ်က္ ျပဳလုပ္ေတာ္မူသမွ် အလုံးစုံေကာင္းျခင္းဂုဏ္နွင့္
အၾကြင္းမဲ့ျပည့္စုံေတာ္မူပါေပေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးဘုရား။
ေလာက၀ိဒူ
ျဖစ္ပ်က္ မ်ားစြာ သတၱ၀ါနွင့္ စၾကာ၀ဠာ စ..ဆုံး ၊ တစ္ေလာကလုံးကုိ သိမ္းၾကံဳးကုန္စင္ အၾကြင္းမဲ့သိျမင္ေတာ္မူ
ပါေပေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးဘုရား။
အနုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼ သာရထိ
သတၱ၀ါတုိ႔ကုိ ကိေလသာ အဆိပ္အေတာက္ ျငိမ္းေဖ်ာက္ေျဖေဆး နည္းလမ္းေပးလ်က္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေအာင္
အၾကြင္းမဲ့ဆုံးမေတာ္မူနုိင္ပါေပေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးဘုရား။
သတၳာေဒ၀ မနုသာနံ
လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါအားလုံး တစ္ေလာကလုံး၏ ညြတ္ရုံးလုိတူ ျပိဳင္ဘက္မျပဴသည့္ တစ္ဆူတည္းေသာဆရာ၊
သံသရာ ခရီးၾကမ္းတြင္ လမ္းျပေရွ႕ေဆာင္ၾကီး ျဖစ္ေတာ္မူပါေပေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးဘုရား။
ဗုေဒၶါ
သစၥာေလးဆူ သိေတာ္မူတုိင္း နာသူအၾကိဳက္ သတၱ၀ါတုိ႔၏ စရုိက္နွင့္ အားေလ်ာ္စြာ...အလုိက္သင့္ပင္
မျမင္မသိမရွိရေအာင္ ေဟာျပေတာ္မူနုိင္ပါေပေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးဘုရား။
ဘဂ၀ါ
ဘ၀မ်ားစြာ ဆည္းပူးေတာ္မူလာခဲ့ေသာ ပါရမီဘုန္းစက္ ကံလက္နက္ျဖင့္ ငါးခ်က္မာန္ခြင္း ေအာင္ေျမနင္းလ်က္၊
အမင္းမင္းနတ္ ျမတ္ထက္ျမတ္ဟု ေလးျမတ္ေကာ္ေရာ္ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ထုိက္ေသာ ဘုန္းကံေတာ္၊တန္ခုိးေတာ္၊ က်က္သေရေတာ္
အနႏၱတုိ႔နွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူပါေပေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးဘုရား။

သည္အစီအရင္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေနာက္ဆုံးေျပာခ်င္တာကေတာ့ ..သည္အစီအရင္ဟာ..၊ ကုိယ္အမွန္တစ္ကယ္ရထုိက္
ျပီး ျပန္မရေသးတဲ့ ကိစၥမ်ဳိးေတြ နဲ႔ ပညာေရးဆုိင္ရာကိစၥအ၀၀ ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြ..၊ အဆက္အသြယ္ သတင္းတစ္ခုခု ျပန္လည္ၾကားလုိသူေတြမွာ အထူးအက်ဳိးျပဳေစပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္..............
လြန္ခဲ့တဲ့အနွစ္ႏွစ္ဆယ္က ကြဲခဲ့အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္ခဲ့တဲ့ ငယ္ရညး္စားကုိျပန္လုိခ်င္တာတုိ႔ လြန္ခဲ့တဲ့တစ္နွစ္ေက်ာ္က အခုိးခံခဲ့ရတဲ့ဥစၥာပစၥည္းကုိျပန္လုိခ်င္တာတုိ႔ အစရွိတဲ့မေတာ္မတဲ့ကိစၥေတြကိုေတာ့ ေဆာင္ရြက္ ေအာင္ျမင္ေစမွာမဟုတ္ပါဘူး။ မိမိနဲ႔အမွန္တစ္ကယ္ထုိက္တန္ျပီး ရသင့္ရထုိက္ျပီး မရေသး ထစ္ေင့ါေနေသးတဲ့ကိစၥေတြ၊ အဆက္အသြယ္ျပန္မလာေသးတဲ့ကိစၥေတြမွာေတာ့ သည္အစီအရင္ကုိ ေဆာင္ရြက္ျပီး သစၥာျပဳရင္ အက်ဳိးရွိနုိင္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္..ဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ အက်ဳိးရွိနုိင္ဖုိ႔ သည္ေဆာင္းပါးကုိ ေရးသားေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

သုေတသီေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း

T-group ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္ပညာအဖြဲ႔အစည္း။
waitharlimgphone@gmail.com

အမွန္ကုိ ၀န္ခံၾကရေအာင္ စာစု(၂)

Thursday, December 24, 2009

အမွန္ကုိ ၀န္ခံၾကရေအာင္ စာစု (၂)

တလားကိန္းတဲ့ဗ်ားးးးးးးးး။

နာမည္ၾကီးေဗဒင္ပညာရွင္ၾကီး (ယခုကြယ္လြန္သြားျပီျဖစ္တဲ့) ဆရာၾကီးမင္းသိခၤရဲ႕ တပည့္ၾကီးတစ္ဦး ဆုိပါေတာ့။ စာေရးသူရဲ႕အသိညီလုိအစ္ကိုလုိေနတဲ့ သူတစ္ဦးကို အဲဒီ့ကိန္းနဲ႔ၾကံဳေနျပီဆုိျပီး ယၾတာေတြေကာ ဘာညာေတြေကာ ဆုိပါေတာ့ ထုံးစံအတုိင္း။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ေတြ႕ေတာ့ စုိးရိမ္တစ္ၾကီးနဲ႔ အဲဒါၾကံဳေနရျပီေျပာတယ္။ (တလားကိန္းေျပာတယ္။ စေနနဲ႔ ဗုဒၶဟူး နိစ္ျပမိလုိ႔ဆုိလားပဲ။ အဲဒါေတာ္ေတာ္ ဆုိးတတ္သလားဆုိျပီးေမးရွာပါတယ္။) ကဲ.............စျပီဇာတ္လမ္း။ စေန ဗုဒၶဟူးနိစ္ျပ ဆုိတာ ေသာၾကာျဂိဳဟ္အိပ္ ၊ သက္ေရာက္တစ္ခုခုၾကံဳခ်ိန္မွာ ဘယ္သူမဆုိ ၾကံဳရမယ့္ နိစ္ျပအတြဲပါ။

ဒါကုိ ကုိေရႊေဗဒင္ဆရာက ၾကံၾကံဖန္ဖန္ (စေနနံ တထဒဓန နဲ႔ ဗုဒၶဟူးနံ ရယလ၀) ေပါင္းစပ္ျပီးသကာလ...၊ တလားကိန္းဆုိျပီး ေဗဒင္ေမးသူကို မသာအေခါင္းနဲ႔ ျခိမ္းေျခာက္ေနပုံေျပာပါတယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ လူတစ္ေယာက္အဖုိ႔ ေသာၾကာသက္ေရာက္လုိ သက္ေရာက္မ်ဳိးကုိ ရွစ္နွစ္တစ္ၾကိမ္ မျဖစ္မေနၾကံဳေနရမွာ ျဖစ္လုိ႔။ သူေျပာတဲ့တလားကိန္းကလည္း ရွစ္နွစ္တစ္ခါၾကံဳေနရမွာပါပဲ။ အဲဒီ့ကိန္းၾကံဳတုိင္းသာ မ်ဳိးဇိျပတ္ေနရမယ္ဆုိရင္ ....အသက္ ေျခာက္ဆယ္ကေန ခုနွစ္ဆယ္အတြင္း ေနသြားရမယ့္လူတစ္ေယာက္ဟာ..တလားကိန္း အနဲဆုံး ခုနွစ္ၾကိမ္ ရွစ္ၾကိမ္ေလာက္ၾကံဳမွာျဖစ္လုိ႔ အသက္ကို တစ္ေခ်ာင္းထဲနဲ႔ မရပါဘူး။ စပါယ္ရာပတ္ ေျခာက္ေခ်ာင္းေလာက္အနဲဆုံးပါရမလုိျဖစ္ေနပါတယ္။ ကမာၻ႕ လူဦးေရ သန္းေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္အနက္က လူေပါင္းမွ်ေခ်တြက္ရင္ တစ္နွစ္ကို ...ရွစ္သန္းေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ဟာ..တလားကိန္းမိေနမွာျဖစ္ျပီး မ်ဳိးဇိအကုန္သာျပတ္ရရင္..ဒီေန႔ နွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုရဲ႕ အခ်မ္းသာဆုံးစာရင္း၀င္ေတြထဲမွာ ေခါင္းေရာင္းတဲ့သူေတြ နဲ႔ သုဘရာဇာေတြ ပါလာနုိင္ပါတယ္။

ဆုိေတာ့.......မလုပ္ပါနဲ႔လုိ႔ပဲ ဒီေနရာကေန ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ကုိ သူဘာမွန္းေသေသခ်ာခ်ာနားမလည္တဲ့ စကားလုံးေတြ အနိဌာရုံ ေတြနဲ႔ မေျခာက္လွန္႔ပါနဲ႔။ ကုိယ့္ကုိအားကုိးလုိ႔ ယုံၾကည္လုိ႔ ထုိက္သင့္တဲ့ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခေပးျပီးျပီပဲ ။ ေက်နပ္ပါ။ ေဗဒင္ဆရာပဲ ဘဏ္ပုိင္ရွင္မွမဟုတ္တာ။ အရမး္ခ်မ္းသာခ်င္ရင္ ဘဏ္ကုိဓျမတုိက္တာက အကုသုိလ္
နဲပါေသးတယ္။ ေဗဒင္ဆရာဘ၀က ေဗဒင္ဆရာေလာက္၀င္ေငြမွန္ရင္ေတာ္ျပီေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ေ၀ဖန္တာက ျပင္းထန္ေကာင္းျပင္းထန္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါအမွန္ေတြပါ။ ကုိယ့္ပညာကုိကိုယ္ သိပ္ယုံၾကည္မယ္ဆုိရင္ ေဗဒင္ေဟာခကုိ သာ တုိးေတာင္းလုိက္ပါ။ ရဲရဲေတာင္းမွန္မွန္ကန္ကန္ ေစတနာထားျပီး ျဖဴျဖဴစင္စင္ကူညီေပးလုိက္ပါ။ ေဟာခတစ္သိန္းဆုိလည္း တစ္သိန္းတန္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ယူဆတဲ့သူရွိရင္လာေမးပါလိမ့္မယ္။

ဆိုေတာ့ ခုနကေျပာသလုိ....နိစ္ျပျဂိဳဟ္နွစ္လုံးကုိ ၾကည့္ျပီး ေလ်ာက္ေျပာေနရရင္ ...(၂+၅) တြဲဆုိ ေကတီဗြီကိန္းတုိ႔...၊ဘာတုိ႔ထြင္ျပီး ..... ခင္ဗ်ားေယာက်ာ္းေကတီဗြီကိန္းမိေတာ့မယ္ ၾကည့္ထိမ္းဆုိျပီးေဟာရမလုိျဖစ္ေနျပီ။

နိစ္ျပျဂိဳဟ္တြဲကုိ သတိျပဳရမယ္ ဆုိတာမမွားပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ...မနက္ျဖန္ ပဲ ဥကၠာပ်ံ ကမာၻကုိ၀င္ေဆာင့္ေတာ့မလုိ ..ေမးသူေသာကျဖစ္ေအာင္ေတာ့ မေျခာက္သင့္တာအမွန္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္အခု ုဒီလုိေရးေတာ့ အမုန္းခံရမွာပါပဲ။ ခံရလည္းမတတ္နုိင္ပါဘူး။ ဆက္ျပီးေတာ့ ေရးမွာပါပဲ။ မေရးဘူးဆုိရင္
မသိတဲ့သူေတြ ပုိဒုကၡမ်ားၾကဦးမွာမုိ႔ပါ။ ဖတ္မိေတာ့လည္း ဖတ္မိတဲ့လူ သိျပီး ဥပါဒါန္စြဲ စိတ္ေသာကေရာက္ရတာမ်ဳိးသက္သာနုိင္မွာပါ။ အခုေျပာခ်င္တာက...ေဗဒင္ဆရာေတြအေနနဲ႔ ..ေမးသူကိုေျခာက္လွန္႔တာမ်ဳိးက ...အကုသုိလ္ၾကီးတယ္ဆုိတာ ပါ။ ဘယ္...........တစ္ဖက္သားမွာ သူ႔ကုိသူ စိတ္ကတစ္ထင့္ထင့္နဲ႔ ..စိတ္နုသူဆုိစိတ္ေရာဂါေတာင္ကပ္သြားနုိင္ပါတယ္။ ေဗဒင္ေမးသူေတြကုိ သိေစခ်င္တာကေတာ့....ေမးေတာ့ေမးးးးးးးေဟ့။ ေနွာ့...။

ဘာသာေရးအသိ ျပင္ပဗဟုသုတအသိခုိင္ခုိင္ရွိမွ ေမးတာကပုိသင့္ေလ်ာ္မယ္ဆုိတာပါပဲ။

သုေတသီေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း။

T-group ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္ပညာအဖြဲ႕အစည္း ။ waitharlimgphone@gmail.com

ခ်စ္ခ်စ္အေၾကာင္းစာစု(၄)

Wednesday, December 23, 2009

ခ်စ္ခ်စ္အေၾကာင္း ... တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း ..စာစု (၄)


ယ ၊ လ ၊ ၀ ... ျဖင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံးမွည့္ေခၚထားေသာ ခ်စ္ခ်စ္တုိ႔အေၾကာင္း

သူတုိ႔လုိနာမည္ရွင္မ်ဳိးေတြနဲ႔ ခ်စ္မိထားသူေတြအဖုိ႔ကေတာ့... နားညီးဖုိ႔သာျပင္ထားေတာ့လုိ႔ ေျပာရမလုိပါပဲ။ မူလမဟာဘုတ္အေနအထားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ဆြံ႔အေနလုိ႔ျဖစ္ေစ.ရွိခဲ့ရင္သာ နားညီးသက္သာနုိင္ပါလိမ့္မယ္။
သူတုိ႔က စကားေျပာရတာကို သိပ္ခုံမင္ၾကတတ္တယ္ေလ။ တစ္ခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း မေျပာရင္ ျမံဳစိစိ၊ ေအးေအးေလး၊ ေျပာလည္းေျပာေရာ ..၀ီေခၚျပီးမရပ္ေတာ့တာမ်ဳိး..ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ သူတုိ႔က..တစ္ခုခုကို ျပဳျပင္ေပးရတာကို ၀ါသနာထုံတတ္သလုိ၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သူမ်ားကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပဳျပင္ခ်င္တဲ့စိတ္အာသီသလည္း ရွိတတ္ၾကသူေတြမို႔၊ သင္သာ သူတုိ႔လိုနာမည္ရွင္မ်ဳိးေလးေတြကို ခ်စ္ခ်စ ္ေတာ္မိရင္..သင့္ကို ျပဳျပင္ခုိင္းတာေတြလုပ္လာမယ္ဆုိတာ ၾကိဳရိပ္မိထားဖုိ႔လုိသလုိ၊ သူ႔အလုိက်လုိက္ေလ်ာညီေထြျပဳျပင္ေနထုိင္ေပးဖုိ႔လည္း လုိအပ္မယ္လုိ႔ၾကိဳသတိေပးပါရေစ။

သူတုိ႔ထဲကတစ္ခ်ဳိ႔ေသာခ်စ္ခ်စ္ကေလးေတြကေတာ့...တစ္ကယ့္လူဆုိးနာမည္တြင္ေနတဲ့... ပတ္၀န္းက်င္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွာ နာမည္ဆုိးတြင္ေနတဲ့..ဖူးစာဖက္မ်ဳိးကုိ တမင္ေရြးျခယ္ျပီး၊ ျပဳျပင္ေပးဖုိ႔ ၾကိဳးစားတတ္ၾကျပန္ပါေသးတယ္။ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ရျခင္းဆုိတာ သူတုိ႔ရဲ႕အဓိက ဦးတည္ခ်က္တစ္မ်ဳိး ျဖစ္တာေၾကာင့္၊ သူတုိ႔ကုိစကားေကာင္းေကာင္း ေျပာေပးတတ္ဖုိ႔လည္း အရမ္းလုိအပ္ပါတယ္။

သူတို႔အတြက္ စကားေျပာေဖာ္ဆုိတာ မရွိမျဖစ္လုိအပ္တဲ့အရာပဲဆုိပါစုိ႔။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔နဲ႔စကားေကာင္းေကာင္း ျပန္ေျပာနုိင္ဖုိ႔အတြက္..သူတုိ႔စိတ္၀င္စားမယ့္ အေၾကာင္းအရာေလးေတြကို လည္း ၊ ရွာေဖြေလ့လာထားမယ္ဆုိရင္ ..အရမ္းကို အဆင္ေျပနုိင္တာေပါ့။ သူတုိ႔က မ်ားေသာအားျဖင့္ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ေတြ၊ အမူအယာလုပ္ပုံေတြကိုလည္း စိတ္၀င္စားတတ္ၾကပါေသးတယ္။ ဒါလည္း သတိျပဳထားသင့္ပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ သူတုိ႔ထဲက ခ်စ္ခ်စ္တုိ႔ကေတာ့ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး နဲ႔ အေတြးအေခၚပို္င္းေတြကို အေလးအနက္ထားတတ္ၾကျပန္တယ္။ ဒီလုိမ်ဳိး ခ်စ္ခ်စ္ေလးေတြနဲ႔ ဆုံဆည္းခဲ့မယ္ဆုိရင္လည္း ကုိယ့္ဘက္က .၊ ေနာေလ့ရွ္ပုိင္းမွာ ..ထက္ျမက္ေနဖုိ႔လုိျပန္ေရာဗ်။

ဟူးးးးးးးးးးးး ။ ကဲ သူတုိ႔လုိနာမည္ရွင္မ်ဳိးေတြနဲ႔ခ်စ္ခ်စ္ေတာ္ဖုိ႔ စိတ္ကူးမ်ားရွိၾကရင္ေတာ့. ေတာ္ကီေကာင္းဖုိ႔က နံပတ္တစ္ပဲဗ်ဳိ႕။ ေတာ္ကီေကာင္းေလ သူတုိ႔ကအၾကိဳက္ေတြ႔ေလပါပဲ။ အျပဳသေဘာဆန္တဲ့ ခ်စ္သူမ်ဳိးေလးေတြလုိ႔လည္းေျပာလုိ႔ရတာမုိ႔....သူတုိ႔က ဘယ္အရာကိုပဲပ်က္ပ်က္ အလြယ္တစ္က ူပစ္ထားလုိက္တာမ်ဳိးကိုလည္း မနွစ္သက္တတ္ဖူး ဆုိတာကိုယ္ကသိထားဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဖိနပ္ကေလးျပတ္တာကအစ... စီးလာတဲ့ ကားပ်က္တာအဆုံး၊ ကုိယ့္ဆရာက ေယာက်ာ္းေလးဆုိရင္ေတာ့
..ခ်စ္သူေရွ႔မွာ ဟုိကလိသည္ကလွည့္ လုပ္ၾကည့္တတ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဖိနပ္ျပတ္ခဲ့ရင္လည္း တြယ္ခ်ိတ္ကေလးနဲ႔ ျပဳျပင္ေပးလုိက္တာမ်ဳိး လုပ္ေပးနုိင္လုိ႔ကေတာ့....အမွတ္ေတြတစ္ေလွၾကီး ရမွာက်ိန္းေသပါပဲ။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အေပးအယူ အလဲအလွယ္လုပ္တတ္တဲ့သဘာ၀စရုိက္တစ္မ်ဳိးပါ။ ဒါကို သိထားဖုိ႔လည္း လုိပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ သဘာ၀မွာ ၊ သူတုိ႔ရဲ႕ဦးတည္ခ်က္မွာကို အဲဒါမ်ဳိးက ပါလာျပီးသားျဖစ္ေနတာပါ။ အေရာင္းအ၀ယ္နဲ႔ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ...အေျခခံစိတ္တစ္မ်ဳိးလုိ႔လည္း ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ဖလွယ္ရတာ၊ အလဲအလွယ္လုပ္ရတာကို ၀ါသနာထုံတတ္တဲ့ သူေတြမုိ႔။ ( ဟုိေန႔ကလုိမ်ဳိး ေနာက္မလုပ္ေတာ့ဘူးဆုိရင္ ...ခ်စ္လည္း ေနာက္ကို ေမာင္မၾကိဳက္တဲ့ ဟုိဥစၥာကို မလုပ္ေတာ့ဘူးေနာ္) ဆုိတာမ်ဳိး ...အလဲအလွယ္သေဘာမ်ဳိးနဲ႔လညး္ ေတာင္းဆုိတတ္ၾကတာကို ၾကိဳတင္သိထားဖုိ႔လုိပါလိမ့္မယ္။

ကဲ ...နဲနဲ အနွစ္ခ်ဳပ္ေပးပါ့မယ္။ အဓိကအေနနဲ႔ သူတုိ႔လုိနာမည္ရွင္မ်ဳိးေလးေတြကို ခ်စ္ခ်စ္ေတာ္မိမယ္ဆုိရင္ စာေပဗဟုသုတၾကြယ္၀ဖုိ႔လုိသလုိ၊ စကားေျပာေကာင္းဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ...ေဆြးေႏြးေပးတာ၊ အယူအဆအေတြးအေခၚျခင္းဖလွယ္ေပးရတာေလး ေတြကို အထူး စိတ္ပါ၀င္စားတတ္သူေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္............၊

အစိမ္းသက္သက္ကေန စျပီးခ်ဥ္းကပ္မယ္ဆုိရင္ေတာင္မွ....စကားစျမည္ေျပာဆုိေဆြးေႏြးျခင္း တစ္ခုခုနဲ႔ ၀င္ေရာက္ခ်ဥ္းကပ္တာဟာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မွာပါ။ ေတာ္ကီ ေကာင္းဖုိ႔ လုိတယ္ဗ်ဳိ႕။ ေတာ္ကီ....ေတာ္ကီ၊ အင္း ေတာ္ကီခ်စ္ခ်စ္လုိ႔ပဲဆုိၾကပါစုိ႔ရဲ႕။

ဥပမာအားျဖင့္ေတာ့ သည္လုိ နာမည္ရွင္မ်ဳိးေလးေတြေပါ့။ ႏြယ္ႏြယ္၀င္း၊ ေအာင္လင္း၊ ေက်ာ္ေဇယ်ာ၊ မင္းေဇာ္ေ၀။ လင္းလင္း၊ ျဖဴလဲ့။

ခ်မ္းေျမ့သုခ ..ရွိၾကပါေစ။

သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း

ခ်စ္ခ်စ္အေၾကာင္းစာစု(၃)ခ်စ္ခ်စ္အေၾကာင္း ... တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း ..စာစု (၃)


စ ၊ ဆ ၊ ဇ ၊ စ် ၊ ည ... ျဖင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံးမွည့္ေခၚထားေသာ ခ်စ္ခ်စ္တုိ႔အေၾကာင္း

သူတုိ႔လုိနာမည္ရွင္မ်ဳိးေတြနဲ႔ ခ်စ္မိထားသူေတြအဖုိ႔ကေတာ့....ရုတ္ရုတ္ ရုတ္ရုတ္မလုပ္၀ံ႔ေအာင္ပါပဲ။
သူတုိ႔က သိပ္လွ်င္သလုိ၊ စုံစမ္း ေထာက္လွမ္း ရတာကိုလည္း ၀ါသနာထုံတတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ဆုိ(မူလမဟာဘုတ္ဇာတာအရ)အဂၤါျဂိဳဟ္အရမ္းအားေကာင္းတဲ့အေနအထားရွိသူေတြ ျဖစ္ခဲ့ရင္...ဇိုးဇုိးဇတ္ဇတ္နဲ႔ ကုိယ့္ကိုဦးေဆာင္ သြားမယ့္သူမ်ဳိးေတြအျဖစ္ေတြ႔ၾကရပါမယ္။ သူတုိ႔က စိတ္ျမန္သလုိ အီးေလးဆြဲေနတာ၊ ေစာင့္ဆုိင္းရတာေတြကုိလည္း အရမ္းမုန္းတတ္ပါတယ္။ နာရီကို ေရွ႕နဲနဲေစာျပီးလွည့္ထားတတ္တာ သူတုိ႔ေပါ့။

..သူတုိ႔ကုိ ..တားျမစ္ပိတ္ပင္ရတာ အရမ္းခက္ပါတယ္။ ..အျဖစ္နုိင္ဆုံးကေတာ့ ေျဖာင္းေျဖာင္းဖ်ဖ် ေျပာဆုိေပးရုံေလာက္ပဲလုပ္ပါ။ သူတုိ႔က အနုိင္ယူခ်င္တယ္။ ယွဥ္ျပိဳင္လုိစိတ္လည္း ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ကယ္လုိ႔မ်ား ဒီလုိခ်စ္သူေလးမ်ဳိးရထားျပီး..သူ႔ကို တစ္ျခားတစ္ေယာက္နဲ႕ ႏိႈင္းယွဥ္ျပျပီးေ၀ဖန္ အျပစ္တင္တာမ်ဳိးလုပ္မိမယ္ဆုိရင္ေတာ့.ေနာင္ေရးအေျခအေနက ရင္ေလးစရာျဖစ္သြားနုိင္တာမုိ႔ ေတာ္ေတာ္ဂရုစိုက္ေရွာင္က်ဥ္ပါလုိ႔ပဲ သတိေပးရပါမယ္။

ဒီလုိနာမည္ရွင္မ်ဳိးေတြဟာ စိတ္ျမန္သလုိ၊ စိတ္ဆတ္စိတ္တုိမႈလည္း ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ရုတ္တရက္ ဖ်တ္ကနဲ ေကာက္ခါငင္ခါ လုပ္တတ္ေလ့ရွိျပီး၊ အရမ္းေသခ်ာတာကေတာ့..သူတုိ႔မွာ ကုိယ္ပုိင္ စံသတ္မွတ္မႈ ေပတံေတြ ရွိေနၾကတာပါပဲ။ ဒီလုိ စံသတ္မွတ္မႈေပတံေတြဟာ...၊ သူတုိ႔ရဲ႕ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊အျပင္..အိိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးူျခယ္ေရးက႑မွာပါ..ရွိေနမွာျဖစ္တဲ့အတြက္.
သူတုိ႔နဲ႔ခ်စ္ၾကိဳးသြယ္မိတဲ့ ေမာင္ေမာင္မမ တုိ႔အေနနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ေပတံေတြကို လုိက္မီ ေနျခင္း၊ သူတုိ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံရည္စံေသြးမွာ အျမဲတည္ေနျခင္း မ်ဳိးရွိေနဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ သူတုိ႔သတ္မွတ္ထားတ ဲ့ စေကး မကိုက္ရင္ေတာ့ အေျပးလုိက္တာေတာင္လြယ္မယ္မထင္ပါဘူး။

(ၾကည့္ပါလား..သူေနာ္ ဇြတ္ပဲ) အဲလိုမ်ဳိးမၾကာခဏဟန္႔ရတာ ...သူတုိ႔လုိနာမည္ရွင္မ်ဳိးေတြပါ။ ဇြတ္တရြတ္လုပ္တာ၊ သူတုိ႔ကစျပီး က်ဴးေက်ာ္တတ္တာ၊တစ္ခါတစ္ေလ မိုက္မိုက္ကန္းကန္း လုပ္ေဆာင္တတ္တာ၊ မာနၾကီးတာ၊ တစ္ခါတစ္ေလ..ရုိင္းရုိင္းျပျပဆက္ဆံတတ္တာ၊ ....တစ္ခါတစ္ေလ စြန္႔စြန္႔စားစားလုပ္တတ္တာ၊ အလ်င္လုိတတ္တာ၊ အစရွိတဲ့ဂုဏ္အရည္ေသြးေတြနဲ႔ျပည့္၀ေနတတ္တဲ့ ခ်စ္ခ်စ္အမ်ဳိးအစားပဲဆုိၾကပါစုိ႔။ သူတို႔ရဲ႕လက္သုံးစကားကေတာ့ အရည္အေသြး ပဲျဖစ္ျပီး၊ ကြာလတီမန္း ကြာလတီေလဒီေတြလုိ႔ေတာင္ ေခၚနုိ္င္သူေတြပါ။ လက္ရဲဇက္ရဲ နုိ္င္တာလည္းသူတုိ႔ပါပဲ။ ဒီေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ခ်စ္ခ်စ္ လုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့..နဲနဲေတာ့ သတိထားဖုိ႔လုိပါမယ္။ ကိုယ္က မိန္းကေလးဆုိရင္လည္း ..လက္ရဲဇက္ရဲနုိင္တဲ့သူတုိ႔လုိ..ခ်စ္ခ်စ္မ်ဳိးက...၊ ဟုိဒင္း..ဟုတ္ကဲ့။ သတိထားဖုိ႔လုိပါတယ္။ ကိုယ္ကေယာက်ာ္းေလးဆုိရင္ေတာ့...လက္ရဲဇက္ရဲ ခ်စ္ခ်စ္ေလးရဲ႕.ဆြဲဆိတ္တာ၊ ထုေထာင္းတာ။ ဗုိက္ေခါက္လိမ္တာ၊ စသည္ျဖင့္..ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ခံရဖုိ႔မ်ားတာေၾကာင့္...အေရွာင္အတိမ္းတတ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။

အနွစ္ခ်ဳပ္ျပန္စုေပးပါ့မယ္။

ဒီလုိနာမည္မ်ဳိးနဲ႔ခ်စ္ခ်စ္ တစ္ေယာက္ေလာက္နဲ႔ ဆုံဆည္းဖုိ႔ျဖစ္လာခဲ့ရင္ေတာ့........အရည္အေသြး နံပတ္တစ္ပါ။ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းမယ့္ သူမ်ဳိးမို႔...အမွားလုပ္ထားတာ၊ ဖုံးဖိဖုိ႔လုိတာေတြကို ..၊ ဖုံးမွာဆုိရင္လည္း ပိပိရိရိ ေသေသသပ္သပ္နဲ႔ျဖစ္ေအာင္ တင္ၾကိဳျပင္ဆင္ထားသင့္ပါတယ္။ သိပ္မေနာက္က်ေစပါနဲ႔။ ဘာကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ ေနာက္က်တာ။ ေတာက်တာ၊ ဂုိက္ဆုိက္က ေခတ္မမီတာ၊ ေမာ္ဒယ္ေအာက္တာမ်ဳိးေတြကိုမျဖစ္ေအာင္ဂရုစုိက္ပါ။ အဲဗားအပ္ဒိတ္ ျဖစ္ေနဖုိ႔လုိတဲ့ခ်စ္ခ်စ္မ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

ေၾသာ္. ဥပမာအားျဖင့္ ဒီလုိနာမည္ရွင္မ်ဳိးေလးေတြဆုိပါေတာ့.........။ ေအးေအးစုိး၊ ခင္ခင္ေဆြ၊ စုိးမင္းေဇာ္၊ လင္းေ၀ဇင္၊ ျပည့္စုံ၊ သန္းထုိက္ညြန္႔၊ တုိးျမင့္ဆု၊။


ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစေသ၀္။

သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း။

အမွန္ကုိ၀န္ခံၾကရေအာင္ စာစု(၁)

Tuesday, December 22, 2009

အမွန္ကုိ၀န္ခံၾကရေအာင္....စာစု(၁)

ေဗဒင္ဆရာတဲ့....။
ကဲ ကြဲကိန္းတဲ့ဗ်ားးးးးးးးးး။ ကုိေရႊဆရာ ေရႊဥာဏ္ေတာ္ စူးေရာက္လို႔ ေဟာလုိက္ပုံက။ မကြဲခ်င္ရင္ ဆရာ့ဆီမွာ အေဆာင္ရွိတယ္တဲ့။ ဒါေပမယ့္ ဒီအေဆာင္က လုိခ်င္တုိ္င္းေတာ့ယူလုိ႔မရဘူးတဲ့။ အဂၤါေန႔မွ လာယူရမယ္တဲ့။ အေဆာင္ခကေတာ့....။ လြန္ခဲ့တဲ့ ကုိးနွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ေလာက္ကပါ။ တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕မွာ စာေရးသူေနထုိင္ခဲ့စဥ္က တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕ေရႊတိဂုံဘုရားေျခေတာ္ရင္းနားမွာ...ဆုိင္ခန္းက်က်နနနဲ႔ ေဟာေျပာေနတဲ့ နာမည္ရေဗဒင္ဆရာ တစ္ဦးပါ။ ေဟာခ်လုိက္ပုံက..အဲသလုိ..။ မွန္တာေတြလည္း အထုိက္အသင့္ ပါေအာင္ေဟာနုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ကြက္ကလည္း...အဲသလုိ ထည့္ထားတယ္။ စာေရးသူက စဥ္းစားပါတယ္။ ဘာျပန္ေျပာသင့္သလဲလုိ႔။ ေနာက္ေတာ့ .....စိတ္မရွိပါနဲ႔ဆရာ..ကၽြန္ေတာ္တစ္ခုေလာက္ ေျပာပါရေစ။ ဆုိေတာ့ ...ေျပာပါေျပာပါ။ ရပါတယ္..တဲ့။

ကၽြန္ေတာ္မယုံဘူးဆရာ။ ဆရာေပးတဲ့အေဆာင္ကုိ ဆရာေျပာသလုိ ဖက္ေခါင္းအုံးထဲထည့္အိပ္ရင္ ...လင္မယား မကြဲဘူးဆုိတဲ့ စကားကုိ မယုံဘူးဆရာလုိ႔ ေျပာလုိက္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္း ဆုိေတာ့...ကၽြန္ေတာ့္ အိမ္ေထာင္ေရးကံကုိ ကၽြန္ေတာ္ပဲပုိင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ပဲ ဆုံးျဖတ္စီရင္လုိ႔ရတယ္။ ဆရာေပးတဲ့အေဆာင္က ၀င္စီရင္ေပးလုိ႔မရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ကသာ ေမတၱာကုန္လုိ႔ ခ်စ္သဒၶါျမံဳခဲ့ျပီဆုိရင္ ဒီအိမ္ေထာင္ေရးကုိ အခ်ိန္မေရြး စြန္႔ပစ္နုိ္င္ ကြဲကြာနုိင္ပါတယ္။ ကြဲကိန္းၾကံဳမွ ကြဲမွာမဟုတ္ပါဘူးလုိ႔။ ေနာက္တစ္ခုကကၽြန္ေတာ့္စိတ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္က သိေနေတာ့ ဆရာေျပာတဲ့ကြဲကိန္းကိုလဲမေၾကာက္သလုိ အေဆာင္ကုိလည္းမယုံဘူးခင္ဗ်ာ။ ဘာလုိ႔လည္းဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က သီးခံေမတၱာထားျပီး အိမ္ေထာင္ေရးကုိတည္ေဆာက္ေနတာကတစ္ေၾကာင္း၊ သားသမီးအေပၚမွာ အင္မတန္ သံေယာဇဥ္ၾကီးတာက တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။

ဒါေပမယ့္ ဆရာက ဒါကုိ မသိရွာဘူး။ ဒီေတာ့ ဒီေဟာကိန္းနဲ႔ကၽြန္ေတာ့္ကုိေျခာက္တာေပါ့။ အဲဒီ့မွာ အဲဒီ့ဆရာက ေျပာရွာပါတယ္။ သုံးလအတြင္းကြဲကုိကြဲရမယ္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ဟုတ္လား၊ ဒါျဖင့္ သုံးလေက်ာ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္ျပန္လာခဲ့မယ္ဆရာလုိ႔ ေျပာခဲ့လုိက္ပါတယ္။ ရန္မျဖစ္ၾကပါဘူး ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ေဗဒင္ဆရာနဲ႔။ ဒါေပမယ့္ စိန္ေတာ့ေခၚခဲ့တယ္ဆုိပါေတာ့။

သူကလညး္ ေတာ္ေတာ္ကုိ ေသခ်ာတဲ့ကိန္းနဲ႔မိေနလုိ႔ ေဟာပုံရပါတယ္။ ခက္တာက ကၽြန္ေတာ္ကလည္းအေတာ္ကုိေခါင္းမာျပီး မွန္တယ္ထင္ရင္ ေနာက္မဆုတ္တတ္တဲ့သူ။ ဒီေတာ့ ေတြ႕ေတာ့တာေပါ့။ သိပ္ေတာ့မမွတ္မိေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္အထင္ 2000 လား 2001 လားပဲထင္တယ္။ တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕မွာ ....အေျမာက္ဆံေတြ ဘာေတြက်..အက္စ္အက္စ္ေအနဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ တုိက္ၾကခုိက္ၾကျဖစ္တဲ့ ကာလေပါ့။ ထုိင္းနဲ႔လည္းတံတားေတြပိတ္ ..ဂ်ိတ္..၊ ဘာညာျဖစ္ကုန္ၾကတဲ့ကာလ ဆုိပါေတာ့။ အဲသည္လုိမျဖစ္ခင္မွာ ေဗဒင္ဆရာနဲ႔ကၽြန္ေတာ္စိန္ေခၚတမ္း ေပါ့ျဖစ္ခဲ့ၾကတာပါ။ သူေဟာျပီး နွစ္လေလာက္အၾကာမွာ ကၽြန္ေတာ္ တာခ်ီလိတ္ကေန ေမြးရပ္ေျမ အညာကို ေခတၱျပန္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္လေက်ာ္ေက်ာ္ၾကာမယ္ထင္တယ္။ ဇနီးနဲ႔သမီးကို ခြဲေနရတာေပါ့။ သူေျပာတဲ့ကြဲကိန္းက ဒါကုိးးးးးးးးးး။ အဲဒီလုိေနေနစဥ္မွာပဲ ..တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕မွာ စစ္ျဖစ္ေနတယ္ ၾကားေတာ့ ခ်က္ခ်င္းပဲ ..ကၽြန္ေတာ္တာခ်ီလိတ္ကုိ ေလယာဥ္နဲ႔ ျပန္သြားခဲ့ပါတယ္။ မွတ္မွတ္ရရ တာခ်ီလိတ္ကိုအသြား ေလယာဥ္ေတြက ေခ်ာင္ခ်ိေနျပီး အျပန္
ေလယာဥ္ေတြကေတာ့ လူျပြတ္သိပ္အျပည့္ပါပဲ။ စစ္ျဖစ္ေနတဲ့ကာလကုိး။ ဒီကေကာင္ကေတာ့ သားေဇာမယားေဇာနဲ႔ ေၾကာက္ခဲ့မိဘူး။ သြားခ်င္စိတ္ပဲရွိတယ္။ စုိးရိမ္စိတ္ပဲရွိတယ္ မိသားစုအတြက္..၊ကုိယ့္ဇနီးရဲ႕မိဘေတြကလည္းအစိုးရ၀န္ထမ္းေတြဆုိေတာ့..
သူတို႔နဲ႔အတူေနေနတဲ့ကၽြန္ေတာ့္..
့္္မိသားစုေလးမွာတာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕မွာ အႏၱရာယ္ဘာညာ က်ေရာက္ေနမွာပဲစုိးရိမ္ခဲ့တယ္။


ထားပါေတာ့..။ ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေရာက္သြားတယ္။အေျခအေနေတြအားလုံး ေအးေဆးတည္ျငိမ္သြားျပီး ကိုေရႊေဗဒင္ဆရာေျပာတဲ့ သုံးလေက်ာ္ျပီး ေလးလေျမာက္ထဲမွာေပါ့ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ့္သမီးေလးနဲ႔အတူ ေရႊတိဂုံဘုရားေျခေတာ္ရင္းက တီးဆုိင္ေလးမွာ ထုိင္ေနတုန္းမွာပဲ .....ကုိကိုေဗဒင္ဆရာနဲ႔ ျပန္ဆုံလုိက္ရပါတယ္။ သူကျပံဳးျပရွာပါတယ္။ သူျပံဳးတာက ျပံဳးတာနဲ႔ေတာ့သိပ္မတူဘူး။ ဘာနဲ႔တူမွန္းလဲ
ခုထိကၽြန္ေတာ္မသိခဲ့ပါဘူး။

ကဲ.....................................................................

ဒီဇာတ္ေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ေရးျပရတာက သူ႔ကိုမုန္းလုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ မ်က္ကန္းယုံၾကည္တတ္တဲ့စရုိက္ကုိ ျပင္ေစခ်င္လုိ႔ပါ။ မယုံပါနဲ႔။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သာ ယုံပါ။ ကုိယ္လုပ္တာက တစ္ကယ္ျဖစ္လာမွာ။ မယုံရင္လူသတ္မႈက်ဴးလြန္ၾကည့္ ..ေထာင္က်မယ္ မပူနဲ႔။ ဘာယၾတာမွေခ်လုိ႔ မရဘူး။ ေဗဒင္ဆရာဆုိတာ တန္ခုိးရွင္မဟုတ္ဘူး။ အၾကံေပးသူသာျဖစ္တယ္။ ဘာကုိအၾကံေပးတာလည္း ။ေလာကသဘာ၀ ဓမၼတာ သေဘာအရ..ျဖစ္တတ္တာ ျဖစ္သင့္တာေလး
ေတြကို ...အၾကံေပးရတာပါ။ ဘာေလးကိုေတာ့ ဘယ္လုိလုပ္ပါ။ ဒါမွ မဂၤလာတရားနဲ႔ညီမယ္။ မဂၤလာတရားနဲ႔ညီရင္ ေကာင္းက်ဳးိခ်မ္းသာဟူသည္ျဖစ္တာပါပဲ။ မဂၤလာတရားနဲ႔ညီေအာင္မေနပဲနဲ႔ေတာ့ ဘာေကာင္းက်ဳိးမွ မေမွ်ာ္လင့္ေနပါနဲ႔။ အခုျဖစ္စဥ္မွာပဲၾကည့္ပါ။ ေဗဒင္ဆရာတစ္ေယာက္က လင္မယားကြဲကိန္းျမင္တယ္။ ယၾတာေရာင္းစားတယ္။ ထုိက္သင့္တဲ့ဥာဏ္ပူေဇာ္ခလည္း ယူျပီးျပီ ။ ယၾတာကုိ ေစ်းေခၚျပီး ထပ္ေငြေတာင္းတယ္။ အကယ္လုိ႔သူ႕ယၾတာက စြမ္းတယ္ဆုိေတာင္...ကုိယ့္ဆီကိုအားကုိးလုိ႔ ယုံၾကည္လုိ႔ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခခ်ီးျမွင့္ျပီး ေဗဒင္ေမးလာသူရဲ႕အိမ္ေထာင္ေရးကုိ ေငြမေပးရင္မကာကြယ္ေပးေတာ့ဘူး။ ဒါဟာ ဆရာေကာင္းတစ္ေယာက္..လုပ္ရမယ့္အလုပ္မဟုတ္ဘူး။ ဒါဆုိ ဒီလူဆရာေကာင္းမဟုတ္ဘူး။ ဆရာေကာင္းမဟုတ္ရင္...ဘာမွေတြးမေနနဲ႔..။ ဘာမွမယုံၾကည္ေနနဲ႔။ ရွင္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္အပါအ၀င္ ေဗဒင္ဆရာအားလုံးကုိ ေျပာခ်င္တာက ...ကုိယ့္ဆီကုိ ယုံၾကည္အားကုိးလုိ႔ ကုိယ္သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခကုိ ခ်ီးျမွင့္ျပီး ..ကုိယ့္ကိုထမင္းေကၽြးတဲ့ ေဗဒင္ေမးသူေတြကို မလိမ္ပါနဲ႔။ မယုတ္မာပါနဲ႔။ မျဖီးပါနဲ႔။ ဒါေတာ္ေတာ္ သက္သက္ညွာညွာေျပာလုိက္တာပါ။
ေဗဒင္ေမးသူေတြကိုေျပာခ်င္တာကေတာ့....ေဗဒင္ဆရာဆုိတာ တန္ခုိးရွင္ ဖန္တီးရွင္ေတြမဟုတ္ပါဘူး။ အၾကံဥာဏ္ေပးလမ္းညႊန္သူမ်ားသာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာပါပဲ။

သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း

waitharlimgphone@gmail.com

သည္အေဖသည္သမီး (၂)

Monday, December 21, 2009

သည္အေဖ...သည္သမီး ဒုတိယပုိင္း (သုိ႔မဟုတ္)
ဇြဲလုံ႔လအေကာင္းဆုံး ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔အနစ္နာခံသူ (သုိ႔မဟုတ္) ယေန႔ေခတ္တုိင္းျပည္၏ရတနာဖခင္၏ေသြးအျပည့္အ၀ပါသူ၊ နုိင္ငံနွင့္လူမ်ဳိးကိုခ်စ္သူ၊မိမိကုိယ္က်ဳိးကုိ ဖခင္နည္းတူစြန္႔လႊတ္နုိင္သူ၊ အခ်ိန္ကာလအလြန္အမင္းၾကာျမင့္စြာ အမွန္တရားအတြက္တုိက္ပြဲ၀င္ေနသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သုိ႔) အေမစုအား ယခုေေဆာင္းပါးျဖင့္ ဂါရ၀ျပဳအပ္ပါ၏။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၀၇ခုနွစ္ ပထမ၀ါဆုိ လဆန္း (၁၀)ရက္ ..အဂၤါေန႔၊ အဂၤလိပ္ခုနွစ္ ..1945 june 19 တြင္ ဖြားျမင္သည္။ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာအရ..(၅)ခုၾကြင္းဖြား အဂၤါရာဇဖြား ျဖစ္သည္။

မူလမဟာဘုတ္ဇာတာ နွင့္ အမည္၏ သေဘာသဘာ၀မ်ား

ဖခင္၏ သမီးပီပီ အေမစုသည္လည္း ... အမည္မွာ ပကၡ မိေနေသာအမည္မ်ဳိးျဖစ္ေန၏။ အရင္းစာလုံးေအာင္သည္ မရဏတြင္လည္းေကာင္း အဖ်ားစာလုံးၾကည္သည္ အဓိပတိဌာနတြင္လည္းေကာင္း အသီးသီးတည္ရွိလွ်က္ ျပင္းထန္ေသာမရဏ နွင့္ အဓိပတိ ပကၡမ်ဳိးမိေန၏။

နာမည္အဖ်ားစလုံးမွာတနလၤာျဖစ္ျပီးယင္းျဂိဳဟ္မွာျဖဴစင္ေသာလြတ္လပ္မႈကိုုျမတ္နုုိးေသာျဂိဳဟ္ ္ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာတစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းျဂိဳဟ္ရပ္တည္ရာဌာနမွာ ...ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳမႈ ၊ စူးစမ္းရွာေဖြမႈ ၊ တုိ္က္ခုိ္က္ထုိးနွက္မႈတုိ႔ကုိျဖစ္ပြားေစတတ္ေသာ အဂၤါပုိင္အဓိပတိဌာနတြင္ ရပ္တည္ေနျခင္းအားျဖင့္ တစ္ေၾကာင္း...၊ တုိ႔ေၾကာင့္ ...
အေမစုမွာ နာမည္အရပင္လွ်င္ လြတ္လပ္မႈအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ရန္ အဆင္သင့္အျမဲ ရွိေနေသာအမည္ရွင္မ်ဳိးဟုဆုိရပါလိမ့္မည္။


ေမြးနံ အဂၤါသည္ တနဂၤေႏြပုိင္ ရာဇဌာနတြင္ရပ္တည္ေနျပီး...၊ ၄င္းရပ္တည္ရာ ...အိမ္ရွင္တနဂၤေႏြမွာမူ..မရဏဌာနတြင္တည္ျပီး၊ အဆုိပါတနဂၤေႏြမွာ ဇာတာရွင္အဂၤါေန႔သမီးအတြက္ ..ဌာနျဂိဳဟ္ (ၾသကာသကာရကျဂိဳဟ္) လည္းျဖစ္၏။ ေမြးနံအဂၤါသည္ စေနနွင့္ပက္ခမိ၏။

မူလမဟာဘုတ္အရ ဇာတာတြင္ ေမြးနံနွင့္ ဌာနျဂိဳဟ္ တနဂၤေႏြတုိ႔မွာ မ်ားစြာပတ္သက္မႈရွိျပီး ..၊ အမည္အရ နာမည္အဖ်ားစလုံးသည္ အဆုိပါတနဂၤၤေႏြနွင့္...ပကၡမိေနျခင္းအားျဖင့္ .....အားနည္းသြားေစ၏။ တနညး္အားျဖင့္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္နွင့္ပတ္သက္ေသာဆုိးက်ဳိး ျဖစ္ပြားေစနုိင္ေသာ အေနအထားျဖစ္၏။

နာမည္အဖ်ားစာလုံး ၾကည္သည္ တနလၤာပုိင္ဆုိင္ျပီး...၊ တနလၤာသည္ အသင္းအဖြဲ ႕႔မ်ား နွင့္ဆုိင္ေသာျဂိဳဟ္လညး္ျဖစ္၏။ အဆုိပါအသင္းအဖြဲ႕႔ဆုိင္ရာျဂိဳဟ္တနလၤာသည္ ရဲရင့္တက္ၾကြေသာ အဓိပတိဌာနတြင္ရပ္တည္ထားျပီး အေရးၾကီးေသာ နာမည္အဖ်ားစလုံးအျဖစ္ ေနရာယူထားျခင္း အားျဖင့္......အေမစုသည္..၊ ငယ္စဥ္ကပင္လွ်င္ အသင္း ေခါငး္ေဆာင္ ၊ အဖြဲ႔ေခါငး္ေဆာင္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေပမည္။ ယင္းသည္ ပင္လွ်င္ ဘ၀၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ေနရာ
ယူလာမည္ျဖစ္ျပီး၊ ဘ၀ပန္းတုိင္တစ္ခုလည္း ျဖစ္လာေပမည္။

အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အက်ဥ္းစံအျဖစ္ေနထုိ္င္ရျခင္း

ေလ့လာခဲ့ဖူးသမွ် စာေရးသူ၏အေတြ႕အၾကံဳအရ ..သက္ဆုိင္ရာေမြးမဟာဘုတ္တြင္ ... ဌာနျဂိဳဟ္သည္ အေနအထား အားနည္းခဲ့ပါမူ ...ေနရာထုိင္ခင္း၊ ေနရာဌာန .ပုိင္းဆုိင္ရာတြင္ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ားျပားျခင္း၊ အညံ႔အဆုိးၾကံဳရတတ္ျခင္း ရွိတတ္၏။

ပမာအားျဖင့္ဆုိရမူ.....ဌာနျဂိဳဟ္သည္ ပုတိဌာနတြင္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ္....ေနရာထုိင္ခင္း အတည္တစ္က် မရွိျခင္း၊ နွစ္ေနရာ နွစ္ဌာန ေနထုိင္ရတတ္ျခင္း (သုိ႔တညး္မဟုတ္) ယင္းနွစ္ေနရာၾကားတြင္ ျဖစ္ေသာ အျခားေသာေနရာတစ္ခုခုတြင္ ေနထုိင္ရျခင္း ။ သူတစ္ပါးထံတြင္ကပ္မွီ ကပ္ေျမာင္ေနထုိင္ရတတ္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးအိမ္၊သူတစ္ပါးေနရာ ကုိ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအားျဖင့္...၀င္ေရာက္ေနထုိင္ရျခင္း၊ ေနေရးထုိင္ေရး အတြက္ မေရရာမေသခ်ာေသာ အေနအထားမ်ားျဖစ္ပြားတတ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္၏။

ဌာနျဂိဳဟ္သည္ ... ဘဂၤဌာနတြင္ ရပ္တည္ခဲ့ပါမူ၊ ေနေရးထုိင္ေရးအတြက္ ဒုကၡမ်ားေျမာင္ေစတတ္ေသာ အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္ျခင္း၊ လမ္းဆုံလမ္းခြ ၊ ေစ်း၊ လမ္းေပၚလမ္းေဘးတုိ႔တြင္ ေနထုိင္ရတတ္ျခင္း၊ ေနရာထုိင္ခင္းမျမဲျခင္း၊ မၾကာခဏေရႊ႕ေျပာငး္ရတတ္ျခင္း သုိ႔တည္းမဟုတ္...ျပဳျပင္ေျပာင္းလည္း ေနရတတ္ျခင္း၊ စသည္အားျဖင့္ ျဖစ္ပြားေစနုိင္ေသာ အေနအထားျဖစ္သည္။

ဌာနျဂိဳဟ္သည္ ......မရဏဌာနတြင္ရပ္တည္ခဲ့ပါမူကား....အဆုိးဆုံးေသာ အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္၏။ ေနရာထုိင္ခင္း ဌာနကို ဆုံးရႈံးလက္လြတ္ရတတ္ျခင္း။ မိမိေနရာကုိ သူူတစ္ပါးက မတရားသျဖင့္ ယူငင္သြားတတ္ျခင္း၊ အစြန္အဖ်ားၾကေသာ ....အ၇ပ္ေဒသ မ်ား ေနရာဌာနမ်ားတြင္ေနထုိင္ရတတ္ျခင္း၊ ေထာင္ ၊ ေဆးရုံ၊၊ ဘုိးဘြားရိပ္သာ၊ သခ်ဳိင္းအနီး၊ ရဲစခန္းအနီး၊ နယ္စြန္နယ္ဖ်ား နယ္စပ္မ်ား၊ နုိင္ငံရပ္ျခား စသည္တုိ႔တြင္ ေနထုိင္ရတတ္ျခင္း၊ ...စသည္အားျဖင့္ တြန္းအားေပးတတ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ရေပသည္။

ယခုအေမစု၏ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာတြင္လည္း ....ဌာနျဂိဳဟ္ တနဂၤေႏြသည္ အဆုိးအဆုံး အေနအထားျဖစ္ေသာ မရဏဌာနတြင္ ရပ္တည္ေနရုံမက.......ယင္းျဂိဳဟ္မွာ မင္းေဘးသင့္ေစေသာ...အာနိသင္ ေပးစြမ္းနုိင္သည့္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ နာမည္အဖ်ားစာလုံးျဂိဳဟ္ တနလၤာနံ (ၾကည္) ျဖင့္ ပကၡမိထား ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း.....၊ အထူးပင္ အားနဲလွ်က္ အေမစုအား ဆုိးက်ဳိးေပးစြမ္းနုိင္ေသာ အေနအထား ရပ္တည္ေနေပသည္။ တနည္းအားျဖင့္ မူ .....မိမိေနရာကုိ သူတစ္ပါး၀င္လုယက္သည္ကုိ ခံစားရတတ္ျခင္း............၊

ထုိ႔ထက္ဆုိရပါမူ....မိမိ၏တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ေနရာ(ဌာနျဂိဳဟ္သည္တနဂၤေႏြျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္) ...ကုိ သူတစ္ပါး လုယက္ယူငင္ခံရတတ္ေသာ ကံတရားကုိ ျဖစ္ပြားေစရန္ တြန္းအားေပးေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ယင္းအျပင္ ...နုိင္ငံေရးစိတ္ဓါတ္နွင့္ သူမတူေအာင္ ဇြဲေကာင္းေကာင္း ေခါင္းမာမာျဖင့္ ....အရႈံးမေပးတမ္း တုိက္ပြဲ၀င္လွ်က္ ..အက်ဥ္းစံဘ၀ျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေနထုိင္ခဲ့ျခင္း ကုိလည္း ေဖာ္ျပလွ်က္ရွိေပသည္။

ဆက္လက္ျပီး အေမစုအေၾကာင္းေဆာင္းပါးကို ေရးသားပါဦးမည္။

ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

သုေတသီေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း။

သည္အေဖသည္သမီး (၁)

သည္အေဖ...သည္သမီး ပထမပုိင္း (သုိ႔မဟုတ္)
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း နွင့္ ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္ပညာရႈေထာင့္အျမင္ျမန္မာသမုိင္းေၾကာင္းတြင္ တုိင္းျပည့္တာ၀န္ကုိ ရြပ္ရြပ္ခၽြန္ခၽြန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ အာဇာနည္အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ယခုေဆာင္းပါးျဖင့္ ဂါရ၀ျပဳအပ္ပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား....၁၂၇၆ခုနွစ္ တေပါင္းလဆန္း (၁)ရက္ စေနေန႔ နံနက္ ၅နာရီ ၃၅မိနစ္ ၂၅စကၠန္႔အခ်ိန္္၊ နတ္ေမာက္ျမိဳ႕တြင္၊ ေနၾကတ္ျပီးတစ္ရက္ေက်ာ္တြင္ ဖြားျမင္သည္။ ျမန္မာ့ရုိးရာမဟာဘုတ ္ေဗဒင္ပညာရပ္အရ... နွစ္ခုၾကြင္းဖြား စေနသား ရာဇဖြားျဖစ္သည္။

မူလမဟာဘုတ္ဇာတာ နွင့္ အမည္၏ သေဘာသဘာ၀မ်ား

(၁) ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ အမည္ ေအာင္ဆန္း သည္ တနဂၤေႏြစ အဂၤါဆုံး (၁ေႏြ+၃ဂၤါ) အမ်ဳိးအစား ၊ သမၸဒါနကာရက အျပင္ရန္အမည္မ်ဳိးျဖစ္သည္။
(၂) အမည္ရင္းစာလုံးေအာင္ သည္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ပုိင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဇာတာရွင္ စေနသားအတြက္ ကရဏကာရကျဂိဳဟ္ (အကူအညီနွင့္ဆုိင္ေသာျဂိဳဟ္) အမ်ဳိးအစားျဖစ္ျပီး အမည္အဖ်ားစာလုံး ဆန္းသည္ အဂၤါျဂိဳဟ္ပုိင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စေနသားအတြက္ ၾသကာသကာရကျဂိဳဟ္ . (အေထာက္အပံ႔ ..အားကုိးအားထားမႈနွင့္ဆုိင္ေသာျ၈ိဳဟ္)အမ်ဳိအစားျဖစ္သည္။
(၃) ယင္းအမည္အရင္းစားလုံး ေအာင္ နွင့္ အဖ်ားစာလုံး ဆန္းတုိ႔သည္ ဇာတာရွင္၏ မူလမဟာဘုတ္ဖြားဇာတာတြင္ အထြန္း နွင့္ ဘဂၤတုိ႔တြင္ ရပ္တည္ေနျပီး ပကၡမိေနလွ်က္
ရွိသည္။
(၄) ေကာင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ....စေနသားအတြက္ အညြန္႔ျဂိဳဟ္တနဂၤေႏြသည္ အထြန္းဌာနတြင္ ရပ္တည္ေနျပီး အမည္အရင္းအလုံးအျဖစ္တည္ျခင္း၊ ေမြးနံစေနသည္ ၄င္းတနဂၤေႏြပုိင္ ရာဇဌာနတြင္ ရပ္တည္ေနျခင္း၊ အမည္မွာထက္ျမက္ေသာ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျဂိဳဟ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း။
(၅) ဆုိးေသာအခ်က္မ်ားမွာ နာမည္အရပင္လွ်င္ တနဂၤေႏြသည္ အသက္ျဂိဳဟ္ အဂၤါသည္ ရန္သတၱဳျပဳတတ္ေသာျဂိဳဟ္ ျဖစ္ၾကျပီး၊ ၄င္းနွစ္ခုသည္ အျပင္ရန္ျဂိဳဟ္တြဲျဖစ္ျခင္း၊ အသက္ကုိ ရန္ရွာေစတတ္ေသာ သဘာ၀စရုိက္ရွိသည့္ အမည္တြဲမ်ဳိးျဖစ္ျခင္း၊ အမည္ပကၡမိျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။


ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ဘ၀ျဖစ္စဥ္ အခ်ဳိ႕နွင္ ့ထူးျခားေသာမဟာဘုတ္ေဗဒင္ရႈေထာင့္အျမင္မ်ား

(၁) လွ်ဳိ႕၀ွက္သင္ၾကားရေသာ စစ္ပညာ
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာတြင္ စစ္ နွင့္ လက္နက္မ်ားကိုအစုိးရေသာ အဂၤါျဂိဳဟ္သည္ ...လွ်ဳိ႕၀ွက္ဖုံးကြယ္တတ္ေသာ ပုတိဌာနတြင္ရပ္တည္ေနျပီး ..အဆုိပါ အဂၤါျဂိဳဟ္ပုိင္ အကၡရာျဖင့္ ...ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ အမည္အဖ်ား စာလုံးကို ဆန္း ဟူျပီးမွည့္ေခၚထားေလသည္။ ယင္းအခ်က္အရ .. ဂ်ပန္နုိင္ငံ ေဖာ္မုိဆာကၽြန္းတြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ စစ္ပညာကုိသင္ၾကားရျခင္းမွာ လြန္စြာကုိက္ညီေနေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ပုတိဌာနသည္ သင္ၾကားျခင္းကို အားေပးရာဌာနျဖစ္ျပီး....၊ ၄င္းဌာနတြင္ ရပ္တည္ေနေသာ အဂၤါျဂိဳဟ္က .... စစ္နွင့္ဆုိင္ေသာပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပသည္။ ၄င္းအျပင္ စစ္ပညာ သင္ၾကားရေသာ သင္တန္းသားဦးေရမွာ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ေခၚ သင္တန္းသားဦးေရ သုံးဆယ္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ပုတိဌာနရွိအဂၤါျဂိဳဟ္(၃) ဂဏန္း၏ သဘာ၀နွင့္တုိက္ဆုိင္ေနလွ်က္ရွိေပသည္။

(၂) ေနမ်ဳိးႏြယ္တုိ႔ထံမွအကူအညီ
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာတြင္ ..အထြန္းဌာနတြင္ရပ္တည္ေနေသာတနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ ...စေနသားအတြက္ ကရဏကာရကေခၚ အကူအညီနွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ျဂိဳဟ္အမ်ဳိးအစားျဖစ္ျပီး၊ ယင္းမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ နာမည္အရင္း စာလုံးလည္းျဖစ္၏။ ယင္းအခ်က္နွင့္ ဂ်ပန္တုိ႔ထံမွအကူအညီေတာင္းခံရေသာ အခ်က္မွာလည္း ကုိက္ညီမႈရွိေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ဟူသည္မွာ ေနမင္းကို ေခၚဆုိျခင္းပင္ ျဖစ္ျပီး ..၄င္းျဂိဳဟ္မွာ အကူအညီနွင့္ဆုိင္ေသာ ကရဏကာရကျဂိဳဟ္ျဖစ္ေနျခင္းအားျဖင့္၊ ေနမ်ဳိးႏြယ္ဟုခံယူထားျပီး ေနတံဆိပ္အလံျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္တုိ႔ထံမွ အကူညီေတာင္းခံရသည့္ျဖစ္ရပ္မွာ ကုိက္ညီဆီေလ်ာ္မႈရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရေပသည္။ ထုိ႕အတူ အမည္အားျဖင့္ အဆုိပါတနဂၤေႏြ နွင့္ အဂၤါတုိ႔သည္ ရန္ပကၡ မိထားသည့္နည္းတူ၊ ဂ်ပန္တုိ႔ထံမွရရွိခဲ့ေသာအကူညီသည္လည္း သန္႔ရွငး္စင္ၾကယ္မႈမရွိနုိင္ခဲ့ဘဲ လက္နက္ကိုင္ျပီး ထပ္မံတုိက္ပြဲ၀င္ရန္အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေပသည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏အမည္အဖ်ားစာလုံး အဂၤါျဂိဳဟ္သည္ စေနသားတုိ႔အတြက္ ၾသကာသ ကာရကျဂိဳဟ္ေခၚ(တည္ရာမွီရာ၏ သေဘာ ၊ မျပီးျပတ္ေသးသည္ကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရတတ္သည့္သဘာ၀) ကို ျဖစ္ပြားေစျခင္းအားျဖင့္. ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ လြတ္လပ္ေရးရရန္ ၾကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ားသည္ တစ္ၾကိမ္နွင့္မျပီးျပတ္ေတာ့ဘဲ.ကုိေရႊဂ်ပန္တုိ႔ကိုပါ ဆက္လက္ တုိက္ထုတ္ရန္ အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရေပသည္။

(၃) လုပ္ၾကံခံရျခင္း
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာ တြင္ ...အသက္ဇီ၀ျဂိဳဟ္ၾကာသာပေတးသည္ မရဏဌာနတြင္ရပ္တည္ေနျပီး မဟာဘုတ္နိစ္မူထား၏။
(စာေရးသူ၏အေတြ႕အၾကံဳအရ ...အာယုျဂိဳဟ္ လည္းျဖစ္ ဆပြတ္ျဂိဳဟ္လည္းျဖစ္ေသာ ..ၾကာသာပေတးနိစ္မူထားသည့္ (၂) ခုၾကြင္း စေနသားသမီးရာဇဖြားမ်ားသည္ .........အိမ္ေထာင္ေရး၊ ေမတၱာေရးရာအဆင္မေျပမႈျဖစ္ေစ၊ အသက္တုိေစမႈျဖစ္ေစ၊ မိသားစုအတြင္းအား ျပသနာမ်ားျပားရမႈျဖစ္ေစ..တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ၾကံဳေတြ႕ရင္ဆုိင္ရသည္ကုိ ေတြ႕ရေပသည္။)
ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏အမည္သည္ အသက္ေဘးၾကံဳရျခင္းကို ျဖစ္ပြားေစတတ္ေသာ ... (တနဂၤေႏြ+အဂၤါ) ဦးညိဳပကၡ အမည္မ်ဳိးျဖစ္ေန၏။

လုပ္ၾကံသူ၏အမည္သည္လည္း (တနဂၤေႏြ +အဂၤါ) ...ဂဠဳန္ေစာ ..ျဖစ္ေန၏။
ဂဠန္သည္ တနဂၤေႏြ .. ေစာသည္ အဂၤါ ျဖစ္ေန၏။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္လုပ္ၾကံခံရခ်ိန္သည္ ေသသ၀ိဇၨာကိန္းအရ..စေနသားသမီးတုိ႔ နာေသကိန္း ျဖစ္ပြားတတ္ခ်ိန္ျဖစ္ေသာ..... ၾကာသာပေတးအခါတုိင္ အသက္ပိုင္းျဖစ္သည့္..အသက္ သုံးဆယ့္သုံးနွစ္ အတြင္း က်ေရာက္ေန၏။
ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ လုပ္ၾကံခံရေသာ ေကာဇာျမန္မာခုနွစ္သည္ ၁၃၀၉ခုနွစ္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္...သုညၾကြင္း မဟာဘုတ္ခြင္က်ေရာက္သျဖင့္...၊ ေမြးနံစေနသည္..ဘဂၤဌာနတြင္ နံတူစေနနွင့္ပင္ ပကၡမိေနခဲ့၏။
ယင္းေကာဇာမဟာဘုတ္ခြင္အရ ပင္လွ်င္ ... ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ အမည္ေအာင္ဆန္းသည္ ....ပုတိ နွင့္ မရဏတြင္ ရပ္တည္ေနျပီး၊ အထူးသျဖင့္ ...နာမည္အဖ်ားစာလုံးဆန္း(အဂၤါျဂိဳဟ္) သည္ မရဏဌာနတြင္အဆုံးသတ္ေနခဲ့၏။ (စာေရးသူ၏အေတြ႕အၾကံဳအရ ...နာမည္အစအဆုံးနွစ္လုံးသည္ ပုတိ နွင့္ မရဏတြင္ ရပ္တည္ေနခဲ့ပါက..ဘဂၤဌာနရွိျဂိဳဟ္သည္ ဆုိးက်ဳိးကုိ ထက္သန္စြာေဖာ္ေဆာင္တတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေပသည္။)
လုပ္ၾကံခံရခ်ိန္ျဖစ္ေသာ အသက္ပုိင္း သုံးဆယ့္သုံးနွစ္သည္ ...(၂) ခုၾကြင္းမဟာဘုတ္ဖြားစေနသားတုိ႔အတြက္.. အဆုိးအညံ႔မ်ားျပားတတ္ခ်ိန္ျဖစ္ေသာ....ပကၡမိေန
သည့္ ရာဟုျဂိဳဟ္အိပ္ စေနသက္ေရာက္ကာလအတြင္း ..ျဖစ္၏။

ယင္းသုိ႔....ထူးျခားစြာတုိက္ဆုိင္ေနေသာ..ကာလျဖစ္သည့္..ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၀၉ခုနွစ္ ၀ါေခါင္လဆန္း (၂)ရက္..စေနေန႔ နံနက္ ဆယ္နာရီသုံးဆယ္မိနစ္အခ်ိန္တြင္...လုပ္ၾကံသူတုိ႔၏လက္ခ်က္ျဖင့္...နုိင္ငံ၏ ရတနာတစ္ပါးကြယ္ေပ်ာက္လြင့္ပါး..သြားခဲ့ရေပေတာ့သည္။

သည္အေဖသည္သမီး ပထမပုိင္းျပီး၏။

သုေတသီေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း။

လက္မထပ္ပဲေပါင္းသင္းေနထုိင္ရျခင္း

Sunday, December 20, 2009

လက္မထပ္ပဲေပါင္းသင္းေနထုိင္ရျခင္း နွင့္ .. ေဗဒင္ပညာရႈေထာင့္အျမင္

လက္မထပ္ဘဲေပါင္းသင္းေနထုိင္ရျခင္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အေနာက္နုိင္ငံမ်ား နွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာအေရွ႕တုိင္းနုိင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ဖုိ နွင့္ မ ေပါင္းသင္းေနထုိင္ၾကျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ အဓိက အားျဖင့္ တရားမ၀င္ေသးေသာ အၾကင္လင္မယားအျဖစ္ဆက္ဆံေနထုိင္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ လူတုိ႔၏ဘ၀တြင္ လူ႔အသုိင္းအ၀န္းဟူသည္မွာ ပစ္ပယ္မရေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ လူသားနွစ္ဦး(ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္နွစ္ဦး) ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေနထုိင္ရျခင္းမ်ဳိးတြင္..လူမ်ဳိးစုအသီးသီး၏ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား၊ အစဥ္အလာနွင့္ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ဆုိင္ရာလူမ်ဳိးႏြယ္စုတုိ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ၊ ၄င္းတုိ႔၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ ျမန္မာ့ဓေလ့ထုံးစံတြင္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကိုသာလွ်င္ အဓိကျပဳ ေစာင့္ထိမ္းသတ္မွတ္ထားၾကျပီး၊ ေယာက်ာ္းေလး တစ္ဦး နွင့္ မိန္ကေလးတစ္ဦး၏ အၾကင္လင္မယားအျဖစ္ကို အနဲဆုံးအဆင့္အားျဖင့္ အေရွ႕ခုနွစ္အိမ္၊ အေနာက္ခုနွစ္အိမ္ ..ဖိတ္ၾကားအသိေပးျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ...၊ အသိအသက္မ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လက္မွတ္ထုိး ....တရား၀င္အၾကင္လင္မယားအျဖစ္ေရာက္ရွိေစရ၏။ တနည္းအားျဖင့္ ဆုိပါမူ ေမာင္ဘယ္သူ နွင့္ မဘယ္သူ တုိ႔သည္ ထုိေန႔ထုိရက္ ထုိအခ်ိန္မွ စျပီး....အၾကင္လင္မယားအျဖစ္ ေရာက္ရွိက်ပါေၾကာင္း.သိသူျမင္သူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေစျခင္း အားျဖင့္....ေၾကာ္ျငာရျခင္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေပသည္။ ယင္းသုိ႔အားျဖင့္ ....အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္း မခံရျခင္းသည္လည္း ထိမ္းျမားေပါင္းသင္းဆက္ဆံရာတြင္ အေရးပါေသာက႑တစ္ရပ္ျဖစ္လာေပသည္။

ေဗဒင္ပညာရပ္တြင္ ...တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ အသိအမွတ္ျပဳရျခင္းမ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး အလြန္အေရးပါေသာျဂိဳဟ္တစ္လုံးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ထပ္ျခင္းသာမက မ်ားစြာေသာ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳေရးဆုိင္ရာ ကိစၥအ၀၀တြင္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္အေနအထားသည္ အလြန္အေရးၾကီးေပးသည္။ တနလၤာျဂိဳဟ္ သည္ လမင္းကို ကုိယ္စားျပဳေခၚေ၀ၚျခင္းျဖစ္ကာ.....တနလၤာျဂိဳဟ္သည္ ဧည့္ခံျခင္း၊ ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ မဂၤလာပြဲမ်ား အခန္းအနားမ်ား နွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ျဂိဳဟ္လည္းျဖစ္သည္။ အေနာက္တုိင္းနကၡတ္ေဗဒင္ပညာရပ္တြင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကိစၥအ၀၀အတြက္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ကို အထူးအေလးထားျပီး ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေလ့ရွိၾကေပသည္။ ယင္းအယူဆမွာလက္ခံနုိင္ဖြယ္ရာရွိေသာ အယူဆတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ အားနည္းေသာ အေနအထားသည္ က်န္ေသာအေနအထားဆုိးမ်ား ထက္ပင္ ပုိမုိ ဆုိး၀ါးေသာအေနအထားတစ္ရပ္ဟု ယူဆမိပါသည္။ လက္ေတြ႔ေလ့လာသုေတသနျပဳၾကည့္ရာတြင္လညး္ တနဂၤေႏြအားနည္းေသာသူမ်ားသည္ ဘ၀တြင္...နာမည္ဆုိး ျဖင့္ (၀ါ) ဆုိး၀ါးေသာအသိမွတ္ျပဳခံရျခင္းမ်ားျဖင့္ ဘ၀တြင္ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းရေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။

တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ အားနည္းျခင္း အားရွိျခင္း စေသာ အေနအထားမ်ားကို လကၡဏာပညာ၊ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာ၊ လက္ဆန္းေဗဒင္ပညာအမ်ဳိးမ်ဳိး ..၊ ဂဏန္းေဗဒင္၊ စသည္အားျဖင့္ ရႈေထာင့္ေပါင္းစုံေသာ ပညာရပ္မ်ားမွေနျပီး ေထာက္ဆၾကည့္ရႈ သိရွိနုိင္သည္။ ယခုေဆာင္းပါးတြင္ လက္ဆန္းေဗဒင္ပညာရပ္ဆုိင္ရာရႈေထာင့္မွသာ ေတြးျမင္ သုံးသပ္တင္ျပသြားမည ္ျဖစ္ပါသည္။

လက္ဆန္းေဗဒင္ပညာတြင္ ...တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္အင္အားပ်က္ေစေသာ အမည္အမ်ဳိးအစားမ်ားရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ...(အဂၤါအစ ေသာၾကာ အဆုံး) မွည့္ေခၚထားေသာအမည္မ်ဳိးသည္ ...မူလအေနအထားအရပင္လွ်င္ ...၊ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ကို အင္အားပ်က္ျပားေစေသာအမည္အမ်ဳိးအစားတစ္ခ ုျဖစ္သည္။ ထုိ႔နည္းတူ... (ၾကာသာပေတးအစ... အဂၤါအဆုံး) (ဗုဒၶဟူးအစ ..ၾကာသာပေတးအဆုံး) (ေသာၾကာအစ..ဗုဒၶဟူးအဆုံး) (တနလၤာအစ..စေနအဆုံး) နာမည္မ်ားသည္လည္း တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္အင္အားပ်က္ေစေသာ နာမည္တြဲမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းသုိ႔ဆုိလွ်င္ ..အဆုိပါအမည္ရွင္မ်ားအားလုံးသည္ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းေရးဆုိင္ရာ အသိမွတ္ျပဳခံရေရးတြင္ ..ကံဆုိးက်မည္လား။ ထုိသုိ႔တရားေသယူဆရန္မဟုတ္ပါေပ။ သုိ႔ေသာ္.......... အဆုိပါအမည္ရွင္မ်ားအဖုိ႔ မူလမဟာဘုတ္တြင္ပါ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ပ်က္ျပားေစေသာ အေနအထားမ်ားရွိခဲ့ပါမူ....အမွန္ပင္ ... လက္ထပ္ထိမ္းျမားေရးဆုိင္ရာ အသိမွတ္ျပဳခံရေရးတြင္ ..အားနည္းလာနုိင္ေပသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ အဂၤါသမီး မစုိးစိုးသိန္း ဆုိသူတစ္ဦးဆုိပါစုိ႔။ နာမည္သည္ (အဂၤါအစ ေသာၾကာအဆုံး) တနဂၤေႏြအားပ်က္ အမည္မ်ဳိးျဖစ္ေနျပီး...၊ သူမသည္ပမာအားျဖင့္...၀ၾကြင္းဖြား တစ္ဦး ျဖစ္ေနပါက....တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ မူလမဟာဘုတ္တြင္ ပုတိတြင္ရွိျပီး ......ယင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ဳိးမွာ ....လက္ထပ္ထိမ္းျမား ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတြင္ မေရရာ မေသခ်ာေသာ အေျခအေနမ်ား...စေကာစက အေျခအေနဆုိးမ်ား ..တရား၀င္မျဖစ္သလုိလုိ ျဖစ္သလုိလုိ အေျခအေနမ်ား....ၾကံဳရမည္ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ျပီးတင္ျပသြားပါမည္။
ုသုေတသီေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း။
waitharlimgphone@gmail.com

ရင္ေသြးငယ္မ်ားနာမည္ စာစု (၃)


ရင္ေသြးငယ္မ်ားနာမည္ .......... ရင္ေသြးငယ္မ်ားအနာဂတ္
ရင္ေသြးငယ္မ်ားနာမည္ .......... ရင္ေသြးငယ္မ်ားအနာဂတ္
ရင္ေသြးငယ္မ်ားနာမည္ .......... ရင္ေသြးငယ္မ်ားအနာဂတ္
စာစု(၃)

နာမည္ဘယ္လုိေရြးျခယ္သင့္သလဲ........

နာမည္ဘယ္လုိေရြးျခယ္သင့္သလဲ ...ဆုိေသာေမးခြန္းသည္တစ္ခြန္းတည္း ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ....အေျဖမွာမူ .. အေျမာက္အမ်ား ထြက္ေပၚလာနုိင္ပါသည္။ ဆရာတစ္ဆူ ပညာတစ္မ်ဳိး၊ အယူအဆတစ္ဖုံ၊ နညး္လမ္း တစ္သြယ္၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးမူ၀ါဒ ကြဲျပားနုိင္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ။ ပညာလုိက္စား သတုိ႔သားေကာင္း တုိ႔အေနနွင့္ ..လက္ေတြ႔နွစ္ျခိဳက္ရာ၊ အမွန္တစ္ကယ္ သုံးၾကည့္၊ဆန္းစစ္ၾကည့္ျပီး...အက်ဳိးရွိမည္ ထင္သည့္နည္းပညာကို သုံးစြဲသင့္ပါသည္။ ပုဂၢိဳလ္ထက္...လက္ေတြ႔ပုိင္းကို ဦးစားေပးေရြးျခယ္ျပီး ...သုံးစြဲနုိင္ၾကပါေစကုန္။

နာမည္ေရြးျခယ္ရာတြင္...အေနာက္တုိင္း numberology နည္းစနစ္ သည္ ေကာင္း၏။ ထုိ႔ထက္ ..... ထုိ႔ထက္ မ်ားစြာေကာင္းသည္ကား...ျမန္မာ့ရုိးရာ နာမကၡရဆန္းပညာ ပင္ျဖစ္ေလသည္။ နာမကၡဆန္းက်မ္းသည္ ေလာကတြင္ရွိသမွ်ေသာ နာမည္ဟူသမွ်ကို ခြဲျခားဆန္းစစ္နုိင္၏။ အေကာင္းအဆုိး အက်ဳိးအေၾကာင္းကို ေထာက္ခ်င့္ျပီး သင့္မသင့္ ေကာင္းမေကာင္း၊ အေၾကာင္းအက်ဳိးညီစြာ ...ဆန္းစစ္ခြဲျခားနုိင္ေသာ ပညာစစ္စစ္ျဖစ္၏။ နာမကၡဆန္းပညာကို ပုိင္နုိင္ကၽြမ္းက်င္လွ်င္ ...နတ္မ်က္စိရေနသည့္အလား အလြန္အ့ံအားသင့္ဖြယ္ရာ ေကာင္းေသာ ေဟာကိန္းမ်ားထုတ္နုိင္၏။ စာေရးသူကား .....ဥာဏ္နွင့္အားေလ်ာ္စြာ ပညာအစြန္းအစမွ်သာ တတ္ေျမာက္ပါသည္။ထုိပညာအစြန္းအစမွ်သည္ပင္ ...စာေရးသူအတြက္ၾကီးစြာေသာအေထာက္အကူျပဳ၏။ ဥာဏ္ပညာထက္ျမက္သူတုိ႔အတြက္ကား ဆုိဖြယ္ရာမရွိေပ။ အလြန္ေလ့လာလုိက္စားသင့္ေသာပညာရပ္ျဖစ္၏။

ရင္ေသြးငယ္တုိ႔အတြက္ နာမည္ေရြးျခယ္ရာတြင္ မဟာဘုတ္စနစ္နင့္ နာမကၡရစနစ္ကိုတြဲစပ္အသုံးျပဳျခင္းကုိ စာေရးသူအေနနွင့္ သေဘာက်နွစ္ျခိဳက္မိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ မူလေမြးေန႔နံအရ အဂၤ၀ိဇၨာတုိင္နွင့္လည္း မျဖစ္မေန ခ်င့္ခ်ိန္ေထာက္ဆမႈျပဳေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။ ပမာအားျဖင့္ ဆုိရပါမူ.....
....နာမည္တစ္ခုဆုိပါစုိ႔..... တစ္ခုၾကြင္းမဟာဘုတ္ဖြား စေနသားသမီးတစ္ဦးအား ...ထြန္းေဇာ္ ဟူေသာအမည္ေပးလုိက္သည္တြင္။ အဆုိပါထြန္းေဇာ္သည္.... တုိင္ျပန္ျဖစ္သည္။ ၀ဏၰမွန္ /မမွန္။ ဌာန္၊ ဗ်ဳပၸတ္သင့္/မသင့္..။ သကတ္အေနအထား၊ ......စသည္ျဖင့္ ဆန္းအဂၤါမ်ားကို ခြဲစိတ္ၾကည့္ျခင္း။ အလြန္ဆုိးရြားေသာအေနအထားမ်ဳိးတုိ႔ကို ေရွာင္က်ဥ္မႈျပဳျခင္း၊ ..အားျဖင့္ နာမည္ကုိသုံးသပ္ျပီးေနာက္ .....မဟာဘုတ္တြင္ အဆုိပါအမည္သည္...မည္သည့္အေနအထားရွိသည္။ နာမည္အဖ်ားစလုံးအေနအထား။ ကာရကအားျဖင့္မည္သုိ႔မည္ဖုံ။ ပကၡအားျဖင့္ မည္သည့္ျဂိဳဟ္ကို အားနည္းေစသနည္း။ စသည္ျဖင့္ ထပ္မံၾကည့္ရႈေပးရာ၏။ မူလစေနသားအေနနွင့္ အဂၤ၀ိဇၨာရႈေထာင့္ကိုသုံးသပ္ပါမူ... စတုန္းရန္ျဂိဳဟ္နွင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံးကို အဆုံးသတ္မွည့္ေခၚထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ...သိရွိေနရန္လုိအပ္သကဲ့သုိ႔ပင္။ ယင္း စေန+အဂၤါ နာမည္သည္ ၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္ကို အဆုိးသေဘာ အင္အားျပဳေသာအမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း အဂၤ၀ိဇၨာရႈေထာင့္မွေနျပီး သုံးသပ္နုိင္ေပသည္။ ဇာတာရွင္သည္ ယင္းၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္အေနအထားညံ႔ေစေသာ အမည္ပိုင္ရွင္အားျဖင့္....အိမ္တြင္းေရးဆူပူမႈကို ျဖစ္ပြားေစလိမ့္မည္။ ထုိမွတစ္ဖန္..အဆီဓါတ္လြန္ကဲျခင္းအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေရာဂါဥပဒ္ကို ျဖစ္ပြားေစနုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရေပမည္။ ...

နက္နက္နဲနဲ မစဥ္းစားပဲ အမည္ကိုလြယ္လြယ္မွည့္ေခၚျခင္းအားျဖင့္...ေကာင္းက်ဳိးထက္ဆုိးက်ဳိးကို ပိုမိုျဖစ္ပြားေစေပလိမ့္မည္။ စာေရးသူကုိယ္၌လည္း နာမည္ေရြးျခယ ္ေပးရမည္ဆုိလွ်င္..၀န္တာၾကီးလွ..ေခါင္းက်ိန္းလွေၾကာင္း ၀န္ခံရေပမည္။ မိမိေပးလုိက္ေသာအမည္သည္ မွားယြင္းခၽြတ္ေခ်ာ္ လိုအပ္ခ်က္ၾကီးၾကီးမားမားပါခဲ့ေသာ္ ဟု ေတြးမိလွ်င္..၀ဋ္ဥပဒ္ကို ေၾကာက္လွသည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္၊နာမည္နွင့္ ပတ္သက္သမွ်ကို ..ယေန႔တုိင္ေအာင္ ေလ့လာမႈျပဳေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ေလးစားအပ္ေသာပညာရွင္ယေန႔ထက္တုိင္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္ ရြက္ပုန္းသီး နာမကၡရပညာရွင္အခ်ဳိ႕ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူအလြန္ေလးစားမိေသာ ပညာရွင္တစ္ဦးမွာ ဆရာမင္းေက်ာ္ေဇာ္ ဟူ၏။ ယင္းဆရာသည္ အမွန္စင္စစ္ပင္ ပညာရွင္စစ္စစ္ျဖစ္၏။လြန္ခဲ့ေသာနွစ္ေပါငး္ ဆယ့္ေလးငါးနွစ္ခန္႔က ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးတြင္ အဆုိပါဆရာမင္းေက်ာ္ေဇာ္ ၏ နာမည္ေဟာနည္း နာမည္ေရြးနည္း ဟူေသာ စာအုပ္ကို ၀ယ္ယူသိမ္းဆည္းရမိခဲ့ပါသည္။ ယေန႔ထက္တုိင္ ေဟာင္းႏြမ္းေသာ္လညး္ အေကာင္းအတုိင္း သိမ္းဆည္းထားဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဆရာမင္းေက်ာ္ေဇာ္ သည္ စာအုပ္ေနာက္ပုိင္းနားတြင္ အဖုိးထုိက္တန္ေသာ ..ပညာရပ္ဆုိင္ရာအယူအဆအခ်ဳိ႕ကို ..ေတြ႔ရွိရျပီး၊ယင္းအယူအဆမ်ားမွာ ယေန႔ထက္တုိင္ စာေရးသူအတြက္ အက်ဳိးျပဳအသုံး၀င္ ေနဆဲျဖစ္ေလသည္။ ဆရာမင္းေက်ာ္ေဇာ္၏ အဆုိပါ က််မ္းစာအုပ္တြင္ပါရွိေသာအခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

လူတစ္ေယာက္တြင္ခုိင္ျမဲစြာသုံးစြဲေနေသာအမည္နာမသည္ ၄င္း၏ေမြးဇာတာ မဟာဘုတ္နွင့္တကြ ရုပ္ဆင္းၾကန္အင္တုိ႔ကို ေပါင္းစပ္ျပီးေသာ္ ဘ၀၌ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာခံစားရနုိင္ျခင္းရွိ မရွိကို အထက္ပါအခ်က္မ်ားအရ တုိက္ဆုိင္စစ္စိျပိး ရဲရဲတင္းတင္း အာမခံ နွင့္ ေရွ႕ေရးေဟာခ်က္မ်ားထုတ္နုိင္ေလသည္။

အိမ္ေထာင္ေရးမေကာင္းေသာ ပင္ကုိဇာတာနွင့္ နာမည္ရွင္တစ္ဦး သည္ မည္သည့္ကိန္းသုိ႔ေရာက္သည္နွင့္ အိမ္ေထာင္ပ်က္မည္၊ ကြဲမည္၊ ဒုကၡေရာက္မည္ကို ေဟာေျပာနုိင္၏။ စီပြားေရး၊ ေငြေၾကးဥစၥာမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ထိခုိက္နစ္နာျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း စေသာ ဇာတာနွင့္ နာမည္ရွင္တစ္ဦးသည္ မည္သည့္ကိန္းသုိ႔ေရာက္သည္နွင့္ စီးပြားပ်က္မည္၊အလုပ္ျပဳတ္မည္၊ ရာထူးက်မည္ကို ၾကိဳတင္ေဟာေျပာနုိင္၏။

ထုိ႔နည္းတူစြာ စီးပြားတုိးတက္မည့္သူ၊ ခ်မ္းသာမည့္သူမ်ား၊ ရာထူးတုိးမည့္သူမ်ား၊ ထီေပါက္မည့္သူမ်ား၊ ဘုန္းတန္ခုိးတုိးတက္မည့္သူမ်ားသည္ မည္သည့္ကိန္းသုိ႔ေရာက္မွ ေအာင္ျမင္မည္၊ ခ်မ္းသာမည္ကုိ ၾကိဳတင္ေဟာေျပာနုိင္ေလသည္။နာမည္ေဟာနည္း ပညာရပ္ၾကီးမ်ားမွာ ေနျမင္လျမင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္နက္နဲေသာ ေဗဒင္ပညာၾကီးတစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ ယခင္က ဆရာမ်ား အထူးလွ်ဳိ႕၀ွက္ခဲ့ေသာ နည္းစနစ္မ်ား ျဖစ္ပါ၏။ နာမည္ပညတ္၏ ဓါတ္မ်ားကို သိဒိၶေျမာက္ေအာင္ စီရင္နုိင္ေၾကာင္း၊ သင္သည္ ကုိယ္တုိင္ေလ့လာတတ္ကၽြမ္းလွ်င္ နားလည္သေဘာေပါက္မည္မလြဲပါေခ်။

အထက္ပါေရးသားခ်က္မ်ားကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ပင္ ဆရာမင္းေက်ာ္ေဇာ္၏ ပညာရပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေပါက္ေျမာက္ခရီးေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းသိရွိနုိင္ေပသည္။နာမည္တစ္ခု၏အင္အားနာမည္တစ္ခုသည္ သက္ဆုိင္ရာ အားဗလ အဆုိးအေကာင္းအလုိက္....အမွန္ပင္ အက်ဳိးအာနိသင္ကိုျပဳတတ္၏။ ထုိအျခင္းအရာတြင္ ...သတိျပဳအပ္သည္မွာ ေကာင္းက်ဳိးသက္သက္ခ်ည္းကို ျဖစ္ေစ၊ ဆုိးက်ဳိးသက္သက္ခ်ည္းျဖစ္ေစ ေပးစြမ္းေသာ အမည္မ်ဳိးဟူ၍ကား မရွိနုိ္င္ေပ။ ေကာင္းက်ဳိးအမ်ားဆုံးျပဳသည့္အမည္မ်ဳိး နွင့္ ဆုိးက်ဳိးကို အမ်ားဆုံးျပဳသည့္ အမည္ဟူ၍သာ ခြဲျခားနုိင္ေပသည္။ အဓိကအားျဖင့္ .... နာမည္တစ္ခုသည္ အသက္ေဘး အႏၱရယ္ ကုိျဖစ္ပြားေစနုိင္ေသာအင္အားမ်ဳိး မရွိေစသင့္။ မမ်ားျပားေစသင့္ေပ။
ပမာအားျဖင့္ ဇာတာတစ္ခုကို တင္ျပေပးပါမည္။

အမည္ မျပည့္ျဖိဳးေအာင္
၁၃၅၉ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လျပည့္ေန႔ တနလၤာေန႔ နံနက္ေလးနာရီတြင္ဖြားျမင္သူ။
ဇာတာရွင္သည္.......မဟာဘုတ္ဇာတာအရ....၊ (၁) ခုၾကြင္း တနလၤာပုတိဖြားတစ္ဦးျဖစ္သည္။
အမည္ကိုၾကည့္ပါ။.

အမည္သည္ ..က်ားဆန္ေသာအမည္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဇာတာရွင္မွာမိန္းကေလးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ထုိသို႔မွည့္ေခၚျခင္းမွာ ..က်ား/မ ပညတ္အားျဖင့္ ဆန္းက်င္ေသာအေနအ
ထားမ်ဳိးျဖစ္ေစသည္။ နာမည္တစ္ခုလုံးသည္ ကမၼကာရကျဖစ္သည္။ နာမည္အဖ်ားစလုံးသည္ တနဂၤေႏြျဖစ္ျပီး၊ မူလမဟာဘုတ္တြင္ ...ဘဂၤဌာနတြင္ပင္ရပ္တည္ေနကာ၊ နံတူတနဂၤေႏြနွင့္ပင္ ပကၡမိေစသည္။ ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ တနဂၤေႏြတြင္အျပစ္မကင္းေၾကာင္းေတြ႔ရွိရေပသည္။ ထုိမွတစ္ဖန္ ထပ္မံၾကည့္ရႈပါက..ျပည့္ျဖိဳးေအာင္ဟူေသာအမည္သည္..(၅ေတး+၁ေႏြ) နာမည္မ်ဳိးျဖစ္ရာ..၊ အဆုိပါ(၅ေတး+၁ေႏြ) သည္ အဂၤါျဂိဳဟ္အား..ဆုိးအားျပဳေသာအမည္မ်ဳိး(အဂၤ၀ိဇၨာ အဂၤါအခါတုိင္တြင္ၾကည့္ပါ။) ျဖစ္ေနသည္။ အဂၤါျဂိဳဟ္ကိုလည္း အားနည္းေစေသာအမည္မ်ဳိး
ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ဇာတာရွင္ကေလးငယ္သည္ .... မွည့္ေခၚလုိက္ေသာအမည္အရ.....

တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ အသက္ဇီ၀ နွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာျဂိဳဟ္
အဂၤါျဂိဳဟ္ (တနလၤာ သားသမီးတုိ႔အတြက္ အာယုျဂိဳဟ္ = အသက္ရွင္သန္မႈ နွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာျဂိဳဟ္) ပင္ ျဖစ္ျပီး
အဆုိပါျဂိဳဟ္နွစ္ခုစလုံး အားနဲေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ အမည္ကား အသက္ရွင္သန္မႈကို အားနဲေစျခင္း (၀ါ) အသက္တုိျခင္း၊ မက်န္းမာျခင္း၊ အသက္ေဘးတုိ႔နွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရတတ္ျခင္းမကင္းေစတတ္ေသာ အမည္မ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားစြာေတြ႔ျမင္နုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ အသက္ဓါတ္ကိုေပးေသာ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ နံတူ တနဂၤေႏြနွင့္ ပင္ ဘဂၤဌာနတြင္ ပကၡမိထားျခင္းေၾကာင့္ တနဂၤေႏြသက္ေရာက္ ။ ျဂိဳဟ္အိ္ပ္၊ ထူလ၊ အႏၱရဒသာမ်ားတြင္ ..အသက္/က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ ေဘးဥပဒ္မ်ား ျဖစ္ပြားေစနုိင္ျပီး ေမြးနံအာယုျဂိဳဟ္အဂၤါအားနည္းခ်ိန္မ်ဳိးၾကံဳပါကလည္း ယင္းကဲ့သုိ႔ ဆုိးက်ဳိးေပးနုိင္ေၾကာင္း နာမည္မွ ပင္ ေဖာ္ျပေနေပသည္။

ဇာတာရွင္ကေလးငယ္သည္ အသက္အားျဖင့္ရွစ္နွစ္၊ သက္ေရာက္ကား အသက္ကိုဆုတ္ယုတ္ေစမည့္ တနဂၤေႏြသက္ေရာက္၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္အားျဖင့္ ၁၃၆၇ခုနွစ္၊
(ယင္းခုနွစ္သည္ နွစ္ခုၾကြင္းမဟာဘုတ္နွစ္ျဖစ္သည္။ ေမြးနံဘဂၤတြင္ရပ္ျပီး၊ နာမည္အဖ်ားစလုံးတနဂၤေႏြသည္ ..အထြန္းဌာနတြင္ရပ္တည္ကာ..ပုတိဌာနရွိ အာယုျဂိဳဟ္အဂၤါနွင့္ ပကၡ(ဆန္႔က်င္
ေသာအေနအထားမ်ဳိး) ရပ္တည္လွ်က္ရွိျခင္းအားျဖင့္..) အာယုျဂိဳဟ္အဂၤါလည္း အားနည္းေသာကာလတြင္.......ေရနစ္ေသဆုံးခဲ့ရေသာ ကေလးငယ္ျဖစ္ပါသည္။
ေကာဇာမဟာဘုတ္တြင္ ... နာမည္အဖ်ားစာလုံးနွင့္ ပကၡမိေနေသာ ျဂိဳဟ္မွာ၊ အဂၤါျဖစ္ျပီး ယင္းကဲ့သုိ႔အားနည္းေနေသာ အာယုျဂိဳဟ္အဂၤါသည္ ပုတိအိမ္တြင္ရပ္တည္ေနျခင္းမွာ .. ထူးျခား
ေသာအခ်င္းအရာအျဖစ္မွတ္တမ္းတင္အပ္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ ..ပုတိအိမ္သည္ တနလၤာပုိင္ေသာအိမ္ျဖစ္ျပီး ေရနွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အိမ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမုိးရာဌာနတြင္အား
နည္းေသာအာယုျဂိဳဟ္အဂၤါသည္ ေရတြင္..အသက္ကိုေဘးျဖစ္ေစျခင္းကို ေပးစြမ္းခဲ့ျခင္းမွာ ..သတိျပဳဖြယ္အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါေတာ့၏။

ဆက္လက္ေရးသားပါဦးမည္။

သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း။

(T-Group) ... ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္ပညာအဖြဲ႔အစည္း။

ခ်စ္ခ်စ္အေၾကာင္း...စာစု(၂)


ခ်စ္ခ်စ္အေၾကာင္း ... တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း
ခ်စ္ခ်စ္အေၾကာင္း ... တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း
ခ်စ္ခ်စ္အေၾကာင္း ... တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း ..စာစု (၂)


က ၊ ခ ၊ ဂ ၊ ဃ ၊ င ... ျဖင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံးမွည့္ေခၚထားေသာ ခ်စ္ခ်စ္တုိ႔အေၾကာင္း


ဒီတစ္ခါကေတာ့.....နာမည္အဖ်ားစာလုံးကို က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င နဲ႔ မွည့္ေခၚထားတဲ့ခ်စ္ခ်စ္တုိ႔အေၾကာင္းပါ။

သူတုိ႔ကေတာ့ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တဲ့သူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ အကူအညီေပးတာမ်ဳိး၊ တစ္ျခားသူေတြရဲ႕ က႑ေတြကို ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးရတာမ်ဳိး မၾကာမၾကာလုပ္ေလ့ရွိၾကတဲ့အတြက္ ....သူတုိ႔နဲ႔ခ်စ္သူေလးမ်ားျဖစ္မိၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကုိယ္ကိုယ္တုိင္ကလည္း သူနဲ႔အတူ ကူညီတတ္ဖုိ႔လုိပါလိမ့္မယ္။ သူတုိ႔က ..မ်ားေသာအားျဖင့္...စိတ္ၾကည္လင္စရာေလးေတြ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလးေတြပဲေနတတ္ထုိင္တတ္၊လုိလားတတ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္သူတုိ႔ကို တာ၀န္ေတြ ပရက္ရွာေတြ၊ စိတ္ညစ္စရာေတြ သြားရင္ဖြင့္ျပလုိ႔မသင့္ေလ်ာ္ဖူး။ သူတုိ႔က အဲဒါဆုိ ေရွာင္က်ဥ္သြားတတ္တယ္။

သူတုိ႔ကုိ ခ်စ္သူအျဖစ္ အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ေရြးျခယ္မယ္ဆုိရင္ ၾကိဳသိထားဖုိ႔အဓိက အေရးၾကီးတာ တစ္ခုေတာ့ရွိပါတယ္။ တျခားမဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔ကို ေပ်ာ္ေအာင္ထားနုိင္မလားလုိ႔သာ ...ကုိယ့္ကိုယ္ကို ပထမဦးစြာ ေမးၾကည့္ထားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ သူတုိ႔က အမ်ားအားျဖင့္ ေတာ္ရာမွာထက္ ေပ်ာ္ရာမွာေမြ႔တတ္ၾကတဲ့သူေတြလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ကေလးကလားဆန္တတ္သလုိ.......သူတုိ႔ရဲ႔ ဘ၀ဦး
တည္ခ်က္ကလညး္ မၾကာခဏဆုိသလုိ ေျပာင္းလည္းေနတတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ခါ အရမ္းစိတ္ဓါတ္က် ေနတတ္သလုိ တစ္ခါတစ္ခါအရမ္းစိတ္ရႊင္ျမဴး ေနတတ္တာလည္း သူတုိ႔ေလးေတြပါပဲ။

တစ္ကယ့္ကို လြတ္လပ္ေပါ့ပါးမႈကို နွစ္သက္တတ္သူေတြျဖစ္ျပီး၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကို လုံး၀ေၾကာက္တတ္သူေတြလည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္၊ အေနွာင္အတြယ္ေတြ ဖိနွိပ္မႈေတြကို သူတုိ႔က ခါးသီးတတ္ပါတယ္။ သူတုိ႔က ..ဘယ္အရာကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ စေကာစက အေျခအေနမ်ဳိးေတြကို နွစ္သက္ေလ့ရွိတတ္ၾကတဲ့အတြက္.........သူတုိ႔ကို ခ်စ္ခြင့္ပန္တဲ့အခါမွာလည္း အမ်ားအားျဖင့္ ...မျပတ္မသားေျဖေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ဟုိလုိလုိ သည္လုိလုိလုပ္လုိ႔ဆိုျပီး ...ေဒါမကန္လုိက္ပါနဲ႔။ သူတို႔ရဲ႔ သဘာ၀မုိ႔ ခြင့္လႊတ္နားလည္ေပးနုိင္မွပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

တစ္ခါတစ္ခါ ဂြက်တာမ်ဳိးေလးေတြကေတာ့ ...... သူတုိ႔ကို ေလးေလးနက္နက္ ေတြးခုိင္း ေနခုိင္း လုပ္ကုိင္ခုိင္းရ ခက္တာေလးေတြပါပဲ။ ............သူတုိ႔က သိပ္ဟဲဗီးျဖစ္တာေတြကုိ မွ လက္မခံနုိ္္င္တာကုိး။ ဒါေၾကာင့္ ေလးနက္စြာ သေဘာထားဖုိ႔ဆုိတာ သူတုိ႔အတြက္ သာမန္ကေန ၾကီးမားတဲ့အခက္အခဲမ်ဳိးေတြအထ ိျဖစ္ေနနုိင္ပါတယ္။ အကယ္လုိ႔မ်ား ကိုယ္က ဒီလုိနာမည္အဖ်ားစာလုံးရွိတဲ့ခ်စ္ခ်စ္ကေလးတစ္ေယာက္ကို နီးစပ္ဖုိ႔ၾကိဳးစားေတာ့မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ .......သင့္ကိုယ္သင္ ..ဦးစြာ ဒီလုိေနေပးတတ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေပါ့ေပါ့ပါးပါးစတုိင္မ်ဳိး ဖန္တီးထားပါ။ က်ဴတာဆရာ/ဆရာမ စတုိင္မ်ဳိး ၊ စည္းကမ္းေသ၀ပ္သူ ပုံစံမ်ဳိး ျဖစ္ေနလုိ႔မရပါဘူး။ စိတ္ခ်မ္းသာစရာအေၾကာင္းေတြ။ ဟာသေလးေတြ။ ရုပ္ရွင္ အနုပညာ အေၾကာင္းေတြ .......အသင္းအဖြဲ႔ဆုိင္ရာ က႑ေလးေတြ၊ သင္တန္း နဲ႔ဆုိင္တဲ့ စကားေလးေတြ.........ဒါမ်ဳိးေလးေတြနဲ႔ သူတုိ႔ကို ခ်ဥ္းကပ္ရင္ ပုိမိုလြယ္ကူပါလိိမ့္မယ္။

ေၾသာ္.. ျဖစ္နုိင္ရင္ သူတို႔နဲ႔ေတြ႔တဲ့အခါ အေရာင္မိႈင္းမိႈင္းၾကီးေတြထက္ အေရာင္လြင္လြင္ေလးေတြကို ပို၀တ္ဆင္သုံးစြဲသင့္တယ္။ သူတုိ႔နဲ႔ ရည္းစားျဖစ္တဲ့အခါမွာ တတ္နုိင္သလုိ အလုပ္အားရက္ ၾကားရက္ကေလးေတြ ဖန္တီးျပီး......... ေရနဲ႔နီးစပ္တဲ့ ေနရာမ်ဳိးေလးေတြမွာ ....ခ်စ္သူနွစ္ဦး အနားယူေပးသင့္တာေပါ့။ ( ေရထဲေတာ့မခုန္ခ်နဲ႔ေနာ္။ တရားခံ အေနာ္မပါဘူး။)

သူတုိ႔က မီဒီယာက႑ေတြကိုလည္းအရမ္း စိတ္၀င္စားတတ္ပါတယ္။ ဟုိဘက္ကေန သည္ဘက္ကို ...ကူူးေပးဖုိ႔က သူတုိ႔၀ါသနာေပ့ါ...။ ေအာင္သြယ္တုိ႔ ..ဂြၽိဳင္းေပးတာတုိ႔ကိုလည္း အလ်ဥ္းသင့္သလ ုိလုပ္တတ္ၾကပါေသးတယ္။ အဲလုိလုုပ္ေပးရင္းက ....ကုိယ့္အေနနဲ႔ အထင္လြဲစရာမ်ဳိးေလးေတြ လာလာျပီး ၾကံဳခဲ့ရင္လည္း .....သူ႔သဘာ၀ကို နားလည္ေပးျပီး...ခြင့္လႊတ္ေပးနုိင္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ကဲ အနွစ္ခ်ဳပ္ျပန္စုေပးပါ့မယ္။ ..................

သူတုိ႔လုိ နာမည္ရွင္မ်ဳိးေလးေတြကိုခ်စ္ခ်စ္ေတာ္မိမယ္ဆုိရင္ေတာ့....ကုိယ္တုိင္ကလည္း ေပ်ာ္တတ္ဖုိ႔လုိတယ္။ သူတုိ႔ကိုလည္းေပ်ာ္ေအာင္ ထားတတ္ရပါမယ္။ တာ၀န္ေတြ၊ တားျမစ္တာေတြ ....အရမ္းမ်ားတာနဲ႔ သူကသင့္ကုိ ေရွာင္ရွားဖုိ႔ၾကိဳးစားပါလိမ့္မယ္။ စိတ္ညစ္စရာေတြ သိပ္မေျပာမိပါေစနဲ႔။ ကေလးကလား လုပ္တာမ်ဳိးကို နွစ္ျခိဳက္တတ္သူေတြ ဆုိေတာ့..ကိုယ္တုိင္ကလည္း ကေလးလုိ သူ႔ကို ဆက္ဆံနုိင္ရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။ ....အရမ္းမခ်ဳပ္ခ်ယ္မိေအာင္ ၾကိဳးစားမွေတာ္ရုံၾကမယ့္ ခ်စ္ခ်စ္မ်ဳိးေလး ေတြပါ။ ဟဲဟဲ ....လႊတ္သာထားလုိက္ေတာ့လုိ႔ေျပာရမလုိပါပဲ။ .....နဲနဲေတာ့ သီးခံေပးဖုိ႔လုိမယ္ ထင္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ခါေတာ့လည္း သူေလာက္ခ်စ္တတ္္တာ....နုည့ံသိမ္ေမြ႔တာ မရွိဘူးထင္ရေလာက္ေအာင္ ...ခ်စ္ဖုိ႔ေကာင္း တဲ့ခ်စ္ခ်စ္ကေလးေတြဆုိပါေတာ့။

ဥပမာဆုိရရင္ေတာ့ ဒီလုိနာမည္မ်ဳိးေလးေတြပါ။ လင္းလင္းခုိင္၊ သူရေက်ာ္၊ သိမ့္သိမ့္ခင္၊ ခ်မ္းျငိမ္း .........စတဲ့အမည္မ်ဳိးေလးေတြဆုိပါေတာ့။

ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

ရင္ေသြးငယ္မ်ားနာမည္...စာစု(၂)


မေပးသင့္ေသာနာမည္ေျပာင္မ်ား

နာမည္ေျပာင္မ်ားမွည့္ေခၚျခင္းသည္ ...လူတစ္ေယာက္၏ ဘ၀က ေကာင္းက်ဳိးျပဳေစသည္ထက္ ဆိုးက်ဳိးကိုသာ အမ်ားအားျဖင့္ ျပဳေစေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ နာမည္ေျပာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ကုလား၊ ကုလားမ၊စေသာ အမည္ေတာ္ေတာ ္မ်ားမ်ားကုိလည္း ေတြ႔ရဖူးပါသည္။

စာေရးသူ၏ အေတြ႔အၾကံဳအရ ..ယင္းအမည္မ်ဳိးတုိ႔သည္ သူတစ္ပါးက ခုိင္းေစမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ခံၾကရေၾကာင္းေတြ႔ရွိရျပီး။ ေငြေၾကးျပည့္စုံသူ၊ ရာထူးရာခံရွိသူမ်ားပင္လွ်င္ ယင္းအမည္ေျပာင္ရွိျခင္း၊ သုံးစြဲျခင္းအားျဖင့္ သူတစ္ပါးခုိင္းေစေသာ အလုပ္မ်ားကို ၾကား၀င ္လုပ္ကိုင္ေပးေနရျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ပြားေစေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

စာေရးသူ၏ မိတ္ေဆြမ်ားတြင္လည္း ထုိသုိ႔ေသာ နာမည္ေျပာင္ရွိသူမ်ား အမ်ားအျပားပင္ ရွိေပသည္။ ထုိသူ
အားလုံးသည္ မန္ေနဂ်ာ၊ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာဆရာ၀န္ၾကီး၊ ရုံးအကူ၊ စသည္အားျဖင့္.....အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အသက္ေမြးမႈမ်ားျဖင္ ့ရပ္တည္ေနရသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ...အဆုိပါ အက်ဳိးေပးမ်ဳိးမွာမူ တူညီေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရေလသည္။ စာေရးသူ အျမင္အားျဖင့္မူ စေနပညတ္မ်ဳိး (ေန႔နံကုိ ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္ပါ။) ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ဟု ယူဆမိပါသည္။

ဆန္းက်င္ေနေသာအမည္မ်ားေပးျခင္း

ဆန္းက်င္ေသာနာမည္မ်ားေပးျခင္း သည္ ..ယင္းနာမည္ရွင္အား ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ကံအေျခအေနအခ်ဳိ႔နွင့္ ရင္ဆုိင္မိေစနုိင္ပါသည္။ နာမည္တြင္ပါ၀င္ေသာစာလုံးမ်ားအခ်င္းခ်င္း ဆန္းက်င္ျခင္း (၀ါ) ဆန္႔က်င္ဘက္အနက္ သေဘာမ်ဳိး တည္ရွိေနျခင္းမ်ဳိးကို ဆုိလုိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျဖဴ ျခင္း နွင့္ မဲျခင္း သည္ဆန္႔က်င္ဘက္ သေဘာေဆာင္သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာေဆာင္ေသာ အနက္နွစ္ခုကို တြဲစပ္ျပီး အမည္တစ္ခုအျဖစ္ပုိင္ဆုိင္ေနျခင္းသည္ ေဘးရန္ နွင့္ မေကာင္းက်ဳိးကို လက္ယပ္ေခၚေစနုိင္ေသာအေနအထားျဖစ္သည္။ စာေရးသူယခင္ကေနထုိင္ခဲ့ဖူးရာ အထက္အညာေဒသတြင္ ကိုပိုလုိ ဟုေခၚဆုိေသာ ဆုိက္ကားဆရာတစ္ဦးရွိပါသည္။ သူ၏ အမည္ရင္းကား မဟုတ္ပါေပ။
သုိ႔ေသာ္ မည္သူပင္ျဖစ္ေစ ..ယင္းဆုိက္ကာဆရာအား ကိုပိုလုိဟုသာ သိရွိၾကသည္။ ဆုိက္ကားဆရာ ကိုပုိလုိဟုဆုိလွ်င္ တစ္ျမိဳ႔လုံးနီးနီး သိၾကေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ယင္းအမည္္သညာကို တြင္လာရပါသနည္း။ ပိုလုိႏႈိင္းစီးကရက္ကုိ စြဲစြဲျမဲျမဲေသာက္လြန္းေသာေၾကာင့္ အစြဲျပဳျပီးသကာလ.. အဆိုပါဆုိက္ကားဆရာမွာ ကိုပိုလုိဟုအမည္တြင္လာရျခင္းေပေလာ.........။

ပုိျခင္း နွင့္ လုိျခင္း သည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အနက္မ်ားျဖစ္ၾက၏။ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကီးပင္ ဆန္႔က်င္ေနၾက၏။ နာမည္အရင္းစာလုံးသည္ ပို နာမည္အဖ်ားစာလုံးသည္ လို ... ျဖင့္မွည့္ေခၚထားေသာ ကိုပိုလုိသည္.......တစ္ေန႔ေသာအခါတြင္ ကားျဖင့္၀င္ၾကိတ္ခံရျပီး အေသဆုိးျဖင့္ ဆုံးပါးခဲ့ရ၏။ နာမည္ေၾကာင့္ဟု စာေရးသူလုိရာမေတြးလိုပါ။ သုိ႔ေသာ္ နာမည္မ်ားကို ဆန္းက်င္ေအာင္မမွည့္သင့္ဟူေသာ ေရွးဆန္းဆရာၾကီးမ်ား၏ ...ၾသ၀ါဒကုိမူ ....မလြန္ဆန္၀ံ႔ေတာ့ပါေပ။ အျခားေသာအားျဖင့္ ေမာင္သက္ျမင့္ ၊ ေမာင္ခ်ဳိတူး ..စေသာအမည္မ်ားကိုလည္း ၾကည့္ပါ။ သက္ျမင့္ ဟူေသာအမည္တြင္ ...သက္သည္နိမ့္ျခင္း ဆင္းျခင္း၊ ေလွ်ာက်ျခင္းသေဘာေဆာင္ေသာ ပညတ္ျဖစ္၏။ ေနာက္စာလုံးျမင့္နွင့္ အနက္သေဘာခ်င္း လုံး၀ဆန္႔က်င္ေန၏။ မမွည့္အပ္စေကာင္းေပ။ ခ်ဳိတူး တြင္လည္း ခ်ဳိသည္ ေသာမရသာရုံပညတ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ တူးသည္ ..ခါးတူးျခင္း၊ မဲတူးျခင္း စသည္ျဖင့္သုံးႏႈန္းအပ္ေသာ ပါပအနက္ေဆာင္ ပညတ္မ်ဳိးျဖစ္၏။ ယင္းခ်ဳိတူးမွာ ဇာတာရွင္၏ မိတ္ေဆြတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ မဆီမဆိုင္ ရုံးေရာက္ဂတ္ေရာက္ ေရာက္ရတတ္သူမ်ဳိး ျဖစ္ေလသည္။ သူမက်ဴးလြန္ေသာ အမႈမ်ားအတြက္ အေခ်ာင္သက္သက္ မၾကာမၾကာ စိတ္ညစ္ရသူမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ေလသည္။

လူ နွင့္ အမည္ ဆန္းက်င္ေနျခင္း

လူနွင့္အမည္ဆန္းက်င္ေနျခင္း ( ၀ါ ) ဆန္႔က်င္မႈျပဳေနျခင္းသည္လည္..ေကာင္းက်ဳိးမျပဳေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ နာမည္တစ္ခုသည္ ယင္းနာမည္ရွင္၏ ရုပ္ရည္ပုံစံ၊ သို႔မဟုတ္ အမူအက်င့္ ..သုိ႔မဟုတ္...စရုိက္ နွင့္ ဆန္းက်င္ေနလွ်င္ ...(၀ါ) ဆန္႔က်င္မႈျပဳေနလွ်င္ ယင္းနာမည္ရွင္အား နာမည္ကပင္ ျပန္ျပီး ထိခုိ္္က္ေစနုိင္၏။ ပမာအားျဖင့္.........................................................သံခဲ ..ဟူေသာအမည္ရွင္သည္ ဒူေပဒါေပခံျခင္း ေတေတေပေပ ေနတတ္ေသာ တုံးတုိက္တုိက္က်ားကုိက္ကိုက္ သမားမ်ဳိး ျဖစ္ေနမွ သင့္
ေလ်ာ္ျပီး ေကာင္းက်ဳိးေပး၏။ သံခဲဟုေပးထားျပီး အမည္ရွင္သည္ သာမန္ပုံစံမ်ဳိးျဖစ္ေနပါက။ အလုိလုိေနရင္း ခ်ဴခ်ာေနတတ္သည္။ အထိမခံေရြပန္းကန္ကဲ့သုိ႔ ....ေနနဲနဲပူ မိုးနဲနဲမိ ရုံမွ် နွင့္ ေနမေကာင္းျဖစ္လာတတ္၏။ လွေ၀ဟုမွည့္ထားေသာ အမည္ရွင္သည္ ရုပ္အဆင္းေျပျပစ္တင့္တယ္မွ ေကာင္း၏။ ရုပ္အဆင္းညံ႔ဖ်င္းမူ ဘ၀အက်ဳိးပါညံ႔ဖ်င္းအရုပ္ဆုိးေစ၏။ အငယ္ဆုံးသားေလး ကို ေမာင္ဦး မွည့္ထားျခင္းမ်ဳိးမွာ
လည္း ဘယ္လုိမွ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ မွည့္ေခၚျခင္းမ်ဳိးျဖစ္၏။ အၾကီးဆုံးသမီးကို မနွင္းေထြး မေထြးငယ္ စသည္ျဖင့္ မွည့္ေခၚမိျခင္းမ်ဳိးမွာလည္း ထုိ႔နည္းတူျဖစ္ေပသည္။ နာမည္ မာ လွ်င္ လူမာမွ သင့္၏။ နာမည္ညြန္႔လွ်င္ လူညြန္႔မွ ေကာင္း၏။ နာမည္က အေသးေလး....လူကထြားထြားၾကီး ျဖစ္ေနေသာ္ အနက္ဆန္႔က်င္ေသာေၾကာင့္......ဆုိင္ရာအနက္ကိုလုိ္က္ျပီး မေကာင္းက်ဳိးရေစတတ္၏။ ေမာင္ျမတ္နုိ္းသည္
သိမ္ေမြ႔ယဥ္ေက်းရာ၏။ မျဖဴသြယ္ သည္ ျဖဴျဖဴသြယ္သြယ္ ေအးေအးေဆးေဆး စရုိက္ရုပ္ရည္က ိုေဆာင္သူျဖစ္မူ ေကာင္းစားလြယ္၏။ ေမာင္ခ်မ္းေျမ့သည္ နုည႔ံေသာစရုိက္ နွင့္ ျငိမ္းေအးေသာ နွလုံးစိတ္၀မ္းရွိသူျဖစ္ေသာ္ အတုိင္းထက္အလြန္ ေကာင္းသတည္း။

စာစု(၃) တြင္ ဆက္လက္ေရးသားပါမည္။
ခ်မ္းေျမ့ပါေစ။
သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း ....။

ခ်စ္ခ်စ္အေၾကာင္းတစ္ေစ့တစ္ေစာင္း စာစု (၁)


ခ်စ္ခ်စ္အေၾကာင္း ... တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း
ခ်စ္ခ်စ္အေၾကာင္း ... တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း
ခ်စ္ခ်စ္အေၾကာင္း ... တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း ..စာစု (၁)

တစ္ကယ္ေတာ့ သည္ေဆာင္းပါးေလးက အားလုံးကို ေပ်ာ္ရြင္ေစလုိျခင္းသာ အဓိကျဖစ္ပါသည္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် နစ္နာေစလုိေသာစိတ္ အလ်ဥ္းမရွိရပါေၾကာင္း။ ေဗဒင္ပညာရပ္ သေဘာျဖင့္ မိမိခ်စ္သူကို ေထာက္လွမ္းရလြယ္ကူနုိင္ေအာင၊္ ..ေဗဒင္ပညာကိုနက္နက္နဲနဲ လုိက္စားထားစရာ မလုိပဲ အလြယ္တစ္ကူ ၾကည့္ရႈသိရွိနုိင္ေစရန္ ရယ္ဒီမိတ္သက္သက္လုပ္ေပးျခင္း သေဘာမ်ဳိးလည္းျဖစ္သည္။

မိမိတုိ႔၏ခ်စ္သူ(၀ါ)ခ်စ္ခ်စ္မ်ားတြင္..
နာမည္ေလးတစ္ခုေလာက္ေတာ့မလြဲမေသရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္..
ဘယ္သူမဆုိ လြယ္လြယ္ကူကူ ဖတ္ရႈနုိင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္မိပါေၾကာင္း။

(၁)နာမည္အဖ်ားစာလုံးမ်ားအေၾကာင္း

နာမည္အဖ်ားစာလုံးဆုိသည္ကေတာ့ အျခားမဟုတ္ပါ။ နာမည္တစ္ခု၏ အဆုံးသတ္စာလုံးကိုေခၚဆုိျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပမာ အားျဖင့္ ေအာင္မင္းထြန္းတြင္.....ေအာင္သည္အစစာလုံးျဖစ္ျပီး၊ ထြန္းသည္အဆုံးစာလုံး(၀ါ) အဖ်ားစာလုံးလည္းျဖစ္ေလသည္။ မိမိတုိ႔၏ ခ်စ္ခ်စ္မ်ား၏ နာမည္အဖ်ားစာလုံးမ်ားကို မွတ္သားထားပါ။ ျပီးလွ်င္ဆက္ဖတ္ပါ။

(က)တနဂၤေႏြနံ အ၊ဥ ျဖင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံး မွည့္ေခၚထားေသာ ခ်စ္ခ်စ္တုိ႔အေၾကာင္း

သည္ခ်စ္ခ်စ္တုိ႔ကေတာ့......ဂုဏ္ယူရတာမ်ဳိးကို နွစ္သက္တယ္။ သူတုိ႔ဘ၀ဦးတည္ခ်က္က နံပတ္တစ္ျဖစ္ဖုိ႔
အဓိကပါပဲ။ ဆုရမွာ ၊ ခ်ီးျမွင့္ခံရမွာမ်ဳိးေတြကို သူတုိ႔က နွစ္သက္ေလ့ရွိၾကတယ္။ သူတုိ႔ကို ခ်ဳိးခ်ဳိးဖဲ့ဖဲ့ေျပာဆုိမိတာမ်ဳိးမေျပာနဲ႔ အျပစ္နဲနဲတင္လုိက္ရင္ေတာင္ ...မၾကိဳက္တတ္ၾကဘူး။ ျဖစ္နုိင္ရင္ သည္ခ်စ္ခ်စ္မ်ဳိးက မ်ားမ်ားခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိေပးဖုိ႔လုိပါတယ္။ ေျမာက္ပင့္ေျပာေနမွန္းသိသည့္တုိင္ေအာင္ သူတုိ႔က အေျမာက္သိပ္ၾကိဳက္တတ္ပါတယ္။

စိတ္ခ်လက္ခ် သူတုိ႔ရဲ႔အရည္အေသြးေတြကိုေရြးျပီး ခ်ီးက်ဴးေပးပါ။ တစ္ဖြဖြေျပာေပးပါ။ အဲဒါဟာ သူတုိ႔မခြာနုိင္ဘဲ စြဲေနေစမယ့္ ပီယေဆးၾကီးတစ္ပါး ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ သူတုိ႔က တစ္ခါတစ္ေလ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္သလုိမ်ဳိး လုပ္ကိုင္တတ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါကိုေတာ့သီးခံေပးနုိင္ဖုိ႔လုိပါလိမ့္မယ္။ ကုိယ္အားကိုယ္ကိုးတတ္သူေတြကို အထင္ၾကီးတတ္ျပီး၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ သည္ခ်စ္ခ်စ္ကေလးမ်ဳိးေတြက စာအုပ္စာေပနယ္ပယ္နဲ႔ နီးစပ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေလးကိုလည္း အေရးတစ္ယူျပဳ မွတ္သားျပီး ေမြးေန႔ဘာညာေတြမွာ အမွတ္တရအျဖစ္ စာအုပ္ စာတမ္းေလးေတြ။ စာေရးကိရိယာေလးေတြ လက္္ေဆာင္၀ယ္ေပးသင့္တာေပါ့။ သူတို႔ထဲက တစ္ခ်ဳိ႔က်ျပန္ေတာ့လည္း အားကစားဘက္ကို စိတ္၀င္စားသူေလးေတႊျဖစ္ေနတတ္ျပန္ပါတယ္။ ဒါဆိုကုိယ္ကလည္း အားကစားတစ္ခုခုကိုအေၾကာင္းျပျပီး သူနဲ႔ပုိနီးစပ္ပူးေပါင္းလုိ႔ရတာေပါ့။ တစ္ခ်ဳိ႔က်ျပန္ေတာ့လည္း တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈကို အလြန္အင္မတန္မွကို နွစ္သက္သူမ်ဳိးျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။
ဒါကို ကိုယ္ကမသိဘဲ......အဲဒီ့လုိခ်စ္ခ်စ္မ်ဳိးေရွ႔မွာ လက္သည္းၾကီး တစ္က်ိက်ိကိုက္ေနတာတုိ႔...၊ နွာေခါင္းႏိႈက္တာတုိ႔၊ ေခြၽးေတြသံေတြနဲ႔သူ႔ကိုဖက္နမ္းမိတာတုိ႔ဆုိရင္ေတာ့ အနာဂတ္အေရးကေတာ့ ရင္ေလးဖြယ္ရာ ျဖစ္လာနုိင္ပါတယ္။

ကုိယ့္ဆရာတုိ႔ေရ ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္ေပါ့.....သူတုိ႔ကို တစ္ေယာက္ဆုိတစ္ေယာက္၊ ပိေတာက္ဆုိပိေတာက္လုိ႔ ေလွ်ာက္မေျပာခ်င္ေနပါ။ မင္းနဲ႔တူတဲ့ ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ ကုိယ့္ဘ၀မွာ ဘယ္ေသာအခါမွ မရွိနိင္ေတာ့ပါဘူး ဆုိရင္ေတာ့.....သူတုိ႔က ကိုယ့္ဆရာတုိ႔ကို အမွတ္ျပည့္ေပးပါလိမ့္မယ္။
ကတိတည္မွေတာ့ ၾကိဳက္တယ္ခင္ဗ်။ ကတိေတြ အထပ္ထပ္ေတာင္းတတ္ပါတာ သူတုိ႔ေပ့ါ။ စည္းကမ္းေတြကိုလည္း ခဏခဏ စကားထဲထည့္ေျပာတတ္တာသူတုိ႔ပါပဲ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ကေတာ့ စည္းကမ္းရွိရွိေနတတ္သူမ်ုဳိးကုိ သူတုိ႔က ပိုသေဘာက်တတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ သိပ္ျပီး ရုပ္ရွင္၀ါသနာပါတဲ့ခ်စ္ခ်စ္ကေလးမ်ားဆုိရင္ေတာ့ေမာင္ရင္ေရ...ရုံတင္တင္ျခင္း ပထမဆုံးရက္မွာ ျပနုိင္လုိ႔ကေတာ့....အခြင့္ထူးတုိးျမွင့္ရရွိဖုိ႔ စရံတစ္၀က္ေျခ ျပီးသားလုိပါပဲ။ အနွစ္ခ်ုဳပ္နဲန ဲျပန္စုေပးပါ့မယ္။
သူတုိ႔လုိနာမည္ရွင္မ်ဳိးေလးေတြကိုခ်စ္ခ်စ္ေတာ္မိမယ္ဆုိရင္ေတာ့......က်န္းမာေရး၊ အားကစား၊ စာေပ၊ ကတိ၊ ခ်ီးက်ဴးေပးဖုိ႔၊ စည္းကမ္း၊ ...စတာေလးေတြကို သတိျပဳမိထားဖုိ႔လုိပါလိမ့္မယ္ဗ်ာ။

ဥပမာအားျဖင့္ေတာ့ .......ဒီလုိနာမည္မ်ဳိးေလးေတြ.. လင္းထက္ေအာင္၊ သီတာဦး၊ နွင္းသီရိေအး၊ မ်ဳိးသူရေအာင္၊ စတဲ့အမည္ရွင္ခ်စ္ခ်စ္မ်ဳိးေလးေတြ ဆုိပါေတာ့.....။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါဦးမည္။

သုေတသီေ၀သာလီ (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ) waitharlimgphone@gmail.com

မဟာဘုတ္ပညာနွင့္အေတြးရႈေထာင့္ စာစု(၂)

Saturday, December 19, 2009

မဟာဘုတ္ပညာ နွင့္ .. အေတြးရႈေထာင့္မ်ား စာစု (၂)

မဟာဘုတ္ + တနဂၤေႏြ+ ခုနွစ္ရက္သားသမီးမ်ား

ယခုေဆာင္းပါးသည္ အေတြးရႈေထာင့္စာစဥ္(၁) ကို ဆက္လက္ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စာစု(၁)ပါ ......မဟာဘုတ္ဌာနခုနွစ္တြင္ ရပ္တည္ေနေသာ .တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ ရပ္တည္မႈမ်ားအရ ျဖစ္ပြားလာနုိင္ေသာ အေျခအေနအခ်ဳိ႕ကုိပင္ ...မူတည္ထားကာ .......ယင္းအေနအထားမ်ားသည္ .........ေန႔နံကြဲျပားေသာ ခုနွစ္ရက္သားသမီးတုိ႔အား မည္ကဲ့သုိ႔ အက်ဳိးအျပစ္ ျပဳနုိင္လာမည္ကို .......ဆက္လက္ေတြးေတာေလ့လာၾကည့္ရႈျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခန္းက႑သည္... ပိုမိုျပီး အေတြးအေခၚအယူအဆပိုင္းမ်ား လုိအပ္လာမည္ျဖစ္ျပီး........ပညာေလ့လာေနေသာ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ အုပ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္မွ်ျဖစ္ေစ...အေထာက္အကူျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟုလည္း ယုံၾကည္မိပါသည္။ စာေရးသူကိုယ္တုိင္လည္း နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့လာခဲ့ျပီး ေတြးေခၚဆက္စပ္ၾကည့္ရႈေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ .....မဟာဘုတ္ပညာသည္ အလြန္နဲပါးေသာ ..ကိန္းဂဏန္းေလးမ်ားျဖင့္...ဇယားကြက္ေသးေသးေလးျဖင့္ အတိျပီးေသာ္လည္း..၊ အလြန္နက္နဲျပီး က်ယ္ျပန္႔လွပါသည္။ ယခုအယူအဆမ်ားကို တင္ျပရာတြင္ စာေရးသူ၏ အျမင္အေတြး ရႈေထာင့္မွသာ တင္ျပသြားျခင္း ျဖစ္ျပီး...၊ အျခားပညာေလ့လာသူမ်ားအေနနွင့္လည္း မိမိတုိ႔ အယူအဆအေတြးအေခၚအရ လြတ္လပ္စြာ ဆက္လက္ေတြးနုိင္စရာမ်ား ရွိေနသည္သာျဖစ္ေပသည္။ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ ................

မရဏဌာနရွိ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ နွင့္ ... ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ား

မရဏဌာနရွိတနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္.... စာစု(၁)တြင္အနဲငယ္ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း......

တနဂၤေႏြသည္ မရဏဌာနတြင္ရပ္တည္ေနေသာအခါ အသက္ေမြးမႈမ်ား ပ်က္ဆီးျခင္းကို ျဖစ္ပြားေစနုိင္သည္။ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ ရာသီဥတု ဆုိင္ရာ...ျဖစ္စဥ္မ်ားနွင့္လည္း ပတ္သက္ေနသည့္အတြက္...... ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္းမ်ားကိုလညး္ ျဖစ္ပြားေစနုိင္ေသာအေနအထားျဖစ္သည္။ ယင္းအေနအထားသည္ အေျမာက္အမ်ားေသေၾကပ်က္ဆီးရန္အေနအထားကိုလည္း တြန္းအားေပးသည္။ အၾကီးအမႈးမ်ား ပ်က္ဆီးျခင္း နွင့္ အၾကီးအကဲအတုအေယာင္မ်ားကိုလညး္ ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ ကတိေဖာက္ဖ်က္ျခင္းနွင့္.... ဥပေဒကိုခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ စည္းကမ္းပ်က္ဆီးျခင္းမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ပြားေစသည္။ မရဏဌာနရွိ တနဂၤေႏြသည္ အလြႏ္စုိးရိမ္ပူပန္ရျခင္း နွင့္ ေၾကာက္ရြံ႔တုန္လႈပ္ရျခင္းကိုလည္း ျဖစ္ပြားေစနုိင္၏။ ယင္းအေနအထားသည္ အသက္ေဘးၾကံဳေတြ႔ရနုိင္ျခင္းကိုလည္း အလြန္အားေပးေသာ အေနအထားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အေကာင္း ထက္ အဆုိးဘက္ကို ပိုမိုအားျပဳသည္။ ....... စသည္ျဖင့္ .ပါရွိေပရာ...
....ယင္းအေနအထားတစ္ရပ္ သည္ ဥပမာအားျဖင့္ ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္မူ မည္သို႔ အက်ဳိးအျပစ္မ်ားျဖစ္ပြားလာနုိင္သနည္း။ ဆက္စပ္ေတြးေခၚၾကည့္သင့္ေပသည္။ ...ယင္းသို႔ဆုိလွ်င္ အဆုိပါ တနဂၤေႏြ နွင့္ ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ား ၏ ဆက္ႏြယ္မႈအခ်ဳိ႔ကိုပါထည့္သြင္းစဥ္းစားေ၀ဖန္သင့္ေပသည္။
တနဂၤေႏြသည္ ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္ အျပင္မိတ္ျဂိဳဟ္ ေမြးနံမွ အတိအက်ေထာက္္ဆပါမူ အတြင္းရန္တုျဂိဳဟ္၊ ၄င္းသည္ ကမၼကာရကျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ဘုမိၼျဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္သည္........စသည္အားျဖင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္းေပါင္းစပ္ေ၀ဖန္သြားေသာ္..............
မရဏဌာနရွိတနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ ..ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္ ... မိမိနွင့္မဆုိင္ေသာ သူတစ္ပါးကိစၥအေၾကာင္းအရာမ်ားစြာတြင္ သူမ်ားကိုယ္စား ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားေစလိမ့္မည္။ လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းၾကယ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ အစပ်ဳိးလုပ္ကုိင္မိေစလိမ့္မည္။ ယင္းသို႔လုပ္ကိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ မိမိနွင့္ လုံး၀သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္းျဖစ္ေနတတ္ေပသည္။ မိမိနွင့္မသက္ဆုိင္ေသာသေဘာသည္ အဓိကအားျဖင့္ ပါ၀င္လာမည္ျဖစ္ျပီး( ကမၼကာရကသဘာ၀အားျဖင့္) ........၊ ခပ္ဆုိးဆုိးေျပာပါမူ...အေခ်ာင္ေသရတတ္သည္။ မရည္ရြယ္ဘဲ....ကိုယ္နွင့္မဆုိင္ဘဲ...ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းရတတ္သည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ မိမိတြင္ အျပစ္တင္ခံရတတ္သည္။ သူတစ္ပါးအတြက္ ၀င္ေရာက္အာမခံေပးရျခင္းမ်ဳိးအားျဖင့္ .... ျပသနာၾကံဳရနုိုင္ေသာအေနအထားမ်ဳိးျဖစ္သည္။ မရဏဌာနသည္ ပရနွင့္ဆုိင္ေသာဌာနျဖစ္ျပီး......ယင္းဌာနတြင္ရပ္တည္ေနေသာ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ ၾကာသာပေတးသားသမီးတုိ႔အား.....ပရေလာကသားတုိ႔၏ ရန္သတၱဳျပဳခံျခင္းမ်ဳိးကိုလည္း ျဖစ္ပြားေစနုိင္ေပသည္။
အထက္ပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ စာေရးသူအေန႔ျဖင့္ ဆက္စပ္ေတြးေခၚၾကည့္မိသေလာက္ ..တင္ျပထားျခင္းသာျဖစ္ျပီး၊ အမွန္တစ္ကယ္တမ္းတြင္မူ ထုိ႔ထက္မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အခ်င္းအရာမ်ား...ရရွိနုိင္ေပေသးသည္။

မရဏဌာန + တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ ၏ အာနိသင္သည္.... ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္ မည္ကဲ့သို႔..ေကာင္းက်ဳိးဆုိးျပစ္ေပးနုိင္မည္နည္းဟု ေတြးေခၚဆက္စပ္ၾကည့္ရႈနုိင္သည့္ နည္းတူပင္....
အျခားအျခားေသာ ေန႔နံသားသမီးမ်ားအတြက္လညး္ ထုိနည္းတူ တြက္ဆနုိင္သည္သာျဖစ္ေပသည္။

ပမာအားျဖင့္ ၾကာသာပေတးသားသမီးေနရာတြင္.....ေသာၾကာသားသမီးျဖစ္ေစခဲ့ပါမူ..၊ က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာအေနအထားျဖစ္နုိင္ျပီး။ အသက္ကိုခက္ခဲပင္ပန္းစြာ ရွင္သန္ရန္ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမႈကိုေဖာ္ျပသည္။ .....
.... တနလၤာသားသမီးအတြက္ျဖစ္ခဲ့ပါမူ... ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ မွားယြင္းျခင္းနွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ၾကီးစြာေသာ ေနာင္တရပူပန္ရျခင္းကိုျဖစ္ပြားေစနုိင္ကာ.......စေနသားသမီးအတြက္ျဖစ္ခဲ့ပါမူ..ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား ဆုံးရႈံးရျခင္း နွင့္ မိမိပုိင္ ပိုင္ဆုိင္မႈတုိ႔ကို အလြန္လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ သိမ္းဆည္းသုိ၀ွက္ထားျခင္းမ်ဳိးကို ျဖစ္ပြားေစနုိင္ေသာအေနအထားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ...... စသည္အားျဖင့္ ...ေန႔နံတစ္မ်ဳိးျခင္းဆီအားျဖင့္ အက်ဳိးအျပစ္အေနအထားမ်ား ကြာျခားသြားၾကမည္သာျဖစ္ေပသည္။

ယငး္သုိ႔ဆုိလွ်င္ ... မဟာဘုတ္ခြင္တြင္ ပါ၀င္ေနေသာ အျခားေသာျဂိဳဟ္မ်ား၏ ရပ္တည္မႈမ်ားသည္လည္း..သက္ဆုိင္ရာေန႔နံအားျဖင့္ ..အက်ဳိးအျပစ္မ်ား ကြာျခားသြားၾကမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိအခါ ...အလြန္မ်ားျပားေသာ.....က်ယ္ျပန္႔ေသာ ..ေတြးေခၚယူဆဖြယ္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားစြာကို မဟာဘုတ္ခြင္ေသးေသးေလးေပၚတြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိနုိင္သည္သာ ျဖစ္ေပေတာ့၏။

ဆက္လက္ျပီး .....ေရးသားသြားပါဦးမည္။

သုေတသီေ၀သာလီ။ ။...........

မဟာဘုတ္ပညာ နွင့္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္အေနအထား

Wednesday, December 16, 2009

မဟာဘုတ္တြင္ ဌာနခုႏွစ္ဌာနရွိသည္။ ... အဆုိပါဌာနမ်ားသည္ တစ္ခုနွင့္တစ္ခုမတူ.....၊ သဘာ၀ျခင္း ကြာျခားၾကသည္။ ယင္းသုိ႔ကြာျခားေသာအေနအထား အသီးသီး ရွိသည့္ ဌာနမ်ားတြင္ တနဂၤေႏြျဂိုဟ္သည္လညး္ အေနအထား ေျပာင္းလညး္ျပီး ေကာင္းက်ဳိးဆုိးျပစ္ကိုေပးစြမ္းတတ္ေပသည္။

မဟာဘုတ္တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေအာက္သုံးတန္းကို မေကာင္း အည့ံ၊ အထက္အိမ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေလးဌာနကိုမူ အေကာင္း ဟု အမ်ားအားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားၾကေလ့ရွိေသာ္လည္း....စာေရးသူအေနနွင့္မူထုိကဲ့သုိ႔မယူဆမိေပ။ ဌာနတုိင္းတြင္ ေကာင္းကြက္ရွိသလုိ ဆုိးကြက္လညး္ ရွိနုိင္သည္။ သူ႔ေနရာနွင့္သူ၊ သူ႔သဘာ၀နွင့္သူဟုသာ ...ယူဆမိပါသည္။ ယခုတင္ျပမည့္ ေဆာင္းပါးတြင္လည္း အခ်ဳိ႔ေသာ အခ်င္းအရာမ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပီး အျငင္းပြားဖြယ္ပင္ ျဖစ္လာနုိင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ...လက္ေတြ႔လာလာ သုံးသပ္ျပီးမွ စာရႈသူတုိ႔အေနနွင့္ ဆုံးျဖတ္ ေစခ်င္ပါသည္။
]

ဘဂၤဌာနတြင္တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ရပ္တည္ျခင္း


တနဂၤေႏြသည္ လူတုိ႔၏ အသက္ေမြးမႈကို ေဖာ္ျပေသာ....အသက္ေမြးမႈဆုိင္ရာ ျဂိဳဟ္တစ္လုံးျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ဘဂၤတြင္ရပ္တည္လာျခင္းအားျဖင့္ ...အသက္ေမြးမႈ အေျပာငး္အလည္းမ်ားျပားရျခငး္ကိုေပးစြမ္းတတ္ျပီး၊ .. ရံခါတြင္မူ ...အသက္ေဘးမွ လြတ္ေအာင္ ရုန္းကန္ရျခင္းကိုလည္း ျဖစ္ပြားေစတတ္သည္။ တနဂၤေႏြသည္ ..ဘဂၤတြင္ရပ္တည္လာျခင္းအားျဖင့္ အၾကီးအကဲမ်ားကို အေျပာင္းအလည္း ျဖစ္ပြားေစသည္။ အိမ္တစ္အိမ္၏ အိမ္ေထာင္ဦးစီး၊ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၏ ရွင္ဘုရင္၊ မင္းအစိုးရ၊ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာငး္၏ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး ၊ ဌာနတစ္ခု၏ ဦးစီးမႈး .........စသည္ျဖင့္......သက္ဆုိင္ရာ အရပ္ေနရာပတ္၀န္းက်င္ အလုိက္ ...ဆုိင္ရာအၾကီးအကဲမ်ားကို အေျပာငး္အလည္းျဖစ္ပြားေစသည္။ အမ်ားအားျဖင့္မူ ......အေကာင္းသေဘာ သဘာ၀ထက္ အဆုိးမ်ားကို ပိုမိုျဖစ္ပြားေစေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရေပသည္။ (တရားေသမွတ္ယူျခင္းမူ မျပဳသင့္ေပ။)


မရဏဌာနတြင္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ရပ္တည္ျခင္း

တနဂၤေႏြသည္ မရဏဌာနတြင္ ရပ္တည္ေနေသာအခါ အသက္ေမြးမႈမ်ား ပ်က္ဆီးျခင္းကို ျဖစ္ပြားေစနုိင္သည္။ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ ရာသီဥတု ဆုိင္ရာ...ျဖစ္စဥ္မ်ားနွင့္လည္း ပတ္သက္ေနသည့္အတြက္...... ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ျခင္းမ်ားကိုလညး္ ျဖစ္ပြားေစနုိင္ေသာ အေနအထား ျဖစ္သည္။ ယင္းအေနအထားသည္ အေျမာက္အမ်ား ေသေၾကပ်က္ဆီးရန္ အေနအထားကိုလည္း တြန္းအားေပးသည္။ အၾကီးအမႈးမ်ား ပ်က္ဆီးျခင္း နွင့္ အၾကီးအကဲ အတုအေယာင္မ်ားကိုလညး္ ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ ကတိ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းနွင့္.... ဥပေဒကိုခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ စည္းကမ္းပ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ကိုလည္း ျဖစ္ပြားေစသည္။ မရဏဌာနရွိ တနဂၤေႏြသည္ အလြႏ္စုိးရိမ္ပူပန္ရျခင္း နွင့္ ေၾကာက္ရြံ႔ တုန္လႈပ္ရျခင္းကိုလည္း ျဖစ္ပြားေစနုိင္၏။ ယင္းအေနအထားသည္ အသက္ေဘး ၾကံဳေတြ႔ရနုိင္ျခင္းကိုလည္း အလြန္အားေပးေသာ အေနအထားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အေကာင္း ထက္ အဆုိးဘက္ကို ပိုမိုအားျပဳသည္။ စာေရးသူ၏အေတြ႔အၾကံဳအရမူ ေၾကာက္ရြ႔ံ ေလာက္ေသာ အေနအထားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ (သို႔ေသာ္ ..... အဆုိးမ်ား၏ေနာက္တြင္မူ...ျဖစ္သင့္ေသာ ျဖစ္ထုိက္ေသာ.... ေကာင္းက်ဳိးမ်ား အစဥ္ပါလာတတ္သည္ကိုမူ ...မၾကာခဏ ေတြ႔ရွိရဖူးေပသည္။)


အထြန္းဌာနတြင္တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ရပ္တည္ျခင္း


အထြန္းဌာနတြင္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ရပ္တည္လာေသာအခါတြင္.........ကနဦးအစတြင္ အလြန္ထက္သန္ေသာ ေကာင္းက်ုဳိးမ်ားကိုျဖစ္ပြားေစတတ္သည္။ အေကာင္းျမတ္ဆုံးေသာ ထြန္းလင္း ေတာက္ပျခင္း နွင့္ ရွင္သန္႔ခြင့္တုိ႔ကို ေပးစြမ္းေသာ အေနအထားတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ .....ေနာက္မွ ထပ္ခ်ပ္မကြာ လုိက္ပါလာေလ့ရွိသည္ကား........ ကံေၾကြးကံေဟာငး္ကို ေပးဆပ္ရျခင္း နွင့္ ...ဆုံးရႈံးစြန္႔ခြါရျခင္း အခ်ဳိ႔ကို ျဖစ္ပြားေစတတ္ျခင္းတည္း။ အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ရွိခြင့္ရျခင္း နွင့္ ယင္းမွ တစ္ဖန္....ပ်က္စီးထိခုိက္ရျခင္းမ်ဳိးကို ေပးစြမ္းေလ့ရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရေပသည္။ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အသက္ေမြးလမ္းေၾကာင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြႏု္းေသာ အသက္ေမြးမႈအေနအထားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၾကီးျမတ္ေသာ ပညာရွင္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ရာ အျဖစ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ပြားေစနုိင္သည္။ အေျမာက္အမ်ားကိုးကြယ္ယုံၾကည္ရာအျဖစ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေရာက္ရွိေစနုိင္သည္။ ယင္းအေျခအေနမွ ခ်ဳပ္ျငိမ္းရျခင္းသည္လည္း တစ္ဆက္တည္း လုိက္ပါလာတတ္ျပန္ သတည္း။ အေကာင္းအဆုိး ဒြန္တြဲေနေသာ အေနအထားတစ္ရပ္ဟုသာဆုိခ်င္ပါသည္။သုိက္ဌာနတြင္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ရပ္တည္ျခင္း

အထြႏု္းဌာနတြင္ ရပ္တည္သည့္နည္းတူ........ အေကာင္းအဆုိးဒြန္တြဲလွ်က္ရွိသည္ ယင္းသည္......ကနဦးအစတြင္ ၾကီးျမတ္ေသာဘ၀ ကို တြန္းပို႔ေပးတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ျပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ .. ယင္းသည္ ...မသန္႔ရွင္းေသာေကာင္းက်ဳိးတစ္ခုကို ပိုင္ဆုိင္ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးကိုျဖစ္ထြန္းေစသည္။ အထြန္းဌာနနွင့္မတူညီသည္မွာ ယင္းအခ်က္ပင္ျဖစ္ျပီး။ သုိက္ဌာနတြင္ရပ္တည္ေသာ တနဂၤေႏြသည္ မသန္႔ရွင္းေသာ ေကာင္းက်ဳိးတစ္ခုကို ပုိင္ဆုိင္ေနရျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ကာ ...ယင္းအေျခအေနတြင္ပိတ္မိေနတတ္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆုိရမူ သုိက္ဌာနတြင္တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ရပ္တည္ျခင္းအားျဖင့္ အိုးအိမ္တစ္လုံးကို အေမြဆက္ခံရွိျပီး၊ ယင္းအိုးအိမ္ေၾကာင့္ပင္ သက္ဆုိင္ရာဇာတာရွင္မွာ မေကာင္းက်ဳိးတစ္စုံတစ္ရာ ရရွိေနတတ္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပြားေစတတ္သည္။ ယင္း သည္ မ်ဳိးရုိးအေမြဆက္ခံျပီး အသက္ေမြးရျခင္း နွင့္ ... အေျခအေနဆုိးတစ္ရပ္ရပ္တြင္ အသက္ရွည္လ်ားစြာ ေနထုိင္ေနရျခင္းမ်ဳိးကိုလညး္ ျဖစ္ပြားေစတတ္သည္။ စာေရးသူ၏အေတြ႔အၾကံဳအရမူ မနွစ္သက္ဖြယ္ရာအေနအထားတစ္ရပ္ဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။


ရာဇဌာနတြင္တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ရပ္တည္ျခင္း


တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ ရာဇအိမ္တြင္ ရပ္တည္ေနေသာအခါ မဟာဘုတ္ကသစ္ရ၏။ အလြန္အားရွိေသာ အေနအထားျဖစ္၏။ အတုအဖက္မရွိေသာ ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ုဳိးကို ျဖစ္ပြားေစနုိင္၏။ အျပည့္အ၀ေသာ ထြန္းလင္းေတာက္ပျခင္းကိုေသာ္လညး္ေပးစြမ္းနုိင္၏။ အေကာင္းဆုံးေသာ ဆုကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ အစိုးရျခင္းကိုေသာ္လည္း ေကာင္း၊ တင့္တယ္ေသာ ခ်ီးေျမွာက္ခံရျခင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ မင္းအစိုးရတုိ႔မွ ဘြဲ႔ထူးဂုဏ္ထူး ခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္စားျခင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ပြားေစတတ္၏။ အျပစ္ကင္းေသာေကာငး္က်ဳိးကို ေပးစြမ္းနုိင္ေသာ အေနအထားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္တုိင္ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈျဖင့္ တင့္တယ္စြာရပ္တည္ေနထုိင္နုိင္ျခင္း၊ ရဲရင့္မႈအျပည့္အ၀ျဖင့္ ရပ္တည္ေနထုိင္နုိင္ျခင္း၊ မည္သူ႔ကိုမွ် အားကိုးစရာမလုိဘဲ ..အထင္ၾကီးခံရေသာအေနအထားမ်ဳိးျဖင့္ ရပ္တည္ေနထုိင္နုိင္ျခင္းတည္း ဟူေသာ အေျခအေနမ်ားကို လညး္ ေပးစြမ္းနုိင္ေသာအေနအထားမ်ဳိးျဖစ္ေလသည္။ စာေရးသူ၏ အေတြ႔အၾကံဳအရမူ ဌာနခုနွစ္ခုတြင္ ရာဇဌာနတြင္ တနဂၤေႏြရပ္တည္ျခင္းမွာ ေကာင္းက်ဳိးအေပးနုိင္ဆုံးအေနအထား အျဖစ္ ေတြ႔ရွိရသည္။


ပုတိဌာနတြင္တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ရပ္တည္ျခင္း


ပုတိဌာနတြင္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ ရပ္တည္ေနေသာအခါ....... .... တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ကို မင္းနွစ္ပါး ခြဲေ၀အုပ္စုိးရသည္ကဲ့သို႔ပင္.....တျခမ္းတစ္၀က္ေသာ အစိုးရျခငး္ကို ျဖစ္ပြားေစတတ္၏။ ယဥ္ရထားေမာင္းနွင္သူ အျဖစ္ကို အလြန္ေပးစြမး္တတ္ေသာ အေနအထားမ်ဳိးလည္းျဖစ္၏။ အေပ်ာ္တမ္းအဖြဲ႔ေခါငး္ေဆာင္၊ ေရ နွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစိုးရသူမ်ား၊ မိခင္ နွင့္ကေလးမ်ား ဆုိင္ရာ အၾကီးအမႈးျဖစ္ရျခင္းမ်ား၊ ေလ်ာ့ရဲေသာ ဥပေဒအုပ္ခ်ုဳပ္ေရးမ်ဳိး ...စသည္တုိ႔ကို ျဖစ္ပြားေစနုိင္ေသာ အေနအထားျဖစ္သည္။ အသက္ကို ပိုးေမြးသလုိ ေမြးယူရျခင္း နွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ဳိးတုိ႔ကိုလည္း ျဖစ္ပြားေစသည္။ စာေရးသူ၏အေတြ႔အၾကံဳအရ သင့္တင့္ေသာအေနအထား ျဖစ္သည္။


အဓိပတိဌာနတြင္တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ရပ္တည္ျခင္း


တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ အဓိပတိဌာနတြင္ရပ္တည္ေနေသာအခါ အရွိန္ညီးညီးပူျပင္း ေလာင္ကြၽမ္းေနေသာ တန္ခိုးၾသဇာမ်ားျဖင့္ အတိျပီးသည္။ အစိုးရျခင္း အထြဋ္အထိပ္သုိ႔ တက္လွမ္းနုိင္ျခင္း၊ အလြန္ထက္ျမက္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ ျခယ္လွယ္နုိင္ျခင္း၊ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အၾကီးအမႈးမ်ား ျဖစ္ရျခင္း၊ ဌာနဆုိင္ရာအလုိက္...ျမင့္မားေသာ ရာထူးမ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္နုိင္ခြင့္ရျခင္း။ စသည္ျဖင့္ အေနအထားတုိ႔ကို ျဖစ္ပြားေစနုိင္၏ ထုိ႔အတူ ..အလြန္ျပင္းထန္စြာ ဦးေခါင္းပိုင္းတြင္ ဒဏ္ရာရရွိေစတတ္ျခင္း၊ ဦးေနွာက္ပို္င္းဆုိင္ရာအနာေရာဂါမ်ား က်ေရာက္ေစနုိင္ျခင္း၊ အသက္လုပြဲမ်ား ဆင္ႏြဲရျခင္း တုိ႔ကိုလည္း ျဖစ္ပြားေစတတ္၏။ အနုိင္အထက္ျပဳျပီး အသက္ေမြးရျခင္း၊ အျပိဳင္အဆုိင္ သေဘာျဖင့္ အသက္ေမြးရျခင္းမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ပြားေစတတ္၏။ ထက္ျမက္ရဲ႔ရင္မႈတြင္မူ အလြန္ အားေကာင္းေသာအေနအထား ျဖစ္၏။ သူရတံဆိပ္အပ္နွင္းခံရေသာ အေနအထားမ်ဳိးအထိ ျဖစ္ပြားေစနုိင္၏။ ယင္းအေနအထားသည္ အေကာငး္ အဆုိးျပင္းထန္ေသာ အေနအထားတစ္ရပ္ဟု ဆုိနုိင္ေပသည္။ စာေရးသူ၏ အေတြ႔အၾကံဳအရ ေကာင္းက်ုဳိးကို ပိုမိုေဆာင္ေသာအေနအထားမ်ား ေတြ႔ရွိခဲ့ရေပသည္။

ဆက္လက္ေရးသားပါဦးမည္........................

သုေတသီ ..ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း

 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB