အထင္မေသးပါနဲ႔  .. ရင္ေလးလြန္းလို႔ ေရးလုိက္သည္

Tuesday, November 3, 2009

မဟာဘုတ္ပညာဟုဆိုလွ်င္......အခ်ဳိ႔က မဟုတ္ဘာ ဟုပင္ေနာက္ေျပာင္ေျပာဆိုၾကသည္အထိ အထင္ျမင္ေသးၾကသည္။ ခုနွစ္ခုစား အလကား ဟု ေျပာၾကသူေတြလည္း ရွိၾကသည္။ အလြန္စနစ္က်နျပီး ေခတ္ပညာတတ္ ေျမာက္ထားေသာ နတ္ခတ္ဆရာတစ္ဦး၏ စာအုပ္ေနာက္ဆုံးတြင္.....မဟာဘုတ္ပညာ၏ အသုံးမက်ပုံမ်ားကို ...အတိအလင္းပင္ ရႈံ႔ခ်ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႔ရေပေသးသည္။ ထုိသုိ႔ေရးသားရာတြင္ သူသည္ၾကာသာပေတးသား မဟာဘုတ္(၂) ၾကြင္း မရဏဖြားျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူ႔အား မဟာဘုတ္ဆရာအခ်ဳိ႔က ပညာျဂိဳဟ္ ၅ေတး မရဏတြင္ရွိေသာေၾကာင့္ ပညာေရးဆုံးခန္းမတုိင္နုိင္ေၾကာင္း ...ေဟာၾကားခဲ့သည္မွာ အလြန္မွားယြင္းျပီး၊ သူသည္ နုိင္ငံရပ္ျခားသို႔တုိင္ ပညာေတာ္ သြားေရာက္သင္ၾကားခဲ့ရသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မဟာဘုတ္မွာ မမွန္ကန္နုိင္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေရးသားထားခဲ့သည္ကုိ ဖတ္ရႈခဲ႔ရဖူးေပသည္။

ယင္းနတ္ခက္ဆရာေလး ေရာ၊ ၄င္းကုိေဟာၾကားေပးခဲ့ေသာ မဟာဘုတ္ဆရာအခ်ဳိ႔ေရာ ပါ .....မသိက်ေသးသည္မွာ မဟာဘုတ္ဌာနတြင္ .....ပညာျဂိဳဟ္ ၾကာသာပေတးရပ္တည္ပါက....ေလာကုတရာ ပညာရပ္ ကုိ သင္ၾကားခြင့္ရရွိျခင္း၊ ေ၀းလံေခါင္သီေသာအရပ္ေဒသမ်ားသို႔( ယခုေခတ္တြင္ နုိင္ငံရပ္ျခားေဒသ) မ်ားတြင္ ပညာေတာ္သြားေရာက္သင္ၾကားရျခင္းမ်ဳိးကို အားေပးလႈံေဆာ္ေၾကာင္း ........ကိုပင္ျဖစ္သည္။ ထုိဆရာေလးသည္ နတ္ခတ္ပညာကိုမူ အေတြးအေခၚ အယူအဆေကာင္းေကာင္းျဖင့္ တင္ျပသြားနုိင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ စာေရးသူကုိယ္တုိင္ပင္ သေဘာက်မိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းဆရာေလးမွာ ........မဟာဘုတ္ပညာကိုမူ အထင္အျမင္ေသးမိျခင္းေၾကာင့္......အလြန္နက္ရိႈင္း က်စ္လစ္ေသာပညာရပ္ကို ေက်ာခုိင္းေ၀းကြာခဲ့ရေပသည္။
စာေရးသူအျမင္အားျဖင့္မူ မဟာဘုတ္ပညာသည္ ေဗဒင္ပညာရပ္ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔၏ အနွစ္ခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ေလာကသဘာ၀နိယာမသေဘာတရားတုိ႔ကို စုေ၀းျပီးအဆီအနွစ္ထုတ္ကာ ျမဳပ္နွံထားရစ္ခဲ့ေသာ ရတနာသုိက္တစ္ခုနွင့္လည္း တူေပသည္။ ညႊန္းလွေခ်လားဟု အခ်ဳိ႔က ဆုိနုိင္ေကာင္းအံ႔ရာ၏။ ထုိ႔ထက္မက ဟု သာ ေျပာခ်င္ပါေတာ့သည္။ စာေရးသူသည္ မဟာဘုတ္ပညာကို အသက္၁၄နွစ္သားကပင္ စတင္ထိေတြ႔ခဲ့ရ၏။ ယခုထက္တုိင္ေလ့လာေနဆဲျဖစ္၏။ သုိ႔တုိင္ေအာင္ပင္ စာေရးသူ၏ ဥာဏ္ရည္အရ ကၾကီးေရက အဆင့္သာ ရွိေသးေၾကာင္းကိုလည္း ၀န္ခံရေပမည္သာျဖစ္၏။ အဆုိပါ ကၾကီးေရက သည္ပင္ စာေရးသူအတြက္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပညာရပ္ေလွခါးထစ္ၾကီးျဖစ္ေန၏။ ယင္းေလွခါးထစ္ၾကီးတြင္ပင္ စာေရးသူသည္ ခ်ာခ်ာလည္ေနဆဲျဖစ္၏။ ဖုိးသူေတာ္မ်က္စိလည္သလို........ မ်က္စိလည္ေလ ဆန္ရေလဆုိသကဲ့သို႔ပင္ ....စာေရးသူမွာလညး္ မ်က္စိလည္ရင္း မဟာဘုတ္ပညာရပ္၏ ..ထူးျခားမႈမ်ားကို အမွတ္မထင္ေတြ႔ရွိရရင္းျဖင့္ ဟန္က်သကဲ့သို႔ ရွိ၏။ သုိ႔ေသာ္ ေရွ႔ခရီးကား ထင္သေလာက္မေပါက္နုိင္ေသး။
အဓိကဆိုခ်င္သည္မွာ မဟာဘုတ္ပညာရပ္ကို အထင္မၾကီးဘဲေနနုိင္ၾက၏။ သို႔ေသာ္ အထင္ေသးရႈံ႔ခ်ျခင္းကား မျပဳေစလုိေပ။ အထူးသျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္နက္ခတ္ဆရာၾကီးအခ်ဳိ႔ ကဲ့သို႔ .... တုိင္းသိျပည္သိက်မ္းစာအုပ္မ်ားတြင္ထည့္သြင္းရႈံ႔ခ်ျခင္းကား အလြန္မွားယြင္းေသာ ၊ ေနာင္လာေနာင္သားမ်ားကို အက်ဳိးေက်းဇူးဆုတ္ယုတ္ေစေသာ ၊ ပညာရွင္မဆန္ေသာ မွားယြင္းသည့္အျပဳအမူမ်ားကို ....ေရွာင္ရွားေစလုိေပသည္။ ပညာကို ေလ့လာေနဆဲကာလတြင္.... မိမိတုိ႔ေလးစားရာ ပညာရွင္ၾကီးမ်ား၏ စာအုပ္စာေပ က်မ္းဂန္မ်ားကို ဖတ္ရႈေလ့လာရင္း မွ ထုိသုိ႔လြဲမွားသည့္ အယူအဆမ်ားကို ပါ ပညာေလ့လာသူတုိ႔မွာ ကူးစက္ ေစနုိင္ေပရာ......ယင္းအျပဳအမူမ်ဳိးတုိ႔ကို အထူးေရွာင္ရွားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။ ...

တစ္ခါက လည္း နက္ခတ္ဆရာတစ္ဦးက စာေရးသူထံသို႔ တုိက္ရုိက္ေရာက္လာကာ.....မင္းတုိ႔လက္္ဆန္းေဗဒင္က နုိင္ငံျခားခရီးကိ္န္းတုိ႔၊ ေသကိ္န္း တုိ႔ကို ....ေဟာရေတာ့မယ္္ဆုိရင္ တစ္ကယ့္တစ္ကယ္က်ေတာ့ မေဟာနုိင္ပါဘူးကြ ဟူျပီး ေစာ္ကားေမာ္ကားလာ လုပ္ခဲ့ဖူး၏။ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ပင္ နတ္ခတ္ပညာကို ခ်စ္ျမတ္နုိးသူျဖစ္ျပီး မဟာဘုတ္ပညာကို ထက္သန္စြာေလ့လာေနျခင္းျဖစ္၏။ ထုိအၾကင္ဆရာ၏ ေစာ္ကားမႈကို စာေရးသူကလည္း ဆတ္ဆတ္ထိမခံတတ္သည့္အတုိင္း.......၊ သနားၾကည့္ျဖင့္ ျပံဳးျပလုိက္၏။ အျပံဳးတြင္အသက္ပါလြန္းရကား ေမာင္မင္းၾကီးသားလည္း တက္ခတ္ျပီး ယေန႔တုိင္မေက်မခ်မ္းျဖစ္ေနေသးသည္ ဟူသတတ္။ အမွန္တစ္ကယ္တမ္းတြင္မူ မည္သည့္ပညာမဆို နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္းထဲထဲ၀င္၀င္ တတ္ကြၽမ္းေလေလ.......အသုံးျပဳနုိင္စြမ္းျမင့္မား ေလေလျဖစ္၏။ နက္ခတ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ မဟာဘုတ္ပညာတြင္ျဖစ္ေစ.........ျဂိဳဟ္မ်ားကို အသုံးျပဳေဟာဆုိရျခင္းသာျဖစ္၏။ ျဂိဳဟ္တုိ႔၏အေၾကာင္းကို ထဲထဲ၀င္၀င္ သိျမင္နားလည္ေနျခင္း ရွိေလေလ၊ အယူအဆလမ္းေၾကာင္းမ်ား မွန္ကန္ေလေလျဖစ္ေပမည္။

ဥပမာအားျဖင့္............. အဂၤါျဂိဳဟ္ သည္ ကရကဋ္ရာသီတြင္ ရပ္တည္ေနေသာအခါ.........နတ္ခတ္ဆရာတုိ႔အနက္.....ျဂိဳဟ္ပရိယာယ္သဘာ၀ကို ပိုမိုနားလည္သူတုိ႔မွာ ပိုမိုေဟာဆုိနုိင္၏။ နားမလည္ပါက အဘယ္သို႔ ေဟာဆုိနုိင္မည္နညး္။ နိစ္ျဂိဳဟ္ပဲ ဆုိးတယ္ေလ။ ဆုိယုံေလာက္နွင့္ ျပီးတတ္၏။ နားလည္သူကမူ ...ခ်င့္ခ်ိန္ေပါင္းစပ္ေတြးယူတတ္၏။ ကရကဋ္ရာသီသည္ တနလၤာျဂိဳဟ္က ပိုင္ဆုိင္ေသာရာသီျဖစ္၏။ တနလၤာျဂိဳဟ္သည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ သဘာ၀ရွိ၏။ ယင္းသဘာ၀တရားထဲတြင္ ေရာက္ရွိေနထုိင္ခြင့္ရလာေသာ အဂၤါျဂိဳဟ္သည္မည္ကဲ့သို႔ေသာ စရုိက္မ်ဳိး ေျပာင္းလည္းလုပ္ေဆာင္လာမည္။ စသည္ျဖင့္.........အနုစိတ္ပုံေဖာ္ကာ ေတြးေခၚနုိင္လာ၏။ အက်ဳိး နွင့္ အေၾကာင္းကို ပုိမိုသိရွိနားလည္ခြင့္ရ၏။ ထုိ႔အတူ မဟာဘုတ္ပညာတြင္လည္း ပုတိတြင္ စေနျဂိဳဟ္ တည္ေနေသာအခါ ...ေဟာဆုိခုိင္းေသာ္.၊ ျဂိဳဟ္ပရိယာယ္ နွင့္ ျဂိဳဟ္တုိ႔၏ စရုိက္သဘာ၀ကို ပိုမိုနားလည္သူတုိ႔ကသာလွ်င္ ပိုမိုေဟာဆုိနုိင္၏။ နုိ႔မဟုတ္ေပမူ ပုတိ အပုပ္ မွာ စေနတည္၏။ မေကာင္းက်ဳိးေပးမည္၊ ေထာင္က်မည္ ။ နတ္ကိုင္မည္။ ထီး ဖိနပ္ ဒါး အက်ဳိးမေပး စသည္ျဖင့္ ေပါ့ေပါ့ေလး ေဟာဆုိရန္သာရွိ၏။

ျဂိဳဟ္ပရိယာယ္ သဘာ၀ ကို ပိုမိုနားလည္ ထားသူအဖုိ႔မူ........ ပုတိဌာနသည္ တနလၤာ ျဂိဳဟ္ပိုင္၏။ တနလၤာ သည္ ေမြးျမဴထိမ္းသိမ္း တတ္ေသာ၊ စုေစာင္းသိုမွီးတတ္ေသာ အမစရုိက္ရွိ၏။ ယင္းဌာနတြင္ ..စေနျဂိဳဟ္ကဲ့သုိ႔ျဂိဳဟ္မ်ဳိးရပ္တည္လာေသာ္........မည္သို႔မည္ပုံ ..အက်ဳိးအာနိသင္ ေပးစြမး္နုိင္၏။ စသည္အားျဖင့္.......အက်ဳိးအေၾကာင္းကို ေထာက္ဆခ်င့္ခ်ိန္ျပီး ေကာင္းစြာ ေဟာဆုိနုိင္ေပမည္။ ထုိသုိ႔ အက်ဳိးနွင့္အေၾကာင္းကို ေသခ်ာစြာခ်င့္ခ်ိန္လာနုိင္ေသာအခါ မည္သည့္ပညာရပ္ကိုမဆုိ အလြယ္တစ္ကူ အထင္ေသးျခင္းမ်ဳိး လုံး၀ ျပဳနုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါေပ။

ယခုအခါတြင္ အေနာက္နုိင္ငံသားအခ်ဳိ႔ပင္ မဟာဘုတ္ပညာရပ္ကုိ ..စနစ္တစ္က် ေလ့လာသုေတသနျပဳေနၾကျပီျဖစ္ရာ။ ကိုယ့္လူမ်ဳိး ကိုယ့္ေရေျမ၊ ကုိယ့္ပညာကို ....အထူးတန္ဖုိးထားတတ္ရန္ အေရးၾကီးလွျပီျဖစ္ေပသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက အလြန္တန္ဖုိးရွိေသာပညာရပ္တစ္ခုသည္....ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေျမေပၚမွေပ်ာက္ကြယ္တိမ္ျမဳပ္သြားျပီး .......အျခားတစ္ပါးေသာ တုိင္းျပည္ေရေျမတြင္ ေျပာင္းေရႊ႔ရွင္သန္ၾကီးထြားလာရန္သာ ရွိေပေတာ့သည္။ ေနာင္လာမည့္ ပညာရပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အနာဂတ္သည္........လက္ရွိ.....ပညာေလ့လာလုိက္စားေနေသာ လူငယ္မ်ားတြင္ တာ၀န္အရွိဆုံးဟု စာေရးသူအေနျဖင့္ထင္ျမင္မိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္...............ယခုေဆာင္းပါးမွ ေနျပီး၊ ပညာေလ့လာလုိက္စားေနေသာ ျမန္မာ့ရုိးရာမဟာဘုတ္ပညာ နွင့္လက္ဆန္းေဗဒင္ပညာဆုိင္ရာ လူငယ္မ်ားအားလုံးကို .......မိတ္သဂၤဟျပဳလုိေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ရပါေပေတာ့သတည္း။

ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)


Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB