ကုိယ့္ရင္ေသြးကုိ ေကာင္းေစလုိ စာစု(၁)

Wednesday, December 30, 2009


ကုိယ့္ရင္ေသြးကို ေကာင္းေစလုိ စာစု(၁)

မိဘတုိင္းကေတာ့ ကုိယ့္ရင္ေသြး ကုိယ့္သားသမီးကုိ ေကာင္းေစလုိ သည္မွာ သဘာ၀ပင္ျဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံ....မိဘ၏အလုိဆႏၵနွင့္ သားသမီး၏ အလုိွဆႏၵတုိ႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကီး ဆန္႔က်င္သြားသည့္အခါ မိဘနွင့္ သားသမီးတုိ႔အၾကား မလုိလားအပ္ေသာ ျပသနာမ်ားျဖစ္ပြားလာၾကရျပန္သည္။ ယခုေဆာင္းပါးသည္ မိဘနင့္ သားသမီးတုိ႔အၾကား ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ယင္းျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းနုိင္ေစရန္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အနဲဆုံးအဆင့္အားျဖင့္ ေျပလည္မႈရရွိနုိင္ေစရန္ ရည္သန္ျပီး ေရးသားပါသည္။ သားသမီးဟုဆုိရာတြင္လည္း အရြယ္အားျဖင့္ မိခင္ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္မွ အစ အရြယ္ေရာက္ျပီး လူလားေျမာက္ေနေသာသားသမီးအားလုံးကုိ ရည္းညႊန္းပါသည္။ သားသမီး ၏ အမည္ နွင့္ စရုိက္ ယခုက႑တြင္ ရင္ေသြးျဖစ္သူကုိ မွည့္ေခၚထားေသာ နာမည္ အရ ျဖစ္ပြားလာမည့္ စရုိက္လကၡဏာအခ်ဳိ႕ ကုိ ေရးသားေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။ နာမည္အရ ဟုဆုိရာတြင္ စာရႈသူမ်ားနားလည္နုိင္ေစရန္အတြက္ ေဗဒင္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာေ၀ါဟာရမ်ားကုိ အတတ္နုိင္ဆုံး ေလ်ာ့ခ်သြားျပီး ဆီေလ်ာ္မွတ္လြယ္မည့္ ေ၀ါဟာရ တုိ႔နွင့္ ၾကိဳး စားေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ စာတစ္ဆုပ္မွ် နွင့္ နာမည္အရ ျဖစ္ပြားလာမည့္အက်ဳိးအျပစ္တုိ႔ကို အားလုံး အတိအက် သိရွိနုိင္မည္ကား မဟုတ္ပါ။ စာေရးသူအေနနွင့္လည္း အတိအက် ဟု မဆုိလုိပါ။ သုိ႔ေသာ္ အတတ္နုိင္ဆုံး စာေရးသူ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့လာအားထုတ္ခဲ့ေသာ မွန္ကန္ညီညြတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စာဖတ္သူတုိ႔ နားလည္ သိရွိေအာင္ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႕ မွန္မမွန္ဟုတ္မဟုတ္ကုိ မိမိတုိ႔ရင္ေသြး ကုိ ၾကည့္ရႈေစာင့္က်ပ္ သတိခ်ပ္မိျခင္းအားျဖင့္ တစ္ျဖည္းျဖည္း သိနားလည္လာမည္ဟု စာေရးသူ အေနနွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ယုံၾကည္မိပါသည္။တစ္ခုသတိေပးလုိသည္မွာ ယခုေဆာင္းပါးကို လုိအပ္သည္ဟုယုံၾကည္စိတ္ျဖင့္ ဖတ္ရႈမည့္စာရႈသူမ်ားအေနနွင့္ ကုိယ့္ရင္ေသြးကို ေကာင္းေစလုိ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စာစုအစဥ္အဆက္ ဆက္လက္ဖတ္ရႈသြားရန္လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ အက်ဳိးအျပည့္အ၀ ရရွိနုိင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္မိပါေၾကာင္း။

(၁) နာမည္အဖ်ားစလုံး နွင့္ ရင္ေသြးစရုိက္လကၡဏာ အရ အုပ္ထိမ္းပ်ဳိးေထာင္ျခင္း

နာမည္အဖ်ားစလုံးဆုိသည္ မွာ နာမည္၏ အဆုံးစာလုံး ကို ဆုိုလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ပမာအားျဖင့္
စုိးေ၀လြင္ တြင္ လြင္သည္အဖ်ားစာလုံးျဖစ္သည္။

နာမည္အဖ်ားစလုံးတနဂၤေႏြနံျဖင့္မွည့္ေခၚျခင္း နွင့္ အုပ္ထိမ္းပ်ဳိးေထာင္ျခင္း

နာမည္အဖ်ားစာလုံး (အ၊ဥ) ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားသည့္ ..စုိးမုိးေအာင္၊ တင္မာဦး၊ သူဇာေအး၊ လင္းလက္ဦး..
စသည္
ကဲ့သုိ႔ေသာ အမည္ရွင္ရင္ေသြးမ်ားကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္းက႑

နာမည္အဖ်ားစာလုံးတနဂၤေႏြနံ (အ၊ဥ) ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားတဲ့ ရင္ေသြးေတြ ကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရာမွာ၊ ခ်ီးမႊမ္းေျပာဆုိေပးဖုိ႔ အထူးလုိအပ္ပါတယ္။ ဒီလုိကေလးေတြကုိ မိဘေတြက နင္အျဖစ္ကုိမရွိဘူး၊ ညံ႔တာအလြန္ပဲ အသုံးကိုမက်ဘူး စသည္ျဖင့္ အျပစ္တင္ေ၀ဖန္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ကေလးရဲ႕နွလုံးသားကုိ ဓါးျမျမနဲ႔ ထုိးဆြေနသလုိ
ခံစားရတတ္ပါတယ္။ အဲဒီ့လုိမၾကာခဏေ၀ဖန္ျပစ္တင္ေနမယ္ဆုိရင္ မိဘနဲ႔ သားသမီးၾကား နားလည္မႈက တစ္ေန႔တစ္ျခား ကြာဟလာမွာပါ။ အျဖစ္နုိင္ဆုံးခ်ီးမႊမ္းေျပာဆုိေပးပါ။ ကေလးကုိ ဆုိဆုံးမတဲ့နည္းထဲမွာ ဆုေပးဒဏ္ေပးစနစ္ဟာ ဒီနာမည္ရွင္ကေလးငယ္ေတြနဲ႔အသင့္ေတာ္ဆုံးပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သုိေပမင့္ အလြန္အ
ကၽြံဒဏ္ေပးတာ အျပစ္တင္တာမ်ဳးိေတြေတာ့ အတတ္နုိင္ဆုံးေရွာင္ပါ။ သူတုိ႔ကိုအတုယူစရာေကာင္းတဲ့ နုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ အာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ အၾကီးအကဲေတြအေၾကာင္း ေျပာျပေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါဟာသူတို႔အတြက္ အနာဂတ္အလင္းေရာင္ ကို သိစိတ္မွာဖြင့္ေပးလုိက္တာနဲ႔တူတူပါပဲ။ သူတုိ႔ရဲ႕ဘ၀မွာ အစ္ကုိေတြ အေဖအဖုိး ဦးမင္းဦးၾကီးေတြ က အေရးပါတာမုိ႔၊ သူတုိ႔ပတ္၀န္းက်င္မွာ ရွိတဲ့ အဲဒီ့လူေတြအေနနဲ႔ စံျပမဟုတ္ေတာင္ေလးစားထုိ္က္တဲ့အေနအထားမ်ဳိးရွိေနသင့္တာလည္းအမွႏ္ပါပဲ။
ဒီ့ထက္အေရးၾကီးတာတစ္ခုကေတာ့ သူတုိ႔ကုိ စာေကာင္းေပေကာင္းေတြ ၊ ဘာသာေရးနဲ႔ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈပုိင္းဆုိင္ရာ စာေပေကာင္းေတြနဲ႔ ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက ထိေတြ႕ေပးထားနုိင္ဖုိ႔ပါ။ တစ္ျခားအမည္ပုိင္ရွင္ေတြထက္ကို သူတုိ႔က စာေကာင္းေပေကာင္းေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ေပးဖုိ႔ ပိုမိုလုိအပ္ပါတယ္။ ျဖစ္နုိင္ရင္ သူတုိ႔ကုိ ကိုယ္ပုိင္စာၾကည့္ခန္းကေလး သုိ႔မဟုတ္ စာအုပ္စင္ကေလး လုပ္ေပးထားဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ သူတုိ႔ရဲ႕ပင္ကုိယ္စရုိက္အရ ကုိယ္ပုိင္ပုိင္ဆုိင္မႈကုိနွစ္ျခိဳက္တတ္တဲ့စိတ္ေၾကာင့္ ကုိယ္ပုိင္သီးသန္႔စာအုပ္စင္၊ သုိ႔မဟုတ္ စာၾကည့္ခန္းေလး လုပ္ေပးထားျခင္းအားျဖင့္ ဒီကေလးငယ္မ်ဳိးဟာ စာၾကည့္ျခင္း စာဖတ္ျခင္းကုိပိုမုိနီးစပ္သက္၀င္လာမွာအမွန္ပါပဲ။ဘာအမည္မ်ဳိးပဲမွည့္မွည့္ စာဖတ္ျခင္း ဟာလူကုိ အသိဥာဏ္တုိးပြားေစသလုိ၊ အထူးသျဖင့္ ဒီလို နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ တနဂၤေႏြနံျဖင့္မွည့္ေခၚထားတဲ့ ရင္ေသြးေတြမွာေတာ့ အလြန္ေကာင္းတဲ့ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ပုိမိုျပီးသေႏၶတည္လာေစပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီလုိနာမည္ရွင္ကေလးငယ္ေတြကို စာေပေကာင္းေတြနဲ႔ မျဖစ္မေနထိေတြ႕နုိင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးဖုိ႔လုိတယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပေပးရင္း ။ ကုိယ့္ရင္ေသြးကုိေကာင္းေစလုိ စာစု(၁) ကုိ အဆုံးသတ္လုိက္ရပါသည္ခင္ဗ်ား။

ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
kosoemoetun13@gmail.com


Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB