အနယ္က်လူ

Saturday, January 2, 2010

အနယ္က်လူ
ဒီလုိနဲ႔ပဲ

မနက္ညေန႕႕႔....တစ္ေရြ႕ေရြ႕လွ်င္

ေန႔စဥ္ျဖတ္သန္းလာခဲ့ျပီ။
မေသျပီလား.....၊

ေတြးမထားေတာ့၊ ေပါ့ေပါ့ပဲေန

စားေရရိကၡာ ၊ ဘာမပါပဲ

လက္ဗလာျဖင့္

ကႏၱာရကို ....ျဖတ္သူလုိ။တစ္ေန႔တစ္ခါ

မ်က္နွာသာသစ္၊ မေတြးျဖစ္ဘူး

ဘာျပီးဘာလုပ္၊ တစ္ကုပ္ကုပ္ျဖင့္

ဥာဏ္ရည္ပိတ္ေမွာင္၊ ေလာကီေထာင္ထဲ

လုိခ်င္တာပဲ .....သိတယ္ေလ။ဘယ္သူ႕အတြက္ ၊ ဘယ္၀ါ့အတြက္

တြက္..တြက္..တြက္..ရင္း

ကုိယ္တြက္ကုိေမ့

ေသေန႕မလာေတာ့မည္လုိ.....။အုိ..နာ..ေသျခင္း

ဒီ၀ဋ္တြင္းက၊ မနုိးထသူ

ငထူငအ ၊ သည္ေကာင္ကေလ

ေဗဒင္ကိုလည္း ..ခ်စ္ေသးတယ္။ေဘးဥပဒ္ၾကံဳ

နွလုံးတုန္မွ ၊ ဘုရား တ လုိ႔

တရားဓမၼ..ကို

သတိရခဲ့မိသူေလ.....။သိသာသိ၏၊

မရွိမကပ္ ၊ မခ်ပ္သတိ

ေမ့ေလ်ာ့မိေန

တစ္ေန၀င္ေပ်ာက္

ေနာက္တစ္ေန ထြက္

မနက္ျဖန္လည္း ....ေမ့ဦးမယ္။ဒီလုိနဲ႔ပဲ

မနက္ ည ေန႔

တစ္ေရြ႕ေရြ႕လ်င္

ေန႔စဥ္ ျဖတ္သန္းသြားဦးမယ္


..............................................

..............................................

................................................

................................................

................................................


ကြယ္..........................................

ဘုရားဆူဆူ

ပြင့္ေတာ္မူေတာင္

ငါလုိေကာင္က

ဘယ္ေခ်ာင္ ကပ္ေနပါလိမ့္ေနာ္။


စုိးမုိးထြန္း
Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB