အားလုံးအတြက္တစ္နွစ္တာေဟာကိန္း စာစု(၃)

Friday, January 15, 2010အားလုံးအတြက္တစ္နွစ္တာေဟာကိန္း စာစု(၃)ပညာရွင္အသက္ပုိင္းေရာက္ရွိေနသူမ်ားအားလုံးအတြက္ တတိယအဆင့္ ကံဇာတာဖတ္ရႈျခင္း


အသက္အားျဖင့္ .. ၁နွစ္ ၊ ၈နွစ္ ၊ ၁၅နွစ္ ၊ ၂၂နွစ္ ၊ ၂၉နွစ္ ၊ ၃၆နွစ္၊ ၄၃နွစ္၊ ၅၀နွစ္၊ ၅၇နွစ္၊၆၄နွစ္၊ ၇၁နွစ္ ၊ ၇၈နွစ္၊ ၈၅နွစ္၊ ၉၂နွစ္ အတြင္း
ေရာက္ရွိေနေသာ ခုနွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ အမည္အရျဖစ္ေပၚလာနုိင္ေသာ ထပ္မံကြဲျပားျခားနားေသာ ကံဇာတာအက်ဳိး ေပးမ်ား


ယခု တတိယအဆင့္မွာေတာ့ အမည္အရ ဆက္လက္ၾကည့္ရႈနည္းကုိ အနည္းငယ္ေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္။ ယခုေဆာင္းပါးေတြက ဖတ္သူအားလုံးအတြက္သာရည္ရြယ္ျပီး ပညာရွင္ေဆာင္းပါးမ်ဳိးမဟုတ္သည့္အတြက္..၊ ကိန္းေတြ စနစ္ေတြကုိေတာ့ အက်ယ္တစ္၀င့္မရွင္းျပေတ့ာပါ။ ကုိယ့္နာမည္ကုိ ဘာနာမည္ ဘာေန႔နံဆုိတာ ေလာက္သိရုံနဲ႔ ၾကည့္လုိ႔ရေအာင္ပဲ ေရးသားေဖာ္ျပေပးသြားပါ့မယ္။

ဘာေန႔သားသမီးပဲျဖစ္ျဖစ္ အထက္ပါအသက္ပုိင္းကုိေရာက္ရွိေနျပီး ေအာက္ပါအတုိင္းနာမည္ကုိ မွည့္ေခၚထားမယ္ဆုိရင္ ...............................................................................................................(၁)
နာမည္အရင္းစာလုံး ၾကာသာပေတးနံ (ပ၊ဖ၊ဗ၊ဘ၊မ) နွင့္ အဖ်ားစာလုံး တနလၤာနံ (က၊ခ႕၊ဂ၊ ဃ၊ င) ျဖင့္ မွည့္ေခၚ ထားေသာ သူမ်ားအားလုံးအတြက္။ ဥပမာအားျဖင့္ ......... ျပည့္ျဖိဳးကုိ၊ မုိးမုိးခင္၊ ျဖဴျဖဴခုိင္၊ ေျပသာေက်ာ္၊ စသည္ အားျဖင့္ေသာ အမည္ရွင္မ်ားအတြက္။

အထက္ပါအမည္ရွင္ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ေကာင္းက်ဳိးအေျမာက္အမ်ားရရွိတတ္ေသာအသက္ပိုင္းပါ။ အထူးသ ျဖင့္ေတာ့ စုုလုိက္ပုံလုိက္ေသာ ဥစၥာဓနေငြေၾကး စသည္တုိ႔ကုိ ရရွိၾကတာကုိ လက္ေတြ႕မ်ားစြာေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါတယ္ ။ ပညာေတာ္သင္ေရြးျခယ္ခံရတာမ်ဳိး၊ ပညာရွင္ေတြ ဆရာမိဘအၾကီးအကဲေတြနဲ႔စပ္လ်ဥ္းတဲ့ ေကာင္းက်ဳိးသုခ ေတြ ရရွိတာမ်ဳိး ေငြေၾကးလာဘ္လာဘ၀င္ေရာက္လာတာမ်ဳိးေတြ ၾကံဳရတတ္ပါတယ္။ ဘာေန႔သားသမီးျဖစ္ျဖစ္ နာမည္ကေပးတဲ့ ေကာင္းက်ဳိးကုိလည္း မိမိတုိ႔ထုိက္သင့္တဲ့အတုိင္းအတာကုိယ္စီ ရရွိ ခံစားရနုိင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သည္အမည္ရွင္ေတြဟာ ၾကာသာပေတး တနလၤာ ေသာၾကာေတြ ျဖစ္ေနခဲ့ရင္ ပုိမုိအက်ဳိးေပးနုိင္ျပီး၊ က်န္ေန႔နံသားသမီးမ်ားအတြက္လည္း သင့္ေလ်ာ္ေသာေကာင္းက်ဳိးရရွိနုိင္ေသာ ကာလျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။(၂) နာမည္အရင္းစာလုံး ေသာၾကာနံ (သ၊ဟ) နွင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံး ၾကာသာပေတးနံ (ပ၊ဖ၊ဗ၊ဘ၊မ) ျဖင့္မွည့္ေခၚထားေသာသူမ်ားအားလုံးအတြက္ ။ ဥပမာအားျဖင့္ (သီဟျဖိဳး၊ ဟိန္းေမာ္၊ သက္သက္ဖူး၊ သြယ္သြယ္ျဖိဳး၊ဟန္နီမ်ဳိး၊စသည္အားျဖင့္ေသာနာမည္ရွင္မ်ားဆုိပါေတာ့။

အထက္ပါအမည္ရွင္မ်ားအေနနဲ႔ အင္အားေကာင္းမြန္တဲ့ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံဘက္ဂေရာင္း ေကာင္းေကာင္း ေတြ ေနရာေကာင္းေတြ ရရွိတတ္ေသာကာလျဖစ္ပါတယ္။ အင္အားၾကီးမားတဲ့ ၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္က ကယ္မ ေထာက္ကူ ေပးတတ္ေသာကာလျဖစ္လုိ႔ ကံေကာင္းေထာက္မမႈၾကံဳရေသာ ကာလလုိ႔လည္း ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ၾကာသာပေတး တနလၤာ ေသာၾကာ သားသမီးမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးပိုမုိေပးတာကို ေတြ႔ၾကံဳခံစားရပါလိမ့္မယ္။ က်န္ေန႔နံသားသမီးမ်ားလည္း အသင့္အတင့္ေကာင္းက်ဳိးရပါမယ္။ နာမည္တစ္ခုရဲ႕႕ အားဗလဆုိတာ ပစ္ပယ္လုိ႔မရပါဘူး။


(၃) နာမည္အရင္းအဖ်ားစာလုံးမ်ားကို အဂၤါနံ ( စ၊ ဆ၊ ဇ၊ စ်၊ ည) နွင့္ ဗုဒၶဟူး/ရာဟု နံ ( ယ၊ရ၊လ၊၀) ေရာေထြး မွည့္ေခၚထားေသာ အမည္ရွင္မ်ားအားလုံးအတြက္။ ဥပမာ အားျဖင့္၊ .... စုိးေရႊ၊ ဇင္မာ၀င္း၊ ၀င္းေက်ာ္စုိး၊ လင္းလင္းဟန္ေဆြ၊ ၀တ္ရည္ေဇာ္၊ ေဆြေဆြယု၊ ...စသည္အားျဖင့္ေသာ အမည္ရွင္မ်ားအတြက္။

အထက္ပါအမည္ရွင္မ်ဳိးေတြကေတာ့ သတိထားရမယ္ ့အသက္ပုိင္းပါပဲ။ ဘယ္လုိေန႔နံသားသမီးပဲျဖစ္ျဖစ္ နာမည္ အရ ျဖစ္ပြားရရွိလာနုိင္တဲ့ အညံ႔ပုိင္း အက်ဳိးကုိလည္း အနဲနဲ႕အမ်ား ခံစားရဖုိ႔ရွိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ပညာရပ္ပုိင္း ဆုိင္ရာအရ အနဲငယ္ထည့္သြင္းေျပာဆုိလုိပါတယ္။ ဒီလိုနာမည္တြဲေတြ ဒီလုိအသက္ပုိင္းမွာ ညံ႔မယ္ဆုိပါစုိ႔ ။ ဘယ္ျဂိဳဟ္က အဓိက ဆုိးက်ဳိးေပးမလဲလုိ႔ ေတြးစရာရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အယူအဆ နဲ႔ အေတြ႕အၾကံဳ အရ ... အဂၤါ နဲ႔ ဗုဒၶဟူး/ရာဟု ျဂိဳဟ္ နွစ္လုံးရဲ႕အလယ္ဗဟုိခ်က္ကေန အခန္႔သားထုိင္ျပီးေနတဲ့ စေနျဂိဳဟ္ကေန ဆုိးက်ဳိး ကုိေပးပါတယ္။ စေနျဂိဳဟ္ရဲ႕ ႔ အာနိသင္အရ ဆုိးက်ဳိးေပးပါလိမ့္မယ္။
စေနျဂိဳဟ္ဟာ အမႈအခင္းတရားတစ္ေဘာင္ ကုိ ျဖစ္ပြားေစပါတယ္။ ၀ဋ္လုိက္သလုိမ်ဳိး ကံအညံ႔ေတြကိုလည္း ျဖစ္ပြားေစနုိင္ပါတယ္။ ပရက္ရွာေတြ နင္းကန္ေပးတတ္တဲ့ျဂိဳဟ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပစ္ဒဏ္ကုိ အဓိကေပးပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာေစာင့္ဆုိင္းရျခင္း၊ ဆုံးရႈံးထိခုိက္နစ္နာမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိေပးတတ္ျခင္း၊ စသည္ အားျဖင့္ ကုိ ျဖစ္ပြားေစနုိင္ပါတယ္။ ဒါအတုိခ်ဳံးျပီး ေဖာ္ျပတာပါ။ ေနာက္တစ္ခုက ေန႔နံသားသမီးတစ္မ်ဳိးဆီ အရ လည္း ဆုိးက်ဳိးရဲ႕ ႔ ပုံသ႑န္ ကြဲျပားသြားပါတယ္။ အနုစိတ္ေတာ့ ထပ္ျပီးမေရးလုိေတာ့ပါ။ ေဆာင္းပါးအရမ္းရွည္ သြားေနပါျပီ။

ဥပမာပဲ တင္ျပပါ့မယ္။ စေနဟာ ဒီနာမည္ရွင္ေတြကို ဒုကၡေပးေတာ့မယ္ဆုိရင္ ၾကာသာပေတး
သားသမီးနာမည္ရွင္မွာ တစ္ခုခုကို ျပန္ရလုိေသာ္လည္း မရပဲျဖစ္ေနတဲ့အခက္အခဲမ်ဳိးကုိ ေပးတတ္ ျပီး၊ အဂၤါသားသမီးနာမည္ရွင္မွာ ေတာ့ စပ္တူအစုရွယ္ယာအတြက္ ျပသနာျဖစ္တာမ်ဳိး၊ အျပစ္ေပးခံရျခင္း၊ ဒဏ္ေပး ခံရျခင္း တာ၀န္မ်ားပိျပီးေလးလံဖိစီးေနျခင္းမ်ဳိးကို ျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။ တနလၤာသားသမီး ဒီနာမည္ရွင္မ်ဳိးဆုိ ရင္ေတာ့ ကုိယ္နဲ႔မဆုိင္ပဲ ၀င္ယူလုိက္ရတဲ့ တာ၀န္ သုိ႔မဟုတ္ အျပစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ အခက္အခဲၾကံဳေနရျခင္းမ်ဳိးကို ျဖစ္ပြားေစပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဒီေလာက္ေျပာလုိက္ရင္ ပညာရွင္ေတြအေနနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ဆုိတာ သိရွိျပီးျဖစ္ေန ပါလိမ့္မယ္။ ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ ..အကယ္လုိ႔ မသိရွိေသးဘူးဆုိရင္ေတာ့ ကာရကနဲ႔ ခြဲျပီး အျပစ္အမ်ဳိးအစား ဆုိးနုိင္တဲ့အက်ဳိးအမ်ဳိးအစားကုိ ခြဲယူသြားရမယ္ဆုိတာ ဒီေဆာင္းပါးကေန ေဖာ္ျပေရးသားေပးလုိက္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုတင္ျပခ်င္တာကေတာ့ ဒီအသက္ပုိင္းေတြဟာ မည္သည့္ေန႔နံသားသမီးမ်ဳိးမဆုိ ေရာက္ရွိလာတဲ့ အခါ ...သတင္းဆုိး အတင္းအဖ်င္းဆုိးေတြ အေျပာခံရတာ။ မေကာင္းသတင္းေတြထြက္တာမ်ဳိးျဖစ္ေစ ျဖစ္ပြား ၾကံဳေတြ႕႔ရတတ္ပါတယ္။ မိမိကုိယ္က ေန အနံ႔ဆုိးထြက္လာတာမ်ဳိးလည္း ထူးထူးျခားျခားျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ အားလုံးကိုေတာ့မဆုိလုိပါ။ ဒါေပမယ့္အဲလုိကုိယ္နံ႔ဆုိးေတြထြက္လာျပီဆုိတာနဲ႔ သတိထားပါ။ ဘာသာေရးပုိမုိ အာရုံစုိက္လုပ္ေဆာင္သင့္ျပီဆုိတာ သတိခ်ပ္ပါ။ ထုိ႔အတူ မိမိေနထုိင္ရာပတ္၀န္းက်င္ အခန္း အိမ္ အနီးအနား စသည္ျဖင့္ေနရာေတြမွာလည္း ဒီလုိအနံ႔အသက္ဆုိးေတြ ထြက္လာတတ္ပါတယ္။ အၾကံဥာဏ္ျပဳေပးရမယ္ဆုိ ရင္ေတာ့ ...ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအေနနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း သီလရွင္ေက်ာင္းတုိက္ေတြမွာ ေလသန္႔ေဆးမ်ား၊ အနံ႕႔အသက္ေပ်ာက္ဆးမ်ား လႈဒါနး္ပါ။ ဒီ့ထက္ပုိျပီးထိေရာက္ေစခ်င္ရင္ေတာ့ ေက်ာင္းတုိက္ ေတြမွာ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ပါ။ ေ၀ရာ၀စၥကုသုိလ္ျပဳပါ။ ဒါဟာ အေကာင္းဆုံး ယၾတာပါပဲ။

အထူးသတိေပးခ်င္တာကေတာ့ ဒီအသက္ပုိင္း ဒီနာမည္မ်ဳိးေတြ မွည့္ထားသူမ်ားအဖုိ႔ အနက္ေရာင္ကုိ တစ္နွစ္ လုံးအထူးေရွာင္ပါ။ ေ၀းေ၀းကေနကုိ ေရွာင္ပါ။ အေနာက္ေတာင္အရပ္ကုိ ညဥ္႔အိပ္ညဥ္႔ေန ေန၀င္ေရာရီ အသြား အလာမက်ဴးအပ္ေသာကာလမ်ဳိး အသက္ပုိင္းမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။


ေဆာင္းပါးကုိ ဒီမွာတင္ရပ္မလုိ႔ပါပဲ။ ရပ္ခါနီးမွာပဲ ဂ်ီေတာ့ခ္ကေန၀င္လာျပီး သတင္းတစ္ခုကို လာေျပာျပပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးနဲ႔ ဘယ္လုိဆက္ႏြယ္ေနတယ္ဆုိတာကို ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပပါ့မယ္။ ခုေရးေနတဲ့ေဆာင္းပါးဟာ.... ေသသ၀ိဇၨာကိန္းအရ တနဂၤေႏြအခါကုိ မူတည္ျပီး အသက္ပုိင္းစနစ္နဲ႔တင္ျပေရးသားသြားတာပါ။ ခုလုိေရးေနစဥ္ ကာလမွာကုိပဲ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္အရ ေသာၾကာေန႔ ညေန သုံးနာရီ ေလးဆယ့္ရွစ္မိနစ္မုိ႔ တနဂၤေႏြအခါက် ေရာက္ေနျပီး၊ ဒီအခ်ိန္မွာ ၀င္ေရာက္လာတဲ့သတင္းတစ္ခုက ထူးထူးျခားျခားပါပဲ ။ လူတစ္ေယာက္အမႈျဖစ္ပြား ေနတဲ့အေၾကာင္းအရာပါ။ ျဖစ္ပြားေနတဲ့နာမည္ရွင္က (ဗုဒၶဟူးနံ အစ(လအကၡရ) နဲ႔ အဂၤါနံအဆုံး(စအကၡ)နဲ႔ ) မွည့္ေခၚထားသူျဖစ္ေနပါတယ္။ ကာယကံရွင္ဟာ အတုိင္ခံရျပီး အမႈရင္ဆုိင္ေနရသူျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကို တုိင္သူက (စေနနံနာမည္ရွင္ )ျဖစ္ေနပါတယ္။ လက္ရွိလည္း ျဖစ္ေပၚေနတာမုိ႔ နာမည္ကုိခ်န္လွပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေလာက္ဆုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မ့ာရုိးရာ အဂၤ၀ိဇၨာေဗဒင္ပညာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အားရေက်နပ္မႈ ရွိလိမ့္မယ္လု႔ိ ယုံၾကည္မိပါတယ္။

စိတၱသုခ ......
ကာယသုခ....
ျပည့္၀ၾကပါေစ။
ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
kosoemoetun13@gmail.com
Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB