အမည္ေျပာင္းလည္းျခင္း နွင့္ ကံဇာတာ (ပထမပုိင္း)

Wednesday, January 20, 2010

အမည္ေျပာင္းလဲျခင္း နွင့္ ကံဇာတာ (ပထမပုိင္း)

အမည္ ေျပာင္းလဲျခင္း။ အမည္ေျပာင္းလဲျခင္း ဟူသည္မွာ လြယ္ကူသည့္ကိစၥ တစ္ခု မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔အတူ ေျပာင္းလဲ ျပီးသည္နွင့္လည္း သက္ဆုိင္ရာ အမည္ရွင္ ၏ ဦးတည္ခ်က္ ရည္းမွန္းခ်က္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အားလုံး သည္လည္း အတုိင္းအတာ တစ္ရပ္အထိ အမွန္ပင္ေျပာင္းလည္း သြားသည္သာ ျဖစ္၏။

ယင္းသုိ႔ေျပာင္းလဲ သြားမႈေၾကာင့္ပင္လွ်င္ အနာဂတ္ကံဇာတာသည္လည္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖုံေျပာင္းလည္း သြား၏။ ယင္းအခ်က္ကို လက္ခံနုိင္သူ နွင့္ လက္မခံနုိင္သူ မ်ားမွာ ျပင္ပေလာကတြင္သာမက ေဗဒင္ပညာရွင္ ေလာကမွာပင္ နွစ္အုပ္စု ကြဲျပားလွ်က္ ရွိနုိင္ေပသည္။

ယင္းကိစၥကုိ စာေရးသူသည္ နွစ္မ်ားစြာေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ဘာသာေရးရႈေထာင့္မွလည္း ဥာဏ္အဆင့္မီသမွ် သုံးသပ္ၾကည့္ပါသည္။ အေျဖမွာ တိတိက်က်မရခဲ့ပါ။ ေနာက္ဆုံးတြင္ လက္ေတြ႕႔မ်ားမ်ား စမ္းသပ္ၾကည့္မွသာ အေျဖ ေပၚေတာ့မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ျပီး၊ အိမ္ရွိေခြးေၾကာင္ စသည္တုိ႔ကို နာမည္ေပး ၏။ အရပ္ထဲတြင္ရွိေသာ ကေလး သူငယ္မ်ားကုိ နာမည္ေပးေတာင္းသည့္အခါ မွည့္ေခၚေပး၏။ ျပီးလွ်င္ ေစာင့္ၾကည့္ျပီး သုံးသပ္၏။ စရုိက္ စိတ္ေနမွ အစ အေသးစိတ္စူးစမ္း၏။ တိရိစာၧန္မ်ားတြင္ သက္တမ္းတုိျခင္းေၾကာင့္ထင္သည္။ အၾကီး ျမန္သလို စရုိက္မ်ားလည္း မွည့္ျပီးမၾကာမီမွာပင္ သိသိသာသာ ကြဲျပားလာ၏။ အထုိင္ျမဲေအာင္ မွည့္ၾကည့္၏။ အိမ္မကပ္ေအာင္လည္း မွည့္ၾကည့္၏။ စာေရးသူလုပ္သျဖင့္မိခင္ၾကီးအလြန္ခ်စ္ေသာ ေၾကာင္ၾကီး အခ်ဳိ႕ မွာ အိမ္လည္လြန္ျပီး ပန္းကန္ျပည္သုိ႔ အလည္ေရာက္သြားၾက၏။


ေခြးကို ကိုက္ေအာင္မွည့္ၾကည့္၏။ တစ္ကယ္ကိုက္၏။ ဘာသာညာေသာ နားမလည္။ ျမင္သမွ်ဆြဲ၏။ ေခြးပဲ ကိုက္မွာေပါ့ ဒါေၾကာင့္ပဲလား သံသယ ျပန္ျဖစ္သျဖင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္စမ္း၏။ အားမရေသး။ သုိ႔ျဖင့္ ကေလး သူငယ္မ်ားကို နာမည္ တစ္ကူးတစ္က လုိက္ေပးျပီး ေစာင့္ၾကည့္၏။


ဖုိက္တာျဖစ္လာေအာင္ အဂၤါျဂိဳဟ္အားေကာင္းေနသူကိုနာမည္အဖ်ားစာလုံးအဂၤါနွင့္မွည့္ ေပးလုိက္၏။ ရန္ျဖစ္ လြန္းသျဖင့္ ကေလးဖခင္(စာေရးသူ၏မိတ္ေဆြ) က .. မထက္ျမက္ခ်င္ေနပါေစေတာ့ .နဲနဲ နားေအးေအာင္ နာမည္ ေလးျပင္ေပးပါဆုိသျဖင့္ နာမည္အဖ်ား စာလုံးၾကာသာပေတးနံျဖင့္ မွည့္ေခၚေျပာင္းလည္း ေပးၾကည့္ လုိက္၏။

စေျပာင္းေျပာင္းျခင္း ကေလးက အမည္သစ္ကုိစိမ္း၏။ ထုိ႔အတူ ခ်က္ခ်င္းလည္း အာနိသင္ကမေျပာင္း။ ငါးလနီးပါးခန္႔ နာမည္သစ္ ေျပာင္းျပီးခ်ိန္တြင္ ကေလးသည္ တည္ျငိမ္သြား၏။ နာမည္သစ္ကုိလည္း လက္ခံ လာ၏။ ထုိ႔အတူ စရုိက္ကလည္း သိသိသာသာေျပာင္းလည္းသြား၏။ အထူးသျဖင့္ ေဒါသစရုိက္မ်ား ေလ်ာ့ပါး လာျပီး (ၾကာသာပေတးအဖ်ားစာလုံး၏သဘာ၀ေၾကာင့္) ဗဟုသုတမ်ားကို ပုိမုိ အေမးျမန္း ထူလာ၏။ ဆင္ျခင္နုိင္စြမ္း ရွိလာ၏။ ယင္းသုိ႔ျဖင့္ စာေရးသူသည္ ကေလးငယ္ေပါင္း အေျမာက္အမ်ားကုိ နာမည္ မွည့္ေပးျခင္း ။လက္ေတြ႔ အကဲခတ္ၾကည့္ျခင္း ျပဳလုပ္လာခဲ့၏။ ထုိမွတစ္ဆင့္ လူၾကီးမ်ား ကို ေလ့လာ၏။ နာမည္ အရ ျဖစ္ပြားလာေသာ စရိုက္ စိတ္ေန စိတ္ထား တုိ႔ကို တတ္အားသျဖင့္ သုေတသနျပဳခဲ့၏။ က်ယ္ျပန္႔ လြန္းလွပါေပ၏။ မဆုံးနုိင္။ ေလ့လာပါမ်ားေသာေၾကာင့္ ထုိက္သင့္ေသာ အက်ဳိးအခ်ဳိ႕ကုိမူရရွိခဲ့ပါသည္။

ကေလးသူငယ္မ်ားတြင္ နာမည္ေျပာင္းရသည္မွာလြယ္ကူ၏။ အက်ဳိးအျပစ္ ေျပာင္းလည္းရာတြင္ လူၾကီးမ်ားထက္ပိုမိုလြယ္ကူ၏။ ျမန္၏။လူၾကီးမ်ားအဖုိ႔မူ အခ်ိန္ယူရ၏။ ပတ္၀န္းက်င္ ကလည္း အထူး ပံ႔ပိုးေပးမွ ေျပာင္းလြယ္၏။ ကုိယ္တုိင္ကလည္း နာမည္သစ္ကို လုိလားနွစ္သက္ လာမွ အက်ဳိးပုိမုိရ၏။ အခ်ိန္လည္းယူ ရ၏။ အ၀တ္တစ္ထည္ေျပာင္း ၀တ္သကဲ့သုိ႔ကား မျဖစ္နုိင္။ နဂိုအမည္ကုိလည္း တစ္ေျဖးေျဖး နားအက်င့္ တိမ္ေကာလာေအာင္ ေဖ်ာက္ယူရ၏။ သုိ႔မွသာလွ်င္ နာမည္ေျပာင္းလည္းျခင္းအျဖစ္သုိ႔ေရာက္၏။ အေရးအၾကီးဆုံး အခ်က္မွာ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူတုိ႔တြင္ နာမည္ေျပာင္းေသာအခါ တရား၀င္နုိင္ငံသား မွတ္ပုံတင္မွ အမည္ကုိ ေျပာင္းလဲ ေစရ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

ဆက္လက္ေရးသားတင္ျပသြားပါမည္။

ခ်မ္းေျမ့ပါေစ။

ကုိစိုးမိုးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
kosoemoetun13@gmail.com
Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB