လုံး၀ မမွည့္အပ္တဲ့ အမည္

Monday, January 18, 2010လုံး၀မမွည့္အပ္တဲ့အမည္

အမွန္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သည္ေဆာင္းပါးကို ေရးဖုိ႔စိတ္ကူးမရွိခဲ့ပါ။ ဘ၀ေနာက္ပုိင္းကာလမ်ားတြင္ သီးသန္႔ ေရးသားျပဳစုရန္ အတြက္သာ ရည္ရြယ္ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ...မ်က္စိေအာက္တြင္ ျမင္ရပါမ်ားလာျပီး၊ ထုိင္ၾကည့္ေနရသလုိ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္လာသည့္အဆုံးတြင္ ေရးရန္ဆုံးျဖတ္ျပီး ေအာက္ပါ သုေတသနျပဳေတြ႕႔ရွိခ်က္ အခ်ဳိ႕ကုိ ေရးသားေဖာ္ျပလုိက္ရေပသည္။

တစ္ေလာကျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ီေမးမွတစ္ဆင့္ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိ ဆြဲၾကိဳးခ်ျပီး ဆူဆုိက္လုပ္သြားေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္ကုိ ဓါတ္ပုံမ်ားနွင့္အတူ ျမင္လုိက္ဖတ္လုိက္ရပါသည္။ အမွန္လား။ ဓါတ္ပုံလွည့္စားခ်က္လားေတာ့မသိ။ စိတ္မခ်မ္းသာစရာကေတာ့အမွန္ပင္။ အဆိုပါအေၾကာင္းအရာသည္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေရးရန္ တြန္းအားေပးေသာအေၾကာင္းအရာျဖစ္လာေစသည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔တုိင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္မေရးျဖစ္ေသး။ သုိ႔နွင့္ အတန္ငယ္ၾကာသြားေသာ ေန႔တစ္ေန႔တြင္ ျပည္ပမွ မိန္းကေလးတစ္ဦး ကၽြန္ေတာ့္ဆီေဗဒင္ေမး ေရာက္လာပါသည္။ နာမည္က ေသာၾကာျဖင့္စျပီး ဗုဒၶဟူးျဖင့္ အဆုံးသတ္မွည့္ ေခၚထားသည္။ ေသာၾကာသမီး ပုတိဖြားလည္း ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ရပ္ အတုိခ်ဳံးၾကည့္ေသာ္ ဘာမွေတာ့မဟုတ္ပါ။ သမီးရည္းစားကိစၥ အဆင္မေျပမႈကုိ လာေမးျခင္းသာျဖစ္သည္။ သူ႔ေကာင္ေလးက အျခားတုိင္းျပည္တစ္ျပည္တြင္ ေရာက္ေနသည္။ သူမကို အဆက္သြယ္ျဖတ္သြားသည္ဟု ဆုိသည္။ ျပန္အဆင္ေျပခ်င္သျဖင့္ အဆက္အသြယ္ ရျခင္သျဖင့္ စိတ္ပင္ပန္းေနသည့္ ကေလးမျဖစ္သည္။ ဆန္းတာကေတာ့ တစ္ျခားမဟုတ္။ မယ္မင္းၾကီးမက ...သူ႔လက္ကိုသူ ဓါးျဖင့္မႊန္းထားျပီး ဂ်ီေတာ့ခ္တြင္ ထုိပုံကို တင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ မလုပ္သင့္ေၾကာင္းေျပာသည့္ တုိင္ေအာင္ေတာ္ေတာ္နွင့္ လက္မခံေပ။

ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲတြင္ ေဆာင္းပါးကုိ ေရးမွျဖစ္ေတာ့မည္ဟု ဆုံးျဖတ္မိပါေတာ့သည္။ ျဖစ္နုိင္သမွ် ရင္ေသြးမိဘမ်ား ဖတ္မိသည္ရွိေသာ္ အက်ဳိးတစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ေစလုိသည့္အတြက္ရည္းစူးေရးသားလုိက္ရျခင္း
လည္းျဖစ္ပါသည္။

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိဖ်က္သံေခ်းတက္ေသာ အမည္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အမည္အဖ်ားစာလုံးနွင့္ ပကၡမိေသာ ေမြးနံျဂိဳဟ္

ယခုေဆာင္းပါးကုိ ေသေသခ်ာခ်ာနားလည္လုိပါက မဟာဘုတ္ခြင္ခ်နည္းမွ် နွင့္ ပကၡမိတတ္ပုံကို အနဲအက်ဥ္းမွ် ျဖစ္ေစ နားလည္ေနဖုိ႔ လုိပါသည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ မိမိတုိ႔ရင္ေသြးနာမည္မ်ား၊ မိမိတုိ႔၏နာမည္မ်ားမွအစ နီးစပ္ရာ လူတုိ႔၏ နာမည္နွင့္ မဟာဘုတ္ဇာတာမ်ားကို တြက္စစ္ ေလ့လာၾကည့္ျပီးလက္ေတြ႕ ႔အားျဖင့္ သိရွိနားလည္ ပုိမုိ သေဘာေပါက္လာနုိင္ပါမည္။

သက္ဆုိင္ရာဇာတာရွင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေမြးခုနွစ္သကၠရာဇ္ အရ တြက္ခ်က္ရယူနုိင္ေသာ မူလမဟာဘုတ္ ဇာတာခြင္တြင္ အဆုိပါ ဇာတာရွင္၏အမည္အဖ်ားစာလုံး (၀ါ) အမည္အဆုံးစာလုံးသည္ အဆုိပါဇာတာရွင္၏ ေမြးနံ ျဂိဳဟ္နွင့္ ပကၡ မိေနခဲ့ပါမူ ယင္းဇာတာရွင္သည္ သူ ႔ကုိယ္သူနစ္နာထိခုိက္ေအာင္ သူကုိယ္တုိင္ပင္ ျပဳလုပ္ မိေစရန္ တြန္းအားေပးေစေသာ အေနအထားတစ္ရပ ္ျဖစ္သည္။

ယင္းအခ်က္ကို စာေရးသူအေနနွင့္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့လာခဲ့ သုေတသနျပဳခဲ့ရပါသည္။ အဖန္ဖန္ေတြ႔ ရပါမ်ားလာသည့္အျပင္ အထက္ေဖာ္ျပသည့္အတုိင္း ေရးသားရန္အေၾကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားေပးလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေရးသားတင္ျပရာတြင္ အမွန္အားျဖင့္မူ ဥပမာ ဇာတာခြင္မ်ား မဟာဘုတ္ခြင္မ်ားျဖင့္ ေ၀ေ၀ဆာဆာ ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္စာေရးသူ၏ လက္ရွိ အေနအထားအရ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္အခ်ဳိ႕ ေၾကာင့္ သေဘာတရားအနွစ္ခ်ဳပ္ကုိသာ ေရးသားေဖာ္ျပေပးနုိင္ပါမည္။ မိမိတုိ႔ဘာသာ မဟာဘုတ္ခြင္ခ်ၾကည့္ ၊ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါဟုသာ တုိက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

စာေရးသူအေနနွင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ထိခုိက္နစ္နာေအာင္ျပဳမႈ အားထုတ္မိေစနုိင္ေသာ အဆုိပါကဲ့သ ုိ႔နာမည္မွည့္ျခင္း မ်ဳိးကုိ အတတ္နုိင္ဆုံး လုံး၀ေရွာင္ရွားေစလုိပါသည္။ သိလုိ႔ျဖစ္ေစ မသိလုိျဖစ္ေစ မွည့္မိျခင္းအားျဖင့္ မည္သို႔မွပင္ အက်ဳိးမျမင္ပါ။

အထက္ေဖာ္ျပပါ မိမိလက္ကုိဓါးနွင့္မႊန္းေသာ ကေလးမကိုပင္ ဥပမာၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ ေမြးနံအရ ေသာၾကာသမီးျဖစ္ျပီး မဟာဘုတ္ခြင္အရ သူမမွာ ငါးခုၾကြင္းဖြား ပုတိဖြားေသာၾကာ လည္းျဖစ္သည္။ အမည္မွာ ေသာၾကာစ ဗုဒၶဟူးအဆုံးသတ္ျပီးမွည့္ေခၚထားသည္။ ဗုဒၶဟူးသည္ ဇာတာရွင္ ေသာၾကာသမီးအတြက္ ေမတၱာေရးရာ ခ်စ္မႈေရးရာကို ေဖာ္ညႊန္းေနေသာ ဆပြတ္ျဂိဳဟ္လည္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါျဂိဳဟ္သည္သည္ အထြန္းဌာနမွ ေနျပီး ပုတိဌာနရွိ ဇာတာရွင္၏ေမြးနံကုိ ပကၡမိထားသည္။ ဆပြတ္ျဂိဳဟ္ေၾကာင့္ ေမြးနံတြင္ အားနဲထိခုိက္ေစနုိင္ေသာ အေနအထားကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေမတၱာေရးရာေၾကာင့္ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိထိခုိက္ေစနုိင္ေသာအေနအထားကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ မိမိကုိယ္ကုိမိမိဟု ဆုံးျဖတ္ရပါသနည္း။

လူတစ္ေယာက္၏ နာမည္အဖ်ားစာလုံးသည္ ထုိလူတစ္ေယာက္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ လုပ္ပုံကုိင္ပုံ၊ ဦးတည္ခ်က္
ေရွးရႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက ိုျဖစ္ပြားေစေသာေၾကာင့္ဆုံးျဖတ္ရပါသည္။ မည္သည့္ျဂိဳဟ္ အမ်ဳိးအစားပင္ျဖစ္ေစ နာမည္အဖ်ား စာလုံးအေနအထားျဖင့္ မူလေမြးနံကုိ ပကၡမိခဲ့ပါမူ ယင္းအေျခအေနသည္ သက္ဆုိင္ရာ အမည္ရွင္အား ထိခုိက္နစ္နာေစနုိင္ေသာ မိမိကုိယ္မိမိ ဖ်က္ဆီးမ ႈျပဳေစတတ္ေသာ အေနအထား အေျခအေနတစ္ရပ္ဟု စာေရးသူအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ပါသည္။

ပကၡမိခဲ့ေသာျဂိဳဟ္၏အမ်ဳိးအစားေပၚလုိက္ျပီး ဇာတာရွင္အေနျဖင့္ မိမိကုိယ္မိမိ ထိခုိက္နစ္နာေစေသာ အေနအထားတုိ႔ကို ျပဳမူမိေစတတ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ပါပထိပ္သီးမ်ားျဖစ္ေသာ အဂၤါနွင့္စေနနွင့္ရာဟုသည္ ပကၡမိျခင္းအားျဖင့္ ဇာတာရွင္အားဆုိးက်ဳိးျဖစ္ေစရာတြင္ လက္သံေျပာင္ေသာျဂိဳဟ္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ရာဟုနွင့္ပကၡမိျခင္းသည္ ဇာတာရွင္အား မိမိကုိယ္မိမိ ေျခဦးတည္ရာ သြားလာေနထုိင္မႈျပဳေစရန္ တြန္းအားေပးျခင္းမ်ဳိး၊ အဆိပ္ေသာက္ေသျခင္းမ်ဳိးအထိ တြန္းအားေပးတတ္သည္။ စေနနွင့္ပကၡမိျခင္းသည္
မိမိကုိယ္မိမိ အျပစ္ေပးျခင္း၊ ဒဏ္ခတ္ျခင္းမ်ဳိးကို နွစ္သက္ေစတတ္သည္။ အဂၤါနွင့္ပကၡမိျခင္းသည္ မိမိကုိယ္မိမိေသြးထြက္သံယုိအနာတရျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အထူးလႈံ႔ေဆာ္မႈျပဳတတ္ေသာ အေနအထားျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူအျခားျဂိဳဟ္မ်ားသည္လည္း ဆုိင္ရာအင္အားအလုိက္ ဆုိးက်ဳိးျပဳနုိင္ သည္သာျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူပကၡမိေနေသာျဂိဳဟ္၏ ကာရကသေဘာ၊ သဘာ၀ေသာမ ပါပ သေဘာ၊ မိတ္ရန္သေဘာ၊ မူလေမြးနံအရ ဆက္ႏြယ္မႈသေဘာ အားလုံးသည္ လည္း ၊ အဆုိပါ ထိခုိက္နစ္နာေအာင ္ျပဳလုပ္မိသည့္အေၾကာင္းအရာ အမ်ဳိးအစားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသည့္အခါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လုိအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ပညာလုိက္စားေနသူမ်ားအေနနွင့္လည္း မိမိတုိ႔လက္လွမ္းမီရာ တုိ႔ကို ေလ့လာအကဲခတ္ ၾကည့္ေစလုိပါသည္။
အရြယ္မတုိ္င္ေသးမီမွာပင္ ဆယ္ျပားေစ့မ်ဳိခ်မိသျဖင့္ အသက္ဆုံးရႈံးရေသာ ကေလး၊ ေရနစ္ေသဆုံးသူ ၊ ဆြဲၾကိဳးခ်သူ၊ ေဆးလိပ္ အလြန္အကၽြံေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေဘးဥပဒ္ျဖစ္ရသူ ၊ အရက္ေၾကာင့္ နစ္မြန္းရသူ စသည္ျဖင့္ ....မ်ားစြာကုိ ေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ စာေရးသူ၏ဆႏၵအလုိအရ လုံး၀မမွည့္အပ္ေသာ အမည္မ်ားဟုသာ ဆုိခ်င္ပါေတာ့သည္။

ေရာက္ဆဲျမန္မာခုနွစ္အတြင္း ေမြးဖြားမည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ... ေအာက္ပါတုိ႔ကို အလြယ္တစ္ကူၾကည့္ရႈ ေရွာင္က်ဥ္နုိင္ေစရန္ ေရးသားေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။ နွစ္စဥ္လည္း ေရးသား ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

ယခုေရာက္ဆဲေကာဇာျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၇၁ခုနွစ္အတြင္း ေမြးဖြားေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ဆုိင္ရာေန႔နံ
သားသမီးအလုိက္ မမွတ္အပ္ေသာ ေရွာင္ရန္နာမည္အဖ်ားစာလုံးမ်ားကိုေရးသားေဖာ္ျပေပးအပ္ပါသည္။

တနဂၤေႏြေန႔ဖြားရင္ေသြးငယ္မ်ား ေရွာင္ရန္ နာမည္အဖ်ားစာလုံး ဗုဒၶဟူးနံ (ယ၊ရ၊လ၊၀)

တနလၤာေန႔ဖြားရင္ေသြးငယ္မ်ား ေရွာင္ရန္ နာမည္အဖ်ားစာလုံး အဂၤါနံ(စ၊ဆ၊ဇ၊စ်၊ည)

အဂၤါေန႔ဖြားရင္ေသြးငယ္မ်ား ေရွာင္ရန္ နာမည္ အဖ်ားစာလုံး တနလၤာနံ(က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊င)

ဗုဒၶဟူးေန႔ဖြားရင္ေသြးငယ္မ်ား ေရွာင္ရန္ နာမည္အဖ်ားစာလုံး တနဂၤေႏြနံ(အ၊ဥ)

ၾကာသာပေတးေန႔ဖြားရင္ေသြးငယ္မ်ား ေရွာင္ရန္ နာမည္အဖ်ားစာလုံး စေနနံ (တ၊ထ၊ဓ၊ဒ၊န)

ေသာၾကာေန႔ဖြားရင္ေသြးငယ္မ်ား ေရွာင္ရန္ နာမည္အဖ်ားစာလုံး ေသာၾကာနံ(သ၊ဟ)

စေနေန႔ဖြားရင္ေသြးငယ္မ်ား ေရွာင္ရန္ နာမည္အဖ်ားစာလုံးၾကာသာပေတးနံ(ပ၊ဖ၊ဗ၊ဘ၊မ)


ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
ကုိစုိးမိုးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
kosoemoetun13@gmail.com

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB