စာဖတ္သူမ်ားအားလုံးကုိ အသိေပးအပ္ပါသည္။

Friday, February 26, 2010

စာဖတ္သူမ်ားအားလုံးကို အသိေပးအပ္ပါသည္။
လတ္တစ္ေလာတြင္ ...စီေဘာက္မွေနျပီး ယုတ္မာရုိင္းစုိင္းစြာေရးသာေျပာဆုိမႈအခ်ဳိ႕ ေပၚေပါက္လာပါသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေျပာဆုိေရးသားမႈမ်ားကို ကၽြန္ေတာ့္အေနနွင့္ မည္သုိ႔မွ် ျပသနာမရွိေသာ္လည္း စာလာဖတ္သူမ်ားတြင္ ..အေမ နွမ အစ္မအရြယ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေနပါေသာေၾကာင့္ ...မတင့္တယ္ေသာ အေနအထားမ်ဳိး ျဖစ္ေနမည္ဟုထင္ပါသည္။ ေရးသားသူသည္ ေ၀သာလီ ဟူေသာ ယူဆာနိမ္းျဖင့္ပင္ ၀င္ေရာက္ေရးသားေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ေရးသူကုိလည္း အျပစ္ဟုမတင္မိပါ။ ငါေရးတာလုိ႔ ဘယ္သူမွမသိပါဘူး ဟူေသာ..စိတ္သည္ မေကာင္းမႈကို ပုိမုိတြန္းအားေပးျခင္းေၾကာင္း ေရး၀ံ႔ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ လူစည္ကားရာ ေနရာမွ အုတ္တံတုိင္းမ်ား ၊ နံရံမ်ား ၊ စာသင္ခန္း ၊ စာေရးခုံမ်ားတြင္ လူလစ္သည့္အခါ မိမိတုိ႔မေက်နပ္ခ်က္ကို ဖြင့္ဟေရးသားသည္ကဲ့သုိ႔ပင္ ေရးသားသြားျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဘယ္သူေရးမွန္း ဘယ္သူသိမွာမွတ္္လုိ႔ ဟူေသာ မေကာင္းမႈကို လူမသိနုိင္ျခင္းဟူေသာ စိတ္အေျခအေနသည္...
ယင္းမေကာင္းမႈမ်ဳိးကို ပိုမိုက်ဴးလြန္မိေစရန္တြန္းအားေပးပါသည္။ အမွန္တစ္ကယ္ လူေရွ႕ သူေရွ႕တြင္ ေျပာဟု
ဆုိလွ်င္ က်ဴးလြန္ပါဟုဆုိလွ်င္ ယင္းမေကာင္းမႈမ်ဳိးကုိ က်ဴးလြန္ရန္ သူ႔အေနနွင့္လည္း မလြယ္ကူနုိင္ပါ။ သူ႔ဂုဏ္
သူ႔သိကၡာကုိထိမ္းမည္သာျဖစ္ပါသည္။
စာေရးသူသည္ လြန္ခဲ့ေသာနွစ္လခန္႔မွစျပီး ဂ်ီေတာ့တူဂ်ီေတာ့ စနစ္ျဖင့္ မည္သူ႔ကိုမဆုိ ..အခေၾကးေငြတစ္ျပား
တစ္ခ်ပ္မွ် မယူပဲ ေစတနာသက္သက္ျဖင့္ ..ေဟာၾကားေပးျခင္း၊ လက္ေတြ႔သုေတသနျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ေဟာၾကားေပးေသာအခါ အမွန္တစ္ကယ္လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ အကူညီအလုိ႔ငွာေမး
ျမန္းလာသူမ်ားရွိသလုိ၊ အေပ်ာ္သေဘာ၊ အပ်င္းေျပသေဘာ ေမးစမ္းၾကည့္ၾကသူမ်ားလည္း ေတြ႔ရပါသည္။
ဘာသာျခားျဖစ္ေသာ ခရစ္စယန္ဘာသာ၀င္မ်ား နွင့္ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားလည္း ေမးျမန္းသူမ်ားထဲတြင္
ပါ၀င္ၾကပါသည္။ မည္သည့္ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္သည္ျဖစ္ေစကာမူ ေစတနာျဖင့္သာ ေမာင္ရင္းနွမမ်ားကဲ့သုိ႔
သေဘာထားကူညီခဲ့သည္သာျဖစ္ပါသည္။ အစ္ကို အစ္မ ညီငယ္ ညီမငယ္မ်ား ကဲ့သုိ႔ သေဘာထားေခၚေ၀ၚ
ေျပာဆုိဆက္ဆံခဲ့ပါသည္။ မည္သူ႔ကုိမွ် ရုိင္းစုိင္းစြာေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ...ယေန႔အခ်ိန္တြင္
ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ ယုတ္မာရုိင္းစုိင္းစြာေျပာဆုိဆက္ဆံမႈအခ်ဳိ႕ ကို သာ ျပန္လည္ရရွိသျဖင့္ ၊ အေတာ္လည္း စိတ္
ပ်က္မိပါသည္။ မည္သူ႔အေပၚျဖစ္ေစ ..ေစတနာျဖင့္ အခက္အခဲမွ လြတ္ေျမာက္လုိေစလုိေသာ စိတ္ဆႏၵမ်ဳိးထား
ခဲ႔ပါသည္။ ယင္းအခ်က္ကို စာေရးသူ၏ စာဖတ္ပရိသတ္အခ်ဳိ႕အေနနွင့္ နားလည္သေဘာၾကပါလိမ့္မည္။
အျခားတစ္ဖက္တြင္ ....ေအာင္ျမင္မႈရရွိေနသည္ဟု မနာလိုအဖ်က္စိတ္ျဖင့္ ေျပာဆုိျခင္းေၾကာင့္ေလာဟုလည္း
ေတြးမိပါသည္။ ယင္းသုိ႔အေျခအေနမ်ဳိးဆုိလွ်င္ ...ရွင္းျပစရာတစ္ခုရွိပါသည္။ စာေရးသူအေနနွင့္ လက္ရွိအေန
အထားတြင္ အခက္အခဲအမ်ားျပားဆုံးကာလျဖစ္ျပီး၊ ယခုေဗဒင္ေဟာေျပာျခင္းလုပ္ငန္းမွာလည္း ဆုိက္ဘာဖုိး
မွ်သာပင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ အမ်ားသူငါေဗဒင္ဆရာမ်ားကဲ့သို႔ ေဟာခန္းတစ္ခန္းပင္မပုိင္ဆုိင္ပါ။
စုလုိက္ ကုန္လုိက္ ....လုံးျခားလည္ေနသည့္အေျခအေနသာျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအေျခအေနကို ေအာင္ျမင္သည္
ဟုယူဆတုိက္ခုိက္ေနပါက ....ရယ္သြမ္းေသြးဖြယ္ရာသာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ...ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္ ဆုိဒ္မွေနျပီး....၊ အမ်ားသူငါအက်ဳိးရွိေစမည္ဟု ယူဆရေသာ ေဆာင္းပါး၊
နွင့္ သုတဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေရးသားေနမည္သာျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ီေတာ့တူဂ်ီေတာ့
ေဗဒင္ေမးျမန္းျခင္းက႑ ကုိမူ ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ (ယခုေဆာင္းပါးတင္သည့္ကာလမွေနစတင္ကာ) ရပ္နား
ထားလုိက္ပါသည္။ သီးသန္႔လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားအတြက္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးေနသူမ်ားအတြက္မူ မၾကာမီ က႑အသစ္
တစ္ရပ္ စီစဥ္တင္ျပျပီး ယင္းအစီအစဥ္မွ ေနျပီး၊ ေမးျမန္းနုိင္ၾကပါသည္။

အားလုံးခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
ကုိစိုးမိုးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

ခလုတ္မထိ ဆူးမျငိ

Wednesday, February 24, 2010
ခလုတ္မထိဆူးမျငိ


တစ္ကယ္ေတာ့သည္ေဆာင္းပါးက ..လြန္ခဲ့တဲ့တစ္နွစ္ နွစ္နွစ္ေလာက္ကတည္းက ...ဆရာေတးရဲ႕ (www.mmastrology.com) ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္နွင့္နကၡတ္ ဆုိဒ္ေပၚမွာ တင္ခဲ့ျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ မဖတ္ရေသး
တဲ့သူေတြအတြက္ရည္ရြယ္ျပီး ျပန္လည္တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

(၁) ခရီးသြားျခင္းသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အဖို႕ မၾကံဳမျဖစ္ ၾကံဳရမည္သာျဖစ္သည္။ ခရီးတ၊ို ခရီးရွုည္၊ ခရီးနီး၊ ခရီးေ၀း၊ ေရလမ္း၊ ကုန္းလမ္း၊ ေလလမ္း ..ခရီးအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသကဲ့သို႕၊ အခ်ဳိ႕ကါး ခရီးသြားလာရမႈ နည္းပါးၾကျပီး၊ အခ်ဳိ႕ကါး မၾကာခဏ ဆိုသလုိ ခရီး ယာယီသြားလာမႈ ျပဳၾကရ၏။ ဤေဆာင္းပါးသည္ မၾကာခဏ ခရီးယာယီသြားလာေနရသူတို႕အတြက္ ပုိိမိုရည္စူးေရးသားပါသည္။

(၂)အခါတိုင္ (၇)ပါး နွင့္ ခရီးယာယီ


အဂၤ၀ိဇၨာအခါတိုင္ ဟုဆိုလွ်င္ စာဖတ္သူအေတာ္မ်ားမ်ားပင္ နားယဥ္ရင္းနွီးျပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အခါတိုင္ပိုင္းနည္းကို လည္း အတန္အသင့္ သိရွိနားလည္ျပီးျဖစ္ၾကေပမည္။ အခါတိုင္ပုိင္းနည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည့္အနက္ စာေရးသူအေနျဖင့္ လက္ေတြ႕အသုံးျပဳရာတြင္ နွစ္သက္မိေသာ အခါပိုင္းနည္းမွာ နံနက္ ၆း၀၀ မွ ညေန ၆း၀၀ ထိ၊ တစ္နာရီခြဲ (၉၀)မိနစ္ဆီ ပိုင္းျခားနည္းျဖစ္သည္။

(အခါပိုင္းနည္းကို အထူးတလယ္ ေရးသားမေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ အလြယ္တစ္ကူအသုံးျပဳနုိင္ရန္အတြက္ ေန႕စဥ္သုံး အခါတိုင္ဇယားကို ထည့္သြင္း

ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ )

ေန႕စဥ္သုံး အဂၤ၀ိဇၨာအခါတိုင္ဇယား
ဇယားကိုေတာ့ ဒီေနရာ မွာ ႏွိပ္ျပီး ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္စာေရးသူအဓိကေရးသားေဖာ္ျပလိုသည္မွာ ခရီးသြားသူတို႕အတြက္ အခါတိုင္ (၇)ပါးနွင့္ ၾကံဳၾကိဳက္ခ်ိန္တို႕၌ သတိျပဳအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားကိုသာျဖစ္သည္။


(၁) တနဂၤေႏြအခါတိုင္ နွင့္ ခရီးယာယီ

တနဂၤေႏြအခါတိုင္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ခရီးစဥ္ေျဖာင့္ျဖဴးျခင္း၊ ဘုရားဖူးခရီး၊ ပညာေတာ္သင္ခရီးကဲ့သို႕ ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ အထူးေကာင္းျခင္းရွိ၏။ အဖြဲ႕လိုက္ခရီးသြားသူတို႕အတြက္မူ လူစုကြဲျခင္း၊ ယာဥ္ရထားလက္မွတ္ျဖတ္ေသာအခါ အစုလိုက္မျဖစ္ဘဲ ေတာင္တစ္ေယာက္၊ ေျမာက္တစ္ေယာက္၊ ေရွ႕တစ္ေယာက္ ေနာက္တစ္ခုံ ... ကြဲျပား၍ေနတတ္ျခင္း၊ ရွိမည္။

ယာဥ္ရထားလက္မွတ္ (၀ါ) ေနရာထိုင္ခင္းကံ မွာ ... တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာသားသမီးတို႕အတြက္ ေကာင္း၏။ အထူးသျဖင့္ ေသာၾကာသားသမီးမ်ား ေနရာေကာင္းရတတ္၏။ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ၾကာသာပေတး၊ ရာဟုသားသမီးတို႕အတြက္မူမေကာင္း။ အထူးသျဖင့္ စေန နွင့္ ရာဟုသားသမီးမ်ား ေနရာထိုင္ခင္းကံ ဆိုး၏။

စေနသားသမီးမ်ား ေနရာဆုံးရႈံးျခင္း၊ အစြန္းက်ေသာ၊ ေနာက္ဆုံးက်ေသာ၊ က်ဥ္းက်ပ္ေသာ ..စသည္ျဖင့္ မေကာင္းေသာ ေနရာတို႕၌ ေနရာရတတ္ျခင္း၊ မိမိေနရာကို သူတစ္ပါးက လုယက္ယူသြားတတ္ျခင္း ...စသည္ျဖင့္ ၾကံဳရတတ္၏။

ရာဟုသားသမီးမ်ားမွာ မေနလိုေသာေနရာတြင္ေန၍ ခရီးလုိက္ပါရတတ္သည္။ အဂၤါသားသမီးမ်ားမွာ ၾကားခုံ၊ ၾကားေနရာ တို႕မွခရီးလိုက္ပါရတတ္ျခင္း၊ နဂိုစီစဥ္ထားသည့္အတိုင္းမျဖစ္ေသာေနရာမ်ဳိး ရရွိတတ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ၾကံဳၾကိဳက္ရတတ္ေပသည္။

ခုံနံပတ္တူေနျခင္း၊ တိုက္ေနျခင္း ရွိတတ္ေသာအခါတိုင္ျဖစ္ရာ၊ ခရီးစဥ္မတိုင္မီ ခုံေနရာ ယာဥ္လက္မွတ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆး၀ယ္ယူသင့္ေသာ အခါတိုင္ျဖစ္ေပသည္။ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ျဖင့္ ခရီးသြားသူတို႕အတြက္ ေလာင္စာဆီျပတ္လတ္မႈ၊ ကုန္ခမ္းမႈ ၾကံဳရတတ္၏။ ထုိ႕အျပင္ ဆီမသန္႕ျခင္းေၾကာင့္ စက္ကိရိယာခ်ဳိ႕ယြင္းတတ္၏။ စက္ႏိႈးရခက္ခဲမႈ ရွိတတ္ေသာအခါတိုင္လည္း ျဖစ္၏။ ဤ တနဂၤေႏြအခါတိုင္သည္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ေပးတတ္ျပီး၊ ေရေၾကာင္းသြား ေရယာဥ္မ်ား အတြက္လည္း မုန္တိုင္းေဘးက်ေရာက္တတ္ေသာ အခါတိုင္ျဖစ္ေပသည္။ မီးရထားမ်ား လမ္းေခ်ာ္ျခင္း၊ တိမ္းေမွာက္ျခင္း အထိပင္ ျဖစ္ပြားတတ္သည္။

မည္သည့္ယာဥ္ရထားျဖစ္ေစ၊ စလစ္ (slip) အျဖစ္ပြားတတ္ဆုံး အခါကါး ဤအခါတည္း။

အၾကံျပဳခ်က္ ။ ။ ဤအခါတိုင္၌ ခရီးသြားလာမႈျပဳပါက ....

၀န္ထုပ္၀န္ပုိ အလြန္မ်ားျပားစြာ ယူေဆာင္မသြားသင့္။ လမ္းက်ဥ္းထက္ လမ္းက်ယ္ကို ေရြးျခယ္သင့္၏။ စက္တပ္ယာဥ္မ်ားအားလုံး (ဆီ) ကို ဂရုစိုက္စစ္ေဆးသင့္၏။
ရာသီဥတုအေျခအေနကို တင္ၾကိဳေလ့လာ အကဲခတ္ျပီးမွ ခရီးသြားသင့္၏။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား (ေလာက၀ိဒူ) ဂုဏ္ေတာ္ကို ၅ ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ၾကည္ညိဳပြား မ်ားျပီးမွ ခရီးသြားသင့္၏။


(၂) တနလၤာအခါတိုင္ နွင့္ ခရီးယာယီ

တနလၤာအခါတိုင္ကါး ခရီးသြားအခါတိုင္ဟု ဆိုရေလာက္ေအာင္ပင္ ခရီးစဥ္ကိုအားေပး၏။ အထူးသျဖင့္ အေရႊ႕အေျပာင္းခရီးစဥ္မ်ား၊ ေပ်ာ္ပြဲစားခရီးစဥ္မ်ားကို ပိုမိုအားေပးေသာ အခါျဖစ္သည္။ ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ ယဥ္ရထားလက္မွတ္မ်ား ေမွာင္ခိုေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ ၾကံဳရတတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္မွတ္ရရွိေရးအတြက္ အခက္အခဲၾကံဳရတတ္သည္။ နုိင္ငံရပ္ျခားသို႕ ခရီး ထြက္ခြါသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္၀င္ခြင့္ နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အခက္အခဲအတားအဆီး ရွိတတ္သည္။

ယာဥ္ရထားလက္မွတ္ (၀ါ) ေနရာထုိင္ခင္းကံမွာ ...
တနလၤာ၊ စေန၊ ရာဟု သားသမီးမ်ား ေနရာေကာင္း ရရွိတတ္၏။ တနဂၤေႏြ၊ အဂၤါ၊ ၾကာသာပေတး၊ ေသာၾကာသားသမီးမ်ား ေနရာထိုင္ခင္းကံ ညံ့၏။ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားမွာ ၾကားခုံ ၾကား ေနရာ ရရွိတတ္ျခင္း၊ ေနရာနွင့္ပတ္သက္၍ ထင္သလိုျဖစ္မလာျခင္း ၾကံဳရတတ္၏။ အထူးသျဖင့္ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား ေနရာမရ ဒုကၡမ်ားတတ္၏။ ဗုဒၶဟူး၊ ရာဟုသားသမီးမ်ား ခရီးပမ္း၍ ႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ ေခါင္းအုံျခင္း၊ မူးေ၀ေအာ့အံျခင္း ... စသည္ျဖင့္ျဖစ္ပြားတတ္၏။
ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားမွာ ပုိမိုဆိုးရြားစြာ ခံစားရတတ္ေပသည္။

သက္ေတာင့္သက္သာ ခရီးသြားရတတ္ေသာအခါတိုင္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အိပ္စက္နားေနရင္း ခရီးလုိက္ပါလိုသူ တို႕အတြက္မူ အခက္ၾကံဳ၍ အိပ္ေရးပ်က္ရတတ္သည္။ ဟုိင္းေ၀းသြားကုန္တင္ယာဥ္ကါးေမာင္းဒရုိက္ဘာမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ေမာင္းဒရုိက္ဘာမ်ား ... ဤအခါတိုင္၌ ခရီးသြားလာမႈျပဳပါက အိပ္မငုိက္မိေအာင္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈ ျပဳထားရန္လိုအပ္၏။ ဤအခါတိုင္သည္

ဘီးေလေလ်ာ့ျခင္း၊ ဘီးေပါက္ျခင္းမ်ားလည္း မၾကာမၾကာ ျဖစ္ပြားတတ္၏။ ဘတၳရီပိုင္းဆိုင္ရာ၊ မီးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား၌ ျပႆနာေပၚတတ္၏။

အၾကံျပဳခ်က္ ။ ။ ဤအခါတိုင္၌ခရီးသြားလာမႈျပဳပါက ...
မိမိက်မၼာေရးအေျခအေနကို သုံးသပ္ျပီးမွ ခရီးထြက္ပါ။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို တင္ၾကိဳ စစ္ေဆးမႈျပဳပါ။ အိပ္ေရးမ၀ဘဲ ခရီးမသြားသင့္။ (အထူးသျဖင့္ ကိုုယ္တုိင္ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား)
အခ်ိန္နွင့္ အခါနွင့္ ခရီးေရာက္လိုသူမ်ား မူလသတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ထက္ ပိုေစာလွ်င္စြာ ခရီးထြက္သင့္၏။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား (အနုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ) ဂုဏ္ေတာ္ကို (၆) ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ၾကည္ညိဳပြားမ်ားျပီးမွ ခရီးသြားလာသင့္၏။

(၃) အဂၤါအခါတိုင္ နွင့္ ခရီးယာယီ

အဂၤါအခါတိုင္ ။ ။ အဂၤါအခါတိုင္သည္ နားေနျခင္း၊ ရပ္ဆိုင္းျခင္းကို အထူးေပးတတ္ေသာ အခါတိုင္ ျဖစ္ေပသည္။ ဤအခါတုိင္သည္ အလ်င္စလို ခရီးသြားျခင္းကို လုံးလုံးလ်ားလ်ား ကန္႕ကြက္တတ္ေသာ သေဘာရွိ၏။ နားနားေနေန၊ ေျဖးေျဖး ေအးေအး ခရီးသြားျခင္းကိုသာခြင့္ျပဳ၏။ သို႕ျဖစ္ရာ အရွိန္ျဖင့္ အျမန္ေမာင္းနွင္ေသာ ယာဥ္ရထားမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ၾကီးမားေသာ အခါတိုင္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ လမ္းေလွ်ာက္၍သြားေနသူပင္၊ သတိလက္လြတ္အျမန္ေလွ်ာက္မိပါက ခလုတ္တိုက္မိ ခိုက္မိတတ္သည္။ အခ်ိန္မတိက်ျခင္း၊ အခ်ိန္ေနာက္က်ျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားေစေသာအခါတိုင္ျဖစ္သည္။ ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း ခရီးမတြင္ဘဲ၊ ခရီးစဥ္ ေကြ႕ေကာက္ရတတ္ေသာ သေဘာလည္းရွိ၏။ ယာဥ္ရထားမ်ား ၀န္စည္စလယ္မ်ားျပားျခင္းရွိတတ္ျပီး၊ ျမိဳ႕တြင္းသြား ဘတ္(စ္)ကါးမ်ား လူအလြန္ ၾကပ္တတ္၏။ ယာဥ္ေက်ာပိတ္ဆို႕မႈမ်ား၊ လမ္းခရီး၌ အတားအဆီးၾကံဳရမႈမ်ား ရွိတတ္ေသာ အခါတိုင္လည္းျဖစ္သည္။

ယာဥ္ရထားလက္မွတ္ (၀ါ) ေနရာထိုင္ခင္းကံမွာ ...
တနဂၤေႏြ၊ အဂၤါ၊ ၾကာသာပေတး၊ ရာဟုသားသမီးမ်ား အတြက္ ေကာင္းမြန္၏။ အထူးသျဖင့္ ရာဟုသားသမီးမ်ား ေနရာေကာင္း ရတတ္၏။ တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ သာၾကာသားသမီးမ်ား ေနရာထိုင္ခင္းကံ ညံ႕၏။ စေနသားသမီးတို႕မွာ ၾကားခုံ ၾကားေနရာမွ လုိက္ပါရတတ္၏။ ဗုဒၶဟူး နွင့္ ေသာၾကာ သားသမီးမ်ားမွာ ေနရာထိုင္ခင္းအတြက္ ဒုကၡအမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

ဤအခါတိုင္သည္ ဆီျပတ္ တတ္၏။ လမ္းခရီး၌ တိရိစာၦန္မ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္ကါးမ်ား ဥပါဒ္ျဖစ္တတ္၏။ ကမာၻ ေပၚတြင္ ယာဥ္တိုက္ခိုက္မႈ အမ်ားျပားဆုံး အခ်ိန္ကါလကိုျပပါဆိုလွ်င္၊ ဤအဂၤါအခါတိုင္ကိုပင္ ျပရေပလိမ္႕မည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ယာဥ္ရထားမ်ားလည္း ၀န္ပိုတင္ေဆာင္လြန္းသျဖင့္ ခရီးဖင့္ ေနွာင့္ေနွးရတတ္ေပသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေရယာဥ္မ်ားလည္း ဤအခါတိုင္၌ ေသာင္တင္မႈ ၾကံဳၾကရတတ္၏။

အၾကံျပဳခ်က္ ။ ။ ဤအခါတုိင္၌ ခရီးသြားလာမႈျပဳပါက ...
သတိတရားလက္ကိုင္ေဆာင္ထားပါ။ ေျဖးေျဖးမွန္မွန္ ခရီးနွင္ပါ။ နားပါ။ ရပ္ပါ။ ျပီးမွဆက္သြားပါ။ အျမန္ခရီးနွင္မႈကို လုံး၀ေရွာင္က်ဥ္ပါ။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား (သတၳာေဒ၀ မနုႆာနံ) ဂုဏ္ေတာ္ၾကီးကို (၇)ၾကိမ္တိတိ အာရုံျပဳျပီးမွ ခရီးထြက္ သင့္ေပသည္။

(၄) ဗုဒၶဟူးအခါတိုင္ နွင့္ ခရီးယာယီ

ဗုဒၶဟူးအခါတိုင္သည္ တရား၀င္ခရီးစဥ္မ်ား၊ ပညာေတာ္သင္ခရီးစဥ္မ်ား၊ ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ သြားလာ ရေသာ ခရီးစဥ္မ်ားကို အားေပး၏။ အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ပညာေတာ္သင္ခရီး ေစလႊတ္ျခင္းခံရတတ္ေသာအခါတိုင္လည္းျဖစ္သည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခရီးထြက္ခြါရျခင္းကို အားေပးလႈံ႕ေဆာ္ေသာ အခါတိုင္ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ၊ ေမွာင္ခုိကယ္ရီခရီးမ်ား၊ လူၾကီးသူမ မသိေအာင္ ခုိး၀ွက္ခရီးထြက္လိုေသာ သူမ်ားအဖို႕မူ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွ ျဖစ္ရတတ္ေပသည္။ ဤအခါတိုင္သည္ လမ္းမွန္ လမ္းေျဖာင့္မွ သြားလာျခင္းကိုသာ ခြင့္ျပဳ၏။ ျဖတ္လမ္းသုံးျခင္း၊ ေကြ႕၀ိုက္၍သြားျခင္းအားျဖင့္ အက်ဳိးယုတ္ေစတတ္ေသာ အခါျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေတာင္ေပၚလမ္းခရီးသြား ယာဥ္မ်ားအဖုိ႕ အလြန္အႏၱရာယ္ၾကီးမားေသာ အခါတိုင္ျဖစ္သည္။ ဆီအခက္အခဲျဖစ္ျခင္း၊ စက္ကိရိယာခြၽတ္ယြင္းျခင္းမ်ားေပၚေပါက္တတ္သကဲ့သို႕၊ အခ်ိန္အဆ လြဲေခ်ာ္မႈအမ်ားဆုံး ျဖစ္ပြားတတ္ေသာအခါလည္းျဖစ္သည္။ လမ္းစည္းကမ္း၊ ယာဥ္စည္းကမ္းလုိက္နာ၍မွန္မွန္ကန္ကန္ေမာင္းနွင္ေသာ ယာဥ္မ်ား အႏၱရာယ္
ကင္းေ၀းေစျပီး၊ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ေသာ၊ ျဖတ္လမ္းသုံးေသာယာဥ္မ်ား အႏၱရာယ္မ်ားတတ္ေသာအခါတိုင္ျဖစ္သည္။

ယာဥ္ရထားလက္မွတ္(၀ါ) ေနရာထုိင္ခင္းကံမွာ ...
အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာသားသမီးမ်ားမွာ ေနရာထုိင္းခင္း ကံေကာင္း၏။ တနလၤာ၊ စေန၊ ရာဟုသားသမီးမ်ားမွာ ေနရာထုိင္းခင္းကံ ညံ့ၾက၏။ တနဂၤေႏြ၊ ၾကာသာပေတး သားသမီးမ်ား မွာ ၾကားခုံ ၾကားေနရာမွ ခရီးလုိက္ပါၾကရတတ္ေပသည္။

ဤအခါတုိင္တြင္ ဂရုစိုက္သင့္ေသာ အခ်က္မွာ ခရီးစဥ္စတင္ထြက္ခါနီးအခ်ိန္ နွင့္ ခရီးေရာက္ခါနီး ကါလနွစ္ပါး တြင္ ရုတ္တရက္ အေနွာက္အယွက္ အဟန္႕အတားေပၚတတ္ေပရာ၊ သတိအနည္းငယ္ထား၍ခရီးသြားလာျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးရရွိၾက ေပလိမ့္မည္။ ဤဗုဒၶဟူးအခါတိုင္သည္ အျပိဳင္အဆုိင္ေမာင္းနွင္မႈေၾကာင့္ ယာဥ္အႏၱရာယ္ အျဖစ္ပြားတတ္ဆုံးအခါတိုင္ျဖစ္သည္။ ေဒါသျဖစ္ရျခင္း၊ စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုးျဖစ္ရျခင္း၊ စသည္ျဖင့္ ၾကံဳရျမဲျဖစ္ေသာ အခါတိုင္ျဖစ္ရာ ေမတၱာတရားကို လက္ကိုင္ထား၍ ခရီးသြားလာသင့္ေသာ အခါတိုင္ ျဖစ္ေပသည္။

ဗုဒၶဟူးအခါတိုင္သည္ စြန္႕စားထြက္ခြာေသာခရီးစဥ္မ်ား၊ ျဖတ္လမ္းလိုက္ျခင္းမ်ား၊ အခ်ိန္မေတာ္ခရီးသြားလာျခင္းမ်ားအတြက္ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွျဖစ္ေစတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ နယ္ေျမမေအးခ်မ္းေသာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္၊ အခ်ိန္အခါ မသင့္ေလ်ာ္ခုိက္ ခရီးထြက္ျခင္းမ်ဳိး လုံး၀မျပဳလုပ္သင့္ပါေပ။ ေနေရာင္သည္ (၀ါ) ေနထြက္ခ်ိန္၊ ေန၀င္ခ်ိန္သည္ ဤအခါတိုင္၌ အလြန္ အေရးၾကီးလွေပသည္။

အၾကံျပဳခ်က္ ။ ။ ဤအခါတုိင္တြင္ခရီးသြားလာမႈျပဳပါက ...

ေမတၱာတရားကိုလက္ကိုင္ျပဳပါ။ စည္းကမ္းလိုက္နာ၍ ခရီးနွင္ပါ။ ျဖတ္လမ္းကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ အခ်ိန္အခါ နွင့္ ကါလံေဒသံကို သတိျပဳျပီးခရီးသြားလာပါ။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ...ေမတၱာသုတ္ေတာ္၊ ေမာရသုတ္ေတာ္၊ အရဟံဂုဏ္ေတာ္တို႕ကို ပြားမ်ားရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျပီးမွ ခရီးသြားလာမႈ ျပဳသင့္ေပသည္။

(၅) ၾကာသာပေတးအခါတုိင္ နွင့္ ခရီးယာယီ

ၾကာသာပေတး အခါတိုင္ကါး ခရီးသြားလာမႈမ်ား အားလုံးအတြက္ ၉၀%ခန္႕ ေခ်ာေမြ႕အဆင္ေျပေစေသာ အခါတိုင္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဤအခါတိုင္သည္ သက္ေတာင့္သက္သာ ခရီးသြားလာရမႈကိုလည္း အမ်ားအားျဖင့္ ျဖစ္ပြားေစသည္။ ခရီးသြားလာၾကသူအခ်င္းခ်င္း ကူညီရုိင္းပင္းေလ့ရွိတတ္ျခင္း၊ တစ္ဦး နွင့္ တစ္ဦး ပ်ဴငွာေဖာ္ေရြစြာ ဆက္ဆံေလ့ရွိတတ္ျခင္းေၾကာင့္၊ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ရာခရီးမ်ဳိးသာ အမ်ားအားျဖင့္ ျဖစ္ပြားတတ္ေပသည္။ သို႕ေသာ္အခါတိုင္တိုင္းတြင္ ေကာင္းကြက္၊ ဆိုးကြက္ ရွိတတ္ျမဲျဖစ္ေပရာ၊ ခရီးသြားလာရာ၌ မွန္လုံအျမန္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတြင္ ေလမ၀င္ေသာေၾကာင့္ ပိတ္ေလွာင္မြန္းက်ပ္သကဲ့သို႕ ခံစားရတတ္ျခင္း၊ အပူလြန္ကဲမႈ၊ အေအးလြန္ကဲမႈ တုိ႕ေၾကာင့္ မသက္မသာျဖစ္ရျခင္းမ်ား ၾကံဳၾကရတတ္ေပသည္။

ယာဥ္ရထားလက္မွတ္ (၀ါ) ေနရာထိုင္ခင္းကံ တို႕မွာ ....
တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ စေနသားသမီးမ်ားအတြက္ ေနရာထုိင္ခင္း အဆင္ေျပၾကရတတ္ျပီး၊ တနဂၤေႏြ၊ အဂၤါ၊ ၾကာသာပေတး၊ ရာဟုသားသမီးမ်ားအတြက္မွာမူ ေနရာထုိင္ခင္းကံ အညံ့ၾကံဳၾကရတတ္ေပသည္။ ေသာၾကာသားသမီးမ်ားသည္ ၾကားခုံ ၾကားေနရာမွလည္းေကာင္း၊ ၾကံဳရာေနရာမွလည္းေကာင္း ခရီးလိုက္ပါၾကရတတ္ေပသည္။ မည္သည့္ေန႕နံ သားသမီးျဖစ္ေစ၊ အခါမသင့္ပါက မူလေနရာ က်ယ္က်ယ္မွ ေနရာ က်ဥ္းက်ဥ္းက်ပ္က်ပ္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႕ ေရာက္ရွိသြားတတ္ျခင္းမွာ ဤအခါတိုင္၏ ထူးျခားခ်က္ျဖစ္သည္။

ၾကာသာပေတး အခါတိုင္သည္လည္း ရာသီဥတုအေျခအေနကို ေလ႕လာအကဲခတ္မႈ ျပဳသင့္ေသာ အခါတိုင္အမ်ဳိးအစားတြင္ ပါ၀င္သည္။ အေနာက္နုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ အေအးလြန္ကဲမႈေၾကာင့္ ဆီးနွင္းခဲမ်ား ထူထပ္ပိတ္ဆိုု႕လ်က္၊ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲမႈၾကံဳၾကရေသာ အခါတိုင္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဤအခါတိုင္သည္ ယာဥ္ရထားမ်ား၌ ဘတၳရီ နွင့္ မီးပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားတြင္ ခြၽတ္ယြင္းအားနည္းမႈ ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။ ၾကာသာပေတးအခါတိုင္တြင္ အရာရာသည္ အလြယ္တစ္ကူခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလည္းသြားနိုင္စြမ္းရွိ၏။ တည္ျငိမ္မႈအားနည္းေသာ အခါတုိင္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ခရီးသြားလာၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ဥတုရာသီ ကာလံေဒသံကို တြက္ခ်က္ျပီး၊ အပူဒဏ္ အေအးဒဏ္ကို ကာကြယ္နိုင္ရန္အတြက္ တင္ၾကိဳစီစဥ္မႈ ျပဳလာသင့္ၾကေပသည္။

အၾကံျပဳခ်က္ ။ ။ ဤအခါတုိင္တြင္ ခရီးသြားလာမႈျပဳပါက .....

သန္႕ရွင္းသပ္ရပ္စြာ၀တ္စားဆင္ယင္သြားပါ။ အာဟာရျဖစ္ေစေသာ အစားအစာတို႕ကို သင့္တင့္မွ်တစြာမွီ၀ဲသြားပါ။ ယာဥ္ကါးမ်ားကိုစီးနင္းလိုက္ပါရာတြင္ မွန္ျပတင္းကို ဖြင့္လြယ္၊ ပိတ္လြယ္ေသာ ေနရာမ်ဳိး မွသာ စီးနင္းလုိက္ပါသင့္၏။ အရက္ေသစာ ေသာက္သုံးျခင္းကို ေရွာင္ပါ။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ( သမၼာသံဗုေဒၶါ )ဂုဏ္ေတာ္ၾကီးကို (၂)ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ေလးနက္စြာ အာရုံျပဳၾကည္ညိဳျပီးမွ ခရီးသြားလာသင့္၏။

(၆) ေသာၾကာအခါတိုင္ နွင့္ ခရီးယာယီ

ေသာၾကာအခါတိုင္သည္ကါး ခရီးနွင္ရာ၌ ျမန္ဆန္စြာ ေရာက္ရွိေစတတ္ေသာအခါတိုင္ျဖစ္၏။ စြန္႕စြန္႕စားစား ခရီးစဥ္မ်ား၊ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ နွင့္ အေပ်ာ္ခရီးစဥ္မ်ား၊ ေမွာင္ခိုကယ္ရီ ခရီးစဥ္မ်ား၊ စစ္ေဆးေရးခရီးစဥ္ နွင့္ စစ္ေၾကာင္းခ်ီခရီးမ်ား၊ ယာဥ္ရထားျပိဳင္ပြဲ ခရီးစဥ္မ်ားကို အထူးအားေပးေသာ အခါတိုင္ျဖစ္ေလသည္။ ငယ္ရြယ္သူအမ်ားစုတို႕ လူၾကီးမိဘမ်ားမသိေအာင္ ခရီးခုိး၍ထြက္တတ္ၾကေသာ၊ စတန္႕ထြင္၍ ယာဥ္ကါးမ်ား တစ္၀ီ၀ီေမာင္းနွင္တတ္ၾကေသာအခါတိုင္လည္းျဖစ္၏။ အျခားေသာအားျဖင့္ ... အမဲပစ္ခရီး၊ ရတနာရွာေဖြရေသာခရီး နွင့္ သက္စြန္႕ ဆံဖ်ား သြားလာရေသာခရီးစဥ္မ်ားကို ဤအခါတိုင္၌ေတြ႕ျမင္ရသည္။

ယာဥ္ရထားလက္မွတ္ (၀ါ) ေနရာထိုင္ခင္းကံမွာ ...
တနဂၤေႏြ၊ ၾကာသာပေတး၊ စေန၊ ရာဟုသားသမီးမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ျပီး၊ အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာသားသမီးမ်ား အတြက္မူ ညံ့၏။ တနလၤာသားသမီးမ်ားမွာ အလယ္ခုံ၊ ၾကားေနရာမ်ဳိးမွ ခရီးလုိက္ပါရတတ္ေပသည္။

ေသာၾကာအခါတိုင္၏ အားသာခ်က္မွာ ျဖတ္လမ္း (shortcut) သုံးနိုင္ျခင္း နွင့္ အျမန္ခရီးနွင္နိုင္မႈတို႕ျဖစ္သည္။ အားနည္းခ်က္မွာ လမ္းေၾကာ နွင့္ လမ္းခရီးအေနအထားကို မေလ့လာထားပါက၊ စမ္းတစ္၀ါး၀ါးျဖစ္တတ္မႈ၊ မ်က္စိလည္လမ္းမွား တတ္မႈတို႕ ၾကံဳရတတ္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ခရီးလမ္းတြင္ မိုးသားတိမ္လိပ္မ်ား အုံဆုိင္းမႈံမိႈင္းလွ်က္၊ ေနေရာင္ ေပ်ာက္ဆုံးေနတတ္ျခင္း၊ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ယာဥ္ကားမ်ား ေမာင္းနွင္မရေတာ့ဘဲ ရပ္ဆိုင္းပစ္ရတတ္ျခင္း၊ စသည္ျဖင့္ ...ေတြ႕ၾကံဳရတတ္ေပသည္။ အထူးသတိျပဳအပ္သည္မွာ ညဘက္ခရီးစဥ္မ်ားတြင္၊ မီးမထြန္းဘဲ (သို႕) မီးတစ္ဖက္သာထြန္းျပီး ေမာင္းနွင္လာတတ္ေသာ ယာဥ္ကါးအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ယာဥ္အႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ပြားရတတ္သည္။ ဤအခါတိုင္၌ (အလင္းေရာင္) ခ်ဳိ႕တဲ့တတ္ေၾကာင္းသတိျပဳပါ။

အၾကံျပဳခ်က္ ။ ။ ဤအခါတိုင္၌ခရီးသြားလာမႈျပဳပါက ...

ျဖတ္လမ္းကိုအသုံးျပဳနိုင္သည္။ ခရီးသြားသူမ်ား သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္ထက္ေစာ၍၊ (၀ီရိယပိုစိုက္၍) တင္ၾကိဳ ျပင္ဆင္မႈျပဳထားသင့္၏။ အႏၱရာယ္မျဖစ္ေအာင္သတိထားျပီး ျမန္ျမန္သြက္သြက္ခရီးနွင္ပါ။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား (၀ိဇၨာစရဏသမၺေႏၶာ) ဂုဏ္ေတာ္ၾကီးကို သုံးၾကိမ္တိုင္တိုင္၊ ခႏၶသုတ္ေတာ္ၾကီးကုိ သုံးၾကိမ္တိုင္တိုင္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျပီးမွ ခရီးသြားလာသင့္၏။

(၇) စေနအခါတိုင္ နွင့္ ခရီးယာယီ

စေနအခါတိုင္သည္ကါး ... အျပန္ခရီးဟူသမွ်ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပညာေရးနွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာခရီးစဥ္မ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘုရားဖူးခရီး နွင့္ လူၾကီးမိဘဆရာသမားတို႕ကို ကန္ေတာ့ရန္ သြားေရာက္ေသာ ခရီးစဥ္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတိတ္ကာလက ေရာက္ခဲ့ဖူး၊ ေနခဲ့ဖူးေသာ အရပ္ေဒသမ်ားသို႕ ျပန္လည္သြားေရာက္ရေသာ ခရီးစဥ္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ သာသနာျပဳ ခရီးစဥ္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အထူးအားေပးတတ္ေသာ အခါတိုင္ျဖစ္ေလသည္။
ဤအခါတိုင္ကါး ခရီးသြားလာရာ၌ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္မႈ နည္းပါးတတ္၏။ မိိမိတို႕လိုက္ပါေသာ ယာဥ္ရထားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ခရီးလမ္းပမ္းအေနအထားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ခရီးပမ္း၍ ႏြမ္းနယ္ရတတ္၏။ ဤအခါတိုင္၌ ခရီးသည္တုိ႕လည္း တစ္ဦးနွင့္ တစ္ဦး ၾကင္နာသနားမႈ၊ ဧည့္၀တ္ျပဳမႈ နည္းပါးတတ္ၾကကုန္၏။

ယာဥ္ရထားလက္မွတ္ (၀ါ) ေနရာထိုင္ခင္းကံမွာ ...
တနဂၤေႏြ၊ အဂၤါ၊ ၾကာသာပေတး၊ ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈ ရွိနိုင္ျပီး၊ တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ စေနသားသမီးမ်ားအတြက္မူ အဆင္မေခ်ာေမြ႕တတ္ပါေပ။ ရာဟုသားသမီးမ်ားမွာ ၾကားခုံ၊ ၾကားေနရာမ်ဳိးမွ ခရီးလုိက္ပါၾကရတတ္ေပသည္။ ဤအခါတိုင္၏ ေသာ့ခ်က္ကါး (လမ္းေဟာင္း)တည္း။ စေနအခါတိုင္သည္ ပညာဥာဏ္အဓိကအုပ္စိုးရာ အခါတိုင္ျဖစ္ေပရာ ဆင္ျခင္တုံတရား နွင့္ ပညာဥာဏ္ရွိသူတို႕အတြက္ ခ်မ္းသာစြာခရီးနွင္ရတတ္ျပီး၊ ပညာဥာဏ္ဆင္ျခင္တုံတရားနည္းပါးသူတို႕
အတြက္မူ ခရီးလမ္း၌ ဆင္းရဲပင္ပမ္းတတ္၏။ ဤအခါတုိင္သည္ ယာဥ္ကါးမ်ား အပ်က္အဆီးအမ်ားဆုံးအခါတိုင္လည္းျဖစ္သည္။

အၾကံျပဳခ်က္ ။ ။ ဤအခါတိုင္တြင္ ခရီးသြားလာမႈျပဳပါက ...

ယာဥ္ကါးျဖစ္လွ်င္ တစ္ပတ္ျပန္ေကြ႕ျပီးမွ၊ လူျဖစ္လွ်င္ အိမ္အတြင္းသို႕ တစ္ေက်ာ့ ျပန္၀င္ျပီးမွ ခရီးထြက္သင့္၏။ သတင္းအခ်က္အလက္ နွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ားကို အေလးဂရုျပဳသင့္၏။ လမ္းနေဘး၀ဲယာရွိ၊ သတိေပးဆုိင္းဘုတ္မ်ား၊ စာတမ္းမ်ားကို ဂရုျပဳဖတ္ရႈမႈျပဳပါ။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအဖို႕ (သုဂေတာ) ဂုဏ္ေတာ္ၾကီးကို (၄)ၾကိမ္တိတိ၊ (ဗုေဒၶါ) ဂုဏ္ေတာ္ၾကီးကို (၈)ၾကိမ္တိ တိ ေလးနက္စြာ အာရုံျပဳရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျပီးမွ ခရီးထြက္သင့္ေပသည္။

က်မၼာခ်မ္းသာစြာ ခရီးဆက္နုိင္ၾကပါေစသတည္း။

ေ၀သာလီ ေမာင္ဖုန္း (သုေတသီ)

သတိထားမိေသာ နာမည္မ်ားအေၾကာင္း

Tuesday, February 23, 2010သတိထားမိေသာနာမည္မ်ားအေၾကာင္း


ဒီေဆာင္းပါးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် ထိခုိက္နစ္နာေစလုိေသာ စိတ္ဆႏၵအလ်င္းမရွိပါ ေၾကာင္းဦးစြာ ေျပာၾကားထားလုိပါတယ္။ နာမည္အခ်ဳိ႕ နဲ႕ ပတ္သက္လုိ႔ .အက်ဳိးအျပစ္ ျပဳတတ္ပုံေလးေတြကို တင္ျပေပးျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ မွန္၏ မွန္၏ ဆုိတာကုိေတာ့ မိမိကုိယ္တုိင္နဲ႔မိမိပတ္၀န္းက်င္ကုိေလ့လာၾကည့္ျပီး သိရွိနုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အဓိကကေတာ့ ...ကာယကံရွင္ကုိယ္တုိင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အေျဖရွာရခက္ျပီး...နားမလည္နုိင္ ေအာင္ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ဳိ႕ ေသာဘ၀အစိတ္အပုိင္းမ်ား ဟာ နာမည္ေၾကာင့္မ်ားျဖစ္ေနခဲ့ရင္ ျပဳျပင္နုိင္စြမ္း ကာကြယ္ နုိင္စြမ္းရွိေစနုိင္ဖုိ႔နဲ႔....အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ကေလးေတြကုိ နာမည္မွည့္ေခၚေပးရာမွာ သတိျပဳေစနုိင္ဖုိ႔ ေရးသားေပးလုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားစုနားလည္နုိင္ေအာင္ ...ေဗဒင္ေ၀ါဟာရေတြ အတတ္နုိင္ဆုံးေလ်ာ့ခ် ျပီး....လုိတုိရွင္းနားလည္လြယ္ စနစ္နဲ႔ေရးသားေဖာ္ျပေပးအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား။

(နွင္း)

ျမန္မာလူမ်ဳိးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွည့္ေလ့ရွိတဲ့ နာမည္တစ္ခုပါပဲ။ နွင္း ဆုိတဲ့ ပညတ္ဟာ မိန္းကေလးအမ်ားစု မွည့္ေခၚတတ္ၾကတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ နငယ္ ဟာ အသားေရာင္မည္း သူေတြ နဲ႔ ကုိက္ညီမႈပုိမုိရွိတဲ့ေဟဌအုပ္စု ၀င္အကၡရာတစ္မ်ဳိးျဖစ္ျပီး၊ အမ်ားစုေသာ ျမန္မာတုိ႔ကေတာ့ အသားျဖဴေလ နွင္းဆုိျပီးမွည့္ေလေလပါပဲ။ နငယ္ကုိ ဟထုိးသရနဲ႔ ငသတ္ေပါင္းစပ္ျပီး ျဖစ္တည္လာတဲ့ နွင္း ဆုိတဲ့ ပညတ္ဟာ ...မိန္းကေလးအမ်ားစုကို .. ကာမအေမွာင္အတြင္း တြန္းပုိ႔ေနတဲ့ ပညတ္တစ္ခုလုိ႔ ဆုိရပါမယ္။ စာေရးသူအေတြ႕အၾကံဳအရ နွင္း ဆုိတဲ့ပညတ္ နဲ႔နာမည္ကုိ အစျပဳမွည့္ေခၚထားေသာ........ဥပမာအားျဖင့္ နွင္းနွင္းလြင္၊ နွင္းျမေအး၊ နွင္းရတနာ၊ နွင္းပြင့္ျဖဴ... စသည္ျဖင့္ေသာနာမည္ရွင္မ်ား ..ဟာ၊ ဘ၀မွာ လက္မထပ္မီ ..အမ်ဳိးသားနဲ႔ က်ဳးက်ဳးလြန္လြန္ျဖစ္ေစရန္ အလြန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အသားျဖဴ ရင္ ...ပုိပုိျပီးေသခ်ာလာပါတယ္။ အားလုံးလုိ႔ မဆုိလုိခ်င္ေသး ေပမယ့္ ဒီယေန႔ထိေတြ႕မိသမွ်နဲ႔ အေၾကာင္းသိမိခဲ့ရသမွ် အဆုိပါနာမည္ရွင္ေတြဟာ ..လက္မထပ္မီေမွာက္မွားမိ တာမ်ဳိးကို မကင္းတတ္ၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီ့ထက္ဆုိးဆုိးရြားရြားေတြလည္း အမ်ားအျပားေတြ႔ရေသာ္လည္း .. မေရးလုိသျဖင့္ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ အသားအေရာင္ ၀ဏၰလြဲမွားျပီး ဟထုိးသရတပ္ေပးလုိက္ တာဟာ...ဒီပညတ္မွာ အျပစ္သင့္ေနတယ္လုိ႔ စာေရးသူအေနနဲ႔ယူဆမိပါတယ္။

(မီမီ၊ မီးမီး)..........................

မ အကၡရာ ကုိ လုံးၾကီးတင္ဆံခတ္သရ ( -ီ ) နဲ႔ တြဲျပီး မွည့္ထားတဲ့ မီ ဆုိတဲ့ အမည္ဟာ...လည္း မိန္းကေလးေတြနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ျပသနာမ်ားတတ္တဲ့ နာမည္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ မေကာင္းေျပာတာကုိ ခံရဖုိ႔ ..အလြန္ ေသခ်ာျပီး ဒီအမည္ကလည္း အသားျဖဴေလေလ ..ဒုကၡပုိမိုေပးေလေလပါပဲ။ ဗုိင္းေကာင္းေက်ာက္ဖိေနတတ္ျပီး၊ မိဘလူၾကီးအသုိက္အ၀န္းေကာင္းတာေတာင္ အျပစ္ေျပာခံရဖုိ႔မလြတ္ပါဘူး။ အထူးသျဖင္ ့မီထက္..မီးမီး ဆုိတဲ့ နာမည္ဟာ ပိုမို ျပသနာေပးပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္က မေကာင္းဘယ္လုိေျပာေျပာ အမည္ရွင္ေတြကလည္း ဂရု ကုိမစုိက္ပဲ...ကုိယ္ထင္ရာကုိကိုယ္ ဇြတ္တရြတ္လုပ္ေလ့ရွိတတ္ၾကတာကို အျမဲေတြ႕ ရတဲ့အမည္ပါပဲ။ မူလမဟာ ဘုတ္္မွာ အဂၤါျဂိဳဟ္နဲ႔ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္တုိ႔ အေနအထားညံ႔ ဖ်င္းတာ၊ နာမည္နဲ႔ ပကၡမိေနတာမ်ား ရွိခဲ့ရင္ သက္ဆုိင္ ရာအမည္ရွင္ကုိ တစ္ဘ၀လုံးလုိက္ျပီး အရွက္ခြဲတတ္တဲ့အမည္လုိ႔ဆုိခ်င္ပါတယ္။

( ျမင့္...)

အမ်ဳိးသားေကာ အမ်ဳိးသမီးပါ အမွည့္မ်ားတဲ့ ဒီနာမည္ဟာလည္း ...ေတာ္ေတာ္ေလးကို ဒုကၡမ်ားတဲ့နာမည္တစ္ခု ပါပဲ။ အသားအေရာင္အမဲေရာင္ အညိဳေရာင္ကိုၾကိဳက္ျပီး ပညတ္သေဘာအရ အရပ္ျမင့္ျမင့္လူေတြသာ မွည့္အပ္ တဲ့ ဒီအမည္ဟာ ...၊ အမည္အရင္းစာလုံးကုိ ျမင့္နဲ႔မွည့္ျပီး ..ဥပမာအားျဖင့္ (ျမင့္ျမင့္နုိင္၊ ျမင့္သူ၊ ျမင့္ခုိင္၊ ျမင့္ျမင့္ၾကည္) စသည္ျဖင့္မွည့္ထားျပီး....အရပ္ပုပု ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ...ဘ၀မွာ ျဗဳန္းကနဲနိမ့္က်တတ္တဲ့ကံတရား မ်ဳိးကုိ စရံသတ္ထားသလုိပါပဲ။ အရပ္ပုေလေလ ကံအက်ဳိးေပး ယိမ္းယုိင္တတ္ေလေလမုိ႔ သတိထားျပီးမွည့္သင့္ တဲ့ နာမည္မ်ဳိးပါ။ အသားျဖဴေလေလ ..အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ဆုိးက်ဳိးေပးေလေလပါပဲ။ အသားညိဳသူမည္းသူမ်ား အဖုိ႔ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္လည္း အားေကာင္းခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ..ျပသနာမေပၚပဲ ..ေကာင္းက်ဳိးေပး တတ္ေပမယ့္ ...၊ အသားျဖဴျပီး အရပ္ပုပုနဲ႔ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ပါ အင္အားနဲပါးခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ကံေခၾကပါတယ္။ စာေရးသူ ေမြးရပ္ေျမမွာ ျမင့္နဲ႔မွည့္ထားျပီး အသားျဖဴျဖဴ အရပ္ပုျပတ္ျပတ္ ေမာင္နွမတစ္သုိက္ နဲ႔ အိမ္နီးနားခ်င္းဘ၀ ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ သူတို႔ေမာင္နွမတစ္ေတြဟာ ရုပ္ရည္အဆင္းအျပင္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ၾက ျပီး..ျဖဴျဖဴေဖာက္ေဖာက္ နဲ႔ တရုပ္ကျပားေတြလားေတာင္ထင္မွားရပါတယ္။ တူညီတာတစ္ခုကေတာ့ အားလုံးရဲ႕ နာမည္ကို ျမင့္ နဲ႔ စျပီးမွည့္ထားၾကျပီး အားလုံး အိမ္ေထာင္ေရးကံဆုိးၾကတာပါပဲ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သတိထားသင့္ တဲ့ ပညတ္တစ္ခုမုိ႔ တင္ျပေပးလုိက္ရပါတယ္။

(စုိး)

.. အမ်ဳိးသားေကာ အမ်ဳိးသမီးပါ အမွည့္မ်ားတဲ့ စာလုံးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အသားျဖဴမွ အက်ဳိးေပးေျဖာင့္ျဖဴး မႈပိုမုိရရွိပါတယ္။ အသံၾသဇာရွိရင္ ေနာက္ထပ္ကံအက်ဳိးေပးပိုမုိေကာင္းမြန္တယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ အသားညိဳသူ မညး္သူမ်ားမွာ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ..အခက္အခဲမကင္းတတ္သလို ၊ စီးပြားေရး လူမႈေရးမွာလည္း ...ခဲရာခဲစစ္အ ေနအထားအခ်ဳိ႕ ရင္ဆုိင္ရမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ လက္ေတြ႔ေလ့လာၾကည့္ေတာ့လည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတုိက္ ဆုိင္ေနတာကိုေတြ႔ရသလုိ..စုိး ဆုိတဲ့ နာမည္အစျပဳမွည့္ေခၚထားေသာ စုိးေအာင္၊ စိုးမင္း၊ စုိးစုိးသန္႔၊စုိး၀တ္ရည္. စသည္ျဖင့္နာမည္ရွင္ေတြမွာ ..အသားညိဳသူမညး္သူျဖစ္ခဲ့ရင္ ဘ၀ခရီးပုိမုိၾကမ္းတမ္းတတ္ပါတယ္။ မိန္းကေလး ေတြမွာ ဒီနာမည္အစျပဳမွည့္ထားရင္ အပ်ဳိၾကီးျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ မျဖစ္ရင္ အမ်ဳိးသားမ်ားနဲ႔နင္လားငါလား ေနတတ္တဲ့ စရုိက္မ်ဳိး ရလာၾကတာကို အထူးသျဖင့္ေတြ႔ရတတ္ျပီး၊ အမ်ဳိးသားေကာ အမ်ဳိးသမီးေကာ အားလုံးဟာ .... မာနၾကီးျပီး အထီးက်န္ရတဲ့ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကို ပုိင္ဆုိင္ရတတ္တဲ့သဘာ၀ကို အမ်ားအျပားေတြ႔ရပါေၾကာင္း။

ဆက္လက္ျပီး ေရးသားတင္ျပေပးသြားပါဦးမယ္။
ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

မရဏက ေပးတဲ့ေကာင္းက်ဳိး

Monday, February 15, 2010


မရဏကေပးတဲ့ေကာင္းက်ဳိး


မရဏလား .....။ လႊတ္ဆုိးတယ္ဆုိပဲ။ ဆုိးမွာေပါ့ ။ဒုကၡသစၥာအမွန္က အဲဒီ့မွာရွိတယ္။ မရဏဖြားဆုိရင္ ငယ္စဥ္ခ်ဳခ်ာမယ္။ ေသေျမၾကီးရွင္ေရႊထီးတဲ့။ က်မ္းအဆုိေတြမွာ အဲသလုိပါတယ္။ ေလ့လာခဲ့တယ္ ။ အခ်ိန္ေပါင္း မ်ားစြာေမာင္ဖုန္း။ လူေတြ။ အမ်ားၾကီးပါပဲ။ ၾကာေတာ့.....................ေတြ႔သေလာက္ေတာ့ေတြ႕လာတယ္။ ဆုိးက်ဳိးပဲေပးသလား ။ မဟုတ္ဘူး။
ေသခ်ာရဲ႕လား။
သိပ္ေသခ်ာတာေပါ့။
တစ္ကယ္ေတာ့ မဟာဘုတ္ခြင္ေတြမွာ အထက္အေကာင္း ေအာက္အဆုိး စနွစ္ကုိ တရားေသယူတာ လုံး၀မမွန္ ပါဘူး။ အိမ္တစ္လုံးကုိၾကည့္ပါ။ အိမ္ေရွ႕ ခန္း ၊ စာၾကည့္ခန္း၊ ဒါေတြကလည္း လုိအပ္သလုိ ၊ အိမ္သာ ၊ မီးဖုိေခ်ာင္ ဒါေတြကလည္း လုိအပ္တာပါပဲ။

လုိအပ္လုိ႔လည္း ။
ရွိေနတာပါ။
အမႈိက္ပုံးဆုိတာကုိ လူေတြက နွာေခါင္းရႈံ႕တတ္ၾကေပမယ့္...အမႈိက္ပုံးဆုိတာလည္း လုိအပ္တယ္ဆုိတာေတာ့ လက္ခံထားၾကရပါမယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ အားလုံးဟာ သူ႔ေနရာသူအသုံး၀င္ေနၾကတာပါပဲ။ ဒါေလးကုိသတိခ်ပ္ပါ။

မရဏဖြားမုိ႔ဆုိးတယ္ဆုိတဲ့အဆုိကုိ ဒီေနရာမွာ အေသသတ္ခ်င္ပါတယ္။ မဟုတ္ပါ။ သုိက္ဖြား ေတြ အထြန္းဖြား ေတြ ညံ႔တာေတြကုိ ဆြဲထုတ္ျပရရင္ အမ်ားၾကီးပါ။ အေရးၾကီးတာကေတာ့ အမိႈက္ကို အမႈိက္ပုံးထဲ ေရာက္ေအာင္သြန္မိဖုိ႔ပါပဲ။ အံ၀င္ ရင္ ခြင္က် ပါတယ္။ ဒါေလး သတိခ်ပ္ၾကပါ။ မရဏနဲ႔ပတ္သက္ျပီး တစ္ျခားေျပာစရာေတြရွိပါေသးတယ္။ မရဏဌာနနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ....အစ္ကိုဥပသကာေမး ခြန္းကို ေျဖစဥ္ကလည္ း ေမာင္ဖုန္း ေျဖတဲ့အထဲမွာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပါသြားခဲ့ပါျပီ။ မဖတ္ရေသးတဲ့သူေတြအ တြက္ ထပ္ျပီး ျဖည့္စြက္ တင္ျပေပးပါ့မယ္။

မရဏဌာနဟာ ပရနယ္ပယ္နဲ႔သက္ဆုိင္ပါတယ္။ ပရနယ္ပယ္ဆုိရာမွာလည္း အျခားတစ္ပါးေသာ နယ္ပယ္လုိ႔ ပုိမုိေကာက္ယူမွတ္ဆသင့္ပါတယ္။ မျမင္အပ္တဲ့ ပရေလာကသားနယ္ပယ္ကုိခ်ည္းပဲဆုိလုိတာမဟုတ္ပါ။ မိမိမဟုတ္ေသာ အျခားသူသည္ ပရျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္အိမ္မဟုတ္ေသာ အျခားတစ္ပါးေသာအိမ္သည္ ပရပါပဲ။ ကုိယ့္ရပ္ကုိယ္ေျမမဟုတ္ေသာ အျခားတစ္ပါးေသာ အရပ္ အျခားတစ္ပါးေသာ ေျမသည္ ပရပါပဲ။ ဒီလုိမွတ္ယူရ ပါမယ္။ မရဏဌာနဟာ ျပင္းထန္ျပီး အဆုိး သုိ႔မဟုတ္ အေကာင္း ကုိ အင္အားျပဳေပးတဲ့အခါမွာ အင္မတန္ အရွိန္အဟုန္ ၾကီးမားပါတယ္။ မရဏဌာနကုိ မဟာဘုတ္ ပညာအရ ..စေနျဂိဳဟ္က ပုိင္ဆုိင္ပါတယ္။ မရဏဌာနဟာ ေကာင္း က်ဳိးကုိလည္း ေပးစြမ္းနုိင္ပါတယ္။ ဘယ္လုိေကာင္းက်ဳိးမ်ဳိးေတြေပးလုိ႔လည္း။ ဟုတ္ရဲ႕လား။ စသည္ျဖင့္...ေဗဒင္ ပညာကုိနားလည္ သူေရာ နားမလည္သူေတြပါ ေမးျမန္းေကာင္းေမးျမန္းၾကလုိမယ္ထင္ပါတယ္။

ေမာင္ဖုန္းက သည္လုိေျဖပါတယ္။ မွန္တယ္။ ေကာင္းက်ဳိးေပးနုိင္စြမ္းလည္းသူ႔မွာရွိတယ္။ (အလကားပါကြာ၊ ဟုတ္လည္းမဟုတ္ပဲနဲ႔ ၊ သက္သက္ဆရာၾကီးလုပ္ေနတာပါ..စသည္ျဖင့္ ေျပာတတ္မယ့္လူေတြလည္း စာဖတ္သူ ေတြထဲမွာ ပါေကာင္းပါလာမယ္။ ပါလာရင္ မွတ္။ ဆက္ဖတ္ပါ ။ေအာက္မွာ။ )

အညြန္႔ျဂိဳဟ္အေၾကာင္း ၾကားေဖာက္နဲနဲတင္ျပေပးပါ့မယ္။ (အညြန္႔ျဂိဳဟ္အေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ေရးသားျပဳစု ခဲ့ဖူးတဲ့ ..၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈဆုိင္ရာအေထာက္အကူျပဳေဗဒင္ပညာက်မ္း မွာ ေဖာ္ျပထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေတးဆုိဒ္ (www.mmastrology.com) မွာတုန္းကလည္း အညြန္႔ျဂိဳဟ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး တင္ျပထားျပီးျဖစ္ပါ တယ္။) လုံး၀နားစိမ္းေနေသးသူမ်ားအတြက္ ..ေမာင္ဖုန္းသည္ေနရာမွာ ဆက္ျပီး ေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္။

အညြန္႔ျဂိဳဟ္

အညြန္႔ျဂိဳဟ္ ဆုိတာ တစ္ျခားမဟုတ္ပါဘူး။ သက္ဆုိင္ရာေမြးနံရွင္ ရဲ႕ေရွ႕တစ္ရက္တုိးထားေသာ ျဂိဳဟ္ ကုိ အညြန္႔ ျဂိဳဟ္လုိ႔သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ စေနသားအတြက္ အညြန္႔ျဂိဳဟ္ဟာ စေနေန႔ျပီးရင္ အနာဂတ္ေန႔ရက္ ဟာ တနဂၤေႏြေန႔အျဖစ္ တုိးသြားမွာ၊ ေရာက္ရွိသြားမွာျဖစ္လုိ႔ အညြန္႔ျဂိဳဟ္ဟာ တနဂၤေႏြျဖစ္တယ္။ ထုိနည္းအား ျဖင့္ တနဂၤေႏြသားအတြက္ အညြန္႔ျဂိဳဟ္က တနလၤာ၊ တနလၤာသားအတြက္အညြန္႔ျဂိဳဟ္က အဂၤါ..စသည္ျဖင့္ေပါ့။ လူေတြရဲ႕ ႔အနာဂတ္ကံၾကမၼာကို အညြန္႕႔ျဂိဳဟ္က အေျမာက္အမ်ားလႊမ္းမုိးထားပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ သူဘာကုိ လုိခ်င္သလဲ။ ဘာကိုရွာေဖြမလဲ။ ဘယ္လုိရွာေဖြရမလဲ။ အနာဂတ္ကံတရားကဘယ္လုိျဖစ္ေပၚလာမလည္းဆုိတာ အညြန္႕႔ျဂိဳဟ္က ေဖာ္ျပနုိင္စြမ္းရွိပါတယ္။ လက္ဆန္းေဗဒင္ဆရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဒီအေၾကာင္းအရာကုိ မသိ ၾကေသးပါဘူး။ အေသးစိတ္ေလ့လာၾကည့္ၾကဖုိ႔ ေမာင္ဖုန္းတုိက္တြန္းလုိပါတယ္။ ဆက္လက္ေရးသားပါ့မယ္။

အညြန္႔ျဂိဳဟ္ဟာလူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရွာေဖြလုိ႔ ရရွိလာနုိင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိေဖာ္ျပေပးတယ္။ သူဘာကုိ လုိလားမလဲ ။ ဘာကုိရယူမလဲ။ ဘာကုိပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွိသလဲ။ စသည္အားျဖင့္ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒီေလာက္ဆုိရင္ ... အညြန္႔ျဂိဳဟ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး၊ အတန္အသင့္သိရွိနုိင္ျပီလုိ႔ထင္ပါတယ္။ မရဏဌာနအေၾကာင္း နဲနဲ ျပန္သြားၾကရ ေအာင္။

မရဏဌာန

မဟာဘုတ္ပညာအရ ..မဟာဘုတ္ဌာနေတြထဲက မရဏ ဆုိတဲ့ဌာန နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး...အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိရ မယ္ဆုိရင္ ေမာင္ဖုန္းဥာဏ္မီသေလာက္ေျပာျပနုိင္တာက.......
မရဏဌာန ဟာ ...

ေလာကုတၳၱရာနယ္ပယ္၊ အဆုံးသတ္ျခင္း၊ ပ်က္ဆီးျခင္း၊ အစားထုိးရျခင္း၊ လွ်ဳိ ႔၀ွက္နက္နဲျခင္း၊ ၀ဋ္ေၾကြးမ်ားေပးဆပ္ရျခင္း၊ ေကာင္းက်ဳိး ျဖစ္ေစ မေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ေစ အရွိအတုိင္းအမွန္အတုိင္းအက်ဳိးေပးထက္ သန္လာတတ္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးကြဲ၊ ဘာသာကြဲ၊ ဓေလ့ထုံးစံကြဲျပားျခားနားျခင္း၊ ဆိတ္ျငိမ္ရာအရပ္၊ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္း၊ ပရ ေလာက ပရနယ္ပယ္၊ အာကာသဆုိင္ရာ စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ား၊ စဥ္းစားေတြးေတာရခက္ခဲေသာ နက္နဲေသာအ ခ်င္းအရာမ်ား၊ သမရုိးက်နွင့္ အစဥ္အလာကုိ ေသြဖီေနေသာ အခ်င္းအရာမ်ား၊ ထူးဆန္းေသာကိစၥအေၾကာင္းအ ရာမ်ား၊ စသည္တုိ႔နဲ႔ပတ္သက္ပါတယ္။ ပညာရပ္ေတြထဲမွာလည္းထူးျခားနက္နဲတဲ့ပညာရပ္ေတြ၊ အလြန္နက္နဲျပီး ျမင့္ျမတ္တဲ့ ေလာကုတၱရာနယ္ပယ္ဆုိင္ရာ အသိဥာဏ္ပညာေတြ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပညာရပ္ေတြကုိေဖာ္ျပပါ တယ္။ မရဏနယ္ပယ္ဟာ ..လူသာမန္တုိ႔နဲ႔ မအပ္စပ္တဲ့ နယ္ပယ္တစ္ရပ္ကုိလည္း ေဖာ္ျပပါတယ္။

ေကာင္းျပီ၊ ဒါဆုိ..မရဏဌာနအေၾကာင္းအတန္အသင့္ေတာ့ သိရွိနုိင္ျပီျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီအဆုိေတြက ဘယ္က်မ္း မွာရွိလုိ႔လည္း အေျခအျမစ္မရွိပါဘူး ဘာညာ ဆုိေကာင္းဆုိသူရွိနုိင္ပါတယ္။ ရွိရင္ ေမာင္ဖုန္းကသည္လိုေျပာပါ့ မယ္။ ဟုတ္တယ္ ။ မရဏဌာနကုိ ေမာင္ဖုန္းက ေဟာဒီ့လုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္တယ္။ ၾကိဳက္ရင္ယူ ၊၊ မၾကိဳက္ရင္မယူနဲ႔။ မယုံေသးရင္ လက္ေတြ႔သုံးနုိင္ဖုိ႔ ေလ့လာၾကည့္၊ ဥာဏ္ရွိသမွ် တစ္ျဖည္းျဖည္းသိျမင္လာပါလိမ့္မယ္။
မရဏဌာနမွာ ရပ္တည္ေနတဲ့ျဂိဳဟ္တစ္လုံးဟာ မရဏဌာနရဲ႕ ႔ အာနိသင္ကုိခံရတာခ်ည္းပါပဲ။ ဥပမာအားျဖင့္ မရဏဌာနမွာရပ္တည္ေနတဲ့ တနဂၤေႏြဟာ အစဥ္အလာနွင့္ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ဖုိ႔ အင္အားရရွိလာပါတယ္။

မရဏဌာနမွာရပ္လုိက္တဲ့ တနလၤာျဂိဳဟ္ဟာလည္း စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပင္းထန္စြာဖိနွိပ္ဖိစီးခံရမႈကို ခံရဖုိ႔ အင္အား ျပဳလာပါတယ္။
မရဏဌာနမွာ ရပ္တည္တဲ့ အဂၤါျဂိဳဟ္ဟာ လည္းထုိ႔နည္းတူပါပဲ....အလြန္ျပင္းျပတဲ့ ရွည္လ်ားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ဳိး ျဖစ္ပြားလာေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးပါတယ္။ ဒါက ဥပမာ အနဲငယ္ေျပာျပတာပါ။က်န္တာကေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဥာဏ္ရွိသလုိ ျဂိဳဟ္ပရိယာယ္နဲ႔ ဌာနကို ေပါငး္စပ္ျပီးယူသြားနုိင္ပါတယ္။
အေရးၾကီးတာက အဲဒီ့လုိေပါင္းစပ္ယူတဲ့ေနရာမွာ ေကာင္းတာေကာ ဆုိးတာပါ နွစ္မ်ဳိးစလုံး ကုိယူရမယ္ဆုိတာ ပါပဲ။ သက္ဆုိင္ရာဇာတာရွင္တစ္ေယာက္အတြက္ ေကာငး္တာေကာဆုိးတာပါ သူ႔အေနနဲ႔ေရွာင္လုိ႔မရပါဘူး။ ဒြန္တြဲျပီးခံစားရပါမယ္။ ဘာလုိ႔လည္း.........။ လူဟာ ေကာင္းတဲ့ကုသုိလ္စိတ္ေကာ ၊မေကာင္းတဲ့အကုသိုလ္စိတ္ ပါဒြန္တြဲေနလုိ႔ပါပဲ။

ဥပမာအားျဖင့္ ..မရဏဌာနမွာရပ္တည္ေနတဲ့ တနလၤာျဂိဳဟ္ဟာ ...

ဆုိးက်ဳိးအားျဖင့္ မိခင္နွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ စိ္တ္ေသာက ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ စိတ္ပင္ပန္းညစ္ႏြမ္းရမႈ မ်ားျပားေစမႈ၊ ေရတြင္ဥပဒ္ေပးျခင္း၊ ေသြးနွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာဆုိးမ်ားကပ္ညိတတ္ျခင္း၊ ကူးစက္ေရာ ဂါမ်ားျဖစ္ပြားလြယ္ျခင္း.လြတ္လပ္မႈေပ်ာက္ဆုံးျခင္း၊.စသည္ျဖင့္ (အမ်ားၾကီးပါပဲ) ဆုိနုိင္သလုိ....... ေကာင္းက်ဳိးအားျဖင့္.လည္း ..၊ ဂမၻီရပညာမ်ား ေမွာ္ဆန္ဆန္ပညာမ်ား၊ စိတ္ပညာမ်ားတြင္ ထက္ျမက္ ေပါက္ေျမာက္ ေစနုိင္ျခင္း၊ စိတ္နယ္လြန္ အျမင္မ်ဳးိရရွိတတ္ျခင္း၊ နုိင္ငံရပ္ျခားအသင္းအဖြဲ႔မ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ေကာင္းက်ဳိးရရွိတတ္ျခင္း၊ စသည္ျဖင့္(အမ်ားအျပား) ဆုိနုိင္ပါတယ္။

ဒီေလာက္ဆုိ ...ေမာင္ဖုန္း ရည္ရြယ္ေျပာလုိေသာ အခ်င္းအရာ ကို သိသူအခ်ဳိ႕ကေတာ့ သိရွိျပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အဓိကရည္ရြယ္ရင္းကေတာ့ ဘယ္ဌာနမဆုိ ေကာင္းကြက္ဆုိးကြက္ ကုိယ္စီရွိၾကပါတယ္။ မရဏဌာနမွာလည္း သူ႔သဘာ၀ကေပးနုိင္တဲ့ေကာင္းက်ဳိးမ်ဳိးေတြအမ်ားအျပားရွိေနတယ္ဆုိတာပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ အေၾကာင္းအရာစပ္ မိလုိ႔ ..တစ္ခုကိုၾကားေဖာက္တင္ျပေပးသြားခ်င္တာကေတာ့........

........ကြယ္လြန္သြားရွာျပီျဖစ္တဲ့ နုိင္ငံေက်ာ္ ေဗဒင္ပညာရွင္ၾကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ...ဆရာမင္းသိခၤ ..ဟာ ...ေျခာက္ခု ၾကြင္းမဟာဘုတ္ဖြားျဖစ္လုိ႔ ....တနလၤာျဂိဳဟ္ဟာ မရဏမွာတည္ရွိျပီး...နာမည္အဖ်ားစာလုံးလည္း ျဖစ္လာပါတယ္။ ဆရာမင္းသိခၤရဲ႕ ႔ အမည္ရင္းဟာ တစ္ျခားတစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္။ စာေပနယ္ပယ္နဲ႔ ဂမၻီရနယ္ပယ္ ဘက္မွာေတာ့ ဆရာမင္းသိခၤဆုိတဲ့နာမည္ကသာ တရား၀င္တုိင္းသိျပည္သိလွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ခဲ့ပါတယ္။
တနလၤာျဂိဳဟ္ဟာ ...မရဏမွာတည္ျခင္း
တနလၤာျဂိဳဟ္သည္ ..အသင္းအဖြဲ႔ဆုိင္ရာ ျဂိဳဟ္ျဖစ္ျခင္း
တနလၤာျဂိဳဟ္သည္ (ဇာတာရွင္တနဂၤေႏြသား ဆရာမင္းသိခၤအတြက္) အညြန္႔ျဂိဳဟ္ျဖစ္ေနျခင္းမ်ား အရ....
ဆရာမင္းသိခၤဟာ ... မရဏဌာန တနလၤာ ရဲ႕ ဆုိးက်ဳိးေတြျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္မႈေပ်ာက္ဆုံးျခင္း၊ (အက်ဥ္းေထာင္ တြင္ ေနထုိင္ခဲ့ရျခင္းအျပင္အျခားဆုိးက်ဳိးအခ်ဳိ႕လည္း (လုံးစုံမသိရေသးသျဖင့္မေရးသားလုိေသးပါ) ခံစားခဲ့ရသလုိ၊
ေကာင္းက်ဳိးအေနနဲ႔လည္း .... ဂမၻီရနယ္ပယ္ဘက္မွာ သူမတူေအာင္ထင္ရွားေက်ာ္ေဇာခဲ့သလုိ ၊ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ ခုကိုလည္း ထူေထာင္နုိင္ခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ပညာေလ့လာသူမ်ား အက်ဳိးမ်ားနုိင္ပါေစ။ ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

ပညာရပ္ဆုိင္ရာ သီးသန္႔ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ၾကပါမည္။

Tuesday, February 9, 2010
ပညာရပ္ဆုိင္ရာ သီးသန္႔ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ၾကပါမည္။ယခုက႑တြင္ ....လက္ဆန္းေဗဒင္ပုိင္းဆုိင္ရာကုိ အထူးျပဳလုိက္စားေနေသာ ေမာင္ဖုန္းကဲ့သု႔ိေသာ၀ါသနာတူမ်ား အားလုံးအတြက္ ေဆြးေႏြးရန္ တုိင္ပင္ရန္ ေလကန္ရန္ ပညာအျမင္ ပုိမုိတုိးတက္နုိင္ေစရန္ ရည္သန္ျပီး ေဆြးေႏြး တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ မည္သူမဆုိ ကြန္မန္႔မ်ားမွ
ေမးျခင္း
ေျဖျခင္း
မိမိတုိ႔အယူအဆကို တင္ျပသုံးသပ္ျခင္း
အျခားသူ၏ အယူအဆကုိ သုံးသပ္ေထာက္ဆျခင္း
စသည္ျဖင့္ ေရးသားၾကေစလုိပါသည္။ ထုိသုိ႔ေရးသားရာတြင္ .. မိမိနွင့္အျမင္မတူသည့္တုိင္ေအာင္၊ တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးထိခုိက္ေအာင္ ေ၀ဖန္ပုတ္ခံျခင္းမ်ဳိး မလုပ္ၾကရန္နွင့္ ... အမွန္တစ္ကယ္ ေမးသူ ၊ ေျဖသူ၊ ဖတ္သူ အားလုံးပညာရပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အသိအျမင္တုိးေစမည့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ဳိးတုိ႔ကိုသာ ေရးသားၾကေစလုိပါေၾကာင္း။

သုေတသီေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း။
ကုိစုိးမုိးထြန္းေဗဒင္ပညာသုေတသီ။

ေဆြးေႏြးလုိ႔ရေအာင္ အေၾကာင္းအရာနဲနဲကုိ ေမာင္ဖုန္း စတည္ေပးထားပါတယ္။ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားနုိင္ပါတယ္။ ၀ါသနာတူမ်ား ကြန္မန္႔ေပးသြားဖုိ႔ ေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား။

ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း (၁) အဂၤ၀ိဇၨာအခါတုိင္ တြင္ ပါ၀င္ေသာ အဂၤါအခါနွင့္ပတ္သက္ေသာ ေကာင္းကြက္ နွင့္ ဆုိးကြက္ မ်ားမွာ အဘယ္သုိ႔နည္း။

ေမးခြနး္ထုတ္ျခင္း (၂) ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ တြင္ တန္းကပ္၏ သဘာ၀မ်ားမွာ အဘယ္သုိ႔နည္း။

ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း (၃) စေန အစ ရာဟု အဆုံး နာမည္အေၾကာင္း သိရွိသူမ်ား ေဖာ္ျပေပးပါရန္။

ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း (၄) အခ်စ္ေရးအဆင္မေျပသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံး အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးယၾတာ ကုိ ေဖာ္ျပေပးပါ။

ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း (၅) ထီေပါက္ကိန္းကို ဘာနဲ႔ဆုံးျဖတ္ၾကမလဲ (လက္ဆန္းေဗဒင္အရ)။

ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း (၆) ဇနီးမယားအေျမာက္အမ်ား ယူထားျခင္းကို လက္ဆန္းေဗဒင္ပညာရႈေထာင့္အရ မည္ကဲ့သုိ႔ ဆုံးျဖတ္သင့္ပါသနည္း။

ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း (၇) မဟာဘုတ္ ပညာ တြင္ အထြန္းဌာန ၏ သဘာ၀ကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိနုိင္ပါသနည္း။

အထက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို မိမိတုိ႔အယူအဆ အရ ...လြတ္လပ္စြာ တင္ျပေဆြးေႏြးသြားနုိင္ပါသည္။ တစ္ခုေတာင္း ပန္လုိသည္မွာ...ယခုက႑တြင္ ၀င္ေရာက္ေရးသားသူမ်ားအေနနွင့္ နာမည္တစ္ခုထဲကုိသာ သတ္သတ္မွတ္မွတ္သုံးစြဲေရးသားေစလုိပါသည္။

ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
T-Group (ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္ပညာ)

စကား ရဲ ႔ စကား

Sunday, February 7, 2010


စကား ရဲ႕ စကား


စကား..........
မုန္းေစတာလည္း...စကား
ျပံဳးေစတာလည္း ...စကား ၊

အျပစ္တင္ေစတာလည္း ... စကား
အခ်စ္ျမင္ ေစတာလည္း ... စကား၊

ေဒါသေပါက္ေစတာလည္း ... စကား
ေသာကေပ်ာက္ေစတာလည္း....စကား၊

မီးေတာက္ေစတာလည္း .. စကား
ျပီးေပ်ာက္ေစတာလည္း .. စကား၊

ထိမ္ခ်န္တဲ့စကား
လိမ္ဥာဏ္နဲ႔စကား
နဂိုအတုိင္းစကား
အပုိဆုိင္းစကား
စကား...ေနာ္ ...စကား
ေျပာပါမ်ား........(မွား)။

စကားတန္ဖုိး
ခ်ိန္ထုိးတြက္ခ်က္
ေရႊနဲ႔ခ်ိန္စက္ အေရာင္လက္
ထြက္ခဲဆုိခဲ ထိေရာက္ျမဲ
ကဲ...................
အမွားမက်န္ေရးနဲ႔ အဆုိးရလဒ္မရွိရေအာင္
စကားတန္ေၾကး...နဲ႔ ...အဖုိးျဖတ္ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။

ကုိစိုး (12.11.98)

မွတ္ခ်က္။ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ..စကားမ်ားမ်ားေျပာတတ္လုိ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဆုံးမတဲ့အေနနဲ႔ ေရးသားျဖစ္ခဲ့တဲ့ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္မွာ။ ဒီကဗ်ာမ်ဳိးဆန္ဆန္ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္လည္း တစ္ျခားတစ္ေယာက္ေရးသားခဲ့ဖူးတယ္ထင္ပါတယ္။

အက်ဥ္းစံ
အက်ဥ္းစံအခ်စ္ ...ထက္ ....ဆုိးတဲ့
သံေယာဇဥ္ဂယက္ထဲက
ထြက္မရေသးတဲ့လူပါ။

ဒဏ္ရာကဗရဘြ
ေသြးစက မေျခာက္
ေအာက္က်ဳိ ႔ခံနွလုံးသားေပၚမွာ
ေျခရာေတြလည္းအထပ္ထပ္
ညစ္ပတ္ႏြမ္းေၾက
မ်က္ရည္နဲ႔ေဆးေၾကာ
ေမာ..............လွပါျပီ။

၁၅၀၀ ထက္ တင္းရစ္
၅၂၈ က တစ္ေခ်ာင္း
နွစ္မ်ဳိးေပါင္းတုတ္ေနွာင္
သမုဒယရာဇ၀တ္ေကာင္ဆုိပါေတာ့
သံေယာဇဥ္ေထာင္ထဲမွာ။

ကုိစုိး
3.1.2000 pm; 5;07 (တာခ်ီလိတ္)

ကုိယ့္ရင္ေသြးကို နာမည္ေပး ဒါေလးအရင္ဖတ္ေစခ်င္။

Friday, February 5, 2010

ကုိယ့္ရင္ေသြးကုိနာမည္ေပး ဒါေလးအရင္ဖတ္ေစခ်င္

ကနဦးတင္ၾကိဳေတာင္းပန္အပ္ျခင္း
တစ္ကယ္ေတာ့သည္ေဆာင္းပါးမ်ဳိးက ေရးရတာ အမွန္ကုိ ျပသနာမ်ားပါတယ္။ ေရးသင့္မေရးသင့္ခ်ီတုံခ်တုံျဖစ္ပါမ်ားလုိ႔ မေရးျဖစ္ဘဲ ေနခဲ့တဲ့ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္လည္းျဖစ္ပါ
တယ္။ ကုိယ့္ထက္အသက္ၾကီး၀ါၾကီး ပညာဥာဏ္ၾကီးျမင့္သူ ၊ ဆရာ့ဆရာအေပါင္းကုိလည္း
သည္ေဆာင္းပါးအတြက္ တင္ၾကိဳျပီးကန္ေတာ့ေတာင္းပန္ထားပါရေစ။ မေရးလုိ႔ေတာ့မျဖစ္
ေတာ့ဘူးထင္လာလုိ႔ပါ။ ပညာလုိလားခုိကုိးအားထားၾကတဲ့ မိခင္ဖခင္အားလုံးမွာ ေခၽြးနဲစာကုိ ပူေဇာ္ျပီး၊ တစ္သက္လုံးကုိယ့္ရင္ေသြးမွာ အက်ဳိးထက္အဆုိးပုိေစမယ့္ အမည္မ်ဳိးကုိ ျမတ္ျမတ္နုိးနုိးမွည့္ေခၚေနၾကရတာေတြကို ...စိတ္ထဲေအာင့္လွလြန္းလုိ႔ ေရးမိခဲ့ပါျပီ။

ျပသနာကဒီကစပါတယ္။

အြန္လုိင္းေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္ ေမးေျဖလုပ္ေပးေနတဲ့ ေန႔ေတြထဲကတစ္ေန႔မွာ လာၾကံဳတာပါ။
အျဖစ္အပ်က္ေတြကို နားလည္ေအာင္ အတတ္နုိင္ဆုံးကၽြန္ေတာ္ရွင္းျပသြားပါ့မယ္။ တစ္ခု
ခ်င္းဆီ ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ၾကည့္ျပီး မိမိတုိ႔ဥာဏ္နဲ႔ဆင္ျခင္ဆုံးျဖတ္နုိင္ၾကပါေစ။me
: မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ

8:13 PM ုkk; ဆရာ သားအတြက္ အြန္လိုင္းမွာ ဇာတာဖြဲ႕ လို့ရျပီ

8:14 PM me: ဟုတ္လား
ေကာင္းပါတယ္ခင္ဗ်ာ

8:16 PM kk; ဆရာ နာမည္ကေတာ့ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ေနတံုး

me: ေၾသာ္
ဟိုတစ္ခါေျပာတာ
ေသာၾကာတနလၤာထင္တယ္။

8:17 PM kk; ပထမေတာ့အဲလိုစဥ္စားထားတာ ဆရာေျပာလို့
မေပးခ်င္ေတာ့ဘူး

8:20 PM me: တိန္
8:21 PM မဟုတ္ေသးပါဘူး
ညီေလးက ဘာကုိဦးစားေပးျပီးမွည့္ခ်င္တာလည္း
ကေလးကို

8:23 PM kk; ကြ်န္ေတာ္က နကၡတ္နဲ့ မဟာဘုတ္နဲ့ အဂၤ၀ဇၹာနဲ့ညွိျပီးမည္ခ်င္တာပါ

8:24 PM me: ဟားဟား အင္း ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ အလွၾကီး သူ႔သားအတြက္နာမည္ေပးခ်င္သလုိမ်ဳိးျဖစ္ေနပါျပီ။

kk; ကေလးက နာမည္ေပးမွားမွာစုိးလုိ႔
စိုးရိမ္ေနတယ္

me: ဟုတ္ကဲ့
ရပါတယ္။
8:25 PM ကၽြန္ေတာ္တတ္နုိင္တာကေတာ့ အကူညီေပးပါ့မယ္။ ဆုံးျဖတ္တာေတာ့
ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ဆုံးျဖတ္ပါ။
8:26 PM ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက
ကေလးနာမည္ေပးရင္ ကေလးဇာတာမူလကံအေနအထားနဲ႔ေသြဖီျပီးေပးလုိ႔မရတတ္ပါ။
ထုိ႔အတူ
8:27 PM မရွိနုိင္တဲ့ကံလကၡဏာေတြကိုလည္း ေပးခြင့္မရွိပါဘူး
ေပးလုိ႔မအပ္စပ္ပါဘူး
မျဖစ္လာပါဘူး။

8:28 PM kk; ကြ်န္ေတာ္နာမည္ၾကီး ေဗဒင္ဆရာတေယာက္ဆီေမးၾကည့္ေတာ့
သူက ၀ဏၰၰေအာင္လုိ႔နာမည္ေပးတယ္ခင္ဗ်

8:29 PM me: ဗ်ာ
လုပ္ခ်လုိက္ျပန္ျပီ
ဗုဒၶဟူးသားဆုိ
လ႕ုိလား

8:30 PM kk; ဟုတ္တယ္

me:
ဘယ္လုိမ်ားေပးလုိက္တာပါလိမ့္ဗ်ာ
ကၽြန္ေတာ္ဖုိက္တယ္။ အတိအလင္းဗ်ာ။ သူ႔ဘာသာသူ မုိးပ်ံေအာင္နာမည္ၾကီးၾကီး
ေၾသာ္ ဒုကၡပါပဲ။
စိတ္ကနဲနဲလြတ္သြားတယ္။
ေဆာရီးဗ်ာ။
8:31 PM အစ္ကုိ႔သားက ငါးၾကြင္းဖြားမဟုတ္လား။

kk; ကၽြန္ေတာ္ကလည္း မဟာဘုတ္ပညာနဲနဲတတ္ေတာ့
ဘ၀င္မက်ဘူး။ ဟုတ္ပါတယ္ ငါးၾကြင္းဖြားပါခင္ဗ်ာ။
အဲဒိီ့ေဗဒင္ဆရာက ပဥၥပြတ္နဲ့ေပးတာလို့ေျပာတယ္

8:34 PM me: န၀င္းရူးရူးေနတာဗ် အဲဒါ။ ေျပာရရင္
ေဒါသက ပါပါလာေတာ့တယ္ဗ်ာ။
တယ္မေကာင္းပါဘူး။
8:36 PM ုုုုုုုုုုkk : အဲဒါနဲ့ ကြ်န္ေတာ္က ဆပြတ္နဲ့ျပင္လိုက္တယ္
ဆရာနဲ့ေတြ့မွ တုိင္ထိပ္ဖြားေတြက နာမည္နွစ္ထပ္ေပးတာနဲ႔အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးပဲဆုိတာသိရပါတယ္။

8:37 PM me:
ဒီေန႔ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္လည္း အမ်ားၾကီးလုိပါေသးတယ္။
ထပ္ေလ့လာစရာေတြ
မဆုံးပါဘူး။
ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပမယ္ ..တစ္ခုေပါ့။ နာမည္အဖ်ားစာလုံးတနဂၤေႏြနဲ႔မွည့္ထားျပီး၊
8:38 PM မရဏမွာ အဆုံးသတ္ထားရင္ တနဂၤေႏြသည္ဖခင္ကုိကုိယ္စားျပဳျဂိဳဟ္မုိ႔
ဖခင္အတု ၊ ေမြးစားဖခင္၊ ပေထြး စသည္ျဖင့္ေနရတတ္ေသာကံမ်ဳိး အင္အား 50% ရလာတယ္။

8:39 PM kk : ဟုတ္လား

me: အကယ္လုိ႔ သူ႕ဖခင္ဇာတာက သူ႕အရြယ္မတုိင္ခင္ အသက္ဆုံးပါးခဲ့မယ္ဆုိရင္
ေနာက္ထပ္ 25%
ထပ္ေပါင္းလာတယ္။
ထားပါေတာ့ဗ်ာ။
ကၽြန္ေတာ္ရမ္းသမ္းေျပာေနတာတစ္ခုမွ
မဟုတ္ရပါဘူး။

8:40 PM kk : ယံုပါတယ္ဆရာ

me: ကၽြန္ေတာ္ေျပာမယ္။ ဒီေန႔ေတာ့ ဒီေလာက္ပါပဲဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ္ေတာ္ေတာင္စိတ္ပိန္သြားတယ္။

8:41 PM kk; ဆရာသားအတြက္လည္းစဥ္စားေပးပါအုန္
ကြ်န္ေတာ္က (...........)
ဒါမွမဟုတ္ (..........ကုိ) လို႔ေပးလို႔ ရလား။

8:45 PM me:
အင္းဗ်ာ ဒီလုိလုပ္ပါ။ ခုခ်ိန္မွာေခါင္းေအးေအးနဲ႔ ဘာမွ မေျပာနုိင္ဘူးေတာ့ျဖစ္ေနပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္လမ္းညႊန္ေပးရရင္ ဆပြတ္ကုိလည္း မက္မေနပါနဲ႔
နုိင္ငံဂုဏ္ေဆာင္ ဦးသန္႔ ဟာ
ဘာန၀င္း ဘာဆပြတ္ဘာအညြန္႔မွမပါဘဲ
မွည့္ထားတာပါ။ အျပစ္ကင္းတဲ့နာမည္ဆုိတာ မရွိပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္ အေရးၾကီးတာက အဓိကပြိဳင့္
ေတြကို မထိခုိက္မယ့္နာမည္မ်ဳိး ေရြးနုိင္ဖုိ႔ပဲလုိတာပါ။ ေျပာရရင္ဒီ့ထက္လည္း အမ်ားၾကီးက်ယ္
ျပန္႔ပါေသးတယ္။ဒီကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ကၽြန္ေတာ္ဘာလုပ္ေပးနုိင္မလဲဆုိတာလည္းစဥ္းစား
ပါဦးမယ္။

အဲဒီ့မွာဇာတ္လမ္းက စတာပါပဲ။ န၀င္းကုိင္တယ္။ န၀င္းကုိင္တယ္နဲ႔ ဘာန၀င္းကုိ ဘယ္လုိကုိင္တယ္ေတာ့မသိ ဘူး။ ဇာတ္ထုပ္က တစ္သက္တာမွာ အရိပ္လုိလုိက္မယ့္အတိတ္နိမိတ္ကုိ တစ္ခါတည္းပါလာျပီးသားျဖစ္သြားပါ တယ္။ မယုံဘူးလား။ မွည့္ၾကည့္ပါ။ ကုိယ့္သားသမီးကုိကုိယ္။ လက္ေတြ႔ပဲေကာင္းပါတယ္။ ေျပာေနေတာ့ ေမာေန ရဦးမယ္။ တစ္ခါတစ္ခါေတာ့လည္း ..ဆိတ္ဆိတ္ေနျပီး ေမ့ပစ္လုိက္ခ်င္ပါတယ္အားလုံးကုိ။ မေနတတ္ရင္ေတာ့ သည္လုိပဲေျပာေနေရးေနရဦးမွာပါပဲ။

နာမည္ေရြးရာတြင္ အဓိကအသုံးျပဳသင့္ေသာပညာ

ကဲ မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာအေၾကာင္းကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲနဲခရီးဆက္ၾကည့္ၾကရေအာင္။ မဟာ ဆုိတာ ၾကီးျမတ္ျခင္း လုိ႔မည္ပါတယ္။ ဘုတ္ ဟူေသာစာလုံးသည္ ဘူတ ဟူေသာ စာလုံးမွဆင္းသက္လာျပီး၊ ဘူတ ဆုိတာကေတာ့ အရင္းအျမစ္လုိ႔အနက္ရပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ မဟာဘုတ္ ဟူသည္မွာ ၾကီးျမတ္ေသာ အရင္းအျမစ္ လုိ႔ အနက္ရတယ္လုိ႔ ေမာင္ဖုန္းဖတ္ရႈမွတ္သားခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ဒီတုန္းကေတာ့ သိပ္မယုံပါ။ ဒီေနရာမွာ စကားစပ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ေမာင္ဖုန္းအေၾကာင္းအနဲငယ္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးမွလည္း ျဖစ္ပါမယ္။ ေမာင္ဖုန္း အသက္ ဆယ့္နွစ္ နွစ္သားကတည္းက ဒီပညာေတြကို လုိလားေတာင့္တစိတ္ ၀ါသနာထုံခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ဆရာေကာင္းနဲ႔ တပ္အပ္ေသခ်ာ၊လက္ထပ္သင္ၾကားခြင့္မရခဲ့ပါဘူး။ ဒီယေန႔ထိတုိင္ပါပဲ။ ေမာင္ဖုန္းရဲ႕ ႔ဆရာေတြကို ျပပါဆုိရင္ က်မ္းျပဳဆရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိပဲ ညႊန္ျပရမွာပါ။ စာဖတ္ျခင္း ။ လက္ေတြ႔မွတ္တမ္းတင္ စူးစမ္းျခင္းမ်ားကေန ေမာင္ဖုန္း တစ္ျဖည္းျဖည္းနားလည္လာတာပါ။ ေမာင္ဖုန္းကုိ ဥာဏ္အျမင္ရွင္းေအာင္ လင္းေအာင္ အထူးေက်းဇူး ျပဳဖူးသူဆရာကေတာ့ ဆရာဦးေမာင္ေမာင္သန္း (ရင္ကုိေအးျမေစသား) ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ေမာင္ဖုန္း ေရးသားျပဳစုခဲ့တဲ့ ေဗဒင္စာအုပ္တစ္အုပ္မွာလည္း ဆရာ့ဆီကခြင့္ျပဳခ်က္သြားယူျပီး ဆရာ့ကုိ ဆရာလုိ႔အသိမွတ္ထားကန္ေတာ့တဲ့ စာစု ကုိလည္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ျပီးပါျပီ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ကယ္ကုိ မွ ဆရာဦးေမာင္ေမာင္သန္းဟာ ေမာင္ဖုန္း ရဲ႕ ႔ဥာဏပညာေက်းဇူးရွင္ပါ။ ဒီစကားမွန္ကန္ခဲ့ရင္ ဒီယေန႔ေမာင္ဖုန္းေရးသမွ် စာေတြဟာ ဖတ္သူအမ်ားအျပား ကုိ အက်ဳိးေက်းဇူးျဖစ္နုိင္ပါေစ။

ေမာင္ဖုန္းအတြက္ ေလ့လာရင္း ေလ့လာရင္း မဟာဘုတ္ပညာမွာ ေတာ့ နားမလည္တာေတြေတာ္ေတာ္ကုိ မ်ား လာခဲ့ပါတယ္။ ဂဏန္းကေလးက ခုနွစ္လုံး နဲ႔ေတာ္ေတာ္ကုိ နက္တဲ့ပညာပါ။ သာမန္ၾကည့္ရင္ဘာမွေတြ႔ရမွာမ ဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ကေန ခုနွစ္ထိ ဂဏန္းခုနွစ္လုံးကိုပဲ ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ တစ္ကယ္ေလ့လာၾကည့္လာ တဲ့အခါမွာေတာ္ေတာ္ေလးကိုထူးျခားနက္နဲတာေတြ ျမင္ေတြ႔လာရပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ ခုဒီေဆာင္းပါးေရးေနတဲ့ကာလ ေကာဇာျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၇၁ခုနွစ္လုိနွစ္မ်ဳိး မွာေမြးဖြားလာမယ့္ ကေလးငယ္ေတြဆုိပါေတာ့။ ဒီလုိကေလးငယ္ေတြကုိ နာမည္မွာ (တနလၤာစေနတြဲျပီး) ခင္ခင္ေထြး ၊ ခင္ေမာင္ထြန္း၊ ထြန္းထြန္းေက်ာ္၊ တင္နီလာခုိင္၊ စသည္ျဖင့္နာမည္ေပးလုိက္တာနဲ႔ ....ကေလးရဲ႕ ႔ဘ၀မွာ ..ေၾကာက္ဖုိ႔အမွန္တစ္ကယ္ေကာင္းတဲ့ ကံတရားအရိပ္မည္းေတြ ကပ္ေပးလုိက္သလုိ ပါလာေတာ့တာပါပဲ။ မယုံ လည္း မွတ္၊ ယုံလည္းမွတ္၊ လက္ေတြ႕ ႔ သတိခ်ပ္ၾကည့္ၾကပါ။ အထူးသျဖင့္ မိန္းကေလးလည္း ျဖစ္မယ္။ တနလၤာသမီးလည္းျဖစ္မယ္။ နာမည္ကလည္း ထားပါေတာ့ ခင္ခင္ေထြးလုိ နာမည္မ်ဳိးျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ ..... ေမတၱာေရးရာ ..အိမ္ေထာင္ေရးရာ ကံဆုိးမုိးေမွာင္က်မႈေတြကို လက္ယပ္ေခၚလုိက္သလုိပါပဲ။ ခုကၽြန္ေတာ္ေရး ေနတဲ့အေၾကာင္းအရာကုိ (၆) ခုၾကြင္းဖြား တနလၤာသမီးမရဏဖြား နာမည္တနလၤာ+စေန နာမည္ရွင္ေတြဖတ္မိ ခဲ့ရင္လည္း မိမိတုိ႔ဘ၀ကံကုိ မိမိတုိ႔ ၊ဘာေၾကာင့္ဆုိတာ ပုိမိုသိရွိလာနုိင္ျပီျဖစ္မယ္လုိ႔ယူဆမိပါတယ္။ ဒါကို ဆပြတ္နဲ႔မွည့္မယ္ဆုိျပီး ဒီနွစ္မွာေမြးတဲ့တနလၤာသမီးရင္ေသြးမ်ဳိးကုိမ်ား ေဖာ္ျပပါအတုိင္းနာမည္ေပးလုိက္ မယ္ဆုိရင္ .....။ ေမာင္ဖုန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ေတြ႔ခဲ့ရဖူးလုိ႔လည္း မ်ားလွပါျပီ။ ေဆြဂုဏ္မ်ဳိးဂုဏ္ကလည္း ေတာင့္တင္း၊ ကုိယ္တုိင္ကလည္း ပညာတတ္ေရွ႕ ႔ေနတစ္ေယာက္၊ ဒီအၾကြင္းဒီနွစ္ဖြားကိုမွ ဒီနာမည္မ်ဳိးေလးနဲ႔ရပ္ တည္ခြင့္ရခဲ့ေတာ့..အိမ္ေထာင္ေရးေတာ္ေတာ္ကံဆုိးခဲ့ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ရွိအမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္နဲ႔လက္ထပ္ ေပါင္းသင္းခဲ့ရပါတယ္။ မိဘေမာင္ဘြားအားလုံးက အသုိင္းအ၀န္းေတာင့္တင္းၾကေတာ့ ဇြတ္ခြဲ၊ ေနာက္ဆုံးသမီး ေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ အိမ္ေထာင္ကြဲဘ၀ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ႔သမီးေလးဟာ ဒီကေန႔အထိတုိင္ေအာင္ ဖခင္ ျဖစ္သူကုိ ေတြ႔ခြင့္မရခဲ့ေတာ့ပါ။ သူရဲ႕ ႔သမီးငယ္ဟာ ေမာင္ဖုန္းရဲ႕ ႔ သူငယ္ခ်င္းမုိ႔ ဒီအျဖစ္ပ်က္ဟာ ေမာင္ဖုန္းရဲ ႔ မွတ္ဥာဏ္ထဲမွာ စြဲျမဲေနခဲ့ပါတယ္။ စာအုပ္ျပန္လွန္ရွာၾကည့္စရာေတာင္မလုိေတာ့ပါ။

မဟာဘုတ္ပညာဟာ အင္မတန္နက္နဲထူးျခားတာအမွန္ပါ။ ဒီေန႔အထိ ေမာင္ဖုန္းမသိေသးတာေတြလည္း ဒုနဲ႔ေဒးပါပဲ။ ရွာသည္ထက္ရွာရ ေဖြသည္ထက္ေဖြရ လုပ္ေနရတုန္းပါပဲ။ ျဖစ္နုိင္ရင္ေမာင္ဖုန္းလည္း တစ္ခါတည္း အကုန္အစင္တတ္ခ်င္သိခ်င္ပါတယ္။ ခူးျပီးခပ္ျပီးပဲစားလုိက္ခ်င္ပါေတာ့တယ္။ ကုိယ္တုိင္လမ္းထြင္ေတာတုိးလမ္း ေၾကာင္းရွာရတာမလြယ္ပါဘူး။ ဆရာ့ဆရာေတြ အသိဥာဏ္ျမင့္မားလွသူေတြဟာ ဘယ္လုိမ်ား ဒီနည္းစနစ္ေတြ ကုိ ျပဳစုခဲ့ပါလိမ့္လုိ႔လည္း အံ႔ၾသရပါတယ္။ အနွစ္ခ်ဳပ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာနည္းစနစ္ကုိ လက္လႊတ္ျပီးေတာ့ နာမည္လုံး၀ (လုံး၀) မမွည့္သင့္ပါ။ က်န္တဲ့အျခားေသာ နည္းစနစ္ေတြအရလည္း ၾကိဳက္တာ ကုိယူသုံးပါ။ မသုံးရဘူးမဆုိလုိပါ။ သို႔ေသာ္ မဟာဘုတ္ ေဗဒင္ပညာနဲ႔ နာမကၡရဆန္းက်မ္းေဗဒင္ပညာဟာ နာ မည္ေရြးျခယ္ရာမွာ အေရးၾကီးတဲ့ ပညာေတြမုိ႔ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔မွကုိ မပစ္ပယ္အပ္ပါ။

န၀င္းကုိင္သတဲ့လား။

န၀င္းကုိင္တယ္န၀င္းကုိင္တယ္နဲ႔ အထူးေခတ္စားေနတဲ့ နာမည္ေက်ာ္ေဗဒင္ဆရာေတြကို ေျပာခ်င္တာက န၀င္း နဲ႔မွည့္ထားျပီး ဒုကၡေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ေရာက္ေနရတဲ့နာမည္ရွင္ေတြ အေၾကာင္းသာ စုေပါင္းျပီးစာအုပ္တစ္ အုပ္ထုတ္လုိက္ရရင္ ..ဟုိရြာသားကုိေက်ာ္ေမာင္ေျပာသလုိ ဘြတ္အုပ္က သိပ္ထူလြန္းတယ္ ျဖစ္သြားနုိင္ပါတယ္။ န၀င္းဆုိတာ ပဥၥပြတ္လုိ႔ေခၚတဲ့ မူလေမြးနံကေထာက္ရင္ ငါးခုေျမာက္ ျဖစ္ရာျဂိဳဟ္ကုိ န၀င္းျဂိဳဟ္လုိ႔ေခၚတာပါ။ နွစ္တန္းသုံးတန္းကေလးကို သင္ေပးထားေတာင္ ေကာင္းေကာင္းတြက္တတ္ပါတယ္။ ဥပမာ ေဟာ ... တနဂၤေႏြသားအတြက္ဆုိ န၀င္းျဂိဳဟ္ရွာခ်င္ရင္ ..တနဂၤေႏြကစေထာက္ ..တနဂၤေႏြ၊ တနလၤာ၊ အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသာပေတး ၊ ဆုိေတာ့ ငါးခုေျမာက္ျဂိဳဟ္သည္ ၾကာသာပေတး။ ကဲလြယ္လြယ္ေလးဗ်ာ။ ကေလး ေတြက ပုိေတာင္တြက္တတ္ဦးမယ္။ (သူတုိ႔က ေက်ာင္းဘယ္ရက္ပိတ္မလဲ အျမဲတြက္ေနၾကမုိ႔)။ နာမည္ေက်ာ္ တယ္ဆုိ တစ္ကယ္အလုပ္လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ မွတ္ပါ။ နာမည္ေက်ာ္ေလ တာ၀န္ၾကီးေလပါပဲ။ နာမည္ၾကီးေလ ေလ တာ၀န္ၾကီးၾကီးယူရေလေလပါပဲ။ ေတာ္ကရိေရာ္ကရိနဲ႔ ကေလးေတြကုိ နာမည္မွည့္မေပးသင့္ပါဘူး။ မဟာ ဘုတ္ပညာကုိ တစ္ကယ္ေလ့လာျပီး တစ္ကယ္ကုိ သုံးစြဲသင့္ပါတယ္။

အျမစ္အညြန္႔မတြန္႔ေစနဲ႔။

အျမစ္အညြန္႔ မတြန္႔ေစနဲ႔ ဆုိတဲ့ေဆာင္ပုဒ္သက္သက္ကေလးနဲ႔ လုိက္ျပီးမွည့္ေနတဲ့ေဗဒင္ဆရာအခ်ဳိ႕လည္းရွိပါ တယ္။ ဘာမွကုိ မဟာဘုတ္ ၊ နာမကၡရဆန္း စတာေတြနဲ႔ကုိ ညိွမေပးေတာ့ဘူး။ ဘာလာလာ ဒါပဲ။ ဘာေန႔သား သမီးလည္း တနလာၤလား ၊ ေရာ့အင့္။ ေအာင္ခုိင္ေဇာ္။ ေအးမင္းေဇာ္။ ေသေရာ။ ဒီေလာက္ေလးမ်ား ...ဘာကိစၥ ေဗဒင္ဆရာဆီေျပးေနမလဲ။ ကုိယ့္ဘာသာမွည့္ေပးၾကလုိ႔ရတဲ့ကိစၥ။ တနလၤာသားအတြက္ ေနာက္တစ္ရက္ျပန္ဆုတ္ ...တနဂၤေႏြ သည္ အျမစ္၊ ေရွ႔တစ္ရက္တုိးယူ အဂၤါသည္ အညြန္႔။ လြယ္လြယ္ေလး။ က်န္တဲ့ေန႔နံသားသမီးေတြလည္း ဒီနည္းတူ။ ဘာမ်ားခက္တုန္း။ ေခၽြးနည္းစာေလးလာပူေဇာ္တာကို မွိန္းယူလုိ႔ကုိ မ၀နုိင္ၾကဘူး။ အျမစ္အညြန္႔မွည့္ေပးလုိ႔မရတဲ့ မဟာဘုတ္နွစ္ဖြားေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ မသိရင္ လာေမး။ ေျပာ ျပလုိက္မယ္...ေမာင္ဖုန္း။ ေတာ္လုိ႔ ေလွ်ာက္မလုပ္ၾကဖုိ႔ ဒီေနရာကေန ေတာင္းပန္ခ်င္တယ္။

ဒီေန႔ေမာင္ဖုန္း...
မၾကာခဏ စိတ္ပ်က္မိတာက ...သရေတြ ဗ်ည္းေတြ ရဲ႕ ႔ အနက္အားလုံး သေဘာသဘာ၀အားလုံးကိုမျခံဳငုံမိေသး တာ၊ မဟာဘုတ္ပညာကုိ အဆုံးထိမလုိက္နုိင္ေသးတာေတြအမ်ားၾကီးပါ။ ဒီိအခ်ိန္မွာ ခုလုိ ျပီးစလြယ္လုပ္ပစ္ေန ၾကတာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားျမင္ရေတာ့ အေတာ္ စိတ္ဓါတ္က်မိပါတယ္။ သူတစ္ပါးနုိင္ငံေတြက ကုိယ္လူမ်ဳိးကုိယ့္ တုိင္းျပည္က ပညာေတြကို ယူသြားျပီး၊ အခုဆုိ အသင္းအဖြဲ႔အၾကီးအက်ယ္ထူေထာင္ျပီး ေလ့လာသုေတသနလုပ္ ေနၾကပါျပီ။ ဒီအခ်ိန္မွာ ကုိယ့္ဆရာတုိ႔က ...ဒီအတုိင္းမွိန္းျပီး ဒူးနွံ႔ေနနုိင္တာ အံ႔ပါဗ်ာ။ လုပ္ၾကစမ္းပါ။ ေမာင္ဖုန္း တုိ႔ထက္ေတာ္တဲ့တတ္တဲ့ ဥာဏ္ေကာင္းတဲ့သူေတြ အမ်ားၾကီးပါ။ မဟာဘုတ္ဆုိတာ ေဟာသည္လုိကြ။ အဂၤ၀ိဇၨာ ဆုိတာ ေဟာဒီလုိ မွန္တယ္ ေဟာဒီ့လုိ ေဟာလုိ႔ရတယ္ဆုိျပီး။ ကၽြန္ေတာ္ေမာင္ဖုန္း ေလးစားထုိက္သူမွန္ရင္ .... ပညာယူသင့္တဲ့ပညာရွင္မွန္ရင္ က်ဳိးက်ဳိးႏြံႏြံ ဆည္းကပ္သင္ၾကားခြင့္ရခ်င္ပါတယ္။ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ကုိယ့္လူမ်ဳိး အစား ဂုဏ္ယူလုိက္ခ်င္ပါတယ္။

တစ္ကယ္ဆုိ တစ္ကမာၻလုံးမွာ နာမည္ေပးနည္းနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ဒီယေန႔မွာ ျမန္မာျပည္မွာသာ အေကာင္းဆုံး နည္းစနစ္မ်ဳိးက်န္ရွိေနေသးတာပါ။ ယူအက္စ္က အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကေတာ့ မဟာဘုတ္ပညာကုိ လာမသြားျပီး၊ ဟုိမွာ ေသာင္းက်န္းေနျပီ။ အရသာေတြ႔ေနျပီ။
http://www.jupitersweb.com/mahabote.htm

အဲဒီ့မယ္ တုိင္းတစ္ပါးသားေတြ တစ္ကယ္အလုပ္လုပ္ေန
ၾကတာကုိ ၾကည့္ၾကည့္ပါ။ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာျပည္မွာ ဘာ ရီဆပ္ရွ္မွ မလုပ္ျဖစ္ၾက မလုပ္နုိင္ၾက ခ်ိန္မွာ သူမ်ားေတြက ကုိယ့္ပညာနဲ႔ တူးဆြေနရာယူေနၾကျပီ။ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ အဘက္ဘက္မွာေနာက္က်က်န္ ေနခဲ့တာ ဒါေတြေၾကာင့္လည္းပါမယ္လုိ႔ ေမာင္ဖုန္းယူဆမိပါတယ္။ ဒီေလာက္အေရးၾကီးေနတဲ့ကာလမွာမွ......... ကုိုယ့္ဆရာတုိ႔က ခုထိ အိပ္ယာကမနုိးၾကေသးဘူး။ အကုန္မ်ဳိးေစ့ကန္းေတာ့မွာပဲၾကာရင္။ ကုိယ့္လူမ်ဳိးကုိယ့္ပညာ ကေန သူတစ္ပါးလူမ်ဳိးသူတစ္ပါးပညာျဖစ္ေတာ့မွာကုိ...စုိးရိမ္ၾကဖုိ႔တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။

စာရႈသူမ်ားအားလုံးကုိတုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။

တစ္ကမာၻလုံးတြင္ ရွိေသာ နာမည္ေပးစနစ္ဟူသမွ်တုိ႔တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ေပၚထြန္းရွင္သန္ေနေသးေသာ မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာ နွင့္ နာမကၡဆန္းက်မ္းပညာစနစ္ နွစ္ခုသည္သာ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး နွင့္ အက်ဳိးျပဳနုိင္စြမ္း အရွိဆုံးပညာမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းစနွစ္နွစ္ခုကုိ အသုံးမျပဳပဲ အမည္ေပးမွည့္ေခၚျခင္းသည္ မိမိတုိ႔ရင္ေသြးငယ္မ်ား အေပၚမငဲ့ညွာရာေရာက္ရွိသြားနုိင္သည္ဟု အၾကံျပဳလုိပါေၾကာင္း။ မည္သည့္ဆရာျဖစ္ေစ၊ နာမည္ေက်ာ္ေက်ာ္ မေက်ာ္ေက်ာ္ ၊ အထက္ပါစနစ္နွစ္ရပ္ျဖင့္အသုံးျပဳမွည့္ေခၚေပးေသာ နာမည္ေပးျခင္းမ်ဳိးကုိသာ မိမိတုိ႔ရင္ေသြး ငယ္မ်ားအတြက္ ေရြးျခယ္ေစလုိပါသည္ ခင္ဗ်ား။

သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း။ waitharlimgphone@gmail.com

အမွန္ကုိ၀န္ခံၾကရေအာင္ စာစု(၃)

Thursday, February 4, 2010
အမွန္ကုိ၀န္ခံၾကရေအာင္ စာစု(၃)


နဲနဲေလးေတာ့ဆင္ျခင္ၾကပါ။

ေမာင္ဖုန္းေျပာပါတယ္။ ....ေဗဒင္ဆရာဆုိတာ ကုိးကြယ္စရာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူးလုိ႔။ ဆရာေျပာရင္ ေျပာသမွ်မယုံလုိက္ပါနဲ႔။ ေမာင္ဖုန္းေျပာလည္းမယုံလုိက္ပါနဲ႔။ သင့္၏ ။ မသင့္၏။ ဥာဏ္နဲ႔ခ်ိန္ဆၾကည့္ျပီးမွ ယုံသင့္တာယုံ။ ပယ္သင့္တာပယ္။ အေတြ႔အၾကံဳ အေတြးအျမင္အရ ..ကုိယ့္ဥာဏ္နဲ႔ မမီရင္ေတာင္ ဘာသာေရးအျမင္နဲ႔ယွဥ္ၾကည့္ျပီး..ကုိယ့္ဥာဏ္မီသေလာက္ ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ ဒါဆုိဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အမွားနဲ႔အမွန္ ကုိ အနဲအက်ဥ္းေတာ့ခြဲလုိ႔ ရနုိင္လာမွာပါ။

ပညာသည္အျပစ္လား။

ဒီေနရာမွာ ဘာသာေရးဆုိလုိ႔လည္း ေျပာစရာတစ္ခုရွိတာက အခ်ဳိ႕ ေသာ ဘာသာေရးဆုိဒ္ေတြမွာ ေဗဒင္ ပညာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အထူးရႈံ ႔ ခ်ထားတာကုိေတြ႔ရပါတယ္။ စာေရးသူအျမင္အေနနဲ႔ကေတာ့( ဒီေနရာမွာ ေဗဒင္ ပညာသည္၊ ၀ါသနာပါသူ၊ ယုံၾကည္သူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မေတြးပဲ) ျပင္ပကေန စဥ္းစားၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။ အမွန္ ေျပာရရင္ေတာ့ ေဗဒင္ပညာရပ္ကုိမရႈံခ်သင့္ဘူးလုိ႔ထင္ျမင္မိပါတယ္။ စာေရးသူအေနနဲ႔..လူသားေတြကုိ အက်ဳိးျပဳနုိင္မယ့္ ဘယ္ပညာရပ္ကုိမဆုိ ေလးစားမႈထားသလို တန္ဖုိးလည္းထားပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ပညာ ရပ္ေတြမွာကအျပစ္ကင္းတယ္။ မကင္းတာက သည္ပညာကုိ ေနရာလြဲမွားစြာ သုံးစြဲမႈျပဳျခင္း၊ ခုတုံးလုပ္ျခင္းအား ျဖင့္ မိမိတုိ႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ မေလ်ာ္အပ္စြာ မသမၼာအာဇီ၀ျပဳေနၾကသူအခ်ဳိ႕ ႔ကသာ အျပစ္မကင္းတာပါ။ ေမာင္ဖုန္းလုပ္ရင္လည္း ေမာင္ဖုန္းလည္း အျပစ္မကင္းသူသာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သည္ပညာနဲ႔ေလ်ာ္ကန္စြာအသက္ေမြးသူ သမၼာအာဇီ၀ျပဳသူေတြအားလုံးမွာ အျပစ္မရွိပါဘူး။ ဒီလုိပါပဲ။ ပညာရပ္ ပုိင္းဆုိင္မွာလည္း အျပစ္မရွိပါဘူး။ ကုိဖုန္းက ကုိယ့္ဘက္ကုိယ္ယက္တယ္လုိ႔ေျပာခ်င္လည္းေျပာခံရမွာပါ။ သုိ႔ ေပမယ့္..ေမာင္ဖုန္းလိပ္မ်ဳိးမဟုတ္ရပါ။ ျမင္တာကုိ မွန္တဲ့ဘက္ကရပ္ခ်င္တဲ့စိတ္ပဲအရင္းခံပါတယ္။

ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားမွရႈံ ႔ခ်တားျမစ္ျခင္း

ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား ရႈံ ႔ ခ်မိန္႔ဆုိ ထားတာေတြကုိလည္း ဖတ္ရႈခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ဒါေတြကိုလည္းေမာင္ဖုန္းေတြးမိ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ဆရာေတာ္ၾကီးေတြက ေကာင္းေစခ်င္လုိ႔ မိန္႔ရတယ္လုိ႔ျမင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္း ...?။ မ်က္ကန္းယုံ မိုက္မွားတတ္တဲ့ လူေတြေၾကာင့္မိန္႔ရတာပါ။ အခ်ဳိ႕ ႔ကေတာ္ေတာ္ကုိ ေျပာရခက္ပါတယ္။ ဆရာက ေျခာက္ရင္ေၾကာက္တယ္။ ေျမွာက္ရင္ ေျမာက္တယ္။ အိမ္မ္မ္မ္မ္မ္မ္မ္မ္းးးးးးးးးးးးးးးး ဆုိတာနဲ႔ .လက္အုပ္ခ်ီျပီး... တုန္သြားတဲ့သူမ်ဳိးေတာင္ပါပါတယ္။ ဘုိးေတာ္လုိလုိ နတ္ၾကီး၀င္ေနတဲ့နတ္၀င္သည္လုိလုိ၊ မြတ္စလင္ဘုိးေတာ္၀င္စားဆုိတာေတာင္ပါလုိက္ေသး။ တစ္ကယ္ေတာ့ လူလိမ္ေတြပါ။ အဲဒီ့လိုလို လုိလုိ ဆုိတာ ေတြက။ မွတ္ထားပါ။ ေမာင္ဖုန္းေျပာပါတယ္။ ေလာကမွာ လုိုလို လုိလုိ ဆုိရင္ လူလိမ္မွတ္ပါ။ ဒီလုိလူလိ္မ္လူညာ ေတြကို အဟုတ္မွတ္ကုိးကြယ္၊ ေမာင္ဟုိဒင္းေတြကလည္း ပါးျဖဲနားျဖဲနဲ႔ ညာတုတ္။ ဒါေတြကို ဆရာေတာ္ၾကီးက ျမင္ပါမ်ားေတာ့ ၊ သာသနာေတာ္ကုိ ညစ္ႏြမ္းမွာစုိးလုိ႔ ဟန္႔ရတာလုိ႔ျမင္မိပါတယ္။

အက်ဳိးျပဳစိတ္ထား နွင့္ ပညာ

ေမာင္ဖုန္းအေနနဲ႔ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တုိ႔ဆုိဆုံးမတာကုိ နွစ္သက္ျမတ္နုိးသလုိ၊ ေဗဒင္ပညာ ကုိလည္းတန္ဖုိးအမွန္တစ္ကယ္ထားပါတယ္။ ၀ါသနာလည္းထုံပါတယ္။ ဒီေန႔အထိ ေမာင္ဖုန္းတတ္နုိင္သမွ် ... လူေတြကို ေဗဒင္ေဟာ ယၾတာေပးတဲ့အခါလည္း ဘာသာေရးနဲ႔ဆက္ႏြယ္တဲ့ သက္ဆုိင္သူဇာတာရွင္ေတြကို မ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာတင္ ပထမေဇာကံနဲ႔ အက်ဳိးေပးနုိင္မယ္လုိ႔ယူဆမိတဲ့ သဘာ၀ယၾတာမ်ဳိးေတြ၊ အမ်ားသူငါ ေကာင္းက်ဳိးရေစမယ့္ ကုသုိလ္ျဖစ္ယၾတာမ်ဳိးေတြကို သာလမ္းညႊန္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္တာကုိ ဆုိးတယ္လုိ႔ ျဖင့္ေမာင္ဖုန္းတစ္ၾကိမ္မွ မယူဆမိသလုိ ေဗဒင္ပညာအေပၚမွာလည္း အျပစ္လုိ႔ လုံး၀ကုိမျမင္မိပါဘူး။ ေနမေကာင္းတဲ့အခါ ဆရာ၀န္ဆီသြားဖုိ႔လုိအပ္လာသလုိ ၊ ကံမေကာင္းတဲ့အခါ ေဗဒင္ဆရာဆီ သြားဖုိ႔လုိအပ္ လာတာမ်ဳိးကုိ အျပစ္လုိ႔မဆုိအပ္ဘူးလုိ႔ ယူဆမိပါတယ္။ ဆရာ၀န္က ေနမေကာင္းသူကုိ ဘယ္ေဆးေသာက္၊ ဘယ္လုိအစားအစာေရွာင္ ။ ဘာမစားနဲ႔။ ဘာေလးေသာက္ေပါ့ ညာေလးစားေပါ့ စသည္ျဖင့္ ညႊန္ၾကားေပးသလုိ၊ ေဗဒင္ဆရာကလည္း ကံမေကာင္းသူကုိ ဘာေလးလုပ္ပါ။ ဘာေလးမလုပ္နဲ႔။ ဘယ္အရပ္မသြားနဲ႔။ ဘယ္အေရာင္ ေရွာင္၊ ေဆာင္၊ စသည္ျဖင့္ အၾကံေပးရတာပါ။ အဓိကကေတာ့ ဆရာ၀န္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဗဒင္ဆရာပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ျခား ဘယ္ပညာရွင္ေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ လူသားေတြကုိ အက်ဳိးျပဳေစခ်င္တဲ့စိတ္ေစတနာေကာင္းေမြးနုိင္ဖုိ႔ကသာ အဓိကပါ။


လူယုတ္မာ နွင့္ ပညာ

ေဗဒင္ဆရာလူယုတ္မာရွိသလို ဆရာ၀န္လူယုတ္မာလည္း ေလာကမွာရွိနုိင္တာပါပဲ။ ယုတ္မာစိတ္ေမြးရင္ေတာ့ လူယုတ္မာပဲျဖစ္လာမွာပါ။ ပညာရပ္အေပၚမွာ ေတာ့ အျပစ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္လုံး၀မယူဆမိပါ။ ေဗဒင္ဆရာအခ်ဳိ႕႕ကုိ ေျပာခ်င္တာတစ္ခုရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါဘာလဲဆုိေတာ့ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ထုိင္ နွစ္လုံးသုံးလုံး တြက္ ၾကတယ္ဆုိ တဲ့အခ်က္ပါ။ ဒါကုိ လင္းဦး(စိတ္ပညာ) က ထုံးစံအတုိင္း ၀င္ေထာက္ျပ ရႈံခ်သြားတာကိုဘေလာ့တစ္ခုမွာဖတ္ လုိက္ရပါတယ္။ ကုိလင္းဦးေ၀ဖန္တာ ၊ သူ႔အျပစ္မဟုတ္ပါ။ ေ၀ဖန္သင့္ပါတယ္။ ေမာင္ဖုန္းေျပာခ်င္တာက... တစ္ကယ္တြက္နုိင္ရင္ ေဗဒင္ပညာနဲ႔ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရက တရား၀င္ ေပးေနတဲ့ ဆုေငြ သိန္းတစ္ေထာင္ကို အတိ အက်တြက္ျပီးထုိးလုိက္စမ္းပါ။ လုပ္စမ္းပါ။ မတစ္ေထာင္တစ္ေကာင္ဖြား က်ားဆုိမွက်ားဟဲ့ဆုိျပီး။ ခ်လုိက္စမ္းပါ။ ကုိယ့္ပညာကုိယုံတယ္ဆုိ။ ေမာင္ဖုန္းကေတာ့ မတြက္နုိင္ေသးဘူးဗ်ာ။ တြက္နုိင္ရင္ထီထုိးစားေတာ့မယ္။ ေဗဒင္ ေဟာမစားေတာ့ဘူး။ ရွင္းတယ္။ အလကား။ အေရမရ အဖတ္မရ။ တစ္လုံးလြဲသလုိလုိ ။ ပါ၀ါခ်ိန္းသလုိလုိ၊ မျပန္မိလုိ႔ပဲ မေပါက္သလုိလို။ ဖြတ္ၾကားေတြ။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိဖ်က္သံေခ်းတက္ေတြ။ ပညာကိုသည့္ထက္တုိးလာ ေအာင္ ပြားလာေအာင္ ဘယ္လုိေလ့လာမယ္မရွိၾကဘူး။ ေသာက္သုံးမက်တာေတြကိုလုပ္ေနမွေတာ့ အေျပာခံရ တာနဲေသးတယ္။ ဒီလုိ အရူးေတြကို ကုိးကြယ္ေနတဲ့ ဂဏန္းသြားသြားေတာင္းတတ္တဲ့ ...အရူးဘုံေျမာက္ ဥစၥာေျခာက္ေတြကလည္းရွိေသးတယ္။ ေလာဘသား ႏြားထက္ဖ်င္းတယ္ ဆုိတာမ်ဳိးေတြ။

အတူတူ ပုိရႈလည္းဘယ္မထူး

ဘာသာေရးသမားအမည္ခံထားတဲ့ ဘာသာေရးဆုိဒ္ကေလးေတြေထာင္ျပီး စာေကာင္းေပမြန္ေတြေရးသားေနတဲ့
သူေတြကိုလည္း ေမာင္ဖုန္းေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာတစ္ခုက ...ေတာ္ရုံအသိနဲ႔ အေကာင္းအဆုိးကုိ ရမ္းသမ္းမခြဲပါနဲ႔။ ဥာဏ္နဲခဲ့ၾကတာျခင္းတူတူမို႔ ..ဘုရားအဆူဆူပြင့္ခဲ့တာေတာင္ အတူတူခုထိကုိ မကၽြတ္နုိင္ၾကေသးတာပါ။ တစ္ ကယ္ဥာဏ္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ ...... ဘာစကားမွထူးေျပာစရာမလုိေတာ့ပါ။ အေကာင္းအဆုိးအမွားအမွန္ကုိလည္း အျငင္းပြားစရာကိုမလုိေတာ့ပါ။ ပညာရွိဟာ စကားဆိတ္ပါတယ္။ ေမာင္ဖုန္းကေတာ့ ပညာရွိမဟုတ္လုိ႔ ေျပာစရာ ရွိရင္ ေျပာရလိမ့္မယ္ဗ်ားးးးးးးးး။

သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB