ပညာရပ္ဆုိင္ရာ သီးသန္႔ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ၾကပါမည္။

Tuesday, February 9, 2010
ပညာရပ္ဆုိင္ရာ သီးသန္႔ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ၾကပါမည္။ယခုက႑တြင္ ....လက္ဆန္းေဗဒင္ပုိင္းဆုိင္ရာကုိ အထူးျပဳလုိက္စားေနေသာ ေမာင္ဖုန္းကဲ့သု႔ိေသာ၀ါသနာတူမ်ား အားလုံးအတြက္ ေဆြးေႏြးရန္ တုိင္ပင္ရန္ ေလကန္ရန္ ပညာအျမင္ ပုိမုိတုိးတက္နုိင္ေစရန္ ရည္သန္ျပီး ေဆြးေႏြး တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ မည္သူမဆုိ ကြန္မန္႔မ်ားမွ
ေမးျခင္း
ေျဖျခင္း
မိမိတုိ႔အယူအဆကို တင္ျပသုံးသပ္ျခင္း
အျခားသူ၏ အယူအဆကုိ သုံးသပ္ေထာက္ဆျခင္း
စသည္ျဖင့္ ေရးသားၾကေစလုိပါသည္။ ထုိသုိ႔ေရးသားရာတြင္ .. မိမိနွင့္အျမင္မတူသည့္တုိင္ေအာင္၊ တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးထိခုိက္ေအာင္ ေ၀ဖန္ပုတ္ခံျခင္းမ်ဳိး မလုပ္ၾကရန္နွင့္ ... အမွန္တစ္ကယ္ ေမးသူ ၊ ေျဖသူ၊ ဖတ္သူ အားလုံးပညာရပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အသိအျမင္တုိးေစမည့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ဳိးတုိ႔ကိုသာ ေရးသားၾကေစလုိပါေၾကာင္း။

သုေတသီေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း။
ကုိစုိးမုိးထြန္းေဗဒင္ပညာသုေတသီ။

ေဆြးေႏြးလုိ႔ရေအာင္ အေၾကာင္းအရာနဲနဲကုိ ေမာင္ဖုန္း စတည္ေပးထားပါတယ္။ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားနုိင္ပါတယ္။ ၀ါသနာတူမ်ား ကြန္မန္႔ေပးသြားဖုိ႔ ေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား။

ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း (၁) အဂၤ၀ိဇၨာအခါတုိင္ တြင္ ပါ၀င္ေသာ အဂၤါအခါနွင့္ပတ္သက္ေသာ ေကာင္းကြက္ နွင့္ ဆုိးကြက္ မ်ားမွာ အဘယ္သုိ႔နည္း။

ေမးခြနး္ထုတ္ျခင္း (၂) ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ တြင္ တန္းကပ္၏ သဘာ၀မ်ားမွာ အဘယ္သုိ႔နည္း။

ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း (၃) စေန အစ ရာဟု အဆုံး နာမည္အေၾကာင္း သိရွိသူမ်ား ေဖာ္ျပေပးပါရန္။

ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း (၄) အခ်စ္ေရးအဆင္မေျပသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံး အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးယၾတာ ကုိ ေဖာ္ျပေပးပါ။

ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း (၅) ထီေပါက္ကိန္းကို ဘာနဲ႔ဆုံးျဖတ္ၾကမလဲ (လက္ဆန္းေဗဒင္အရ)။

ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း (၆) ဇနီးမယားအေျမာက္အမ်ား ယူထားျခင္းကို လက္ဆန္းေဗဒင္ပညာရႈေထာင့္အရ မည္ကဲ့သုိ႔ ဆုံးျဖတ္သင့္ပါသနည္း။

ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း (၇) မဟာဘုတ္ ပညာ တြင္ အထြန္းဌာန ၏ သဘာ၀ကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိနုိင္ပါသနည္း။

အထက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို မိမိတုိ႔အယူအဆ အရ ...လြတ္လပ္စြာ တင္ျပေဆြးေႏြးသြားနုိင္ပါသည္။ တစ္ခုေတာင္း ပန္လုိသည္မွာ...ယခုက႑တြင္ ၀င္ေရာက္ေရးသားသူမ်ားအေနနွင့္ နာမည္တစ္ခုထဲကုိသာ သတ္သတ္မွတ္မွတ္သုံးစြဲေရးသားေစလုိပါသည္။

ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
T-Group (ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္ပညာ)
Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB