ခလုတ္မထိ ဆူးမျငိ

Wednesday, February 24, 2010
ခလုတ္မထိဆူးမျငိ


တစ္ကယ္ေတာ့သည္ေဆာင္းပါးက ..လြန္ခဲ့တဲ့တစ္နွစ္ နွစ္နွစ္ေလာက္ကတည္းက ...ဆရာေတးရဲ႕ (www.mmastrology.com) ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္နွင့္နကၡတ္ ဆုိဒ္ေပၚမွာ တင္ခဲ့ျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ မဖတ္ရေသး
တဲ့သူေတြအတြက္ရည္ရြယ္ျပီး ျပန္လည္တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

(၁) ခရီးသြားျခင္းသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အဖို႕ မၾကံဳမျဖစ္ ၾကံဳရမည္သာျဖစ္သည္။ ခရီးတ၊ို ခရီးရွုည္၊ ခရီးနီး၊ ခရီးေ၀း၊ ေရလမ္း၊ ကုန္းလမ္း၊ ေလလမ္း ..ခရီးအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသကဲ့သို႕၊ အခ်ဳိ႕ကါး ခရီးသြားလာရမႈ နည္းပါးၾကျပီး၊ အခ်ဳိ႕ကါး မၾကာခဏ ဆိုသလုိ ခရီး ယာယီသြားလာမႈ ျပဳၾကရ၏။ ဤေဆာင္းပါးသည္ မၾကာခဏ ခရီးယာယီသြားလာေနရသူတို႕အတြက္ ပုိိမိုရည္စူးေရးသားပါသည္။

(၂)အခါတိုင္ (၇)ပါး နွင့္ ခရီးယာယီ


အဂၤ၀ိဇၨာအခါတိုင္ ဟုဆိုလွ်င္ စာဖတ္သူအေတာ္မ်ားမ်ားပင္ နားယဥ္ရင္းနွီးျပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အခါတိုင္ပိုင္းနည္းကို လည္း အတန္အသင့္ သိရွိနားလည္ျပီးျဖစ္ၾကေပမည္။ အခါတိုင္ပုိင္းနည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည့္အနက္ စာေရးသူအေနျဖင့္ လက္ေတြ႕အသုံးျပဳရာတြင္ နွစ္သက္မိေသာ အခါပိုင္းနည္းမွာ နံနက္ ၆း၀၀ မွ ညေန ၆း၀၀ ထိ၊ တစ္နာရီခြဲ (၉၀)မိနစ္ဆီ ပိုင္းျခားနည္းျဖစ္သည္။

(အခါပိုင္းနည္းကို အထူးတလယ္ ေရးသားမေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ အလြယ္တစ္ကူအသုံးျပဳနုိင္ရန္အတြက္ ေန႕စဥ္သုံး အခါတိုင္ဇယားကို ထည့္သြင္း

ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ )

ေန႕စဥ္သုံး အဂၤ၀ိဇၨာအခါတိုင္ဇယား
ဇယားကိုေတာ့ ဒီေနရာ မွာ ႏွိပ္ျပီး ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္စာေရးသူအဓိကေရးသားေဖာ္ျပလိုသည္မွာ ခရီးသြားသူတို႕အတြက္ အခါတိုင္ (၇)ပါးနွင့္ ၾကံဳၾကိဳက္ခ်ိန္တို႕၌ သတိျပဳအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားကိုသာျဖစ္သည္။


(၁) တနဂၤေႏြအခါတိုင္ နွင့္ ခရီးယာယီ

တနဂၤေႏြအခါတိုင္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ခရီးစဥ္ေျဖာင့္ျဖဴးျခင္း၊ ဘုရားဖူးခရီး၊ ပညာေတာ္သင္ခရီးကဲ့သို႕ ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ အထူးေကာင္းျခင္းရွိ၏။ အဖြဲ႕လိုက္ခရီးသြားသူတို႕အတြက္မူ လူစုကြဲျခင္း၊ ယာဥ္ရထားလက္မွတ္ျဖတ္ေသာအခါ အစုလိုက္မျဖစ္ဘဲ ေတာင္တစ္ေယာက္၊ ေျမာက္တစ္ေယာက္၊ ေရွ႕တစ္ေယာက္ ေနာက္တစ္ခုံ ... ကြဲျပား၍ေနတတ္ျခင္း၊ ရွိမည္။

ယာဥ္ရထားလက္မွတ္ (၀ါ) ေနရာထိုင္ခင္းကံ မွာ ... တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာသားသမီးတို႕အတြက္ ေကာင္း၏။ အထူးသျဖင့္ ေသာၾကာသားသမီးမ်ား ေနရာေကာင္းရတတ္၏။ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ၾကာသာပေတး၊ ရာဟုသားသမီးတို႕အတြက္မူမေကာင္း။ အထူးသျဖင့္ စေန နွင့္ ရာဟုသားသမီးမ်ား ေနရာထိုင္ခင္းကံ ဆိုး၏။

စေနသားသမီးမ်ား ေနရာဆုံးရႈံးျခင္း၊ အစြန္းက်ေသာ၊ ေနာက္ဆုံးက်ေသာ၊ က်ဥ္းက်ပ္ေသာ ..စသည္ျဖင့္ မေကာင္းေသာ ေနရာတို႕၌ ေနရာရတတ္ျခင္း၊ မိမိေနရာကို သူတစ္ပါးက လုယက္ယူသြားတတ္ျခင္း ...စသည္ျဖင့္ ၾကံဳရတတ္၏။

ရာဟုသားသမီးမ်ားမွာ မေနလိုေသာေနရာတြင္ေန၍ ခရီးလုိက္ပါရတတ္သည္။ အဂၤါသားသမီးမ်ားမွာ ၾကားခုံ၊ ၾကားေနရာ တို႕မွခရီးလိုက္ပါရတတ္ျခင္း၊ နဂိုစီစဥ္ထားသည့္အတိုင္းမျဖစ္ေသာေနရာမ်ဳိး ရရွိတတ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ၾကံဳၾကိဳက္ရတတ္ေပသည္။

ခုံနံပတ္တူေနျခင္း၊ တိုက္ေနျခင္း ရွိတတ္ေသာအခါတိုင္ျဖစ္ရာ၊ ခရီးစဥ္မတိုင္မီ ခုံေနရာ ယာဥ္လက္မွတ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆး၀ယ္ယူသင့္ေသာ အခါတိုင္ျဖစ္ေပသည္။ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ျဖင့္ ခရီးသြားသူတို႕အတြက္ ေလာင္စာဆီျပတ္လတ္မႈ၊ ကုန္ခမ္းမႈ ၾကံဳရတတ္၏။ ထုိ႕အျပင္ ဆီမသန္႕ျခင္းေၾကာင့္ စက္ကိရိယာခ်ဳိ႕ယြင္းတတ္၏။ စက္ႏိႈးရခက္ခဲမႈ ရွိတတ္ေသာအခါတိုင္လည္း ျဖစ္၏။ ဤ တနဂၤေႏြအခါတိုင္သည္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ေပးတတ္ျပီး၊ ေရေၾကာင္းသြား ေရယာဥ္မ်ား အတြက္လည္း မုန္တိုင္းေဘးက်ေရာက္တတ္ေသာ အခါတိုင္ျဖစ္ေပသည္။ မီးရထားမ်ား လမ္းေခ်ာ္ျခင္း၊ တိမ္းေမွာက္ျခင္း အထိပင္ ျဖစ္ပြားတတ္သည္။

မည္သည့္ယာဥ္ရထားျဖစ္ေစ၊ စလစ္ (slip) အျဖစ္ပြားတတ္ဆုံး အခါကါး ဤအခါတည္း။

အၾကံျပဳခ်က္ ။ ။ ဤအခါတိုင္၌ ခရီးသြားလာမႈျပဳပါက ....

၀န္ထုပ္၀န္ပုိ အလြန္မ်ားျပားစြာ ယူေဆာင္မသြားသင့္။ လမ္းက်ဥ္းထက္ လမ္းက်ယ္ကို ေရြးျခယ္သင့္၏။ စက္တပ္ယာဥ္မ်ားအားလုံး (ဆီ) ကို ဂရုစိုက္စစ္ေဆးသင့္၏။
ရာသီဥတုအေျခအေနကို တင္ၾကိဳေလ့လာ အကဲခတ္ျပီးမွ ခရီးသြားသင့္၏။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား (ေလာက၀ိဒူ) ဂုဏ္ေတာ္ကို ၅ ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ၾကည္ညိဳပြား မ်ားျပီးမွ ခရီးသြားသင့္၏။


(၂) တနလၤာအခါတိုင္ နွင့္ ခရီးယာယီ

တနလၤာအခါတိုင္ကါး ခရီးသြားအခါတိုင္ဟု ဆိုရေလာက္ေအာင္ပင္ ခရီးစဥ္ကိုအားေပး၏။ အထူးသျဖင့္ အေရႊ႕အေျပာင္းခရီးစဥ္မ်ား၊ ေပ်ာ္ပြဲစားခရီးစဥ္မ်ားကို ပိုမိုအားေပးေသာ အခါျဖစ္သည္။ ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ ယဥ္ရထားလက္မွတ္မ်ား ေမွာင္ခိုေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ ၾကံဳရတတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္မွတ္ရရွိေရးအတြက္ အခက္အခဲၾကံဳရတတ္သည္။ နုိင္ငံရပ္ျခားသို႕ ခရီး ထြက္ခြါသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္၀င္ခြင့္ နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အခက္အခဲအတားအဆီး ရွိတတ္သည္။

ယာဥ္ရထားလက္မွတ္ (၀ါ) ေနရာထုိင္ခင္းကံမွာ ...
တနလၤာ၊ စေန၊ ရာဟု သားသမီးမ်ား ေနရာေကာင္း ရရွိတတ္၏။ တနဂၤေႏြ၊ အဂၤါ၊ ၾကာသာပေတး၊ ေသာၾကာသားသမီးမ်ား ေနရာထိုင္ခင္းကံ ညံ့၏။ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားမွာ ၾကားခုံ ၾကား ေနရာ ရရွိတတ္ျခင္း၊ ေနရာနွင့္ပတ္သက္၍ ထင္သလိုျဖစ္မလာျခင္း ၾကံဳရတတ္၏။ အထူးသျဖင့္ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား ေနရာမရ ဒုကၡမ်ားတတ္၏။ ဗုဒၶဟူး၊ ရာဟုသားသမီးမ်ား ခရီးပမ္း၍ ႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ ေခါင္းအုံျခင္း၊ မူးေ၀ေအာ့အံျခင္း ... စသည္ျဖင့္ျဖစ္ပြားတတ္၏။
ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားမွာ ပုိမိုဆိုးရြားစြာ ခံစားရတတ္ေပသည္။

သက္ေတာင့္သက္သာ ခရီးသြားရတတ္ေသာအခါတိုင္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အိပ္စက္နားေနရင္း ခရီးလုိက္ပါလိုသူ တို႕အတြက္မူ အခက္ၾကံဳ၍ အိပ္ေရးပ်က္ရတတ္သည္။ ဟုိင္းေ၀းသြားကုန္တင္ယာဥ္ကါးေမာင္းဒရုိက္ဘာမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ေမာင္းဒရုိက္ဘာမ်ား ... ဤအခါတိုင္၌ ခရီးသြားလာမႈျပဳပါက အိပ္မငုိက္မိေအာင္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈ ျပဳထားရန္လိုအပ္၏။ ဤအခါတိုင္သည္

ဘီးေလေလ်ာ့ျခင္း၊ ဘီးေပါက္ျခင္းမ်ားလည္း မၾကာမၾကာ ျဖစ္ပြားတတ္၏။ ဘတၳရီပိုင္းဆိုင္ရာ၊ မီးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား၌ ျပႆနာေပၚတတ္၏။

အၾကံျပဳခ်က္ ။ ။ ဤအခါတိုင္၌ခရီးသြားလာမႈျပဳပါက ...
မိမိက်မၼာေရးအေျခအေနကို သုံးသပ္ျပီးမွ ခရီးထြက္ပါ။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို တင္ၾကိဳ စစ္ေဆးမႈျပဳပါ။ အိပ္ေရးမ၀ဘဲ ခရီးမသြားသင့္။ (အထူးသျဖင့္ ကိုုယ္တုိင္ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား)
အခ်ိန္နွင့္ အခါနွင့္ ခရီးေရာက္လိုသူမ်ား မူလသတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ထက္ ပိုေစာလွ်င္စြာ ခရီးထြက္သင့္၏။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား (အနုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ) ဂုဏ္ေတာ္ကို (၆) ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ၾကည္ညိဳပြားမ်ားျပီးမွ ခရီးသြားလာသင့္၏။

(၃) အဂၤါအခါတိုင္ နွင့္ ခရီးယာယီ

အဂၤါအခါတိုင္ ။ ။ အဂၤါအခါတိုင္သည္ နားေနျခင္း၊ ရပ္ဆိုင္းျခင္းကို အထူးေပးတတ္ေသာ အခါတိုင္ ျဖစ္ေပသည္။ ဤအခါတုိင္သည္ အလ်င္စလို ခရီးသြားျခင္းကို လုံးလုံးလ်ားလ်ား ကန္႕ကြက္တတ္ေသာ သေဘာရွိ၏။ နားနားေနေန၊ ေျဖးေျဖး ေအးေအး ခရီးသြားျခင္းကိုသာခြင့္ျပဳ၏။ သို႕ျဖစ္ရာ အရွိန္ျဖင့္ အျမန္ေမာင္းနွင္ေသာ ယာဥ္ရထားမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ၾကီးမားေသာ အခါတိုင္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ လမ္းေလွ်ာက္၍သြားေနသူပင္၊ သတိလက္လြတ္အျမန္ေလွ်ာက္မိပါက ခလုတ္တိုက္မိ ခိုက္မိတတ္သည္။ အခ်ိန္မတိက်ျခင္း၊ အခ်ိန္ေနာက္က်ျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားေစေသာအခါတိုင္ျဖစ္သည္။ ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း ခရီးမတြင္ဘဲ၊ ခရီးစဥ္ ေကြ႕ေကာက္ရတတ္ေသာ သေဘာလည္းရွိ၏။ ယာဥ္ရထားမ်ား ၀န္စည္စလယ္မ်ားျပားျခင္းရွိတတ္ျပီး၊ ျမိဳ႕တြင္းသြား ဘတ္(စ္)ကါးမ်ား လူအလြန္ ၾကပ္တတ္၏။ ယာဥ္ေက်ာပိတ္ဆို႕မႈမ်ား၊ လမ္းခရီး၌ အတားအဆီးၾကံဳရမႈမ်ား ရွိတတ္ေသာ အခါတိုင္လည္းျဖစ္သည္။

ယာဥ္ရထားလက္မွတ္ (၀ါ) ေနရာထိုင္ခင္းကံမွာ ...
တနဂၤေႏြ၊ အဂၤါ၊ ၾကာသာပေတး၊ ရာဟုသားသမီးမ်ား အတြက္ ေကာင္းမြန္၏။ အထူးသျဖင့္ ရာဟုသားသမီးမ်ား ေနရာေကာင္း ရတတ္၏။ တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ သာၾကာသားသမီးမ်ား ေနရာထိုင္ခင္းကံ ညံ႕၏။ စေနသားသမီးတို႕မွာ ၾကားခုံ ၾကားေနရာမွ လုိက္ပါရတတ္၏။ ဗုဒၶဟူး နွင့္ ေသာၾကာ သားသမီးမ်ားမွာ ေနရာထိုင္ခင္းအတြက္ ဒုကၡအမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

ဤအခါတိုင္သည္ ဆီျပတ္ တတ္၏။ လမ္းခရီး၌ တိရိစာၦန္မ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္ကါးမ်ား ဥပါဒ္ျဖစ္တတ္၏။ ကမာၻ ေပၚတြင္ ယာဥ္တိုက္ခိုက္မႈ အမ်ားျပားဆုံး အခ်ိန္ကါလကိုျပပါဆိုလွ်င္၊ ဤအဂၤါအခါတိုင္ကိုပင္ ျပရေပလိမ္႕မည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ယာဥ္ရထားမ်ားလည္း ၀န္ပိုတင္ေဆာင္လြန္းသျဖင့္ ခရီးဖင့္ ေနွာင့္ေနွးရတတ္ေပသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေရယာဥ္မ်ားလည္း ဤအခါတိုင္၌ ေသာင္တင္မႈ ၾကံဳၾကရတတ္၏။

အၾကံျပဳခ်က္ ။ ။ ဤအခါတုိင္၌ ခရီးသြားလာမႈျပဳပါက ...
သတိတရားလက္ကိုင္ေဆာင္ထားပါ။ ေျဖးေျဖးမွန္မွန္ ခရီးနွင္ပါ။ နားပါ။ ရပ္ပါ။ ျပီးမွဆက္သြားပါ။ အျမန္ခရီးနွင္မႈကို လုံး၀ေရွာင္က်ဥ္ပါ။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား (သတၳာေဒ၀ မနုႆာနံ) ဂုဏ္ေတာ္ၾကီးကို (၇)ၾကိမ္တိတိ အာရုံျပဳျပီးမွ ခရီးထြက္ သင့္ေပသည္။

(၄) ဗုဒၶဟူးအခါတိုင္ နွင့္ ခရီးယာယီ

ဗုဒၶဟူးအခါတိုင္သည္ တရား၀င္ခရီးစဥ္မ်ား၊ ပညာေတာ္သင္ခရီးစဥ္မ်ား၊ ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ သြားလာ ရေသာ ခရီးစဥ္မ်ားကို အားေပး၏။ အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ပညာေတာ္သင္ခရီး ေစလႊတ္ျခင္းခံရတတ္ေသာအခါတိုင္လည္းျဖစ္သည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခရီးထြက္ခြါရျခင္းကို အားေပးလႈံ႕ေဆာ္ေသာ အခါတိုင္ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ၊ ေမွာင္ခုိကယ္ရီခရီးမ်ား၊ လူၾကီးသူမ မသိေအာင္ ခုိး၀ွက္ခရီးထြက္လိုေသာ သူမ်ားအဖို႕မူ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွ ျဖစ္ရတတ္ေပသည္။ ဤအခါတိုင္သည္ လမ္းမွန္ လမ္းေျဖာင့္မွ သြားလာျခင္းကိုသာ ခြင့္ျပဳ၏။ ျဖတ္လမ္းသုံးျခင္း၊ ေကြ႕၀ိုက္၍သြားျခင္းအားျဖင့္ အက်ဳိးယုတ္ေစတတ္ေသာ အခါျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေတာင္ေပၚလမ္းခရီးသြား ယာဥ္မ်ားအဖုိ႕ အလြန္အႏၱရာယ္ၾကီးမားေသာ အခါတိုင္ျဖစ္သည္။ ဆီအခက္အခဲျဖစ္ျခင္း၊ စက္ကိရိယာခြၽတ္ယြင္းျခင္းမ်ားေပၚေပါက္တတ္သကဲ့သို႕၊ အခ်ိန္အဆ လြဲေခ်ာ္မႈအမ်ားဆုံး ျဖစ္ပြားတတ္ေသာအခါလည္းျဖစ္သည္။ လမ္းစည္းကမ္း၊ ယာဥ္စည္းကမ္းလုိက္နာ၍မွန္မွန္ကန္ကန္ေမာင္းနွင္ေသာ ယာဥ္မ်ား အႏၱရာယ္
ကင္းေ၀းေစျပီး၊ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ေသာ၊ ျဖတ္လမ္းသုံးေသာယာဥ္မ်ား အႏၱရာယ္မ်ားတတ္ေသာအခါတိုင္ျဖစ္သည္။

ယာဥ္ရထားလက္မွတ္(၀ါ) ေနရာထုိင္ခင္းကံမွာ ...
အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာသားသမီးမ်ားမွာ ေနရာထုိင္းခင္း ကံေကာင္း၏။ တနလၤာ၊ စေန၊ ရာဟုသားသမီးမ်ားမွာ ေနရာထုိင္းခင္းကံ ညံ့ၾက၏။ တနဂၤေႏြ၊ ၾကာသာပေတး သားသမီးမ်ား မွာ ၾကားခုံ ၾကားေနရာမွ ခရီးလုိက္ပါၾကရတတ္ေပသည္။

ဤအခါတုိင္တြင္ ဂရုစိုက္သင့္ေသာ အခ်က္မွာ ခရီးစဥ္စတင္ထြက္ခါနီးအခ်ိန္ နွင့္ ခရီးေရာက္ခါနီး ကါလနွစ္ပါး တြင္ ရုတ္တရက္ အေနွာက္အယွက္ အဟန္႕အတားေပၚတတ္ေပရာ၊ သတိအနည္းငယ္ထား၍ခရီးသြားလာျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးရရွိၾက ေပလိမ့္မည္။ ဤဗုဒၶဟူးအခါတိုင္သည္ အျပိဳင္အဆုိင္ေမာင္းနွင္မႈေၾကာင့္ ယာဥ္အႏၱရာယ္ အျဖစ္ပြားတတ္ဆုံးအခါတိုင္ျဖစ္သည္။ ေဒါသျဖစ္ရျခင္း၊ စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုးျဖစ္ရျခင္း၊ စသည္ျဖင့္ ၾကံဳရျမဲျဖစ္ေသာ အခါတိုင္ျဖစ္ရာ ေမတၱာတရားကို လက္ကိုင္ထား၍ ခရီးသြားလာသင့္ေသာ အခါတိုင္ ျဖစ္ေပသည္။

ဗုဒၶဟူးအခါတိုင္သည္ စြန္႕စားထြက္ခြာေသာခရီးစဥ္မ်ား၊ ျဖတ္လမ္းလိုက္ျခင္းမ်ား၊ အခ်ိန္မေတာ္ခရီးသြားလာျခင္းမ်ားအတြက္ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွျဖစ္ေစတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ နယ္ေျမမေအးခ်မ္းေသာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္၊ အခ်ိန္အခါ မသင့္ေလ်ာ္ခုိက္ ခရီးထြက္ျခင္းမ်ဳိး လုံး၀မျပဳလုပ္သင့္ပါေပ။ ေနေရာင္သည္ (၀ါ) ေနထြက္ခ်ိန္၊ ေန၀င္ခ်ိန္သည္ ဤအခါတိုင္၌ အလြန္ အေရးၾကီးလွေပသည္။

အၾကံျပဳခ်က္ ။ ။ ဤအခါတုိင္တြင္ခရီးသြားလာမႈျပဳပါက ...

ေမတၱာတရားကိုလက္ကိုင္ျပဳပါ။ စည္းကမ္းလိုက္နာ၍ ခရီးနွင္ပါ။ ျဖတ္လမ္းကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ အခ်ိန္အခါ နွင့္ ကါလံေဒသံကို သတိျပဳျပီးခရီးသြားလာပါ။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ...ေမတၱာသုတ္ေတာ္၊ ေမာရသုတ္ေတာ္၊ အရဟံဂုဏ္ေတာ္တို႕ကို ပြားမ်ားရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျပီးမွ ခရီးသြားလာမႈ ျပဳသင့္ေပသည္။

(၅) ၾကာသာပေတးအခါတုိင္ နွင့္ ခရီးယာယီ

ၾကာသာပေတး အခါတိုင္ကါး ခရီးသြားလာမႈမ်ား အားလုံးအတြက္ ၉၀%ခန္႕ ေခ်ာေမြ႕အဆင္ေျပေစေသာ အခါတိုင္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဤအခါတိုင္သည္ သက္ေတာင့္သက္သာ ခရီးသြားလာရမႈကိုလည္း အမ်ားအားျဖင့္ ျဖစ္ပြားေစသည္။ ခရီးသြားလာၾကသူအခ်င္းခ်င္း ကူညီရုိင္းပင္းေလ့ရွိတတ္ျခင္း၊ တစ္ဦး နွင့္ တစ္ဦး ပ်ဴငွာေဖာ္ေရြစြာ ဆက္ဆံေလ့ရွိတတ္ျခင္းေၾကာင့္၊ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ရာခရီးမ်ဳိးသာ အမ်ားအားျဖင့္ ျဖစ္ပြားတတ္ေပသည္။ သို႕ေသာ္အခါတိုင္တိုင္းတြင္ ေကာင္းကြက္၊ ဆိုးကြက္ ရွိတတ္ျမဲျဖစ္ေပရာ၊ ခရီးသြားလာရာ၌ မွန္လုံအျမန္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတြင္ ေလမ၀င္ေသာေၾကာင့္ ပိတ္ေလွာင္မြန္းက်ပ္သကဲ့သို႕ ခံစားရတတ္ျခင္း၊ အပူလြန္ကဲမႈ၊ အေအးလြန္ကဲမႈ တုိ႕ေၾကာင့္ မသက္မသာျဖစ္ရျခင္းမ်ား ၾကံဳၾကရတတ္ေပသည္။

ယာဥ္ရထားလက္မွတ္ (၀ါ) ေနရာထိုင္ခင္းကံ တို႕မွာ ....
တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ စေနသားသမီးမ်ားအတြက္ ေနရာထုိင္ခင္း အဆင္ေျပၾကရတတ္ျပီး၊ တနဂၤေႏြ၊ အဂၤါ၊ ၾကာသာပေတး၊ ရာဟုသားသမီးမ်ားအတြက္မွာမူ ေနရာထုိင္ခင္းကံ အညံ့ၾကံဳၾကရတတ္ေပသည္။ ေသာၾကာသားသမီးမ်ားသည္ ၾကားခုံ ၾကားေနရာမွလည္းေကာင္း၊ ၾကံဳရာေနရာမွလည္းေကာင္း ခရီးလိုက္ပါၾကရတတ္ေပသည္။ မည္သည့္ေန႕နံ သားသမီးျဖစ္ေစ၊ အခါမသင့္ပါက မူလေနရာ က်ယ္က်ယ္မွ ေနရာ က်ဥ္းက်ဥ္းက်ပ္က်ပ္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႕ ေရာက္ရွိသြားတတ္ျခင္းမွာ ဤအခါတိုင္၏ ထူးျခားခ်က္ျဖစ္သည္။

ၾကာသာပေတး အခါတိုင္သည္လည္း ရာသီဥတုအေျခအေနကို ေလ႕လာအကဲခတ္မႈ ျပဳသင့္ေသာ အခါတိုင္အမ်ဳိးအစားတြင္ ပါ၀င္သည္။ အေနာက္နုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ အေအးလြန္ကဲမႈေၾကာင့္ ဆီးနွင္းခဲမ်ား ထူထပ္ပိတ္ဆိုု႕လ်က္၊ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲမႈၾကံဳၾကရေသာ အခါတိုင္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဤအခါတိုင္သည္ ယာဥ္ရထားမ်ား၌ ဘတၳရီ နွင့္ မီးပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားတြင္ ခြၽတ္ယြင္းအားနည္းမႈ ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။ ၾကာသာပေတးအခါတိုင္တြင္ အရာရာသည္ အလြယ္တစ္ကူခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလည္းသြားနိုင္စြမ္းရွိ၏။ တည္ျငိမ္မႈအားနည္းေသာ အခါတုိင္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ခရီးသြားလာၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ဥတုရာသီ ကာလံေဒသံကို တြက္ခ်က္ျပီး၊ အပူဒဏ္ အေအးဒဏ္ကို ကာကြယ္နိုင္ရန္အတြက္ တင္ၾကိဳစီစဥ္မႈ ျပဳလာသင့္ၾကေပသည္။

အၾကံျပဳခ်က္ ။ ။ ဤအခါတုိင္တြင္ ခရီးသြားလာမႈျပဳပါက .....

သန္႕ရွင္းသပ္ရပ္စြာ၀တ္စားဆင္ယင္သြားပါ။ အာဟာရျဖစ္ေစေသာ အစားအစာတို႕ကို သင့္တင့္မွ်တစြာမွီ၀ဲသြားပါ။ ယာဥ္ကါးမ်ားကိုစီးနင္းလိုက္ပါရာတြင္ မွန္ျပတင္းကို ဖြင့္လြယ္၊ ပိတ္လြယ္ေသာ ေနရာမ်ဳိး မွသာ စီးနင္းလုိက္ပါသင့္၏။ အရက္ေသစာ ေသာက္သုံးျခင္းကို ေရွာင္ပါ။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ( သမၼာသံဗုေဒၶါ )ဂုဏ္ေတာ္ၾကီးကို (၂)ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ေလးနက္စြာ အာရုံျပဳၾကည္ညိဳျပီးမွ ခရီးသြားလာသင့္၏။

(၆) ေသာၾကာအခါတိုင္ နွင့္ ခရီးယာယီ

ေသာၾကာအခါတိုင္သည္ကါး ခရီးနွင္ရာ၌ ျမန္ဆန္စြာ ေရာက္ရွိေစတတ္ေသာအခါတိုင္ျဖစ္၏။ စြန္႕စြန္႕စားစား ခရီးစဥ္မ်ား၊ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ နွင့္ အေပ်ာ္ခရီးစဥ္မ်ား၊ ေမွာင္ခိုကယ္ရီ ခရီးစဥ္မ်ား၊ စစ္ေဆးေရးခရီးစဥ္ နွင့္ စစ္ေၾကာင္းခ်ီခရီးမ်ား၊ ယာဥ္ရထားျပိဳင္ပြဲ ခရီးစဥ္မ်ားကို အထူးအားေပးေသာ အခါတိုင္ျဖစ္ေလသည္။ ငယ္ရြယ္သူအမ်ားစုတို႕ လူၾကီးမိဘမ်ားမသိေအာင္ ခရီးခုိး၍ထြက္တတ္ၾကေသာ၊ စတန္႕ထြင္၍ ယာဥ္ကါးမ်ား တစ္၀ီ၀ီေမာင္းနွင္တတ္ၾကေသာအခါတိုင္လည္းျဖစ္၏။ အျခားေသာအားျဖင့္ ... အမဲပစ္ခရီး၊ ရတနာရွာေဖြရေသာခရီး နွင့္ သက္စြန္႕ ဆံဖ်ား သြားလာရေသာခရီးစဥ္မ်ားကို ဤအခါတိုင္၌ေတြ႕ျမင္ရသည္။

ယာဥ္ရထားလက္မွတ္ (၀ါ) ေနရာထိုင္ခင္းကံမွာ ...
တနဂၤေႏြ၊ ၾကာသာပေတး၊ စေန၊ ရာဟုသားသမီးမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ျပီး၊ အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာသားသမီးမ်ား အတြက္မူ ညံ့၏။ တနလၤာသားသမီးမ်ားမွာ အလယ္ခုံ၊ ၾကားေနရာမ်ဳိးမွ ခရီးလုိက္ပါရတတ္ေပသည္။

ေသာၾကာအခါတိုင္၏ အားသာခ်က္မွာ ျဖတ္လမ္း (shortcut) သုံးနိုင္ျခင္း နွင့္ အျမန္ခရီးနွင္နိုင္မႈတို႕ျဖစ္သည္။ အားနည္းခ်က္မွာ လမ္းေၾကာ နွင့္ လမ္းခရီးအေနအထားကို မေလ့လာထားပါက၊ စမ္းတစ္၀ါး၀ါးျဖစ္တတ္မႈ၊ မ်က္စိလည္လမ္းမွား တတ္မႈတို႕ ၾကံဳရတတ္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ခရီးလမ္းတြင္ မိုးသားတိမ္လိပ္မ်ား အုံဆုိင္းမႈံမိႈင္းလွ်က္၊ ေနေရာင္ ေပ်ာက္ဆုံးေနတတ္ျခင္း၊ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ယာဥ္ကားမ်ား ေမာင္းနွင္မရေတာ့ဘဲ ရပ္ဆိုင္းပစ္ရတတ္ျခင္း၊ စသည္ျဖင့္ ...ေတြ႕ၾကံဳရတတ္ေပသည္။ အထူးသတိျပဳအပ္သည္မွာ ညဘက္ခရီးစဥ္မ်ားတြင္၊ မီးမထြန္းဘဲ (သို႕) မီးတစ္ဖက္သာထြန္းျပီး ေမာင္းနွင္လာတတ္ေသာ ယာဥ္ကါးအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ယာဥ္အႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ပြားရတတ္သည္။ ဤအခါတိုင္၌ (အလင္းေရာင္) ခ်ဳိ႕တဲ့တတ္ေၾကာင္းသတိျပဳပါ။

အၾကံျပဳခ်က္ ။ ။ ဤအခါတိုင္၌ခရီးသြားလာမႈျပဳပါက ...

ျဖတ္လမ္းကိုအသုံးျပဳနိုင္သည္။ ခရီးသြားသူမ်ား သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္ထက္ေစာ၍၊ (၀ီရိယပိုစိုက္၍) တင္ၾကိဳ ျပင္ဆင္မႈျပဳထားသင့္၏။ အႏၱရာယ္မျဖစ္ေအာင္သတိထားျပီး ျမန္ျမန္သြက္သြက္ခရီးနွင္ပါ။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား (၀ိဇၨာစရဏသမၺေႏၶာ) ဂုဏ္ေတာ္ၾကီးကို သုံးၾကိမ္တိုင္တိုင္၊ ခႏၶသုတ္ေတာ္ၾကီးကုိ သုံးၾကိမ္တိုင္တိုင္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျပီးမွ ခရီးသြားလာသင့္၏။

(၇) စေနအခါတိုင္ နွင့္ ခရီးယာယီ

စေနအခါတိုင္သည္ကါး ... အျပန္ခရီးဟူသမွ်ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပညာေရးနွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာခရီးစဥ္မ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘုရားဖူးခရီး နွင့္ လူၾကီးမိဘဆရာသမားတို႕ကို ကန္ေတာ့ရန္ သြားေရာက္ေသာ ခရီးစဥ္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတိတ္ကာလက ေရာက္ခဲ့ဖူး၊ ေနခဲ့ဖူးေသာ အရပ္ေဒသမ်ားသို႕ ျပန္လည္သြားေရာက္ရေသာ ခရီးစဥ္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ သာသနာျပဳ ခရီးစဥ္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အထူးအားေပးတတ္ေသာ အခါတိုင္ျဖစ္ေလသည္။
ဤအခါတိုင္ကါး ခရီးသြားလာရာ၌ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္မႈ နည္းပါးတတ္၏။ မိိမိတို႕လိုက္ပါေသာ ယာဥ္ရထားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ခရီးလမ္းပမ္းအေနအထားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ခရီးပမ္း၍ ႏြမ္းနယ္ရတတ္၏။ ဤအခါတိုင္၌ ခရီးသည္တုိ႕လည္း တစ္ဦးနွင့္ တစ္ဦး ၾကင္နာသနားမႈ၊ ဧည့္၀တ္ျပဳမႈ နည္းပါးတတ္ၾကကုန္၏။

ယာဥ္ရထားလက္မွတ္ (၀ါ) ေနရာထိုင္ခင္းကံမွာ ...
တနဂၤေႏြ၊ အဂၤါ၊ ၾကာသာပေတး၊ ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈ ရွိနိုင္ျပီး၊ တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ စေနသားသမီးမ်ားအတြက္မူ အဆင္မေခ်ာေမြ႕တတ္ပါေပ။ ရာဟုသားသမီးမ်ားမွာ ၾကားခုံ၊ ၾကားေနရာမ်ဳိးမွ ခရီးလုိက္ပါၾကရတတ္ေပသည္။ ဤအခါတိုင္၏ ေသာ့ခ်က္ကါး (လမ္းေဟာင္း)တည္း။ စေနအခါတိုင္သည္ ပညာဥာဏ္အဓိကအုပ္စိုးရာ အခါတိုင္ျဖစ္ေပရာ ဆင္ျခင္တုံတရား နွင့္ ပညာဥာဏ္ရွိသူတို႕အတြက္ ခ်မ္းသာစြာခရီးနွင္ရတတ္ျပီး၊ ပညာဥာဏ္ဆင္ျခင္တုံတရားနည္းပါးသူတို႕
အတြက္မူ ခရီးလမ္း၌ ဆင္းရဲပင္ပမ္းတတ္၏။ ဤအခါတုိင္သည္ ယာဥ္ကါးမ်ား အပ်က္အဆီးအမ်ားဆုံးအခါတိုင္လည္းျဖစ္သည္။

အၾကံျပဳခ်က္ ။ ။ ဤအခါတိုင္တြင္ ခရီးသြားလာမႈျပဳပါက ...

ယာဥ္ကါးျဖစ္လွ်င္ တစ္ပတ္ျပန္ေကြ႕ျပီးမွ၊ လူျဖစ္လွ်င္ အိမ္အတြင္းသို႕ တစ္ေက်ာ့ ျပန္၀င္ျပီးမွ ခရီးထြက္သင့္၏။ သတင္းအခ်က္အလက္ နွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ားကို အေလးဂရုျပဳသင့္၏။ လမ္းနေဘး၀ဲယာရွိ၊ သတိေပးဆုိင္းဘုတ္မ်ား၊ စာတမ္းမ်ားကို ဂရုျပဳဖတ္ရႈမႈျပဳပါ။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအဖို႕ (သုဂေတာ) ဂုဏ္ေတာ္ၾကီးကို (၄)ၾကိမ္တိတိ၊ (ဗုေဒၶါ) ဂုဏ္ေတာ္ၾကီးကို (၈)ၾကိမ္တိ တိ ေလးနက္စြာ အာရုံျပဳရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျပီးမွ ခရီးထြက္သင့္ေပသည္။

က်မၼာခ်မ္းသာစြာ ခရီးဆက္နုိင္ၾကပါေစသတည္း။

ေ၀သာလီ ေမာင္ဖုန္း (သုေတသီ)


Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB