စကား ရဲ ႔ စကား

Sunday, February 7, 2010


စကား ရဲ႕ စကား


စကား..........
မုန္းေစတာလည္း...စကား
ျပံဳးေစတာလည္း ...စကား ၊

အျပစ္တင္ေစတာလည္း ... စကား
အခ်စ္ျမင္ ေစတာလည္း ... စကား၊

ေဒါသေပါက္ေစတာလည္း ... စကား
ေသာကေပ်ာက္ေစတာလည္း....စကား၊

မီးေတာက္ေစတာလည္း .. စကား
ျပီးေပ်ာက္ေစတာလည္း .. စကား၊

ထိမ္ခ်န္တဲ့စကား
လိမ္ဥာဏ္နဲ႔စကား
နဂိုအတုိင္းစကား
အပုိဆုိင္းစကား
စကား...ေနာ္ ...စကား
ေျပာပါမ်ား........(မွား)။

စကားတန္ဖုိး
ခ်ိန္ထုိးတြက္ခ်က္
ေရႊနဲ႔ခ်ိန္စက္ အေရာင္လက္
ထြက္ခဲဆုိခဲ ထိေရာက္ျမဲ
ကဲ...................
အမွားမက်န္ေရးနဲ႔ အဆုိးရလဒ္မရွိရေအာင္
စကားတန္ေၾကး...နဲ႔ ...အဖုိးျဖတ္ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။

ကုိစိုး (12.11.98)

မွတ္ခ်က္။ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ..စကားမ်ားမ်ားေျပာတတ္လုိ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဆုံးမတဲ့အေနနဲ႔ ေရးသားျဖစ္ခဲ့တဲ့ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္မွာ။ ဒီကဗ်ာမ်ဳိးဆန္ဆန္ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္လည္း တစ္ျခားတစ္ေယာက္ေရးသားခဲ့ဖူးတယ္ထင္ပါတယ္။
Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB