နွစ္သစ္ကူးကံဇာတာအေျပာင္းအလည္းမ်ား

Thursday, March 4, 2010နွစ္
သစ္္ကူးကံဇာတာအေျပာင္းအလည္းမ်ား
မၾကာေသးခင္ကပဲ 2009 ခုနွစ္ကေန 2010ခုနွစ္ကို ကူးေျပာင္းခဲ့ျပီး.. နွစ္သစ္ကူးေဟာကိန္းမ်ားလည္း ေ၀ေ၀ဆာဆာေပၚထြက္လာပါတယ္။ နွစ္တစ္နွစ္ကေန နွစ္တစ္နွစ္ကို အကူးအေျပာင္းျဖစ္ခ်ိန္မွာလူေတြရဲ႕ ကံဇာတာေတြဟာလည္း ေျပာင္းလည္း လာတတ္ၾကျခင္းေၾကာင့္ လူေတြကလည္း နွစ္သစ္ကူးခ်ိန္ေလးေတြကို ေမွ်ာ္လင့္တတ္ၾကပါတယ္။ တရုပ္နွစ္သစ္ကူးကလည္း ဒီလုိပါပဲ...။ ရာသီခြင္ အလုိက္ ၊ က်ားနွစ္ နဂါးနွစ္ စသည္ျဖင့္ တိရိစာၧန္အေကာင္ကေလးေတြနဲ႔သတ္မွတ္ထားျပီး ...လူေတြရဲ႕ ကံဇာတာကုိ နိမိတ္ဖတ္ ေဟာဆုိ နုိင္ပါတယ္။ ဒါျဖင့္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာနွစ္သစ္ကူးကေကာ............။ ျမန္မာနွစ္သစ္တစ္ခုကုူးျပီဆုိတာနဲ႔ မဟာဘုတ္ခြင္မွာလည္း တစ္တုိးစနစ္နဲ႔ ..ဌာနအလုိက္ျဂိဳဟ္ေတြအေျပာင္းအလည္း ျဖစ္တည္လာၾကပါတယ္။ အဲဒီ့လုိအေျပာင္းအလည္းျဖစ္တည္လာမႈအလုိက္..သက္ဆုိင္ရာ ေန႔နံသားသမီးေတြ ..နာမည္ရွင္ေတြမွာလည္း
ကံဇာတာအေနအထားေတြ အတန္အသင့္မွ အေျမာက္အမ်ား ေျပာင္းလည္းလာတတ္ၾကပါတယ္။ဥပမာအားျဖင့္ လက္ရွိကုန္လုဆဲဆဲ ျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၇၁ခုနွစ္ ကာလတစ္ေလ်ာက္လုံးမွာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျပားခဲ့
ရတတ္တဲ့ နာမည္အဖ်ားစာလုံးတနလၤာနံနဲ႔ မွည့္ေခၚထားသူေတြဟာ......လာမယ့္ေကာဇာနွစ္သစ္ ကိုကူးေျပာင္း
ျပီးတာနဲ႔ သက္သာရရရွိၾကပါမယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဒီလုိနာမည္ရွင္မ်ဳိးေတြပါ။ ကုိကိုေက်ာ္၊ နုိင္နုိင္ခင္၊ မုိးမိုးခုိင္၊ ၀င္းေက်ာ္။ အစရွိတဲ့နာမည္ရွင္မ်ဳိးေတြဟာ ျဖတ္သန္းခဲ့ျပီးေသာ ေကာဇာျမန္မာခုနစ္ ၁၃၇၁ထဲမွာ လြတ္လပ္မႈ
မရတာ။ က်ဥ္းက်ပ္ပင္ပန္းဆင္းရဲတာ။ ပရက္ရွာေတြအရမ္းမ်ားတာ။ စသည္ျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ျဖတ္သန္းခဲ့ရသမွ်.....
အခု ျမန္မာနွစ္သစ္ကူးျပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ....စိတ္ပင္ပန္းမႈေတြကုိ ေခၽြးသိပ္ေျဖနုိင္ဖုိ႔ အေျခအေနေကာင္းေတြၾကံဳ
ေတြ႔ခြင့္အသီးသီး (အနဲနဲ႔ အမ်ားဆုိသလုိ) ရရွိလာၾကပါေတာ့မယ္။အဲဒီ့လုိပဲ ေကာဇာျမန္မာခုနွစ္ ၁၃ရ၁ခုနွစ္ အတြင္းမွာ ...မာနတံခြန္ထူနုိင္ခဲ့မယ့္....နာမည္အဖ်ားစာလုံး အဂၤါနံနဲ႔
မွည့္ေခၚထားေသာ ပမာအားျဖင့္ ..လင္းလင္းစုးိ၊ လင္းျမင့္ေဇာ္၊ ေက်ာ္ဇင္၊ မုိးမုိးေဆြ စသည္ျဖင့္ေသာအမည္ရွင္
မ်ားအဖုိ႔..ျမန္မာနွစ္သစ္ျဖစ္တဲ့ ၁၃၇၂ခုနွစ္မွာေတာ့ ...မာနကိုထိပါးခံရမယ့္ကာလတစ္ခုျဖစ္လာျပန္ပါတယ္။ ...ဆုိေတာ့ ...အားလုံးေသာ လူသားမ်ားအဖုိ႔ ေကာဇာျမန္မာခုနွစ္အေျပာင္းအလည္းမွာလည္း ကံဇာတာမ်ား အနဲ
နဲ႔အမ်ားဆုိသလိုေျပာင္းလည္းလာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္ပညာဆုိဒ္ကေနျပီးေတာ့...မၾကာမီမွာ
ပဲ ေကာဇာျမန္မာနွစ္သစ္ ၁၃၇၂ခုနွစ္အတြင္း ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ကံဇာတာေဟာကိန္းမ်ားကုိ ..တင္
ျပေပးမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါအျပင့္ ခုနွစ္ရက္သားသမီးမ်ားကုိ နာမည္အရ ..ခြဲျခားျပီး....ပိုမိုအေသးစိတ္ေဟာ
ကိန္းအခ်ဳိ႕ တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ေဟာကိန္းမ်ားက႑ အသစ္တစ္ခုအေနနဲ႔ တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း..............။ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

ကုိစိုးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB