ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ ကံဇာတာ (၁၃၇၂ခုနွစ္)

Wednesday, April 28, 2010ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ ကံဇာတာ(၁၃၇၂ခုနွစ္)
ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ ကံဇာတာကို မေရးသားခင္ အနည္းငယ္ ရွင္းျပပါရေစ။ အဲဒါကေတာ့ ေဗဒင္ပညာေလာကမွာပါ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားေနတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ပါ။ ဘာလဲဆုိေတာ့ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား နဲ႔ ဗုဒၶဟူးေန႔၁၂နာရီေနာက္ပုိင္းေမြးတဲ့ ရာဟုသားသမီးမ်ားကို ..တစ္ခ်ဳိ႕ ေသာ ေဗဒင္ပညာရွင္မ်ားက အတူတူသတ္မွတ္ေဟာဆုိေလ့ရွိၾကျပီး ၊အခ်ဳိ႕ ေသာ ေဗဒင္ပညာရွင္မ်ားကေတာ့ မတူတမူခြဲျခားျပီး သတ္မွတ္ေဟာဆုိေလ့ရွိၾကျခင္းပါပဲ။ဒါျဖင့္ ေမာင္ဖုန္း မင္းအယူအဆကေရာ ဘယ္လုိ ဘယ့္နွယ္ရွိပါစ။ အဲသလုိမ်ားေမးလာခဲ့ရင္ ..ကၽြန္ေတာ္ ဒီလုိေျဖရပါလိမ့္မယ္။

( တူေတာ့တူတယ္ ...ဒါေပမယ့္ မတူပါ။)

(တူသေလာက္တူျပီး....မတူသေလာက္မတူပါ။)

အဲဒါကၽြန္ေတာ့္အယူအဆ ကၽြန္ေတာ့္အေျဖပဲလုိ႔ေအာက္ေမ့ၾကပါခင္ဗ်ား။ ဥပမာအားျဖင့္ တင္ျပရမယ္ဆုိရင္ ..
တနလၤာျဂိဳဟ္ဆုိပါေတာ့။ တနလၤာျဂိဳဟ္ဟာ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား အဖုိ႔ေရာ၊ ရာဟုသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ပါ ...ေမတၱာ
ေရးရာအေျခအေနနဲ႔ ဖူးစာဖက္အေနအထားကို ေဖာ္ျပေသာ ျဂိဳဟ္အျဖစ္ တူညီစြာသတ္မွတ္နုိင္ေပမယ့္။ အဲဒီ့
တနလၤာျဂိဳဟ္ဟာပဲ..ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ ေနရာထုိင္ခင္း နဲ႔စပ္လ်ဥ္းတဲ့ကံအက်ဳိးေပးကို ေဖာ္ျပေသာျဂိဳဟ္ျဖစ္ျပီး၊ ရာဟုသားသမီးမ်ားအတြက္ေတာ့ ..... မိမိနွင့္မဆုိင္ေသာသူတစ္ပါးတုိ႔၏ကိစၥမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီးခံစားရတတ္ေသာကံအဆုိးအေကာင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေသာျဂိဳဟ္မ်ဳိးအျဖစ္..ကြဲျပားသြားတာကုိေတြ႔ရပါ
တယ္။ ..ကဲ ..ဘယ့္နွယ့္ရွိပါစဗ်ာ။ ဆုိေတာ့ ခုဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ကံဇာတေဟာကိန္းမွာ ..ရာဟုကုိပါ
ေရာၾကိဳေလးေရးျပီး စာေရးရသက္သာေအာင္ ဥာဏ္ထုတ္ပါေသာ္လည္းပဲ ...ေရးရင္းေရးရင္း မတူတာေတြပဲ မ်ားမ်ားလာတဲ့အတြက္ ရာဟုကုိ သီးသန္႔ထပ္မံေရးသားတင္ျပေပးဖုိ႔အတြက္...ဆုံးျဖတ္လုိက္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ခုေလာေလာဆယ္ တင္လုိက္တဲ့ သည္ေဆာင္းပါးဟာ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား (ဗုဒၶဟူးေန႔ေန႔လည္၁၂နာရီမတုိင္မီ) ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္သက္သက္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ေကာဇာခုနွစ္ နွင့္ ေန႔နံဒီယခုေကာဇာ ျမန္မာ ခုနွစ္ ၁၃၇၂ ခုနွစ္ဟာျဖင့္ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ ....ေနရာေကာင္း အေထာက္ပ႔ံေကာင္းေတြရရွိနုိင္မယ့္ နွစ္ေကာင္းတစ္နွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေယဘုယ်ဒီေဟာကိန္းဟာ အမ်ားစုေသာ
ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ေတာ့ အမွန္တစ္ကယ္ကုိပဲ ေနရာေကာင္းေတြ ၊ ဌာနေကာင္းေတြ ရရွိခံစားရတတ္
ေသာကာလျဖစ္ပါတယ္။ တနလၤာျဂိဳဟ္ဟာ အားအဟုန္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ..အက်ဳိးျပဳမွာမုိ႔ ေမတၱာေရးရာေတြမွာ
လည္း ေကာင္းက်ဳိးအနဲနဲ႔အမ်ား ..ရရွိခံစားရတတ္ေသာကာလလုိ႔ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ျခံဳငုံၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အဂၤါျဂိဳဟ္
ဟာ ..ဗုဒၶဟူးသားသမီးေတြကို ..ဒုကၡေပးမယ့္ျဂိဳဟ္ျဖစ္ျပီး တနလၤာနဲ႔ေသာၾကာျဂိဳဟ္ကေတာ့ ေကာင္းက်ဳိးေပးမယ့္
ျဂိဳဟ္မ်ားအျဖစ္ရပ္တည္ေနမယ့္ ခုနွစ္တစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း။


စီးပြားေရးရာ...........


စီးပြားေရးရာ ကိစၥေတြမွာ .... ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ပုိမုိက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္နုိင္ခြင့္ေတြ၊ အနာ
ဂတ္ရည္မွန္းခ်က္အတုိင္းလုပ္ေဆာင္နုိင္ခြင့္ေတြ ... ရရွိေစမယ့္ ခုနွစ္ကုိေရာက္ရွိေနပါျပီ။ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအ
တြက္....ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြထားခဲ့သမွ်ကုိ ...အေကာင္အထည္ေဖာ္နုိင္ ဖုိ႔ အခြင့္ေကာင္းေလးေတြ ရရွိလာတတ္
ေသာကာလျဖစ္တာမုိ႔....မူလဒသာ၊ သက္ခတ္၊ စသည္အားျဖင့္ အည့ံပုိင္းၾကံဳေနသူမ်ား မွအပ က်န္ဗုဒၶဟူးသား
သမီးမ်ားအဖုိ႔ ေကာင္းက်ဳိးေတြ ရရွိနုိင္မယ့္ကာလျဖစ္ပါေၾကာင္း။

စီးပြားေရးရာ နဲ႔ အက်ဳိးစီးပြားရွာေဖြမႈကိစၥ အ၀၀မွာ ပိုမို အားေကာင္းေစရန္အတြက္ ....တနဂၤေႏြေထာင့္ မွာ ေမျမိဳ႕ပန္းအစရွိတဲ့ ၾကာသာပေတးနံသင့္ ပန္း သုိ႔မဟုတ္ အညြန္႔အခက္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို အေရအတြက္အားျဖင့္
(၁၉)ခု ကပ္လႈပူေဇာ္ေပးသင့္ခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ အျဖဴေရာင္ကုိ အနဲငယ္ေရွာင္ျပီး အက်ဳိးစီးပြားရွာေဖြရင္ ပုိမိုသင့္
ေလ်ာ္ညီညြတ္ခ်ိန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ေမတၱာေရးရာ.............ေမတၱာေရးရာအေျခအေနမွာ ...ဒီတစ္နွစ္မွာ တနလၤာျဂိဳဟ္ရဲ႕ ေကာင္းေသာအေနအထားေၾကာင့္ ဗုဒၶဟူးသားသ
မီးမ်ားအဖုိ႔ ေမတၱာေရးနယ္ပယ္မွာ ထူးျခားတဲ့ေကာင္းက်ဳိးေလးေတြလညး္ျဖစ္ပြားလာတတ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ
ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ လူၾကီးမိဘမ်ား ေဆြမ်ဳိးအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား မွ ေနရာခ်ထားေပးေသာ ဖူးစာဖက္မ်ဳိးကုိ
ဆုံစည္းရတတ္ခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ ေသာ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ ...လူေလးစားခံရေလာက္တဲ့
လူအရုိေသေပးခံရေလာက္တဲ့ ေမတၱာဖက္ ဖူးစာဖက္မ်ဳိးနဲ႔ ၾကံဳဆုံရတတ္ခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုရွိတာကေတာ့ နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ ၾကာသာပေတးနံ ပ၊ဖ၊ဗ၊ဘ၊မ နဲ႔ မွည့္ေခၚထားသူမ်ားအတြက္မွာ
ေတာ့ ေမတၱၱာေရးမွာ အက်ဥ္းအက်ပ္အနဲငယ္န႔ဲ ရင္ဆုိင္ရဖုိ႔ရွိပါတယ္။


ကဲ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ ေမတၱာေရးကံဇာတာ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစဖုိ႔အတြက္ ... ေသာၾကာေထာင့္မွာ တနလၤာနံ
ၾကံ သုိ႔မဟုတ္ ကံေကာ္ညြန္႔ ၁၅ညြန္႔ကို ကပ္လႈသင့္ခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ခရမ္းျပာေရာင္ နဲ႔ အျဖဴေရာင္က ေမတၱာေရးကုိ အားေပးေသာကာလျဖစ္ျပီး ၊ ၀ါညိဳ ေရာင္ နဲ႔ နံ႔သာေရာင္ကေတာ့ အားနည္းေစတဲ့အေရာင္မ်ား
ျဖစ္တာမို႔ ေရွာင္ပါလုိ႔ပဲ။က်န္းမာေရးရာ ....ဒီတစ္နွစ္က်န္းမာေရးရာမွာေတာ့.......အေၾကာအခ်ဥ္နဲ႔ ၾကြက္သား ပုိင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါေ၀ဒနာအေပးတတ္ဆုံး
ကာလျဖစ္ျပီး၊ ခရီးသြားရင္းလာရင္းနဲ႔ က်န္းမာေရးထိခုိက္မႈၾကံဳဆုံရတတ္ေသာကာလလည္းျဖစ္လုိ႔ ဂရုစုိက္ၾကဖုိ႔
လုိအပ္ပါတယ္။ စေနနံအစားအစာမ်ားျဖစ္တဲ့ နုိ႔၊ ဒိန္ခဲ၊ေထာပတ္၊ႏြားသားကၽြဲသားမ်ားကုိ အစားအေသာက္ျပဳရာ
ကေန လည္း မက်န္းမမာစျဖစ္ပြားတတ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ တ၊ထ၊ဓ၊ဒ၊န နဲ႔ မွည့္ေခၚ
ထားေသာ( လင္းထြန္း၊ ေ၀မင္းတင့္၊ မူယာႏြယ္) စသည္ကဲ့သုိ႔ေသာ နာမည္ရွင္မ်ားအဖုိ႔ ...က်န္းမာေရးပုိမုိဂရု
စုိက္ၾကဖုိ႔လုိပါတယ္။

က်န္းမာေရးအေျခအေနတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ဒန္းညြန္႔ သုိ႔မဟုတ္ ထန္းညြန္႔
(၁၀)ညြန္႔ ကပ္လႈပူေဇာ္ေပးပါ။ အနက္ေရာင္ဟာက်န္းမာေရးအတြက္ အေနွာက္အယွက္ျပဳတတ္ေသာအေရာင္
ျဖစ္တာမုိ႔ေရွာင္ဖုိ႔ေတာ့လုိပါတယ္။ေနေရးထုိင္ေရး...........ေနေရးထုိင္ေရးက႑အတြက္ကေတာ့ ဒီတစ္နွစ္မွာ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားေနေရးထုိင္ေရးကံဇာတာေကာင္းမြန္
မႈရွိတဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ေနရာဌာနပုိင္းဆုိင္ရာျဂိဳဟ္အေနအထားေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ အမ်ားစုေသာ ဗုဒၶဟူး
သားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ေနရာေကာင္းရျခင္း၊ ဌာနေကာင္းရျခင္းမ်ားကို ခံစားၾကရပါလိမ့္မယ္။အခ်ဳိ႕ေသာဗုဒၶဟူးသား
သမီးမ်ားအဖုိ႔ မိဘဆရာသမား ဘုိးဘြားမ်ားထံမွ အေမြအနွစ္အေနနဲ႔ ဆက္ခံရရွိေသာ ေနရာထုိင္ခင္း ၊ ေနရာဌာ
နမ်ားရရွိနုိင္ေသာ ကာလမ်ဳိးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ ၾကာသာပေတးနံ ပ၊ဖ၊ဗ၊ဘ၊မ နဲ႔ မွည့္
ေခၚထားေသာ (ေ၀မင္းျဖိဳး၊ သင္းသင္းေမာ္၊ တုိးလင္းျမင့္) စေသာ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ေတာ့ ..မိမိတုိ႔
ဆက္ခံရရွိေသာ ေနရာဌာန၊ ေနရာထုိင္ခင္းအေပၚမွာ စိတ္ေက်နပ္မႈမရရွိဘဲ။ စိတ္အက်ဥ္းအက်ပ္မ်ား အနဲနဲ႔
အမ်ားျဖစ္ေပၚလာရတတ္ပါတယ္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ...ေနရာထုိင္ခင္း၊ နဲ႔ ေနေရးထုိင္ေရး ဆုိင္ရာ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားရရွိေစဖုိ႔အတြက္ ...ေသာၾကာေထာင့္မွာ ....ေက်ာက္ျပားခင္းျခင္း၊ ေရကုသုိလ္ျပဳျခင္းမ်ား ျပဳေပးသင့္တဲ့ကာလတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ထီကံစမ္းလုိသူမ်ားအတြက္ ..........ထီကံစမ္းလုိသူမ်ားအတြက္ ထီေပါက္ကံအား ၈၀%ေလာက္ရရွိေနေသာကာလမုိ႔ ထီထုိးကံစမ္းနုိင္ၾကပါတယ္။
မူလဒသာ သက္ခတ္အစရွိသည္တုိ႔ပါ ေကာင္းအားရွိျပီး အတိတ္ကံဒါနနုိးထခ်ိန္ၾကံဳေနသူမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ အမွန္
တစ္ကယ္ထီေပါက္နုိင္ေသာကာလျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ထီထုိးလုိပါက ....၆၅၂ ဂဏန္းမ်ားပါေအာင္
ထုိးသင့္ျပီး ထီမထုိးခင္....ေသာၾကာေထာင့္မွာ ေရကုသိုလ္အရင္ျပဳေပးသင့္ပါေၾကာင္း။


အနွစ္ခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္။ ဒီတစ္နွစ္ဟာ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားကို အရည္အေသြး တုိးျမင့္ေပးမယ့္ ကာလပါ။ ေခါင္း
ေဆာင္ျဖစ္ခြင့္ေတြ၊ ေရွ႕ တက္ျပီးဦးေဆာင္နုိင္ခြင့္ေတြေပးပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခုဂရုစုိက္ရမွာကေတာ့ .ေနာက္ကြယ္
ကေန၊ ေက်ာဘက္ကေန ဒုကၡေပးမယ့္ မျမင္ရတဲ့ရန္သူကို ဂရုစုိက္ပါ။ အရွက္တစ္ကြဲျဖစ္ဖုိ႔အလြန္လြယ္ကူေသာ
ကာလမုိ႔ အေနအထုိင္လည္းဆင္ျခင္ဖုိ႔လုိအပ္ေသာကာလျဖစ္ပါတယ္။ အကူညီေကာင္းေတြကေတာ့ အေသအ
ခ်ာကုိပဲရရွိတတ္ေသာကာလျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။


အားလုံးခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

ကုိစုိးမုိးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္ ကံဇာတာ (၁၃၇၂ခုနွစ္)

Friday, April 23, 2010အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္ ကံဇာတာ (၁၃၇၂ခုနွစ္)
အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္ ေကာဇာျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၇၂ခုနွစ္ အတြင္း ..တစ္ႏွစ္တာကံဇာတာအေနအထားမ်ားကို
ေအာက္ပါအတုိင္း က႑ခြဲျခား တင္ျပေပးအပ္ပါသည္။ေကာဇာခုနွစ္ နွင့္ ေန႔နံ


ေကာဇာခုနွစ္ ၁၃၇၂ခုနွစ္ ....အတြင္းမွာ အဂၤါသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ . .အနွိမ္ခံရတာ..၊ ျပစ္တင္ေျပာဆုိခံရတာ။ အျပစ္ေပးခံရတာမ်ဳိးေတြ နဲ႔ ...ၾကံဳေတြ႔ရတတ္ေသာအေနအထားမ်ားဆုိက္ေရာက္လာပါတယ္။ .. အဂၤါသားသမီး
မ်ားအေနနဲ႔ အက်ဥ္းအက်ပ္ေတြ အခက္အခဲေတြၾကားကေန ရုန္းထြက္ဖုိ႔ၾကိဳးစားၾကရမယ့္ကာလတစ္ခုအျဖစ္
အၾကမ္းအားျဖင့္ မွတ္ယူနုိင္ပါတယ္။ ယခင္နွစ္က အားၾကိဳးမာန္တက္ျဖစ္ေနျပီး ျဖတ္လက္တက္ၾကြေနသူေတြ
ေတာင္ သည္နွစ္ထဲမွာေတာ့ ...မၾကာမၾကာဆုိသလုိ ..ထုိင္းမိႈင္း အထီးက်န္သြားတတ္ခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ ေသာအဂၤါသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ...ေသဆုံးျခင္း၊ ေထာင္တန္းက်ျခင္း၊ မ်ားၾကံဳရတတ္သလုိ..အခ်ဳိ႕ေသာအဂၤါသားသ
မီးမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ ...နုိင္ငံရပ္ျခားေဒသမ်ား၊ ေ၀လံေခါင္သီေသာအရပ္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ရျခင္း၊ သာသနာ့ေဘာင္
သုိ႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရျခင္း စသည္ျဖင့္ လည္း ၾကံဳေတြ႔ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကေျပာရရင္ေတာ့ ဒီခုနွစ္ထဲမွာ ..
အတိတ္ကကုိယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ကံ သုိ႔တည္းမဟုတ္ မေကာင္းမႈအကုသုိလ္ကံ အက်ဳိးေပးတုိ႔ကို
ေရွာင္လႊဲမရ ရင္ဆုိင္ရေတာ့မယ္ကာလတစ္ခုျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။စီးပြားေရးရာ.........


စီးပြားေရးရာမွာ ဒီတစ္နွစ္အဖုိ႔ .....ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အနာခံျပီး အက်ဳိးအျမတ္ရွာေဖြရတတ္ေသာကာလျဖစ္လာပါ
တယ္။ ကုိယ္လုိခ်င္တာတစ္ခုခုကုိရဖုိ႔အတြက္ ...ပထမဆုံးကုိယ့္မွာ အထိခုိက္အနစ္နာခံရတာေတြ ၾကံဳလာရတတ္ခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေတာ့ ..ကုိယ္က အနာမခံပဲနဲ႔ အသာမစံရတတ္ေသာအခ်ိန္မ်ဳးိ
လုိ႔ဆုိနုိင္ပါတယ္။ အက်ဳိးစီးပြားရွာေဖြရမွာလည္း အတုိက္အခံနဲ႔ အျပိဳင္အဆုိင္မ်ားပါ ပါ၀င္လာတတ္ခ်ိန္ျဖစ္ပါ
တယ္။ ေကာင္းကြက္တစ္ခုကေတာ့ ကုိယ္က ေရွ႕ကေနထြက္ျပီး ဦးေဆာင္ခြင့္ရရွိတတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားရွာ
ေဖြရမွာ ... အျခားေကာင္းကြက္တစ္ခုကေတာ့ ..တစ္ကယ္အေရးၾကီးတဲ့လုပ္ကြက္ကုိင္ကြက္ေတြနဲ႔ ..အရည္အ
ေသြးကြာလတီေကာင္းတဲ့ အက်ဳိးစီးပြားရေပါက္မ်ဳိးေလးေတြ ရရွိတတ္ျခင္းပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ နာမည္အဖ်ားစာ
လုံးကုိ (ယ၊လ၊၀၊ရ) နဲ႔မွည့္ေခၚထားေသာ အဂၤါသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ..ပုိမုိေကာင္းက်ဳိးရရွိနုိင္ပါလိမ့္မယ္။


သည္တစ္နွစ္အဖုိ႔ အက်ဳိးစီးပြားပုိမုိတုိးတက္လုိသူမ်ားအတြက္ အဂၤါေထာင့္မွာ ...၀ါးညြန္႔ (၁၇ညြန္႔) ကုိ ကပ္လႈ
ေပးသင့္ျပီး...ေန႔စဥ္ ..သုဂေတာဂုဏ္ေတာ္ၾကီးကုိ အခ်ိန္ရတုိင္း ပြားမ်ားေပးသင့္ပါတယ္။


ေမတၱာေရးရာ


ေမတၱာေရးရာအေျခအေနကေတာ့ သည္တစ္နွစ္အတြင္းမွာ နွစ္မႊာအသည္း မခြာမခြဲပဲ..တစ္ေယာက္မကနဲ႔..
နွစ္ခြနွစ္ခု ခ်စ္မႈေပြရတတ္ေသာကာလမ်ဳိး ေရာက္ရွိလာပါျပီ။ မူလက သစၥာအလြန္ၾကီးသူေတြေတာင္ အေျခအ
ေနက ...ေမတၱာနွစ္ခုိင္ နဲ႔ သစၥာျပိဳင္ဖုိ႔ ဖန္တီးလာတတ္ေသာ ကာလမ်ဳိးဆုိၾကပါစုိ႔။ ရွာေဖြေနဆဲသူမ်ားအဖုိ႔လည္း
ဟုိတစ္ေယာက္လုိလုိ သည္တစ္ေယာက္လုိလုိ နဲ႔ ဇေ၀ဇ၀ါမၾကာခဏျဖစ္ရတတ္ေသာကာလပါ။ ေမတၱာေရးမွာ
ေရြးရခက္ၾကီး ျဖစ္တတ္တဲ့နွစ္မ်ဳိးမုိ႔ ....ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖုိ႔ရာလည္း ခက္ခဲရတတ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအဖုိ႔
ေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ျဖစ္သူမွာ သူတစ္ပါးကိစၥေတြၾကား ပါ၀င္ပတ္သက္ ကူညီရမႈမ်ားျပားေန
တတ္တာကို ေတြ႔ၾကံဳရတတ္ျပီး...၊ အကယ္လုိ႔မ်ား အမ်ဳိးသားအဂၤါသားအိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့....
ပထမ အျပင္ ဒုတိယ ဆုိတာပါ ..ရွိလာဖုိ႔လြယ္ကူလာေသာ ..ကာလမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ နာမည္အဖ်ား
စလုံးကုိ တနဂၤေႏြနံ (အ၊ ဥ) ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားေသာ အဂၤါသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ေမတၱာေရးရာ ဒြိဟမ်ား ...ပုိမုိၾကံဳ
ေတြ႔ရတတ္ပါေၾကာင္း။ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေမတၱာေရးရာမွာ ကံအားသာလာေစဖုိ႔အတြက္ ...တနလၤာေထာင့္မွာ အုန္းညြန္႔ ေျခာက္ညြန္႔ကို
ကပ္လႈသင့္ပါတယ္။ အျဖဴေရာင္ ဟာ ေမတၱာေရးရာကုိ အထူးအားေပးျပီး ခရမ္းျပာေရာင္ကေတာ့ ...ျပသနာရွာ
တတ္ေသာကာလျဖစ္ပါတယ္။က်န္းမာေရးရာ..........


က်န္းမာေရးရာအေျခအေနမွာ ဒီတစ္နွစ္ဟာ အဂၤါသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ဂရုစုိက္သင့္တဲ့ကာလမ်ဳးိျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
ဒီေနရာမွာ အနည္းငယ္အက်ယ္သေဘာထပ္မံေရးသားတင္ျပေပးသြားပါ့မယ္။ က်န္းမာေရးရာအေနအထားမွာ
အဂၤါသားသမီးေတြအတြက္ အဓိကက်တဲ့ ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ကို ..ဒီတစ္နွစ္မွာ အဂၤါျဂိဳဟ္က အေကာင္းေရာအဆုိးပါ
ေရာေထြးျပီး အင္အားျပဳထားတဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္။ အင္မတန္ခက္ခဲျပီးနားလည္ရခက္တဲ့အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္
ေသာ္လည္း ....ေသခ်ာခြဲျခားေ၀ဖန္ၾကည့္တဲ့အခါ....အဂၤါသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္တုိးတက္
လာေအာင္မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္မိသလုိ ..တဖက္ကလည္း က်န္းမာေရးထိခုိက္ေအာင္ မိမိတုိ႔ကုိယ္
တုိင္ပဲ လုံ႔လျပဳေဆာင္ရြက္မိတာမ်ဳိး ျဖစ္ပြားလာတတ္ေသာကာလျဖစ္ပါတယ္။ ပမာအားျဖင့္ ဆုိရရင္ ....ေရာဂါ
ျဖစ္မယ့္အစားအစာလည္းကုိယ္တုိင္စားသလုိ ..၊ ေရာဂါေပ်ာက္မယ့္ေဆး၀ါးကုိလည္း ကိုယ္တုိင္စားေသာက္ေန
ျခင္းမ်ဳိး ...ရွိလာနုိင္ေသာကာလျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါတယ္။ အျခားအားျဖင့္ကေတာ့ ....ေဆး၀ါးအစားအစာမ်ား
စားသုံးရာမွာ ...သတိျပဳ သင့္ေၾကာင္းအၾကံျပဳရပါမယ္။ ..

သည္ေကာဇာျမန္မာခုနွစ္မ်ဳိးထဲမွာေတာ့ အဂၤါသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေပေပေတေတ
ေနသူမ်ဳိးျဖစ္ပါေစ ...အနဲနဲ႔ အမ်ား ..ေဆးစစ္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးရာအတြက္ စစ္ေဆးရျခင္းမ်ဳိးေတြ ရွိလာ ၾကံဳလာ
ရတတ္ခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။


က်န္းမာေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ...ဗုဒၶဟူးေန႔ မွာ ဇီ၀ိတဒါနမ်ားျပဳေပးျခင္း၊ အသက္လႊတ္ယၾတာ
ျပဳေပးျခင္း၊ ေဆး၀ါးဒါနမ်ားျပဳေပးျခင္းမ်ား ကုိ ေဆာင္ရြက္သင့္ခ်ိန္ပါ။


ေနေရးထုိင္ေရး.....


ဒီနွစ္အတြက္ ေနေရးထုိင္ေရးက႑မွာ အဂၤါသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ အမ်ားစုဟာ ...အေကာင္းဘက္ကအေျခအေန
ၾကံဳတဲ့အခါ မိမိတုိ႔ေမြ ႔ေလ်ာ္ေသာ ေနရာဌာနမ်ဳိး ၊ မိမိ၀ါသနာနွင့္ ကုိက္ညီေသာ ေနရာဌာနမ်ဳိးမွာေနထုိင္ရတတ္
ခ်ိန္ကာလမ်ဳိးျဖစ္ျပီး ..၊ အဆုိးဘက္ကအေျခအေနၾကံဳတဲ့အခါမွာေတာ့ ...ေတာင္မေရာက္ ေျမာက္မေရာက္ ဇေကာဇကအေနအထားမ်ဳိးမွာေနုထိုင္ရတတ္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ ေသာအဂၤါသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ေတာ့...
ေနရာဌာနနွစ္မ်ဳိးမွာ ....ဟုိေနလုိက္သည္ေနလုိက္ ေနရတတ္ျခင္းမ်ဳဳိး ၾကံဳရတတ္သလုိ..၊ အခ်ဳိ႕ ေသာအဂၤါသားသ
မီးမ်ားအဖုိ႔လည္း ေနေရးထုိင္ေရးအတြက္ မေရရာမေသခ်ာေသာအေျခေနမ်ားၾကံဳရတတ္ပါတယ္။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနရာထုိင္ခင္း နဲ႔ ေနရာဌာန ဆ ုိင္ရာေကာင္းက်ဳိးမ်ားရရွိနုိင္ဖုိ႔အတြက္ .......တနလၤာေထာင့္မွာ
အုန္းညြန္႔ (၆)ညြန္႔ နဲ႔ အုတ္ခဲ (၆) လုံးကုိ ကပ္လႈပူေဇာ္ေပးသင့္ပါေၾကာင္း။ အျဖဴေရာင္ ဟာ ဒီတစ္နွစ္ အဖုိ႔ ေနရာထုိင္ခင္း နဲ႔ ေနေရးထုိင္ေရးကိစၥအ၀၀မွာ ေကာင္းက်ဳိးျပဳေပးျပီး ....ခရမ္းျပာေရာင္ကေတာ့ ....ဒုကၡေပး
တတ္တဲ့အေရာင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ထီကံစမ္းလုိသူမ်ားအတြက္ .....


ထီကံကို စမ္းလုိသူမ်ားအတြက္ကေတာ့ .....ဒီတစ္နွစ္မွာ ....မေပါက္ရင္ေနကေရာ။ ေပါက္ရင္ဆုၾကီး၀င္တတ္တဲ့ကာလျဖစ္ျပီး...ထီေပါက္ခဲ့ရင္လည္း ကုိယ့္ကိုကိုယ္သတိထားဖုိ႔လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။
ထီေပါက္တဲ့အခ်ိန္မွာပဲ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ထီေပါက္ျပီးခ်ိန္မွာပဲ....မေတာ္တဆထိခုိက္ရွနာျဖစ္ရတတ္တာမုိ႔ ...ဂရု
စုိက္ပါလုိ႔ပဲ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ ထီထုိးရန္အတြက္ကေတာ့ .... ၄၈ ဂဏန္းမ်ားကုိ ၅ဂဏန္းနဲ႔တြဲျပီး ထီကံစမ္းသင့္ပါ
တယ္။


အနွစ္ခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္ .....

ဒီတစ္နွစ္ဟာ အဂၤါသားသမီးမ်ားအားလုံးအတြက္ ...ေလာကဓံတရားကုိ အနဲနဲ႔အမ်ားဆုိသလုိ ရင္ဆုိင္ရမယ့္ကာ
လမ်ားျဖစ္ျပီး ၊ ကုိယ္လုိခ်င္တာကိုရဖုိ႔အတြက္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိေတာင္ မငဲ့ဘဲ ရွာေဖြၾကိဳးစားအားထုတ္မိေစဖုိ႔ ...အထူးတြန္းအားေပးတတ္ေသာ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးလည္းျဖစ္သည္။ အဂၤါသားသမီးမ်ား ထိေရာက္ေသာအကူညီ
ေကာင္းအခ်ဳိ႕လည္း ရရွိမည့္ကာလျဖစ္သည္။ ယခုနွစ္အတြက္ ...ခႏၶသုတ္ေတာ္ၾကီးကို ေန႔စဥ္မၾကာခဏရြတ္
ဖတ္ပူေဇာ္ေပးနုိင္ပါက.....အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးအေနအထားျဖစ္ပါလိမ့္မည္။


အားလုံးခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

ကုိစုိးမိုးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္ ...ကံဇာတာ (၁၃၇၂ခုနွစ္)

Wednesday, April 21, 2010တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္ ကံဇာတာ(၁၃၇၂ခုနွစ္)
ေကာဇာျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၇၂ခုနွစ္အတြင္း တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္ ..တစ္နွစ္တာ ကံဇာတာအေနအထားမ်ား ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္းက႑မ်ားခြဲျခားတင္ျပထားပါတယ္။ေကာဇာခုနွစ္ နွင့္ ေန႔နံ


ဒီေကာဇာခုနွစ္ကေတာ့ တနလၤာသားသမီးမ်ားကုိ အတိတ္ကံကုသုိလ္အက်ဳိးေပးေကာင္း အခ်ဳိ႕ ခံစားရရွိေစမယ့္
နွစ္ေကာင္းနွစ္ျမတ္တစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။ ဆရာသမားအျဖစ္ အၾကီးအကဲအျဖစ္ အသိမွတ္ျပဳဆက္ဆံတာ ၊
အရုိေသျပဳခံရတာ၊ အေလးအျမတ္ထားခံရတာမ်ဳိး ေကာင္းက်ဳိးေလးေတြလည္း တနလၤာသားသမီးအခ်ဳိ႕ အဖုိ႔ ခံ
စားရတတ္တဲ့ကာလမုိ႔ ...သာသနာ့ေဘာင္ကို တက္ခြင့္ရတာ၊ ရာထူးတုိးတာ၊ ဘြဲ႔ ထူး ဂုဏ္ထူးရတာမ်ဳိးေလးေတြ
လည္းၾကံဳရတတ္ေသာကာလတစ္ခုလုိ႔ ဆုိၾကပါစုိ႔ရဲ႕ ။စီးပြားေရးရာတနလၤာသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ေရာက္ဆဲျမန္မာခုနွစ္အတြင္း ..အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ ခဲရာခဲစစ္အေနအ
ထားအခ်ဳိ႕ ကုိ ၾကံဳေတြ႔ျဖတ္သန္းၾကရပါလိမ့္မယ္။ ခါတုိင္း အလြယ္တစ္ကူရွာလုိ႔ေဖြလု႔ိရေနသူေတြေတာင္ ခုနွစ္မွာ
ေတာ့ လက္ေပါက္ကပ္ကပ္ ခဲရာခဲစစ္အေနအထားအခ်ဳိ႕ ေပၚေပါက္ၾကံဳေတြ႔လာရတတ္ပါတယ္။ တနလၤာသားသ
မီးမ်ားရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားအ၀၀ဟာ အနီးမွာထက္ အေ၀းမွာ...၊ အတိမ္ထက္ အနက္မွာ ....ရွိေနတတ္ခ်ိန္မုိ႔ .လုံလကုိ
ခါတုိင္းထက္ပုိမုိစုိက္ထုတ္နုိင္မွေတာ္ကာၾကပါလိမ့္မယ္။ သုိ႔ေပမင့္ နုိင္ငံရပ္ျခားနဲ႔စပ္လ်ဥ္းျပီး အက်ဳးိစီးပြားရွာေဖြ
လုိသူမ်ား.. ေဗဒင္ပညာ စိတ္ပညာ .. ပရေလာကဆုိင္ရာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားနဲ႔ ...တရားထူးရွာေဖြလုိသူမ်ားအဖုိ႔
ေတာ့ သည္နွစ္ပုိင္းဟာ နွစ္ေကာင္းတစ္နွစ္လုိ႔ဆုိနုိင္ေလာက္ေအာင္ .. အခြင့္အခါသင့္ခ်ိန္ပါပဲ။ တနလၤာသားသ
မီးအမ်ားစုအဖုိ႔ ...တရားစခန္း၀င္ျခင္း၊ တရားဘာ၀နာအားထုတ္ျခင္း မ်ား ကုိ ျပဳခြင့္ရၾကပါလိမ့္မယ္။ စီးပြားေရး
ရာမွာ ေလာကီအက်ဳိးအစီးပြားထက္ ေလာကုတၱရာအက်ဳိးစီးပြားမ်ဳိးေတြ ပုိမိုတုိးပြားလာနုိင္ေသာ နွစ္ေကာင္း
မဂၤလာျဖစ္ပါေၾကာင္း။စီးပြားေရးရာ အက်ဳိးထက္သက္ေစရန္အတြက္ .......စေနေထာင့္မွာ ဇီးညြန္႔ သုိ႔မဟုတ္ ဇြန္ညြန္႕ (၈ညြန္႔) ကုိ ကပ္လႈေပးပါ။ ဘုရားေက်ာင္းကန္ေစတီပုထုိးမ်ားတြင္ ေ၀ရာ၀စၥကုသုိလ္မ်ားမ်ားျပဳေပးပါ။ အနက္ေရာင္သည္
ယခုနွစ္အဖုိ႔ ..စီးပြားေရးရာမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေပးေသာအေရာင္ျဖစ္သည္။ေမတၱာေရးရာ ......ေမတၱာေရးရာကေတာ့ .......အင္း ..သည္တစ္နွစ္ေတာ့ .အေျပာင္းအလည္းေတြမ်ားျပားလာတတ္ေသာကာလ
တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ မထင္မွတ္ထားတာေလးေတြေကာ....အေျပာင္းအလည္းနဲ႔ မတည္ျငိမ္မႈေလးေတြပါ ၾကံဳေတြ႔
လာရတတ္တဲ့ကာလမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ေမတၱာေရးရာကိစၥေတြမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလည္းရမႈအခ်ဳိ႕ ေပၚေပါက္လာတတ္
တာကိုလည္းျပဆုိပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာတနလၤာသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ခရီးသြားလာရင္းနဲ႔ ေမတၱာေရးရာဇာတ္လမ္း
ေလးေတြ ေပၚေပါက္ၾကံဳေတြ႔လာတတ္ေသာ ကာလလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာတနလၤာသားသမီးမ်ားအဖုိ႔
ေတာ့ ဥာဏ္ရည္ေကာင္း အေျပာေကာင္း ....တည္ျငိမ္မႈနဲတဲ့ခ်စ္သူမ်ဳိးနဲ႔ ဖူးစာဆုံဆည္းရတတ္ေသာကာလ
လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအဖုိ႔ေတာ့ ...အိမ္ေထာင္ဖက္ျဖစ္သူ ခရီးမၾကာခဏထြက္ေနရတာမ်ဳိး
ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ ထူးထူးျခားျခားဆုိသလုိ ....ျမင္ေတြ႔ရမွာကေတာ့ မိမိတုိ႔ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္ သုိ႔မဟုတ္
ခ်စ္သူ ဟာ သည္နွစ္ထဲမွာ ..ေျပာင္းျပန္လွန္လုိက္သည္ အက်င့္စရုိက္ စိတ္ေနစိတ္ထား တစ္ခုခုေျပာင္းလည္း
သြားတတ္တာမ်ဳိး ၾကံဳေတြ႔ရတတ္တာပါ။ေမတၱာေရးရာ အားေကာင္းေစရန္အတြက္ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ဒန္းညြန္႔ (၁၀ညြန္႔) နဲ႔ ထီး (၁၀လက္) ကပ္လႈေပး
ရပါမယ္။ အစိမ္းေရာင္ဟာ ေမတၱာေရးကို အားေပးျပီး ေရညိွစိမ္းေရာင္ ကေတာ့ ေမတၱာေရးကို ျပသနာနဲနဲလုပ္
တတ္ပါတယ္။က်န္းမာေရး...........က်န္းမာေရး ..အေနအထားမွာ ဒီတစ္နွစ္အဖုိ႔ တနလၤာသားသမီးမ်ား.. ဂရုစုိက္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ျဖစ္လုိက္တာနဲ႔
သာမန္ဖ်ားနာမ်ဳိးထက္ပုိတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးေတြျဖစ္လာနုိင္ပါတယ္။ ေရာဂါဆန္းမ်ဳိးေတြ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားတတ္
သလုိ ရုိးတြင္းခ်ဥ္ဆီအားနည္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ပြားတဲ့ ေ၀ဒနာမ်ဳိးေတြလည္း ျဖစ္ပြားလြယ္ေသာကာလျဖစ္ပါတယ္။
ထူးျခားတာကေတာ့ အခ်ဳိ႕ ေသာတနလၤာသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ေရာဂါတစ္စုံတစ္ရာျဖစ္ပြားလာတဲ့အခါ ..အတြက္
အခ်က္ တိမ္းေခ်ာ္ျပီး အနာတစ္ျခား ေဆးတစ္ျခားျဖစ္တတ္တာမ်ဳိး ..၊ ေရာဂါေ၀ဒနာကို စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္ရခက္
တာမ်ဳိးေပၚေပါက္လာနုိင္သလုိ.. အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း ...အစာမွားတာ ၊ ေဆးမွားတာ၊ ဒိတ္လြန္ရက္လြန္ေဆး
၀ါးေတြေၾကာင့္ ေဘးဥပဒ္ျဖစ္တတ္တာမ်ဳိးေလးေတြ ရွိတတ္တာမုိ႔ ဂရုစုိက္အပ္တဲ့ကာလျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပး
လုိက္ရပါတယ္။


က်န္းမာေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ .....စေနေန႔မွာ အသက္လႊတ္ျခင္း ယၾတာမ်ား၊ ေဆး၀ါးဒါနကုသုိလ္မ်ားျပဳေပးသင့္ပါတယ္။ အစ္ိမ္းေရာင္ ဟာ က်န္းမာေရးကို ပိုမုိအားနည္းေစတတ္တဲ့နွစ္မ်ဳိးမို႔
ေရွာင္နုိင္သမွ် ေရွာင္ဖုိ႔လည္း တုိက္တြန္းလိုက္ရပါေၾကာင္း။ေနေရးထုိင္ေရး ...ဒီတစ္နွစ္အဖုိ႔ကေတာ့ တနလၤာသားသမီးေတြ ရတနာပုံဆုိက္တဲ့ကာလလုိ႔ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ ဆုိနုိင္ပါျပီ။ ယခင္
နွစ္က ေနရာထုိင္ခင္း မတည္ျငိမ္ခဲ့သမွ် ၊ လူကလည္း ဂဏွာမျငိမ္ျဖစ္ခဲ့ရသမွ် ၊ ဒီတစ္နွစ္ေတာ့ ...အေမာေျပျပီး
ေနရာေကာင္းရျခင္း၊ ေနရာထုိင္ခင္းေကာင္းရျခင္း၊ ၾကံဳၾကိဳက္ရတတ္ေသာကာလ ေရာက္ရွိလာပါျပီ။ ၀န္ထမ္းမ်ားအဖုိ႔ ေနရာေကာင္း ၊ ဌာနေကာင္းရရွိလာနုိင္သလုိ....နုိင္ငံရပ္ျခားမွာ ေနထုိင္ခြင့္အတြက္ ၾကိဳးစားေန
သူမ်ားအဖုိ႔လည္း အမ်ားစုမွာ ကံေကာင္းေထာက္မမႈမ်ား ၾကံဳၾကိဳက္လာပါေတာ့မယ္။ ကုိယ္ဘာလုပ္လုပ္..ကုိယ့္
ကုိေထာက္ခံအားေပးမယ့္သူေတြကလည္း ေပါမ်ားလာမယ့္နွစ္တစ္နွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အမွီေကာင္း....နားခုိရာေကာင္းရရွိတတ္ေသာ နွစ္ေကာင္းတစ္နွစ္ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ေနေရးထုိင္ေရး ပုိမုိအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ .......ၾကာသာပေတးေထာင့္တြင္ သီးညြန္႔(၆)ညြန္႔ကို ကပ္လႈပါ။
အျပာေရာင္ ၊ ၀ါညိဳေရာင္ ၊ နံသာေရာင္မ်ား သည္ ေနေရးထုိင္ေရးအတြက္ အက်ဳိးျပဳျပီး လိေမၼာ္ေရာင္ကေတာ့
ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳတတ္တာမုိ႔ေရွာင္ပါ။ထီကံစမ္းလုိသူမ်ားအတြက္ ...ထီကံစမ္းမယ္ဆုိရင္ေတာ့ .....သင့္ အဆင့္မွာရွိပါတယ္။ အားအေကာင္းလွခ်ည္းမဟုတ္ေပမယ့္ အခ်ဳိ႕ ေသာ..
တနလၤာသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ အတိတ္ကံကုသုိလ္အရ ..ေသဆုံးသူဆီမွရရွိေသာဥစၥာပစၥည္းမ်ဳိးတုိ႔ရရွိျခင္း၊
ေကာက္ရျခင္း၊ အေလအလြင့္မ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ခံစားရျခင္း၊ ထီေပါက္ျခင္းၾကံဳရတတ္ေသာကာလလည္းျဖစ္
ပါတယ္။ ထီ၀ါသနာပါသူမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ ... ၃၇ ၊ ၃၀၊ အတြဲမ်ားကို ၅၆ဂဏန္းမ်ားနဲ႔တြဲစပ္ထုိးသင့္ပါတယ္။


ထီထုိးေတာ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အနက္ေရာင္ကုိသာ၀တ္သြားေပေတာ့ဗ်ဳိ႕ ။ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

ကုိစုိးမိုးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္ ကံဇာတာ (၁၃၇၂ခုနွစ္)

Tuesday, April 20, 2010တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္ကံဇာတာ (၁၃၇၂ခုနွစ္)

ေကာဇာျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၇၂ခုနွစ္အတြင္း တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္နွစ္တာကံဇာတာကုိ ေအာက္ပါ
အတုိင္း က႑ခြဲျခားတင္ျပေပးထားပါတယ္။ေကာဇာခုနွစ္ နွင့္ ေန႔နံဒီေကာဇာခုနွစ္မွာေတာ့ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ၾကားေန၀ါဒကုိ လက္ကုိင္ျပဳရမယ့္ ကာလျဖစ္လာပါတယ္။
တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ကိစၥအေၾကာင္းအရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ..ၾကားကေန ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး
ရတတ္ပါတယ္။ ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ ..ကံအားသာေသာ ခုနွစ္မ်ဳိးျဖစ္ျပီး ...နာမည္အားေကာင္းရင္ေကာင္းသလုိ
အခ်ဳိ႕ လည္းေတာ္ေတာ္အက်ဳိးေပးတဲ့နွစ္အျဖစ္ ၾကံဳေတြ႔ျဖတ္သန္းသြားၾကရပါလိမ့္မယ္။ စပ္တူရွယ္ယာအက်ဳိး
မေပးတာ ...မျမင္ရတဲ့ေထာင့္ကေန ရန္သူက တုိက္ခုိက္တာခံရတာမ်ဳိးကလြဲလုိ႔ အမ်ားအားျဖင့္ကေတာ ့...
ကံဇာတာေကာင္းမြန္ၾကမယ့္ နွစ္ေကာင္းတစ္နွစ္လုိ႔ပဲဆုိၾကပါစုိ႔။စီးပြားေရးဒီနွစ္ကေတာ့ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ အသက္ေမြးမႈအေနအထားေတြ အသီးသီးတုိးတက္ၾကမယ့္နွစ္ကာလ
မ်ဳိးျဖစ္တယ္လုိ႔ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ယုတ္စြအဆုံး မနွစ္က လုပ္သမွ် ရွာေဖြသမွ် အခက္အခဲေတြ
မ်ားျပားခဲ့သူေတြေတာင္ သည္နွစ္ပုိင္းမွာေတာ့ အလုိလုိ ရွာလု႔ိရ ေဖြလုိ႔ရ လာတတ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႔ေသာ တနဂၤေႏြ
သားသမီးမ်ား အသက္ေမြးမႈအလုပ္အကုိင္ အေမြဆက္ခံရျခင္း၊ ေငြေၾကးအေမြအနွစ္ ဆက္ခံရျခင္းမ်ဳိးၾကံဳေတြ႔
ရပါလိမ့္မယ္။ အထူးသျဖင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ (က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊င) နဲ႔ မွည့္ေခၚထားေသာ ေအာင္ခုိင္၊ ေအးေအးခင္၊ ေအာင္ကုိကို စေသာ အမည္ရွင္မ်ားအဖုိ႔ ပုိမုိ အားသာျပီး ကံအားသာေသာကာလမ်ားျဖစ္လာ
နုိင္ပါတယ္။ သက္ခတ္ ၊ ျဂိဳဟ္အိပ္ ၊ဒသာ စသည္တုိ႔မ်ားပါေကာင္းခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့အတုိင္းထက္အလြန္ဆုိပါ
ေတာ့။


စီးပြားေရးရာေျဖာင့့္ျဖဴးေအာင္ ......


စီးပြားေရး အသက္ေမြးမႈအလုပ္အကုိင္ေရးရာ တုိ႔အတြက္ ကံဇာတာပိုမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစခ်င္တယ္
ဆုိရင္ေတာ့ ေသာၾကာေထာင့္မွာေရလႈပါ။ အျဖဴေရာင္ဟာ စီးပြားလာဘ္ေခၚ ( ဒီနွစ္အတြက္ )အေနအေတာ္ဆုံး
အေရာင္ျဖစ္လာပါတယ္။ နံသာေရာင္ ကုိေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စီးပြားေရးရာအတြက္ေရွာင္အပ္ေသာကာလမ်ား
ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ေမတၱာေရးရာေမတၱာေရးရာကေတာ့ သည္လုိခုနွစ္မ်ဳိးက အင္မတန္အားၾကီးလာတတ္တဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္။ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ပညာတတ္ အသုိက္အ၀န္းၾကီးထဲက ဖူးစာဖက္မ်ဳိးေပၚေပါက္လာတတ္ပါတယ္။ လူသိမ်ားျပီး ထင္ရွားတဲ့သူနဲ႔ ဖူးစာဆုံဆည္းရတတ္ပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့အားလုံးအတြက္ ေယ်ဘုယ်ေဟာ
ကိန္းေတြမုိ႔ အမ်ားစုအတြက္ေလာက္သာရည္ရြယ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ ...သဟ၊နဲအဆုံးသတ္မွည့္ေခၚထားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ခ်စ္မႈေရးရာနဲ႔ လုံးေထြးျပီး ပင္ပန္းရတတ္တဲ့ကာလျဖစ္ပါ
တယ္။ ခ်စ္သူအတြက္မိမိမွာလည္း ပင္ပန္းရတာ။ ဂုဏ္သိကၡါညိဳးငယ္ရတာေလးေတြလည္းျဖစ္ပြားၾကံဳေတြ႔ရ
တတ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအဖုိ႔ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အိမ္ေထာင္ဖက္အတြက္မိမိက အနစ္နာခံေပးရ
တတ္ပါတယ္။အိမ္ေထာင္ေရးရာကံဇာတာတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ...


ၾကာသာပေတးေထာင့္မွာ .. သီးညြန္႔ အေမႊးနံ႔သာ စသည္တုိ႔ကို ကပ္လႈပါ။ ေမတၱာသုတ္ေတာ္ကုိ ၂၁ေခါက္တိတိ
ၾကာသာပေတးေထာင့္မွာ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါ။ ဒီတစ္နွစ္ကေတာ့ ၀ါညိဳေ၇ာင္ ၊ နံသာေရာင္ ေတြက ေမတၱာေရးရာကုိ အထူးပံ႔ပုိးေပးတတ္ျပီး လိေမၼာ္ေရာင္က ဆုိးက်ဳိး ေပးမယ့္ နွစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါေၾကာင္း။
က်န္းမာေရးရာ ....အမ်ားစုေသာ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ က်န္းမာေရးရာတုိးတက္ေကာင္းမြန္မႈရွိမယ့္နွစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ အနာ
က်က္လြယ္ျပီး ..ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းလြယ္ကူေသာ နွစ္ေကာင္းမ်ဳိးမွာေရာက္ရွိလာတာေၾကာင့္ အမ်ားစုအဖုိ႔ က်န္း
မာေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္ပါမယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံး ကုိ ပ၊ဖ၊ဗ၊ဘ၊မ နဲ႔ မွည့္ေခၚထားသူမ်ားအဖုိ႔
ေတာ့ က်န္းမာေရးမွာ ခ်ဳခ်ာနုိင္ပါတယ္။ ကဂ်ီကေဂ်ာင္နဲနဲမ်ားလာနုိင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဒီခုနွစ္မ်ဳိးဟာ
မ်ဳိးရုိးလုိက္တဲ့ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ား၊ အဆီဓါတ္လြန္ကဲမႈေၾကာင့္ျဖစ္ပြားတတ္ေသာေရာဂါဘယမ်ား၊ ေဖာေယာင္
တတ္၊ ျပန္႔ကားၾကီးထြားလြယ္ေသာ ေရာဂါဘယမ်ားကုိ ျဖစ္ပြားရန္တြန္းအားေပးတတ္ပါတယ္။ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ က်န္းမာေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ .....ေသာၾကာေထာင့္မွာ ေရလႈပါ။ ေသာၾကာေန႔
မွာ ..ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း မွာ ေဖ်ာ္ရည္ ေရသန္႔စသည္တုိ႔ကပ္လႈပူေဇာ္ေပးပါ။ အျဖဴေရာင္ဟာက်န္းမာေရး
ကုိအေထာက္အကူျပဳမွာျဖစ္ျပီး ၊ နံ႔သာေရာင္ကေတာ့ က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္ေစတတ္ပါတယ္။ေနေရးထုိင္ေရး ..........သည္တစ္နွစ္ကေတာ့ တနဂၤေႏြသားသမီးေတြအဖုိ႔ အျမင့္မွာေနရမယ့္ကာလပါပဲ။ (ဟုိဆရာေနာက္သလုိေပါ့..
အျမင့္မွာေနရဆုိ ပန္းရံဆရာကုိးဗ် ဆုိတာလုိေပါ့။ ... ဥမ္းေပၚကကုိ မဆင္းရပါဘူးဗ်ာတဲ့။ ) အတည္ဆက္ေဟာ
ေပးရရင္ေတာ့ အခ်ဳိ႕ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအဖုိ႔ ရာထူးဌာန ျမင့္မားသြားနုိင္တဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ေနရာအျမင့္မွာ
ေနရတတ္ခ်ိန္ျဖစ္လုိ႔ ...ရန္ကုန္လုိ ေနရာမ်ဳိးမွာေတာ့ သိပ္မဟန္လွပါဘူး။ အထက္ေရာက္ေလ ဆင္းရတက္ရ
ေဟာဟဲဆုိက္ေလေလပါပဲ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနရာေကာင္းနဲ႔ ....အဆင့္အတန္းရွိတဲ့ေနရာမ်ဳိးကုိ ရရွိတတ္ေသာ
ကာလျဖစ္ပါေၾကာင္း။ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ အမ်ားစုေသာ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား ျပည္ပမွာေရာက္ရွိေနသူမ်ား ေနေရးထုိင္ေရး နဲ႔ ေနထုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာေတြမွာ ကံေကာင္းမႈရွိလာပါမယ္။ေနရာထုိင္ခင္းကံ ပုိမုိေကာင္းေစလုိပါက ....အဂၤါေထာင့္မွာ ... ရဲယုိ ညြန္႔ (၁၂ညြန္႔) ကပ္လႈပါ။ အနီရဲရဲအေရာင္ဟာ ေနရာထုိင္ခင္း နဲ႔ပတ္သက္ျပီးကံေကာင္းတုိးတက္ေစတတ္ေသာကာလျဖစ္ပါတယ္။ထီကံစမ္းလုိသူမ်ားအတြက္ ....ထုိးသင့္တဲ့နွစ္မ်ဳိးပါပဲ။ ဓနျဂိဳဟ္ေကာ လာဘ္ျဂိဳဟ္ပါ အားေကာင္းတဲ့ကာလမုိ႔ ထီထုိးၾကေပေတာ့ဗ်ာလုိ႔ ဆုိေလာက္ပါတယ္။ မူလကံဇာတာပါအားေကာင္းၾကသူမ်ားအဖုိ႔ သည္တစ္နွစ္ထဲမွာ ထီေပါက္ျခင္း၊ ထီေပါက္
သကဲ့သုိ႔ကံေကာင္းျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႔လာရနုိင္ပါတယ္။ ထီကံစမ္းလုိသူမ်ားအဖုိ႔ ... အထူးသျဖင့္ ၅ဂဏန္းပါေအာင္ ကံစမ္းပါ။ အကၡရာကေတာ့ ပ၊ဖ၊ဗ၊ဘ၊မ ကုိ အဓိက ထားျပီးထုိးပါ။ ၉၅၊ ၂၅၊ ၂၉၊ အတြဲမ်ားနဲ႔
ကံစမ္းနုိင္ၾကပါတယ္။ အတိတ္ကဒါနရွိခဲ့သူမ်ား ...ခံစားရမယ့္နွစ္မ်ဳိးပါပဲ။အနွစ္ခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္။ ။ ယခုေရာက္ရွိျမန္မာခုနွစ္ဟာ တနဂၤေႏြသားသမီးအမ်ားစုအဖုိ႔ ကံေကာင္း
ေထာက္မမႈအထူးမ်ားျပားေစမယ့္ကာလျဖစ္ျပီး ...နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ အဂၤါနံ စ၊ဆ၊ဇ၊စ်၊ည နဲ႔မွည့္ေခၚထားသူ
မ်ားအဖုိ႔ေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ပ်က္ျပားမႈအခ်ဳိ႕ ၾကံဳေတြ႔ရမယ့္နွစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အမ်ားစု
အတြက္ေတာ့ ကံအားသာမႈရွိသျဖင့္ ေက်နပ္ဖြယ္ရာနွစ္တစ္နွစ္ျဖစ္လာနုိင္ပါေၾကာင္း။ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

ကုိစုိးမိုးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB