တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္ ကံဇာတာ (၁၃၇၂ခုနွစ္)

Tuesday, April 20, 2010တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္ကံဇာတာ (၁၃၇၂ခုနွစ္)

ေကာဇာျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၇၂ခုနွစ္အတြင္း တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္နွစ္တာကံဇာတာကုိ ေအာက္ပါ
အတုိင္း က႑ခြဲျခားတင္ျပေပးထားပါတယ္။ေကာဇာခုနွစ္ နွင့္ ေန႔နံဒီေကာဇာခုနွစ္မွာေတာ့ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ၾကားေန၀ါဒကုိ လက္ကုိင္ျပဳရမယ့္ ကာလျဖစ္လာပါတယ္။
တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ကိစၥအေၾကာင္းအရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ..ၾကားကေန ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး
ရတတ္ပါတယ္။ ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ ..ကံအားသာေသာ ခုနွစ္မ်ဳိးျဖစ္ျပီး ...နာမည္အားေကာင္းရင္ေကာင္းသလုိ
အခ်ဳိ႕ လည္းေတာ္ေတာ္အက်ဳိးေပးတဲ့နွစ္အျဖစ္ ၾကံဳေတြ႔ျဖတ္သန္းသြားၾကရပါလိမ့္မယ္။ စပ္တူရွယ္ယာအက်ဳိး
မေပးတာ ...မျမင္ရတဲ့ေထာင့္ကေန ရန္သူက တုိက္ခုိက္တာခံရတာမ်ဳိးကလြဲလုိ႔ အမ်ားအားျဖင့္ကေတာ ့...
ကံဇာတာေကာင္းမြန္ၾကမယ့္ နွစ္ေကာင္းတစ္နွစ္လုိ႔ပဲဆုိၾကပါစုိ႔။စီးပြားေရးဒီနွစ္ကေတာ့ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ အသက္ေမြးမႈအေနအထားေတြ အသီးသီးတုိးတက္ၾကမယ့္နွစ္ကာလ
မ်ဳိးျဖစ္တယ္လုိ႔ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ယုတ္စြအဆုံး မနွစ္က လုပ္သမွ် ရွာေဖြသမွ် အခက္အခဲေတြ
မ်ားျပားခဲ့သူေတြေတာင္ သည္နွစ္ပုိင္းမွာေတာ့ အလုိလုိ ရွာလု႔ိရ ေဖြလုိ႔ရ လာတတ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႔ေသာ တနဂၤေႏြ
သားသမီးမ်ား အသက္ေမြးမႈအလုပ္အကုိင္ အေမြဆက္ခံရျခင္း၊ ေငြေၾကးအေမြအနွစ္ ဆက္ခံရျခင္းမ်ဳိးၾကံဳေတြ႔
ရပါလိမ့္မယ္။ အထူးသျဖင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ (က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊င) နဲ႔ မွည့္ေခၚထားေသာ ေအာင္ခုိင္၊ ေအးေအးခင္၊ ေအာင္ကုိကို စေသာ အမည္ရွင္မ်ားအဖုိ႔ ပုိမုိ အားသာျပီး ကံအားသာေသာကာလမ်ားျဖစ္လာ
နုိင္ပါတယ္။ သက္ခတ္ ၊ ျဂိဳဟ္အိပ္ ၊ဒသာ စသည္တုိ႔မ်ားပါေကာင္းခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့အတုိင္းထက္အလြန္ဆုိပါ
ေတာ့။


စီးပြားေရးရာေျဖာင့့္ျဖဴးေအာင္ ......


စီးပြားေရး အသက္ေမြးမႈအလုပ္အကုိင္ေရးရာ တုိ႔အတြက္ ကံဇာတာပိုမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစခ်င္တယ္
ဆုိရင္ေတာ့ ေသာၾကာေထာင့္မွာေရလႈပါ။ အျဖဴေရာင္ဟာ စီးပြားလာဘ္ေခၚ ( ဒီနွစ္အတြက္ )အေနအေတာ္ဆုံး
အေရာင္ျဖစ္လာပါတယ္။ နံသာေရာင္ ကုိေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စီးပြားေရးရာအတြက္ေရွာင္အပ္ေသာကာလမ်ား
ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ေမတၱာေရးရာေမတၱာေရးရာကေတာ့ သည္လုိခုနွစ္မ်ဳိးက အင္မတန္အားၾကီးလာတတ္တဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္။ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ပညာတတ္ အသုိက္အ၀န္းၾကီးထဲက ဖူးစာဖက္မ်ဳိးေပၚေပါက္လာတတ္ပါတယ္။ လူသိမ်ားျပီး ထင္ရွားတဲ့သူနဲ႔ ဖူးစာဆုံဆည္းရတတ္ပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့အားလုံးအတြက္ ေယ်ဘုယ်ေဟာ
ကိန္းေတြမုိ႔ အမ်ားစုအတြက္ေလာက္သာရည္ရြယ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ ...သဟ၊နဲအဆုံးသတ္မွည့္ေခၚထားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ခ်စ္မႈေရးရာနဲ႔ လုံးေထြးျပီး ပင္ပန္းရတတ္တဲ့ကာလျဖစ္ပါ
တယ္။ ခ်စ္သူအတြက္မိမိမွာလည္း ပင္ပန္းရတာ။ ဂုဏ္သိကၡါညိဳးငယ္ရတာေလးေတြလည္းျဖစ္ပြားၾကံဳေတြ႔ရ
တတ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအဖုိ႔ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အိမ္ေထာင္ဖက္အတြက္မိမိက အနစ္နာခံေပးရ
တတ္ပါတယ္။အိမ္ေထာင္ေရးရာကံဇာတာတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ...


ၾကာသာပေတးေထာင့္မွာ .. သီးညြန္႔ အေမႊးနံ႔သာ စသည္တုိ႔ကို ကပ္လႈပါ။ ေမတၱာသုတ္ေတာ္ကုိ ၂၁ေခါက္တိတိ
ၾကာသာပေတးေထာင့္မွာ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါ။ ဒီတစ္နွစ္ကေတာ့ ၀ါညိဳေ၇ာင္ ၊ နံသာေရာင္ ေတြက ေမတၱာေရးရာကုိ အထူးပံ႔ပုိးေပးတတ္ျပီး လိေမၼာ္ေရာင္က ဆုိးက်ဳိး ေပးမယ့္ နွစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါေၾကာင္း။
က်န္းမာေရးရာ ....အမ်ားစုေသာ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ က်န္းမာေရးရာတုိးတက္ေကာင္းမြန္မႈရွိမယ့္နွစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ အနာ
က်က္လြယ္ျပီး ..ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းလြယ္ကူေသာ နွစ္ေကာင္းမ်ဳိးမွာေရာက္ရွိလာတာေၾကာင့္ အမ်ားစုအဖုိ႔ က်န္း
မာေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္ပါမယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံး ကုိ ပ၊ဖ၊ဗ၊ဘ၊မ နဲ႔ မွည့္ေခၚထားသူမ်ားအဖုိ႔
ေတာ့ က်န္းမာေရးမွာ ခ်ဳခ်ာနုိင္ပါတယ္။ ကဂ်ီကေဂ်ာင္နဲနဲမ်ားလာနုိင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဒီခုနွစ္မ်ဳိးဟာ
မ်ဳိးရုိးလုိက္တဲ့ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ား၊ အဆီဓါတ္လြန္ကဲမႈေၾကာင့္ျဖစ္ပြားတတ္ေသာေရာဂါဘယမ်ား၊ ေဖာေယာင္
တတ္၊ ျပန္႔ကားၾကီးထြားလြယ္ေသာ ေရာဂါဘယမ်ားကုိ ျဖစ္ပြားရန္တြန္းအားေပးတတ္ပါတယ္။ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ က်န္းမာေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ .....ေသာၾကာေထာင့္မွာ ေရလႈပါ။ ေသာၾကာေန႔
မွာ ..ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း မွာ ေဖ်ာ္ရည္ ေရသန္႔စသည္တုိ႔ကပ္လႈပူေဇာ္ေပးပါ။ အျဖဴေရာင္ဟာက်န္းမာေရး
ကုိအေထာက္အကူျပဳမွာျဖစ္ျပီး ၊ နံ႔သာေရာင္ကေတာ့ က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္ေစတတ္ပါတယ္။ေနေရးထုိင္ေရး ..........သည္တစ္နွစ္ကေတာ့ တနဂၤေႏြသားသမီးေတြအဖုိ႔ အျမင့္မွာေနရမယ့္ကာလပါပဲ။ (ဟုိဆရာေနာက္သလုိေပါ့..
အျမင့္မွာေနရဆုိ ပန္းရံဆရာကုိးဗ် ဆုိတာလုိေပါ့။ ... ဥမ္းေပၚကကုိ မဆင္းရပါဘူးဗ်ာတဲ့။ ) အတည္ဆက္ေဟာ
ေပးရရင္ေတာ့ အခ်ဳိ႕ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအဖုိ႔ ရာထူးဌာန ျမင့္မားသြားနုိင္တဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ေနရာအျမင့္မွာ
ေနရတတ္ခ်ိန္ျဖစ္လုိ႔ ...ရန္ကုန္လုိ ေနရာမ်ဳိးမွာေတာ့ သိပ္မဟန္လွပါဘူး။ အထက္ေရာက္ေလ ဆင္းရတက္ရ
ေဟာဟဲဆုိက္ေလေလပါပဲ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနရာေကာင္းနဲ႔ ....အဆင့္အတန္းရွိတဲ့ေနရာမ်ဳိးကုိ ရရွိတတ္ေသာ
ကာလျဖစ္ပါေၾကာင္း။ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ အမ်ားစုေသာ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား ျပည္ပမွာေရာက္ရွိေနသူမ်ား ေနေရးထုိင္ေရး နဲ႔ ေနထုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာေတြမွာ ကံေကာင္းမႈရွိလာပါမယ္။ေနရာထုိင္ခင္းကံ ပုိမုိေကာင္းေစလုိပါက ....အဂၤါေထာင့္မွာ ... ရဲယုိ ညြန္႔ (၁၂ညြန္႔) ကပ္လႈပါ။ အနီရဲရဲအေရာင္ဟာ ေနရာထုိင္ခင္း နဲ႔ပတ္သက္ျပီးကံေကာင္းတုိးတက္ေစတတ္ေသာကာလျဖစ္ပါတယ္။ထီကံစမ္းလုိသူမ်ားအတြက္ ....ထုိးသင့္တဲ့နွစ္မ်ဳိးပါပဲ။ ဓနျဂိဳဟ္ေကာ လာဘ္ျဂိဳဟ္ပါ အားေကာင္းတဲ့ကာလမုိ႔ ထီထုိးၾကေပေတာ့ဗ်ာလုိ႔ ဆုိေလာက္ပါတယ္။ မူလကံဇာတာပါအားေကာင္းၾကသူမ်ားအဖုိ႔ သည္တစ္နွစ္ထဲမွာ ထီေပါက္ျခင္း၊ ထီေပါက္
သကဲ့သုိ႔ကံေကာင္းျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႔လာရနုိင္ပါတယ္။ ထီကံစမ္းလုိသူမ်ားအဖုိ႔ ... အထူးသျဖင့္ ၅ဂဏန္းပါေအာင္ ကံစမ္းပါ။ အကၡရာကေတာ့ ပ၊ဖ၊ဗ၊ဘ၊မ ကုိ အဓိက ထားျပီးထုိးပါ။ ၉၅၊ ၂၅၊ ၂၉၊ အတြဲမ်ားနဲ႔
ကံစမ္းနုိင္ၾကပါတယ္။ အတိတ္ကဒါနရွိခဲ့သူမ်ား ...ခံစားရမယ့္နွစ္မ်ဳိးပါပဲ။အနွစ္ခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္။ ။ ယခုေရာက္ရွိျမန္မာခုနွစ္ဟာ တနဂၤေႏြသားသမီးအမ်ားစုအဖုိ႔ ကံေကာင္း
ေထာက္မမႈအထူးမ်ားျပားေစမယ့္ကာလျဖစ္ျပီး ...နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ အဂၤါနံ စ၊ဆ၊ဇ၊စ်၊ည နဲ႔မွည့္ေခၚထားသူ
မ်ားအဖုိ႔ေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ပ်က္ျပားမႈအခ်ဳိ႕ ၾကံဳေတြ႔ရမယ့္နွစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အမ်ားစု
အတြက္ေတာ့ ကံအားသာမႈရွိသျဖင့္ ေက်နပ္ဖြယ္ရာနွစ္တစ္နွစ္ျဖစ္လာနုိင္ပါေၾကာင္း။ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

ကုိစုိးမိုးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB