တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္ ...ကံဇာတာ (၁၃၇၂ခုနွစ္)

Wednesday, April 21, 2010တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္ ကံဇာတာ(၁၃၇၂ခုနွစ္)
ေကာဇာျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၇၂ခုနွစ္အတြင္း တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္ ..တစ္နွစ္တာ ကံဇာတာအေနအထားမ်ား ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္းက႑မ်ားခြဲျခားတင္ျပထားပါတယ္။ေကာဇာခုနွစ္ နွင့္ ေန႔နံ


ဒီေကာဇာခုနွစ္ကေတာ့ တနလၤာသားသမီးမ်ားကုိ အတိတ္ကံကုသုိလ္အက်ဳိးေပးေကာင္း အခ်ဳိ႕ ခံစားရရွိေစမယ့္
နွစ္ေကာင္းနွစ္ျမတ္တစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။ ဆရာသမားအျဖစ္ အၾကီးအကဲအျဖစ္ အသိမွတ္ျပဳဆက္ဆံတာ ၊
အရုိေသျပဳခံရတာ၊ အေလးအျမတ္ထားခံရတာမ်ဳိး ေကာင္းက်ဳိးေလးေတြလည္း တနလၤာသားသမီးအခ်ဳိ႕ အဖုိ႔ ခံ
စားရတတ္တဲ့ကာလမုိ႔ ...သာသနာ့ေဘာင္ကို တက္ခြင့္ရတာ၊ ရာထူးတုိးတာ၊ ဘြဲ႔ ထူး ဂုဏ္ထူးရတာမ်ဳိးေလးေတြ
လည္းၾကံဳရတတ္ေသာကာလတစ္ခုလုိ႔ ဆုိၾကပါစုိ႔ရဲ႕ ။စီးပြားေရးရာတနလၤာသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ေရာက္ဆဲျမန္မာခုနွစ္အတြင္း ..အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ ခဲရာခဲစစ္အေနအ
ထားအခ်ဳိ႕ ကုိ ၾကံဳေတြ႔ျဖတ္သန္းၾကရပါလိမ့္မယ္။ ခါတုိင္း အလြယ္တစ္ကူရွာလုိ႔ေဖြလု႔ိရေနသူေတြေတာင္ ခုနွစ္မွာ
ေတာ့ လက္ေပါက္ကပ္ကပ္ ခဲရာခဲစစ္အေနအထားအခ်ဳိ႕ ေပၚေပါက္ၾကံဳေတြ႔လာရတတ္ပါတယ္။ တနလၤာသားသ
မီးမ်ားရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားအ၀၀ဟာ အနီးမွာထက္ အေ၀းမွာ...၊ အတိမ္ထက္ အနက္မွာ ....ရွိေနတတ္ခ်ိန္မုိ႔ .လုံလကုိ
ခါတုိင္းထက္ပုိမုိစုိက္ထုတ္နုိင္မွေတာ္ကာၾကပါလိမ့္မယ္။ သုိ႔ေပမင့္ နုိင္ငံရပ္ျခားနဲ႔စပ္လ်ဥ္းျပီး အက်ဳးိစီးပြားရွာေဖြ
လုိသူမ်ား.. ေဗဒင္ပညာ စိတ္ပညာ .. ပရေလာကဆုိင္ရာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားနဲ႔ ...တရားထူးရွာေဖြလုိသူမ်ားအဖုိ႔
ေတာ့ သည္နွစ္ပုိင္းဟာ နွစ္ေကာင္းတစ္နွစ္လုိ႔ဆုိနုိင္ေလာက္ေအာင္ .. အခြင့္အခါသင့္ခ်ိန္ပါပဲ။ တနလၤာသားသ
မီးအမ်ားစုအဖုိ႔ ...တရားစခန္း၀င္ျခင္း၊ တရားဘာ၀နာအားထုတ္ျခင္း မ်ား ကုိ ျပဳခြင့္ရၾကပါလိမ့္မယ္။ စီးပြားေရး
ရာမွာ ေလာကီအက်ဳိးအစီးပြားထက္ ေလာကုတၱရာအက်ဳိးစီးပြားမ်ဳိးေတြ ပုိမိုတုိးပြားလာနုိင္ေသာ နွစ္ေကာင္း
မဂၤလာျဖစ္ပါေၾကာင္း။စီးပြားေရးရာ အက်ဳိးထက္သက္ေစရန္အတြက္ .......စေနေထာင့္မွာ ဇီးညြန္႔ သုိ႔မဟုတ္ ဇြန္ညြန္႕ (၈ညြန္႔) ကုိ ကပ္လႈေပးပါ။ ဘုရားေက်ာင္းကန္ေစတီပုထုိးမ်ားတြင္ ေ၀ရာ၀စၥကုသုိလ္မ်ားမ်ားျပဳေပးပါ။ အနက္ေရာင္သည္
ယခုနွစ္အဖုိ႔ ..စီးပြားေရးရာမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေပးေသာအေရာင္ျဖစ္သည္။ေမတၱာေရးရာ ......ေမတၱာေရးရာကေတာ့ .......အင္း ..သည္တစ္နွစ္ေတာ့ .အေျပာင္းအလည္းေတြမ်ားျပားလာတတ္ေသာကာလ
တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ မထင္မွတ္ထားတာေလးေတြေကာ....အေျပာင္းအလည္းနဲ႔ မတည္ျငိမ္မႈေလးေတြပါ ၾကံဳေတြ႔
လာရတတ္တဲ့ကာလမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ေမတၱာေရးရာကိစၥေတြမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလည္းရမႈအခ်ဳိ႕ ေပၚေပါက္လာတတ္
တာကိုလည္းျပဆုိပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာတနလၤာသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ခရီးသြားလာရင္းနဲ႔ ေမတၱာေရးရာဇာတ္လမ္း
ေလးေတြ ေပၚေပါက္ၾကံဳေတြ႔လာတတ္ေသာ ကာလလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာတနလၤာသားသမီးမ်ားအဖုိ႔
ေတာ့ ဥာဏ္ရည္ေကာင္း အေျပာေကာင္း ....တည္ျငိမ္မႈနဲတဲ့ခ်စ္သူမ်ဳိးနဲ႔ ဖူးစာဆုံဆည္းရတတ္ေသာကာလ
လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအဖုိ႔ေတာ့ ...အိမ္ေထာင္ဖက္ျဖစ္သူ ခရီးမၾကာခဏထြက္ေနရတာမ်ဳိး
ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ ထူးထူးျခားျခားဆုိသလုိ ....ျမင္ေတြ႔ရမွာကေတာ့ မိမိတုိ႔ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္ သုိ႔မဟုတ္
ခ်စ္သူ ဟာ သည္နွစ္ထဲမွာ ..ေျပာင္းျပန္လွန္လုိက္သည္ အက်င့္စရုိက္ စိတ္ေနစိတ္ထား တစ္ခုခုေျပာင္းလည္း
သြားတတ္တာမ်ဳိး ၾကံဳေတြ႔ရတတ္တာပါ။ေမတၱာေရးရာ အားေကာင္းေစရန္အတြက္ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ဒန္းညြန္႔ (၁၀ညြန္႔) နဲ႔ ထီး (၁၀လက္) ကပ္လႈေပး
ရပါမယ္။ အစိမ္းေရာင္ဟာ ေမတၱာေရးကို အားေပးျပီး ေရညိွစိမ္းေရာင္ ကေတာ့ ေမတၱာေရးကို ျပသနာနဲနဲလုပ္
တတ္ပါတယ္။က်န္းမာေရး...........က်န္းမာေရး ..အေနအထားမွာ ဒီတစ္နွစ္အဖုိ႔ တနလၤာသားသမီးမ်ား.. ဂရုစုိက္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ျဖစ္လုိက္တာနဲ႔
သာမန္ဖ်ားနာမ်ဳိးထက္ပုိတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးေတြျဖစ္လာနုိင္ပါတယ္။ ေရာဂါဆန္းမ်ဳိးေတြ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားတတ္
သလုိ ရုိးတြင္းခ်ဥ္ဆီအားနည္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ပြားတဲ့ ေ၀ဒနာမ်ဳိးေတြလည္း ျဖစ္ပြားလြယ္ေသာကာလျဖစ္ပါတယ္။
ထူးျခားတာကေတာ့ အခ်ဳိ႕ ေသာတနလၤာသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ေရာဂါတစ္စုံတစ္ရာျဖစ္ပြားလာတဲ့အခါ ..အတြက္
အခ်က္ တိမ္းေခ်ာ္ျပီး အနာတစ္ျခား ေဆးတစ္ျခားျဖစ္တတ္တာမ်ဳိး ..၊ ေရာဂါေ၀ဒနာကို စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္ရခက္
တာမ်ဳိးေပၚေပါက္လာနုိင္သလုိ.. အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း ...အစာမွားတာ ၊ ေဆးမွားတာ၊ ဒိတ္လြန္ရက္လြန္ေဆး
၀ါးေတြေၾကာင့္ ေဘးဥပဒ္ျဖစ္တတ္တာမ်ဳိးေလးေတြ ရွိတတ္တာမုိ႔ ဂရုစုိက္အပ္တဲ့ကာလျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပး
လုိက္ရပါတယ္။


က်န္းမာေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ .....စေနေန႔မွာ အသက္လႊတ္ျခင္း ယၾတာမ်ား၊ ေဆး၀ါးဒါနကုသုိလ္မ်ားျပဳေပးသင့္ပါတယ္။ အစ္ိမ္းေရာင္ ဟာ က်န္းမာေရးကို ပိုမုိအားနည္းေစတတ္တဲ့နွစ္မ်ဳိးမို႔
ေရွာင္နုိင္သမွ် ေရွာင္ဖုိ႔လည္း တုိက္တြန္းလိုက္ရပါေၾကာင္း။ေနေရးထုိင္ေရး ...ဒီတစ္နွစ္အဖုိ႔ကေတာ့ တနလၤာသားသမီးေတြ ရတနာပုံဆုိက္တဲ့ကာလလုိ႔ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ ဆုိနုိင္ပါျပီ။ ယခင္
နွစ္က ေနရာထုိင္ခင္း မတည္ျငိမ္ခဲ့သမွ် ၊ လူကလည္း ဂဏွာမျငိမ္ျဖစ္ခဲ့ရသမွ် ၊ ဒီတစ္နွစ္ေတာ့ ...အေမာေျပျပီး
ေနရာေကာင္းရျခင္း၊ ေနရာထုိင္ခင္းေကာင္းရျခင္း၊ ၾကံဳၾကိဳက္ရတတ္ေသာကာလ ေရာက္ရွိလာပါျပီ။ ၀န္ထမ္းမ်ားအဖုိ႔ ေနရာေကာင္း ၊ ဌာနေကာင္းရရွိလာနုိင္သလုိ....နုိင္ငံရပ္ျခားမွာ ေနထုိင္ခြင့္အတြက္ ၾကိဳးစားေန
သူမ်ားအဖုိ႔လည္း အမ်ားစုမွာ ကံေကာင္းေထာက္မမႈမ်ား ၾကံဳၾကိဳက္လာပါေတာ့မယ္။ ကုိယ္ဘာလုပ္လုပ္..ကုိယ့္
ကုိေထာက္ခံအားေပးမယ့္သူေတြကလည္း ေပါမ်ားလာမယ့္နွစ္တစ္နွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အမွီေကာင္း....နားခုိရာေကာင္းရရွိတတ္ေသာ နွစ္ေကာင္းတစ္နွစ္ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ေနေရးထုိင္ေရး ပုိမုိအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ .......ၾကာသာပေတးေထာင့္တြင္ သီးညြန္႔(၆)ညြန္႔ကို ကပ္လႈပါ။
အျပာေရာင္ ၊ ၀ါညိဳေရာင္ ၊ နံသာေရာင္မ်ား သည္ ေနေရးထုိင္ေရးအတြက္ အက်ဳိးျပဳျပီး လိေမၼာ္ေရာင္ကေတာ့
ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳတတ္တာမုိ႔ေရွာင္ပါ။ထီကံစမ္းလုိသူမ်ားအတြက္ ...ထီကံစမ္းမယ္ဆုိရင္ေတာ့ .....သင့္ အဆင့္မွာရွိပါတယ္။ အားအေကာင္းလွခ်ည္းမဟုတ္ေပမယ့္ အခ်ဳိ႕ ေသာ..
တနလၤာသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ အတိတ္ကံကုသုိလ္အရ ..ေသဆုံးသူဆီမွရရွိေသာဥစၥာပစၥည္းမ်ဳိးတုိ႔ရရွိျခင္း၊
ေကာက္ရျခင္း၊ အေလအလြင့္မ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ခံစားရျခင္း၊ ထီေပါက္ျခင္းၾကံဳရတတ္ေသာကာလလည္းျဖစ္
ပါတယ္။ ထီ၀ါသနာပါသူမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ ... ၃၇ ၊ ၃၀၊ အတြဲမ်ားကို ၅၆ဂဏန္းမ်ားနဲ႔တြဲစပ္ထုိးသင့္ပါတယ္။


ထီထုိးေတာ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အနက္ေရာင္ကုိသာ၀တ္သြားေပေတာ့ဗ်ဳိ႕ ။ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

ကုိစုိးမိုးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB