အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္ ကံဇာတာ (၁၃၇၂ခုနွစ္)

Friday, April 23, 2010အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္ ကံဇာတာ (၁၃၇၂ခုနွစ္)
အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္ ေကာဇာျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၇၂ခုနွစ္ အတြင္း ..တစ္ႏွစ္တာကံဇာတာအေနအထားမ်ားကို
ေအာက္ပါအတုိင္း က႑ခြဲျခား တင္ျပေပးအပ္ပါသည္။ေကာဇာခုနွစ္ နွင့္ ေန႔နံ


ေကာဇာခုနွစ္ ၁၃၇၂ခုနွစ္ ....အတြင္းမွာ အဂၤါသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ . .အနွိမ္ခံရတာ..၊ ျပစ္တင္ေျပာဆုိခံရတာ။ အျပစ္ေပးခံရတာမ်ဳိးေတြ နဲ႔ ...ၾကံဳေတြ႔ရတတ္ေသာအေနအထားမ်ားဆုိက္ေရာက္လာပါတယ္။ .. အဂၤါသားသမီး
မ်ားအေနနဲ႔ အက်ဥ္းအက်ပ္ေတြ အခက္အခဲေတြၾကားကေန ရုန္းထြက္ဖုိ႔ၾကိဳးစားၾကရမယ့္ကာလတစ္ခုအျဖစ္
အၾကမ္းအားျဖင့္ မွတ္ယူနုိင္ပါတယ္။ ယခင္နွစ္က အားၾကိဳးမာန္တက္ျဖစ္ေနျပီး ျဖတ္လက္တက္ၾကြေနသူေတြ
ေတာင္ သည္နွစ္ထဲမွာေတာ့ ...မၾကာမၾကာဆုိသလုိ ..ထုိင္းမိႈင္း အထီးက်န္သြားတတ္ခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ ေသာအဂၤါသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ...ေသဆုံးျခင္း၊ ေထာင္တန္းက်ျခင္း၊ မ်ားၾကံဳရတတ္သလုိ..အခ်ဳိ႕ေသာအဂၤါသားသ
မီးမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ ...နုိင္ငံရပ္ျခားေဒသမ်ား၊ ေ၀လံေခါင္သီေသာအရပ္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ရျခင္း၊ သာသနာ့ေဘာင္
သုိ႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရျခင္း စသည္ျဖင့္ လည္း ၾကံဳေတြ႔ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကေျပာရရင္ေတာ့ ဒီခုနွစ္ထဲမွာ ..
အတိတ္ကကုိယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ကံ သုိ႔တည္းမဟုတ္ မေကာင္းမႈအကုသုိလ္ကံ အက်ဳိးေပးတုိ႔ကို
ေရွာင္လႊဲမရ ရင္ဆုိင္ရေတာ့မယ္ကာလတစ္ခုျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။စီးပြားေရးရာ.........


စီးပြားေရးရာမွာ ဒီတစ္နွစ္အဖုိ႔ .....ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အနာခံျပီး အက်ဳိးအျမတ္ရွာေဖြရတတ္ေသာကာလျဖစ္လာပါ
တယ္။ ကုိယ္လုိခ်င္တာတစ္ခုခုကုိရဖုိ႔အတြက္ ...ပထမဆုံးကုိယ့္မွာ အထိခုိက္အနစ္နာခံရတာေတြ ၾကံဳလာရတတ္ခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေတာ့ ..ကုိယ္က အနာမခံပဲနဲ႔ အသာမစံရတတ္ေသာအခ်ိန္မ်ဳးိ
လုိ႔ဆုိနုိင္ပါတယ္။ အက်ဳိးစီးပြားရွာေဖြရမွာလည္း အတုိက္အခံနဲ႔ အျပိဳင္အဆုိင္မ်ားပါ ပါ၀င္လာတတ္ခ်ိန္ျဖစ္ပါ
တယ္။ ေကာင္းကြက္တစ္ခုကေတာ့ ကုိယ္က ေရွ႕ကေနထြက္ျပီး ဦးေဆာင္ခြင့္ရရွိတတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားရွာ
ေဖြရမွာ ... အျခားေကာင္းကြက္တစ္ခုကေတာ့ ..တစ္ကယ္အေရးၾကီးတဲ့လုပ္ကြက္ကုိင္ကြက္ေတြနဲ႔ ..အရည္အ
ေသြးကြာလတီေကာင္းတဲ့ အက်ဳိးစီးပြားရေပါက္မ်ဳိးေလးေတြ ရရွိတတ္ျခင္းပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ နာမည္အဖ်ားစာ
လုံးကုိ (ယ၊လ၊၀၊ရ) နဲ႔မွည့္ေခၚထားေသာ အဂၤါသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ..ပုိမုိေကာင္းက်ဳိးရရွိနုိင္ပါလိမ့္မယ္။


သည္တစ္နွစ္အဖုိ႔ အက်ဳိးစီးပြားပုိမုိတုိးတက္လုိသူမ်ားအတြက္ အဂၤါေထာင့္မွာ ...၀ါးညြန္႔ (၁၇ညြန္႔) ကုိ ကပ္လႈ
ေပးသင့္ျပီး...ေန႔စဥ္ ..သုဂေတာဂုဏ္ေတာ္ၾကီးကုိ အခ်ိန္ရတုိင္း ပြားမ်ားေပးသင့္ပါတယ္။


ေမတၱာေရးရာ


ေမတၱာေရးရာအေျခအေနကေတာ့ သည္တစ္နွစ္အတြင္းမွာ နွစ္မႊာအသည္း မခြာမခြဲပဲ..တစ္ေယာက္မကနဲ႔..
နွစ္ခြနွစ္ခု ခ်စ္မႈေပြရတတ္ေသာကာလမ်ဳိး ေရာက္ရွိလာပါျပီ။ မူလက သစၥာအလြန္ၾကီးသူေတြေတာင္ အေျခအ
ေနက ...ေမတၱာနွစ္ခုိင္ နဲ႔ သစၥာျပိဳင္ဖုိ႔ ဖန္တီးလာတတ္ေသာ ကာလမ်ဳိးဆုိၾကပါစုိ႔။ ရွာေဖြေနဆဲသူမ်ားအဖုိ႔လည္း
ဟုိတစ္ေယာက္လုိလုိ သည္တစ္ေယာက္လုိလုိ နဲ႔ ဇေ၀ဇ၀ါမၾကာခဏျဖစ္ရတတ္ေသာကာလပါ။ ေမတၱာေရးမွာ
ေရြးရခက္ၾကီး ျဖစ္တတ္တဲ့နွစ္မ်ဳိးမုိ႔ ....ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖုိ႔ရာလည္း ခက္ခဲရတတ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအဖုိ႔
ေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ျဖစ္သူမွာ သူတစ္ပါးကိစၥေတြၾကား ပါ၀င္ပတ္သက္ ကူညီရမႈမ်ားျပားေန
တတ္တာကို ေတြ႔ၾကံဳရတတ္ျပီး...၊ အကယ္လုိ႔မ်ား အမ်ဳိးသားအဂၤါသားအိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့....
ပထမ အျပင္ ဒုတိယ ဆုိတာပါ ..ရွိလာဖုိ႔လြယ္ကူလာေသာ ..ကာလမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ နာမည္အဖ်ား
စလုံးကုိ တနဂၤေႏြနံ (အ၊ ဥ) ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားေသာ အဂၤါသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ေမတၱာေရးရာ ဒြိဟမ်ား ...ပုိမုိၾကံဳ
ေတြ႔ရတတ္ပါေၾကာင္း။ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေမတၱာေရးရာမွာ ကံအားသာလာေစဖုိ႔အတြက္ ...တနလၤာေထာင့္မွာ အုန္းညြန္႔ ေျခာက္ညြန္႔ကို
ကပ္လႈသင့္ပါတယ္။ အျဖဴေရာင္ ဟာ ေမတၱာေရးရာကုိ အထူးအားေပးျပီး ခရမ္းျပာေရာင္ကေတာ့ ...ျပသနာရွာ
တတ္ေသာကာလျဖစ္ပါတယ္။က်န္းမာေရးရာ..........


က်န္းမာေရးရာအေျခအေနမွာ ဒီတစ္နွစ္ဟာ အဂၤါသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ဂရုစုိက္သင့္တဲ့ကာလမ်ဳးိျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
ဒီေနရာမွာ အနည္းငယ္အက်ယ္သေဘာထပ္မံေရးသားတင္ျပေပးသြားပါ့မယ္။ က်န္းမာေရးရာအေနအထားမွာ
အဂၤါသားသမီးေတြအတြက္ အဓိကက်တဲ့ ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ကို ..ဒီတစ္နွစ္မွာ အဂၤါျဂိဳဟ္က အေကာင္းေရာအဆုိးပါ
ေရာေထြးျပီး အင္အားျပဳထားတဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္။ အင္မတန္ခက္ခဲျပီးနားလည္ရခက္တဲ့အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္
ေသာ္လည္း ....ေသခ်ာခြဲျခားေ၀ဖန္ၾကည့္တဲ့အခါ....အဂၤါသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္တုိးတက္
လာေအာင္မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္မိသလုိ ..တဖက္ကလည္း က်န္းမာေရးထိခုိက္ေအာင္ မိမိတုိ႔ကုိယ္
တုိင္ပဲ လုံ႔လျပဳေဆာင္ရြက္မိတာမ်ဳိး ျဖစ္ပြားလာတတ္ေသာကာလျဖစ္ပါတယ္။ ပမာအားျဖင့္ ဆုိရရင္ ....ေရာဂါ
ျဖစ္မယ့္အစားအစာလည္းကုိယ္တုိင္စားသလုိ ..၊ ေရာဂါေပ်ာက္မယ့္ေဆး၀ါးကုိလည္း ကိုယ္တုိင္စားေသာက္ေန
ျခင္းမ်ဳိး ...ရွိလာနုိင္ေသာကာလျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါတယ္။ အျခားအားျဖင့္ကေတာ့ ....ေဆး၀ါးအစားအစာမ်ား
စားသုံးရာမွာ ...သတိျပဳ သင့္ေၾကာင္းအၾကံျပဳရပါမယ္။ ..

သည္ေကာဇာျမန္မာခုနွစ္မ်ဳိးထဲမွာေတာ့ အဂၤါသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေပေပေတေတ
ေနသူမ်ဳိးျဖစ္ပါေစ ...အနဲနဲ႔ အမ်ား ..ေဆးစစ္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးရာအတြက္ စစ္ေဆးရျခင္းမ်ဳိးေတြ ရွိလာ ၾကံဳလာ
ရတတ္ခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။


က်န္းမာေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ...ဗုဒၶဟူးေန႔ မွာ ဇီ၀ိတဒါနမ်ားျပဳေပးျခင္း၊ အသက္လႊတ္ယၾတာ
ျပဳေပးျခင္း၊ ေဆး၀ါးဒါနမ်ားျပဳေပးျခင္းမ်ား ကုိ ေဆာင္ရြက္သင့္ခ်ိန္ပါ။


ေနေရးထုိင္ေရး.....


ဒီနွစ္အတြက္ ေနေရးထုိင္ေရးက႑မွာ အဂၤါသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ အမ်ားစုဟာ ...အေကာင္းဘက္ကအေျခအေန
ၾကံဳတဲ့အခါ မိမိတုိ႔ေမြ ႔ေလ်ာ္ေသာ ေနရာဌာနမ်ဳိး ၊ မိမိ၀ါသနာနွင့္ ကုိက္ညီေသာ ေနရာဌာနမ်ဳိးမွာေနထုိင္ရတတ္
ခ်ိန္ကာလမ်ဳိးျဖစ္ျပီး ..၊ အဆုိးဘက္ကအေျခအေနၾကံဳတဲ့အခါမွာေတာ့ ...ေတာင္မေရာက္ ေျမာက္မေရာက္ ဇေကာဇကအေနအထားမ်ဳိးမွာေနုထိုင္ရတတ္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ ေသာအဂၤါသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ေတာ့...
ေနရာဌာနနွစ္မ်ဳိးမွာ ....ဟုိေနလုိက္သည္ေနလုိက္ ေနရတတ္ျခင္းမ်ဳဳိး ၾကံဳရတတ္သလုိ..၊ အခ်ဳိ႕ ေသာအဂၤါသားသ
မီးမ်ားအဖုိ႔လည္း ေနေရးထုိင္ေရးအတြက္ မေရရာမေသခ်ာေသာအေျခေနမ်ားၾကံဳရတတ္ပါတယ္။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနရာထုိင္ခင္း နဲ႔ ေနရာဌာန ဆ ုိင္ရာေကာင္းက်ဳိးမ်ားရရွိနုိင္ဖုိ႔အတြက္ .......တနလၤာေထာင့္မွာ
အုန္းညြန္႔ (၆)ညြန္႔ နဲ႔ အုတ္ခဲ (၆) လုံးကုိ ကပ္လႈပူေဇာ္ေပးသင့္ပါေၾကာင္း။ အျဖဴေရာင္ ဟာ ဒီတစ္နွစ္ အဖုိ႔ ေနရာထုိင္ခင္း နဲ႔ ေနေရးထုိင္ေရးကိစၥအ၀၀မွာ ေကာင္းက်ဳိးျပဳေပးျပီး ....ခရမ္းျပာေရာင္ကေတာ့ ....ဒုကၡေပး
တတ္တဲ့အေရာင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ထီကံစမ္းလုိသူမ်ားအတြက္ .....


ထီကံကို စမ္းလုိသူမ်ားအတြက္ကေတာ့ .....ဒီတစ္နွစ္မွာ ....မေပါက္ရင္ေနကေရာ။ ေပါက္ရင္ဆုၾကီး၀င္တတ္တဲ့ကာလျဖစ္ျပီး...ထီေပါက္ခဲ့ရင္လည္း ကုိယ့္ကိုကိုယ္သတိထားဖုိ႔လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။
ထီေပါက္တဲ့အခ်ိန္မွာပဲ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ထီေပါက္ျပီးခ်ိန္မွာပဲ....မေတာ္တဆထိခုိက္ရွနာျဖစ္ရတတ္တာမုိ႔ ...ဂရု
စုိက္ပါလုိ႔ပဲ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ ထီထုိးရန္အတြက္ကေတာ့ .... ၄၈ ဂဏန္းမ်ားကုိ ၅ဂဏန္းနဲ႔တြဲျပီး ထီကံစမ္းသင့္ပါ
တယ္။


အနွစ္ခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္ .....

ဒီတစ္နွစ္ဟာ အဂၤါသားသမီးမ်ားအားလုံးအတြက္ ...ေလာကဓံတရားကုိ အနဲနဲ႔အမ်ားဆုိသလုိ ရင္ဆုိင္ရမယ့္ကာ
လမ်ားျဖစ္ျပီး ၊ ကုိယ္လုိခ်င္တာကိုရဖုိ႔အတြက္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိေတာင္ မငဲ့ဘဲ ရွာေဖြၾကိဳးစားအားထုတ္မိေစဖုိ႔ ...အထူးတြန္းအားေပးတတ္ေသာ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးလည္းျဖစ္သည္။ အဂၤါသားသမီးမ်ား ထိေရာက္ေသာအကူညီ
ေကာင္းအခ်ဳိ႕လည္း ရရွိမည့္ကာလျဖစ္သည္။ ယခုနွစ္အတြက္ ...ခႏၶသုတ္ေတာ္ၾကီးကို ေန႔စဥ္မၾကာခဏရြတ္
ဖတ္ပူေဇာ္ေပးနုိင္ပါက.....အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးအေနအထားျဖစ္ပါလိမ့္မည္။


အားလုံးခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

ကုိစုိးမိုးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB