ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ ကံဇာတာ (၁၃၇၂ခုနွစ္)

Wednesday, April 28, 2010ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ ကံဇာတာ(၁၃၇၂ခုနွစ္)
ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ ကံဇာတာကို မေရးသားခင္ အနည္းငယ္ ရွင္းျပပါရေစ။ အဲဒါကေတာ့ ေဗဒင္ပညာေလာကမွာပါ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားေနတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ပါ။ ဘာလဲဆုိေတာ့ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား နဲ႔ ဗုဒၶဟူးေန႔၁၂နာရီေနာက္ပုိင္းေမြးတဲ့ ရာဟုသားသမီးမ်ားကို ..တစ္ခ်ဳိ႕ ေသာ ေဗဒင္ပညာရွင္မ်ားက အတူတူသတ္မွတ္ေဟာဆုိေလ့ရွိၾကျပီး ၊အခ်ဳိ႕ ေသာ ေဗဒင္ပညာရွင္မ်ားကေတာ့ မတူတမူခြဲျခားျပီး သတ္မွတ္ေဟာဆုိေလ့ရွိၾကျခင္းပါပဲ။ဒါျဖင့္ ေမာင္ဖုန္း မင္းအယူအဆကေရာ ဘယ္လုိ ဘယ့္နွယ္ရွိပါစ။ အဲသလုိမ်ားေမးလာခဲ့ရင္ ..ကၽြန္ေတာ္ ဒီလုိေျဖရပါလိမ့္မယ္။

( တူေတာ့တူတယ္ ...ဒါေပမယ့္ မတူပါ။)

(တူသေလာက္တူျပီး....မတူသေလာက္မတူပါ။)

အဲဒါကၽြန္ေတာ့္အယူအဆ ကၽြန္ေတာ့္အေျဖပဲလုိ႔ေအာက္ေမ့ၾကပါခင္ဗ်ား။ ဥပမာအားျဖင့္ တင္ျပရမယ္ဆုိရင္ ..
တနလၤာျဂိဳဟ္ဆုိပါေတာ့။ တနလၤာျဂိဳဟ္ဟာ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား အဖုိ႔ေရာ၊ ရာဟုသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ပါ ...ေမတၱာ
ေရးရာအေျခအေနနဲ႔ ဖူးစာဖက္အေနအထားကို ေဖာ္ျပေသာ ျဂိဳဟ္အျဖစ္ တူညီစြာသတ္မွတ္နုိင္ေပမယ့္။ အဲဒီ့
တနလၤာျဂိဳဟ္ဟာပဲ..ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ ေနရာထုိင္ခင္း နဲ႔စပ္လ်ဥ္းတဲ့ကံအက်ဳိးေပးကို ေဖာ္ျပေသာျဂိဳဟ္ျဖစ္ျပီး၊ ရာဟုသားသမီးမ်ားအတြက္ေတာ့ ..... မိမိနွင့္မဆုိင္ေသာသူတစ္ပါးတုိ႔၏ကိစၥမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီးခံစားရတတ္ေသာကံအဆုိးအေကာင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေသာျဂိဳဟ္မ်ဳိးအျဖစ္..ကြဲျပားသြားတာကုိေတြ႔ရပါ
တယ္။ ..ကဲ ..ဘယ့္နွယ့္ရွိပါစဗ်ာ။ ဆုိေတာ့ ခုဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ကံဇာတေဟာကိန္းမွာ ..ရာဟုကုိပါ
ေရာၾကိဳေလးေရးျပီး စာေရးရသက္သာေအာင္ ဥာဏ္ထုတ္ပါေသာ္လည္းပဲ ...ေရးရင္းေရးရင္း မတူတာေတြပဲ မ်ားမ်ားလာတဲ့အတြက္ ရာဟုကုိ သီးသန္႔ထပ္မံေရးသားတင္ျပေပးဖုိ႔အတြက္...ဆုံးျဖတ္လုိက္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ခုေလာေလာဆယ္ တင္လုိက္တဲ့ သည္ေဆာင္းပါးဟာ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား (ဗုဒၶဟူးေန႔ေန႔လည္၁၂နာရီမတုိင္မီ) ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္သက္သက္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ေကာဇာခုနွစ္ နွင့္ ေန႔နံဒီယခုေကာဇာ ျမန္မာ ခုနွစ္ ၁၃၇၂ ခုနွစ္ဟာျဖင့္ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ ....ေနရာေကာင္း အေထာက္ပ႔ံေကာင္းေတြရရွိနုိင္မယ့္ နွစ္ေကာင္းတစ္နွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေယဘုယ်ဒီေဟာကိန္းဟာ အမ်ားစုေသာ
ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ေတာ့ အမွန္တစ္ကယ္ကုိပဲ ေနရာေကာင္းေတြ ၊ ဌာနေကာင္းေတြ ရရွိခံစားရတတ္
ေသာကာလျဖစ္ပါတယ္။ တနလၤာျဂိဳဟ္ဟာ အားအဟုန္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ..အက်ဳိးျပဳမွာမုိ႔ ေမတၱာေရးရာေတြမွာ
လည္း ေကာင္းက်ဳိးအနဲနဲ႔အမ်ား ..ရရွိခံစားရတတ္ေသာကာလလုိ႔ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ျခံဳငုံၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အဂၤါျဂိဳဟ္
ဟာ ..ဗုဒၶဟူးသားသမီးေတြကို ..ဒုကၡေပးမယ့္ျဂိဳဟ္ျဖစ္ျပီး တနလၤာနဲ႔ေသာၾကာျဂိဳဟ္ကေတာ့ ေကာင္းက်ဳိးေပးမယ့္
ျဂိဳဟ္မ်ားအျဖစ္ရပ္တည္ေနမယ့္ ခုနွစ္တစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း။


စီးပြားေရးရာ...........


စီးပြားေရးရာ ကိစၥေတြမွာ .... ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ပုိမုိက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္နုိင္ခြင့္ေတြ၊ အနာ
ဂတ္ရည္မွန္းခ်က္အတုိင္းလုပ္ေဆာင္နုိင္ခြင့္ေတြ ... ရရွိေစမယ့္ ခုနွစ္ကုိေရာက္ရွိေနပါျပီ။ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအ
တြက္....ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြထားခဲ့သမွ်ကုိ ...အေကာင္အထည္ေဖာ္နုိင္ ဖုိ႔ အခြင့္ေကာင္းေလးေတြ ရရွိလာတတ္
ေသာကာလျဖစ္တာမုိ႔....မူလဒသာ၊ သက္ခတ္၊ စသည္အားျဖင့္ အည့ံပုိင္းၾကံဳေနသူမ်ား မွအပ က်န္ဗုဒၶဟူးသား
သမီးမ်ားအဖုိ႔ ေကာင္းက်ဳိးေတြ ရရွိနုိင္မယ့္ကာလျဖစ္ပါေၾကာင္း။

စီးပြားေရးရာ နဲ႔ အက်ဳိးစီးပြားရွာေဖြမႈကိစၥ အ၀၀မွာ ပိုမို အားေကာင္းေစရန္အတြက္ ....တနဂၤေႏြေထာင့္ မွာ ေမျမိဳ႕ပန္းအစရွိတဲ့ ၾကာသာပေတးနံသင့္ ပန္း သုိ႔မဟုတ္ အညြန္႔အခက္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို အေရအတြက္အားျဖင့္
(၁၉)ခု ကပ္လႈပူေဇာ္ေပးသင့္ခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ အျဖဴေရာင္ကုိ အနဲငယ္ေရွာင္ျပီး အက်ဳိးစီးပြားရွာေဖြရင္ ပုိမိုသင့္
ေလ်ာ္ညီညြတ္ခ်ိန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ေမတၱာေရးရာ.............ေမတၱာေရးရာအေျခအေနမွာ ...ဒီတစ္နွစ္မွာ တနလၤာျဂိဳဟ္ရဲ႕ ေကာင္းေသာအေနအထားေၾကာင့္ ဗုဒၶဟူးသားသ
မီးမ်ားအဖုိ႔ ေမတၱာေရးနယ္ပယ္မွာ ထူးျခားတဲ့ေကာင္းက်ဳိးေလးေတြလညး္ျဖစ္ပြားလာတတ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ
ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ လူၾကီးမိဘမ်ား ေဆြမ်ဳိးအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား မွ ေနရာခ်ထားေပးေသာ ဖူးစာဖက္မ်ဳိးကုိ
ဆုံစည္းရတတ္ခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ ေသာ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ ...လူေလးစားခံရေလာက္တဲ့
လူအရုိေသေပးခံရေလာက္တဲ့ ေမတၱာဖက္ ဖူးစာဖက္မ်ဳိးနဲ႔ ၾကံဳဆုံရတတ္ခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုရွိတာကေတာ့ နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ ၾကာသာပေတးနံ ပ၊ဖ၊ဗ၊ဘ၊မ နဲ႔ မွည့္ေခၚထားသူမ်ားအတြက္မွာ
ေတာ့ ေမတၱၱာေရးမွာ အက်ဥ္းအက်ပ္အနဲငယ္န႔ဲ ရင္ဆုိင္ရဖုိ႔ရွိပါတယ္။


ကဲ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ ေမတၱာေရးကံဇာတာ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစဖုိ႔အတြက္ ... ေသာၾကာေထာင့္မွာ တနလၤာနံ
ၾကံ သုိ႔မဟုတ္ ကံေကာ္ညြန္႔ ၁၅ညြန္႔ကို ကပ္လႈသင့္ခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ခရမ္းျပာေရာင္ နဲ႔ အျဖဴေရာင္က ေမတၱာေရးကုိ အားေပးေသာကာလျဖစ္ျပီး ၊ ၀ါညိဳ ေရာင္ နဲ႔ နံ႔သာေရာင္ကေတာ့ အားနည္းေစတဲ့အေရာင္မ်ား
ျဖစ္တာမို႔ ေရွာင္ပါလုိ႔ပဲ။က်န္းမာေရးရာ ....ဒီတစ္နွစ္က်န္းမာေရးရာမွာေတာ့.......အေၾကာအခ်ဥ္နဲ႔ ၾကြက္သား ပုိင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါေ၀ဒနာအေပးတတ္ဆုံး
ကာလျဖစ္ျပီး၊ ခရီးသြားရင္းလာရင္းနဲ႔ က်န္းမာေရးထိခုိက္မႈၾကံဳဆုံရတတ္ေသာကာလလည္းျဖစ္လုိ႔ ဂရုစုိက္ၾကဖုိ႔
လုိအပ္ပါတယ္။ စေနနံအစားအစာမ်ားျဖစ္တဲ့ နုိ႔၊ ဒိန္ခဲ၊ေထာပတ္၊ႏြားသားကၽြဲသားမ်ားကုိ အစားအေသာက္ျပဳရာ
ကေန လည္း မက်န္းမမာစျဖစ္ပြားတတ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ တ၊ထ၊ဓ၊ဒ၊န နဲ႔ မွည့္ေခၚ
ထားေသာ( လင္းထြန္း၊ ေ၀မင္းတင့္၊ မူယာႏြယ္) စသည္ကဲ့သုိ႔ေသာ နာမည္ရွင္မ်ားအဖုိ႔ ...က်န္းမာေရးပုိမုိဂရု
စုိက္ၾကဖုိ႔လုိပါတယ္။

က်န္းမာေရးအေျခအေနတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ဒန္းညြန္႔ သုိ႔မဟုတ္ ထန္းညြန္႔
(၁၀)ညြန္႔ ကပ္လႈပူေဇာ္ေပးပါ။ အနက္ေရာင္ဟာက်န္းမာေရးအတြက္ အေနွာက္အယွက္ျပဳတတ္ေသာအေရာင္
ျဖစ္တာမုိ႔ေရွာင္ဖုိ႔ေတာ့လုိပါတယ္။ေနေရးထုိင္ေရး...........ေနေရးထုိင္ေရးက႑အတြက္ကေတာ့ ဒီတစ္နွစ္မွာ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားေနေရးထုိင္ေရးကံဇာတာေကာင္းမြန္
မႈရွိတဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ေနရာဌာနပုိင္းဆုိင္ရာျဂိဳဟ္အေနအထားေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ အမ်ားစုေသာ ဗုဒၶဟူး
သားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ေနရာေကာင္းရျခင္း၊ ဌာနေကာင္းရျခင္းမ်ားကို ခံစားၾကရပါလိမ့္မယ္။အခ်ဳိ႕ေသာဗုဒၶဟူးသား
သမီးမ်ားအဖုိ႔ မိဘဆရာသမား ဘုိးဘြားမ်ားထံမွ အေမြအနွစ္အေနနဲ႔ ဆက္ခံရရွိေသာ ေနရာထုိင္ခင္း ၊ ေနရာဌာ
နမ်ားရရွိနုိင္ေသာ ကာလမ်ဳိးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ ၾကာသာပေတးနံ ပ၊ဖ၊ဗ၊ဘ၊မ နဲ႔ မွည့္
ေခၚထားေသာ (ေ၀မင္းျဖိဳး၊ သင္းသင္းေမာ္၊ တုိးလင္းျမင့္) စေသာ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ေတာ့ ..မိမိတုိ႔
ဆက္ခံရရွိေသာ ေနရာဌာန၊ ေနရာထုိင္ခင္းအေပၚမွာ စိတ္ေက်နပ္မႈမရရွိဘဲ။ စိတ္အက်ဥ္းအက်ပ္မ်ား အနဲနဲ႔
အမ်ားျဖစ္ေပၚလာရတတ္ပါတယ္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ...ေနရာထုိင္ခင္း၊ နဲ႔ ေနေရးထုိင္ေရး ဆုိင္ရာ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားရရွိေစဖုိ႔အတြက္ ...ေသာၾကာေထာင့္မွာ ....ေက်ာက္ျပားခင္းျခင္း၊ ေရကုသုိလ္ျပဳျခင္းမ်ား ျပဳေပးသင့္တဲ့ကာလတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ထီကံစမ္းလုိသူမ်ားအတြက္ ..........ထီကံစမ္းလုိသူမ်ားအတြက္ ထီေပါက္ကံအား ၈၀%ေလာက္ရရွိေနေသာကာလမုိ႔ ထီထုိးကံစမ္းနုိင္ၾကပါတယ္။
မူလဒသာ သက္ခတ္အစရွိသည္တုိ႔ပါ ေကာင္းအားရွိျပီး အတိတ္ကံဒါနနုိးထခ်ိန္ၾကံဳေနသူမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ အမွန္
တစ္ကယ္ထီေပါက္နုိင္ေသာကာလျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ထီထုိးလုိပါက ....၆၅၂ ဂဏန္းမ်ားပါေအာင္
ထုိးသင့္ျပီး ထီမထုိးခင္....ေသာၾကာေထာင့္မွာ ေရကုသိုလ္အရင္ျပဳေပးသင့္ပါေၾကာင္း။


အနွစ္ခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္။ ဒီတစ္နွစ္ဟာ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားကို အရည္အေသြး တုိးျမင့္ေပးမယ့္ ကာလပါ။ ေခါင္း
ေဆာင္ျဖစ္ခြင့္ေတြ၊ ေရွ႕ တက္ျပီးဦးေဆာင္နုိင္ခြင့္ေတြေပးပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခုဂရုစုိက္ရမွာကေတာ့ .ေနာက္ကြယ္
ကေန၊ ေက်ာဘက္ကေန ဒုကၡေပးမယ့္ မျမင္ရတဲ့ရန္သူကို ဂရုစုိက္ပါ။ အရွက္တစ္ကြဲျဖစ္ဖုိ႔အလြန္လြယ္ကူေသာ
ကာလမုိ႔ အေနအထုိင္လည္းဆင္ျခင္ဖုိ႔လုိအပ္ေသာကာလျဖစ္ပါတယ္။ အကူညီေကာင္းေတြကေတာ့ အေသအ
ခ်ာကုိပဲရရွိတတ္ေသာကာလျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။


အားလုံးခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

ကုိစုိးမုိးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB