ရာဟုသားသမီးမ်ားအတြက္ကံဇာတာ ...(၁၃၇၂ခုနွစ္)

Tuesday, May 18, 2010ရာဟုသားသမီးမ်ားအတြက္ကံဇာတာ ...(၁၃၇၂ခုနွစ္)
ေကာဇာျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၆၂ခုနွစ္မွာ ရာဟုသားသမီးမ်ား အတြက္....ကံဇာတာအက်ဳိးေပးအခ်ဳိ႕ ကုိတင္ျပေရးသား
ေပးလုိက္ပါေၾကာင္း။


ေကာဇာခုနွစ္နွင့္ ေန႔နံ

ဒီေကာဇာခုနွစ္မ်ဳိးမွာ ရာဟုသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ေခါင္းေဆာင္၊ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳခြင့္ေတြရရွိခ်ိန္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။အ
ခ်ဳိ႕ ေသာ ရာဟုသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ မိမိတုိ႔ဆႏၵအေလ်ာက္ နွစ္မ်ားစြာ ရည္ရြယ္ၾကိဳးစားေနေသာ အၾကီးအကဲျဖစ္
ခြင့္ ၊ ဦးေဆာင္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခြင့္မ်ဳိးေတြကုိ ဒီလုိနွစ္မ်ဳိးၾကံဳခ်ိန္မွာ ပုိမုိလြယ္ကူစြာၾကိဳးစားရရွိနုိင္ေၾကာင္း သတိ
ျပဳအပ္ပါတယ္။ ေလသင့္ခ်ိန္မွာ ရြက္လႊင့္မိရင္ ခရီးပုိတြင္ တတ္သလုိမွတ္ရပါမယ္။


စီးပြားေရးရာ

စီးပြားေရးရာအေျခအေနမွာ ဒီနွစ္အဖုိ႔ ရာဟုသားသမီးမ်ားအေနနဲ႔ ...အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ပိုမုိအေကာင္အထည္ေဖာ္နုိင္ၾကမယ့္နွစ္ပါ။ ယခင္က မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ အခ်ဳိ႔ေသာ အလုပ္မ်ားကုိပင္ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ရရွိလာတတ္ေသာ ေကာဇာခုနွစ္မ်ဳိးလည္းျဖစ္ပါတယ္။
မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ကလည္း ယခင္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပန္လည္စိတ္ညြတ္လာမိေစတတ္ေသာ ခုနွစ္မ်ဳိးျဖစ္ေန
ပါတယ္။ အသက္ေမြးမႈစီးပြားေရးရာမ်ားနဲ႔ တြဲယွဥ္ျပီး တစ္ဖက္ကၾကံဳလာရတတ္တဲ့အခက္အခဲတစ္မ်ဳိးကေတာ့
မလုိလားအပ္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားနဲ႔ ဆုိင္ေသာ ျပသနာအနဲငယ္ပါပဲ။ စီးပြားေရးရာကိစၥအ၀၀မွာ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ
အနဲငယ္ဂရုျပဳဆက္ဆံရမယ့္ခုနွစ္မ်ဳိးလုိ႔ဆုိနုိင္ပါတယ္။

စီးပြားေရးရာ ပုိမိုအားေကာင္းေစလုိသူမ်ားအဖုိ႔ ....ဆီမီး၊ အလင္းတုိင္၊ လွ်ပ္စစ္မီး ပူေဇာ္ျခင္းမ်ား မၾကာမၾကာျပဳ
လုပ္ေပးသင့္ေသာကာလျဖစ္ျပီး.....လုပ္ငန္းခြင္ ၊ အလုပ္ခန္း၊ အလုပ္စားပြဲ စသည္တုိ႔တြင္ ေနတံဆိပ္တစ္ခုခုကုိ
ကပ္ထားသင့္ေသာကာလလည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေမတၱာေရးရာ

ေမတၱာေရးရာ အေနအထားမွာ ထူးျခားမႈရွိတတ္ေသာကာလျဖစ္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္တာက မိဖုရား ညားတာက
ဘုရင္မဆုိသလုိ....ခုတ္ရာတစ္ျခား ရွရာတစ္လြဲ ျဖစ္တတ္တဲ့ကာလမ်ဳိးပါ။ အက်ဳိးေပးေတာ့သန္ပါရဲ႕ ကုိယ္မထင္
တဲ့အေနအထား ရႈေထာင့္မွာ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ခ်စ္သူရွိရဲ႕ သားနဲ႔ကို ခ်စ္သူသစ္ပုိမုိရလြယ္ေသာကာလမ်ဳိး
လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ရွိသူ ကုိကိုမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ ဂရုိက္စု...ဂရုိက္စု...ဂရုစုိက္ ..ဂရုစုိက္ ဆုိတဲ့ကာလပါပဲ။
ယုန္ကမလႈပ္ေတာင္ ျခံဳ ကလႈပ္ျပီး ျငိမိတတ္ေသာကာလဆုိပါေတာ့။

ေမတၱာေရးရာ ပုိိမိုအားေကာင္းေစခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့....ေသာၾကာေထာင့္မွာ ေရကုသုိလ္ျပဳျပီး ဆုေတာင္းနုိင္
ပါေၾကာင္း။

က်န္းမာေရးရာ

က်န္းမာေရး အေနအထားမွာ ရာဟုသားသမီးမ်ားရဲ႕ အာယုျဂိဳဟ္အေနအထား ေကာင္းမြန္ေသာနွစ္မုိ႔ အမ်ားစု
ေသာရာဟုသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ က်န္းမာေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာပါလိမ့္မယ္။ ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ ရာဟုသား
သမီးမ်ားအဖုိ႔လည္း သမားေကာင္းနဲ႔ ေတြ႔ဆုံရတတ္ေသာကာလျဖစ္ပါတယ္။ ခၽြင္းခ်က္အေနနဲ႔ တနဂၤေႏြနံ နာ
မည္အဖ်ားစာလုံးမွည့္ေခၚထားေသာ ရာဟုသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ က်န္းမာေရး အနဲငယ္ ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာ
ကာလျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

က်န္းမာေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစလုိပါက......... ၾကာသာပေတးေထာင့္မွာ ေသာၾကာနံ ျဖစ္ေသာ သီး၊ သရက္
စသည္တုိ႔ကို အေရအတြက္အားျဖင့္ ၂၁ညြန္႔ တိိတိ ကပ္လႈပူေဇာ္ေပးျခင္း၊ ၾကာသာပေတးေန႔နံနက္ေစာေစာမွာ
သစ္သီးဆြမ္းကပ္လႈျခင္းမ်ားျပဳလုပ္အပ္ေသာကာလျဖစ္ပါေၾကာင္း။


ေနေရးထုိင္ေရး

ေတာ္ေတာ္ကုိ ဂဏွာမျငိမ္ျဖစ္ရျပီး ၊ ေနေရးထုိင္ေရး ဆုိင္ရာမ်ားမွာ ..အေျပာင္းအလည္းအေျပာင္းအေရႊ႕မ်ားျပား
တတ္ေသာ ခုနွစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေနရာ၊ လုပ္ငန္းေနရာ၊ ဘယ္ေနရာမ်ဳိးမဆုိ မတည္ျငိမ္တတ္ေသာကာလ
လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ယုတ္စြအဆုံး ...လူေတာင္ ဂဏွာျငိမ္ျငိမ္ ဖင္ပူပူမထုိင္ရ မေနရတတ္တဲ့ ခုနွစ္မ်ဳိးပါ။ အေရး
ၾကီးတာက.......ဒီလုိအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ လုပ္ငန္း၊ အိုးအိမ္ စသည္တုိ႔ကို စတင္အေျခခ်ျခင္းမျပဳအပ္ပါ။ မူလေနရာမွ
ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ေျပာင္းလည္းျခင္း၊ မူလေနရာကုိျပဳျပင္မြန္းမံျခင္း စသည္ျဖင့္တုိ႔သာ ျပဳလုပ္အပ္ပါတယ္။ ေရြ႕ေလ်ာေနတတ္ေသာကာလမွာ အေျခစတင္ခ်မိရင္ မတည္ျမဲဘဲေရြ႕ေလ်ာ သြားတတ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ
ရာဟုသားသမီးမ်ားအဖုိ႔လည္း ...တစ္ပုိင္းတစ္စျဖစ္ေနေသာကိစၥ၀ိစၥအခ်ဳိ႕ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရင္း အခက္
အခဲျဖစ္ျခင္း၊ တုိ႔လုိ႔တန္းလန္းၾကံဳေနရျခင္းမ်ား ၾကံဳၾကိဳက္ရဖုိ႔ရွိပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနေရးထုိင္ေရးနဲ႔ ဌာနပုိင္း
ဆုိင္ရာကိစၥေတြ အညံ႔ အမွန္တစ္ကယ္ရွိေနတဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္။

ေနေရးထုိင္ေရးကံ ...တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ...လမ္းသြားရင္း ခလုတ္ကန္သင္း ဆူးေညာင့္ စသည္
တုိ႔ကို မၾကာခဏဖယ္ရွားေပးပါ။ အျမင္မေတာ္တာေတြ႔ရင္ ....ေတြ႔တုိင္းေတြ႔တုိင္း လမ္းကုိရွင္းလင္းကုသုိလ္ျပဳပါ။ ေနရာထုိင္ခင္းမေျပာင္းေရႊ႕လုိသူမ်ား ....စတိသေဘာ...မိမိတုိ႔အုိးအိမ္၊ သို႔မဟုတ္
အိပ္ခန္း သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ခန္း ရဲ႕ အေနအထား အထားအသုိေလးေတြကို တတ္နုိင္သေလာက္ေျပာင္းလည္း
ျပဳျပင္မြန္းမံလုိုက္ပါ။
သတိျပဳရမွာက အနက္ေရာင္ဟာ ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥအ၀၀ကုိ ဖီလာဆန္႔က်င္မႈျပဳတတ္တာမို႔ သတိျပဳပါ။


ထီကံစမ္းလုိသူမ်ားအတြက္

ထီကံကေတာ့ ....သင့္အဆင့္မွ်သာရွိပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ထီ၀ါသနာရွင္မ်ားအဖုိ႔ အိမ္ကအထြက္ကို ျပန္၀င္..
ျပန္ထြက္လုပ္ျပီးမွ ထီကံသြားေရာက္စမ္းသပ္ပါ။ ၅ဂဏန္း ၆ဂဏန္း မ်ားမ်ားပါေအာင္ကံစမ္းပါ။ လုိအပ္ရင္ ၁
ဂဏန္းနဲ႔တြဲစပ္ျပီးလည္း ထုိးနုိင္ပါတယ္။ ေသာၾကာေန႔ကေတာ့ အားအေကာင္းဆုံးေန႔ပါပဲခင္ဗ်ာ။

အနွစ္ခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္။ အထူးမွာလုိတာကေတာ့ .......ဒီနွစ္မွာရာဟုသားသမီးမ်ား ေဆးေသာက္တာေဆးထုိးတာ ..အလြန္အကၽြံမလုပ္မိၾကဖုိ႔မွာရပါမယ္။ ေဆးအစာ စားသုံးတာကုိ အနဲငယ္သတိ
ထားၾကပါ။ အေရွ႕ေတာင္အရပ္ကို ညဥ္႔အိပ္ညဥ္႔ေန ေန၀င္ေရာရီ သြားလာေနထုိင္ျခင္းျပဳရာမွာလည္း အထူး
သတိျပဳၾကဖု႔ိလုိပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအဖုိ႔ေတာ့ ျဖစ္နုိင္သမွ် ...ေန႔စဥ္ ခႏၶသုတ္ေတာ္ၾကီးကို ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ ေပးသင့္ေသာကာလ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္ေသာေဗဒင္အေၾကာင္း .....စာစု(၁)

Sunday, May 16, 2010
ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္ေသာ ေဗဒင္အေၾကာင္း....စာစု(၁)
(၁) ေဗဒင္ေမးျခင္း နွင့္ ေျဖျခင္း


ေဗဒင္ေမးျခင္း ဆုိတာလူတစ္ေယာက္အတြက္လုိအပ္ပါသလား။ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒီလုိပါပဲ.....မလုိပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္လည္း တစ္ခါတစ္ေလ လုိအပ္ျပီး တစ္ခါတစ္ေလ မလုိအပ္လုိ႔ခံစားမိပါတယ္။ ရုိးသားစြာ၀န္ခံရရင္ေတာ့ ..သံသရာမွလြတ္ေျမာက္ရာအေၾကာင္းအရင္းမွန္မဟုတ္တဲ့ အပရိကပညာရပ္ ေတြ သာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔စဥ္တုိင္ေအာင္ ဒီအပရိကပညာရပ္ကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ျမတ္နုိးေနမိပါတယ္။ ဒီအပရိကပညာရပ္ဟာ သံသရာမွ မလြတ္ေျမာက္ေသးမီစပ္ၾကားမွာေတာ့ ၊ တနည္းအားျဖင့္ က်င္လည္ေနေသး
သမွ်ကာလမွာေတာ့ လုိအပ္ေနဦးမွာပါပဲ။ ေဟာလုိ႔လည္းရေနဦးမွာပါပဲ။

ျဖစ္ေၾကာင္းတုိလုိ႔ မရွိေတာ့ဘူးဆုိတဲ့အခ်ိန္ျမတ္ကုိေရာက္ရွိရင္ျဖင့္ ..ကံျပတ္ျပီမုိ႔ ကံဖတ္စရာလည္းမလုိေတာ့ပါ။ ဖတ္လုိ႔လည္းမရေတာ့ပါ။ အားလုံးကုန္ဆုံးခ်ဳပ္ျငိမ္း..ဇာတ္သိမ္းလုိက္ျပီကုိး။ ခုေတာ့ျဖင့္. ဒုကၡနဲ႔ေပ်ာ္ေနေသး ေတာ့ ဒုကၡအေၾကာင္းကုိလည္းသိဖုိ႔လုိလာသလုိ ...ေက်ာဘက္ကနာေတာ့ ရင္ဘက္ကလွည့္ခံ၊ ရင္ဘက္ကနာေတာ့ ေက်ာဘက္ကေစာင္းခံနဲ႔....ဒုကၡကို တစ္ရစပ္ခံဖုိ႔ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးၾကံေနရေသးတာပါပဲ။ သက္သာရာသက္သာေၾကာင္းရယ္လုိ႔ ...ဆုိပါစုိ႔ရဲ႕ဗ်ာ။

ေဗဒင္ေမးျခင္းကို ေျဖတဲ့အခါမွာ အကုသုိလ္မျဖစ္ေအာင္ အေတာ့အေတာ္ေလးကုိမွ ဂရုစုိက္ရပါတယ္။
ဆရာ..သူနဲ႔ကၽြန္မ အဆင္ေျပနုိင္ပါ့မလား။ သူက သစၥာရွိပါ့မလား။ ကဲ.......ေမးလာပါျပီတဲ့။ ေျဖခ်လုိက္တယ္။
ဟာေကာင္းတယ္ သင့္တယ္။ လက္ေတြ႔မွာ ရလည္းရေရာ မယားငယ္ပြစိတက္ေအာင္ယူပါေလေရာ။ ငုိခ်င္းခ်ရ
ျပီ ေမးတဲ့သူမွာ။ လာခဲ့အကုသုိလ္။

ဟာမေကာင္းဘူး မသင့္ဘူး ။ ေ၀းေ၀းေရွာင္။ ေျဖလုိက္ပါျပီထား။ ေကာင္ေလးချမာ... ေကာင္မေလးျဖတ္တာခံရ
လုိ႔ ျဖတ္ျဖတ္လူး။ အရက္မူး။ စာေမးပြဲက်။ ရန္ျဖစ္။ အိမ္နဲ႔အဆင္မေျပ ဒုကၡေပြ။ လာခဲ့အကုသုိလ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တစ္ေတြ ေဗဒင္ဆရာေတြေျပာပါတယ္။ ေနတတ္မွေနာာာာာာာာာာာာာ။ မေနတတ္ရင္ အကုသုိလ္
တယ္မ်ားးးးးးးးးဗ်ာ။ ဆုိေတာ့ ....မွန္ေအာင္တြက္တတ္ရသလုိ ေဟာတတ္ေျပာတတ္ေအာင္လည္းၾကိဳးစားၾကရပါ
တယ္။

တစ္ကယ္ေတာ့ ေစာေစာေသမယ့္ေကာင္ေလးနဲ႔ ေစာေစာမုဆုိးမျဖစ္မယ့္ေကာင္မေလး ဆုံဆည္းၾက..
မိတာပါ။ သူၾကြယ္ဇာတာပါတဲ့ေကာင္ေလး နဲ႔ မင္းကေတာ္စုိးကေတာ္ယုဂ္လကၡဏာ ပါတဲ့ေကာင္မေလးဆုံဆည္း
မိၾကတာပါ။ ဘာမွရယ္ေတာ့မဟုတ္လွပါဘူး။ ဒီအတိတ္ကံအေၾကာင္းအက်ဳိးေတြကုိ ေထာက္ဆျပီး ....၊ ပစၥဳပၸန္ကံ
တရားျဖစ္တဲ့ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ကံတုိ႔နဲ႔ ...ခုသင့္တာကုိခု၊ ကာသင့္တာကိုကာ၊ သြယ္သင့္သည္ကိုသြယ္၊ စီးသင့္
သည္ကုိစီးဆင္းခုိင္းရတာကေတာ့ ယၾတာပုိင္းဆုိပါေတာ့။ ဒါေတြကလည္း ေဗဒင္ဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္လာရင္
မသိလုိ႔မရ မတတ္လုိ႔မျဖစ္ေတာ့ျပန္ပါဘူး။ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အျမဲတမ္းလုိလုိ ....အုန္းပြဲ
ငွက္ေပ်ာပြဲယၾတာမ်ဳိးထက္၊ ဖေယာင္းတုိင္ နံ႔သာတုိင္ယၾတာမ်ဳိးထက္ ......ကာယကံရွင္ကုိယ္တုိင္ျပဳလုပ္အား
ထုတ္ရတဲ့ေ၀ရာ၀စၥကုသုိလ္ယၾတာမ်ဳိး၊ ကာယကံရွင္ကိုယ္တုိင္က်င့္ၾကံအားထုတ္ရတဲ့ ယၾတာမ်ဳိးကုိသာ နွစ္
ျခိဳက္ျပီး ျမတ္နုိးမိပါတယ္။

ထားပါေတာ့ ။ စကားကတိ္မ္းေစာင္းသြားပါျပီ။ ..ေဗဒင္ေမးျခင္းအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ နဲနဲေျပာခ်င္ပါတယ္။
တစ္ခ်ဳိ႕က ေဗဒင္ေမးၾကပါတယ္။ ေမးပုံက ေဗဒင္ဆရာကုိ အတတ္သိသူလုိ သေဘာထားျပီးကုိေမးတာပါ။ ဆရာ
ကၽြန္ေတာ္စာေမးပြဲေအာင္ပါ့မလားဆရာ ။ အဲဒါမ်ဳိးေမးလာတုိင္း အေတာ္ကိုမွ ကသိကေအာက္ျဖစ္ရပါတယ္။
ကုိယ္ေျဖလာတဲ့စာေမးပြဲ ေအာင္မေအာင္ကုိယ္မွမသိ ဘယ္သူသိမလဲဗ်ာ။ တစ္ကတည္းမွပဲ.......။ ေဗဒင္ေမးစရာလား။ အမယ္ တစ္ခ်ဳိ႕ က ဆရာမေျဖနုိ္င္ဘူးလား လုိ႔ ..ကလိျပီးအစ္ထုတ္တတ္ေသးသဗ်။ တစ္ခါ
က ရာဟုသားတစ္ေယာက္ အဂၤါအခါမွာ ေမးလာဖူးပါတယ္။ မေျဖပါလုိ႔ေျပာလုိက္ေတာ့ ....အဲသလုိကလိတယ္
ဗ်ာ။ ကလိေတာ့လည္း ညိေတာ့တာေပါ့ ။ ေအာင္ျမင္ေရးျဂိဳဟ္က ေခ်ာက္ကမ္းပါးမွာတင္ျပီးေနတဲ့အခါမွာေမး
လာတာမုိ႔ ....ေအာင္မယ္ ပြတ္ကာသီကာေလးေအာင္လာတာလုိ႔ေျဖလုိက္ပါတယ္။ အဲဒီ့ေတာ့မွ မွန္ပါတယ္ဆရာ
တဲ့။ တစ္ကယ္ေတာ့ ေမးစရာကုိမလုိတဲ့ေမးခြန္းမ်ဳိးေတြပါ။ ေျဖလည္းမေျဖခ်င္ပါ။ အက်ဳိးလည္းမရွိပါ။ ဘာလုပ္မွာ
လဲ။ ေျဖခဲ့ျပီးျပီပဲ။ က်ခ်င္က်မယ္။ေအာင္ခ်င္ေအာင္မယ္။ မေျဖခင္ကတည္းက ဘာလုပ္သင့္တယ္ဆုိတာမ်ဳိးကုိ
တင္ၾကိဳအၾကံေပးရတာကသာလွ်င္ အက်ဳိးရွိပါတယ္။ အက်ဳိးမရွိမဲ့အလုပ္ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေရာ ...ေမးသူေရာ
အခ်ိန္ပုပ္ခံျပီး ဘာေၾကာင့္လုပ္ရမလဲ ။ ကဲ ......မဟုတ္ဘူးလားဗ်ာ။


(၂) ဘာလုပ္လုိ႔ရသလဲ ၾကိဳသိရင္

တစ္ခ်ဳိ႕ ကေျပာၾကပါတယ္။ ေဗဒင္မွန္တယ္ထား။ ၾကိဳသိထားေတာ့ဘာလုပ္ရမွာလဲ။ အလကား စိတ္ဆင္းရဲ
ဆရာေဟာလုိက္ရင္ ၾကိဳျပီးစိတ္ဆင္းရဲေနရေအာင္။ ဘာဘာညာညာ....စသည္ျဖင့္ေပါ့ ေျပာၾကပါတယ္။ ဒီအ
တုိင္းမွန္သလား။ မမွန္ပါ။ ေလာကမွာ အသိဆုိတာ အင္မတန္အေရးၾကီးပါတယ္။

အသိ....... တနည္းအားျဖင့္ သိမႈကေလးတစ္ခုဟာ အင္မတန္ တန္ေၾကးၾကီးပါတယ္။ ဒီသံသရာထဲကုိပဲ မသိမႈနဲ႔
စြဲလမ္းမႈနွစ္ခုေၾကာင့္ မုိက္မုိက္မွားမွား ၀င္လာမိၾကျပီး၊ သိမႈဥာဏ္စဥ္နဲ႔သာ ျပန္ထြက္နုိင္ၾကတာပါ။ သိမႈ ၊ သိျခင္း
ဥာဏ္ဟာ အင္မတန္ တန္ဖုိးၾကီးမားလွပါတယ္။ သိမႈနဲေလ ဆင္းရဲေလျဖစ္ျပီး၊ သိမႈမ်ားေလ ခ်မ္းသာလာေလပါ
ပဲ။

အစြဲၾကီးအယူမွားအသိမွားေတြကေတာ့ လူကို အ႕က်ဳိးမျပဳနုိင္ပါဘူး။ နစ္မြန္းေစရုံသာပါ။ ဆုိေတာ့...ေဗဒင္ဆရာ
တစ္ေယာက္ကေဟာလုိက္တယ္ထား။ ကဲ.....ခင္ဗ်ား ေနာက္သုံးလေနရင္ ေသမယ္ ..ထားပါေတာ့။ ဒီေဟာကိန္း
က ေဟာသူကလည္း ထက္ျမက္လုိ႔ မွန္ဖုိ႔မ်ားတယ္ဆုိပါေတာ့။ ဘယ္လုိစိတ္ထားသင့္သလဲ။ ကၽြန္ေတာ္သာဆုိရင္
ေတာ့ ၾကိဳျပီး ျပင္ဆင္သင့္တယ္ထင္တာမွန္သမွ် ျပင္ဆင္ထားမွာပါ။ အေဟာမွားလုိ႔ပဲ မေသေသ၊ မွန္လုိ႔ပဲ ေသ
ေသ....ေဟာသည့္အတုိင္း ေသခဲ့သည္ရွိေသာ္ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာေတြကို တင္ၾကိဳျပီးဥာဏ္ရွိသေလာက္ ...
လုပ္ကုိင္ထားနွင့္မွာပါ။ အဲဒီ့လုိပဲ တစ္ဖက္ကလည္း ဒီေသကိန္းကုိ လႊဲေရွာင္လုိ႔ရနုိင္သေလာက္...ကာကြယ္လုိ႔
ရနုိင္သေလာက္ ကာကြယ္ဖုိ႔ၾကိဳးစားသြားမွာပါပဲ။

မသိထားရင္ သိထားရင္ နွစ္ခ်က္မွာ ...သိထားျပီးအက်ဳိးရွိေအာင္လုပ္နုိင္ရင္ အက်ဳိးရွိပါမယ္ခင္ဗ်ား။


(၃) ေမတၱာေရးကံကုိ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်င့္ၾကရာ၀ယ္

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေမးတတ္တဲ့ အေမးဆုံးေမးခြန္းေတြကေတာ့ ေမတၱာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေမးခြန္းေတြပါပဲ။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြမ်ား တစ္ျခားလူမ်ဳိးေတြထက္ေတာင္ခ်စ္တတ္ၾကတယ္ထင္ပါရဲ႕႕ ဗ်ာ။ တစ္ေယာက္
လာလည္း ခ်စ္ခ်စ္အေၾကာင္း ၊ ေနာက္တစ္ေယာက္လာလည္း ခ်စ္ခ်စ္အေၾကာင္း။ ဒီေနရာမွာ ေမးသူမ်ားအေနနဲ႔
သူတို႔ခ်စ္တဲ့သူက သူတို႔အေပၚသစၥာရွိမရွိဆုိတဲ့ အခ်က္ကိုလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အသားေပးေမးၾကတာကို
ေတြ႔ရပါတယ္။ စကားစပ္လုိ႔ေျပာျပရရင္ သစၥာရွိမရွိကုိ ေဗဒင္ဆရာေတြက ဘယ္ျဂိဳဟ္ေတြ ဘယ္ဌာနေတြကုိ
ၾကည့္ျပီး ဆုံးျဖတ္သုံးသပ္ရပါသလဲ ဆုိတာကုိ ေဗဒင္ဆရာေတြအခ်င္းခ်င္းေမးရင္ေတာင္....ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
က....ဘုၾကည့္ၾကည့္တတ္ၾကပါတယ္။ အမ်ားစုက ေ၀ေလေလပါပဲ။ နာမည္ၾကီးေဗဒင္ဆရာအခ်ဳိ႕ေတာင္...
တစ္ကယ္ေတ့ေတ့ဆုိင္ဆုိင္ေမးလုိက္ရင္ ...ဟုိလုိလုိသည္လုိလုိျပန္ေျဖတတ္ၾကပါတယ္။ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာရွင္
ေတြကေတာ့ ေကာင္းေကာင္းသိၾကပါလိမ့္မယ္။ တစ္ကယ္တတ္ရင္ေပါ့ေလ။ လကၡဏာပညာရွင္ေတြမွာလည္း
သစၥာရွိမရွိကုိတုိင္းထြာလုိ႔ရတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြရွိပါတယ္။ ဂြက်တာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လက္ဆန္းေဗဒင္ပညာ
ရွင္ေဗဒင္ဆရာေတြမွာ ဒီေမးခြန္းကိုေမးလုိက္ရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဂြက်ကုန္တတ္ၾကပါတယ္။ ဆုိေတာ့........
လက္ေတြ႔ က်က်ေလ့လာအားထုတ္ထားဖုိ႔လုိပါမယ္။ နကၡတ္ပညာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ လကၡဏာပညာပဲျဖစ္ျဖစ္၊လက္ဆန္းေဗဒင္ပညာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္....လူရည္လူေသြးလူကဲခတ္နုိင္တဲ့နည္းလမ္းေတြရွိ
ပါတယ္။ ကုိယ့္ဘက္က မ်ားမ်ားေလ့လာ၊ မ်ားမ်ားလက္ေတြ႔ဆန္းစစ္မွတ္ေက်ာက္တင္ထားဖုိ႔ေတာ့လုိပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ့္အယူအဆအရ......တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ဟာ သစၥာရွိမႈမရွိမႈမွာ ထိပ္ဆုံးအဆင့္ကဆန္းစစ္ရတဲ့ ျဂိဳဟ္တစ္ခု
ျဖစ္ပါတယ္။ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္အားေကာင္းရင္ ကတိတည္ျပီး၊ သစၥာေစာင့္သိၾကသလုိ...အားနည္းရင္ အားနည္းသ
ေလာက္ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲလာျပီး သစၥာမဲ့တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကို နကၡတ္ပညာမွာျဖစ္ေစ၊ လကၡဏာပညာမွာျဖစ္ေစ၊လက္ဆန္းပညာမွာျဖစ္ေစ...ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးလုိ႔ရပါတယ္။ အနဲငယ္ခက္ခဲတာကေတာ့
နကၡတ္ပညာမွာ .တနဂၤေႏြ အေနအထားကိုအလြယ္တစ္ကူတြက္ခ်က္ၾကည့္ရႈနုိင္သလုိ၊ လကၡဏာပညာမွာလည္း
တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ခုံေပၚက အခ်က္အလက္ေတြကုိတြက္ခ်က္ဆုံးျဖတ္နုိင္ျပီး၊ လက္ဆန္းပညာမွာေတာ့....................
မူလမဟာဘုတ္ကုိၾကည့္ရမလုိလုိ ..ဟုိလုိလုိသည္လုိလုိျဖစ္ရပါတယ္။ လက္ရွိေလ့လာေနသေလာက္ေျပာရမယ္
ဆုိရင္ေတာ့ မူလမဟာဘုတ္နဲ႔ နာမည္ကုိ တြဲျပီး တြက္ခ်က္အေျဖထုတ္ယူရင္ ..အတုိင္းအတာတစ္ခုထိေတာ့
အေျဖရေပမယ့္ ...နကၡတ္တုိ႔လကၡဏာပညာတုိ႔ေလာက္ေတာ့ လြယ္ကူရုိးရွင္းမႈမရွိတာအမွန္ပါ။ ေတာ္ေတာ္ကုိ
နက္နက္နဲနဲ ထဲထဲ၀င္၀င္ခ်င့္ခ်ိန္ယူရပါတယ္။

ေမးတဲ့သူကေတာ့ လြယ္ပါတယ္။ ေျဖသူကေတာ့ (ကိုယ့္သိကၡာကုိကုိယ္ေစာင့္ထိိမ္းရင္) ခက္လွပါတယ္။


ဆက္လက္ေရးသားတင္ျပပါဦးမည္။
ကုိစုိးမုိးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္ ...ကံဇာတာ(၁၃၇၂ခုနွစ္)

Sunday, May 9, 2010
ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္ ...ကံဇာတာ(၁၃၇၂ခုနွစ္)ဒီယခုကာလ ေကာဇာျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၇၂ခုနွစ္ဟာ ဆုိရင္ျဖင့္.......ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္ ...ထင္ရွားေတာက္ပခြင့္ေတြ ...အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္းအေကာင္အထည္ေပၚေပါက္လာခြင့္ေတြ ေပးအပ္နုိင္ေသာနွစ္ေကာင္းတစ္နွစ္ပါ။ဒီနွစ္မွာ...ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအဖုိ႔...လာဘ္လာဘရႊင္လန္းနုိင္ ေသာအေနအထားမ်ားလည္းေပၚေပါက္လာနုိင္တဲ့ကာလပါ။ ျဖစ္နုိင္ရင္ ေနမင္းပုံတံဆိပ္ကေလးတစ္ခုခုကို ေဆာင္ထားျခင္းျဖင့္ ပုိမုိလာဘ္လာဘရႊင္လန္းပါလိမ့္မယ္။

ေကာဇာခုနွစ္နွင့္ကံဇာတာ

ဒီေကာဇာခုနွစ္မ်ဳိးကုိ ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္ လာဘ္လာဘရႊင္လန္းျပီး၊ ေမတၱာေရးရာ ညံ႔တတ္
ေသာနွစ္မ်ဳိးလုိ႔ဆုိနုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အဂၤါျဂိဳဟ္အေနအထားအရ..ခ်စ္မႈေရးရာပုိင္းဆုိင္ရာေတြ အားနည္းမႈေတြမ်ား
ျပားတတ္တဲ့ခုနွစ္မ်ဳိးလည္းျဖစ္ျပီး၊ ေရာက္ဆဲအသက္ပုိင္း သက္ခတ္ဒသာမ်ားအရ ပိုမိုညီညြတ္ေနတဲ့ ..ၾကာသာ
ပေတးသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ...ခ်စ္ေသာသူနဲ႔ေကြကြင္းရမႈမ်ား အမွန္တစ္ကယ္ၾကံဳေတြ႔ရတတ္ခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။
သုိ႔ေသာ္ တစ္ဖက္မွာလည္း အသက္ေမြးမႈနဲ႔ အက်ဳိးစီးပြားပုိမုိက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရွာေဖြနုိင္မႈေတြရရွိလာနုိင္တဲ့
ကာလျဖစ္ေနတာကိုေတြ႔ရပါေၾကာင္းစီးပြားေရးရာ...........

ဒီေကာဇ ာခုနွစ္မွာေတာ့........................
လုပ္ငန္းခြင္ပုိင္းဆုိင္ရာေတြမွာ ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္လာနုိင္တဲ့ကာလပါ။ လုပ္ငန္းခြင္တုိးခ်ဲ႕ ျခင္း၊
လုပ္ပုိင္ခြင့္ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔လာျခင္းမ်ား ရွိလာနုိင္ေသာ ကာလတစ္ခုဆုိပါစုိ႔။ အထူးသျဖင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ
သ၊ဟ ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားေသာ ..ဥပမာအားျဖင့္ ...မင္းမင္းသန္း၊ မ်ဳိးဟန္၊ တုိးလြင္သူ၊ စသည္ျဖင့္ေသာ အမည္ရွင္
ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားပုိမုိရရွိလာပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ တုိးခ်ဲ႕ နုိင္ဖုိ႔ အတြက္...
အေျခအေနမ်ားစြာေပၚေပါက္လာနုိင္ေသာ နွစ္မ်ဳိးလည္းျဖစ္လာပါမယ္။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ..အသက္ေမြးမႈအေနအထားမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္တုိးတက္ေစရန္အတြက္ ၾကာသာပေတးေထာင့္မွာ
သီးညႊန္႔ ၊ သရက္ညႊန္႔ စသည္တုိ႔ကို အေရအတြက္အားျဖင့္ (၂၁) ခု/ညြန္႔ ...ကပ္လႈပူေဇာ္ေပးသင့္ျပီး... အလုပ္ခန္း ....မွာ၊ အေနာက္ဘက္က်ေရာက္ေသာေနရာမွာ သစ္သီး၀လံ သစ္ပင္ပန္းမန္ပုံမ်ား၊ သစ္သီး၀လံမ်ား
ထားရွိေပးထားသင့္ပါတယ္။


ေမတၱာေရးရာ.................

ေမတၱာေရးရာအေျခအေနမွာ.......အထက္မွာတင္ျပခဲ့ျပီးသည့္အတုိင္း အမ်ားစုေသာ ၾကာသာပေတးသားသမီး
မ်ားအဖုိ႔ အခက္အခဲအလြန္မ်ားျပားရတတ္ေသာကာလျဖစ္ပါမယ္။ ခ်စ္သူနဲ႔ခြဲခြာရမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားတတ္ေသာ
နွစ္မ်ဳိးကိုေရာက္ရွိေနပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ....အိမ္ေထာင္ဖက္ ..သုိ႔မဟုတ္...
ခ်စ္သူအေ၀းကုိထြက္သြားရတာမ်ဳိး၊ အေ၀းမွာခ်န္ထားခဲ့ရတာမ်ဳိးေတြ ၾကံဳေတြ႔ရတတ္ေသာ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။ ထူးထူးျခားျခားဆုိစရာရွိတာကေတာ့ အခ်ဳိ႕ ေသာၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ....နုိင္ငံရပ္ျခား
လူမ်ဳိးကြဲမ်ား၊ ဘာသာကြဲမ်ား နဲ႔ ခ်စ္ၾကိဳးသြယ္မိေစတတ္တာပါပဲ။ ထုိ႔နည္းတူ မိမိနဲ႔ အသက္အရြယ္အလြန္ကြာ...
ျခားသူ၊ အေနအထားအရမ္းကြာဟသူမ်ဳိးေတြနဲ႔လည္း ထူးထူးဆန္းဆန္းကိုပဲ ..ခ်စ္မႈေရးရာကိစၥေလးေတြၾကံဳေတြ႔
ရတတ္ခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ...ျဖစ္နုိင္သမွ်ေပါ့ ေမတၱာေရးရာ အဆင္ေျပေစဖုိ႔အတြက္....စေနေထာင့္မွာ ....
ေမတၱာသုတ္ေတာ္ကို ၈ေခါက္တိတိ ...ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္မႈျပဳသင့္ပါေၾကာင္း။ ေၾသာာာာာာာာာာာာာာာ သတိရလုိ႔
အစိမ္းေရာင္ကေတာ့ ေမတၱာေရးရာကို ဆုိးေစေၾကာင္းးးးးးးးးးးး။က်န္းမာေရးရာ ။ က်န္းမာေရးရာအေျခအေနမွာေတာ့ ....ဒီတစ္နွစ္မွာ ...ေဆးစစ္ျခင္း၊ ဂရုျပဳရျခင္းမ်ား ရွိလာမယ့္ကာလပါ။ ေပေပေတေတသမားေတြေတာင္..က်န္းမာေရးအတြက္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား ျပဳလာရတတ္ပါတယ္။အမ်ားစုအဖုိ႔က်န္းမာေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္မႈရွိပါမယ္။ နာမည္အဖ်ားစာလုံးကို ..(စ၊ဆ၊ဇ၊စ်၊ည) နွင့္ .မွည့္ေခၚထားေသာ ၊ ျမင့္ျမင့္စန္း၊ မ်ဳိးေဆြ၊ လြင္လြင္ေဇာ္၊ စသည္ကဲ့သုိ႔ေသာ အမည္ရွင္မ်ား အဖုိ႔ေတာ့ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာျပသနာအနဲငယ္ျဖစ္ေပၚလာနုိင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေတာ့ အေရျပားဆုိင္ရာ ေရာဂါဘယမ်ဳိးအနဲငယ္ သတိျပဳေပးဖုိ႔လုိအပ္လာပါတယ္။ ေလေရာဂါနွိပ္စက္တတ္ျပီး ၀မ္းရင္ဥပဒ္ေပးမႈ မ်ားလည္း ရွိလာတတ္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ .. အဂ္ါေထာင့္မွာ ..ရြက္လွညြန္႔၁၂ညြန္႔ကပ္လႈပါ။ ေန႔စဥ္
ခႏၶသုတ္ေတာ္ၾကီးကုိ (၈) ေခါက္တိတိရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေပးအပ္ပါေၾကာင္း။


ေနေရးထုိင္ေရး..................

ေနေရးထုိင္ေရးမွာ ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ား အျမင့္မွာေနရပါလိမ့္မယ္ဆုိတဲ့ခုနွစ္မ်ဳိးပါပဲ။ အမ်ားစုေသာ
ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအဖို႔ ..... ေနရာထုိင္ခင္း၊ ေနေရးထုိင္ေရး နဲ႔ ေနရာဌာနပုိင္းဆုိင္ရာ မ်ားမွာ တုိး
တက္ေကာင္းမြန္လာမႈရွိပါမယ္။ ေနေရးထုိင္ေရးအတြက္ၾကံစည္လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအေနနဲ႔ ...အဂၤါေန႔မွာ
ဘုရားတည္ေက်ာင္းေဆာက္အလႈခံတစ္ခုခုမွာ ...ျဖစ္နုိင္သမွ် ကုသုိလ္ျပဳၾကပါလုိ႔တုိက္တြန္းလုိက္ရပါတယ္။


ထီကံစမ္းလုိသူမ်ားအတြက္... ၆၅၄၈ ဂဏန္းတြဲမ်ားနဲ႔ကံစမ္းနုိင္ျပီး ....ေမြးေန႔မွာ ထီထုိးျခင္းက အေကာင္းဆုံး
ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အထူးသျဖင့္ ၆၅ဂဏန္းမ်ားကို ထုိးေပးသင့္ပါေၾကာင္း။

အနွစ္ခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္။ ကံဇာတာတုိးတက္ေကာင္းမြန္မႈရွိလာနုိင္ေသာ အခ်ိန္အခါသမယျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္မႈေရးရာ အညံ႔ပုိင္းမ်ားရွိေပမယ့္ ..အျခားက႑ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အားသာခ်က္ရွိလာနုိင္တာမုိ႔ ..မဆုိးလွ
ပါေၾကာင္း။

ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
ကုိစုိးမိုးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

0nline ေဗဒင္

Saturday, May 8, 2010
ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္ပညာျဖင့္ ေအာက္ပါက႑မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

(၁)  ရင္ေသြးနာမည္ေပးျခင္း   …..       နွစ္ေသာင္းက်ပ္   
(၂)  ရင္ေသြးေမြးဖြားျခင္း အတြက္ ေမြးဖြားမည့္ရက္ကို မိဘမ်ားကုိယ္တုိင္ ေရြးျခယ္နုိင္ေစရန္ အက်ဳိးအျပစ္ ခြဲျခားေပးျခင္း   ………  နွစ္ေသာင္းက်ပ္
(၃)  နာမည္ေျပာင္းလဲလုိသူမ်ားအတြက္  တြက္ခ်က္စစ္ေဆးေပးျခင္း ….နွစ္ေသာင္းက်ပ္

(၄)  နာမည္စစ္ေဆးေပးျခင္း နွင့္ နာမည္အရ ျပဳအပ္ေသာ သဘာ၀ယၾတာေပးျခင္း … နွစ္ေသာင္းက်ပ္

(၅)  ေဟာစာတမ္းေရးသားေပးျခင္း   …. သုံးေသာင္းက်ပ္

(၆) လုပ္ငန္းနာမည္ ေရြးျခယ္ေပးျခင္း     သုံးေသာင္းက်ပ္ 


အေသးစိတ္ကုိ ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ဖတ္ရႈနုိင္ပါသည္။

(၁) ရင္ေသြးနာမည္ေပးျခင္း ……. နွစ္ေသာင္းက်ပ

ရင္ေသြးနာမည္ ကုိ မိဘမ်ားကုိယ္တုိင္ေရြးျခယ္နုိင္ေစရန္ အေသးစိတ္ တြက္စစ္အၾကံျပဳေပးပါသည္။  ရင္ေသြး က်ား/မ အလုိက္ … မွည့္ေခၚသင့္ေသာ အကၡရာ ၊ ေရွာင္သင့္ေသာ သရမ်ား ၊ ပညတ္သဘာ၀ စသည္အားျဖင့္ ျပည့္စုံစြာ တြက္စစ္အၾကံျပဳေပးအပ္ ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမးျမန္းလုိသူမ်ားသည္ …..
ရင္ေသြး၏  မိဘနွစ္ပါး နာမည္
မိဘနွစ္ပါး ၏ ေမြးနံ
လူမ်ဳိး
ကေလးငယ္၏ အသားအေရာင္
ကေလးငယ္ ဆက္ခံရမည့္ ဘာသာတရား
စသည္တုိ႔ကုိ ျပည့္စုံစြာ ေပးပုိ႔ျပီး ေမးျမန္းနုိင္သည္။

(၂)  ရင္ေသြးေမြးဖြားျခင္း အတြက္ ေမြးဖြားမည့္ရက္ကို မိဘမ်ားကုိယ္တုိင္ ေရြးျခယ္နုိင္ေစရန္ အက်ဳိးအျပစ္ ခြဲျခားေပးျခင္း   ………  နွစ္ေသာင္းက်ပ္

မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာျဖင့္ ေမြးဖြားမည့္ အခ်ိန္ ျမန္မာေကာဇာခုနွစ္အေပၚမူတည္ျပီး မည့္သည့္ေန႔ရက္ ေန႔နံ ကို ေရြးျခယ္လွ်င္ မည္သည့္အက်ဳိးအျပစ္ ရွိနုိင္သည္ ဟူသည္ကို မိဘမ်ား သိရွိေရြးျခယ္ နုိင္ေစရန္ အၾကံျပဳေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ရင္ေသြး က်ား/မ ခြဲျခား သိျပီး ျဖစ္သူမ်ားအတြက္ ပုိမုိ အက်ဳိးရွိေစျပီး .. ရက္ကုိ ေရြးျခယ္ယူနုိင္ရန္ အေသးစိတ္ အၾကံျပဳေပးပါသည္။

ေမးျမန္းလုိသူမ်ား အေနျဖင့္ …

မိဘ နွစ္ပါး ၏  နာမည္ နွင့္ ေမြးနံ (ဘာေန႔သားသမီး)
ကေလးငယ္ က်ား/မ ခြဲျခားသိျပီးျဖစ္ပါက …..ေဖာ္ျပေပးျပီး ေမးျမန္းနုိင္သည္။

(၃)  နာမည္ေျပာင္းလဲလုိသူမ်ားအတြက္  တြက္ခ်က္စစ္ေဆးေပးျခင္း ….
နွစ္ေသာင္းက်ပ္

နာမည္ေျပာင္းလဲ လုိသူမ်ား အတြက္ မိမိတုိ႔ေမြးဖြားသည့္ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာခြင္ အရ …တြက္ခ်က္ စစ္ေဆးေပးျပီး ၊ မိမိတုိ႔ရရွိလုိေသာ အနာဂတ္အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစေသာ အမည္မ်ဳိး ရနုိင္/မရနုိင္ ။ ရနုိင္ပါက မည္သည့္အမည္အမ်ဳိးအစား ေရြးျခယ္သင့္သည္ …စသည္တုိ႔ကို အၾကံျပဳတြက္စစ္ေပးပါသည္။ (ေျပာင္းလဲရန္ မသင့္သည့္နာမည္ရွင္မ်ား  …ကုိ ေျပာင္းလဲနုိင္ရန္ မည္သည့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ဳိးမွ ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ )

ေမးျမန္းလုိသူမ်ားသည္ …

မိမိတုိ႔၏ ေမြးေန႔ ေမြးရက္ အျပည့္အစုံ ၊ လူမ်ဳိး ၊ ဘာသာ၊ အသားအေရာင္ ၊ အရပ္ ၊ (ျဖစ္နုိင္ပါက တစ္ကုိယ္လုံးအျပည့္ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံ) ၊ လက္ရွိသုံးစြဲေနေသာ မွတ္ပုံတင္ တြင္ ပါရွိသည့္ အမည္အျပည့္အစုံ …၊ စသည္တုိ႔ကို ေပးပုိ႔ျပီး ေမးျမန္းနုိင္သည္။


(၄)  နာမည္စစ္ေဆးေပးျခင္း နွင့္ နာမည္အရ ျပဳအပ္ေသာ သဘာ၀ယၾတာေပးျခင္း … ……    နွစ္ေသာင္းက်ပ္

မိမိတုိ႔မွည့္ေခၚထားသည့္ နာမည္သည္ မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာအရ သင့္/မသင့္ ၊ ဆုိးရြားေသာ အေနအထားမ်ားမွ ကင္းလြတ္ျခင္း ရွိ/မရွိ ၊ လက္ရွိသုံးစြဲေနေသာ အမည္မွ ေပးသည့္ အက်ဳိးအျပစ္ အာနိသင္ နွင့္ အားနဲခ်က္ အားသာခ်က္မ်ား ၊ နာမည္အရ ျပဳထုိက္ေသာ သဘာ၀ယၾတာမ်ား ..စသည္တုိ႔ကို တြက္စစ္လမ္းညႊန္ေပးအပ္ပါသည္။

ေမးျမန္းလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ …..

မိမိတုိ႔၏ ေမြးေန႔ ေမြးရက္ အျပည့္အစုံ ၊ လူမ်ဳိး ၊ ဘာသာ၊ အသားအေရာင္ ၊ အရပ္ ၊ (ျဖစ္နုိင္ပါက တစ္ကုိယ္လုံးအျပည့္ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံ) ၊ လက္ရွိသုံးစြဲေနေသာ မွတ္ပုံတင္ တြင္ ပါရွိသည့္ အမည္အျပည့္အစုံ …၊ စသည္တုိ႔ကို ေပးပုိ႔ျပီး ေမးျမန္းနုိင္သည္။


(၅)  ေဟာစာတမ္းေရးသားေပးျခင္း   …. သုံးေသာင္းက်ပ္

မူလမဟာဘုတ္ဇာတာအရ တစ္သက္တာလုံး ခံစားရမည့္ ကံဇာတာ …..
အမည္စစ္ေဆးေပးျခင္း နွင့္ သဘာ၀ယၾတာေပးျခင္း
တစ္သက္တာအတြက္ ျဂိဳဟ္အိပ္ကာလဇယား
လက္ရွိအသက္ပုိင္းအရ ျဂိဳဟ္အိပ္ကာလ ျဖတ္သန္းမႈ အက်ဳိးအျပစ္
လက္ရွိအသက္ပုိင္းအရ ကံဇာတာအေျခအေန နွင့္ ေဆာင္အပ္ေရွာင္အပ္သည္မ်ား ….

အစရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေရးသားေဖာ္ျပေပးအပ္ပါသည္။

ေမးျမန္းလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ……..

မိမိတုိ႔၏ ေမြးေန႔ ေမြးရက္ အျပည့္အစုံ ၊ လူမ်ဳိး ၊ ဘာသာ၊ အသားအေရာင္ ၊ အရပ္ ၊ (ျဖစ္နုိင္ပါက တစ္ကုိယ္လုံးအျပည့္ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံ) ၊ လက္ရွိသုံးစြဲေနေသာ မွတ္ပုံတင္ တြင္ ပါရွိသည့္ အမည္အျပည့္အစုံ …၊ စသည္တုိ႔ကို ေပးပုိ႔ျပီး ေမးျမန္းနုိင္သည္။


(၆) လုပ္ငန္းနာမည္ ေရြးျခယ္ေပးျခင္း     သုံးေသာင္းက်ပ္ 

လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္မည့္ သူ၏ မူလဇာတာ ၊ လုပ္ကုိင္မည့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား သဘာ၀ ၊ လုပ္ငန္းစတင္မည့္ ေကာဇာခုနွစ္ အခ်ိန္ ..စသည္တုိ႔ကုိ ကုိက္ညိွ စစ္ေဆးျပီး မွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမည္အမ်ဳိးအစား တုိ႔ကို ေရြးထုတ္အၾကံျပဳေပးပါသည္။ မိမိတုိ႔လုပ္ငန္းနာမည္ကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ေရြးျခယ္ နုိင္ေစရန္ ..မွည့္ေခၚနုိင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ျပီး ……လုပ္ငန္းစတင္သင့္ခ်ိန္ ၊ ေန႔ရက္ ၊ နာရီ ၊ လုပ္ငန္းတြင္ အသုံးျပဳသင့္ေသာ လုိဂုိအမွတ္အသားတစ္စုံတစ္ရာ ၊ လုပ္ငန္းဆုိင္းဘုတ္ ၊ လိပ္စာကဒ္စသည္တုိ႔တြင္ အသုံးျပဳသင့္ေသာ အေရာင္မ်ား …စသည္တုိ႔ကုိ တြက္စစ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေမးျမန္းလုိသူမ်ားအေနနွင့္ ……..

မိမိတုိ႔၏ ေမြးေန႔ ေမြးရက္ အျပည့္အစုံ ၊ လူမ်ဳိး ၊ ဘာသာ၊ အသားအေရာင္ ၊ အရပ္ ၊ (ျဖစ္နုိင္ပါက တစ္ကုိယ္လုံးအျပည့္ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံ) ၊ လက္ရွိသုံးစြဲေနေသာ မွတ္ပုံတင္ တြင္ ပါရွိသည့္ အမည္အျပည့္အစုံ …၊ စသည္တုိ႔ကို ေပးပုိ႔ျပီး ေမးျမန္းနုိင္သည္။

ေမးျမန္းလုိသူမ်ား အသုံးျပဳနုိင္ေသာ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခလြႊဲပုိ႔နုိင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ျပည္တြင္းမွ ျဖစ္ပါက ….. ကုိစုိးမုိးထြန္း 
                                  နုိင္ငံသားအမွတ္     ၉/၀တန (နုိင္) ၁၀၄၈၆၅    
                                  phone / 01 – 618 469 
                                  ျဖင့္ ….  

အင္းစိန္ရုိးမဘဏ္ ၊ ေျမနီကုန္း ကေမာၻဇ ဘဏ္ မ်ားသုိ႔ လႊဲပုိ႔ ေမးျမန္းနုိင္သည္။

ျပည္ပမွျဖစ္ပါက …….  POSB saving 171-53132-2 
                             (or)
                           Paypal account     ;          channyeintun.htoo13@gmail.com

စသည့္ အေကာင့္မ်ားကုိ အသုံးျပဳျပီး ဥာဏ္ပူေဇာ္ခေပးပုိ႔ ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။


အပၸမာေဒါစ ဓေမၼသု ဧတံ မဂၤလ မုတၲမံ ..။
ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB