ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္ ...ကံဇာတာ(၁၃၇၂ခုနွစ္)

Sunday, May 9, 2010




ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္ ...ကံဇာတာ(၁၃၇၂ခုနွစ္)



ဒီယခုကာလ ေကာဇာျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၇၂ခုနွစ္ဟာ ဆုိရင္ျဖင့္.......ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္ ...ထင္ရွားေတာက္ပခြင့္ေတြ ...အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္းအေကာင္အထည္ေပၚေပါက္လာခြင့္ေတြ ေပးအပ္နုိင္ေသာနွစ္ေကာင္းတစ္နွစ္ပါ။ဒီနွစ္မွာ...ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအဖုိ႔...လာဘ္လာဘရႊင္လန္းနုိင္ ေသာအေနအထားမ်ားလည္းေပၚေပါက္လာနုိင္တဲ့ကာလပါ။ ျဖစ္နုိင္ရင္ ေနမင္းပုံတံဆိပ္ကေလးတစ္ခုခုကို ေဆာင္ထားျခင္းျဖင့္ ပုိမုိလာဘ္လာဘရႊင္လန္းပါလိမ့္မယ္။

ေကာဇာခုနွစ္နွင့္ကံဇာတာ

ဒီေကာဇာခုနွစ္မ်ဳိးကုိ ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္ လာဘ္လာဘရႊင္လန္းျပီး၊ ေမတၱာေရးရာ ညံ႔တတ္
ေသာနွစ္မ်ဳိးလုိ႔ဆုိနုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အဂၤါျဂိဳဟ္အေနအထားအရ..ခ်စ္မႈေရးရာပုိင္းဆုိင္ရာေတြ အားနည္းမႈေတြမ်ား
ျပားတတ္တဲ့ခုနွစ္မ်ဳိးလည္းျဖစ္ျပီး၊ ေရာက္ဆဲအသက္ပုိင္း သက္ခတ္ဒသာမ်ားအရ ပိုမိုညီညြတ္ေနတဲ့ ..ၾကာသာ
ပေတးသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ...ခ်စ္ေသာသူနဲ႔ေကြကြင္းရမႈမ်ား အမွန္တစ္ကယ္ၾကံဳေတြ႔ရတတ္ခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။
သုိ႔ေသာ္ တစ္ဖက္မွာလည္း အသက္ေမြးမႈနဲ႔ အက်ဳိးစီးပြားပုိမုိက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရွာေဖြနုိင္မႈေတြရရွိလာနုိင္တဲ့
ကာလျဖစ္ေနတာကိုေတြ႔ရပါေၾကာင္း



စီးပြားေရးရာ...........

ဒီေကာဇ ာခုနွစ္မွာေတာ့........................
လုပ္ငန္းခြင္ပုိင္းဆုိင္ရာေတြမွာ ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္လာနုိင္တဲ့ကာလပါ။ လုပ္ငန္းခြင္တုိးခ်ဲ႕ ျခင္း၊
လုပ္ပုိင္ခြင့္ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔လာျခင္းမ်ား ရွိလာနုိင္ေသာ ကာလတစ္ခုဆုိပါစုိ႔။ အထူးသျဖင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ
သ၊ဟ ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားေသာ ..ဥပမာအားျဖင့္ ...မင္းမင္းသန္း၊ မ်ဳိးဟန္၊ တုိးလြင္သူ၊ စသည္ျဖင့္ေသာ အမည္ရွင္
ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားပုိမုိရရွိလာပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ တုိးခ်ဲ႕ နုိင္ဖုိ႔ အတြက္...
အေျခအေနမ်ားစြာေပၚေပါက္လာနုိင္ေသာ နွစ္မ်ဳိးလည္းျဖစ္လာပါမယ္။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ..အသက္ေမြးမႈအေနအထားမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္တုိးတက္ေစရန္အတြက္ ၾကာသာပေတးေထာင့္မွာ
သီးညႊန္႔ ၊ သရက္ညႊန္႔ စသည္တုိ႔ကို အေရအတြက္အားျဖင့္ (၂၁) ခု/ညြန္႔ ...ကပ္လႈပူေဇာ္ေပးသင့္ျပီး... အလုပ္ခန္း ....မွာ၊ အေနာက္ဘက္က်ေရာက္ေသာေနရာမွာ သစ္သီး၀လံ သစ္ပင္ပန္းမန္ပုံမ်ား၊ သစ္သီး၀လံမ်ား
ထားရွိေပးထားသင့္ပါတယ္။


ေမတၱာေရးရာ.................

ေမတၱာေရးရာအေျခအေနမွာ.......အထက္မွာတင္ျပခဲ့ျပီးသည့္အတုိင္း အမ်ားစုေသာ ၾကာသာပေတးသားသမီး
မ်ားအဖုိ႔ အခက္အခဲအလြန္မ်ားျပားရတတ္ေသာကာလျဖစ္ပါမယ္။ ခ်စ္သူနဲ႔ခြဲခြာရမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားတတ္ေသာ
နွစ္မ်ဳိးကိုေရာက္ရွိေနပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ....အိမ္ေထာင္ဖက္ ..သုိ႔မဟုတ္...
ခ်စ္သူအေ၀းကုိထြက္သြားရတာမ်ဳိး၊ အေ၀းမွာခ်န္ထားခဲ့ရတာမ်ဳိးေတြ ၾကံဳေတြ႔ရတတ္ေသာ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။ ထူးထူးျခားျခားဆုိစရာရွိတာကေတာ့ အခ်ဳိ႕ ေသာၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ....နုိင္ငံရပ္ျခား
လူမ်ဳိးကြဲမ်ား၊ ဘာသာကြဲမ်ား နဲ႔ ခ်စ္ၾကိဳးသြယ္မိေစတတ္တာပါပဲ။ ထုိ႔နည္းတူ မိမိနဲ႔ အသက္အရြယ္အလြန္ကြာ...
ျခားသူ၊ အေနအထားအရမ္းကြာဟသူမ်ဳိးေတြနဲ႔လည္း ထူးထူးဆန္းဆန္းကိုပဲ ..ခ်စ္မႈေရးရာကိစၥေလးေတြၾကံဳေတြ႔
ရတတ္ခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ...ျဖစ္နုိင္သမွ်ေပါ့ ေမတၱာေရးရာ အဆင္ေျပေစဖုိ႔အတြက္....စေနေထာင့္မွာ ....
ေမတၱာသုတ္ေတာ္ကို ၈ေခါက္တိတိ ...ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္မႈျပဳသင့္ပါေၾကာင္း။ ေၾသာာာာာာာာာာာာာာာ သတိရလုိ႔
အစိမ္းေရာင္ကေတာ့ ေမတၱာေရးရာကို ဆုိးေစေၾကာင္းးးးးးးးးးးး။



က်န္းမာေရးရာ ။ က်န္းမာေရးရာအေျခအေနမွာေတာ့ ....ဒီတစ္နွစ္မွာ ...ေဆးစစ္ျခင္း၊ ဂရုျပဳရျခင္းမ်ား ရွိလာမယ့္ကာလပါ။ ေပေပေတေတသမားေတြေတာင္..က်န္းမာေရးအတြက္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား ျပဳလာရတတ္ပါတယ္။အမ်ားစုအဖုိ႔က်န္းမာေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္မႈရွိပါမယ္။ နာမည္အဖ်ားစာလုံးကို ..(စ၊ဆ၊ဇ၊စ်၊ည) နွင့္ .မွည့္ေခၚထားေသာ ၊ ျမင့္ျမင့္စန္း၊ မ်ဳိးေဆြ၊ လြင္လြင္ေဇာ္၊ စသည္ကဲ့သုိ႔ေသာ အမည္ရွင္မ်ား အဖုိ႔ေတာ့ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာျပသနာအနဲငယ္ျဖစ္ေပၚလာနုိင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေတာ့ အေရျပားဆုိင္ရာ ေရာဂါဘယမ်ဳိးအနဲငယ္ သတိျပဳေပးဖုိ႔လုိအပ္လာပါတယ္။ ေလေရာဂါနွိပ္စက္တတ္ျပီး ၀မ္းရင္ဥပဒ္ေပးမႈ မ်ားလည္း ရွိလာတတ္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ .. အဂ္ါေထာင့္မွာ ..ရြက္လွညြန္႔၁၂ညြန္႔ကပ္လႈပါ။ ေန႔စဥ္
ခႏၶသုတ္ေတာ္ၾကီးကုိ (၈) ေခါက္တိတိရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေပးအပ္ပါေၾကာင္း။


ေနေရးထုိင္ေရး..................

ေနေရးထုိင္ေရးမွာ ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ား အျမင့္မွာေနရပါလိမ့္မယ္ဆုိတဲ့ခုနွစ္မ်ဳိးပါပဲ။ အမ်ားစုေသာ
ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအဖို႔ ..... ေနရာထုိင္ခင္း၊ ေနေရးထုိင္ေရး နဲ႔ ေနရာဌာနပုိင္းဆုိင္ရာ မ်ားမွာ တုိး
တက္ေကာင္းမြန္လာမႈရွိပါမယ္။ ေနေရးထုိင္ေရးအတြက္ၾကံစည္လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအေနနဲ႔ ...အဂၤါေန႔မွာ
ဘုရားတည္ေက်ာင္းေဆာက္အလႈခံတစ္ခုခုမွာ ...ျဖစ္နုိင္သမွ် ကုသုိလ္ျပဳၾကပါလုိ႔တုိက္တြန္းလုိက္ရပါတယ္။


ထီကံစမ္းလုိသူမ်ားအတြက္... ၆၅၄၈ ဂဏန္းတြဲမ်ားနဲ႔ကံစမ္းနုိင္ျပီး ....ေမြးေန႔မွာ ထီထုိးျခင္းက အေကာင္းဆုံး
ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အထူးသျဖင့္ ၆၅ဂဏန္းမ်ားကို ထုိးေပးသင့္ပါေၾကာင္း။

အနွစ္ခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္။ ကံဇာတာတုိးတက္ေကာင္းမြန္မႈရွိလာနုိင္ေသာ အခ်ိန္အခါသမယျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္မႈေရးရာ အညံ႔ပုိင္းမ်ားရွိေပမယ့္ ..အျခားက႑ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အားသာခ်က္ရွိလာနုိင္တာမုိ႔ ..မဆုိးလွ
ပါေၾကာင္း။

ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
ကုိစုိးမိုးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB