စေနသားသမီးမ်ားအတြက္ ကံဇာတာ ....(၁၃၇၂ခုနွစ္)

Saturday, June 26, 2010

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္ ကံဇာတာ ....(၁၃၇၂ခုနွစ္)


ေကာဇာခုနွစ္နွင့္  ေန႔နံ

လက္ရွိျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၇၂ခုနွစ္အတြင္း မွာ စေနသားသမီးမ်ားအဖုိ႔  ေကာင္းေသာခရီးစဥ္အခ်ဳိ႕ သြားလာမႈျပဳရတတ္ခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမတၱာေရးရာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ ရည္စူးခ်က္မ်ား ပိုမုိအားေကာင္း လာတတ္ေသာ နွစ္မ်ဳိးျဖစ္ျပီး..ဒီနွစ္ထဲမွာ ဖူးစာရွင္ရွာလုိသူမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ ...ကုိယ့္ထက္ အသိဥာဏ္..အသက္ ..ဂုဏ္.စသည္အားျဖင့္ ၾကီးျမင့္ေသာ ဖူးစာဖက္မ်ဳိးနဲ႔ ဆုံဆည္းရတတ္ခ်ိန္ လုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အဆုိပါကံကုိနာမည္အဖ်ားစာလုံး  ၾကာသာပေတးနံ (ပ၊ဖ၊ဗ၊ဘ၊မ) ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားေသာ စေနသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ . ပုိမိုၾကံဳေတြ႔ရဖုိ႔ျမင္ပါေၾကာင္း။


စီးပြားေရးရာ ........


ဒီတစ္နွစ္မွာ စေနသားသမီးမ်ား အေနနဲ႔ အက်ဳးိစီးပြားရွာေဖြရာမွာ ..ဇေ၀ဇ၀ါ မၾကာခဏျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။ ေရြးျခယ္စရာ အနဲဆုံး နွစ္မ်ဳိးနွစ္ခြေပၚတတ္ျပီး  ..ဘာကိုေရြးရမလဲဆုိတာ ဗ်ာမ်ားရတတ္ခ်ိန္ပါပဲ။ မီဒီယာလုပ္ငန္းနဲ႔အသက္ေမြးသူမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ ဒီတစ္နွစ္ဟာ  ..အက်ဳိးေက်းဇူးအထူးေပးမယ့္ အခ်ိန္မ်ဳိးပါ။
ဒါအျပင့္ တစ္ဆင့္ၾကားခံေဆာင္ရြက္ေပးရေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရနဲ႔ ေရထြက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အနုပညာလုပ္ငန္းမ်ား .အထူးသျဖင့္ေတာ့ ရုပ္ရွင္ဖလင္ေလာက၊ ဓါတ္ပုံေလာကနဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့အလုပ္မ်ားလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးအထူးေပးမယ့္ ကာလပါ။ ဒီ့ထက္ပုိျပီးေျပာရရင္ေတာ့ အနုပညာပုိးပါလာျပီး..သရုပ္ေဆာင္ မင္းသားမင္းသမီး ျဖစ္ခ်င္ေနတဲ့ စေနသားသမီးကေလးေတြ အတြက္ေတာ့ ဒီတစ္နွစ္ဟာ... အခြင့္အေရးအထူးေပးမယ့္ ကာလျဖစ္ျပီး...မိမိတုိ႔ နာမည္(နာမည္ရင္းထက္...သရုပ္ေဆာင္ပုိင္းဆုိင္ရာ နာမည္မွာ .).တနဂၤေႏြနံနာမည္ အဖ်ားစာလုံး တစ္ခုခုနဲ႔   မွည့္ေခၚသုံးစြဲထားမယ္ဆုိရင္ ..ၾကိဳးစားသေလာက္
အရာထင္မယ့္ အခ်ိန္ပါပဲ။  အျခားေသာ စေနသားသမီးမ်ား အေနနဲ႔လည္း မိမိတုိ႔ၾကိဳးစား အားထုတ္မႈမ်ားကုိ...အတန္အသင့္ ရရွိနုိင္မယ့္ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပသိ တစ္ခုရွိတာက မိမိတုိ႔ၾကိဳးစား အားထုတ္ေနေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားဟာ လမ္းခုလတ္မွာ တစ္သြားတာ၊ ေသာင္တင္ ေနတာမ်ဳိး ၾကံဳရတတ္ျပီး...အဆုိပါအေျခအေနမ်ဳိးၾကံဳၾကိဳက္ခဲ့မယ္ ဆုိရင္ေတာ့...လမ္းသြားရင္း ခရီးသြားရင္း ကုသုိလ္ ေကာင္းမႈမ်ားမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါ။ အျခားတစ္ခ်က္ အေနနဲ႔ ကေတာ့..ေအာက္ပါယၾတာေလးကို ျပဳနုိင္မယ္ ဆိုရင္ အားလုံးအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။

ေရဖလားၾကီးၾကီးတစ္ခုထဲမွာ အုန္းသီးတစ္လုံးထည့္ျပီး ေရျဖည့္ပါ။ အဲဒီ့ေရျဖည့္ထားတဲ့အုန္းသီးပြဲကုိ ဘုရားမွာ ကပ္လႈထားရမွာျဖစ္ျပီး ...၊ အျခားအားျဖင့္ အုန္းသီးပါတဲ့ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္မ်ားကိုလည္း လႈဒါန္းေပးပါ။ အသက္ေမြးမႈ စီးပြားေရးအ၀၀မွာ ဒီတစ္နွစ္အဖုိ႔ ..   ခရမ္းျပာေရာင္ဟာ အေနွာက္အယွက္ ေပးတတ္ျပီး အျဖဴေရာင္ကေတာ့အက်ဳိးေပးအေရာင္အျဖစ္ရပ္တည္ထားပါတယ္။

ေမတၱာေရးရာ..........

ဒီတစ္နွစ္ေမတၱာေရးရာကေတာ့ ..အေကာင္းဖက္မွာရပ္တည္တဲ့ကာလပါ။ အမ်ားစုေသာစေနသားသမီးမ်ား
အဖုိ႔  ေမတၱာေရးကံ အေကာင္းဖက္က ရွိေနပါမယ္။ ဖူးစာဖက္ရွာေနဆဲသူမ်ားအတြက္ေတာ့ အထက္မွာ ေဖာ္ျပ ခဲ့တဲ့အတုိင္း ကုိယ့္ထက္အသက္ အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဂုဏ္ ၊ အသိဥာဏ္ စသည္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ ပုိမုိၾကီးျမင့္ေသာ  ဖူးစာဖက္မ်ဳိးရရွိတတ္ခ်ိန္ပါ။ နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊င နဲ႔ အဆုံးသတ္ မွတ္မွည့္ ေခၚထားေသာ  ဥပမာအားျဖင့္ ျမင့္ေက်ာ္၊ မ်ဳိးမ်ဳိးခုိင္၊ တင္နီလာခင္၊ ထြန္းလင္းကုိ၊ စသည္ ကဲ့သုိ႔ေသာ အမည္ရွင္မ်ားအဖုိ႔ကေတာ့ ..ေမတၱာေရးမွာ ကသိကေအာက္ကေလးေတြလည္း အနဲနဲ႔ အမ်ား ဆုိသလုိ ၾကံဳရပါလိမ့္မယ္။

ေမတၱာေရးကံ ေကာင္းေစ လုိပါက ...တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ ..ၾကာသာပေတးနံသင့္ ပန္းအညြန္႕အခက္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ကပ္လႈပူေဇာ္ျပီး ....(အေရအတြက္အားျဖင့္ ..၁၉)  ေမတၱာသုတ္ရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ေပးသင့္ပါေၾကာင္း။

က်န္းမာေရးရာ...

က်န္းမာေရးရာ တုိးတက္မႈၾကံဳနုိင္ေသာ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ အားကစားဘက္ကို အာရုံညြတ္မိေသာ စေနသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ ဒီနွစ္ထဲမွာ က်န္းမာေရးအျပင္ က်န္႔ခုိင္မႈ၊ ဖြံျဖိဳးမႈ ပိုမုိအားေကာင္းလာပါမယ္။ အနဲဆုံး အဆင့္အားျဖင့္ ..အားကစားတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိေတာ့  ဒီတစ္နွစ္မွာ ...လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။ နာမည္အဖ်ားစာလုံး က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊င ျဖင့္မွည့္ေခၚထားသူမ်ား အေနနဲ႔ က်န္းမာေရးမွာလည္း အနဲငယ္ ညံ႔နုိင္တာမို႔ ဂရုစုိက္ရပါမယ္။

က်န္းမာေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ တနဂၤေႏြေန႔မွာ ပဲဟင္းနဲ႔ ဆြမ္းကပ္ေပးပါ။ အျဖဴေရာင္ကုိ
က်န္းမာေရးညံ႔ေနသူမ်ား  ျဖစ္နုိင္သမွ် ေရွာင္ပါ။

ေနေရးထုိင္ေရး..

မေကာင္းလွတဲ့ကာလပါပဲ။ စေနသားသမီးအမ်ားစုဟာ ဒီတစ္နွစ္ထဲမွာ ေနေရးထုိင္ေရးနဲ႔ ေနရာ ဌာနပုိင္းဆုိင္ရာေတြမွာ အညံ႔မ်ားလွပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေတြ ...မိမိတုိ႔ေနရာကို လုယက္ယူငင္ခံရတာ၊ ဆုံးရႈံးရတာမ်ဳိး ၾကံဳေတြ႕ ရမွာျဖစ္ျပီး၊ အခ်ဳိ႕လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ....ေနရာထုိင္ခင္း ေပ်ာက္ဆုံးတာ၊ အေ၀းကိုေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရတာမ်ဳိး ျဖစ္ပြားတတ္ခ်ိန္ပါ။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ၾကံၾကံဖန္ဖန္ ကံေကာင္းျပီး နုိင္ငံရပ္ျခားမွာ အေျခခ်နုိင္..ေနထုိင္နုိင္ပါမယ္။ ေနထုိင္ခြင့္ရရွိၾကပါမယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ ညံ႔ခ်ိန္ပါပဲ။ 

ေနေရးထုိင္ေရး အဆင္မေျပသူမ်ား ...အေနနဲ႔ အက်င့္သီလနဲ႔ျပည့္စုံတဲ့ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ မိဘ အၾကီးအကဲ မ်ားကုိ  ...ထုိင္ခုံ၊ ဆုိဖာ၊ ေမြ႔ယာ စသည္ျဖင့္ ပူေဇာ္ထုိက္ျပီး၊ သိမ္ေက်ာင္း ဇရပ္ဘုရား ေက်ာင္းကန္ တည္ေဆာက္ရာမ်ားမွာ ကုသိုလ္ပါ၀င္သင့္ပါတယ္။  အျခား အားျဖင့္ေတာ့.......စေနေထာင့္မွာ ....အမႈိက္သရုိက္ လွည္းက်ဥ္းကုသုိလ္ယူျပီး..၊ အခ်ိန္ရ သေလာက္..တရားမွတ္၊ ပုတီးစိတ္ လုပ္ေပးသင့္ပါေၾကာင္း။

ထီကံစမ္းလုိသူမ်ား အတြက္ .........

ထီကံ သင့္ရုံသာရွိပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ထီထုိးမည့္သူမ်ားအေနနဲ႔ အနဲဆုံးနွစ္ေစာင္ နွစ္ကဒ္ စသည္ျဖင့္ ထုိးပါ။ နွစ္ဆုိင္ခြဲျပီးထုိးပါ။ တစ္ဂဏန္းနဲ႔နွစ္ဂဏန္းမ်ားပါေအာင္ ကံစမ္းၾကည့္ပါ။ 

အနွစ္ခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္...။           ။    ဒီတစ္နွစ္ဟာ စေနသားသမီးမ်ားကို ...ကိုယ့္ကုိယ္ကုိ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလည္းမႈ တစ္စုံတစ္ရာ လုပ္မိေစေသာနွစ္ပါပဲ။ မလုပ္လုိ႔မျဖစ္ေအာင္ အေျခအေန ေတြကလည္း ေတာင္းဆုိလာတတ္ခ်ိန္ပါ။ ျဖစ္နုိင္သမွ် ..စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းထားျပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလည္းနုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီတစ္နွစ္ကံဇာတာဟာ အေကာင္းဘက္မွာ ပုိမုိျဖစ္ထြန္း ပြားစည္းပါလိမ့္မယ္။ အမည္သိပ္ျပီးဆုိးလြန္းေနသူမ်ားမွအပ ဒီတစ္နွစ္ဟာ  ..စေနသားသမီး မ်ားအဖုိ႔  .ေက်နပ္ဖြယ္ရာျဖစ္နုိင္ပါလိမ့္မယ္။ 


အားလုံးပဲ ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

မနဲပဲ ျပီးေအာင္ေရးလုိက္ရပါတယ္။ မေရးလုိ႔ဆုိျပီး ခဏခဏ လာေဟာက္တတ္တဲ့ စေနသားသမီးမ်ား အားလုံးေက်နပ္နုိင္ျပီလုိ႔ယူဆမိပါေၾကာင္း။

ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)


                   

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB