ဒီနွစ္ နဲ႔ ဒီနာမည္ စာစု(၁)

Thursday, July 1, 2010

ဒီနွစ္ နဲ႔ ဒီနာမည္ စာစု(၁)


လက္ရွိ ေရာက္ဆဲ ျမန္မာခုနွစ္အတြင္း နာမည္တုိ႔နဲ႔ဆုိင္တဲ့အက်ဳိးေပးအခ်ဳိ႕ကို ေရးသား ေဖာ္ျပသြားပါမယ္။ အမည္လုိ႔ ဆုိတဲ့ေနရာမွာလည္း  အမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ အဓိကထားျပီး တြက္ခ်က္ ေရးသား ေဖာ္ျပသြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကံဇာတာၾကည့္ရႈဖတ္လုိသူမ်ားအေနနဲ႔ မိမိတုိ႔နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ တင္ၾကိဳခြဲျခားထားဖုိ႔ လိုပါမယ္။ နာမည္အဖ်ားစာလုံး ..တစ္နည္းအားျဖင့္ နာမည္တစ္ခုရဲ႕ အဆုံးစာလုံး ကိုၾကည့္ရႈျပီး   ယင္းစာလုံးဟာ ဘာျဂိဳဟ္ဘာေန႔နံျဖစ္တယ္ဆုိတာေလာက္ေတာ့ သိထားဖုိ႔လုိပါမယ္။

(၁) နာမည္အဖ်ားစာလုံး တနဂၤေႏြနံ (အ၊ ဥ) ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားသူမ်ား အတြက္......
ဥပမာအားျဖင့္  ..ျမင့္ေအာင္၊ သူဇာေအး၊ ၀င္းဦး၊ ေကခုိင္ဦး   အစရွိေသာ     နာမည္ရွင္မ်ားအတြက္ .........

ဒီတစ္နွစ္ကေတာ့ ဒီနာမည္ရွင္မ်ဳိးေတြကို ေရြးရခက္စရာေတြ၊ စိတ္ဒြိဟျဖစ္စရာေတြ မ်ားျပားေစမယ့္နွစ္ပါပဲ။ ဘာေရြးရမလဲ ဆုိတာေတြပဲ မ်ားျပားေနတတ္ျပီး..စိတ္ကလည္း မျပတ္မသား မၾကာခဏ ျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ အားကစား ၀ါသနာပါသူမ်ားအတြက္ေတာ့ နွစ္ေကာင္းတစ္နွစ္ျဖစ္ျပီး၊ ဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္ရ တာကုိေတာ့ လက္မခံ ခ်င္လုိ႔မရတဲ့ကာလပါ။ အေနအထားမ်ားစြာမွာ ဇေကာဇကအေနအထား ၊ လမ္းခုလတ္ အေနအထားမ်ဳိးေတြ  ၾကံဳေတြ႔ရတတ္ျပီး၊ ကိစၥအေၾကာင္းအရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း ၾကားကေန ပါ၀င္ပတ္သက္ေနရတတ္ တဲ့ နွစ္မ်ဳိးဆုိပါေတာ့။ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ေသာ အမည္ရွင္မ်ဳိး ျဖစ္ေနျပီး  သင္ဟာ....

တနဂၤေႏြသားသမီး  ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္............

ကုိယ္တုိင္ကိုယ္က် ဆုိသလို  ၾကားေန၀ါဒနဲ႔ ေနထုိင္ရမယ့္ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ ပြဲစား၊ၾကားခံလုပ္ငန္း၊ မီဒီယာ လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနသူ ဆုိရင္ေတာ့ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္တဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ျပီး၊ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ကေတာ့ အလယ္မွာတင္ရပ္တန္႔ေနတတ္တဲ့အခ်ိန္ဆုိပါစုိ႔။

တနလၤာသားသမီး ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့.........

တစ္စုံတစ္ရာကုိ ျပန္အလာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္ရရွိလုိမႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး စိတ္ဒြိဟမၾကာခဏျဖစ္ရတတ္ခ်ိန္မ်ဳိးပါ။ ထုိ႔နည္းတူပါပဲ ေနာက္ျပန္လွည့္ရ ေကာင္းမလား ဒီအတုိင္းေနရ ေကာင္းမလားဆုိတဲ့ မျပတ္မသား ျဖစ္ရမႈ မ်ဳိးေလးေတြလည္း ၾကံဳရတတ္ခ်ိန္ ဆုိပါစုိ႔။ အခ်ဳိ႕ေသာ တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္ကေတာ့ မဂၤလာေဆာင္ဖုိ႔ အေရးအတြက္ စိတ္ဒြိဟ ျဖစ္ရတတ္ေသာ ကာလပါ။

အဂၤါသားသမီးျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္.......

ဘယ္မွာေနရမလဲ ။ ဘယ္လုိေနရမလဲ စသည္ျဖင့္ မတင္မက် ...စိတ္နွစ္ခြ ျဖစ္ရတတ္ခ်ိန္ပါ။ လုပ္ငန္းခြင္ မွာလည္း ေနရာအတြက္ စိတ္ဗ်ာမ်ားရတတ္ပါတယ္။ ထုိ႔နည္းတူပင္...တစ္ပုိင္းတစ္စျဖစ္ေနေသာ ကိစၥ အေၾကာင္းအရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္လည္း စိတ္ဒြိဟ မ်ားျပားရတတ္ခ်ိန္လုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္  .  ..

ခရီးတစ္ခုကို သြားရေကာင္းနုိး မေကာင္းနုိး ဗ်ာမ်ားရတတ္ပါတယ္။ ထုိ႔နည္းတူပဲ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားမွာ ထုတ္ကုန္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး မတင္မက် ျဖစ္ရတတ္ခ်ိန္ပါ။

ၾကာသာပေတးသားသမီးျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္....

အလုပ္သစ္ တစ္ခုခုကို စတင္ဖုိ႔နဲ႔ပတ္သက္ျပီး  ျဖစ္ေစ၊ သူတစ္ပါးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ကိစၥတစ္ခုခုကို အာမ၀င္ခံေပးဖုိ႔  အတြက္ ျဖစ္ေစ..စိတ္ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ရတတ္ခ်ိန္ပါ။ 

ေသာၾကာသားသမီးျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္...

သူတစ္ပါး လုပ္လက္စ အလုပ္တစ္ခုခုကို ဆက္လုပ္ရေကာင္းနုိး မေကာင္းနုိး..၊ သူတစ္ပါးအိမ္ကို ၀ယ္ရ ၊ဌားရေကာင္းနုိး မေကာင္းနုိး စသည္ျဖင့္ ဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္ရတတ္ခ်ိန္ပါ။

စေနသားသမီးျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္...

အက်ဳိးစီးပြား ရွာေဖြမႈနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔  အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ လမ္းနွစ္ခြ နွစ္မ်ဳိး  ၾကံဳရ တတ္ခ်ိန္ပါ။ ဘာကုိေရြးရမလဲ စဥ္းစားရခ်ိန္ပါ။ ထုိ႔နည္းတူစြာပဲ ။ အကူညီနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ယူရ သုိ႔မဟုတ္ ေပးရ ေကာင္းနုိ္း မေကာင္းနုိး  ဗ်ာမ်ားရတတ္ခ်ိန္ပါ။

ရာဟုသားသမီးျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္..

စပ္တူ အစုရွယ္ယာကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ၊ ကုိယ္ေနထုိင္ရမယ့္ ျမိဳ႕ျပအရပ္ေဒသနဲ႔ပတ္သက္ျပီး စိတ္ဒြိဟ ျဖစ္ရတတ္ခ်ိန္လုိ႔ ဆုိနုိင္ပါေၾကာင္း။

ခ်မ္းေျမ့ပါေစ။
ကုိစုိးမိုးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB