တံဆိပ္ကပ္ျခင္း

Monday, August 16, 2010

ကမန္းကတမ္း ဆုိတဲ့ စကားလုံးေတြနဲ႔
ဘ၀ကုိ ဆြဲေခၚလာခဲ့ရတယ္
သူငယ္ခ်င္းေတြက  ေျပာၾကတယ္
ေမာင္ဖုန္းရယ္ ျဖစ္ရေလတဲ့    ။ 
 ေလာက …က
ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ တံဆိပ္ကပ္ခုိင္းလုိက္တယ္
ဘာတံဆိပ္ကပ္ရမယ္ လုိ႔ ငါမသိ
ငါ့ကုိယ္ကုိ ငါျပန္ၾကည့္မိတယ္။

မေန႔က မလြယ္
ဒီေန႔ရယ္  အခက္သား
မနက္ျဖန္ ပုိခက္မလားေတြး
ေဗဒင္ေလး တစ္ခ်က္ေခါက္ၾကည့္တယ္။

ကံအားျဖင့္ငယ္   
ဇီးရြက္ရယ္ အေဖေခၚရ
စေနက … တြယ္
ေသာၾကာက…ဆြယ္
ရာဟုက …ဖုံးလုိ႔ကြယ္
လြတ္လမ္းရယ္က ခက္ပါေသး ။

ေၾသာ္ …မေတြးျပီဘု
ေမွ်ာ္ေရးကာ မင္မကုန္ခ်င္ေတာ့
ပြဲ၀င္မွ ကေလာင္ညွစ္မယ္ကြယ့္
ေနာင္ ျဖစ္တဲ့ ျဖစ္ရာျဖစ္ေၾကာင္း။

အဲသလုိ နဲ႔  ……..
ကုိယ့္ဘ၀ကုိ ကုိယ္
အန္ထရာေဆာင္းရုိက္ၾကည့္တယ္
ဘာမွရယ္ မျမင္ဘူး
………………………..
………………………..
…………………………
…………………………။

ဒယီးဒယုိင္ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရေတြနဲ႔
ဘ၀ကုိ ေခ်ာ့ေခၚလာခဲ့ရတယ္။
မိတ္ေဆြေတြက ေျပာၾကတယ္
ကုိဖုန္း ရယ္ မလြယ္ပါ့လား တဲ့။

ကဲ…
မတိမ္းမေစာင္း
ဗိန္းေမာင္း
ရြာစားးးးးးးး
ဇာတ္ေပါင္းရင္ ဇာတ္ရည္လယ္
စေနကကုန္ေတာ့မယ္
ဂုရုရယ္ မၾကာေတာ့
လာေတာ့မယ့္ သည္အခုိက္မွာေပါ့။

ေလာက က …
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ တံဆိပ္ကပ္ခုိင္းလုိက္တယ္
(ဘာတံဆိပ္ကပ္ရမယ္….လုိ႔ )
ေမာင္ဖုန္း ..ထုိင္ေရြး။


မွတ္ခ်က္  ။       ။  အတြင္းသိ အစင္းသိ မိတ္ေဆြမ်ား ဖတ္သိျပံဳးမိေစရန္ေရးပါသည္။

သုေတသီေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း
14 ၊ 8 ၊ 2010

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB