လူတုိင္း ေၾကာက္တဲ့ ကိုစေန စာစု (၂)

Saturday, August 14, 2010

စေန…….
စေနကုိ
လူေတြဘာေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ၾကပါသလဲ။ စေနဟာ လူေတြအဖုိ႔ အမွန္တစ္ကယ္ ထိတ္လန္႔စရာ ဟုတ္ပါသလား။
စေနျဂိဳဟ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး လူေတြက …စေနစီးတယ္။ စေနအထြက္ခတ္တာေပါ့။ သားဦးစေန မီးလုိေမႊ …တဲ့။ စေနတစ္ခ်က္ ေဆာင့္ေတာ့ …တစ္သက္လုံးရွာလာသမွ်တက္တက္ေျပာင္။
စသျဖင့္ ..အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖုံဖုံ  အစုံစုံအလင္လင္ စေနအေၾကာင္းကုိ ေျပာဆုိေ၀ဖန္ၾကတာေတြ ၾကားခဲ့ရ ဖူးပါတယ္။ ငယ္တုန္းကေတာ့ ဘာလည္းလုိ႔ ေရေရရာရာ မသိရပဲ ေၾကာက္ခဲ့ရတဲ့ နားရည္၀ စကားတစ္ခ်ဳိ႕ အျဖစ္သာ။ ယခုေတာ့လည္း စေနနွင့္ ပတ္သက္ျပီး အတုိင္းတာတစ္ခုထိ သိရွိနားလည္ လာခဲ့သလုိ၊ လက္ေတြ႔ သုေတသနေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ကေနလည္း  …စေနရဲ႕  သေဘာသဘာ၀ တစ္ခ်ဳိ႕ကုိ မွတ္မွတ္ထင္ထင္ သိျမင္လာခဲ့ရပါတယ္။

စေနျဂိဳဟ္ရဲ႕ မူလသဘာ၀၊ ရပ္တည္ပုံအေနအထားအရ အက်ဳိးအျပစ္ ျပဳတတ္ပုံ၊ လူေတြရဲ႕နာမည္ေတြမွာ ပါ၀င္တဲ့ ဗ်ည္းသရ အသံလိႈင္း ေတြအရ အုပ္စုိးေနပုံ၊ စသည္ျဖင့္ စေနျဂိဳဟ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး တစ္စထက္ တစ္စ ေလ့လာမွတ္သား ခဲ့ရပါတယ္။

တစ္ကယ္ေတာ့လည္း လူေတြေၾကာက္ၾကတာ၊ စေနကုိ လန္႔ၾကတာ သိပ္ေတာ့မဆန္းလွဘူးလုိ႔ ဆုိရပါမယ္။ စေနျဂိဳဟ္ရဲ႕ မူလသဘာ၀ကကုိ ပူေဆြးေသာက နဲ႔  ဆင္းရဲျခင္းအမွန္ကို လူေတြသိျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးတတ္တယ္လုိ႔  ဆုိရပါမယ္။ သတၱ၀ါမွန္ရင္ ဆင္းရဲျခင္းကို ေၾကာက္ၾကတာခ်ည္းပဲမုိ႔ စေနကုိ ေၾကာက္ၾကတာပါ။

ဆင္းရဲျခင္းသာလွ်င္ ရွိတဲ့ ေလာကထဲမွာစေနစီးနင္းခ်ိန္မွာ လူေတြဟာ  ဆင္းရဲျခင္းေတြကုိ ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ ေပၚေပၚလြင္လြင္ ပိုမုိျမင္သာ ေတြ႔သာလာပါတယ္။ အဲဒီ့အခ်ိန္မွာမွ လူေတြဟာ ဆင္းရဲျခင္းအေၾကာင္းတရားအမွန္ကုိ မိမိတုိ႔ ဥာဏ္မီသေလာက္ သိျမင္ လာၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း စေနဟာ ေလာကုတၱရာ ျဂိဳဟ္တစ္လုံးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရတာပါ။ အံၾသစရာ ေကာင္းတာကေတာ့ စေနျဂိဳဟ္ကို အဂၤ၀ိဇၨာအခါတုိင္ ထူၾကည့္လုိက္မယ္ ဆုိရင္လည္း ..ေလာကီအာရုံ ကာမဂုဏ္ တုိ႔ကုိ ထူးထူး လြန္လြန္ အားေပးတတ္တဲ့ တနလၤာ၊ ေသာၾကာ၊ အဂၤါ ျဂိဳဟ္တုိ႔ဟာ အားနည္း ေနၾကျပီး၊ အသိဥာဏ္ပညာနဲ႔ အေတြးအေခၚကို ျဖစ္တည္ ေစတတ္ေသာ ၁ေႏြ ၊ ၄ဟူး နဲ႔ ၅ေတး ျဂိဳဟ္တုိ႔ဟာ အားေကာင္းစြာ တည္ရွိ ေနၾကတာကို ေတြ႔ရသလုိ၊ နံေတာ္စဥ္အရလည္း စေနအခါဟာ နတ္လူ အမ်ားအျပား မိမိတို႔ဥာဏ္နဲ႔ အားေလ်ာ္စြာ ကၽြတ္တန္း၀င္ၾက အသိအျမင္ အမွန္ကုိရၾကေသာ ေကာင္းျမတ္ေသာ အသိမွန္ကုိ လႈံ႕ ေဆာ္ေပးေသာ အခါတုိင္ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

လက္ေတြ႔ပုိင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ေလ့လာစစ္တမ္းထုတ္ၾကည့္ျပန္ေတာ့လည္း စေနျဂိဳဟ္အိပ္ကာလ ထဲကုိ ျဖတ္သန္းခ်ိန္ မ်ားမွာ လူတစ္ရာျဖတ္သန္းရင္ လူတစ္ရာတိတိဟာ ေနာင္တရစရာ အသိတရား အသိမွန္ ရစရာ အေၾကာင္းတရားေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရျပီး၊ မိမိတုိ႔ ကံအေနအထားနဲ႔ အားေလ်ာ္စြာ ၊ ဆီေလ်ာ္ရာ အေၾကာင္းမ်ား ေပၚမူတည္ျပီး အသိမွန္အျမင္မွန္ ဘ၀ အေတြးအျမင္ ေကာင္းေတြ ရရွိလာတတ္ၾကပါတယ္။

အခ်ဳိ႕ဆိုရင္လည္း  တစ္သက္လုံး ဆုိးေပ တုိက္ခုိက္ မုိက္မုိက္မဲမဲ ေနလာသမွ် စေနျဂိဳဟ္အိပ္ထဲ ေရာက္ရွိ ျဖတ္သန္းခ်ိန္မွာ အကၽြတ္တရား ရကုန္ၾကတာကုိ ထူးထူးျခားျခား ေတြ႕ျမင္ၾကရပါတယ္။ စေနျဂိဳဟ္အိပ္ နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဒီ့ထက္ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ တင္ျပခ်င္ပါေသးတယ္။

စေနျဂိဳဟ္အိပ္ဟာ ဘယ္ေန႔သားသမီးအတြက္မဆုိ …ေအာက္ပါအခ်င္းအရာမ်ားကုိ တူညီစြာ ျဖစ္ပြားေစ နုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အတုိင္းအတာ  ပမာဏ ရႈေထာင့္ကြဲျပားနုိင္ေပမယ့္ အေျခခံေက်ာရုိးကေတာ့ လူတစ္ရာ ျဖတ္သန္းရင္ လူတစ္ရာ ၊ လူတစ္ေထာင္ ျဖတ္သန္းရင္ လူတစ္ေထာင္ အားလုံးအတူတူ ဒီလမ္းခရီး ဒီေက်ာရုိး ေပၚကေနပဲ ျဖတ္သန္းၾကရမွာမုိ႔ တူညီစြာ သက္ေရာက္မႈလည္း ရွိၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒသ (၁)  စေနျဂိဳဟ္အိပ္ကာလသည္ အသိဥာဏ္ နွင္ ့အေတြးအျမင္ကို တုိးတက္ရွင္သန္ျပီး ပုိမုိဖြံ႕ျဖိဳး လာေစနုိင္၏။

ဥပေဒသ (၂)  စေနျဂိဳဟ္အိပ္ကာလသည္  လူတုိ႔အား ေနာင္တ ၊ အျမင္မွန္ ၊ အသိမွန္တုိ႔ကိုရရွိေစနုိင္၏။

ဥပေဒသ (၃) စေနျဂိဳဟ္အိပ္ကာလသည္  မ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာပင္ ဇာတာရွင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ ၊ အကုသုိလ္အမႈ အခ်ဳိ႕အား ၄င္းမ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာပင္ ျပန္လည္အက်ဳိး သက္ေရာက္ေစတတ္၏။ ထုိ႔သုိ႔ နည္းပင္  အတိတ္ကာလ အတိတ္ဘ၀ မ်ားမွထင္ရွားေသာ ေကာင္းမႈကံ မေကာင္းမႈကံ အသီးအပြင့္မ်ား ကိုလည္း ပုိမိုေပၚေပါက္လာေစတတ္၏။

ဥပေဒသ (၄)  အျပစ္ေပးခံရျခင္း ၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရျခင္း၊ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရျခင္းမ်ားကိုလည္း အထူးအလြန္ ျဖစ္ပြားေစတတ္၏။ တနည္းအားျဖင့္ ၀ဋ္ေၾကြး ဆပ္ေနရတတ္၏။

ဥပေဒသ (၅)  စေနျဂိဳဟ္အိပ္ကာလသည္ ေငြစုလုိက္ျပံဳလုိက္ ကုန္ခမ္းဆုံးရႈံးရျခင္း၊ ယာဥ္ကား၊ ဥယ်ာဥ္ျခံ စသည္တုိ႔ကုိ ဆုံးရႈံးေစတတ္ျခင္း၊ ေလာကီအာရုံ  ကာမဂုဏ္တုိ႔ ခမ္းေျခာက္ ေခါင္သီရတတ္ျခင္း၊ စသည္ျဖင့္ ေသာ အက်ဳိးတုိ႔ကိုလည္း ေပးစြမ္း၏။

ဥပေဒသ (၆) အားေကာင္းေသာ စေနျဂိဳဟ္အိပ္တုိ႔သည္ ျမင့္မားေသာ အသိဥာဏ္ပုိင္းဆုိင္ရာနွင့္ ထီ ေပါက္ျခင္း ၊ ေသသူထံမွ အေမြအနွစ္ကဲ့သုိ႔ရရွိျခင္း၊ နုိင္ငံရပ္ျခားတုိင္းတစ္ပါး နွင့္ ထိေတြ႔        ဆက္ဆံ ရျခင္းကို  အေၾကာင္းျပဳျပီး အက်ဳိးေက်းဇူး ခံစားရျခင္း။ ေကာင္းေသာ အဆက္အသြယ္တုိ႔နွင့္ ျပည့္စုံေစ ရျခင္း စသျဖင့္ အက်ဳိးေပးနုိင္၏။ အားနည္းေသာ စေနျဂိဳဟ္အိပ္ တုိ႔သည္  ေထာင္တန္းက်ျခင္း၊ မ်ားစြာေသာ ဖိစီးမႈမ်ား ေၾကာင့္ အဆက္မျပတ္ ပူေဆြးရျခင္း၊ တစ္စတစ္စ တစ္ေျဖးေျဖး မွန္မွန္ ဆုတ္ယုတ္ ပ်က္ဆီး ရျခင္း၊ မနုိင္မနင္းတာ၀န္ မ်ားစြာျဖင့္ ပင္ပန္းစြာ ဘ၀ကိုျဖတ္သန္းရျခင္း  စသည္ျဖင့္ အက်ဳိးအျပစ္ ေပးနုိင္ေပသည္။

ဥပေဒသ (၇) စေနျဂိဳဟ္အိပ္ကာလသည္ မိခင္ ၊ အေဒၚ ၊ အဖြား စေသာ အမ်ဳိးသမီးအၾကီးအကဲမ်ားအား အပ်က္အဆီး နွင့္ ခ်ိနဲ႔မႈ ျဖစ္ေစ၏။ ထုိ႔နည္းတူ အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ မိမိတုိ႔နွင့္ပတ္သက္ေနေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား (ဇနီး၊ မိခင္၊ အစ္မၾကီး…စသည္) နွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး စိတ္ထိခုိက္ရျခင္း၊ အခက္အခဲၾကံဳရျခင္း မ်ားကုိ ျဖစ္ပြားေစနုိင္၏။

ဥပေဒသ (၈) စေနျဂိဳဟ္အိပ္ကာလသည္ လူအမ်ားကိုဆြဲေဆာင္နုိင္စြမ္းမရွိျခင္း၊ တနည္း စန္းအားနည္းျခင္း (၀ါ) မ်က္နွာပ်က္စရာမ်ား မ်ားစြာ ၾကံဳရျခင္းကုိလည္း ျဖစ္ေစတတ္၏။

ဥပေဒသ  (၉)  စေနျဂိဳဟ္အိပ္ကာလသည္ အေဟာင္းအႏြမ္းမ်ား၊ အတိတ္ကာလမွ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ တစ္ေက်ာ့ျပန္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာ တုိ႔ကုိလည္း တြန္းအားေပး လႈံ႔ေဆာ္ေပး၏။ လူေဟာင္းမ်ားနွင့္ ျပန္ဆုံ ေတြ႕ရျခင္း၊ ေနရာေဟာင္း မ်ားကုိ ျပန္လည္ သြားလာရတတ္ျခင္း ၊ ေ၀းကြာေသာကာလမွ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျပန္လည္ရွင္သန္ နုိးထလာတတ္ျခင္း မ်ဳိးကိုလည္း ျဖစ္ပြားေစတတ္၏။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ စာေရးသူကုိယ္တုိင္ နွစ္မ်ားစြာ ေလ့လာသုေတသနျပဳခဲ့ေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွ အခ်ဳိ႕ကို တင္ျပေရးသား ေဖာ္ျပျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ျပီး၊ အျခားေသာ အခ်က္မ်ားစြာလည္း က်န္ရွိေနေသး၏။ အကုန္အစင္ကား သိရွိရန္ မလြယ္ကူလွပါေပ။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ။  စာေရးသူ၏ အေတြ႕အၾကံဳအရ အဆုိပါ စေနျဂိဳဟ္အိပ္ကို ျဖတ္သန္းရခ်ိန္မ်ားတြင္ မည္သည့္ ေန႔နံ သားသမီးမ်ဳိး မဆုိ ယင္းအေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ ၾကံဳေတြ႕ျဖတ္သန္း ရတတ္ျပီး၊ ေန႔နံသားသမီး အလုိက္လည္း ေကာင္းက်ဳိး ဆုိးျပစ္ ပိုမုိကြာျခားတတ္သည္။ ထုိမွတစ္ဖန္ သက္ဆုိင္ရာ ဇာတာရွင္တုိ႔၏ မူလမဟာဘုတ္ အေနအထား နွင့္ နာမည္ အေနအထားကုိ လုိက္ျပီး အက်ဳိးအျပစ္ ေပးရာတြင္ ျခားနားေပသည္။

စာစု(၃) တြင္  ေန႔နံသားသမီးအလုိက္ စေနျဂိဳဟ္အိပ္ျဖတ္သန္းခ်ိန္တြင္ အက်ဳိးအျပစ္ျပဳတတ္ပုံတုိ႔ကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးပါဦးမည္။

ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB