ေဗဒင္ဆရာ တစ္ေန႔တာ

Friday, October 22, 2010

(၁)

ေအာက္အီးအီးအြတ္    …

စိတ္ထဲကပဲၾကားေယာင္လုိက္ရသည္။ အညာမွာဆုိရင္ေတာ့ ဒီအသံေလးနဲ႔ နုိးထရသည္။ ဒီမွာကေတာ့ ဒီလုိမဟုတ္ ။ တစ္ညလုံး မအိပ္ရေသးသျဖင့္  ေစာေစာနုိးေနသည့္အလား ။

မညီမွ်ေသာ တူညီျခင္း  နွင့္ မတူညီေသာ ညီမွ်ျခင္း

Tuesday, October 19, 2010


လူ

ဤေလာက၌  …  …  …

နိမ့္က်ေသာသူမွ ပင္ ေပါက္ဖြားလင့္ကစား      …       မင္း အမတ္ ျဖစ္နုိင္၏ ။

သူမုိက္  မွပင္  ေပါက္ဖြားလင့္ကစား    …       ပညာရွိျဖစ္နုိင္၏ ။

ဥစၥာမရွိသူမွပင္  ေပါက္ဖြားလင့္ကစား  …       ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာနုိင္၏

ထုိ႔ေၾကာင့္  … 

လူေယာက်ာ္း   လူမိန္းမ တုိ႔ကုိ မထီမဲ့ျမင္ မျပဳအပ္ ၊ အထင္မေသးအပ္ရာတည့္

  …                 (ေလာကနီတိ)                    …

ျခေသၤ့ေျပးတဲ့ေဆး

Wednesday, October 13, 2010

28.9.2010   နံနက္ခင္း
ေနမင္းထြက္စ လက္တစ္ျဖစ္
6နာရီ နဲ႔ 3 မိနစ္ တိတိမွာ
ႏြားတစ္ေထာင္ တုိးလာတယ္  ။

မမေလးကုိ ေမာင္ခုိးမယ္လုိ႔

Monday, October 11, 2010

 

ေတာက္တီးေတာက္တဲ့ ပါပဲ ။  တစ္ကယ္ဆုိ  မမေလးကို ေမာင္ခုိးမယ္လုိ႔ လူဆုိးေတြနဲ႔ ေမာင္တုိင္ပင္လုိ႔ပဲ ၾကားခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ဘယ့္နွယ္  ..  ကုိေျပတုိးဟန္္ နဲ႔ေတြ႕မွ ခုိးေျပးခ်င္လုိ႔ ေနေကာင္းရက္သာ ေရြးေပးပါ ။ အရမ္း အေရးၾကီးတယ္ ဆုိျပီး ေဗဒင္ဆရာေတြ နဲ႔ေမာင္တုိင္ပင္ လုပ္ေတာ့တာပါပဲ။

ေမတၲာငတ္မြတ္ျခင္း   ကံ

Wednesday, October 6, 2010

ဒီေလာက္အေရးပါတဲ့ ေမတၱာကို  ေဗဒင္ပညာရႈေထာင့္မွာ ဘယ္ျဂိဳဟ္ နဲ႔ ျပဆုိထားပါသလဲ ။ ေဗဒင္ပညာ ၀ါသနာရွင္ အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အျပင္ ၊ ေဗဒင္ေဟာေျပာေနတဲ့သူအခ်ဳိ႕ ပါ ဒီအခ်က္ကို ေ၀ေ၀၀ါး၀ါး ျဖစ္ေနတတ္ၾကျပီး ၊ အခ်ဳိ႕က လုံး၀မသိၾကပါဘူး ။
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB