အမည္ စစ္ေဆးေပးအပ္ျခင္း နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍

Thursday, November 25, 2010

ဒီေဆာင္းပါးကို အျမန္တင္လုိက္ရပါတယ္။ မတင္လုိ႔လည္း မရေတာ့ပါ။ ေမာင္ဖုန္း ဆတ္ေဆာ့ျပီး  အခမဲ့ အမည္ စစ္ေဆးေပးျခင္း ကုိ ေဆာင္ရြက္မိပါသည္။

ဆရာက ပုိက္ဆံရမွ ေဟာစာတမ္း ျပည့္ျပည့္စုံစုံေရးေပးမွာလား ။ ခု ဟာကဒီေလာက္ပဲလား။ နာမည္ စစ္ေပးရုံပဲလား ။ ခနဲ႔သည္လား။ တမင္ ေစာ္ကားလုိသည္လား။ အမွန္ပင္ နားမလည္သည္ လားေတာ့  မသိပါ။ ေမးသူအခ်ဳိ႕  ရွိလာပါသည္။ေဟာစာတမ္းေရးျခင္း ၊ ဂ်ီေတာ့မွ ေဆြးေႏြးလုိေသာ ကိစၥအခ်င္းအရာကုိတုိင္ပင္ေဆြးေႏြး ေပးျခင္း ၊ ရင္ေသြးငယ္မ်ားကုိ အမည္ေရြးျခယ္ေပးျခင္း ၊လုပ္ငန္းနာမည္ ေရြးျခယ္ေပးျခင္း ၊ စသျဖင့္တုိ႔ အားလုံးအတြက္ အခေၾကးေငြဥာဏ္ပူေဇာ္ခ ယူျပီး ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ မွာ ၾကာခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။

ေဟာစာတမ္းေရးသားျခင္း  ၊ နာမည္ေပးျခင္း နွစ္မ်ဳိးကုိ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခနွစ္ေသာင္းခြဲ ၊ ဂ်ီေတာ့မွ ေဆြးေႏြးလုိေသာ ကိစၥအခ်င္းအရာအတြက္ က်ပ္တစ္ေသာင္းခြဲ သတ္မွတ္ျပီး ၊ ၀န္ေဆာင္မႈ ျပဳပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဂ်ီေတာ့မွေနျပီး လာေမးသမွ်ကုိ ၊ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မယူပဲအခ်ိန္ကုန္ခံ ေျဖၾကားေပးတတ္ သည္မွာလည္း ေမာင္ဖုန္း ျဖစ္သည္။ ေမးလ္နွင့္ပို႔ျပီး ေမးသည္ကုိ အခ်ိန္အားေလ်ာ္စြာ လက္လွမ္းမီ သေလာက္ တစ္ျပားမယူပဲ ကူညီေပးခဲ့သည္မွာလည္း ေမာင္ဖုန္းပင္ ။ ကၽြန္ေတာ္ တတ္အားသမွ် ေငြေၾကးကုိ ေရွးရႈမထားပဲ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ကုိ သက္ဆုိင္ေသာ ေဗဒင္ေမးသူ စာဖတ္ ပရိသတ္မ်ား နားလည္ေပလိမ့္မည္။

ယေန႔မွန္ရာကုိ၀န္ခံရလွ်င္ ေမာင္ဖုန္း မျပည့္မစုံသည့္အေျခအေနျဖစ္သည္။ယင္းသုိ႔မျပည့္စုံသျဖင့္ တတ္သည့္ ပညာဥာဏ္စြမ္းျဖင့္ ကုသုိလ္လည္းရ၀မ္းလည္း၀ေအာင္ အသက္ေမြးရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္…ေငြ အပုံလုိက္ခ်ေပးျပီး ၊ ေျချဖင့္ တုိ႔ျပီး ေမာင္ဖုန္းေဟာစာတမ္းေရးေပးစမ္း ဆုိလွ်င္ေတာ့ ၊ ေဟာစာတမ္း မရဘဲ ဓါးျဖင့္ပဲအထုိးခံရနုိင္ေၾကာင္း တင္ၾကိဳ အသိေပး လုိက္ပါသည္။ လူဆုိသည္မွာ ယုံၾကည္ျမတ္နုိးရာကို ေစာ္ကားခံရလွ်င္ သီးခံနိုင္ရန္ မလြယ္ကူ ။

ေငြတျပားမွ မရလည္း ေမာင္ဖုန္း ဆႏၵ နွင့္ အေျခအေနေပးလွ်င္  အျပည့္အ၀ကူညီမည္သာ ျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ယခု ကဲ့သုိ႔ နာမည္စစ္ေဆးေပးျခင္း ၊သင့္ေလ်ာ္ေသာ နာမသဘာ၀ယၾတာ တုိ႔ကို လမ္းညႊန္ေပးျခင္း ျပဳေပးျခင္း ျဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္ ေဟာစာတမ္း နွင့္ ေတာ့ မတူညီနုိင္။ ေဟာစာတမ္းဆုိသည္က

အမည္ကုိစစ္ေဆးခ်က္၊
နာမသဘာ၀ယၾတာေပးျခင္း၊
ဇာတာရွင္ ျဖတ္သန္းေနဆဲ ျဂဳိဟ္အိပ္ကာလ အက်ဳိးေပးကို ေဟာဆုိျခင္း၊
ဇာတာရွင္ လက္ရွိေရာက္ဆဲ အသက္ပုိင္းကုိ ဆန္းစစ္ေဟာဆုိျခင္း
ေရာက္ဆဲအသက္ပုိင္းအတြက္ ေဆာင္ရန္/ေရွာင္ရန္ / သတိျပဳရန္မ်ား

စသည္ျဖင့္ ေစ့ေစ့ငုငု ျဖစ္ေအာင္ တြက္ခ်က္ေရးသား ေပးရသလုိ ၊ တစ္ခါတစ္ရံ ေဗဒင္ေမးသူမွ အထူးျပဳ ေမးထားသည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း တစ္ခုခ်င္းဆီမိမိဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ေျဖၾကားေပးရပါသည္။ ကုိယ္က တန္ရာတန္ေၾကး သတ္မွတ္ယူ ထားသလုိ ေလ်ာ္ညီေအာင္လည္း …အပင္ပန္းခံရပါသည္။

အဆုိပါကဲ့သုိ႔ ေဟာစာတမ္းေရးသလုိသာ တစ္ေယာက္ခ်င္းဆီကုိ အခမဲ့တြက္စစ္ေပးေနရလွ်င္ ေမာင္ဖုန္းကုိ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ .. ေထာက္ပံ႔ေၾကးတစ္လ ဆယ္သိန္းေလာက္ ေပးထားမွ ျဖစ္ေတာ့မည္။ ( ဘာမဆုိင္္ ညာမဆုိင္ နုိင္ငံေတာ္ ဘဏၰာကုိ မ်က္ေစာင္းခ်ိတ္တဲ့ေကာင္ ..ဖမ္းကြာ ဆုိလွ်င္ေတာ့ခက္ေခ်မည္။ )  ယခုစာရုိက္ရင္းပင္ ရယ္ခ်င္ လာပါသည္။ တစ္ခါတစ္ေလေတာ့လည္း ဂြေတာ့ အေတာ္က်သည္ပင္။ အလြန္သီးခံတတ္သူပင္ ျဖစ္သည့္တုိင္ ရံဖန္ရံခါတြင္ လုပ္ရကုိင္ရသည္ကုိ စိတ္ပ်က္ရပါသည္။ နားလည္မႈ အျပန္အလွန္ ထားရွိၾကေစလိုပါသည္။

အမွန္ကုိ၀န္ခံရလွ်င္ ေမာင္ဖုန္း ထံသုိ႔ ေငြေၾကးဥာဏ္ပူေဇာ္ခ ေပးအပ္ျပီး ၊ေဗဒင္ေမးလာသူ ၊ ေဟာစာတမ္းအပ္လာသူအခ်ဳိ႕ အေပၚတြင္ပင္ တာ၀န္မေၾကျခင္း ၊ေနွာင့္ေနွးျခင္းမ်ား ရွိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ယင္းကဲ့သုိ႔ အခေၾကးေငြ မယူပဲ ေစတနာျဖင့္ တုန္႔ျပန္ရျခင္းမ်ား အေပၚတြင္ ကၽြန္ေတာ္သာယာ မိျခင္းေၾကာင့္ပင္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီေန႔ထိ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း ျဖစ္နုိင္သည္။ လာသမွ် လူကိုသာ ေငြေၾကးေရွးရႈျပီး ဆက္ဆံရပါက ၊ ေမာင္ဖုန္းဒီေန႔ ဘတ္စ္ကား တုိးစီးစရာ မလုိေတာ့။ အနဲဆုံး  … ေျခနင္းစၾကာပါရမီတက္ခ္စီေလး ကုိ လေပးနွင့္ ငွားျပီး ၾကြျမန္းေတာ္ မူနုိင္ေနတာ ၾကာေလာက္ေပျပီ။ ကြန္ျပဴတာအစုတ္ကေလးကုိ ဖုန္သုတ္ေနစရာမလုိ ၊လက္ေတာ့ပ္အသစ္ေပၚတုိင္း အပ်င္းေျပ ၀ယ္သုံးၾကည့္ နုိင္ေလာက္ျပီ ။ ဆုိက္ဘာကုိဘတ္စ္ကား စီးျပီး အင္တာနက္ ေျပးသုံးေနစရာမလုိ ၊ အိမ္မွာတင္ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ျပီး ၊ တစ္ေဂ်ာက္ေဂ်ာက္နွင့္ ေဗဒင္ေဟာေနနုိင္ျပီ ။

လုိရင္းကို ခရီးဆက္ပါမည္။ ယခုအမည္စစ္ေဆးေပးျခင္း နွင့္ လုိအပ္ေသာသဘာ၀ယၾတာတုိ႔ လမ္းညႊန္ေပးျခင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး …. စိတ္၀င္စားသူ ေမးျမန္းသူမ်ား တြက္ထားသည္ထက္ပင္ အထူး မ်ားျပားေနသည့္အတြက္ ၊၀မ္းလည္း သာပါသည္။ ေမးလ္ေရာက္ထားသည့္အစဥ္လုိုက္အတုိင္း တစ္ခုုျပီး တစ္ခုေမာင္ဖုန္း အခ်ိန္ရတုိင္း တြက္စစ္ ေျဖၾကား ေပးေနပါသည္။ တစ္ခုေျပာလုိသည္မွာ....

အခ်ဳိ႕ေသာ ေမးသူတုိ႔မွာ နာမည္မွာ က်ားေလာ မေလာ ခြဲမရသည့္ အမည္မ်ားျဖစ္ေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ … ခ်ဳိေ၀မင္း လုိ နာမည္မ်ဳိးတြင္အခက္ေတြ႕ရပါသည္။ က်ားမ ၊ ဖုိမ ခြဲျခားရျခင္းသည္ နာမည္ ေဟာဆုိရာတြင္လည္း အေရးပါျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ အဂၤလိပ္ စာလုံးေပါင္းမ်ား မွာ ျမန္မာစာလုံးခ်ေရးရာတြင္ မျပတ္မသားျဖစ္ရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမးသူမ်ားအေနနွင့္ ျမန္မာအကၡရာျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား ခြဲျခားျပီး နာမည္ကုိ ေပးပုိ႔ေပးရန္လုိပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ သူတုိ႔ကေတာ့ …တစ္မိသားစုစာေလာ မသိ ၊ အတန္းလုိက္ လူအမ်ားၾကီးစာေမးထားပါသည္။ ထုိသူမ်ားကိုလည္း ေျဖေပးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ …တစ္ျပိဳင္ထဲေတာ့အားလုံးမျပီးပါ။ အမ်ားစုအတြက္ ခြဲျပီး ေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ..တစ္ခုခ်င္းဆီသာ အေၾကာင္းျပန္ တြက္စစ္ေပးပုိ႔ ေပးပါမည္။ ေစာင့္ဆုိင္းေပးရန္ လုိပါမည္။

အခ်ဳိ႕ကေတာ့  …. ေဟာစာတမ္းေမးသလို ၊ ေမးခြန္းေတြ တစ္သီၾကီးနံပါတ္စဥ္ပါတပ္ျပီး ေမးထားပါသည္။ ေခါင္းထဲေပၚ ၊ သိလြယ္ျမင္လြယ္ျပီး ေသခ်ာနုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ဳိး ဆုိလွ်င္ေတာ့ ေျဖ ၾကားေပး လုိက္ပါမည္။သုိ႔ေသာ္ ျဖစ္နုိင္သမွ် အဆုိပါကဲ့သုိ႔ မေမးေစလုိပါ။ ယခု က႑မွာ အမည္ကုိ စစ္ေဆးေပးျခင္း သာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ပင္။

အခ်ဳိ႕ေသာ နာမည္ရွင္မ်ားကေတာ့ ထူးဆန္းျပီး ၊စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာေကာင္းပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘ၀တြင္ ဆုလာဘ္နွင့္ ေတာက္ပေသာ အနာဂတ္ကံ ရွိေနသူမ်ား (လက္ရွိတြင္မူ အဆင္မေျပသည့္ဘ၀ပုိင္ရွင္) ၊ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ လြယ္ကူေစေသာ နာမည္ပုိင္ရွင္မ်ား ၊ တရားဘာ၀နာ နွင့္နာမ္ပုိင္းဆုိင္ရာဘက္သုိ႔ ကုိင္းညြတ္ေနေသာ နာမည္ပုိင္ရွင္မ်ား ၊ အနုပညာရပ္ပုိင္းတြင္ အက်ဳိးျပဳေနေသာ နာမည္ရွင္မ်ား ၊ စသည္ျဖင့္ အမ်ုိးမ်ဳိးအဖုံဖုံေတြ႕ရျပီး ၊ ……. ေမာင္ဖုန္း တြက္စစ္ အၾကံျပဳ ေပးသည့္အခါ အခက္အခဲအခ်ဳိ႕လည္း ရွိပါသည္။ ပမာအားျဖင့္ ..ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္မႈ ျပဳရန္လႈံ႔ေဆာ္ ေပးတတ္ေသာ အမည္ပိုင္ရွင္မ်ားကို သတိေပးေဟာဆုိျခင္း နွင့္ပတ္သက္ျပီး ..နားလည္မႈလြဲမွားမည္ (အဆုိးေဟာသည္ ဟူျပီး..) မေက်မလည္ ျဖစ္လာမည္ကုိလည္း ထည့္တြက္ရပါသည္။ ဆုိေတာ့ …သိပ္ေတာ့လြယ္ကူသည့္က႑ မဟုတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့  ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား ေမြးဖြားသည့္အခ်ိန္ ကိုပါ ထည့္ေပးပါ။ ဗုဒၶဟူးနွင့္ ရာဟု မတူညီျခင္းသည္ ၊ နာမည္ကုိ ဆန္းစစ္သည့္အခါ အလြန္အေရးပါျခင္းေၾကာင့္ပင္။ ဥပမာအားျဖင့္ ယုယုခုိင္ ဟူေသာ အမည္ရွင္သည္ ၊ ဗုဒၶဟူးသားသမီးျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ..သူမ၏ ဘ၀တြင္ မျပီးမေျမာက္ေသာ ၊ အျပီးတုိင္ မေအာင္ျမင္ေသာ အခ်င္းအရာမ်ား ျပည့္နွက္ေနမည္ကုိ ေဖာ္ျပျပီး ၊ ရာဟုသားသမီး ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ အဆုိပါအမည္သည္ … မရည္ရြယ္ထားေသာ ဘ၀ျဖစ္စဥ္မ်ား နွင့္ ျဖတ္သန္းရမည့္ ဘ၀ခရီးကုိ ညႊန္ျပျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။

ဆရာက ပုိက္ဆံရမွ ေဟာစာတမ္း ျပည့္ျပည့္စုံစုံေရးေပးမွာလား ။ ခု ဟာက ဒီေလာက္ပဲလား… ဆုိသူမ်ား အတြက္ကေတာ့ ၊ သတ္မွတ္ ထားေသာ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခ ေပးပုိ႔ျပီးမွ ေဟာစာတမ္းေရးေပးနုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း .. ရုိးသားစြာ အသိေပးအပ္ ပါသည္။ ထုိ႔အတူပင္ ကေလးနာမည္ေပးျခင္း ၊ လုပ္ငန္း နာမည္ေပးျခင္း ၊ ဂ်ီေတာ့မွ သီးသန္႔ ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္လုိျခင္းမ်ား အတြက္လည္း သတ္မွတ္ ထားသည့္ ဥာဏ္ပူေဇာ္ေၾကး ေပးပုိ႔ျပီးမွ ေမးပါ။

ေမာင္ဖုန္းသည္ ဤပညာျဖင့္ ကုသုိလ္လည္းရ ၀မ္းလည္း၀ေစ ရည္ရြယ္သည္။ အသက္ေမြးမႈ အလုပ္ဟူသည္ကုိ ကုိယ္ခ်င္းစာ နားလည္ေပးနုိင္ၾကလိိမ့္မည္ဟုေမာင္ဖုန္း ယုံၾကည္မိပါေၾကာင္း ။

ကုိစုိးမိုးထြန္း ( ေဗဒင္ပညာသုေတသီ )
သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း
kosoe069@gmail.com
www.mahabote.org

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB