သည္အေဖ သည္သမီး သည္ခရီးနီးသလား 

Monday, December 13, 2010

လူတုိင္း တြင္  ရည္ရြယ္ထားေသာ ဘ၀ခရီး ဟူသည္ ရွိၾက၏။  တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ သူတုိ႔က သာမန္ ခရီးငယ္မွ်ကုိသာ ရည္ရြယ္ ေလွ်ာက္လွမ္းလုိ၏ ။ အခ်ဳိ႕မူကား  ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေစဦး …ရွည္လ်ား ၾကာျမင့္ပါေစဦး ၊ ယုံၾကည္ခ်က္ခုိင္မာရာ သုိ႔ ရည္ရြယ္ျပီး ေလွ်ာက္လွမ္း၏။ အလ်ား ဘယ္ေလာက္ပင္ ရွည္ရွည္ ၊ ကာလဘယ္ေလာက္ပင္ ၾကာၾကာ ….ဆူးခင္းကာ မီးလုိပူေစ ဦးေတာ့ .. ဖ၀ါးေျမခ် လွမ္းမည္သာ။

အေမစု  (၀ါ) ျပည္သူခ်စ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အမ်ဳိးသမီးၾကီး တစ္ဦး ျဖစ္၏။ 

ဤေဆာင္းပါးနွင့္ ပတ္သက္ျပီး တစ္ခုတင္ၾကိဳေျပာထားလုိသည္မွာ ေမာင္ဖုန္း သည္ေဆာင္းပါး ကုိေရးရန္ အလြန္ အားထုတ္ခဲ့ရပါသည္။ ေမာင္ဖုန္းသည္ နုိင္ငံေရးသမား တစ္ဦးမဟုတ္။ နုိင္ငံေရး အသိပညာ  ဗဟုသုတ ခ်ဳိ႕တဲ့လွသူလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံရေပမည္။ ဤေဆာင္းပါးသည္ နုိင္ငံ နွင့္ ျပည္သူ အတြက္ ကုိယ္စိတ္နွစ္ပါး ပင္ပန္းစြာ ျဖတ္သန္း တုိက္ပြဲ၀င္လာခဲ့ေသာ အေမစု အား အရုိအေသ ျပဳ ေရးသားျခင္းသက္သက္သာ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ ..ေမာင္ဖုန္းသည္ ..ကုိယ္နားမလည္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ မေ၀ဖန္ လုိေသာသူ ျဖစ္သည့္အတြက္ နုိင္ငံေရးရာ မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး  ေ၀ဖန္မႈတစ္စုံတစ္ရာလည္း  ထည့္သြင္းေရးသားမည္ မဟုတ္ေပ။ အဖမ္းခံရမွာ ေၾကာက္သည္ထက္ နားကုိမလည္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မွန္ရာကုိ၀န္ခံရပါမူ  နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ..မဟာဘုတ္တုိင္မ်ား နွင့္ နာမည္မ်ား တြင္သာ နစ္ျမဳပ္ေနခဲ့သူျဖစ္သျဖင့္  စီးပြားေရး/ လူမႈေရး/ နုိင္ငံေရးရာ အသိမ်ားတြင္မူ အလြန္ ေနာက္က် က်န္ရစ္ခဲ့သူသာ ျဖစ္သည္။ သူတစ္ပါး ေျပာသည္ကုိ  နားေလးစြင့္ျပီး အံ႔အားသင့္ယုံမွ်  အသိေနာက္က်ေနသူ ျဖစ္ေလသည္။

ေမာင္ဖုန္းသိသည္ကေတာ့ … လူတစ္ေယာက္၏ မဟာဘုတ္ခြင္ ၊ ထုိသူ၏ နာမည္ နွင့္ ဘ၀ကံအက်ဳိးေပးတုိ႔ကုိ ခန္႔မွန္း ေထာက္ခ်င့္…သိသင့္သမွ် သိျခင္းသည္သာ။

အေမစု ၏  ကံဇာတာ
အေမစု (၀ါ) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ  ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၀၇  ခုနွစ္ ပထမ၀ါဆုိလဆန္း (၁၀) ရက္ေန႔ အဂၤါေန႔တြင္  ဖြားျမင္သည္။ ၁၉ ၊ ၆ ၊ ၁၉၄၅ ခုနွစ္ တြင္ ျဖစ္၏။ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာအရ   (၅) ခုၾကြင္း အဂၤါသမီး ၊ ရာဇဖြား ျဖစ္ေလသည္။
 
             အေမစု ၏ မူလ မဟာဘုတ္ဇာတာ
 
    အဓိပတိ
        ၂
နာမည္အဖ်ားစာလုံး
 
    အထြန္း
       ၄/၈
      သုိက္
        ၀
      ရာဇ
        ၃
       (ေမြးနံ)
    မရဏ
       ၁
နာမည္အရင္းစာလုံး
          ဘဂၤ
           ၅
         ပုတိ
          ၆
 
 
အေမစု ၏ နာမည္သဘာ၀ကုိ အျခားေဆာင္းပါးအခ်ဳိ႕တြင္လည္း ေဖာ္ျပေရးသားခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ထပ္မံ ဆုိရပါမူ …လူတစ္ေယာက္၏ အနာဂတ္ပန္းတုိင္ ၊ ရည္မွန္းခ်က္ ၊ ထုိသူခံစားရမည့္ ဆုလာဘ္ နွင့္ ျပစ္ဒဏ္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပေသာ ..အေရးပါေသာ နာမည္အဖ်ားစာလုံး သည္ (ၾကည္) ျဖစ္ျပီး ..တနလၤာျဂိဟ္ပုိင္ပညတ္ ျဖစ္ေနျပီး၊ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာ၏ အဓိပတိဌာနတြင္ ရပ္တည္ေန၏။

အဓိပတိဌာနဟူသည္ကား  …. အဂၤါျဂိဳဟ္က ပိုင္ဆုိင္ထားေသာ ဌာနတစ္ခုျဖစ္၏။ အဓိပတိဌာနတြင္ ရပ္ေသာ ျဂိဳဟ္မွန္သမွ်သည္ ေစြးေစြးနီေသာ ရဲရင့္မႈျဖင့္ လႊမ္းမုိးဆက္ႏြယ္လာ၏။ အဂၤါျဂိဳဟ္၏ သတိၱပင္တည္း။ အေမစု၏ နာမည္အဖ်ားစာလုံး (ၾကည္) သည္ တနလၤာျဂိဳဟ္ျဖစ္၏။ တနလၤာသည္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ၊ သင္ယူသင္ၾကားသူမ်ား သင္တန္းသားမ်ား ၊ေက်ာင္းသားမ်ား ၊ လြတ္လပ္စြာ ေနထုိင္ျခင္း ၊ ဒီမိုကေရစီျဂိဳဟ္ ျဖစ္၏။ အဆုိပါျဂိဳဟ္သည္ အေမစု၏ နာမည္ အဖ်ားစာလုံး (၀ါ)  အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ အျဖစ္ ေတြ႕ရွိရျပီး ၊ လက္ေတြ႕တြင္လည္း  အေမစုမွာ … ဒီမိုကေရစီ အေရးအတြက္ (လြတ္လပ္မႈအတြက္) ရဲရင့္စြာ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ အလားတူူပင္ ..ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဆုိင္ရာ က႑တုိ႔မွာလည္း အေမစု၏ ဘ၀တြင္ အေရးပါေသာ က႑တုိ႔ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

တနလၤာျဂိဳဟ္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆုိင္ရာ ျဂိဳဟ္တစ္လုံးျဖစ္ျပီး ၊ နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံတြင္ ျပည္သူကို ေဖာ္ျပေသာ ျဂိဳဟ္တစ္လုံး ျဖစ္သည္။ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္မွာ မူ …နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံ၏ မင္းအစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အဖြဲ႕အစည္းကို ေဖာ္ျပသည္။ အဆုိပါျဂိဳဟ္ နွစ္လုံးသည္ အေမစု၏ နာမည္အရင္းစာလုံး နွင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံး  မ်ား ျဖစ္ေနျပီး ၊ ေမြးဖြားရာ မဟာဘုတ္ဇာတာတြင္ ..အဓိပတိ နွင့္ မရဏ တည္းဟူေသာ (ျပင္းထန္ေသာပကၡ) ေက်ာရုိးေပၚတြင္  တည္ရွိေနၾကေပသည္။

ပကၡ ဟူ သည္ကား အဘယ္နည္း ။ ပကၡသည္ ဆုိးသည္ေလာ ။ ေကာင္းသည္ေလာ ။ ေမာင္ဖုန္းေျဖ၏။ ပကၡ ဟူသည္မွာ ေကာင္းျခင္း /ဆုိးျခင္းမဟုတ္ ။ ဘ၀စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္သာ ျဖစ္ေလသည္။

ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ အေမစု၏ အမည္အရင္းစာလုံး တနဂၤေႏြ ( ေအာင္) နွင့္ အဖ်ားစာလုံး ( ၾကည္ ) တုိ႔၏ ပကၡမိျခင္းသည္ …

တနဂၤေႏြ  ( မင္းအစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား )  နွင့္  တနလၤာ   (ျပည္သူ)   တုိ႔ ၾကားမွ
တနဂၤေႏြ  ( အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ) တနလၤာ   (လြတ္လပ္မႈ)  သေဘာအရ ……

လြတ္လပ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတြက္ ..ဘ၀စိန္ေခၚမႈမ်ဳိး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ယင္းအခ်က္သည္ပင္လွ်င္ အေမစု ၏ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ ၊ ယင္းအခ်က္သည္ပင္လွ်င္ အေမစု ၏ ပန္းတုိင္ ၊ ယင္းအခ်က္သည္ပင္လွ်င္ အေမစု ေမွ်ာ္မွန္းရည္သန္ရာ ျဖစ္သတည္း ။

ဤေနရာတြင္ လြတ္လပ္မႈ နွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ တြဲစပ္ထားရသနည္းဟု ေမးရန္ အေၾကာင္းရွိ ေပမည္။ ပကၡဟူသည္တုိ႔မွာ  အစဥ္အျမဲ တြဲစပ္ေနၾကျပီး ၊ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ညိွႏိႈင္းတြဲစပ္နုိင္မွ အက်ဳိးျဖစ္ေစ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

တုိင္းျပည္တစ္ျပည္တြင္ လြတ္လပ္မႈဟူသည္မွာ လုိအပ္သလုိ ၊  စည္းကမ္း နွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဟူသည္မွာလည္း မျဖစ္မေန လုိအပ္ေသာ အခ်င္းအရာ ဟု ေမာင္ဖုန္း ယူဆမိေပသည္။ လြတ္လပ္လြန္း၍လည္း မေကာင္း ၊ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္ ခ်ဳပ္ျခယ္လြန္း ကလည္း  မသင့္ ၊ ထုိနွစ္ခုၾကားတြင္ သမာသမတ္ အလယ္လမ္းမွ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္သာ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး ျဖစ္ေပျခိမ့္မည္။

အေမစုသည္  အဆုိပါ  တနဂၤေႏြ/မရဏ (နာမည္အရင္းစာလုံး)   နွင္ ့ တနလၤာ/အဓိပတိ (နာမည္အဖ်ားစာလုံး)  ပကၡ ၏ ဘ၀စိန္ေခၚမႈမ်ား ကို ကာလရွည္ၾကာရင္ဆုိင္ တုိက္ပြဲ၀င္ေနသူ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိ႔အခ်က္ေၾကာင့္ပင္လွွ်င္ ေမာင္ဖုန္းသည္ အေမစုကို ရုိေသ၏ ။ ထုိအခ်က္ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ေမာင္ဖုန္းသည္ အေမစု ကုိေလးစားအပ္ေပသတည္း။ အလြန္ဇြဲေကာင္းျပီး ယုံၾကည္ခ်က္ခုိင္မာေသာ ျပည္သူ႔မိခင္သဖြယ္ အမ်ဳိးသမီးၾကီး တစ္ဦးပါေပ။

အေမစု၏ ဘ၀ခရီးေပၚမွ ကံဇာတာ

လက္ရွိျဖတ္သန္းေနဆဲ ရာဟုျဂိဳဟ္အိပ္ကာလ…..

အဆုိပါကာလသည္  အေမစု  ၏ အသက္အားျဖင့္ … ၅၄နွစ္တင္းတင္းျပည့္ျပီးခ်ိန္မွ အစျပဳကာ ..အသက္အားျဖင့္ ၆၆နွစ္ တင္းတင္းျပည့္ခ်ိန္ထိ တုိင္ေအာင္ ၾကာျမင့္၏။ ရာဟုျဂိဳဟ္အိပ္သည္ အေမစုအား မည္သုိ႔အက်ဳိးအျပစ္ျပဳနုိင္သနည္း။

ရာဟုျဂိဳဟ္အိပ္ကာလတြင္ အထက္သန္ဆုံး အားအေကာင္းဆုံး ေတာက္ပလာသည္မွာ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ ျဖစ္၏။ ထုိတနဂၤေႏြသည္ အေမစု( အဂၤါသမီး) အတြက္ ၾသကာသကာရက ျဂိဳဟ္ျဖစ္ေန၏ ။ ထုိတနဂၤေႏြသည္ပင္ မူလမဟာဘုတ္တြင္ မရဏဌာနတြင္ ရပ္တည္ထားေသာ ျဂိဳဟ္ျဖစ္ေန၏။

တနဂၤေႏြသည္   ဇာတာရွင္ အေမစု အတြက္   ၾသကာသာကာရက သေဘာျဖင့္ ျပဳျခင္းေၾကာင့္ .. ၊

ထုိ ဆယ့္နွစ္နွစ္တာတည္းဟူေသာ  ရာဟုျဂိဳဟ္အိပ္ကာလအတြင္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သမွ် အခ်င္းအရာ အမႈကိစၥတုိ႔မွာ အဆုံးတုိင္ မျပီးေျမာက္ဘဲ ၊ တစ္ပုိင္းတစ္စ အေျခအေနမ်ားျဖင့္ သာ ရွိေနရျခင္း၊ အေျခအေနအုိင့္ေနျခင္း ၊ တုံ႕ျခင္း ၊ အီျခင္း မ်ဳိးတုိ႔သည္သာ ေပၚေပါက္လာရတတ္၏။ finishing အဆင့္အထိ မေရာက္ ။ မေပါက္ ။ မျဖစ္ေျမာက္ေအာင္  တားဆီးတတ္ေသာ ျဂိဳဟ္မ်ဳိးျဖစ္၏။ အဆုိပါျဂိဳဟ္သည္ကား မရဏဌာနရွိ တနဂၤေႏြျဖစ္ေပသတည္း။ အဆုိပါျဂိဳဟ္သည္ ရာဟုျဂိဳဟ္အိပ္ကာလ ျဖစ္ေသာ (၅၄-၆၆) အသက္ပုိင္းအတြင္း ၾကီးမားစြာ လႊမ္းမုိးထားေလသည္။

ထုိျဂိဳဟ္သည္ အဆုိးသက္သက္ေလာ ။ မဟုတ္ ။  တုိင္းတစ္ပါးမွ ေပးေသာ ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးရရွိျခင္း ၊ ခ်ီးျမွင့္ခံရျခင္း တုိ႔ကုိလည္း ေပး၏။ တနဂၤေႏြသည္ကား ဆုလာဘ္ ၊ မရဏသည္ကား တုိင္းတစ္ပါး ကုိ ေဖာ္ညႊန္းေနၾက၏။

ယခုအခ်ိန္အခါ သမယကား ရာဟုျဂိဳဟ္အိပ္၏ ေနာက္ဆုံးအထြက္ကာလျဖစ္၏။ အသက္အားျဖင့္ ၆၆ အတြင္း အေမစုသည္ ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္လာခဲ့ျပီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မ်ားမၾကာမီ ရာဟုမွ လြတ္ေျမာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသည္။ ရာဟုျပီးလွ်င္  ..ဆက္လက္ျဖတ္သန္းရမည့္ ျဂိဳဟ္အိပ္မွာ ေသာၾကာျဂိဳဟ္အိပ္ကာလျဖစ္ျပီး ၊ အေမစု ၏ အသက္ပုိင္းအားျဖင့္  (၆၇-၈၇) အတြင္း အုပ္စုိးထားေပသည္။ 

၀မ္းနည္းဖြယ္ရာေကာင္းသည္မွာကား…………….

အဆုိပါေသာၾကာျဂိဳဟ္အိပ္ ကာလအတြင္း အေမစု၏ အမည္ တြဲ ျဖစ္ေသာ (တနဂၤေႏြ + တနလၤာ) သည္ ..စတုရန္း နွင္ ့ၾတိရန္း ၾကိဳးတြင္ ပါ၀င္ေနျခင္း  ၊  …..

အဆုိပါေသာၾကာျဂိဳဟ္အိပ္ကာလတြင္မူ  …အားအင္ၾကီးမားစြာလႊမ္း မုိးလာေသာ ျဂိဳဟ္မွာ အဂၤါျဂိဳဟ္ျဖစ္ျခင္း၊ …. အဂၤါျဂိဳဟ္သည္ ရန္ျပဳတတ္ေသာသူ ၊ ေဘးရန္ အႏၱရယ္ နွင့္ အျပိဳင္အဆုိင္ လုပ္သူတုိ႔ကုိ ၾကီးစုိးျခင္း ….အဓိကအားျဖင့္ (ရန္) ၾကံဳျခင္း ….

မူလဖြားဇာတာမဟာဘုတ္တြင္  အဂၤါသမီး ၏  အာယုျဂိဳဟ္ ၄ဟူးသည္ မၾကာမီ ေရာက္ရွိေတာ့မည့္ ေသာၾကာျဂိဳဟ္အိပ္ျဖင့္ ပကၡျပဳျခင္း ( ဆန္႔က်င့္မႈျပဳေနျခင္း)  …. တုိ႔ကို တင္ၾကိဳေတြ႕ရွိေနရပါသည္။

ေမာင္ဖုန္း သည္ေဟာကိန္းမ်ဳိး မထုတ္လုိပါ။ သို႔ေသာ္…သက္ဆုိင္သူ အေမကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ ၊ အေမစု နွင့္ အနီးနားမွ အက်ဳိးလုိလားသူ တစ္စုံတစ္ဦး ျဖစ္ေစ ယခုေဆာင္းပါးကုိ ဖတ္ရႈမိျပီး ၊ သတိ နွင့္ တင္ၾကိဳ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာအခ်ဳိ႕ကုိ ေဆာင္ရြက္နုိင္သည္ ျဖစ္ေစရန္ အျခားတစ္ဖက္မွ ေမွ်ာ္လင့္မိျခင္းေၾကာင့္ ေရးသားရျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ အဆုိပါေသာၾကာျဂိဳဟ္အိပ္ ကာလအတြင္း  …အေမစု၏ အသက္ရွင္သန္မႈကို  .. အားနဲေစေသာ အခ်င္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ား တင္ၾကိဳေတြ႕ျမင္ေနရေၾကာင္း ယခုေဆာင္းပါးမွေနျပီး သတိေပးအပ္ပါသည္။ ထုိ႔ထက္လည္း ပုိမေရး ပုိမေဟာလုိေတာ့ပါ။  ေမာင္ဖုန္း၏ ေဟာဆုိခ်က္ တင္ၾကိဳေတြ႕ရွိေနသည့္အခ်က္မ်ားကုိလည္း ခၽြတ္ေခ်ာ္တိမ္းေစာင္း  မွားယြင္းေစလုိပါသည္ခင္ဗ်ား။

အျခားတစ္ပါးအားျဖင့္ ထပ္မံေတြ႕ရွိရသည္မွာ  ..ၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္သည္ အေမစုအား ဒုကၡမ်ားေစေတာ့မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ၊ ၾကာသာပေတးနံ မ်ား ၊ ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ား ၊ ၾကာသာပေတးနံ (ပ၊ဖ၊ဗ၊ဘ၊မ) ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားေသာ လူ၊ ျမိဳ႕ရြာ ၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ..ဂရုျပဳအပ္ရေတာ့မည့္ ကာလမ်ား ေရာက္ရွိလာေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အေမစုသည္ မိမိနွင့္တုိက္ရုိက္မဆုိင္ေသာ အခ်င္းအရာမ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ရတတ္ျပီး ၊ တနည္း သူတစ္ပါးေၾကာင့္ မိမိပါ အခက္အၾကံဳရတတ္ျပီး ၊ အထူးသျဖင့္ ၾကာသာပေတးသည္ အတြင္းမိတ္ျဂိဳဟ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၊ အတြင္းလူ အတြင္းက်က် ေရာက္ရွိေနေသာသူထဲမွ သစၥာမဲ့စြာ ျပဳျခင္းမ်ဳိး ေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ …အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရာ ရွိေနပါသည္။

အလားတူပင္ အဆုိပါ ၾကာသာပေတးသည္ .. ၊  ေဖာင္းပြမႈ ..ျပန္႕နွံ႔မႈ ဆုိင္ရာ ျပသနာမ်ဳိးကုိ ျပဳတတ္ေသာေၾကာင့္ ..အေမစုအေနနွင့္  ထိမ္းသိမ္းရခက္ခဲေသာ အေျခအေနအခ်ဳိ႕ ရင္ဆုိင္ရမည္ ဟု ဆုိနုိင္ပါသည္။ အထက္ပါကဲ့သု႔ိေသာ အခ်င္းအရာမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ရွိေသာ္ ..အေမစုအေနနွင့္  နံ႔သာေရာင္ ၊ ၀ါညိဳေရာင္မ်ားကုိ အျဖစ္နုိင္ဆုံး ေရွာင္ဖယ္ အသုံးျပဳသင့္ သည္ဟု ေမာင္ဖုန္း ယူဆမိပါသည္။ အေရာင္မ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေန နွင့္ အေနအထားကုိ တုိက္ရုိက္လႊမ္းမုိးမႈ ၾကီးမားတတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

၀မ္းသာဖြယ္ရာ ဟု ယူဆမိေသာအခ်င္းအရာ ကေတာ့ …..

အဆုိပါ ေသာၾကာျဂိဳဟ္အိပ္ကာလသည္ ေရွးကနည္းတူ (ရာဟုျဂိဳဟ္အိပ္ကာလမ်ားကဲ့သုိ႔)  တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္က လႊမ္းမုိးထားမႈ မရွိေတာ့ပဲ အဂၤါျဂိဳဟ္က လႊမ္းမုိးလာေတာ့မည္ျဖစ္ျခင္း ။…………

အဆုိပါအဂၤါျဂိဳဟ္သည္   အေမစု ၏ ေမြးနံ ျဖစ္ျခင္း   …….

အဆုိပါအဂၤါျဂိဳဟ္သည္ပင္   ေစ့စပ္ျခင္း ၊ခြဲေ၀ျခင္း ၊ ညီတူမွ်တူျပဳျခင္း ၊ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္နုိင္ျခင္း ၊ တုိ႔ကုိ အစုိးရျခင္း ………..

အဆုိပါအဂၤါျဂိဳဟ္သည္ပင္လွ်င္ ….  အေမစု ေမြးမူလ မဟာဘုတ္ဇာတာ၏ ရာဇဌာနေနျဂိဳဟ္ျဖစ္ျခင္း ၊
(ရာဇ ဌာန ရွိျဂိဳဟ္သည္ …ထုိဇာတာရွင္၏ အနာဂတ္စီမံကိန္းမ်ား နွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေန၏။)

ေသာၾကာျဂိဳဟ္အိပ္သည္ …စပ္တူ အစုစပ္ ၊ ခြဲေ၀ပုိင္းျခား ဆက္စပ္ျခင္းမ်ဳိးကုိ လႈံ႔ေဆာ္မႈျပဳျခင္း ၊

အဂၤါျဂိဳဟ္ အားေကာင္းခ်ိန္တြင္  … မိမိသတ္မွတ္ထားေသာ တြက္ကိန္းမ်ား အရ  ..တိတိက်က် ျဖစ္ေပၚလာတတ္ျခင္း  ….

စသည္ျဖင့္  …. အားေကာင္းလာေသာ အခ်င္းအရာအခ်ဳိ႕ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ေနရပါသျဖင့္ ….၊ ေမာင္ဖုန္းတုိ႔ ျပည္သူမ်ားလည္း ကံအားသာလာပါလွ်င္…အေမစုသည္ စစ္တပ္ (လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း) တုိ႔နွင့္ ညိွႏိႈင္းမႈ ညီညြတ္ျပည့္စုံျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိနုိင္ျပီး ၊ တုိင္းျပည္လည္း မဆူမပူ ၊ ကစဥ္႕ကလ်ား မျဖစ္မူဘဲ ၊ …တုိးတက္ျခင္းသုိ႔ တုိင္ေပ လိမ့္မည္ ဟု ေမာင္ဖုန္း ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မိပါေတာ့သည္။

ထင္ရွားေသာအခ်က္တစ္ရပ္မွာမူ   ..အဆုိပါေသာၾကာျဂိဳဟ္အိပ္အတြင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္မွ အစျပဳျပီး ၊ အေမစု သည္ ေရွးယခင္က နွင့္မတူ  ..ထူးျခားေသာ အေျခအေနမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ရျခင္း ၊ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ မဟုတ္ေသာ ၊ ေရွးကနွင့္ မတူေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္လာရတတ္ျခင္း ၊ စိတ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ အားျဖင့္လည္း အလြန္ျမန္ဆန္လာသလုိ … shortcut အသုံးျပဳလုပ္ကုိင္ျခင္းမ်ဳိးျဖင့္ ..အေမစု တြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိနုိင္ေၾကာင္းကုိ ထင္ရွားစြာေတြ႕ ရွိရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္  ….

အနွစ္ခ်ဳပ္ဆုိရပါမူ ..အေမစုအား ေသာၾကာျဂိဳဟ္အိပ္ကာလအတြင္း .. အသက္ရွင္သန္ေရး / က်န္းမာေရးတုိ႔ အတြက္ စုိးရိမ္မိျပီး ၊ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္အခ်ဳိ႕အတြက္မူ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္နုိင္မည္ ဟု ယုံၾကည္ ယူဆမိပါေၾကာင္း ။

ေနာက္ဆုံးအဆင့္ …ေမာင္ဖုန္းအယူအဆအရ …(လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း) မ်ားအေပၚ တြင္လည္း အျမင္တိမ္းေစာင္းမႈ ေမာင္ဖုန္းတြင္ မရွိပါေပ။ နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံတြင္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း ဟူသည္မွာလည္း အလြန္အေရးၾကီးလွေပသည္။ လူတစ္ေယာက္တြင္ လက္ရုံးရည္ နွလုံးရည္ နွစ္ပါးစလုံး ျပည့္၀ေနမွ ျပည့္စုံသူဟု ဆုိနုိင္သကဲ့သုိ႔ပင္ ၊ ဥာဏ္ခ်ညး္ သက္သက္ရွိမူ ..လက္ရုံးအားကုိးျပီး အနုိင္က်င့္သည္ကုိ ခံရတတ္ေပသည္။ လက္ရုံးရည္ေကာ နွလုံးရည္ပါ ဘက္စုံျပည့္၀ေနပါမွ ..လူေတာ္လူခၽြန္ ျပည့္စုံသူ ျဖစ္နုိင္သကဲ့သုိ႔ပင္ ၊ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္တြင္လည္း လက္နက္ကုိင္ေဆာင္သူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လည္း အေရးၾကီး၏။ အေရးပါ၏ ဟု ဆုိနုိင္ေပသည္။ အလားတူပင္ …နုိင္ငံေရးရာ အသိပညာနွင့္ နုိင္ငံခ်စ္စိတ္ ၾကီးမားေသာ အေမစုကဲ့သုိ႔ ….နွလုံးရည္ျပည့္၀သူမ်ားသည္လည္း နုိင္ငံတုိးတက္ေရးတြင္ အေရးပါလွသည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္………..

လက္ရုံးရည္နွင့္တူေသာ  နုိင္ငံ၏ စစ္တပ္ နွင့္

နွလုံးရည္နွင့္ တူေသာ နုိင္ငံ၏ မိခင္အေမစု တုိ႔ ၏

အတူတစ္ကြ လက္တြဲညီညာ တုိးတက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္နုိင္ဖုိ႔အေရးကုိသာ…..

တစ္ထြာတစ္မုိက္သာသာ ဥာဏ္ပညာ ျဖင့္ ေမာင္ဖုန္း ေမွ်ာ္ကုိး မိပါေတာ့သတည္း။  
 
ျပည္သူထဲက  ျပည္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ
သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း
ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB