ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေခတ္ ေဗဒင္ပညာ

Friday, January 7, 2011

အတိတ္သမုိင္းတြင္  အားၾကဖြယ္ရာ ေကာင္းလွသည့္ ေဗဒင္ပညာရွင္ အေျမာက္အမ်ား ကုိ စာသိဖတ္ရႈ ေလးစားခဲ့ရေပသည္။ အနီးဆုံး သက္ဦးဆံပုိင္စနစ္ေခတ္တြင္ပင္ အယူေတာ္မဂၤလာဦးနုိး နွင့္ စေလဦးပုည .. စေသာသူတုိ႔မွာ ေဗဒင္ပညာရပ္မ်ားတြင္ နွံ႔စပ္လိမၼာၾကေသာ ပညာရွိ အေက်ာ္ေဒးယ်မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႔ေခတ္ သူတုိ႔အခါ၀ယ္ .. ေနလုိလလုိ ထြန္းပခဲ့ၾကသူမ်ား လည္း ျဖစ္သည္။

လူမႈနယ္ပယ္မွာ ေဗဒင္ပညာ သုံးရေအာင္

Monday, January 3, 2011

စာစု(၁)

ကုန္ေရာင္းကုန္၀ယ္ သုံးၾကမယ္

ေစ်းေလာက ၊ အေရာင္းအ၀ယ္ ေလာက ဆုိတာက မာယာမ်ားသလုိ ၊ ေစ်းကစားတာ ၊ စြန္႔စားတာ ၊ တစ္ပတ္ရုိက္တာေတြ နဲ႔လည္း ျပည့္နွက္ေနတတ္ေသာ ေလာကတစ္ခုျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီေလာကမွာ ေနထုိင္က်င္လည္ရျပီး အသက္ေမြး ေနရသူမ်ား အဖုိ႔ ..ေဗဒင္ပညာေလးကို လည္း အနဲငယ္တီးမိ ေခါက္မိ မယ္ဆုိရင္ အက်ဳိးရွိနုိင္ဖု႔ိ  …ေအာက္က စာေလးေတြကို ဆက္ဖတ္ျပီး ေလ့လာၾကည့္ပါ။
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB