စေနသားသမီးမ်ား အတြက္ ၁၃၇၃ခုနွစ္ ကံဇာတာ

Saturday, May 14, 2011


bakaung.blogspot.com

ဒီတစ္နွစ္ေတာ့ .. ေန႔နံရွစ္မ်ဳိးကို တနဂၤေႏြကေန စမေရးေတာ့ပဲ ၊ စေနကေန စတင္ေရးသားတင္ျပ ေပးလုိက္ရပါတယ္။ မနွစ္ကတုန္းက ၾကာသာပေတး ၊ ေသာၾကာ ၊ စေန သုံးခုကုိ အေတာ္ၾကီးၾကာမွ တင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေစာင့္ဖတ္ရတဲ့သူေတြလည္း စိတ္ကုိမရွည္နုိင္ေအာင္ ျဖစ္ၾကမွန္း ရိပ္မိခဲ႕တာေၾကာင့္၊ ဒီတစ္နွစ္ေတာ့ ေနာက္ဆုံးေန႔နံျဖစ္တဲ့ စေနတုိ႔ ရာဟုတုိ႔ကေန စျပီး တင္ျပေပးသြားတာပါ။


ဒီေဟာကိန္းေတြကုိ မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာစနစ္နဲ႔ ေဟာဆုိသြားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္ ပညာေတြထဲမွာ မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာဟာလည္း အလြန္အင္မတန္မွ အားကုိးအားထားျပဳရျပီး ၊ ေကာဇာ အေဟာပုိင္းေတြမွာပါ အက်ဳိးရွိလွတဲ့ပညာရပ္တစ္ခု ဆုိတဲ့အေၾကာင္း ေဟာစာတမ္းမ်ားမွ ေနျပီး ေဖာ္ျပေပးလုိက္ရပါတယ္။ အားလုံး ေက်နပ္နွစ္သက္နုိင္ၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါေၾကာင္း။ 

စေနသားသမီးမ်ားနွင့္ ေကာဇာျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၇၃ခုနွစ္

တစ္ခုၾကြင္းမဟာဘုတ္ခြင္က်ေရာက္ေသာ ျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၇၃ခုနွစ္ အတြင္း စေနသားသမီးမ်ား သည္

ဆုိးသည္ ျဖစ္ေစ ၊ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ မိမိတုိ႔အား ပတ္၀န္းက်င္အသုိက္အ၀န္းမွ သိလြယ္ျမင္လြယ္ ထင္ရွားေပၚလြင္ရန္ လြယ္ကူေသာ ကာလမ်ဳိးၾကံဳၾကိဳက္လာသည္။ ရင္တစ္မမ အေျခအေနမ်ားထဲမွ လက္တစ္လုံးျခား ပြတ္ကာသီကာ ကံေကာင္းေထာက္မမႈအခ်ဳိ႕ကုိ ၾကံဳေတြ႕ရတတ္ေသာ ကာလမ်ား ဟုလည္း ဆုိနုိင္ခ်ိန္ျဖစ္၏။  စုတ္ေကာင္းလာဘ္ေကာင္း ၀င္ခ်ိန္ဟု ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္  ဆုိနုိင္ေသာ ကာလမ်ား က်ေရာက္လာျပီ ျဖစ္ေလသည္။ အမ်ားစုေသာ စေနသားသမီးမ်ား အဖုိ႔ ကံဇာတာ အားသာခ်ိန္ပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။
အလုပ္အကုိင္ နွင့္ အသက္ေမြးမႈ ကံဇာတာ

အေျပာင္းအလဲမ်ား ေပၚေပါက္လာမည့္ ကာလမ်ားျဖစ္သည္။ အနည္းဆုံးအဆင့္ မိမိတုိ႔ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကုိင္လာေသာ လုပ္ငန္းအစဥ္အလာအခ်ဳိ႕ ေျပာင္းလဲစရာအေၾကာင္း ေပၚေပါက္လာမည္။ အထက္အရာရွိ အၾကီးအကဲမ်ား နွင့္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ မသင့္မတင့္ ျဖစ္ရျခင္း၊ မင္းအစုိးရမ်ား နွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး .. အခက္အခဲ ၾကံဳရျခင္း ရွိတတ္ေသာ ကာလမ်ားလည္း ျဖစ္ေပသည္။ အထူးသျဖင့္ ဥပေဒ နွင့္ မလြတ္ကင္းေသာ အသက္ေမြးမႈ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား အဖုိ႔မူ ..လုပ္ငန္းတြင္ မင္းအစုိးရတုိ႔ နွင့္ ရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္းရေသာ ျပသနာမ်ား အမွန္ပင္ ေပၚေပါက္လာခ်ိန္တည့္။ သာမန္လူမ်ားအဖုိ႔မူ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ၊ သက္တမ္းတုိး ျပသနာမ်ား၊ ပါမစ္မ်ား အတြက္ ၾကိဳးစားေျဖရွင္းရျခင္းမ်ား ၊ မွတ္ပုံတင္ ေျပာင္းလဲရျခင္းမ်ား ၊ ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္။

ေကာင္းသည္ဆုိးသည္ ဟူသည္ထက္ က်ေရာက္လာေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ လုိက္ေလ်ာညီေထြ လက္ခံနုိင္ရန္ အခ်က္မွာ အေရးၾကီးလွေသာ အခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အဓိက သတိျပဳရမည္မွာ စေနသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ယခုေကာဇာခုနွစ္သည္  ..အသက္ေမြးမႈဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား အခ်ိန္မေရြး က်ေရာက္လာနုိင္ေၾကာင္း သတိျပဳထားရန္ ျဖစ္ေပသည္။ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား ၊တနဂၤေႏြနံ နာမည္ရွင္မ်ား ၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားကုိ ဂရုျပဳျဖတ္သန္းျခင္း ဆက္ဆံျခင္း ျပဳရမည့္ကာလဟု သတိေပး အပ္ပါေၾကာင္း။

ေမတၱာေရးရာ ကံဇာတာ

သည္တစ္နွစ္ေတာ့ ဖူးစာေရးနတ္က စေနသားသမီးမ်ားကုိ ..မိမိတုိ႔ထက္ ငယ္ရြယ္ေသာ ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ထက္ျမက္ ျဖတ္လတ္ျပီး စတုိင္က်က်ေနတတ္ေသာ ၊ အရည္အေသြးရွိေသာ ၊ ရန္လုိျပီး …  စိတ္ဆတ္ေသာ ၊ ေခတ္မီျပီး တုိးတက္ေသာ အျမင္ရွိေသာ ..စသျဖင့္ေသာ ဖူးစာဖက္မ်ဳိး နဲ႔ ဆုံစမ္းဟ ဆုိျပီး ျမွားတံ လႊတ္ဖုိ႔ ျပင္ေနတာကုိ ေမာင္ဖုန္း  ေတြ႕လုိက္ရပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ..ေမာင္ဖုန္းက အဲဒီ့နတ္ကေလးကို တစ္ကယ္ပစ္ေတာ့မွာလားဗ် လုိ႔ ေမးၾကည့္လုိက္ေတာ့ ၊  ပစ္မွာဂ်တဲ့ …ကေလးကုိ မုန္႔ေပး ၾကိဳက္မိေအာင္ကို ပစ္မွာ လုိ႔ ျပန္ေျဖပါတယ္။ အဘယ္မည္ေသာ စေနသားသမီးေတြကုိ အဲဒီ့ျမားကေလးေတြ မွန္ေတာ့မွာလည္း   ေတာ့ မသိရပါေၾကာင္း။  

အဲဒီ့လုိပါပဲ ေမတၱာျဂိဳဟ္လုိ႔ေခၚတဲ့ တနလၤာျဂိဳဟ္နဲ႔   . .   ပကၡမိေနတဲ့  အခ်ိန္ျဖစ္လုိ႔ ..၊ ဒီလုိနွစ္မ်ဳိးမွာ စေနသားသမီးမ်ား အဖုိ႔ ေမတၱာစစ္ ေမတၱာမွန္ကုိ လုိလားစိတ္ ထက္သန္လာတတ္ပါတယ္။ ယခင္တုန္းက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ဆုိတာကုိ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ေနခဲ့မိသူေတြေတာင္ ခုခ်ိန္မွာေတာ့ ..ေမတၱာတရားကုိ ေတာင့္တ လာမိတတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ စေနသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ မိမိတုိ႔နဲ႔ ဆန္႔က်င့္ဘက္သဖြယ္ ျဖစ္ေနေသာ ..အေနအထားမ်ဳိးမွ ဖူးစာဖက္မ်ဳိးကုိ ၾကံဳေတြ႕ရျပီး ခေရစီ ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ စြဲလမ္းမိ တတ္ပါေသးတယ္။

ကံဇာတာအားနဲေသာ စေနသားသမီးအခ်ဳိ႕မွာေတာ့ ခ်စ္ေသာသူအခ်ဳိ႕ကုိ စြန္႔ပစ္ခြဲခြာရမယ့္ အေနအထားမ်ဳိးၾကံဳ လာပါလိမ့္မယ္။ စြန္႔ပစ္ရျခင္း နဲ႔ ျပန္လည္ေတာင့္တရျခင္း ဆုိတဲ့ အစြန္းနွစ္ဖက္ ၾကားမွာ မခံခ်ိမခံသာ ခံစားရတတ္တာမို႔ ..ဒီအခ်က္ကေလးကုိလည္း သတိျပဳမိဖုိ႔လုိပါတယ္။ ေမတၱာေရးရာ ကံကုိ ..အတိတ္ကာလက အစိတ္အပုိင္းမ်ားက ထုိးနွက္တုိက္ခုိက္တတ္ေသာ ကာလျဖစ္တာမုိ႔ ၊ ေနာက္ေၾကာင္း မရွင္းတဲ့ စေနသားသမီးမ်ားအဖုိ႔ ….မိမိတုိ႔ေနာက္ေၾကာင္းကုိ ေမတၱာေရးမွာ အေနွာက္အယွက္ မျဖစ္ေအာင္ ရွင္းလင္းသုတ္သင္ တည္းျဖတ္ထားဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။

အိမ္ေထာင္သည္မ်ား အဖုိ႔ကေတာ့  မိမိတုိ႔ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္ဟာ သည္တစ္နွစ္ထဲမွာ စိတ္ဆတ္လာတာ၊ ရန္ုလုိလာတာ၊ အရည္အေသြးျပလာတာ၊ သူက ပဲ ဦးေဆာင္ခ်င္လာတာမ်ဳိး ၾကံဳလာရတတ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ေရး အေနွာက္အယွက္ၾကံဳေနသူမ်ားအဖုိ႔ ..ယခုနွစ္အတြင္း အစိမ္းေရာင္ေတြကုိ ျဖစ္နုိင္သမွ် ေရွာင္ရွားအသုံးျပဳၾကဖုိ႔ သတိေပးလုိက္ရပါတယ္။

က်န္းမာေရးရာ  ကံဇာတာ
ေဆးစစ္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးအတြက္ ..ဆန္းစစ္ရွာေဖြရျခင္း မ်ားၾကံဳေတြ႕လာရတတ္ခ်ိန္ပါ။ ၀မ္းပ်က္ ၀မ္းေလ်ာျခင္း၊ ရင္က်ပ္ျခင္း ၊ ေသြးေပါင္က်ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္အားနဲျခင္း ..ေျခ ခါး စသည္တုိ႔တြင္ ဥပဒ္ေပးလြယ္ျခင္း ရွိေသာ ကာလမ်ဳိးလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးအညံ႔ၾကံဳေနသူမ်ား အစိမ္းေရာင္ အနုအရင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေရွာင္ဖယ္အသုံးျပဳပါ။ ေရသတၱ၀ါမ်ား ေဘးမဲ့လႊတ္ေပးျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရး အညံ႔မ်ားကုိ ကုစားထုိက္ေသာ ကာလမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ပညာေရးရာ  ကံဇာတာ

ကုိယ္ကပညာေတြကုိ သင္လုိေနေသးတယ္ဆုိရင္ေတာင္ ကုိယ့္မွာရွိတဲ့ပညာေတြကုိ အျခားသူေတြကုိ ျဖန္႔ျဖဴးေပးထုိက္တဲ့ ကာလမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ စေနသားသမီးမ်ား ပညာေတာ္သင္ခရီး ထြက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းရျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အခက္အခဲရွိရတတ္ေသာ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းကိစၥ ၊ သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ ကိစၥေတြမွာ အနည္းငယ္ အခက္အခဲေပၚေပါက္လာတတ္ပါတယ္။

အခ်ဳိ႕ေသာ စေနသားသမီးမ်ား အဖုိ႔ေတာ့ ပညာရွင္အျဖစ္ အသိမွတ္ျပဳခံရျခင္းမ်ဳိး ၊ ထင္ရွားျခင္းမ်ဳိး ၾကံဳၾကိဳက္ခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ပညာေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ေရကုသုိလ္မ်ားမ်ား ျပဳၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိက္ရပါေၾကာင္း။

လူမႈေရးရာ  ကံဇာတာ

သူတစ္ပါးကိစၥေတြနဲ႔ အမ်ားဆုံးပတ္သက္မိေနတတ္တဲ့ ေကာဇာနွစ္မ်ဳိးမွာ ၊ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ လာဘ္ရျခင္း မ်ဳိးလည္း မထင္မွတ္ဘဲ ၾကံဳၾကိဳက္ရတတ္ပါတယ္။ တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား နဲ႔ ဗုဒၶဟူး/ရာဟုသားသမီး မ်ားကုိ သတိခ်ပ္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရမယ့္ ကာလျဖစ္ျပီး ၊ အိမ္ေထာင္ဖက္သုိ႔မဟုတ္ ခ်စ္သူ ကုိ အေၾကာင္းျပဳျပီး လူမႈဆက္ဆံေရး အဆင္မေခ်ာမႈေလးေတြ ေပၚေပါက္ လာတတ္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ လူခ်စ္လူခင္ ပုိမုိေပါမ်ားလာတတ္ျပီး အဆင္ေခ်ာတတ္တဲ့ကာလလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီတစ္နွစ္ဟာ စေနသားအမ်ားစုအဖုိ႔ အမ်ဳိးသမီးထုရဲ႕ စိတ္၀င္စားအေလးထားမႈကုိ အခံရတတ္ဆုံး ေန႔နံ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးမွာလည္း  အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ ဆက္ဆံထိေတြ႕ရမႈ ပုိမုိမ်ားျပား ပါလိမ့္မယ္။

လာဘ္လာဘ နွင့္ ထီ    ကံဇာတာ

ထီေပါက္ကံအားနည္းေသာ ကာလျဖစ္ေပမယ့္ ၊ မေမွ်ာ္လင့္ မထင္မွတ္ဘဲ စုိင္ေကာ္ျပီးျခံဳေပၚ ေရာက္ရ တတ္တဲ့ ကံကုသုိလ္အက်ဳိးေပးမ်ဳိး ရရွိနုိင္ေသာ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ထီ၀ါသနာရွင္မ်ားအဖုိ႔ေတာ့ မိမိတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ မထုိးဘဲ … တစ္ျခားသူတစ္ဦးဦးကုိ ထုိးခုိင္းတာက ပုိမုိသင့္ေလ်ာ္ပါလိမ့္မယ္။ အက်ဳိးစီးပြားျဂိဳဟ္ ဘဂၤမွာ ရပ္တည္ေနတဲ့ ကာလျဖစ္တာေၾကာင့္ …ျဖစ္နုိင္ရင္ ေစ်းထဲက ထီဆုိင္တစ္ခုခုမွာ ထီကံစမ္းတာ ပုိမုိ သင့္ေလ်ာ္ခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အမည္မ်ားနွင့္ ကံဇာတာ

အမည္မ်ားနွင့္ ကံဇာတာ ေဟာကိန္းမ်ားကုိလည္း အက်ဥ္းခ်ဳံးျပီး ထည့္သြင္းေရးသား ေဖာ္ျပေပး လုိက္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ ေဟာဖုိ႔မျဖစ္နုိင္တာေၾကာင့္ အဓိကက်တဲ့ အမည္အဖ်ားစာလုံး အသုံးျပဳစနစ္ အရ ပဲ ဖတ္ရႈအသုံးျပဳနုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးလုိက္ရပါေၾကာင္း။ 

(၁)  အမည္အဖ်ားစာလုံး (က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊င) ျဖင့္မွည့္ေခၚထားေသာ စေနသားသမီးမ်ား
ထူးျခားေသာ ခရီးစဥ္မ်ားေပၚေပါက္လာမည္။ မေရရာမေသခ်ာေသာ အေနအထားမ်ား ရင္ဆုိင္ရမည္။ စိတ္ဒြိဟ ျဖစ္ရာ နွင့္ ေ၀ခြဲရခက္ခဲေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ၾကံဳမည္။ တာ၀န္မ်ား ေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပန္းရမည္။ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ ခရီးထြက္ရျခင္းမ်ား ၾကံဳရတတ္သည္။ အမ်ားမသိေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေငြေၾကး ကုန္က်မႈ ၊ သုံးစြဲရမႈ မ်ား ျဖစ္ပြားလာမည္။ (ျဖစ္နုိင္လွ်င္ ယခုနွစ္အတြင္း ကၽြဲသားႏြားသား ေခတၱ ေရွာင္က်ဥ္ပါ။)

(၂)  အမည္အဖ်ားစာလုံး (စ၊ဆ၊ဇ၊စ်၊ည) ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားေသာ စေနသားသမီးမ်ား
ေနရာေကာင္းရမည္။ အေထာက္အပံ႔ေကာင္းၾကံဳမည္။ အားကုိးထုိက္ေသာ ငယ္သားေကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။ ေနရာေပးခံရမည္။ အျပည့္အစုံမဟုတ္ေသာ္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ေသာ ေကာင္းက်ဳိးမ်ဳိး ကုိ ခံစားရမည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ မိမိတြင္ အေနရခက္စရာ ျပသနာအခ်ဳိ႕ ေပၚမည္။ မိမိရရွိေနေသာ ေနရာကုိ သူတစ္ပါးတုိ႔က မရႈစိမ့္နုိင္ေအာင္ ျဖစ္တတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ေသာၾကာသားသမီးမ်ား ကုိ သတိျပဳဆက္ဆံအပ္ရာ၏။

(၃) အမည္အဖ်ားစာလုံး (ယ၊ရ၊လ၊၀) ျဖင့္မွည့္ေခၚထားေသာ စေနသားသမီးမ်ား
  

က်န္းမာေရး ၊ ေမတၱာေရးရာမ်ား တြင္ အားနဲခ်က္ေပၚေပါက္လြယ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ အခက္အခဲမ်ား ၊လက္လြန္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား ၊ ေနာင္တရစရာအေျခအေနမ်ား ရင္ဆုိင္ရတတ္သည္။ အတိတ္ကာလမွ အလြန္ မုန္းတီးရေသာ သူအခ်ဳိ႕နွင့္ ျပန္လည္ ဆုံေတြ႕ရတတ္သည္။ နုိင္ငံရပ္ျခား သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ေ၀း နွင့္ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ရျခင္း၊ အဆက္အသြယ္မ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း ၾကံဳမည္။ အေ၀းနွင့္ ပတ္သက္ေသာ ၊ လူမ်ဳိးကြဲမ်ား နုိင္ငံရပ္ျခားေဒသမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈအခ်ဳိ႕ ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။

(၄)  အမည္အဖ်ားစာလုံး ( ပ၊ဖ၊ဗ၊ဘ၊မ) ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားေသာ စေနသားသမီးမ်ား

သူတစ္ပါးအတြက္ မိမိက၀င္ေရာက္ စြမ္းေဆာင္ေပးရမႈမ်ား ေပၚေပါက္ၾကံဳေတြ႕ရမည္။ ယခင္နွစ္မ်ားထက္ ပုိမိုျပီး အရည္အေသြး ျပည့္၀လာေသာ ကာလလည္းျဖစ္သည္။ စူးစမ္းလုိစိတ္ ပုိမုိထက္သန္လာမည္။ အျပိဳင္အဆုိင္ ျပဳလုိစိတ္မ်ားျပားလာမည္။ ေမ့ေလ်ာ့မႈ မၾကာခဏျဖစ္မည္။ တစ္ေက်ာ့ျပန္လုပ္ကုိင္ရျခင္း အခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ပင္ပန္းမည္။ ဂုဏ္သတင္း ညိွးမွိန္ရတတ္သည္။ အရွက္ရတတ္သည္။ စုတ္ေကာင္း လာဘ္ေကာင္းအခ်ဳိ႕ အတုိက္အခံမ်ားျပားသည့္ၾကားမွ ၀င္မည္။

(၅) အမည္အဖ်ားစာလုံး  (အ၊ဥ) ျဖင့္မွည့္ေခၚထားေသာ စေနသားသမီးမ်ား

မင္းအစုိးရတုိ႔နွင့္ ျဖစ္ေစ ၊ အထက္အရာရွိအၾကီးအကဲမ်ား ၊ အဖ၊ အစ္ကုိၾကီး ၊ ဦးေလးဦးမင္း စေသာ သူမ်ားနွင့္ ျဖစ္ေစ ..ျပသနာတစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ပြားရတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ အသက္ေမြးမႈတြင္ အေျပာင္းအလဲ ပုိမုိၾကံဳၾကိဳက္ရတတ္သည္။ မိမိပုိင္ ဥစၥာဓနအခ်ဳိ႕ ျပဳျပင္ရျခင္း၊ အလဲအထပ္ျပဳရျခင္း၊ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ရျခင္း၊ အပ်က္အဆီး မ်ားျပားျခင္း မ်ား ရွိတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ အာရုံေၾကာ နွင့္ ဦးေနွာက္  ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ ရတတ္သည္။

(၆) အမည္အဖ်ားစာလုံး  (သ၊ဟ) ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားေသာ စေနသားသမီးမ်ား

မထင္မွတ္ထားေသာ ရႈေထာင့္မ်ဳိးမွ လာဘ္၀င္ျခင္း၊ ေကာင္းက်ဳိးခံစားရျခင္း ရွိတတ္ေသာ ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ မိမိမွာ မထင္မွတ္ဘဲ အက်ဳိးခံစားရတတ္ခ်ိန္ ဟု ဆုိနုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ..သူတစ္ပါးတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီးပင္လွ်င္ မိမိတြင္ ပိတ္မိေသာ ၊ က်ဥ္းက်ပ္ေသာ အေနအထားအခ်ဳိ႕ ၾကံဳရတတ္ျပန္သည္။ မိမိတုိ႔ ယခင္က မခံစားရဖူးေသာ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ တစ္စုံတစ္ရာ ကိုခံစားရျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ အာရုံတုိ႔ကုိ ခံစားရျခင္း ရွိတတ္ေသာ အခ်ိန္သမယမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ အရင္းအနွီးရွာေဖြေနသူမ်ား အဖုိ႔ အရင္းအနွီး ရရွိတတ္ခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ တစ္ခုလပ္ ၊ မုဆုိးဖုိ/မ တုိ႔မွ အက်ဳိးျပဳျခင္း ကုိလည္း မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ၾကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။

(၇) အမည္အဖ်ားစာလုံး (တ၊ထ၊ဓ၊ဒ၊န၊ဌ) ျဖင့္မွည့္ေခၚထားေသာ စေနသားသမီးမ်ား

ရင္ခုန္စရာ အေျခအေနမ်ား ၾကားမွ .. ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆႏၵအခ်ဳိ႕ ျပည့္၀ေအာင္ျမင္သြားတတ္ေသာ ကံအက်ဳိးေပးခ်ိန္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ယခင္ကာလမ်ားထက္ပုိမုိျပီး အမ်ားစုက အသိမွတ္ျပဳခံရျခင္း ၊ ထင္ရွား ေက်ာ္ေဇာျခင္း ျဖစ္တည္လာတတ္သည္။ မ်က္နွာပ်က္စရာအခ်ဳိ႕ၾကံဳမည္။ ေျခ/ခါး ထိခုိက္နာက်င္ ရတတ္သည္။ စိတ္ထိခုိက္ခံစားရမႈ အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ေပၚလာမည္။ ပညာျဖင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ေဇာ္မႈ ပုိမုိရရွိ တတ္ေသာ အခ်ိန္အခါေကာင္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ မုန္းတီးေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ခံရတတ္ေသာ ကာလျဖစ္ေလသည္။ အလားတူပင္ အေျခြအရံေပါမ်ား တတ္သည့္ ေကာဇာခုနွစ္ တစ္ခုဟု  ဆုိနုိင္ပါေၾကာင္း။


စေနသားသမီးအားလုံးအတြက္ အနွစ္ခ်ဳပ္အၾကံျပဳခ်က္

ေငြကုန္ေၾကးက် အလြန္လြယ္ကူေသာ ကာလျဖစ္သည့္အတြက္ .. ေငြေၾကးကုိ ဂရုစုိက္အသုံးျပဳရန္လုိမည္။ ခရီးသြားလာျခင္းဆုိင္ရာ က႑တုိ႔တြင္ အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ ေပၚေပါက္လာတတ္ျခင္းေၾကာင့္ ..  ခရီးသြားခါနီး ကာလမ်ားတြင္ ေရကုသုိလ္တစ္စုံတစ္ရာကုိ ျပဳသြားသင့္ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔ၾကံဳေတြ႕ လာရတတ္ေသာ အသက္ေမြးမႈဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲတုိ႔ကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းနုိင္ရန္ တင္ၾကိဳျပင္ဆင္ ထားသင့္သည္။ ေမတၱာေရးရာတြင္ အျပိဳင္အဆုိင္ ၊ ရန္ မကင္းတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သျဖင့္ ..  သီးခံနုိင္ေအာင္ တင္ၾကိဳ သတိခ်ပ္ထားသင့္ေပသည္။ မင္းအစုိးရတုိ႔နွင့္သက္ဆုိင္ေသာ က႑မ်ား၊ အထက္အရာရွိ အၾကီးအကဲ မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ က႑မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေပါ့ေပါ့ဆဆ သေဘာမထားပဲ သတိခ်ပ္ ေဆာင္ရြက္အပ္ေသာ ကာလမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။  

တစ္နွစ္လုံးအတြက္ အထူးလုပ္ေဆာင္သင့္သည္မွာ ေရနွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ အ၀၀ကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေလသည္။ ပမာအားျဖင့္ ..ငါးလႊတ္ျခင္း၊ ကုဋီေရေဆးျခင္း၊ ေရခ်မ္းစင္ လႈဒါန္းျခင္း၊ ေရအခမဲ့ ေပးေ၀ျခင္း၊ ေရေဆးေၾကာျခင္း ၊ ေရေဘးသင့္ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ကူညီျခင္း စသျဖင့္ ..တုိ႔ျဖစ္သည္။ ယခုျမန္မာခုနွစ္ျဖစ္ေသာ ၁၃၇၃ခုနွစ္သည္ စေနသားသမီးတုိ႔အား ထင္ရွား ေအာင္ျမင္မႈအခ်ဳိ႕ အမွန္ပင္ ေပးစြမ္းတတ္ေသာ ကာလမ်ဳိးတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေပရာ ..မိမိတုိ႔ ရည္မွန္းထားသည္မ်ားကုိ ပုိမုိဂရုျပဳ အေလးထား ၾကိဳးပမ္းသင့္လွေပသည္။ မိမိတုိ႔ ျဖတ္သန္းေနၾကေသာ ျဂိဳဟ္အိပ္/သက္ေရာက္/ဒသာမ်ားအရ စေနသားသမီးမ်ား တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး အက်ဳိးေပးျခင္း မတူၾကသည့္ တုိင္ေအာင္ ..အမ်ားစုအဖုိ႔ ..ကံအခြင့္အားသာမႈရွိခ်ိန္ကား  အမွန္ပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ေကာင္းျမတ္ေသာ အၾကံအစည္ လုံလတုိ႔ျဖင့္ ေကာင္းျမတ္ျခင္းသုိ႔ တုိင္ၾကပါေစသတည္း။

သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း
ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB