ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အမည္ စစ္ေဆးေပးအပ္ျခင္း

Monday, August 8, 2011


http://www.myanmar.ca/language/

သည္တစ္ခါေတာ့  …လူဦးေရ ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ ပထမအၾကိမ္တုန္းက မဆင္မျခင္ နဲ႔ လူဦးေရ မသတ္မွတ္ခဲ့မိတာေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ားကုိ မစစ္ေဆးေပးနုိင္ခဲ့ေတာ့ပါ။ အဲဒီ့လူေတြကို ဒီေဆာင္းပါး ကေနတစ္ဆင့္ ေတာင္းပန္ပါရေစ။


ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ .. အမည္စစ္ေဆးေပးဖုိ႔ ေမးလ္ျဖင့္ ေပးပုိ႔ေမးျမန္းသူေတြ အေနနဲ႕  ..ေအာက္ပါ အခ်င္းအရာေလးေတြကို ေသခ်ာဖတ္ရႈျပီးမွ လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္ေတြကို ေပးပုိ႔ျပီး ေမးျမန္းပါ။ ျဖစ္နုိင္သမွ် ျမန္မာေဖာင့္နဲ႔ ရုိက္ျပီး နာမည္ကုိ သဲသဲကြဲကြဲ ပုိ႔ပါ။

လူဦးေရ နွစ္ဆယ္တိတိ ကုိ ကၽြန္ေတာ္ အခမဲ့ အမည္စစ္ေဆး ေပးျခင္း နဲ႔ ပညာဒါန ျပဳပါမယ္။ လူဦးေရ ကန္႔သတ္ရတဲ့အတြက္လည္း ေတာင္းပန္ပါရေစ။ အခ်ိန္ နဲ႕ ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈ အေနအထားအရ ..ကုိယ္တစ္ကယ္ လုပ္ေပးနုိင္တာကုိသာ လုပ္ေပးဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ထားလုိ႔႔ပါ။

အကယ္၍ လူနွစ္ဆယ္တိတိ ျပည့္ေျမာက္သြားခဲ့သည့္တုိင္ေအာင္ အခ်ိန္ထပ္မံ ေပးနုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ .. လူငါးဆယ္ ျပည့္သည္အထိ ကၽြန္ေတာ္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါ့မယ္။  အခ်ိန္မေပးနုိင္ခဲ့ရင္ေတာ့ ခု..တစ္ၾကိမ္ ဒုတိယအၾကိမ္မွာ လူနွစ္ဆယ္တိတိ ေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္ပါလိမ့္မယ္။

အမည္စစ္ေဆးေပးျခင္း တြင္ ပါ၀င္ေသာ က႑မ်ား

(၁)  မူလမဟာဘုတ္ အေနအထား နွင့္ အမည္ဆုိင္ရာ အက်ဳိးအျပစ္
(၂)  အမည္ နွင့္ ဆုိင္ေသာ သီးသန္႔ သဘာ၀ ယၾတာ
(၃)  အမည္အရ လက္ရွိခုနွစ္အတြင္း အနီးဆုံး ကံဇာတာ အနွစ္ခ်ဳပ္

အထက္ပါက႑ သုံးရပ္ကို (ေပးပုိ႔လုိက္သည့္ ျပည့္စုံေသာ အခ်က္အလက္ပါရွိသည့္) ေမးသူ နာမည္ရွင္ေတြအတြက္ ေသခ်ာတြက္စစ္ျပီး ေမးလ္နဲ႔ ျပန္လည္ ေပးပုိ႔ ကူညီသြားပါမယ္။  

လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

(၁) ေမြးခုနွစ္ အျပည့္အစုံ ၊ ျမန္မာ/အဂၤလိပ္ ေန႔ရက္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ တိက်စြာ သုိ႔မဟုတ္ နွစ္မ်ဳိးစလုံး ေပးပုိ႔ရပါမည္။
(၂) ေမြးနံ  (ဘာေန႔သားသမီး)  ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးဖြားသူမ်ား .. ေမြးခ်ိန္ပါထည့္ေပးပါ။
(၃) နုိင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ ထဲတြင္ ပါရွိေသာ တရား၀င္ အမည္
(၄)အနုပညာ ေလာက ဆုိင္ရာ အမည္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ တြင္က်ယ္စြာအသုံးျပဳျဖစ္ေသာ အမည္
(၅)  က်ား/မ
(၆) ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ
(၇) လက္ရွိေနထုိင္ရာ ေနရပ္ေဒသ

အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ျပည့္စုံစြာ ေရးသားေပးပုိ႔ျပီး ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။ ေမးျမန္းသူ တစ္ဦးခ်င္းဆီ အတြက္ …အေသးစိတ္ စစ္ေဆးတြက္စစ္ျပီး  ၊ ေမးလ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ ေျဖၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ေပးပုိ႔ရမည့္ ေမးလ္ လိပ္စာ     kosoe069@gmail.com

Phone; 01 - 618 469

ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္
ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB