လႈပ္ခါမႈ ခံရေသာ ျဂိဳဟ္မ်ား

Tuesday, September 27, 2011

မဟာဘုတ္ ေဗဒင္ပညာ စာစု(၂)
စာစု(၁)  မွာ … ကသစ္ျဂိဳဟ္မ်ား နဲ႔ ပကၡအေၾကာင္း နိဒါန္းပ်ဳိး ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကသစ္ျဂိဳဟ္မ်ား ဟာ မဟာဘုတ္ ေဗဒင္ပညာမွာ အင္မတန္ အေရးပါ အရာေရာက္ပါတယ္။ ခက္တာတစ္ခုက အေရး ဘယ္ေလာက္ ပါတယ္ဆုိတာကို ဆုိင္ရာဌာနရဲ႕ သဘာ၀အမွန္ကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ ထားမွ သာလွ်င္ ပိုမုိသိျမင္နုိင္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ဘဂၤဌာန ဆုိပါစို႔ ဘဂၤဌာနရဲ႕ သဘာ၀ကုိ ထဲထဲ၀င္၀င္ သိျမင္ထားပါမွ ဆုိင္ရာဌာနရဲ႕ အာနိသင္နဲ႔ ကသစ္ျဂိဳဟ္ေတြရဲ႕ ဆက္ႏြယ္မႈ ၊ အာနိသင္ ျပဳတတ္မႈ တုိ႔ကုိ ပုိမုိသိျမင္နားလည္ နုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။မဟာဘုတ္ဌာနမ်ားရဲ႕ သဘာ၀ကုိ စာေရးသူအေနနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္အယူအဆ ဟန္ခ်က္နဲ႔ပဲ အသုံးျပဳရတာကုိ နွစ္ျခိဳက္မိပါတယ္။ ဒါေပသိ ျပည့္စုံျပီလားလုိ႔ ေမးရင္ေတာ့ မျပည့္စုံေသးပါ။ လုိေနေသးေသာ အခ်ိတ္အဆက္ အခ်ဳိ႕ကုိလည္း ထပ္မံေလ့လာ ေနရဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မဆုံးနုိင္ေသာ ေလ့လာမွတ္သား ဖြယ္ရာမ်ားစြာကုိ  .. လက္ေတြ႕လူမႈဘ၀ ၊ ေလာကသဘာ၀ ဆီကေန ဆက္စပ္ေတြးေတာ ျပန္လည္ ေလ့လာ ယူရပါတယ္။

ၾကားျဖတ္ျပီး တစ္ခ်က္ေျပာရရင္ .. ျမန္မာနုိင္ငံမွာ မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အင္မတန္ နာမည္ ေက်ာ္ၾကားျပီး ၊ လူေပါင္းမ်ားစြာ သိျပီးျဖစ္တဲ့ ဆရာၾကီးဦးၾကာျမင့္ရဲ႕ မဟာဘုတ္စနစ္ေတြ၊ … မဟာဘုတ္ခြင္ အယူအဆေတြ နဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္အယူအဆ နည္းစနစ္ေတြ ဟာ တူညီမွာ မဟုတ္ပါ။ လုံး၀ ကြာဟခ်က္ေတြ၊ အလြန္ျခားနားမႈေတြ ရွိမွာလည္း အမွန္ပါ။ ယခင္ေဆာင္းပါးအခ်ဳိ႕ မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခဲ့ျပီးပါျပီ။ ကုိယ္နွစ္သက္တဲ့ နည္းစနစ္နဲ႔ ယူဆ တြက္ခ်က္ပါ။ အေျဖမွန္ထြက္ဖုိ႔က … အဓိက အခ်က္ပါပဲ။

ကၽြန္ေတာ့္ အယူအဆအရ  ..ဌာနတုိင္းဟာ ေကာင္းနုိင္/ဆုိးနုိင္ပါတယ္။ အထြန္းဌာနဟာလည္း ေကာင္းနုိင္သလုိ ဆုိးလည္း ဆုိးနုိင္ပါေသးတယ္။ မရဏဌာန ဟာလည္း ဆုိးနုိင္သလုိ ေကာင္းလည္း ေကာင္းနုိင္ပါေသးတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကြာဟခ်က္ကေတာ့ …ျဂိဳဟ္ပရိယာယ္သုံးစြဲမႈေတြမွာ အကၡရာ နံသင့္ အလုိက္ ေကာက္ယူမႈမ်ဳိးေတြ ကုိ ကၽြန္ေတာ္ အသုံးမျပဳပါ။ လက္ေတြ႕မွာ မမွန္ကန္လုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ဗုဒၶဟူး မရဏမွာ ရပ္တည္ေနျခင္း ကုိ (ယ၊ရ၊လ၊၀) လင္အက်ဳိးမေပး၊ လူအက်ဳိးမေပး ဆုိတဲ့ ျဂိဳဟ္ပရိယာယ္ ယူဆမႈမ်ဳိးေတြကို လုံး၀ လက္မခံသလုိ အားလည္းမေပးပါ။

ဒီအခ်က္ေတြဟာ အျပိဳင္အဆုိင္ အျငင္းအခုံျပဳဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေဖာ္ျပေရးသားျခင္းမဟုတ္ပါ။ လက္ေတြ႕ အသုံးျပဳရာမွာ အမွန္တစ္ကယ္ အက်ဳိးရွိေစဖုိ႔သာ ရည္သန္ျပီး ေဖာ္ျပေရးသားလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေကာင္းျပီ   … ပထမဦးစြာ  ၊ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ မဟာဘုတ္ ဌာနေတြကုိ စတင္ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။ ကနဦး အစမွာ ဘဂၤဌာန ကို စတင္ေလ့လာ သုံးသပ္ၾကပါစုိ႔ ။

ဘဂၤဌာန  ၏  သဘာ၀

ေျပာင္းလဲေနျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ဘက္အင္အားနွစ္ရပ္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆုံျခင္း ၊ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း ၊ ရုန္းကန္ လႈပ္ရွားျခင္း။

အျပဳသေဘာ နွင့္ အဖ်က္သေဘာ နွစ္ရပ္ ဆုံဆည္းယွဥ္တြဲေနေသာ ရပ္၀န္း ၊ အစဥ္အျမဲ ဆန္႔က်င္ဘက္ အေနအထား နွစ္ရပ္ ဒြန္တြဲေနသည့္ ဌာန ၊ အေပးအယူ အလဲအလွယ္ ၊ ဖလွယ္ျခင္း ၊ ကူးလူး ဆက္ဆံျခင္း ၊ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားရာ ဌာန ။ ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္ပြားရာ ဌာန ။ လိင္ဆက္ဆံမႈ ၊ အေရာင္းအ၀ယ္ ၊ ေစ်း ၊ လမ္းဆုံလမ္းခြ ၊ ျပဳျပင္ေရးဌာနမ်ား ၊ ေရြ႕လ်ားျခင္း ၊ ခရီး သြားလာေရး နွင့္ သက္ဆုိ္င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ။ အခ်ိတ္အဆက္မ်ား။ ဆက္သြယ္ေရး ၊ ဆက္သြယ္ေရး ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ား ။

ဘဂၤဌာနမွာ ေရာက္သြားတဲ့ျဂိဳဟ္တစ္လုံးဟာ အရည္အေသြး နွစ္ရပ္ ရွိပါတယ္။ ဒါကုိ အျမဲသတိျပဳပါ။ မတည္ျငိမ္ဘဲ ေျပာင္းလဲတတ္တဲ့ သဘာ၀လည္း ရွိတယ္။ တစ္သမွတ္ထဲ ဘယ္ေသာ အခါမွ  မေနတတ္သလုိ ၊ အျပဳသေဘာအရ ျဖစ္ေစ ၊ အဖ်က္သေဘာအရ ျဖစ္ေစ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ သြားနုိင္တဲ့ အရည္အေသြး ရွိတယ္။ ပမာအားျဖင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံး ဘဂၤမွာရွိရင္ ဒီလူဟာ အစဥ္အျမဲ အျပဳသေဘာ သုိ႔မဟုတ္ အဖ်က္သေဘာ အရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ နုိင္ရန္ ၾကိဳးစားေနမယ့္ သဘာ၀ ကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။

တည္ေဆာက္မယ္ ။ ဖ်က္သိမ္းမယ္။ ေနရာေတြေရႊ႕မယ္။ ပုံသ႑န္ ေတြ ေျပာင္းမယ္။ ဒါဟာ ဒီနာမည္ရွင္ ေတြအတြက္ ဦးတည္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ တစ္ကယ္လုိ႔ နာမည္အရင္း စာလုံး ေကာ  အဖ်ား စာလုံးပါ ဘဂၤမွာရပ္တည္ေနခဲ့ရင္ေတာ့ ဒီလုိနာမည္ရွင္မ်ဳိးေတြဟာ မူလရပ္တည္ ေနရာ ကေန ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္တဲ့ ေနရာေတြကုိ ဆက္လက္သြားလာဖုိ႔ ၊ ကူးလူးဆက္ဆံဖုိ႔ ၊ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းဖုိ႔ အျမဲ ၾကိဳးစားပါလိိမ့္မယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ တုိးတက္သြားနုိင္သလုိ ၊  အဖ်က္သေဘာ အရ လည္း ေျပာင္းလဲ ပ်က္ဆီးသြားတတ္တဲ့ သဘာ၀ကုိ သတိျပဳရပါမယ္။ ဒါကေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ ဇာတာရွင္ရဲ႕ မူလ အရည္အေသြး ခံယူခ်က္ ၊ ျဖတ္သန္းေနဆဲဒသာ စတာေတြအေပၚမွာ မူတည္ျပီး ကြဲျပား သြားမွာပါ။

အလားတူပါပဲ ျဂိဳဟ္တစ္လုံးဟာ ဘဂၤဌာန ကို ေရာက္သြားခ်ိန္မွာ … တည္ျငိမ္မႈ ပ်က္ျပားသြားပါတယ္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ အင္အားနွစ္ရပ္ ကို တစ္ျပိဳင္နက္တည္း ၾကံဳၾကိဳက္လာရျပီး …ရုန္းကန္ထၾကြမႈ ျဖစ္ေပၚ လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘဂၤဌာန ကုိ ေရာက္ရွိသြားေသာ ျဂိဳဟ္ မွန္သမွ်ကို လႈပ္ခါမႈ ခံရေသာ ျဂိဳဟ္မ်ား လုိ႔ သတ္မွတ္နုိင္ပါတယ္။

လက္ေတြ႕ဥပမာ တစ္ခု ျပပါမယ္။ လက္ရွိျမန္မာ ခုနွစ္ ၁၃၇၃ ခုနွစ္ကုိ ၾကည့္ပါ။

       တစ္ခုၾကြင္းမဟာဘုတ္ခြင္


     
  အဓိပတိ


     
   အထြန္း 
      ၃
   သုိက္  
     
    ရာဇ
    
   မရဏ
      ၁
    ဘဂၤ                                  
     
    ပုတိ


အထက္ပါ မဟာဘုတ္ခြင္တြင္ ဘဂၤဌာန တြင္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ ရပ္တည္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေပမည္။ တနည္း အားျဖင့္ ယခုေကာဇာ ခုနွစ္အတြင္း လႈပ္ခါမႈ ခံလုိက္ရေသာ ျဂိဳဟ္ သည္ တနဂၤေႏြ ျဖစ္ေၾကာင္း လြယ္ကူစြာ သိရွိနုိင္သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ လႈပ္ခါမႈ ခံလုိက္ရေသာ ေကာဇာခုနွစ္ တုိင္းတြင္ …မင္းအစုိးရ ပုိင္းဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ ကမာၻေပၚတြင္ … စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ကေမာက္ကမ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ေျပာင္းလဲမႈၾကီးမ်ား ၊ လူသားေပါင္းမ်ားစြာ အဖုိ႔ အသက္ေမြးမႈဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္စဥ္မ်ား ပုိမုိမ်ားျပား လာတတ္ေၾကာင္း ေလ့လာၾကည့္ရႈ သိရွိနုိင္သည္။

ဤေနရာတြင္ လူအခ်ဳိ႕အဖုိ႔ …ခုနွစ္နွစ္တစ္ခါ ယင္းသုိ႔ ျဖစ္ပြားလာေစနုိင္သည္ ဟူေသာ အခ်က္ကို လက္ခံနုိင္ရန္ ခက္ခဲေသာ အေတြးမ်ဳိး ျဖစ္လာနုိင္၏။ လက္ခံပါ ဟု  ကၽြန္ေတာ္ မေျပာလုိပါ။ သုိ႔ေသာ္ … စဥ္းစားသည္ထက္ ပိုမို စဥ္းစားပါ ဟုေတာ့ တုိက္တြန္းရေပမည္။

အေၾကာင္းမွာ … ေန႔ခုနွစ္ေန႔ အစဥ္အတုိင္း …တနဂၤေႏြ ..တနလၤာ..အဂၤါ ..စသည္ျဖင့္ လည္ပတ္ ျဖတ္သန္းျခင္း အားျဖင့္ တစ္ပတ္ ဟူေသာ အခ်ိန္အခါကို ျဖတ္သန္းျပီးေနာက္…၊ ေနာက္တစ္ဖန္ ျပန္ၾကံဳရ သည္မွာလည္း တနဂၤေႏြ တနလၤာ အဂၤါ ပဲ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ပါေပ။ လည္ပတ္ျခင္း နိယာမတရားသည္ ၇ ဂဏန္း နွင့္ အလြန္ဆက္ႏြယ္ေနသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ယူဆမိပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ပင္လွွ်င္ ..လူတစ္ေယာက္၏ ျမန္မာေမြးခုနွစ္ကုိ ၇ ျဖင့္ စားျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ ၾကြင္းဂဏန္းအရ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ထားသည့္  မဟာဘုတ္ေဗဒင္၊ အသက္ကုိ ၇ျဖင့္စားျခင္းျဖင့္ ေဟာဆုိနုိင္ေသာ ေသသ၀ိဇၨာ ကိန္းစနစ္တုိ႔မွာ အလြန္မွန္ကန္ေသာ အခ်က္မ်ားစြာ ေပၚေပါက္ေနသည္ ကုိ ေတြ႕ရ၏ ။ ထားေတာ့။  လက္ခံသူ လက္မခံသူ နွစ္မ်ဳိးနွစ္စား ကား အျမဲရွိေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ လက္ခံနုိင္သူမ်ား အဖုိ ႔ဆက္လက္ ေလ့လာနုိင္ေစရန္ ေအာက္တြင္ ထပ္မံအနုစိတ္ ရွင္းျပေပးပါမည္။

အဆုိပါ ကဲ့သုိ႔ ဘဂၤဌာနတြင္ ရပ္တည္ရျခင္း အားျဖင့္ လႈပ္ခါမႈ ခံလုိက္ရေသာ ျဂိဳဟ္ သည္ ..ဆုိင္ရာ ေန႔နံ သားသမီး အမ်ဳိးမ်ဳိး အေပၚတြင္ လည္း မတူညီေသာ လႈပ္ခါမႈမ်ား သက္ေရာက္လာေစ၏။

အထက္ပါ မဟာဘုတ္ခြင္တြင္ပင္ …လႈပ္ခါမႈခံထားရေသာ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ …တနဂၤေႏြ သားသမီး မ်ားအတြက္ …ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရေသာ က႑မ်ား မ်ားျပားလာေစ၏။ တနလၤာ သားသမီးမ်ား အတြက္ မူ ..ဂုဏ္သိကၡါ က်ဆင္းရမႈ နွင့္ ေနာင္တရဖြယ္ရာ အခ်င္းအရာမ်ား  အတြက္ လႈပ္ခါမႈ ျပဳ၏။ အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္ မူ ေနေရးထုိင္ေရးဆုိင္ရာ က႑မ်ားကုိ လႈပ္ခါမႈ ျပဳ၏။ ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ားအတြက္ … အလုပ္မွ ႏႈတ္ထြက္ျခင္း နွင့္ အုိးပစ္အိမ္ပစ္ သြားလာရမႈ မ်ားကို ျဖစ္ပြားေစရန္ လႈပ္ခါမႈ ျပဳလာ၏။ ၾကာသာပေတး သားသမီးမ်ား အတြက္ .. သူတစ္ပါး ကိစၥျဖင့္ ေျဖရွင္းရင္ဆုိင္ရမည့္ က႑မ်ားကုိ လႈံ႕ေဆာ္ မႈ ျပဳလာ၏။ ေသာၾကာသားသမီးမ်ား အတြက္မူ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းရမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာေစရန္ လည္းေကာင္း၊ စေနသားသမီးမ်ား အတြက္ အသက္ေမြးမႈ ဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားလာေစရန္ လည္းေကာင္း လႈပ္ခါမႈ ျပဳေတာ့သည္ ျဖစ္၏။

ယင္းသုိ႔ မတူညီေသာ ေန႔နံသားသမီးမ်ား အတြက္..မတူညီေသာ ျခားနားသည့္ လႈပ္ခါမႈတုိ႔ကုိ ျဖစ္ပြား ေစ၏။ တစ္နွစ္ျပီးတစ္နွစ္ လႈပ္ခါမႈ ခံလုိက္ရေသာ ျဂိဳဟ္မ်ား မတူညီသလုိ….ေန႔နံသားသမီး အမ်ဳိးမ်ဳိး တြင္လည္း  အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းလဲ ၾကံဳေတြ႕လာရ၏။ ဤသည္မွာပင္ ေကာဇာခုနွစ္အရ …ကံဇာတာ အေနအထား ေျပာင္းလဲျဖစ္စဥ္မ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

အထက္ပါ တင္ျပခ်က္မ်ားမွာ ဘဂၤဌာန တစ္ခုတည္းကုိသာ အေၾကာင္းျပဳ တင္ျပထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ဌာန အမ်ဳိးမ်ဳိး နွင့္ ရပ္တည္ေနေသာ ျဂိဳဟ္သဘာ၀ အမ်ဳိးမ်ဳိး အလုိက္ ..လူသားတုိ႔တြင္ ကံအေျခအေန အရပ္ရပ္ ေပၚေပါက္ၾကံဳေတြ႕ေနေသးသည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သေဘာပုိက္မိ ရေပမည္။

ဆက္လက္ျပီး ေနာက္ေဆာင္းပါးတြင္ ..ဘဂၤဌာန တြင္ ရပ္တည္ေသာ ျဂိဳဟ္ကုိ ေန႔နံသားသမီး အလုိက္ … ကံအမ်ဳိးအစား ခြဲျခားျပျခင္းကို ေဖာ္ျပေရးသားေပးပါဦးမည္။

ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB