အထြန္းမွာ ရပ္တဲ့ ေနသူရိန္

Saturday, November 19, 2011


စာေရးသူ နယ္မွာေနစဥ္အခါက  တပည့္ျဖစ္သူ အခ်ဳိ႕ ရွိပါသည္။ ထုိသူတုိ႔အထဲတြင္ ေမာင္သက္ဦး ဆုိေသာ ကေလးသည္ ပညာကုိ အလြန္ ရုိရုိေသေသျဖင့္ ေလ့လာလုိက္စားသည့္သူ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္က ေခၚခြင့္မျပဳသျဖင့္ ဆရာဟု သူမေခၚသည့္တုိင္ေအာင္ ..သူသည္ကၽြန္ေတာ့္ထံတြင္ တပည့္ ေကာင္း တစ္ဦးပမာ သင္ယူသြားခဲ့သူျဖစ္သည္။


သူ ကၽြန္ေတာ့္ထံတြင္ ေဗဒင္ပညာ စတင္သင္ၾကားျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းရင္းကလည္း ရွိသည္။ ထုိစဥ္က စာေရးသူတုိ႔ ေနထုိင္ရာ ျခံနွင့္မ်က္နွာခ်င္းဆုိင္တြင္ … အထည္စက္ရုံၾကီးတစ္ခု ရွိသည္။ သူသည္ ထုိစက္ရုံတြင္ စာရင္းကုိင္ မန္ေနဂ်ာေလး ျဖစ္သည္။ တစ္ရက္ၾကီးက သူ ကၽြန္ေတာ့္ဆီ ေဗဒင္လာ ေမးသည္။ တြက္စစ္ၾကည့္ျပီး … ျမင္ရသည့္ အေနအထားက ..မၾကာမီ အလုပ္ျပဳတ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းမ်ား သာ ျမင္ေနခဲ့ရ၏။ လက္ရွိအေနအထားအရ သည္ေဟာကိန္းေဟာေပးလုိက္သည့္အခါ .. သူ႔အေနျဖင့္ လက္မခံခ်င္ေအာင္ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ဟုတ္သည္ေလ။ သူ႔ကုိ စက္ရုံပုိင္ရွင္ သူေဌး ကုိယ္တုိင္က သေဘာက်သည္။ အစစအရာရာ အဆင္ေျပေနသည့္အလုပ္။

ခက္တာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဗဒင္ပညာမွာကလည္း ကိန္းအရ  ..ေတြ႕လွ်င္ ေဟာေပးရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ခ်န္ထားခဲ့၍ မျဖစ္။  သူ၏ လက္ရွိအေနအထား အဆင္ေျပမႈေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ငဲ့ျပီး မေဟာပဲေနလုိ႔ မရ။ မွတ္မိသမွ်  … ျပန္ေျပာရပါမူ…သူသည္ ေသာၾကာသား အဓိပတိဖြား ျဖစ္သည္။ နာမည္မွာ  အဓိပတိမွ အထြန္းသုိ႔ သြားေသာ  အမည္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ သက္ေရာက္က စေနသက္ေရာက္။  မူလမဟာဘုတ္ရွိ ရာဇ ဌာနရွိ ျဂိဳဟ္၏ သက္ေရာက္။

ကဲ ..  ဆန္းတုိင္ထူမလား၊ မဟာဘုတ္တုိင္ထူမလား။ ထူၾကေပေတာ့။ ေဟာၾကေပေတာ့။ စေန သက္ေရာက္ ျဖစ္သျဖင့္ အဆိုးေလာကဓံဟု လြယ္လြယ္ေလး ေဟာမလား။ မလုပ္ေလနဲ႔ ။ စေန သက္ေရာက္ထဲမွာ ထီေပါက္သြားေသာ၊ ရာထူးဒုိင္းကနဲ ထုိးတက္သြားေသာ ၊ အေမြရသြားေသာ သူေတြ တစ္ပုံတစ္ေခါင္း ရွိသည္။ မဟာဘုတ္နွင့္ ၾကည့္မလား ။ သက္ေရာက္စေနသည္ အညြန္႔ျဂိဳဟ္ ၊ ရာဇတြင္ ရပ္သည့္ျဂိဳဟ္ ။ ေဟာမယ္ဆုိ အေကာင္းခ်ည္း ။ ဆန္းတုိင္ထူမလား။ ေသာၾကာေမြးနံ တန္းစီးမွာ ရပ္ျပီး ေကာဇာ ၀ရ ျဂိဳဟ္ လာကပ္ထားသည့္ ….အေနအထား။ အုိ ….ရႈပ္ပါတယ္။ ေထြကာလီကာ  သပြတ္အူ အစထုတ္ …ေခါင္းရႈပ္ခံမေနေတာ့နဲ႔ … ရုိးရုိးေလးနဲ႕ရွင္းေအာင္ ….မဟာဘုတ္ တစ္ခုထဲ စၾကည့္ လုိက္ရေအာင္ …. ။     အဓိပတိ
         ၆
       ေမြးနံ      အထြန္း
         ၁
အလုပ္အကုိင္ျဂိဳဟ္
      သုိက္
         ၄   
        ရာဇ
          ၀
     မရဏ
        ၅
       ဘဂၤ
         ၂


        ပုတိ
          ၃


ကဲ….သူရဲ႕  မူလမဟာဘုတ္ ဇာတာခြင္က ၁၃၃၉ ခုနွစ္  နတ္ေတာ္လဆန္း (၁၃) ရက္ ေသာၾကာ ေန႔ ျဖစ္တာမုိ႔  နွစ္ခုၾကြင္း မဟာဘုတ္ ဇာတာခြင္ ျဖစ္ျပီး …ေမြးနံေသာၾကာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ …သူသည္ အဓိပတိဖြားလည္းျဖစ္သည္။

ေကာင္းျပီ။ …..  အျမင္သာဆုံးအေနအထားျဖစ္ေသာ အလုပ္အကုိင္ နွင့္ အသက္ေမြးမႈ စီးပြားေရးရာ တုိ႔တြင္  အဓိကအေခါင္အခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ  တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ အေနအထားကုိ ၾကည့္ပါ။ တနဂၤေႏြသည္ အထြန္း ဌာနတြင္ ရပ္တည္ထားေၾကာင္း လြယ္ကူထင္ရွားစြာ ေတြ႕ရမည္။

ဒါျဖင့္ ေကာင္းတာေပါ့ ၊ အထြန္းမွာ တနဂၤေႏြ ရပ္ေတာ့ အသက္ေမြးမႈ အလုပ္အကုိင္ ေကာင္းက်ဳိးေပးမည္ ဟု ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အလြယ္တစ္ကူ ေကာက္ခ်က္ခ်ေပလိမ့္မည္။့ မွန္ေကာင္းမွန္မည္။ သုိ႔ေသာ္ မွန္ပုံျခင္းကား မတူ။

ဇာတာရွင္သည္ ေသာၾကာသား အဓိပတိဖြား ျဖစ္ေနသည္။ ပင္ကုိယ္သဘာ၀ အားျဖင့္ ပင္လွ်င္…တနဂၤေႏြသည္ အထြန္းဌာန တြင္ ရပ္တည္ထားသည့္အခါ …အသက္ေမြးမႈ က်ယ္ျပန္႕စြာ ေအာင္ျမင္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္နုိင္ျခင္း၊ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ အသိမွတ္ျပဳခံရျခင္း၊ အထြဋ္အထိပ္ အရိုက္ အရာကို ဆက္ခံရျခင္း ဟူသည့္ ကံတရား မ်ဳိးကုိ ဖြဲ႕စည္းလာသည္။ သုိ႔ေသာ္…..နွစ္ခုၾကြင္းဖြားတုိင္း ကုိ ထုိကံသည္ ေကာင္းစြာေသာ သက္ေရာက္မႈ ေပးသည္ကား လုံး၀ မဟုတ္ေပ။ ဆုိင္ရာ ေန႔နံ အလုိက္ ခြဲျခားျပီး သက္ေရာက္ေစ၏။ ယင္းအခ်က္ကို မသိေသးသမွ် မဟာဘုတ္ ပညာ၏ တံခါး၀ကို ခ်ဥ္းကပ္နုိင္ဦးမည္ပင္ မဟုတ္ေပ။

အထက္ပါ ဇာတာရွင္ ေသာၾကာသားသမီး အဓိပတိဖြား တုိ႔အတြက္မူ အဆုိပါ တနဂၤေႏြသည္ ေအာက္ပါ ကဲ့သုိ႔ေသာ အက်ဳိးအျပစ္မ်ား ေပးစြမ္းနုိင္၏။

တနဂၤေႏြ (အထြန္း) + ေသာၾကာသားသမီး(အဓိပတိဖြား)
ေကာင္းက်ဳိး    =    ေကာင္းေသာ အသက္ေမြးမႈ ဆက္ခံခြင့္မ်ား ရရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းအေမြ၊ အသက္ေမြးမႈ အေမြအနွစ္မ်ား လက္္ဆင့္ကမ္း ပုိင္ဆုိင္ရရွိျခင္း၊ နာမည္ဂုဏ္သတင္း ဆက္လက္ဆက္ခံ ထြန္းေတာက္ခြင့္ ရရွိျခင္း၊ (ဥပမာ …ဘယ္ဆရာ၏ တပည့္ …စသည္) ၊ သူတစ္ပါး၏ အလုပ္အကုိင္ကို ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးရင္း ….မိမိပုိင္လုပ္ငန္းကဲ့သုိ႔ အၾကီးအကဲ တစ္ဦးအျဖစ္ ေနရာ က်ယ္ျပန္႕စြာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ရရွိေစျခင္း။ ဘ၀ေနာက္ဆုံးခ်ိန္ ဇာပန အခမ္းအနား စည္ကား သုိက္ျမိဳက္ ေစျခင္း။

ဆုိးက်ဳိး     =   အလုပ္ျပဳတ္ျခင္း (ျပဳတ္သည္မွ ဟုိးေလးတစ္ေက်ာ္ ထင္ထင္ရွားရွား ျပဳတ္ျခင္း၊ လူသိ ထင္ရွား တရား၀င္ အလုပ္မွ ႏႈတ္ထြက္ရျခင္း၊ အရုိးအဆစ္ ၊ နွလုံး၊ ဦးေခါင္းပုိင္း နွင့္ အာရုံေၾကာ ဆုိင္ရာ (ျပန္႕နွံ႕ ပြားမ်ား ေစတတ္ေသာ သေဘာ ပါသည့္ ေ၀ဒနာမ်ဳိး) က်ေရာက္ေစနုိင္ျခင္း။

( အထြန္းဌာန တြင္ ရပ္တည္ေသာ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ သည္ ေသာၾကာသားသမီးမ်ား အတြက္ အထက္ပါ ကဲ့သုိ႔ေသာ ေကာင္းက်ဳိးဆုိးျပစ္ အ၀၀ ကုိေပး နုိင္သည္ ဟု ….ေမာင္ဖုန္း ဆုိ၏။ မွန္မမွန္ ကုိက္ညီမႈ ရွိမရွိ  ကာယကံရွင္မ်ား တုိက္စစ္ အေျဖရွာ သတိခ်ပ္ၾကည့္ၾကေလကုန္။ ယခုေနရာတြင္ ..စာဖတ္သူ အမ်ားအျပား အဖုိ႔ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ …အထြန္းဌာန တြင္ ေကာင္းက်ဳိး ဆုိးျပစ္ သဘာ၀ နွစ္ပါး စလုံးကုိ ေတြ႕ရွိရသနည္းဟု ဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္ေနနုိင္ေပသည္။ အားလုံးေသာ စာဖတ္သူမ်ားကုိ တုိက္တြန္း လုိသည္မွာ …..ေန႔နံအသီးသီးအလုိက္ ဆုိင္ရာ ျဂိဳဟ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔သည္ ေရွးကနဦးကပင္လွ်င္ အက်ဳိး အျပစ္ သဘာ၀ အသီးသီး ခြဲျခားေပးထားသည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကေစလုိပါသည္။ ယင္းအခ်က္ကို ပုိမုိျမင္သာ ေအာင္ ဥပမာ တစ္ခု ျပဆုိပါမည္။

ဆုိပါစုိ႕ …..  တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္  သည္ ..စေနသားသမီး နွင့္ ၾကာသာပေတး သားသမီး နွစ္ဦး တြင္ … အက်ဳိး အျပစ္ စတင္ခြဲျခားေပးပုံျခင္း မတူညီေပ။ စေနသားသမီးအတြက္ ….တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ အကူအညီ ပုိင္းဆုိင္ရာက႑ ကုိ လႈံ႕ေဆာ္ေပးေသာ အာနိသင္ျပဳျပီး၊ ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ား အတြက္ မူ အနာေရာဂါ နွင့္ မင္းျပစ္မင္းဒဏ္ သင့္မႈကို အာနိသင္ ျပဳေပးနုိင္ေပသည္။

ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္အေနနွင့္ အသစ္အဆန္း ထြင္ထားသည္မ်ားလည္း မဟုတ္ေပ။ အမ်ားသူငါ နည္းတူ ေလ့လာလုိက္စားခဲ့ရေသာ ကာရကမ်ား၊ မိတ္/ရန္၊ ျဂဟကာရက သေဘာ၊ ပရိ၀ါရ ေ၀ဖန္မႈ၊ စသည့္နည္းစနစ္မ်ားတြင္ ထုိအရာမ်ား အားလုံးပါ၀င္ေနသည္သာ ျဖစ္ျပီး ၊ ခက္သည္ကေတာ့ ….အမ်ားစုမွာ ယင္းအခ်က္မ်ားကုိ ဆက္စပ္ခ်ိတ္ဆက္ ေတြးယူသိျမင္နုိင္စြမ္း မရွိၾကျခင္း ျဖစ္၏။
အနွစ္ျပန္ခ်ဳပ္ရပါမူ …မဟာဘုတ္ခြင္ တြင္ မၾကည့္ရႈရေသးမီ မွာပင္ ဆုိင္ရာေန႔နံ အသီးသီးအလုိက္ .. ျဂိဳဟ္အသီးသီးတုိ႔သည္ …မတူညီေသာ ကြဲျပားသည့္ အာနိသင္မ်ားျဖင့္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း သိရွိေနရန္ အမွန္တစ္ကယ္ လုိအပ္ေပသည္။ ျပီးမွ တစ္ဆင့္တက္ကာ …မဟာဘုတ္ခြင္တြင္ ထည့္သြင္း ခ်ိန္ဆ ၾကည့္ရမည္။ အထြန္းတြင္ ရပ္တုိင္းလည္း ေကာင္းျပီဟု မထင္နွင့္။ မရဏတြင္ ရပ္တုိင္းလည္း ဆုိးသည္ဟု အလြယ္တစ္ကူ မဆုံးျဖတ္အပ္။

နွစ္ခုၾကြင္းဖြား စေနသား တစ္ဦးအတြက္ အထြန္းဌာန တြင္ ရပ္တည္ေနေသာ တနဂၤေႏြသည္ ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ျပဳ အက်ဳိးစီးပြား ရွာေဖြခြင့္ ရရွိျခင္းမ်ဳိးကုိ မုခ် ေပးစြမ္းနုိင္ေသာ္လည္း ၊ ယင္းနွစ္ခုၾကြင္းဖြား ၾကာသပေတး သားသမီးတစ္ဦး အတြက္မူ…ဂုဏ္သေရရွိ ၊ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ အထင္ကရ ပုဂၢိဳလ္ တုိ႔၏ ရန္ျပဳမႈ ခံရျခင္း  နွင့္ အရုိးအဆစ္ေယာင္ယမ္းျခင္း ၊ ဦးေနွာက္အေမွးပါး ေယာင္ယမ္းျခင္း ကဲ့သုိ႔ ေ၀ဒနာမ်ဳိး ခံစားရေစနုိင္ေၾကာင္း  ….စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားသိနုိင္ရန္ ..လုိအပ္ေပသည္

ရွိေစေတာ့။ ယင္းအဆင့္အထိ အေသးစိတ္ခြဲျခားနားလည္နုိင္ရန္မွာ ယခုေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ မွ် နွင့္ မျဖစ္နုိင္။ သု႔ိျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ….စာဖတ္သူအမ်ား နားလည္ နုိင္ေစရန္ ပကၡၾကည့္နည္း ကုိ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပ ေပးသြားပါမည္။ ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ေလ့လာပါ။
နွစ္ခုၾကြင္း မဟာဘုတ္ဇာတာခြင္

     အဓိပတိ
         ၆
       ေမြးနံ


      အထြန္း
         ၁
အလုပ္အကုိင္ျဂိဳဟ
      သုိက္
         ၄   
        ရာဇ
          ၀
     မရဏ
        ၅
       ဘဂၤ
         ၂

        ပုတိ
          ၃
ပကၡျပဳေသာျဂိဳဟ္

 အထက္ပါဇာတာရွင္ ေသာၾကာသား အဓိပတိဖြား ၏ ဇာတာတြင္ …ပုတိဌာနရွိ အဂၤါျဂိဳဟ္သည္ အထြန္းဌာန ရွိ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္အား ပကၡျပဳထားေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္ကို အေျဖရွာၾကည့္မည္ ဆုိပါက ………

(၁)  အလုပ္အကုိင္ နွင့္ အသက္ေမြးမႈ ကို အစုိးရေသာ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္   အား  ပကၡျပဳေသာ ျဂိဳဟ္အမ်ဳိးအစား  =   အဂၤါျဂိဳဟ္
(၂) အဂၤါျဂိဳဟ္ ရပ္တည္ရာဌာန   =  ပုတိဌာန
အျဖစ္ ေတြ႕ရွိရမည္။ သုိ႔ဆုိလွ်င္ …. နွစ္ခုၾကြင္းဖြား တုိ႔၏ အသက္ေမြးမႈ ကုိ ပ်က္ဆီးေစေသာ သုိ႔တည္း မဟုတ္ အားနဲနိမ့္ပါးေစနုိင္ေသာ အခ်င္းအရာမွာ …အဂၤါျဂိဳဟ္ နွင့္ ပုတိဌာန သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိနုိင္ေပျပီ။ ေကာင္းျပီ ။ မည္ကဲ့သုိ႔ အေဟာထုတ္ရမည္နည္း။

အဂၤါျဂိဳဟ္ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ..လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမွ လူမ်ား ၊ အဂၤါသားသမီးမ်ား၊ အဂၤါနံ နာမည္ရွင္မ်ား သည္ နွစ္ခုၾကြင္းဖြား ဇာတာရွင္တုိ႔၏ အသက္ေမြးမႈကုိ ထိခုိက္အားနဲေစနုိင္သည္။ မီး နွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေနရာမ်ား၊ လက္နက္ကိရိယာ ထားသုိရာ ေနရာမ်ား သည္လည္း အသက္ေမြးမႈကို အား နည္းေစနုိင္ေၾကာင္း သိနုိင္သည္။

အဆုိပါ အဂၤါျဂိဳဟ္သည္ ပုတိဌာနတြင္ ရပ္တည္ ေနျခင္းျဖစ္သည္ကို ဆက္လက္ေတြးေတာ သုံးသပ္ ၾကည့္ပါ။ ပုတိဌာနသည္ အတြင္းအျပင္ ခြဲျခားရာတြင္ အတြင္းဘက္ဌာနမ်ားကုိ အစုိးရသည္။ ၄င္းအျပင္ ..ေရနွင့္ နီးစပ္ေသာ ေနရာမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စုေ၀းရာ၊ အိမ္ရွင္မ ၏ ပုိင္နက္နယ္ပယ္၊ နွင့္ ကေလးငယ္မ်ား ရွိရာဌာန ကုိ အစုိးရသည္။

အဂၤါျဂိဳဟ္ နွင့္ ပုတိဌာန ေပါင္းစပ္ၾကည့္ရႈပါက အေျဖအမ်ားအျပား ထြက္လာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ား အားျဖင့္ ယင္းသည္ မီးဖုိေခ်ာင္ နွင့္ အိမ္ေနာက္ေဖး ေလာင္စာမ်ား ထားသုိရာ ကို အဓိကေဖာ္ျပသည္။ အဂၤါ၏ မီးကုိ အစုိးရမႈနွင့္ ပုတိဌာန ၏ အမ်ဳိးသမီးမ်ား နွင့္ ဆုိင္ေသာ ေနရာ ကိုအစုိးရမႈ တုိ႔ ေပါင္းစပ္ ျခင္းအားျဖင့္ မီးဖုိေခ်ာင္ (၀ါ) မီးကို အသုံးျပဳျပီး ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္ရာ ဌာန ကုိ ေဖာ္ညႊန္း လႊမ္းမုိးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ …အဆင့္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပုံေဖာ္လာေသာ အခ်င္းအရာမ်ားသည္ နွစ္ခုၾကြင္းဖြားတုိ႔၏ အသက္ေမြးမႈ ကံဇာတာကို အားနည္းေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းတရားမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါလွ်င္ …………………

ယခုဇာတာရွင္ ေသာၾကာသား အဓိပတိဖြား ေမာင္သက္ဦး သည္ေကာ ….အဘယ္ကဲ့သုိ႔ ေတြ႕ၾကံဳ ရင္ဆုိင္ရပါသနည္း။

ေမာင္သက္ဦး ကား  အဆုိပါကံနွင့္ ပုိမုိၾကံဳထုိက္စြာ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ။ ၄င္း၏ အမည္တြင္ အလြန္ အေရးပါလွေသာ နာမည္အဖ်ားစာလုံးသည္ တနဂၤေႏြနံ(ဦး) ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ……အဆုိပါ ပကၡ လမ္းေၾကာင္းအရ ေပၚေပါက္လာမည့္ ေကာင္းက်ဳိးဆုိးျပစ္အ၀၀ တုိ႔သည္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ မုခ် အဖန္ဖန္ ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္း ရမည့္ ကံတရား တုိ႔ ျဖစ္လာေလသည္။

ေဆာင္းပါး အစတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ေဟာဆုိခဲ့သည့္အတုိင္း မ်ားမၾကာမီ …သၾကၤန္ ေက်ာ္ျပီး နွစ္သစ္ဦးပုိင္း မွာပင္ ေမာင္သက္ဦး အလုပ္ျပဳတ္ ပါေလေတာ့သည္။ ျပဳတ္လာလာျခင္းမွာပင္ ထုိစက္ရုံနွင့္ မ်က္နွာ ျခင္းဆုိင္ တြင္ေနထုိင္ေနေသာ ကၽြန္ေတာ့္ဆီကို ေမာင္သက္ဦး စက္ဘီးကေလးနွင့္ ေရာက္လာပါ ေတာ့သည္။

အစ္ကုိေရ ….အစ္ကိုေဟာတဲ့အတုိင္းပဲဗ်ဳိ႕ ။ သၾကၤန္ေက်ာ္ျပီးရင္ ဂရုစုိက္ အလုပ္ျပဳတ္ကိန္း ရွိတယ္ ဆုိတာ..အခု အလုပ္ျပဳတ္လာျပီ အစ္ကိုေရ။

သူ႔အေမာ ၊ သူ႔မ်က္နွာ၊  သူ႔မခံခ်င္မႈ အ၀၀ ကို ကၽြန္ေတာ္ခံစားနားလည္ ပါသည္။

ျပဳတ္စရာ အေၾကာင္းရွိေတာ့လည္း ျပဳတ္စရာ အက်ဳိး ျဖစ္တာေပါ့ကြာ၊ လာကြာ ..ထုိင္ ..လုပ္စမ္းပါဦး၊ ဘယ္လုိမ်ား ျဖစ္တုန္း။ စသည္ျဖင့္….သူရင္ဖြင့္သည္မ်ားကို နားေထာင္ေပးခဲ့ရပါသည္။ ျဖစ္ပုံက……………………
ေမာင္သက္ဦးက  အလုပ္ထဲတြင္ မိန္းကေလးမ်ား နွင့္လည္း ဆက္ဆံေရး အဆင္ေျပသည္။ နွာဘူးက်လုိ႔ ဘာလုိ႔ ဆုိတာမ်ဳိးမဟုတ္။ ေမာင္သက္ဦးကိုယ္တုိင္က ႏြဲ႕ႏြဲ႕ပါးပါး နွင့္ စကားေျပာဆုိ ညင္သာသည္။ အျမဲ ျပဳံးျပံဳးေလး နွင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္သည္။  ဆုိေတာ့ ….အလုပ္သမေလးမ်ား နွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္ရွင္ သူေဌးမင္း အိမ္မွ အိမ္ေဖာ္မိန္းကေလးမ်ားနွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ခင္မင္ရင္းနွီးသည္။  ဒါကုိ ……. ၾကည့္မရ မ်က္မုန္းက်ဳိး ၊ မ်က္စိပုိး၀င္ ခပ္ခ်ဥ္ခ်ဥ္ ျဖစ္ေနသူ တစ္ဦးကလည္း ရွိသည္။ ထုိသူကား…..အျခားမဟုတ္။

အလုပ္ရွင္သူေဌးမင္း ၏ ဖခမည္းေတာ္ (အျငိမ္းစား အရာရွိေဟာင္း ပုဂၢိဳလ္ၾကီး) ၏  ေနာက္ေတာ္ပါ တပည့္ၾကီး ျဖစ္သူ ရဲေဘာ္ေဟာင္းၾကီး တစ္ဦး ပင္တည္း။ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း မွ ဆရာျဖစ္သူ အျငိမ္းစား ယူလာေတာ့ မ်ားမၾကာမီ တပည့္ၾကီးျဖစ္သူလည္း ဆရာသမား ေနာက္ …ျပင္ပေလာက အထိ ေကာက္ေကာက္ ပါခဲ့ပုံရသည္။ ထုိ ရဲေဘာင္းေဟာင္း ၾကီးကား …ေမာင္သက္ဦးကုိ အစ မွ အဆုံး လုံး၀ ၾကည့္မရ ျဖစ္ေနသည့္သူ။
တစ္ေန႔….ေမာင္သက္ဦး …အလုပ္ရွင္သူေဌးမင္း၏ အိမ္မွ မီးဖုိေခ်ာင္ထဲတြင္ ခ်က္ျပဳတ္ေနေသာ အိမ္ေဖာ္ မေလးမ်ား နွင့္ စကားစျမည္ ေျပာဆုိ ရယ္ေမာေနသည္။ ယင္းအေျခအေနတြင္ ကုိေရႊရဲေဘာ္ ေဟာင္းၾကီးက  ၀င္ဟန္႔တားသည္။ အျပစ္တင္သည္။ ၾကိမ္းေမာင္းသည္။ စကားအေျခအတင္ မ်ားၾကသည္။ အက်ဥ္းခ်ဳံး လုိက္ေတာ့ ထုိျပႆနာက အေသးေလးကေန ၾကီးလာသည္။ ကုိေရႊ ရဲေဘာ္ေဟာင္းၾကီးက …ေမာင္သက္ဦးကို အလုပ္ထုတ္ေပးဖုိ႔…သူေဌးမင္း၏ ဖခမည္းေတာ္ သူ၏ ဆရာရင္းကုိ အေရးဆုိသည္။ ေမာင္သက္ဦး အလုပ္မထြက္လွ်င္ သူထြက္မည္ဟု အျပတ္တင္းျပသည္။
ခက္တာက ေမာင္သက္ဦးမွာက အလုပ္ထဲတြင္ အျပစ္တစ္ခုမွ မရွိ။ ဘာျပႆနာမွ မွန္ဘီးလူးေထာက္ ရွာလုိ႔မရ။ အလုပ္ၾကိဳးစားလုိ႔ သူေဌးကုိယ္တုိင္ကလည္း သေဘာက်သည့္သူ ။ ဒီေတာ့  …. အလုပ္ ထုတ္ရ  ခက္ေနသည္။ မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ……ေပါ့ေလ။

သူေဌးက  သူေဌးအေဖကို မလြန္ဆန္နုိင္။  သူေဌးအေဖကလည္း …သူတပည့္ေက်ာ္ ရဲေဘာ္ေဟာင္းၾကီး အလုပ္ ထြက္သြားျပီး သူ႕အပါးမွ ခြာသြားမည္ကို မလုိလား ။ ရဲေဘာ္ေဟာင္းၾကီးကလည္း သက္ဦးကုိ အလုပ္ထုတ္ကုိ ထုတ္မွ ၊ မထုတ္ရင္ သူဆက္မလုပ္ တဲ့။ ျပတ္သည္။ သည္ေတာ့လည္း…………….ကဲ……..သြားေပေတာ့ ေမာင္သက္ဦး ။ ေရာ့ နွစ္လစာ ..သုံးလစာ ။ စိတ္မေကာင္းပါဘူးကြာ ။ မတတ္သာလုိ႔ပါ။ စသည္ျဖင့္ …..ေမာင္သက္ဦး၏ အသက္ေမြးအလုပ္ ..နိဂုံး ခ်ဳပ္ခဲ့ရျခင္းတည့္။

ေမာင္သက္ဦး၏ ျဖစ္စဥ္တြင္ ေသခ်ာဆန္းစစ္ၾကည့္ေသာ္ ….လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမွ အျငိမ္းစား ယူလာခဲ့ေသာ….ထုိရဲေဘာ္ေဟာင္းၾကီးသည္ လည္းေကာင္း၊ ျပႆနာျဖစ္ပြားရာ မီးဖုိေခ်ာင္ သည္လည္းေကာင္း ၊ ပုတိဌာန ရွိ အဂၤါျဂိဳဟ္၏ သဘာ၀မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ရိပ္စားမိၾကပါလိမ့္မည္။
ဟူသည္မွာ အတိတ္ကံအရ ပါရွိလာေသာ အေျခခံ ကံအေၾကာင္းအက်ဳိး သေဘာတရားတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပ ေပးထားျခင္း ျဖစ္ျပီး၊ မိမိတို႔ မွည့္ေခၚလုိက္ေသာ အမည္ဟူသည္မွာ ထုိ…အေၾကာင္းအက်ဳိး အေကာင္း အဆုိးတုိ႔ ထဲမွ မည္သည့္ ကံတရားမ်ဳိးနွင့္ တည့္တည့္တုိး ရင္ဆုိင္ ရနုိင္သနည္းဟူသည့္ အခ်က္ကို ေဖာ္ညႊန္းသည္။
ဥပမာဇာတာရွင္ ေမာင္သက္ဦးသည္ တနဂၤေႏြ အထြန္းဌာနတြင္ ရပ္တည္ေနေသာ ဖြားဇာတာရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္၏။ သူသည္ ေသာၾကာသားအဓိပတိဖြားလည္း ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အလုပ္ျပဳတ္သည့္ကံ ပါလာ၏။ ပုိမုိ ေသခ်ာလာျခင္းမွာ …သူသည္ ထုိတနဂၤေႏြ ( အ ထြန္း) ျဖင့္ပင္ နာမည္အဖ်ားစာလုံးကုိ မွည့္ေခၚလုိက္၏။ တနည္းအားျဖင့္ အဆုိပါကံနွင့္ တည့္တည့္တုိးရန္ ပုိမိုအေၾကာင္းဖန္ စရံသတ္လုိက္၏။ ထုိ႔ထက္ ရွင္းေအာင္ ဆုိရပါမူ …ေမာင္သက္ဦး ဟု မွည့္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ျပဳတ္ကံ ျဖစ္၏။ ေမာင္သက္ဦးဟု မွည့္ေခၚတြင္လာျခင္းေၾကာင့္ ယခုအခါ ..အသက္ငယ္စဥ္မွာပင္ ဦးေခါင္းနွင့္လည္ပင္း အရုိးအဆက္ ေနရာတြင္ အရုိးေၾကးေပါင္းတက္ေရာဂါ ျဖစ္တည္ခံစားလာရ၏။ ေမာင္သက္ဦးဟု မွည့္ေခၚ လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ဖခင္နွင့္ ဆရာသမား တုိ႔ထံမွ လုပ္ငန္းအေမြ ကုိလည္း ဆက္ခံခြင့္ရရွိျပန္၏။ ေမာင္သက္ဦးဟု ….အမည္သညာ ေခၚတြင္ျခင္းေၾကာင့္ ပင္လွ်င္……………………………………………………………………………….။

အမည္မ်ားတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ဘ၀ပုံရိပ္မ်ား ထင္ဟပ္ေနၾက၏။ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ ပုံရိပ္မ်ားကား လွပ တင့္တယ္ ရႈစဖြယ္တည့္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုံရိပ္မ်ားကား …အသြင္ပုံဆုိး …အက်ည္းတန္ၾကျပန္၏။ မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစ….ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တြင္ အနဲဆုံး အမည္တစ္ခု ဆီေတာ့ ပုိင္ဆုိင္ေနၾကသည္သာ ျဖစ္ေလသည္။

ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း
phone 01 618469

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB