အမည္သုတ အျဖာျဖာ

Monday, January 16, 2012ဂႏၶာရုံ ပညတ္ အမည္မ်ား
ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ အမ်ားအျပားမွည့္ေခၚေလ့ရွိတဲ့ အမည္တစ္မ်ဳိးကေတာ့  သင္း   ဆုိတဲ့ ပညတ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ပမာအားျဖင့္ … သင္းရနံ႕ ၊ သင္းသင္းေဆြ၊ သင္းပ်ံ႕ေႏြး၊ သင္းျမျမဦး၊ စသည္ျဖင့္ေပါ့ …သင္း နဲ႔ အစျပဳ မွည့္ေခၚေလ့ ရွိၾကတာကုိ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ ေတြးမိေသာ ဘာ၀သေဘာတရားမ်ား

Saturday, January 7, 2012


တႏုဘာ၀
ဇာတာတစ္ေစာင္မွာ အေရးအၾကီးဆုံးကေတာ့ လဂ္ဘာ၀ (တစ္တန္႔ဘာ၀) လုိ႔ ဖတ္ခဲ့ရဖူးပါတယ္။ တစ္တန္႔ဘာ၀ ဟာ … ဇာတာရွင္ရဲ႕ လူ႔ေလာကတံခါး၀ကုိ တြန္းဖြင့္၀င္ေရာက္စ အခ်ိန္လုိ႔လည္း ေျပာလုိ႔ ရမယ္ ထင္ပါတယ္။  တနုဘာ၀လုိ႔လည္း ေခၚဆုိတဲ့ အဆုိပါ ဘာ၀ဟာ ..ဆုိင္ရာဇာတာရွင္နဲ႔ အနီွးႏြယ္ အပတ္သက္ဆုံး ဘာ၀တစ္ခုဆုိလည္း မမွားပါ။

 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB