နုိင္ငံေရးေဗဒင္ စာစု(၃)

Wednesday, March 7, 2012ကၽြန္ေတာ္ ေတြးမိေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား

(၁)

နုိင္ငံေရးေဗဒင္စာစုေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေရးသားေနစဥ္မွာပဲ ၊ တစ္ဖက္ကလည္း …ဂ်ာနယ္ေတြကုိ ပုိဖတ္ျဖစ္ ခဲ့ပါတယ္။ အေမစု နဲ႔ နုိင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲ ဦးသိန္းစိန္တုိ႕ရဲ႕ သတင္းေတြကို ဂ်ာနယ္တုိင္းလုိလုိမွာ စာရြက္ ထပ္မွ် ဖတ္ရႈေနရျပီး …အေတြးမ်ဳိးစုံ၊ ၊ အေရးအသားမ်ဳိးစုံကုိလည္း ဖတ္ရႈေနရဆဲဲပါပဲ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရွးနဲ႕မတူေသာ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာတာကုိ ေတြ႕ျမင္ေက်နပ္ခဲ့ရပါတယ္။

 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB