လွ်ဳိ႕၀ွက္တံခါးကုိ ဖြင့္တဲ့ေသာ့

Monday, April 23, 2012သည္ေဆာင္းပါး  ဟာ အင္မတန္ တန္ဖုိးရွိတဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ပါ။ သည္လုိညႊန္းဆုိတာမ်ဳိးကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေတာ္တန္ရုံနဲ႔ ညႊန္းဆုိေလ့ မရွိခဲ့ပါ။

သုိ႔ေသာ္ သည္ေဆာင္းပါး မွာေတာ့ အထက္ပါအတုိင္း ညႊန္းဆုိရပါလိမ့္မယ္။(က)

လူတုိင္းလူတုိင္း မွာ  ဘ၀ျပႆနာ မ်ားစြာ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ေခါင္းခဲရတဲ့ ဘ၀အစိတ္အပုိင္းေတြ ရွိတတ္သလုိ၊ ေျဖရွင္းဖုိ႔ လမ္းစ ရွာမေတြ႕တဲ့ အထိလည္း …တစ္ခါတစ္ရံ ဦးေနွာက္စားရတတ္ပါတယ္။
အဲဒီ့လုိပါပဲ …ပညာရပ္နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ေလ့လာအားထုတ္ေနၾကတဲ့ ပညာရွင္အမ်ဳိးမ်ဳိး မွာလည္း …..ဆုိင္ရာ ပညာနယ္ပယ္အလုိက္ …စူးစမ္းရွာေဖြ အေျဖထုတ္ရခက္ခဲတဲ့ အစိတ္အပုိင္းေတြ ရွိေနတတ္ၾကပါတယ္။

ယခုေဆာင္းပါး ဟာ အဆုိပါကဲ့သုိ႔ေသာ ပညာရပ္၀န္းနယ္ပယ္အသီးသီး က  ပညာရွင္တုိင္းအတြက္ အလြန္အင္မတန္မွ အက်ဳိးျပဳနုိင္စြမ္း ရွိတဲ့အတြက္ ….အထက္ပါအတုိင္း ညႊန္းဆုိလုိက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

(ခ)

စာေရးသူကုိယ္တုိင္  …နွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ  ….မိမိေလ့လာလုိက္စားရာ ပညာရပ္နယ္ပယ္မွာ အေျဖမွန္နဲ႔ ေ၀းျပီး  ေခါင္းစားခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ခုထိလည္း ေလ့လာဖုိ႔ အေျမာက္အမ်ား က်န္ေနေသးတာ အမွန္ပါဘဲ။ ေလ့လာရင္း ေလ့လာရင္း ….ဆယ္စုနွစ္ နွစ္စုစာေလာက္ အေရာက္မွာေတာ့……………….  ပညာရပ္ေတြကို ေလ့လာလုိက္စားရာမွာျဖစ္ေစ… ၊ အင္မတန္ ရႈပ္ေထြးတဲ့ ဘ၀ပုစာၦမ်ားကုိ အေျဖထုတ္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားရာမွာ ျဖစ္ေစ…ေကာင္းကင္ျဂိဳဟ္ေတြရဲ႕ အင္အားကုိ အသုံးျပဳျပီး  အေျဖရွာနုိင္စြမ္း ရွိလာခဲ့ပါတယ္။
စာေရးသူ အေနနဲ႔ကေတာ့ ပညာရပ္ေတြကုိ ေလ့လာလုိက္စားရာမွာ အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
စာေရးသူနည္းတူ … စာေရးသူရဲ႕ သင္တန္းသားမ်ား ၊ သင္တန္းသား မဟုတ္သူမ်ား  အားလုံးအတြက္ ..အထက္ပါ နည္းစနစ္ကုိ ေသခ်ာဖတ္ရႈေလ့လာနုိင္ေအာင္ …..ေရးသားျပဳစု ေဖာ္ျပေပးလုိက္  ပါတယ္။

(ဂ)

အေျဖရွာျခင္း ျပဳရာတြင္ လုိအပ္ေသာ အေျခခံအခ်က္မ်ား
(၁) အေျဖရွာရမည့္ ေနရာ
(၂) အေျဖရွာရမည့္  အခ်ိန္
(၃)အေျဖရွာရာတြင္ အသုံးျပဳရမည့္ ပစၥည္းမ်ား

(၁) အေျဖရွာရမည့္ ေနရာ ….
သင္ေနေသာ ေနရာ၏  အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ယြန္းယြန္းေထာင့္တစ္ေနရာ ကုိ အသုံးျပဳပါ။
ထုိေနရာတြင္ အနီေရာင္မ်ား  မ်ားနုိင္သေလာက္ မ်ားေနလွ်င္ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ညီညြတ္၏။

(၂) အေျဖရွာရမည့္ အခ်ိန္


ေသာၾကာေန႔သည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အေျခအေနအရ အျခားေန႔ရက္မ်ားတြင္လည္း ဆုိင္ရာ အခ်ိန္နာရီပုိင္းမ်ားတြင္ အေျဖရွာနုိင္သည္။ ယင္းသုိ႔အေျဖရွာရန္ အတြက္ အဂၤ၀ိဇၨာေဗဒင္ပညာ ရပ္ ကုိ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ေသာၾကာအခါ တုိင္းသည္  အေျဖမွန္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း စြဲျမဲစြာ သိရွိထားရမည္။ အဂၤ၀ိဇၨာ မေလ့လာခဲ့ဖူးေသးသူမ်ားအတြက္ ဆုိင္ရာေန႔ရက္မ်ား အလုိက္ ေသာၾကာအခါ ျဖစ္တည္ေသာ အခ်ိန္နာရီပုိင္းမ်ားကုိ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ ယင္းတုိ႔ကုိ ေလ့လာမွတ္သားပါ။
တနဂၤေႏြေန႔    ….   ၀၀း၀၀ မိနစ္(တနဂၤေႏြေန႔သုိ႔ စတင္ကူးခ်ိန္)  မွ နံနက္ ၁း၃၀ မိနစ္ၾကား
                           နံနက္ ၇း၃၀ မိနစ္    မွ …. နံနက္ ၉း၀၀ ၾကား
                             ည ၇း၃၀ မိနစ္   မွ ….. ည ၉း၀၀ ၾကား
တနလၤာေန႔    ….     ေန႔ခင္း  ၁း၃၀ မိနစ္  မွ … ေန႔ခင္း ၃း၀၀ ၾကား
အဂၤါေန႔        ….      နံနက္  ၁း၃၀ မိနစ္  မွ  ..နံနက္ ၃း၀၀ ၾကား
                           နံနက္  ၉း၀၀   မွ  နံနက္ ၁၀း၃၀ မိနစ္ ၾကား
                          ည   ၉း၀၀   မွ  ည ၁၀း၃၀ မိနစ္ ၾကား
ဗုဒၶဟူးေန႔    ….      ညေန ၃း၀၀   မွ ညေန ၄း၃၀ မိနစ္ၾကား
ၾကာသာပေတးေန႔ ….     နံနက္ ၃း၀၀  မွ  နံနက္ ၄း၃၀ မိနစ္ ၾကား
                                နံနက္ ၁၀း၃၀ မိနစ္ မွ .. မြန္းတည့္ ၁၂း၀၀ ၾကား
                                ည    ၁၀း၃၀ မိနစ္  မွ .. ညဥ္႔သန္းေခါင္ ၁၂း၀၀ ၾကား
ေသာၾကာေန႔                နံနက္  ၆း၀၀   မွ  ၇း၃၀ ၾကား
                                 ညေန ၄း၃၀ မိနစ္ မွ ၇း၃၀ မိနစ္ ၾကား
စေနေန႔                       နံနက္ ၄း၃၀ မိနစ္  မွ .. နံနက္ ၆း၀၀ ၾကား
                                 မြန္းတည့္ ၁၂း၀၀   မွ  ေန႔ခင္း ၁း၃၀ မိနစ္ ၾကား
                                                                            
(၃)  အေျဖရွာရာတြင္ အသုံးျပဳရမည့္ ပစၥည္းမ်ား      …..

နာရီ ၊ ျပကၡဒိန္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၊ ဓါး ၊ ေပတံ ၊ ကာကူေလတာ ၊ ……စသည္။

ယင္းတုိ႔အားလုံး ကုိ မဆုိလုိ ….အဆင္ေျပေသာ …ပစၥည္းအခ်ဳိ႕ကို မိမိနေဘးတြင္ ထားပါ။ ယင္းတုိ႔ကို ထိေတြ႕ကုိင္တြယ္ေနရင္း မိမိ အေျဖရွာလုိေသာ အခ်င္းအရာကုိ စူးစမ္းရွာေဖြ ေတြးေတာ အေျဖထုတ္ယူပါ။

(ဃ)

ကၽြန္ေတာ္ …. ေသာ့တစ္ေခ်ာင္း  လက္ေဆာင္ ေပးခဲ့ျပီးပါျပီ။  သိပ္လြယ္လြန္းလုိ႔ ….၊ ဖတ္ၾကည့္ျပီး ဘာမွ မထူးဆန္းလုိ႔ ….သံသယ စိတ္ေတြ၀င္ေနမယ့္ အစား လက္ေတြ႕လုပ္ၾကည့္လုိက္ပါ။ မိမိဘက္က စုိက္ထုတ္ရမယ့္ ….ယုံၾကည္မႈ ၊ ဇြဲ ၊ အရည္အေသြး စတာေတြကိုေတာ့  ….ေပးဆပ္ဖုိ႕ မေမ့ပါနဲ႕။ ဘာမွ အရင္းမစုိက္ဘဲနဲ႕ေတာ့ အလကား ဘာမွ သင္ မရနုိင္ပါ။

ကြန္ျပဴတာပညာရွင္ေတြ၊ အေတြးအေခၚပညာရွင္ေတြ၊ သမားေတာ္ၾကီးေတြ၊ သိပၸံပညာရွင္ေတြ ၊ စသည္ျဖင့္ နယ္ပယ္အသီးသီးက ပညာရွင္ေတြကုိ တုိက္တြန္းလုိတာကေတာ့ ….ေမာင္ဖုန္းေျပာတဲ့ ေဟာဒီ့ နည္းေလးကုိ လက္ေတြ႕လုပ္ၾကည့္လုိက္ၾကစမ္းပါ။ ျပီးေတာ့မွ ေက်းဇူးတင္ပါ။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ေခါင္းထဲမွာ ဘယ္လုိမွ အေျဖရွာမရတဲ့ ပုစာၦတံခါးေတြ ကုိ ဖြင့္ မယ့္ ေသာ့တစ္ေခ်ာင္း လုိ႔ပဲ ဆုိပါရေစ။
ပညာသင္ေနယူေနဆဲ ေက်ာင္းသားမ်ား (အထူးသျဖင့္ သခ်ာၤသိပ္ညံ႔တယ္ ဆုိတဲ့ ကေလးေတြ) အတြက္ လည္း ဒီနည္းစနစ္က  အင္မတန္ အက်ဳိးျပဳပါလိမ့္မယ္။ လက္ေတြ႕က်မွ ယုံတယ္ ဆုိသူမ်ား အတြက္လည္း ..ေမာင္ဖုန္းက သည္ေနရာကေန ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္ပညာ ရပ္ကုိ ဒီနည္းနဲ႔ ေဖာ္ျပျပီး ….ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ေၾကာင္း သက္ေသျပလုိက္ရပါတယ္။

ေဒါင္…
ေဒါင္…
ေဒါင္…

ကုိစုိးမုိးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
သုေတသီ ေ၀သာလီ ေမာင္ဖုန္း
phone . 01 618 469

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB