လာဘ္လာဘကုိ ေဆာင္ေသာျဂိဳဟ္

Saturday, May 12, 2012


မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာ မွာ လာဘ္လာဘ ကုိ ဘယ္ျဂိဳဟ္က ေဆာင္ပါသလဲ ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းမ်ဳိး ေမးခဲ့သည္ ရွိေသာ္…. စာေရးသူအေနနဲ႔  ဒီကေန႕အထိ ေလ့လာ သုေတသနျပဳထားသမွ် အေတြ႕အၾကံဳ  နဲ႕  သုံးသပ္ ျပရရင္ ရာဇဌာနမွာ ရွိေသာျဂိဳဟ္ဟာ လာဘ္လာကုိ ေဆာင္ေသာျဂိဳဟ္ ျဖစ္ပါတယ္။


အဲဒီ့လုိပါပဲ …  မူလေန႔နံ အသီးသီးအလုိက္လဲ ..  လာဘ္လာဘကုိ ေဆာင္ေသာ ျဂိဳဟ္ ကုိယ္စီ ရွိၾက ပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့……

တနဂၤေႏြသားသမီးေတြအားလုံးအတြက္         ၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္
တနလၤာသားသမီးေတြအားလုံးအတြက္          ေသာၾကာျဂိဳဟ္
အဂၤါသားသမီးေတြအားလုံးအတြက္္               စေနျဂိဳဟ္
ဗုဒၶဟူး/ရာဟု သားသမီးေတြအားလုံးအတြက္         တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္
ၾကာသာပေတးသားသမီးေတြအားလုံးအတြက္        တနလၤာျဂိဳဟ္
ေသာၾကာသားသမီးေတြအားလုံးအတြက္               အဂၤါျဂိဳဟ္
စေနသားသမီးေတြအားလုံးအတြက္                      ဗုဒၶဟူး/ရာဟု ျဂိဳဟ္

စသည္ျဖင့္  ……အသီးသီးဟာ  လာဘ္လာဘကို ေဆာင္ေသာျဂိဳဟ္မ်ားလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ..ေဗဒင္ လုိက္စားသူ အမ်ားစုအဖုိ႕ သိျပီးျဖစ္တဲ့ ဆုိင္ရာေန႔နံမ်ားရဲ႕ န၀င္းျဂိဳဟ္ ေခၚ ပဥၥပြတ္ျဂိဳဟ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိနုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္ န၀င္းျဂိဳဟ္ေတြဟာ လာဘ္လာဘကုိ ေဆာင္သလဲ  ဆုိတာ မဟာဘုတ္ အျမင္မွာ ကၽြန္ေတာ္ရွင္းျပနုိင္တာ ရွိေပမယ့္ အရမ္းရွည္လ်ားသြားနုိင္တာေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္ မရွင္းျပလုိေသးပါ။

ေနာက္တစ္ခုက ေတာ့ လာဘ္လာဘ …..ဆုိတာနဲ႕ လူအမ်ားစုက ေငြ  လုိ႕ ေျပးျမင္တတ္ၾကပါတယ္။  မဟုတ္ပါ။  ေငြတစ္ခုထဲကို ဆုိလုိတာ လုံး၀မဟုတ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္ … ဒီေနရာ ဒီအလုပ္ ဒီအေနအထားမွာ လာဘ္  မေကာင္းေပမယ့္ …တစ္ျခားေနရာ ..တစ္ျခားအလုပ္ တစ္ျခားအေနအထား မ်ဳိးမွာက်ေတာ့ လာဘ္ေကာင္းသလို ျဖစ္ေန .. ၾကံဳေန ၾကတာမ်ဳိးေတြ မၾကာခဏ သတိျပဳမိဖူး ၾကပါ လိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဆုိလုိတဲ့ လာဘ္ေကာင္းျခင္း က  အထက္ပါအခ်င္းအရာကုိ ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ ဆုိၾကပါစုိ႕ ။  တနလၤာသားသမီးေတြဟာ ….ေနရာထုိင္ခင္း  ေနရာဌာနနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ မူလ ကတည္းကကုိ  … လာဘ္ေကာင္းေစတတ္ပါတယ္။       ဘာေၾကာင့္လဲ ။ န၀င္းျဂိဳဟ္ျဖစ္တဲ့ ေသာၾကာျဂိဳဟ္ဟာ …… ေနရာဌာနဆုိင္ရာ ျပ ….(ဌာနျဂိဳဟ္) ျဖစ္ေနလုိ႕ပါပဲ ။ ေကာင္းျပီ  အဲဒီ့လာဘ္ ေကာင္းေစေသာ ျဂိဳဟ္သည္  ..မူလေမြးနံ တနလၤာျဖစ္တာနဲ႔ ….ေနရာထုိင္ခင္း နဲ႔ ေနေရးထုိင္ေရး ဆုိင္ရာ ကံေကာင္းမႈကုိ သေႏၶတည္လာေစသည္ ျဖစ္သည့္တုိင္ေအာင္ …မူလမဟာဘုတ္ ဇာတာမွာ ဘယ္လုိ အေနအထား ရပ္တည္သလဲ ဆုိတာလည္း အေရးၾကီးပါတယ္။ မူလမဟာဘုတ္ ဇာတာမွာ ရပ္တည္မႈ အေနအထား ေပၚမူတည္ျပီး ထုိအက်ဳိးေပးမႈ …လာဘ္ေကာင္းမႈ သည္ အမွန္တစ္ကယ္ မည္သည့္ အတုိင္းအဆ ပမာဏ ရနုိင္/ မရနုိင္ …စဥ္းစားသုံးသပ္ရပါတယ္။

အလားတူပဲ ….အဲဒီ့တနလၤာသား ရဲ႕ … မူလမဟာဘုတ္ဇာတာမွာ ရာဇဌာနမွာ ရပ္တည္ေနတဲ့ ျဂိဳဟ္ဟာလည္း ….လာဘ္လာဘကုိ ေဆာင္ေသာျဂိဳဟ္လုိ႕ မည္ပါတယ္။ ဆုိပါစုိ႕  တနလၤာသား တစ္ေယာက္ ယခုလုိ နွစ္မ်ဳိး(၁၃၇၃ ခုနွစ္မ်ဳိး) မွာ ေမြးခဲ့ရင္ ….မူလလာဘ္လာဘျဂိဳဟ္ကလည္း ေသာၾကာ ၊ ယခုနွစ္ တစ္ခုၾကြင္း မဟာဘုတ္ခြင္ ဇာတာမ်ဳိး ျဖစ္တာေၾကာင့္ …ရာဇမွာလည္း ေသာၾကာျဂိဳဟ္ ရပ္တည္ေနသည့္အတြက္ …မဟာဘုတ္ဇာတာအရ …လာဘ္လာဘ ေဆာင္ေသာျဂိဳဟ္ကလည္း ေသာၾကာ …ျဖစ္ေနတာမုိ႕……..တနလၤာသားသမီး ပုတိဖြားေတြအတြက္ ….ေသာၾကာျဂိဳဟ္ဟာ ..လာဘ္ လာဘကုိ အထူးေဆာင္ေသာ ျဂိဳဟ္လုိ႔ သိရပါမယ္။          

လက္ေတြ႕အားျဖင့္ တစ္ခုတင္ျပရရင္ စာေရးသူဟာ အဂၤါေန႕ဖြား ျဖစ္ျပီး တစ္ခုၾကြင္း မဟာဘုတ္ ဇာတာဖြားလည္း ျဖစ္တာေၾကာင့္  ….စေနျဂိဳဟ္နဲ႔ ေသာၾကာျဂိဳဟ္ဟာ လာဘ္လာဘကုိ ေဆာင္ေသာ ျဂိဳဟ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အမွန္တစ္ကယ္လည္း ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ ထုိေန႕နံ သင့္  ….အခ်င္းအရာ မ်ားကေန အက်ဳိးစီးပြား မၾကာခဏ ရရွိေစခဲ့ပါတယ္။ သတိျပဳမိသမွ် အျခားေသာ ဇာတာရွင္မ်ားမွာလည္း စာေရးသူနည္းတူ …သူတုိ႕ရဲ႕ ဆုိင္ရာ လာဘ္လာဘ ျဂိဳဟ္မ်ားရဲ႕ အက်ဳိးျပဳမႈကုိ ခံစားရတာကုိ သတိ ထပ္ထပ္ ခ်ပ္မိခဲ့တာေၾကာင့္လည္း ဒီေဆာင္းပါးေလးကုိ ေရးျဖစ္ခဲ့တာပါ။

ဘယ္ျဂိဳဟ္သည္ ဘယ္အရပ္ ၊ ဘယ္ဂဏန္း၊ ဘယ္အရာေတြကုိ အုပ္စုိးတယ္….၊ မိမိရဲ႕ မူလမဟာဘုတ္ ဇာတာအရ ရာဇမွာ ရွိတဲ့ျဂိဳဟ္က ဘာလဲ …၊ စသည္ျဖင့္ေတြကုိေတာ့ …အေသးစိတ္ မေရးလုိေတာ့ပါ။ သာမန္အဆင့္ ေဗဒင္ေလ့လာရုံနဲ႕တင္ သိရွိနုိင္တာေၾကာင့္ …မိမိတုိ႔ဘာသာပဲ တြက္ခ်က္ယူၾကဖုိ႕ ေတာင္းပန္ပါရေစ။

ထုံးစံအတုိင္း ေမးျမဲ ေမးေလ့ရွိၾကကုန္ေသာ လာဘ္လာဘဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ေတာ့ သည္ေဆာင္းပါးမွာ ပါသည့္အတုိင္း …ထုိထုိအခ်င္းအရာတုိ႔သည္ လာဘ္လာဘကုိ ေဆာင္တတ္ေသာ သဘာ၀ ရွိၾကကုန္၏ ဟုသာ ယုံၾကည္ယူဆမိပါေၾကာင္း … ။

စကားစပ္လုိ႔ ထပ္ေျပာရရင္ …. ဒီေနရာမွာ လူအမ်ားစုနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ …. ယုံၾကည္မႈေလးေတြကို ေျပာျပခ်င္ ပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ….. ျမန္မာလူမ်ဳိးအမ်ားစုက လာဘ္ေကာင္းတယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ယူဆ ထားၾကတဲ့ ဇီးကြက္ ရုပ္ကေလးေတြ ေဆာင္ထားေသာ ဓေလ့နဲ႔ စပ္လ်ဥ္းျပီး ဆုိပါေတာ့။ လူအမ်ားစု ေဆာင္ၾကတယ္ ။ ဒါေပမယ္ ့ တစ္ကယ္လာဘ္ေကာင္းသလား မေကာင္းသလား သူတုိ႔မသိၾကပါဘူး။ စာေရးသူရဲ႕ အျမင္အားျဖင့္ေတာ့ ….စေနသားသမီးမ်ား မေဆာင္အပ္ပါ။ အဲဒီ့လုိပါပဲ …ေျခာက္ခုၾကြင္း မဟာဘုတ္ ဇာတာရွင္ေတြ လည္း မေဆာင္အပ္ပါ။ ေဗဒင္ပညာ အနဲငယ္ေလ့လာဖူးသူမ်ား ဘာေၾကာင့္ ဆုိတာ နားလည္ၾကပါလိမ့္မယ္။

အဓိက ဆုိခ်င္တာကေတာ့….သူမ်ားအတြက္ လာဘ္ေကာင္းတုိင္း ကိုယ့္အတြက္ လာဘ္ေကာင္းမယ္လုိ႔ တစ္ထစ္ခ် မယူဆအပ္ေၾကာင္းပါပဲ။ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး ၊ ဆုိင္ရာ ဇာတာအေနအထားအမ်ဳိးမ်ဳိး ၊ ျဂိဳဟ္အင္အား သက္ေရာက္မႈ အဖုံဖုံ …စသည္ျဖင့္ ကြာဟၾကတာေၾကာင့္ …..သူေဆာင္ေတာ့ အက်ဳိး ကုိယ္ေဆာင္ေတာ့ အျပစ္ ျဖစ္တတ္ပုံကုိ သေဘာေပါက္မိၾကဖုိ႔လုိပါတယ္။

စာေရးသူရဲ႕မိတ္ေဆြ စေနသားတစ္ဦးရွိပါတယ္။ …. တစ္ေန႔သူက သူ႕အိမ္မွာ အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ေတြ ေတာ္ေတာ္ ျဖစ္ေနလုိ႕ .လုိက္ၾကည့္ျပီး မသင့္တာရွိရင္ လမ္းညႊန္ေပးပါဦးလုိ႔ ဆုိတာေၾကာင့္ လုိက္သြားခဲ့ မိပါတယ္။ အိမ္လည္းေရာက္ေရာ… ဘုရားစင္မွာ ဇီးကြက္ရုပ္ကေလးေတြ တုိ႔လုိ႔တြဲေလာင္း ခ်ိတ္ထား တာကုိ ေတြ႕ရတာေၾကာင့္ ဖယ္ရွားခုိင္းျပီး..၊ ဇီကြက္တံဆိပ္နဲ႕လုံခ်ည္ သုိ႔မဟုတ္ ဖိနပ္ ေတြ႕ရင္ ၀ယ္သုံး လုိက္ပါလုိ႔ မွာခဲ့ရပါတယ္။ သူကေတာ့ နားမလည္ပါဘူး…..ဟုိဇီးကြက္က်ေတာ့ ဖယ္ရွားခုိင္းျပီး၊ သည္ဇီးကြက္ က်ေတာ့ ေဆာင္ခုိင္းျပန္တယ္ လုိ႔ အေတြးရႈပ္ေနပုံရပါတယ္။

ကဲ .. ဒီေလာက္ဆုိရင္ …. ကၽြန္ေတာ္ ဘာကိုဆုိလိုတယ္ဆုိတာ …ေဗဒင္ေလ့လာေနသူမ်ား သေဘာေပါက္ မိနုိင္ၾကမယ္လုိ႔ ယူဆမိပါတယ္။

အားလုံးပဲ ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ…ဆုေတာင္းရင္းျဖင့္ ….

ကုိစုိးမုိးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း
phone . 01 . 618 469

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB