သည္နွစ္ ေမြးသည့္ ရင္ေသြးငယ္ေတြ (၁၃၇၄ခုနွစ္)

Tuesday, May 22, 2012


နွစ္ခုၾကြင္း မဟာဘုတ္ဇာတာခြင္နွစ္


သည္တစ္နွစ္ ျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၇၄ခုနွစ္ကေတာ့ …. နွစ္ခုၾကြင္းမဟာဘုတ္ဇာတာခြင္နွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္နွစ္မွာ ေမြးဖြားေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား …ရင္ေသြးငယ္မ်ားအဖုိ႕ ..ေအာက္ပါေန႔နံ အသီးသီး ဟာ ဆုိင္ရာ မဟာဘုတ္ဇာတာဖြားမ်ား ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။
  အဓိပတိဖြား
   ေသာၾကာ

   အထြန္းဖြား
    တနဂၤေႏ
     သုိက္ဖြား
      ဗုဒၶဟူး
     ရာဇဖြား
      စေန
     မရဏဖြား
ၾကာသာပေတး
     ဘဂၤဖြား
    တနလၤာ
     ပုတိဖြား
      အဂၤါ

တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေမြးဖြားေသာ ရင္ေသြးငယ္မ်ား                       အထြန္းဖြား
တနလၤာေန႔တြင္ ေမြးဖြားေသာ ရင္ေသြးငယ္မ်ား                        ဘဂၤဖြား
အဂၤါေန႔တြင္ ေမြးဖြားေသာ ရင္ေသြးငယ္မ်ား                             ပုတိဖြား
ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေမြးဖြားေသာ ရင္ေသြးငယ္မ်ား                           သုိက္ဖြား
ၾကာသာပေတးေန႔တြင္ ေမြးဖြားေသာ ရင္ေသြးငယ္မ်ား                မရဏဖြား
ေသာၾကာေန႔တြင္ ေမြးဖြားေသာ ရင္ေသြးငယ္မ်ား                      အဓိပတိဖြား
စေနေန႔တြင္ ေမြးဖြားေသာ ရင္ေသြးငယ္မ်ား                             ရာဇဖြား

သူ႕ဘာသာသူ ဘာေန႔ဖြားျပီး ဘာမဟာဘုတ္ဖြားမ်ဳိးပဲျဖစ္ျဖစ္ … မိဘဆုိတာကေတာ့ ကုိယ့္ရင္ေသြးကုိ ကုိယ္ ခ်စ္ရတာခ်ည္းပါပဲ။ သုိ႔ေသာ္ …သည္ေဆာင္းပါးက …စပါယ္ရွယ့္..စပါယ္ရွယ္…မေမြးမီကတည္းက တင္ၾကိဳ ျပင္ဆင္ထားလုိၾကတဲ့ ….ကဲကဲသဲသဲ ခ်စ္မိဘမ်ား အတြက္ ဆုိပါေတာ့။ ဆရာ …ဘာေန႔သားသမီး ယူရင္ေကာင္းမလဲ ဆုိတဲ့ေမးခြန္းမ်ဳိးကုိ …ဥာဏ္ပူေဇာ္ခေပးျပီးတစ္ဖုံ ….အခမဲ့တစ္ခြန္းနွစ္ခြန္း ေမးလုိ၍ တစ္မ်ဳိး…..၊ …အမ်ဳိးမ်ဳိး သိလုိ ေမးျမန္းလာၾကေသာ ….စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအတြက္ …တမင္ ေရးေပး လုိက္တာပါ။

သည္သုိ႔ ေရးသားေပးရာမွာ……မဟာဘုတ္ခြင္ဆုိင္ရာ အျမင္အရပ္ရပ္ကို ခြဲျခား ၾကည့္ျပီး…အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေအာင္ေတာ့ က႑ခြဲ ၾကိဳးစားေပးထားပါတယ္။ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႕။

ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ ….အမ်ားစု အျမင္မွာေတာ့……. အထက္ေလးခြင္ျဖစ္တဲ့ အထြန္း၊သုိက္၊ရာဇ၊ အဓိပတိဖြားမ်ားကုိ …အေကာင္းမုိ႕ ပိုမိုေရြးျခယ္လုိၾကမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ….တနဂၤေႏြ ၊ ဗုဒၶဟူး/ရာဟု ၊ စေနနဲ႔ ေသာၾကာ ေန႔နံမ်ားကုိ ပုိမို ေရြးျခယ္ နွစ္ျခိဳက္ၾကပါလိမ့္မယ္။

ေအာက္နံ သုံးခုျဖစ္တဲ့ မရဏ ၊ ဘဂၤ ၊ ပုတိ ဖြားမ်ားျဖစ္တဲ့ …ၾကာသာပေတး ၊ တနလၤာ နဲ႕ အဂၤါ တုိ႔ကေတာ့…….အမ်ားစု ေရွာင္ၾကတဲ့ ေန႔နံေန႔ရက္ေတြ ျဖစ္ၾကပါမယ္။

သုိ႔ေသာ္ ….အမွန္တစ္ကယ္ …ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကမယ္ဆုိရင္………………..

၁၃၇၄ခုနွစ္အတြင္း ဖြားျမင္သည့္ ရင္ေသြးငယ္မ်ား နွင့္ ပညာေရးက႑…..

တနဂၤေႏြ ၊ ဗုဒၶဟူး/ရာဟု ၊ စေန သားသမီး ရင္ေသြးငယ္မ်ား
ဟာ ပညာေရးဆုိင္ရာ အားသာခ်က္ အရရွိနုိင္ဆုံးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ …ဗုဒၶဟူး / ရာဟု သားသမီးမ်ားဟာ ပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာမွာ နုိင္ငံရပ္ျခား ေ၀ေျမရပ္ျခားထိ ပညာေတာ္သင္ၾကားရျခင္း ကံမ်ဳိးထိ အားသာခ်က္ ရွိၾကပါတယ္။ အမည္ မွည့္ေခၚပုံပါ မွန္ကန္မႈ ရရွိမယ္ဆုိရင္ ….နာမည္ေက်ာ္ပညာရွင္ေတြ ဘ၀မ်ဳိးအထိ ေရာက္နုိင္ေသာ ဇာတာရွင္မ်ား လုိ႔ ဆုိရပါမယ္။

တနဂၤေႏြေန႔ဖြား ရင္ေသြးငယ္မ်ားကေတာ့ …..ဘ၀မွာ ပညာရွင္အျဖစ္ ရပ္တည္ခြင့္ကံ ကုိ ရရွိ ထားေပမယ့္…သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ …မတည္ျငိမ္မႈ ျပႆနာေလးေတြ တြဲပါေနတာလည္း အမွန္ပါ။ စေနေန႔ဖြား ရင္ေသြးငယ္မ်ားဟာလည္း ပညာျဖင့္ အသက္ေမြးခြင့္ ရရွိနုိင္ၾကတာမုိ႔ ..အားေကာင္းေသာ အုပ္စုထဲ ထည့္ရပါလိမ့္မယ္။

ေသာၾကာနဲ႕ တနလၤာေန႔ဖြား ရင္ေသြးငယ္မ်ားကေတာ့ ….ပညာေရးက႑ အားနည္းနုိင္ေသာ ရင္ေသြးငယ္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသာၾကာေန႔ဖြား ရင္ေသြးငယ္မ်ားဟာ … ဘယ္ဆရာမ်ဳိးနဲ႔မွ ..ပညာဆုံးေအာင္ သင္ခြင့္မရတာမ်ဳိး ၊ ဆရာသမားဆုိင္ရာ အခက္အခဲၾကံဳတာမ်ဳိး အမ်ားဆုံး ျဖစ္ပြားရတတ္ျပီး၊ ပညာေရးမွာ ဆုိင္းငံ႕ အေျခအေနမ်ားစြာ လည္း ၾကံဳၾကိဳက္ၾကရတတ္ပါတယ္။

တနလၤာေန႔ဖြား ရင္ေသြးငယ္မ်ားကေတာ့….. သင္တန္း၊ ေက်ာင္း.. ၊ က်ဴရွင္ စသည္တုိ႔ မၾကာမၾကာ ေျပာင္းလဲ ေနရတတ္တာေၾကာင့္ …သင္ၾကားေရးဘက္မွာလည္း အခက္အခဲ ျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ အလြန္ ေသခ်ာတာကေတာ့…သူတုိ႔ရဲ႕ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ သင္ၾကားေရး ဆုိင္ရာ မျမဲျမံမႈေတြ၊ တစ္၀က္ တစ္ပ်က္ သင္ၾကားရမႈေတြ လႊမ္းမုိးေနတယ္ ဆုိတာပါပဲ။

အဂၤါေန႔ဖြား ရင္ေသြးငယ္မ်ားကေတာ့ သာမန္အလယ္အလတ္လုိ႔သာ မွတ္ယူနုိင္ပါတယ္။ နာမည္ေပး မွည့္ေခၚမႈ ၊ ေပါက္ဖြားရာ အသုိက္အ၀န္း ၊ အုပ္ထိမ္းသူမ်ားရဲ႕ အရည္အေသြး ေပၚမွီတည္ျပီး… အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ ျဖစ္တည္လာမွာပါ။

၁၃၇၄ခုနွစ္အတြင္း ဖြားျမင္သည့္ ရင္ေသြးငယ္မ်ား နွင့္ ဓနဥစၥာ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာနုိင္ေရး…

ဓနဥစၥာ ပိုင္ဆုိင္မႈ နွင့္ ပတ္သက္ျပီး …… သုံးသပ္ရမယ္ ဆုိရင္ …


စေနေန႔ဖြား ရင္ေသြးငယ္မ်ား ...
တနဂၤေႏြေန႕ဖြား ရင္ေသြးငယ္မ်ား …..
ေသာၾကာေန႔ဖြား ရင္ေသြးငယ္မ်ား……..

သုံးမ်ဳိးဟာ …… အစဥ္အတုိင္း အင္အားရရွိထားတယ္လုိ႔ မွတ္ယူနုိင္ပါတယ္။ စေနေန႔ဖြား ရင္ေသြးငယ္မ်ား ကေတာ့ …အားအေကာင္းဆုံးလုိ႔ပဲ ယူဆမိပါတယ္။ ဒီနွစ္ ၁၃၇၄ခုနွစ္အတြင္း ေမြးဖြားမယ့္ ရင္ေသြးငယ္ ေတြထဲမွာေတာ့ ေသာၾကာ  နဲ႕ …. စေန ေန႔ဖြား ေလးေတြဟာ ….အနာဂတ္ အက်ဳိးစီးပြား ရွာေဖြရာမွာ အခြင့္အလမ္း အရရွိနုိင္ၾကဆုံးပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ စေနဟာ အင္အားအျပည့္ရရွိထားပါတယ္။ နာမည္ေပး မွည့္ေခၚပုံသာ မတိမ္းေစာင္းခဲ့ဘူးဆုိရင္ …စေနေန႔ဖြား ရင္ေသြးငယ္ေတြဟာ ….သူတို႔လုိလားတဲ့ အက်ဳိးစီးပြားကုိ သာမန္အေနအထားကေန ….အလြန္ျမင့္မားတဲ့ အေနအထားထိ ရယူပုိင္ဆုိင္နုိင္ေသာ အတိတ္ကံ ပါလာၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။


၁၃၇၄ခုနွစ္အတြင္း ဖြားျမင္သည့္ ရင္ေသြးငယ္မ်ား နွင့္ အသက္ဇီ၀ က်န္းမာေရးက႑


သည္နွစ္ေမြးတဲ့ ရင္ေသြးငယ္ေလးေတြထဲမွာ ဂရုအစုိက္ရဆုံး ေန႔နံကုိ ျပပါဆုိရင္ တနဂၤေႏြ သားသမီးေလး ေတြကုိ ျပရပါမယ္။ သည္ကေလးငယ္ေတြဟာ ……. ေရေဘးအႏၱရယ္ကုိ တစ္သက္လုံး ဂရုစုိက္ရမယ့္ ဇာတာရွင္ေတြဆုိ တာ ..လုံး၀ မွတ္ယူဂရုျပဳမိဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အဘုိးၾကီး အဘြားၾကီး အရြယ္တစ္ခ်ဳိ႕ေတာင္ သေဘာၤျမဳပ္လုိ႕ ေရျပင္မွာ ရုန္းကန္ အသက္လုလုိက္ရတဲ့ လက္ေတြ႕ဇာတာမ်ဳိးေတြက အစ ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာ ရွိႏွင့္ထားလုိ႔ပဲ ဆုိပါရေစ။

ဒါေတြဟာ  ကေလးမိဘေတြကို ေၾကာက္ေအာင္လန္႔ေအာင္ ..ကၽြန္ေတာ္ ျဖဲေျခာက္ေနတာ မဟုတ္ပါ။ ဂရုျပဳ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးနုိင္ဖုိ႔ သတိေပးေနတယ္ ဆုိတာ …ယုံၾကည္ၾကပါ။ ေဗဒင္ေလ့လာ ေနသူေတြကုိေတာ့……ပုတိအဂၤါနဲ႕ ပကၡမိထားျခင္းနဲ႕ အညြန္႕ျဂိဳဟ္ တနလၤာနံတူ တနလၤာနဲ႔ ပကၡမိျခင္း မ်ားကုိ ေလ့လာၾကဖုိ႔ လမ္းညႊန္ေပးလုိက္ပါရေစ။

အဆိုပါအေနအထားဟာ…… ေသြးေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ ေရာဂါမ်ား နဲ႕ ၊ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားကုိ ဂရုျပဳ ေရွာင္ရွားဖုိ႕လည္း လုိအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနတဲ့အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ ..ဒါေၾကာင့္ ဒီနွစ္ေမြး သည့္ တနဂၤေႏြ အထြန္းဖြား ရင္ေသြးငယ္မ်ားကို….ေရာဂါ မကူးစက္နုိင္ေအာင္ အထူးသတိျပဳေပးဖုိ႕နဲ႕ ေရနဲ႕နီးစပ္ရာေတြမွာ …အုပ္ထိမ္းသူမဲ့ မလႊတ္ထားမိဖုိ႕ …အသိလက္ေဆာင္ ျပဳလုိက္ရပါတယ္။

ဒုတိယအားနည္းေသာ ေန႔နံကေတာ့ ဗုဒၶဟူးသားသမီး ရင္ေသြးငယ္မ်ား ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ (ရာဟု မဟုတ္ပါ။) တတိယ အားနည္းေသာ ေန႔နံကေတာ့ စေနသားသမီး ရင္ေသြးငယ္မ်ားပါပဲ။

အထက္ပါ  …တနဂၤေႏြ … ဗုဒၶဟူး …စေန သားသမီးရင္ေသြးငယ္မ်ားကုိ အျခားေန႔နံမ်ားထက္ ပုိမိုျပီး … ဂရုစုိက္ ေပးသင့္တယ္ လုိ႔ ယူဆမိပါတယ္။


ကၽြန္ေတာ့္ အေတြး နွင့္ ရင္ေသြးငယ္မ်ား ကံဇာတာ


ဒီနွစ္ထဲမွာ ေမြးဖြားမယ့္ ရင္ေသြးငယ္မ်ားထဲမွာ …..ေယာက်ာ္းေလး ဖြားျမင္မယ္ဆုိရင္ …စေနေန႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာအက်ဆုံး ေန႔နံပါပဲ။ ဒုတိယသေဘာအက်ဆုံးကေတာ့ ..တနဂၤေႏြပါ။ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း ခုိင္လုံေစနုိင္မႈနဲ႕ ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရးမွာ ….အခြင့္အလမ္းသာနုိင္မႈ တုိ႔ေၾကာင့္ ပါပဲ။ ေယာက်ာ္းေလး ဇာတာရွင္မ်ားဟာ အသက္ေမြးမႈ အင္အား ေကာင္းေလ….သင့္ေလ်ာ္ေလလုိ႔ ေယ်ဘုယ် ဆုိနုိင္ပါတယ္။

အဲ…မိန္းကေလး ဖြားျမင္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ …… ဗုဒၶဟူး/ရာဟု ေန႔မွာ ေမြးဖြားတာကုိ ျဖစ္နုိင္ရင္ ေရွာင္ရွား သင့္တယ္လုိ႔ …ယူဆမိပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ေရး ..ေမတၱာေရး အားနည္းမႈ မ်ားျပားနုိင္တာေၾကာင့္ပါပဲ။ ေယာက်ာ္းေလးေတြထက္ ..မိန္းကေလးေတြအဖုိ႔ အိမ္ေထာင္ေရး အားနဲမႈဟာ ပိုမိုထိခုိက္ေစနုိင္တယ္လုိ႔ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယူဆနုိင္တာေၾကာင့္ပါ။ အျခားေသာ အိမ္ေထာင္ေရး / ေမတၱာေရး အားနည္းေစ နုိင္ေသာ ေန႔နံမ်ားကေတာ့ ….ၾကာသာပေတး နဲ႔ စေန တုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကာသာပေတးက ပိုမို ဆုိးအားမ်ား ပါတယ္။

ကဲ…….သည္ေလာက္ဆုိရင္ေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္……ခ်စ္စြာေသာ စာဖတ္ပရိသတ္တုိ႔အတြက္ ..ပူတူတူူး အု၀ဲ ေလးမ်ား လုိလား ေရြးျခယ္ၾကရာမွာ …..အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစလိမ့္မယ္ လုိ႔ ယူဆမိပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ တစ္ခ်က္ မွာလုိတာကေတာ့………ကုိယ္က အေကာင္းဆုံးကို ေရြးတုိင္းလည္း က်ိန္းေသ ရမယ္ မမွတ္ပါနဲ႕။ ကုိယ္နဲ႔ထုိက္မွလည္း ကုိယ္ရနုိင္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ပါ။ အေကာင္းဆုံး ကုိ ေမွ်ာ္လင့္နုိင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေန႔ေမြးေမြး ကုိယ့္ရင္ေသြးပါ။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့……ေမြးေန႔ ေမြးနံက အားသာခ်က္ ရွိသည့္ တုိင္ေအာင္ နာမည္မွာ အားနည္းရင္လည္း ထင္သေလာက္ အက်ဳိးမရနုိင္ပါ။ အဲသလုိပါပဲ ေမြးေန႔ ေမြးနံက အားနဲခ်က္မ်ားသည့္ တုိင္ေအာင္ ..နာမည္က အားေကာင္းရင္လည္း … ဆုိးက်ဳိးကုိ ထိမ္းသြား နုိင္ပါတယ္ ဆုိတာ………တင္ျပရင္းျဖင့္……………….။

ခ်မ္းေျမ့သုခ ရရွိနုိင္ၾကပါေစ။

ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း
Phone / 01 618 469

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB