လူ ၊ နာမည္ နွင့္ ဇာတာ

Thursday, August 9, 2012


(၁) 
လူအမ်ဳိးမ်ဳိး စိတ္ အေထြေထြ ဟု ဆုိေလ့ရွိၾကသည္။ တစ္ကယ္ေတာ့ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး နာမည္အသြယ္သြယ္ …ဇာတာအမ်ဳိးမ်ဳိးဟု ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ဆုိရမလုိပင္။ မုဆုိးစုိင္သင္ …တဲ့။
  အခ်ဳိ႕ေသာ …ဇာတာရွင္မ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေဟာဆုိေပးရင္းျဖင့္ .. ပညာရခဲ့ပါသည္။ မွတ္သားစရာ ၊ အံ႔ၾသစရာ မ်ားစြာလည္း ရရွိ မွတ္တမ္းတင္နုိင္ခဲ့ပါသည္။

ျဂိဳဟ္ေဒါသ ကုိေဘာမ

Thursday, August 2, 2012(၁)

မနက္ျဖန္မွာ ဘာျဖစ္မလဲ …။  ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိခ်င္ျပီး ….ဘယ္သူမွ တိတိက်က် မသိနုိင္ေသာ အခ်င္းအရာျဖစ္သည္။ အလြန္ေသခ်ာေနေသာ ေသခ်ာမႈမ်ားပင္လွ်င္ မေသခ်ာမေရရာ အစုိးမရျဖစ္တတ္ေသာ အနတၱ သေဘာတရားလႊမ္းျခံဳထားသည့္ …ေလာကတြင္ .. အဘယ္မည္သူသည္ …ေသခ်ာ ပုိင္နုိင္မႈကုိ အစုိးရနုိင္ပါအံ႔နည္း။
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB