ျဂိဳဟ္ေဒါသ ကုိေဘာမ

Thursday, August 2, 2012(၁)

မနက္ျဖန္မွာ ဘာျဖစ္မလဲ …။  ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိခ်င္ျပီး ….ဘယ္သူမွ တိတိက်က် မသိနုိင္ေသာ အခ်င္းအရာျဖစ္သည္။ အလြန္ေသခ်ာေနေသာ ေသခ်ာမႈမ်ားပင္လွ်င္ မေသခ်ာမေရရာ အစုိးမရျဖစ္တတ္ေသာ အနတၱ သေဘာတရားလႊမ္းျခံဳထားသည့္ …ေလာကတြင္ .. အဘယ္မည္သူသည္ …ေသခ်ာ ပုိင္နုိင္မႈကုိ အစုိးရနုိင္ပါအံ႔နည္း။


(၂)

မေသခ်ာတတ္ေသာ ေလာကထဲတြင္ ေသခ်ာမႈ အရွိနုိင္ဆုံး အနာဂတ္ၾကိဳအေတြးမ်ားျဖင့္ လုံးေထြး သတ္ပုတ္ေနၾကရသူမ်ား ကုိ ေဗဒင္ဆရာ ဟု ေခၚသည္။      မိမိကုိယ္တုိင္ သိလုိျပီး …မသိနုိင္သည့္အဆုံး …သိနုိင္မည့္သူကုိ လုိက္လာရွာေဖြသူမ်ား ရွိသည္။ ေဗဒင္ေမးသူ မ်ား ျဖစ္ေလသည္။

ဆရာ ….ဒကာ … ကုိက္ညီမိသည့္အခါ ေဗဒင္ဆရာ နွင့္ ေဗဒင္ေမးသူ …အလုပ္ျဖစ္ ၾကေတာ့သည္။ ေမးတဲ့သူကလည္း ေမးသည္။ ေျဖတဲ့သူကလည္း ေျဖသည္။ ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာ မွန္ကန္ညီညြတ္တုိင္ဆုိင္သလဲ ဆုိတာကေတာ့ ကာယကံရွင္မ်ားသာ သိေပလိမ့္မည္။

(၃)

တစ္ကယ္ေတာ့…..ဂဏန္းေလးမ်ား ၊ သေကၤတေလးမ်ား ၊ အကၡရာမ်ား  …၊ လူပုံစံနွင့္ လက္၀ါးေပၚမွ အေရးအေၾကာင္းေလးမ်ား ၊ ကဒ္မ်ား ၊ အရုိးမ်ား …စသည္ျဖင့္ ..ဆုိင္ရာအခ်င္းအရာမ်ားအေပၚ သုံးသပ္ၾကည့္ရႈျပီး ဘာျဖစ္မလဲ  အနာဂတ္ကုိ ၾကိဳဖတ္ရျခင္းမွာ လြယ္ကူသည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။

ထုိထုိေသာ အခ်င္းအရာေလးမ်ားမွ ေျပာေနေသာ တီးတုိသံမ်ားကုိ နားေထာင္နားလည္နုိင္ဖုိ႔ရန္ မွာ ပါးနပ္ဖုိ႔လုိသလုိ ..စိတ္ရွည္စြာ ေလ့လာအကဲခတ္ၾကည့္ဖုိ႔လည္း  လုိပါလိမ့္မည္။

ဥပမာအားျဖင့္ …. လကၡဏာ ဆရာတစ္ေယာက္က ….ေမးသူ၏ လက္ဖ၀ါးေပၚမွ အေရး အေၾကာင္း မ်ားကုိ ေသခ်ာၾကည့္ရႈျပီး အနာဂတ္ကုိ တင္ၾကိဳသုံးသပ္ေပးသည္ဆုိပါစုိ႕ ။ တနလၤာျဂိဳဟ္ခုံေပၚမွ အေရး အေၾကာင္းမ်ားတြင္ မေကာင္းေသာ ကၽြန္းသ႑န္ ၊ အျပတ္အေတာက္ ၊ အေျပာက္အစက္ ၊ အျဖတ္အထြက္မ်ားကုိ ၾကည့္ျပီး…..ေရေဘးသင့္မည္ ၊အႏၱရာယ္ရွိမည္ကုိ တင္ၾကိဳအကဲခတ္ နုိင္သည္။ ခရီး သြားလာေနစဥ္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစနုိင္မည္ကုိ ၾကိဳေျပာခ်င္လည္း ေျပာနုိင္သည္။

သည္ဇာတာရွင္ကုိပင္ …လက္ရုိးေဗဒင္ဆရာတစ္ဦးဦးက …ကရကဋ္ရာသီတြင္ အဂၤါနိစ္န၀င္းစီးနင္းသျဖင့္ …ေရေဘးဥပဒ္ ၾကံဳရတတ္သည္ဟုလည္း တင္ၾကိဳသုံးသပ္ခ်င္ သုံးသပ္လာနုိင္သည္။ အဲ…လက္ဆန္း မွာလည္း ….ထုိနည္းလည္းေကာင္း ဆုိပါစုိ႕ ။ အဂၤါျဂိဳဟ္ ပုတိတြင္ ရပ္တည္ျပီး ေမြးနံျဖင့္ ပကၡ မိေနျခင္းေၾကာင့္ ဘ၀တြင္ ေရးေဘးဥပဒ္ ၾကံဳရမည္ဟုလည္း ေဟာဆုိလာနုိင္သည္။

ဆုိလုိသည္မွာ …..မည္သည့္ပညာရပ္ျဖင့္ပင္ျဖစ္ေစ….ဆုိင္ရာဇာတာရွင္ ၏ အနာဂတ္ကုိ ၾကိဳဖတ္နုိင္ျခင္း၊ သိျမင္နုိင္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းနုိင္ၾကျခင္း မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ….အဖတ္မွားနုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားေပၚေပါက္ျပီး တိမ္းေစာင္းနုိင္သည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းကေတာ့………ခက္ေသာေၾကာင့္ ပဲျဖစ္ေလသည္။

(၄)

နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကၽြန္ေတာ္ေလ့လာလုိက္စားခဲ့မိေသာ မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာသည္ အလြန္ တြက္ရ လြယ္ပါသည္။ ထုိ႔အတူ အလြန္ေတြးရခက္ခဲလွသည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အေတြးလမ္းစ မွန္သြားလွ်င္မူ……ယင္းအခ်က္ကုိ အျမဲလက္ကုိင္ျပဳ အသုံးျပဳလာနုိင္သည္မွာ အလြန္ပင္ အသုံး၀င္ လွေပသည္။

စိတ္၀င္စားရန္ ေကာင္းေသာအခ်က္မွာ မူလမဟာဘုတ္နွင့္  ေကာဇာမဟာဘုတ္ သုံးသပ္ၾကည့္ရႈ ရာတြင္ပဲျဖစ္ေလသည္။ ယင္းက႑မွာ အလြန္စိတ္၀င္စားဖုိ႔ေကာင္းသလုိ …၊ ဆုိင္ရာဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈ သုံးသပ္ရသည္မွာလည္း နက္နဲလွပါသည္။

ေအာက္ပါ နမူနာ ဇာတာကုိ ေလ့လာၾကည့္ပါ။

မူလမဟာဘုတ္ဇာတာ


         အဓိပတိ
            ၄/၈


         အထြန္း
           ၆
      
          သုိက္
            ၂
           ရာဇ
            ၅

         မရဏ
          
           ဘဂၤ
            ၀
          ပုတိ
            ၁
        ေမြးနံ

ေကာဇာ မဟာဘုတ္ ဇာတာ

         အဓိပတိ
            ၂

         အထြန္း
           ၁
         ေမြးနံ
          သုိက္
            ၄/၈
           ရာဇ
            ၀

         မရဏ
           ၅
           ဘဂၤ
            ၂
          ပုတိ
           


မူလဇာတာတြင္ … ေမြးနံသည္ ပုတိတြင္ ရပ္တည္ျပီး …မရဏတြင္ အဂၤါျဂိဳဟ္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း ေတြ႕နုိင္သည္။ မရဏတြင္ ရပ္တည္ထားေသာ ျဂိဳဟ္သည္ …အင္အား အလြန္ျပင္းထန္ျပီး … ခပ္ျပင္းျပင္းဘ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ျဖစ္ပြားရာတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေလ့ရွိသည္။

ေမြးနံအရ  တနဂၤေႏြသမီး ျဖစ္သျဖင့္ …သူမသည္ ..မူလကတည္းကပင္ အဂၤါျဂိဳဟ္ အားနဲေသာ ေန႔နံဖြားမ်ဳိးျဖစ္ေနသည္။ ထပ္မံျပီး မူလမဟာဘုတ္တြင္ ထုိအဂၤါျဂိဳဟ္သည္..မရဏတြင္ ရပ္တည္ထားေသာေၾကာင့္ … ဂရုျပဳအပ္သည့္ ျဂိဳဟ္ဆုိးမ်ဳိးဟု ဆုိရေပမည္။ အေၾကာင္းမွာ ဦးညိဳေခၚ….အျပင္ရန္ ျဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ပင္။

သည္ေနရာတြင္ …. ျဂိဳဟ္တစ္လုံးကုိ ဂရုစုိက္မည္ ဆုိပါစုိ႔။ ထုိျဂိဳဟ္ပုိမုိအင္အားနဲပါးလာခ်ိန္နွင့္ ထုိျဂိဳဟ္ ..အင္အားၾကီးမားလာခ်ိန္မ်ားကုိ ဂရုစုိက္ၾကည့္ရႈရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအဂၤါျဂိဳဟ္ကုိ ဂရုစုိက္ၾကည့္ရႈမည္ဆုိပါက ………

ေသာၾကာျဂိဳဟ္အိပ္ နွင့္ ထူလ/အႏၱရ ဒသာမ်ား ၊ ယင္းအဂၤါျဂိဳဟ္၏ ျဂိဳဟ္အိပ္နွင့္ ထူလ/အႏၱရဒသာမ်ားသည္ အင္အားၾကီးမားခ်ိန္မ်ားျဖစ္သည္။

အင္အားနဲပါးခ်ိန္ကား …… အဂၤါနွင့္ ပကၡမိထားေသာ ဗုဒၶဟူး/ရာဟု ျဂိဳဟ္အိပ္နွင့္ ထူလ+အႏၱရဒသာ မ်ား ျဖစ္ၾက၏။

ျဂိဳဟ္တစ္လုံးသည္ အင္အားၾကီးမားလာခ်ိန္တြင္ သူရပ္တည္ရာ ဌာနအလုိက္ ပီျပင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ အက်ဳိးအျပစ္အ၀၀ကုိ ပုံေဖာ္လုပ္ေဆာင္နုိင္စြမ္းရွိလာသည္။

ျဂိဳဟ္တစ္လုံးသည္ အင္အားနဲပါးလာခ်ိန္တြင္မူ ….အက်ဳိးထက္ အျပစ္ကုိ ေသခ်ာစြာ ျပဳေတာ့၏။ အထက္ပါ အယူအဆနွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေလ့လာ လာခဲ့ျပီးမွ ခ်မွတ္ထားေသာ ယူဆခ်က္ျဖစ္၏။

ဆက္ရပါမူ……..

အထက္ပါ ဇာတာရွင္သည္ မူလကတည္းက အဂၤါျဂိဳဟ္အားနဲေသာ ေန႔နံ နွင့္ မူလမဟာဘုတ္ ဇာတာဖြားလည္းျဖစ္သည္။ ေကာဇာ တြင္ ဆက္လက္ၾကည့္ရႈမည္ ဆုိပါစုိ႕…….။ မူလ ေမြးနံ တနဂၤေႏြ သည္ ပုတိတြင္ ရပ္တည္ျပီး ၊ ေကာဇာဇာတာတြင္ …ယင္းေမြးနံေပၚသုိ႔ အဂၤါျဂိဳဟ္ (မူလမရဏ) စီးနင္းထားသည္ ကုိေတြ႕ရမည္ျဖစ္၏။ အလားတူ ေကာဇာဇာတာတြင္ တနဂၤေႏြ(ေမြးနံ) သည္ အထြန္းတြင္ရပ္တည္ထားျပီး ..အဂၤါျဖင့္ ပင္ ရန္ပကၡ မိထားျပန္၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္………မည္သည့္ မူလမဟာဘုတ္ဖြား တနဂၤေႏြ သားသမီး မဟူ…ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ နွစ္ခုၾကြင္း မဟာဘုတ္ခြင္ က်ေရာက္သည့္ နွစ္မ်ဳိးတြင္ အဂၤါျဂိဳဟ္အားနဲမႈ ေၾကာင့္ ၊ အဆုိပါ အဂၤါျဂိဳဟ္နွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဆုိးက်ဳိးအခ်ဳိ႕ ၾကံဳေတြ႕ရတတ္၏။ အဂၤါျဂိဳဟ္သည္ ဆုိးက်ဳိးေပးပါက………..


ေသြးထြက္သံယုိအနာတရျဖစ္ျခင္း
ကြာရွင္းျပတ္ဆဲရျခင္း
မီး နွင့္ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ အရာမ်ားေၾကာင့္ ဥပဒ္ျဖစ္ရျခင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပ်က္ဆီးေစတတ္ျခင္း
ခြဲစိတ္ကုသရာတြင္ မေအာင္ျမင္ျခင္း
ရန္သူ အတုိက္အခံ ၾကံဳရျခင္း
စပ္တူနွင့္ အစုရွယ္ယာ က႑မ်ားတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ရျခင္း
သူတစ္ထူး၏ အဓမၼ ျပဳမႈကုိ ခံရတတ္ျခင္း …. စသည္ျဖင့္ ဆုိးက်ဳိးတုိ႕ကုိ ျပဳတတ္ရာ၏။

တနဂၤေႏြသားသမီး ျဖစ္သည့္အျပင္ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာအရ….သုညၾကြင္းဖြား တနဂၤေႏြ သားသမီးလည္း ျဖစ္ေနပါမူ ၊ တနည္းအားျဖင့္ တနဂၤေႏြ ပုတိဖြားလည္း ျဖစ္ေနပါမူ ..ေဖာ္ျပပါ အဂၤါျဂိဳဟ္၏ ဆုိးအားတုိ႔ကုိ ပုိမုိခံစားေစရတတ္ခ်ိန္ ျဖစ္လာေလသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ဇာတာရွင္ကား …..ထုိ႔ထက္မက ပုိမုိျပီး အဂၤါျဂိဳဟ္ အားနဲပ်က္ျပားခ်ိန္ၾကံဳလာေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ……………..

သူမသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ …အသက္အားျဖင့္ ၃၇ နွစ္ နွင့္ ၂လ ခန္႔ ျဖစ္ေနေလသည္။ ယင္းအသက္ပုိင္းကုိ ဒသာတြက္စစ္ၾကည့္ပါက …………….

အဆုိပါ ဇာတာရွင္သည္ အသက္အားျဖင့္ ၃၅နွစ္ ..၄လ ..၁၅ရက္ မွ ..၊ ၃၇နွစ္ ..၆လ အတြင္း ၊ ဗုဒၶဟူး ထူလ + ရာဟု အႏၱရ ဒသာ ကုိ ျဖတ္သန္းရ၏။ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာအရ….အဆုိပါ ဗုဒၶဟူး/ရာဟု နွစ္ပါးစလုံးသည္ ….အဂၤါျဂိဳဟ္နွင့္ ပကၡမိထားေသာ ျဂိဳဟ္မ်ားျဖစ္ၾက၏။ တနည္းအားျဖင့္ …ျဖတ္သန္းဆဲဒသာ ထူလ/အႏၱရ နွစ္ပါးစလုံးသည္ ..အဂၤါျဂိဳဟ္ အင္အားပ်က္ျပားေစေသာ ဒသာမ်ား ျဖစ္ေနၾက၏။

မုခ်မေသြ ဤဇာတာရွင္သည္ အဂၤါျဂိဳဟ္ ၏ ဆုိးအားကုိ ၾကံဳေတြ႕ရေတာ့မည္မွာ ယုံမွားဖြယ္မရွိပါေပ။ ဤဇာတာရွင္သည္ မည္သည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ား ၾကံဳေတြ႕ရေပသနည္း…။

ဇာတာရွင္အမ်ဳိးသမီးသည္ မုန္႔မ်ဳိးစုံ လက္ကားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ကုိင္ အသက္ေမြးေသာ ထက္ျမက္ေသာ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူမသည္ ျမိဳ႕ေပၚရွိ ေစ်းၾကီးထဲတြင္ ဆုိင္သုံးဆုိင္ ခြဲဖြင့္ထားနုိင္သည္အထိ လုပ္ငန္းကုိ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္နုိင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

ယခု ျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၇၄ခုနွစ္ ၊ ေကာဇာမဟာဘုတ္ဇာတာအရ နွစ္ခုၾကြင္းမဟာဘုတ္ဇာတာခြင္ က်ေရာက္ခ်ိန္ ၊ ဗုဒၶဟူးထူလ / ရာဟုအႏၱရ ဒသာကုိ ျဖတ္သန္းေနခ်ိန္ နွင့္လည္း တုိက္ဆုိင္ေနသည့္ကာလ အတြင္း……………………ေစ်းမီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားရာတြင္ ..သူမပုိင္ဆုိင္ေသာ ဆုိင္သုံးဆုိင္ အပါအ၀င္ ကုန္မ်ားအားလုံး မီးထဲပါသြားခဲ့ရသည္။ အခါရက္ေစ်းပိတ္ခ်ိန္တြင္ ေလာင္ကၽြမ္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ….အပ္တုိတစ္ေခ်ာင္းပင္ ျပန္မရလုိက္ေတာ့ပါ။

အမ်က္ေဒါသထန္ေသာ အဂၤါျဂိဳဟ္သည္  သူမၾကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ရေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းျဖင့္ ေျခမႈန္းပစ္ခဲ့ေတာ့သည္။ အဂၤါျဂိဳဟ္သည္ မီးနွင့္ ေလာင္ျမိဳက္ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ အရာမ်ားကုိ လႊမ္းမုိးထားသည္ မဟုတ္ပါလား။

အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ားသည္ အဂၤါျဂိဳဟ္  ဆုိးက်ဳိးေပးလွ်င္ အိမ္ေထာင္ကြဲ ၊ ရည္းစားပ်က္မည္ ခ်ည္း ထင္ျမင္ယူဆေနၾက၏။

အခ်ဳိ႕ကလည္း  ေသြးထြက္သံယုိကိန္းခ်ည္း ေဟာဆုိၾကျပန္၏။တစ္ကယ္ေတာ့ ျဂိဳဟ္တစ္လုံးသည္ ဆုိးက်ဳိးျပဳရာတြင္ ျဖစ္ေစ ၊ ေကာင္းက်ဳိးျပဳရာတြင္ ျဖစ္ေစ ….က႑အရပ္ရပ္တြင္ ျပဳနုိင္စြမ္းရွိ၏။

မမာမက်န္းျဖစ္ေနေသာ လူနာတစ္ဦးအား  အဂၤါျဂိဳဟ္သည္ ခြဲစိတ္ကုသရာတြင္ တိမ္းေစာင္းခၽြတ္ေခ်ာ္ သြားေအာင္ ဆုိးက်ဳိးျပဳနုိင္၏။ တစ္သက္လုံး သိကၡာ သမာဓိနွင့္ ေနလာသည့္  ဂုဏ္သိကၡာရွင္မ်ဳိးကုိ အရွက္ဟက္တက္ကြဲေစေအာင္ လည္း ဆုိးက်ဳိးျပဳနုိင္၏။ ကာလအရွည္အၾကာ လက္တြဲလာခဲ့ေသာ စပ္တူအစုရွယ္ယာ၀င္မ်ားကုိလည္း ….သေဘာထားကြဲလြဲ ….ခြာျပဲေအာင္ စြမ္းနုိင္၏။ ရည္ရြယ္ခ်က္ အလြန္ၾကီးမားျပီး ..လုံ႕လ၀ီရိယ အစဥ္ရွိေနခဲ့သူမ်ဳိးကုိလည္း  ….ဦးတည္ခ်က္ေပ်ာက္ျပီး …စိတ္ေလလြင့္သြားေအာင္ ျပဳနုိင္စြမ္း၏။

ေန႕နံ အသီးသီးထဲတြင္ တနဂၤေႏြသားသမီးတုိ႔သည္ အဂၤါျဂိဳဟ္၏ ဆုိးက်ဳိးေပးမႈကုိ အခံရတတ္ဆုံးျဖစ္၏။ သတိျပဳဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။
မွတ္ခ်က္ / အဂၤါျဂိဳဟ္ ဆုိးက်ဳိးေပးတတ္ခ်ိန္တြင္ ခႏၶသုတ္ေတာ္ၾကီးကုိ မနက္/ည ရွစ္ၾကိမ္ဆီ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္သင့္ရာ၏။

ခ်မ္းေျမ့သုတ ရရွိနုိင္ၾကသည္ ျဖစ္ေစေသ၀္ ။

ကုိစိုးမုိးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB