လူ ၊ နာမည္ နွင့္ ဇာတာ

Thursday, August 9, 2012


(၁) 
လူအမ်ဳိးမ်ဳိး စိတ္ အေထြေထြ ဟု ဆုိေလ့ရွိၾကသည္။ တစ္ကယ္ေတာ့ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး နာမည္အသြယ္သြယ္ …ဇာတာအမ်ဳိးမ်ဳိးဟု ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ဆုိရမလုိပင္။ မုဆုိးစုိင္သင္ …တဲ့။
  အခ်ဳိ႕ေသာ …ဇာတာရွင္မ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေဟာဆုိေပးရင္းျဖင့္ .. ပညာရခဲ့ပါသည္။ မွတ္သားစရာ ၊ အံ႔ၾသစရာ မ်ားစြာလည္း ရရွိ မွတ္တမ္းတင္နုိင္ခဲ့ပါသည္။


စီးပြားေရး ေမးသည့္လူေတြလည္း ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရး အဓိကျပဳေမးၾကသူေတြလည္း ပါသည္။ သမီးရည္းစား အဆင္မေျပလုိ႔ ေမးၾကသူေတြလည္းပါသည္။ က်န္းမာေရးေမးၾကသည့္သူေတာ့ ရွားပါသည္။ လူဆုိသည္ကလည္း …မက်န္းမာေတာ့မွသာ က်န္းမာေရးကုိ သတိရၾကေတာ့သည္ေလ။ သာမန္ အခ်ိန္မ်ားမွာေတာ့  သတိမရျဖစ္ၾကသူသာ မ်ားသည္။

ေကာင္းျပီ…၊  သူတုိ႔ေတြ ေမးေနသမွ်ကုိ အားလုံးေျဖနုိင္ပါသလား။ အမွန္အတုိင္း ၀န္ခံရပါမူ အားလုံး ကၽြန္ေတာ္ မေျဖနုိင္ပါ။ အားလုံး ကၽြန္ေတာ္ မသိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အားလုံး အလုံးစုံကုိ သိျမင္ေတာ္မူနုိင္သည္မွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သာလွ်င္ရွိေပလိမ့္မည္။ လူသာမန္ ေဗဒင္ဆရာတစ္ဦးမွ်သာ ျဖစ္ေသာ ကၽြန္ေတာ့္မွာမူ …မေျဖနုိင္ေသာ ေမးခြန္းအခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့ရ ၊ ၾကံဳခဲ့ရပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ … ဥာဏ္ပူေဇာ္ခေပးအပ္ျပီး …ယုံၾကည္ကုိးစားမႈျဖင့္ ေမးလာသည့္ေမးခြန္းမ်ားမုိ႔ …ကၽြန္ေတာ့္တြင္ ရွိေသာ ဥာဏ္စြမ္းကုိ သြန္ထုတ္ျပီး ၾကိဳးစားအားထုတ္ေျဖေပးရ၏ ။ ထုိ႔အတူ မေျဖနုိင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ေစ၊ ကၽြန္ေတာ္ ကုိယ္တုိင္ ျပတ္ျပတ္သားသား မေရြးျခယ္နုိင္ေသာ အေနအထားမ်ားကုိျဖစ္ေစ…ရုိးရုိးသားသား ၀န္ခံျပီး …ခန္႔မွန္းခ်က္အတုိင္းသာ ကၽြန္ေတာ္ ေဟာၾကား ေရးသားေပးလုိက္သည္။ 

အလြန္ေသခ်ာသည့္ အခ်က္မ်ားကုိမူ ….ေမးျမန္းသူ ဇာတာရွင္အတြက္လည္း အက်ဳိးျဖစ္ေစနုိင္မည့္ အခ်က္အလက္ျဖစ္ပါက … ဟုိက္လုိက္ခ်္ျပျပီး ..မီးေမာင္းထုိး အၾကံေပး လုိက္ရစျမဲ။ ဥပမာ ဆုိၾကပါစုိ႕…………. ေဟာစာတမ္းဇာတာတစ္ေစာင္ကုိ နမူနာ ေလ့လာၾကည့္ပါ။

၁၃၃၅ခုနွစ္  ဖြား ေသာၾကာသား ပုတိဖြားအမည္မွာ (ေသာၾကာ + အဂၤါ ) ကမၼကာရက အမည္ အမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။

ေမးျမန္းသူသည္ … ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းေမးျမန္းထားခဲ့ပါသည္။

(၁) အိမ္ေထာင္ေရး  ေကာင္း / မေကာင္း

ေမးခြန္း နံပါတ္ (၁)  သည္ ….ေျဖၾကားရန္ အဆင္ေျပေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ သူ၏ မူလမဟာဘုတ္ ဇာတာခြင္ နွင့္ …နာမည္အရ ထုိေမးခြန္းကိုေျဖရန္ စစ္ေဆးၾကည့္ပါက……..

သူသည္ ၅ခုၾကြင္း မဟာဘုတ္ဖြား ၊ ေသာၾကာ ပုတိဖြား ဇာတာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သျဖင့္ ေအာက္ပါ မဟာဘုတ္ ဇာတာခြင္ တြင္ ေမြးဖြားသူ ျဖစ္သည္။         အဓိပတိ
            ၂

         အထြန္း
           ၄
      
          သုိက္
            ၀
           ရာဇ
            ၃
 နာမည္အဖ်ားစာလုံး
         မရဏ
           ၁
           ဘဂၤ
            ၅
          ပုတိ
            ၆
ေမြးနံ/နာမည္အရင္းစာလုံး

အထက္ပါ ဇာတာတြင္ ….နာမည္အရင္းစာလုံးလည္းျဖစ္ ၊ ေမြးနံလည္းျဖစ္ေသာ ေသာၾကာသည္ ပုတိဌာနတြင္ ရပ္တည္ထားျပီး ၊ နာမည္အဖ်ားစာလုံးမွာ အဂၤါ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ရာဇဌာနတြင္ ရပ္တည္ ထားေၾကာင္းေတြ႕ရွိရမည္။

ေမြးနံ သည္ …  အထြန္းဌာနရွိ ၄ဟူးနွင့္လည္းေကာင္း ၊ နာမည္အဖ်ားစာလုံး အဂၤါသည္ သုိက္ဌာနရွိ စေနနွင့္လည္းေကာင္း အသီးသီး ပကၡ မိလွ်က္ ရွိၾကသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။
နံပါတ္တစ္ေမးခြန္း ျဖစ္ေသာ …

အိမ္ေထာင္ေရး ေကာင္း/ မေကာင္း
   ေမးခြန္း အတြက္ …..စစ္ေဆးတြက္ခ်က္မည္ဟု ဆုိပါက

….အေျခခံအားျဖင့္ …

ဆပြတ္ျဂိဳဟ္ ..အေနအထား
တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ အေနအထား
နာမည္၏ သဘာ၀
နာမည္အဖ်ားစာလုံးျဂိဳဟ္၏ သဘာ၀ … တုိ႔ကုိ စစ္ေဆးၾကည့္ရပါမည္။

ဆပြတ္ျဂိဳဟ္သည္ ဗုဒၶဟူးျဖစ္သည္။  ဗုဒၶဟူးသည္ အထြန္းဌာနတြင္ ရပ္တည္ေနျပီး ေမြးနံနွင့္ ပကၡမိေနေသာ ျဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္မွာ ပထမ အားနဲခ်က္ကုိေဖာ္ျပသည္။

တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ မရဏဌာနတြင္ ရပ္တည္ေနသည္။ မိသားစု အဖြဲ႕အစည္းနွင့္ …ကင္းကြာရျခင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းမွ ႏႈတ္ထြက္ရတတ္ျခင္းကို အဆုိပါအေနအထားက ျပဳနုိင္ေသာ အေနအထားျဖစ္သည္။ (မွတ္ခ်က္ / တနဂၤေႏြ မရဏ ရပ္တည္ေနရုံျဖင့္ မိသားစုကံမေကာင္းဟု မဆုိထုိက္ပါ) အထူးသျဖင့္

ကနဦးအစျဖစ္ေသာ အခ်စ္ဦး ၊ အိမ္ေထာင္ဦး မ်ားတြင္ ….သတိထားရမည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ တနဂၤေႏြသည္ ကနဦးအစကာလမ်ား ၊ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ အဓိက လႊမ္းမုိးျပီး….မရဏဌာနတြင္ ရပ္တည္ေနျခင္းေၾကာင့္…. ယင္းကနဦးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အခက္အခဲ မကင္း ရတတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။

နာမည္၏ သဘာ၀သည္ …ကမၼကာရက အမည္မ်ဳိးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္….တစ္ေၾကာင္း ၊ နာမည္အဖ်ား စာလုံးသည္ လွ်င္ျမန္မႈ နွင့္ လွ်ပ္တစ္ပ်က္ျဖစ္စဥ္မ်ား ကုိ ေဖာ္ျပေသာ အဂၤါျဂိဳဟ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း …..အထက္ပါဇာတာရွင္သည္ ဘ၀တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အိမ္ေထာင္က်တတ္သလုိ ..မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အိမ္ေထာင္ေရး ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေစနုိင္ေၾကာင္း သတိျပဳရန္လုိအပ္သည့္ ဇာတာရွင္မ်ဳိး ျဖစ္ေနသည္။

ျခံဳငုံသုံးသပ္ၾကည့္ပါက ……ေတြ႕ရွိရသမွ် အခ်က္မ်ားသည္ …အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အေနွာက္အယွက္ မကင္းတတ္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္က်ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ျပိဳကြဲျခင္း မ်ား ၾကံဳၾကိဳက္ရာတြင္ ….လြယ္ကူျမန္ဆန္ေစ တတ္ျခင္း၊ (အထူးသျဖင့္ အမည္အဖ်ားစာလုံးသည္ အဂၤါျဂိဳဟ္ျဖစ္ေနျပီး …ေမြးနံေသာၾကာနွင့္ ကမၼကာရက ျပဳထားျခင္းေၾကာင့္…မရည္ရြယ္ဘဲ အိမ္ေထာင္က်ျခင္း၊ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အိမ္ေထာင္ကြဲျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပြားရန္ လြယ္ကူေစေၾကာင္း အထူးထင္ရွားေစသည္။ )

မူလေန႔နံ ထက္ …  မူလ ဖြားဇာတာသည္ ပုိမုိအားၾကီး၏။  မူလဖြားဇာတာထက္ မွည့္ေခၚထားသည့္အမည္ အရ အက်ဳိးအျပစ္သည္ ပုိမိုထင္ရွားေစ၏။ သူ၏ မွည့္ေခၚထားေသာ ေသာၾကာနံအစ + အဂၤါနံ အဆုံး အမည္သည္ အိမ္ေထာင္ေရးကံတြင္ တည္ျငိမ္မႈနဲပါးေစျပီး  ….မူလကတည္းပင္ ေသာၾကာ ပုတိဖြားလည္းျဖစ္ျပန္သျဖင့္ …အိမ္ေထာင္ေရးကံဇာတာတြင္ ….အျပစ္မကင္းေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ မထင္မွတ္ထားေသာ အခက္အခဲမ်ားေပၚလာတတ္ေၾကာင္း နွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳလြယ္ ပ်က္လြယ္ေၾကာင္း ….၊ သတိထားရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ေဟာဆုိေပးခဲ့ပါသည္။ ( အခ်က္အလက္မ်ား အရ ထင္ရွားေသခ်ာစြာ ေဟာဆုိနုိင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။)

နံပါတ္နွစ္  ေမးခြန္းျဖစ္ေသာ  ….အလုပ္အကုိင္ နွင့္ ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရးကံ အေျခအေနကုိလည္း အထက္ပါ အတုိင္းပင္ .…လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာ သိျမင္နုိင္သျဖင့္ေျဖဆုိေပးခဲ့ပါသည္။ (ေဆာင္းပါး ရွည္လ်ားမည္ျဖစ္သျဖင့္ …ဒုတိယေမးခြန္းကုိ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ပါသည္။)

နံပါတ္သုံး ေမးခြန္းျဖစ္ေသာ …….. (၃) ဘယ္ေဒသမ်ဳိးမွာ အေျခခ်ခြင့္ ရနုိင္မလဲ …..
ဟူသည့္ ေမးခြန္း ကုိ ေတြးၾကည့္ပါ။ ေမးေလ့ေမးထ မရွိလွေသာ ေမးခြန္းဆန္းမ်ဳိးဟု ဆုိနုိင္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဘယ္မွာေနရင္ အက်ဳိးေပးမလဲ ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ဳိးသာ အေမးမ်ားေလ့ရွိျပီး…ယခုေမးခြန္း မွာလည္း ခပ္ဆင္ဆင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မတူ ။ ဇာတာရွင္သည္ … ဘယ္ေဒသမ်ဳိးမွာဟု ေမးထား သည္ကုိေတြ႕ရပါမည္။

အမွန္၀န္ခံရလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္မေျဖနုိင္ပါ။
လြယ္မေယာင္နွင့္ ခက္ခဲေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ….ထုံးစံအတုိင္းပင္ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခေပးျပီး ေမးျမန္းျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ….အတတ္နုိင္ဆုံး စစ္ေဆးၾကည့္ရႈျပီး …အေလ်ာ္ကန္ဆုံး ေျဖေပးနုိင္ေအာင္ေတာ့ က်ဳိးစားရပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ ၏ အေတြ႕အၾကံဳအရ ……ေနရာဌာန ဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားတြင္
(၁)  ဌာန ျဂိဳဟ္
(၂) တနလၤာ
(၃)  အျမစ္ျဂိဳဟ္
(၄)  နာမည္၏ သဘာ၀  တုိ႔ကုိ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈရန္ လုိပါသည္။

အထက္ပါ ဇာတာရွင္၏ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာခြင္ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္ပါ။

         အဓိပတိ
            ၂
      

         အထြန္း
           ၄
       ဆပြတ္ျဂိဳဟ္
          သုိက္
            ၀
           ရာဇ
            ၃

         မရဏ
           ၁
           ဘဂၤ
            ၅
           ဌာနျဂိဳဟ္
          ပုတိ
            ၆
          ေမြးနံ

ဇာတာရွင္သည္ ေသာၾကာေန႔ဖြား  ျဖစ္သျဖင့္ သူ၏ ဌာနျဂိဳဟ္မွာ ….ၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။ ယင္းၾကာသာပေတးသည္ ..ဘဂၤဌာနတြင္ ရပ္တည္ထားသည္။ အျမစ္ျဂိဳဟ္သည္လည္း … ၾကာသာပေတးပင္ ျဖစ္သည္။ တနလၤာသည္ အဓိပတိဌာနတြင္ ရပ္တည္ထားျပီး ….အိမ္ယာထူေထာင္မႈျဂိဳဟ္ ျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြနွင့္ ပကၡ မိ ထားသည္။

ယင္းအေနအထားကား အျခားမဟုတ္ …ငါးခုၾကြင္းမဟာဘုတ္ဖြားမ်ားတြင္ မၾကာခဏေတြ႕ရွိရတတ္ေသာ ….ေမြးရပ္ေျမနွင့္  အိမ္ယာထူေထာင္မႈ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ျခင္း (၀ါ)  တစ္နယ္တစ္ေက်းတြင္ အိမ္ယာ ထူေထာင္ရတတ္ျခင္း ကံ ျဖစ္ေလသည္။

ဆက္လက္ေတြးေတာဆက္စပ္ ၾကည့္ပါက…… လူသားတုိ႔၏ အေျခခ်မႈကို အစုိးရေသာ အျမစ္ျဂိဳဟ္ ၾကာသာပေတးသည္ …ေမြးနံအရ ဌာနျဂိဳဟ္ေခၚ …ေနထုိင္ရာအရပ္ကုိ ေဖာ္ျပေသာျဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္ေနျပီး တည္ျငိမ္မႈနဲပါးေသာ ဘဂၤဌာနတြင္ ရပ္တည္ေနသည္။ မူလအၾကြင္းဖြားအရလည္း ….ေမြးရပ္ေျမနွင့္ ခြဲခြာျပီး အိမ္ယာထူေထာင္မႈျပဳရတတ္ေသာကံကုိ လည္းေတြ႕ရွိေနရသည္။ ထုိ႕ထက္ပုိျပီး အေသးစိတ္ ၾကည့္မည္ဆုိပါက…………………………

ဌာနျဂိဳဟ္သည္  ဘဂၤဌာနတြင္ရပ္တည္ေနသည္။
ဘဂၤဌာန ၏ အိမ္ရွင္ကား ဗုဒၶဟူး ျဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။
ဗုဒၶဟူးသည္ …ေမြးနံေသာၾကာေန႔ဖြား အဆုိပါဇာတာရွင္အတြက္ ဆပြတ္ျဂိဳဟ္ ေခၚ အိမ္ေထာင္ဖက္ ဆုိင္ရာျဂိဳဟ္ျဖစ္ေနသည္။ တနည္းအားျဖင့္  သူေနထုိင္ရမည့္ ေနရာအရပ္ေဒသသည္ အိမ္ေထာင္ဖက္နွင့္လည္း ဆက္ႏြယ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္  …ထုိေမးခြန္းအတြက္ မည္သည့္အရပ္ေဒသတြင္  အေျခခ်ခြင့္ရနုိင္မည္ကုိ အတိအက် မေျဖေပးနုိင္ပါေၾကာင္း နွင့္ …၊ ေျဖေပးနုိင္သည္မွာ…ဘ၀တြင္ ေနရာမတည္ျမဲတတ္ေၾကာင္း၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ မ်ားျပားရတတ္ေၾကာင္း၊ တစ္နယ္တစ္ေက်းတြင္ အိမ္ယာထူေထာင္ရတတ္ေၾကာင္း နွင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ နွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ျပီး အေျခခ်မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာနုိင္ေၾကာင္း  သာ ေျဖေပးလုိက္ရပါသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ေသွ်ာင္ေနာက္ ဆံထုံးမပါဘဲ ၊ ဆံထုံးေနာက္ေသွ်ာင္ပါ  လုိက္ပါရတတ္ေၾကာင္း ….ကၽြန္ေတာ္ ေတြးေတာဆက္စပ္မိသမွ် ေျဖၾကားေပးခဲ့မိပါသည္။

လက္ေတြ႕ဘ၀ကံဇာတာ…….
ဇာတာရွင္သည္ မထင္မွတ္ထားဘဲ ေတာင္ေပၚသူတစ္ဦးနွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ရသည္.။  တစ္ဦးတည္းေသာသား ျဖစ္သည့္တုိင္ေအာင္ ….မိဘမ်ားနွင့္ ခြဲခြာျပီး …၊ ဇနီးျဖစ္သူနွင့္အတူ ..ေတာင္ေပၚေဒသသုိ႔ လုိက္ပါ အေျခခ်ခဲ့ရသည္။ သမီးကေလးတစ္ဦးထြန္းကားသည္။ မ်ားမၾကာမီ ဇနီးျဖစ္သူ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္သျဖင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ပ်က္ဆီးခဲ့ရသည္။ လက္ရွိ ထုိေတာင္ေပၚေဒသတြင္ ဆက္လက္ေနထုိင္ေနဆဲ ျဖစ္ျပီး …မၾကာမီ ေျပာင္းေရႊ႕ေတာ့မည္ ျဖစ္ေလသည္။

ဇာတာ ရွင္သည္ ..မရဏဌာနရွိ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ ၏ ျဂိဳဟ္အိပ္ထူလ နွင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံးနွင့္ ပကၡ မိထားေသာ စေနအႏၱရဒသာ ထဲတြင္ ထုိအိမ္ေထာင္ ပ်က္ဆီးခဲ့သည္။  အျပစ္ေပးေသာျဂိဳဟ္တုိ႔သည္ ယင္းတုိ႔၏ ဒသာကာလ (လႊမ္းမုိးမႈအားၾကီးခ်ိန္တြင္) အျပစ္ကုိျပဳမည္သာျဖစ္သည္။

မျမင္ရေသာ ကံတရားဟူသည္မွာ …..ဆန္းၾကယ္လွေပသည္။ ယင္းကုိသိျမင္နုိင္ရန္ အတြက္ ေလာၾကီးစြာ ေတြးေတာျပီး မသိျမင္နုိင္ပါ။ အေၾကာင္းအက်ဳိး ေစ့ေစ့ငုငု ေျဖးေျဖးမွန္မွန္ ဆက္စပ္မွသာ ဆီေလ်ာ္မႈ ရွိစြာ ပုံေပၚလာနုိင္မည္ျဖစ္ေလသည္။ ထုိ႔အတူ ….နတ္မ်က္စိပုိင္ရႈင္မ်ား မဟုတ္ၾကကုန္ေသာ အၾကင္ ေဗဒင္ပညာရွင္တုိ႔သည္လည္း …အရာအားလုံးကုိ ျပတ္သားစြာ ျမင္နုိင္သည္ကား မဟုတ္ပါေပ။ ပညာဥာဏ္မ်က္စိ ..ျဖင့္ သင့္/မသင့္ ခြဲျခားဆန္းစစ္ျပီး …ဟုတ္မွန္မႈရွိနုိင္သည္တုိ႔ကုိ ေတြးေတာ ေဟာဆုိေပးရျခင္းသာ ျဖစ္ေလသည္။
ေဟာဆုိေပးသူဘက္မွ ေစာင့္ထိမ္းရမည္ကား …..မွန္တုိင္းမေဟာ ၊ သင့္မွေဟာရာ၏။ အက်ဳိးထက္ အျပစ္ျဖစ္နုိင္လွ်င္ လွပ္ခဲ့ရ၏။ ထုိ႔အတူ  အသိမွန္အတုိင္း ၀န္ခံေဟာဆုိရာ၏။ ကုိယ္တုိင္ျပတ္ျပတ္သားသား မသိလွ်င္ လည္း… (မသိသျဖင့္ အားကုိးယုံၾကည္စြာ ေမးျမန္းလာသူအား ခပ္တည္တည္ျဖီးျဖန္းေဟာဆုိျခင္းမ်ဳိး ) မျပဳအပ္ပါေပ။

ေသခ်ာနုိင္သည္ထက္ အေသခ်ာနုိင္ဆုံး အခ်က္မ်ားကုိသာ ဦးစြာ ရွာေဖြသင့္ျပီး ၊ ယင္းအခ်က္မ်ားထဲမွ …ဆုိင္ရာဇာတာရွင္၏ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္တြင္….အက်ဳိးျဖစ္ေစနုိင္မည့္ သိသင့္သိအပ္သည္မ်ားကုိ ေရြးထုတ္ေဟာဆုိ အၾကံျပဳေပးသင့္ေပသည္။ ေဟာစာတမ္းတစ္ေစာင္သည္ … အာသာေျဖ အပ်င္းေျပဖတ္စရာ …ေပါစာတမ္း မျဖစ္သင့္ပါေပ။

ခ်မ္းေျမ့သုတ ရရွိနုိင္ၾကပါေစ။
ကုိစုိးမိုးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB