စကၤာပူတြင္ … ေခတၲ … ေဗဒင္ေဟာေျပာမည္

Monday, October 15, 2012နာမည္သည္ လူ၏ ကံတရားကုိ မဖန္တီး ။ သို႔ေသာ္ ေရွ႕ျဖစ္လာမည့္ အက်ဳိးဆက္ တုိ႔၏ အေၾကာင္းတရား ပုံရိပ္မ်ား ထင္ဟပ္ေနၾက၏။


ပထမက႑

စကၤာပူ တြင္ ေခတၱ ေဗဒင္ ေဟာဆုိမည္။

2012  ခုနွစ္  ေအာက္တုိဘာလ  25 ရက္ေန႔မွ စတင္ျပီး  ဒီဇင္ဘာလ 23 ရက္ေန႔ အတြင္း  စကၤာပူနုိင္ငံတြင္ ေခတၱေဗဒင္ေဟာေျပာမႈ ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

အဓိကအားျဖင့္  နာမည္စစ္ေဆးေပးမည္ ျဖစ္ျပီး၊ မိမိတုိ႔မွည့္ေခၚသုံးစြဲေနေသာ အမည္မ်ားအလုိက္ … တစ္သက္တာတြင္  ရရွိနုိင္ေသာ အက်ဳိးအျပစ္ နွင့္ ေဆာင္အပ္/ေရွာင္အပ္သည္မ်ားကုိ တိက်စြာ လမ္းညႊန္ေဟာဆုိေပးမည္ျဖစ္သည္။

ဥာဏ္ပူေဇာ္ခ  လူတစ္ဦးခ်င္းဆီအတြက္ SGD 30$  သတ္မွတ္ထားပါသည္။

မိမိတုိ႔ နာမည္၏ အက်ဳိးအျပစ္ ကုိ  တြက္ခ်က္စစ္ေဆးလုိသူမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ စကၤာပူလိပ္စာ နွင့္ ဖုန္းနံပါတ္တြင္ တင္ၾကိဳ စာရင္းေပးသြင္း ထားနုိင္ျပီျဖစ္ပါသည္။ လူေတြ႕ စစ္ေဆးေပးမည္ျဖစ္ျပီး …၊ အမွန္တစ္ကယ္ နာမည္မွ ေပးနုိင္ေသာ ေကာင္းက်ဳိး နွင့္ ဆုိးက်ဳိးမ်ား ၊ အားသာခ်က္နွင့္ အားနဲခ်က္မ်ားကို တြက္ခ်က္စစ္ေဆးေပးပါသည္။ နာမည္အားနဲသူမ်ား အတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ သဘာ၀ ယၾတာမ်ားကုိ လမ္းညႊန္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ (ယၾတာခ ဟူျပီး မရွိ)။

ေမးျမန္းလုိသူမ်ား အေနနွင့္ … နာမည္နွင့္ လူမ်ဳိး/ဘာသာ စသည္တုိ႔ကုိ တင္ၾကိဳေပးပုိ႔ျပီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး လုိသည့္အခ်ိန္ ကုိလည္း ယခုပုိစ္႔တင္သည့္အခ်ိန္မွ စတင္ျပီး၊  အပြိဳင့္မန္႕တင္ၾကိဳ အမွာထားနုိင္ျပီျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္စုံစမ္း ….စာရင္းေပးသြင္းရမည့္ လိပ္စာ နွင့္ ဖုန္းနံပါတ္

Unit 01-163
No. Block 40
Tanglin halt Road
Common wealth
Phone; 8266 6632

ဒုတိယက႑

စကၤာပူတြင္ ရက္ျမန္  နာမည္ေဟာနည္း စနစ္ကုိ ပုိ႕ခ်ေပးပါမည္။

( သင္တန္းမဟုတ္ပါ။ သင္တန္းေၾကးမရွိပါ။)

နာမည္ကုိသိရုံျဖင့္ …လူတုိ႔၏ စရုိက္နွင့္ စိတ္ေနစိတ္ထားကုိ အကဲခတ္နုိင္ရန္ ….

မိမိနွင့္ ဆက္ဆံရမည့္  သူမ်ား၊ လုပ္ငန္းေဖာ္၊ မိတ္ေဆြ၊ ရန္သူ ၊ အထက္အၾကီးအကဲ ၊ ေအာက္လက္ငယ္သား …၊ ခ်စ္သူ၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ ..စသည္ျဖင့္ အားလုံးေသာ သူမ်ားကုိ နာမည္အရ …မည္သုိ႔ မည္ပုံ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကုိင္တတ္မည္ ဟူသည္ကုိ တင္ၾကိဳ အကဲခတ္ေထာက္လွမ္းနုိင္ေသာ ..ပညာရပ္ တုိ႔ကုိ ေလ့လာနုိင္ေစရန္ ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။

နာမည္အရ ……. ေရာက္ဆဲ ခုနွစ္အလုိက္ ကံဇာတာ တြက္စစ္နည္း ….

နာမည္အရ  …… တစ္သက္တာ ကံအက်ဳိးေပး တြက္စစ္နည္း …..  နွစ္မ်ဳိးကုိလည္း လာေရာက္ေလ့လာ ဆည္းပူးနုိင္ပါသည္။

အလားတူပင္ …. မဟာဘုတ္၊ အဂၤ၀ိဇၨာ၊ ဒသာေဟာနည္း ..အစရွိသည္တုိ႔ကုိလည္း အခ်ိန္ရနုိင္ပါက ..ေလ့လာလုိသူမ်ားအတြက္ နည္းျပလမ္းညႊန္ေပးပါမည္။ လူေတြ႕သင္ၾကားေပးျခင္းသာျဖစ္ျပီး၊ အြန္လုိင္းမွ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ သင္တန္းမူမ်ား ေပးပုိ႔ျခင္း ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။

အခ်ိန္တုိအတြင္း နားလည္လြယ္ ၊ သေဘာေပါက္လြယ္ ၊ လက္ေတြ႕အသုံးခ်လြယ္ေစရန္ ၾကိဳးစားစီစဥ္ေပးထားသည္။ ေဗဒင္ပညာနွင့္ လုံး၀ စိမ္းေနသူမ်ားအတြက္လည္း နားလည္လြယ္ျပီး  ၊ လက္ေတြ႕အသုံးျပဳနုိင္ေစရန္ …ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ပတြင္ေရာက္ရွိေနျပီး  ေဗဒင္ပညာကုိ ေလ့လာလုိက္စားရာတြင္ အခက္အခဲရွိေနသူမ်ား ၊ လြယ္ကူစြာ စိတ္ျဖင့္ တြက္ျပီး …လက္ေတြ႕အသုံးခ်လုိသူမ်ား …၊ ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရး အ၀၀ တြင္ …ေဗဒင္ပညာကုိ လက္ေတြ႕တပ္အပ္ အသုံးျပဳလုိသူမ်ား ၊ မိသားစုအတြင္း တုိးပြားလာေသာ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္ကေလး မ်ားကုိ …ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် နာမည္ေပးမမွားေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္လုိသူမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ ကူညီေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

သင္ယူလုိသူမ်ား အေနနွင့္လည္း တင္ၾကိဳ စာရင္းေပးသြင္းထားရပါမည္။

သင္ယူလုိသူမ်ားသည္  …..

မိမိတုိ႔၏ 

နာမည္ …အျပည့္အစုံ
ေမြးခုနွစ္ အျပည့္အစုံ
လူမ်ဳိး/ဘာသာ

စသည္တုိ႔ကုိ ေပးပုိ႔စာရင္းေပးသြင္းထားရပါမည္။

ေနထုိင္မည့္အခ်ိန္ကာလ နွင့္ အျခားက႑မ်ားအရ …. လုိအပ္ပါက လူဦးေရ ကန္႔သတ္မႈ ရွိနုိင္ပါသည္။ အမွန္တစ္ကယ္ စိတ္ပါ၀င္စားစြာ သင္ယူလုိသူမ်ား တင္ၾကိဳစာရင္း ေပးသြင္းထားပါ။

သင္တန္းခ်ိန္ ၊ သင္တန္းကာလ ..စသည္တုိ႔ကုိ မသတ္မွတ္ထားေသးပါ။ ရက္ျမန္ျမန္နွင့္ လုိရင္းကုိ တုိက္ရုိက္သင္ၾကားနည္းျပ ေပးမည္သာ ျဖစ္သည္။ သင္ယူလုိသူ အမ်ားစု၏ ဆႏၵ နွင့္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ား ေပၚ မူတည္ျပီး အခ်ိန္ေပး သင္ၾကားလမ္းညႊန္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

စိတ္၀င္စား သူမ်ား အေနနွင့္ ေအာက္ပါ လိပ္စာ နွင့္ ဖုံးနံပါတ္တြင္ ဆက္သြယ္စုံစမ္းျခင္း၊ စာရင္းတင္ၾကိဳေပးသြင္းျခင္း ျပဳနုိင္သည္။

Unit 01-163
No. Block 40
Tanglin halt Road
Common wealth
Phone; 8266 6632

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB