ရင္းနွီးျမွပ္နွံျခင္းႏွင့္ မဟာဘုတ္ရႈေထာင့္ အျမင္

Wednesday, November 14, 2012အရင္းအနွီး  (၀ါ)  ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈ  ဆုိတာကုိ မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာမွာ ေန႕နံ အသီးသီး အလုိက္ ေအာက္ပါျဂိဳဟ္ေတြက သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ေပးၾကပါတယ္။


တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား အတြက္                   စေနျဂိဳဟ္
တနလၤာ  သားသမီးမ်ားအတြက္                    တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္
အဂၤါသားသမီးမ်ား အတြက္                          တနလၤာျဂိဳဟ္
ဗုဒၶဟူး/ရာဟုသားသမီးမ်ားအတြက္                အဂၤါျဂိဳဟ္
ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္              ဗုဒၶဟူး/ရာဟုျဂိဳဟ္
ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္                    ၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္
စေနသားသမီးမ်ားအတြက္                           ေသာၾကာျဂိဳဟ္

ဟင္းရြက္ကန္စြန္းရြက္ ေရာင္းဖုိ႔ အရင္းအနွီး ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စက္ရုံအလုပ္ရုံၾကီးတစ္ခု လည္ပတ္ဖုိ႔ အရင္းအနွီးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ …. ဆုိင္ရာမိမိတုိ႔ ေမြးေန႔ ေမြးနံအလုိက္ ..၊ သက္ဆုိင္ရာ ျဂိဳဟ္ေတြက လႊမ္းမုိးျခယ္လွယ္ထားၾကပါတယ္။

ကုိယ္ရင္းနွီးျမွပ္နွံလုိက္တဲ့  အရင္းအနွီးေတြ က အက်ဳိးအျမတ္အသီးအပြင့္ ရရွိနုိင္မလား ..၊ ဒါမွမဟုတ္ အလဟႆ အခ်ည္းနွီးကုန္ဆုံးသြားမလား ဆုိတာကုိလည္း …အဆုိပါျဂိဳဟ္ေတြရဲ႕ ရပ္တည္မႈ အေနအထားေတြက ေဖာ္ျပေပးၾကပါတယ္။

အဆုိပါျဂိဳဟ္ဟာ  …မူလမဟာဘုတ္ဇာတာ အေနအထားအရ အင္အားနဲပါးေသာ အေနအထားမ်ဳိး တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚေနခဲ့မယ္ ဆုိရင္ ..ဆုိင္ရာဇာတာရွင္အဖုိ႔  သူျဖတ္သန္းရာ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္မွာ မၾကာခဏဆုိသလုိ ..ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈ ဆုိင္ရာ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွျခင္းမ်ဳိးေတြ ၾကံဳေတြ႕ရတတ္ျပီး… ၊ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အားေကာင္းေသာ အေနအထားမ်ဳိး ပါလာခဲ့တဲ့ ဇာတာရွင္ေတြအဖုိ႔ေတာ့… ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈ ဆုိင္ရာ အက်ဳိးေက်းဇူး ကို ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဥပမာ ဇာတာတစ္ခု ေဖာ္ျပပါမယ္။ 

ေအာက္ပါ မဟာဘုတ္ဇာတာကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။ 

တစ္ခုၾကြင္းဖြား    ၾကာသာပေတးေန႔ဖြား (အဓိပတိဖြား)  ဇာတာ ..။


  အဓိပတိ
     

   အထြန္း
     
    သုိက္
     
      ရာဇ
      
    မရဏ
     
      ဘဂၤ
      
      ပုတိ
      


အထက္ပါ ဇာတာမွာ …ေမြးနံဟာ ၾကာသာပေတးျဖစ္တဲ့အတြက္ ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈျပ ျဂိဳဟ္ဟာ ဗုဒၶဟူး/ ရာဟု ျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႕ရပါမယ္။ အဆုိပါ ဗုဒၶဟူး / ရာဟု ဟာ …မရဏဌာနမွာ ရပ္တည္ထားျပီး ေမြးနံနဲ႔ ပကၡမိထားတဲ့အေျခအေနဟာ  … အလြန္အင္မတန္မွ အင္အားဆုတ္ယုတ္ေစေသာ အေနအထားလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ….. ၾကာသာပေတးသားသမီး အဓိပတိဖြားမ်ားဟာ ဘ၀ျဖတ္သန္းရာမွာ …ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈပုိင္း ဆုိင္ရာ အခက္အခဲေတြ တစ္ျခားသူေတြထက္ ပုိမိုရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ ရေစနုိင္တာကုိ အထင္အရွား ေဟာဆို နုိင္ပါတယ္။ ဒီထက္ပုိျပီး ရွင္းေအာင္ဆုိရရင္ေတာ့…. မည္သည့္ေန႔နံမ်ဳိးမဆုိ ….အဓိပတိဖြား ဇာတာရွင္ တုိင္းအဖုိ႔ ….ဘ၀မွာ (ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈပုိင္းဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ား) နဲ႕ တည့္တည့္တုိး ရင္ဆုိင္ရေစ တတ္ေသာ အတိတ္ကံအက်ဳိးေပး ရွိေၾကာင္း ….ေဖာ္ျပရမွာပါပဲ။

ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈပုိင္းဆုိင္ရာ အခက္အခဲ ဆုိလုိ႕…..တစ္ခ်ဳိ႕ေတြလည္း … နားမရွင္းျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။ အရင္းအနွီး ရွာေဖြရခက္ခဲျခင္း၊ အရင္းျပဳတ္ျခင္း၊ မွားယြင္းစြာ ရင္းႏွီးျမွပ္နွံ မိျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပး လုိက္ရျခင္းျဖင့္ …အရင္းျပဳတ္သြားျခင္း၊ အရင္းအနွီး အင္အား ခ်ိနဲ႕ျခင္း ..စသည္ အားျဖင့္ တုိ႔ကုိ ျဖစ္ပြားေစနုိင္ပါတယ္။

အဓိပတိဖြားတုိင္း ဂရုစုိက္ရမယ့္ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။  ေဒ၀ါလီခံသြားရေသာ နုိင္ငံျခားသား လုပ္ငန္းရွင္ အခ်ဳိ႕ အပါအ၀င္ မွတ္မွတ္ရရျဖစ္တဲ့အထိ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရဖူးေသာ လက္ေတြ႕ဇာတာအခ်ဳိ႕ ကုိ ေလ့လာ မွတ္တမ္းတင္ ထားခဲ့ျပီး ျဖစ္တာမုိ႔ … အမ်ားစု အက်ဳိးအတြက္ … တမင္ရည္ရြယ္ေရးသားလုိက္ တာပါ။

ဒါျဖင့္ ….ဒီလိုကိန္းမ်ဳိးရွိေနေတာ့ …ဘ၀မွာ ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈေတြ မလုပ္ေတာ့ဘဲ ေနရမလား ၊ အလုပ္မလုပ္ ရေတာ့ဘူးလား ေမးစရာရွိပါတယ္။ မဟုတ္ပါ။

အေကာင္းဆုံး အၾကံေပးလုိတာ တစ္ခ်က္ကေတာ့……..အဓိပတိဖြား ဇာတာရွင္မ်ား လုပ္ငန္းလုပ္ျခင္း၊ ရင္းနွီးျမွပ္နွံျခင္းမ်ား ျပဳေတာ့မယ္ဆုိရင္ ….ပထမဦးစြာ ….မိမိကုိယ္က်ဳိးမဟုတ္ေသာ ၊ ပရဟိတ အက်ဳိးျပဳ ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈ တစ္စုံတစ္ရာကုိ ဦးစြာ ျပဳသင့္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ….လမ္းေဘးမွာ …အမ်ားသူငါ အတြက္ ေရခ်မ္းစင္ေလး ေဆာက္ေပးတာလည္း  ပရဟိတရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈ တစ္မ်ဳိးပါပဲ။

မိမိထုတ္လုပ္တဲ့ထုတ္ကုန္ သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္းကုန္ထဲက အခ်ဳိ႕တစ္၀က္ကုိ ….လုိအပ္ေနတဲ့ေနရာေတြမွာ …ေပးကမ္း လႈဒါန္းျခင္း မ်ဳိး  ျပဳျခင္းျဖင့္လည္း  ယၾတာျပဳရပါတယ္။

တနည္းအားျဖင့္ေတာ့  …. မိမိတုိ႔ရဲ႕ အေျခခံမူလ ကံဇာတာနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေအာင္ ေနထုိင္ျပဳမူ က်င့္သုံးရျခင္း ပါပဲ။

ငါးျဖစ္ရင္ ေရကူးရမယ္။ ငွက္ျဖစ္ရင္ အေတာင္ခတ္ဖုိ႔ ေၾကာက္ေနလုိ႔ မျပီးပါ။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ငါးမွန္းမသိ ..ငွက္မွန္းမသိရင္လည္း ဇာတိေပ်ာက္လုိ႔ ဒုကၡေရာက္ရျပန္ပါတယ္။ အေရးၾကီးတာက  ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ အဓိပတိဖြား ဆုိတာ သိလုိက္တာနဲ႔ …ငါသည္ အရမ္းကာေရာ ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈကုိ မစဥ္းမစား မဆင္မျခင္ မျပဳအပ္ ၊ အရင္းျပဳတ္လြယ္ေသာ ကံ ငါ့တြင္ ရွိသည္တကား …လုိ႔ …သိထားဖုိ႔လုိပါတယ္။  

ယုံဖုိ႔ခက္ေသးတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ..မိမိကုိယ္၌သာ ေလ့လာစူးစမ္း သုေတသနျပဳၾကည့္ ၾကပါစုိ႔။


ကုိစုိးမုိးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB