ၾကာသာပေတး သားသမီးတို႔ ကံဇာတာ… (၂)

Thursday, October 31, 2013ေဗဒင္ ..ဆုိတာကို ..မယုံဘူး ဆုိရင္ေတာင္..၊ သံသရာက မကၽြတ္မလြတ္နုိင္ေသးသမွ် …ၾကာသာပေတးေန႕ဖြား ျဖစ္ရသည့္ဘ၀တုိင္းမွာ…..သည္ကံဇာတာမ်ဳိးေတြေတာ့ ၾကံဳလာပါလိမ့္မယ္။

မဟာဘုတ္ အၾကြင္းဖြား ၾကာသာပေတးမ်ား ၏ ကံဇာတာ

ၾကာသာပေတးေန႔ဖြား တစ္ဦး ျဖစ္ျပီး …..  ျမန္မာရုိးရာ မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာအရ … အၾကြင္းဖြား ခုနွစ္မ်ဳိး ခြဲျခား နုိင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေဗဒင္ပညာနဲ႔ စိမ္းသက္လြန္းသူမ်ားအဖုိ႔ မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိ မိမိတုိ႔ …ဘာအၾကြင္းဖြား လဲ ၊ ဘာဖြားလဲ မသိေသးဘူးဆုိရင္…ေအာက္ပါစာပုိဒ္ကုိ ဖတ္ျပီး အလြယ္တြက္ၾကည့္နုိင္ပါတယ္။

ၾကာသာပေတးသားသမီးတို႔ ကံဇာတာ…

Friday, October 4, 2013


ေဗဒင္ ..ဆုိတာကို ..မယုံဘူး ဆုိရင္ေတာင္..၊ သံသရာက မကၽြတ္မလြတ္နုိင္ေသးသမွ် …ၾကာသာပေတးေန႕ဖြား ျဖစ္ရသည့္ဘ၀တုိင္းမွာ…..သည္ကံဇာတာမ်ဳိးေတြေတာ့ ၾကံဳလာ ပါလိမ့္မယ္။

ၾကာသာပေတး ေန႔ဖြား တုိ႔ ကံဇာတာ  … 

ေျခာက္ၾကြင္းဖြားတုိ႔ အေၾကာင္း

Monday, August 26, 2013


မိမိရဲ႕ ျမန္မာေမြးခုနွစ္ သကၠရာဇ္ကုိတည္ …ခုနွစ္ျဖင့္စား ..။ ၾကြင္းတဲ့အၾကြင္းက ... ၆ … ျဖစ္ခဲ့မယ္ ဆုိရင္ …သင့္ကုိ ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြားလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ေျခာက္ခုၾကြင္းဖြား တုိ႔အေၾကာင္း ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႕……။

ငါးၾကြင္းဖြားတုိ႔အေၾကာင္း

Saturday, July 6, 2013မိမိရဲ႕ ျမန္မာေမြးခုနွစ္ သကၠရာဇ္ကုိတည္ …ခုနွစ္ျဖင့္စား ..။ ၾကြင္းတဲ့အၾကြင္းက ... ၅ … ျဖစ္ခဲ့မယ္ ဆုိရင္ …သင့္ကုိ ငါးခုၾကြင္းဖြားလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ငါးခုၾကြင္းဖြား တုိ႔အေၾကာင္း ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႕……။

ေလးၾကြင္းဖြားတုိ႔အေၾကာင္း …

Thursday, June 27, 2013


မိမိရဲ႕ ျမန္မာေမြးခုနွစ္ သကၠရာဇ္ကုိတည္ …ခုနွစ္ျဖင့္စား ..။ ၾကြင္းတဲ့အၾကြင္းက ... ၄ … ျဖစ္ခဲ့မယ္ ဆုိရင္ …သင့္ကုိ ေလးခုၾကြင္းဖြားလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ေလးခုၾကြင္းဖြား တုိ႔ အေၾကာင္း ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႕……။

သက္စစ္ေဗဒင္

Saturday, June 22, 2013


အေဟာင္းကုိ စြန္႔ လုိ႔ အသစ္ရွာေဖြ ၾကသူမ်ား …..   လူ႔ဘ၀က အရမ္းတုိေတာင္းပါတယ္။ ခဏတာ ပြက္လုိက္တဲ့ ေရပြက္ကေလးမ်ား ပမာရယ္ပါ။ ဒီတုိေတာင္းတဲ့ကာလေလး အတြင္းမွာပဲ ………………

သည္နွစ္ေမြးသည့္ ရင္ေသြးငယ္ေတြ (၁၃၇၅ခုနွစ္)

Thursday, June 13, 2013


သုံးခုၾကြင္း မဟာဘုတ္ဇာတာခြင္နွစ္


သည္တစ္နွစ္ ျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၇၅ခုနွစ္ကေတာ့ …. သုံးခုၾကြင္း မဟာဘုတ္ဇာတာခြင္ နွစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္နွစ္မွာ ေမြးဖြားေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား …ရင္ေသြးငယ္မ်ားအဖုိ႕ ..ေအာက္ပါေန႔နံ အသီးသီး ဟာ ဆုိင္ရာ မဟာဘုတ္ဇာတာဖြားမ်ား ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ မျဖစ္ေစလုိ

Sunday, May 19, 2013သည္ေဆာင္းပါးကုိ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အတုိင္း ေဗဒင္ပညာရႈေထာင့္အရ … ေရးသား အပ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (၀ါ) အေမစု အေနနဲ႔ သမၼတ အရုိက္အရာကုိ ဆက္ခံသင့္/မသင့္ ကုိ  နုိင္ငံေရးအျမင္ လုံး၀ မပါ၀င္ပဲ ျမန္မာ့ရုိးရာ မဟာဘုတ္ ေဗဒင္ပညာရပ္ အျမင္ျဖင့္ ….သုံးသပ္ထားခ်က္ မ်ား လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

သုံးၾကြင္းဖြား တုိ႔အေၾကာင္း …

Wednesday, May 15, 2013မိမိရဲ႕ ျမန္မာေမြးခုနွစ္ သကၠရာဇ္ကုိတည္ …ခုနွစ္ျဖင့္စား ..။ ၾကြင္းတဲ့အၾကြင္းက ... ၃ … ျဖစ္ခဲ့မယ္ ဆုိရင္ …သင့္ကုိ သုံးၾကြင္းဖြားလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ သုံးၾကြင္းဖြားတုိ႔အေၾကာင္း ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႕။ 

ႏွစ္ခုၾကြင္းဖြားတုိ႔ အေၾကာင္း

Thursday, May 2, 2013


မိမိရဲ႕ ျမန္မာေမြးခုနွစ္ သကၠရာဇ္ကုိတည္ …ခုနွစ္ျဖင့္စား ..။ ၾကြင္းတဲ့အၾကြင္းက ... ၂ … ျဖစ္ခဲ့မယ္ ဆုိရင္ …သင့္ကုိ နွစ္ခုၾကြင္းဖြားလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ သည္ေဆာင္းပါးက နွစ္ခုၾကြင္းဖြားေတြ ရဲ႕ အေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာဇာႏွစ္သစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား

Saturday, April 6, 2013

ေကာဇာျမန္မာနွစ္သစ္ ၁၃၇၅ခုနွစ္ နွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံ


နွစ္သစ္လုိ႔  ဆုိသည့္တုိင္ေအာင္ …ျပီးခဲ့ေသာ ၁၃၇၄ခုနွစ္ တေပါင္းလျပည့္ေန႔ကတည္းက စလုိ႔ ….၁၃၇၅ ခုနွစ္ရဲ႕ အာနိသင္ သက္ေရာက္မႈ (၀ါ) ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈက …စတင္ ၀င္ေရာက္လာတတ္ စျမဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ေလ့လာယူဆခ်က္ သက္သက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာဇာခုနွစ္ အေျပာင္းအလဲ နဲ႔ အတူ ….. ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  ျမန္မာနုိင္ငံ နဲ႔ နုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကံဇာတာဟာလည္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္တည္လာေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ နတ္မ်က္စိ ရထားသူမ်ား မဟုတ္တဲ့ …ေရွ႕ျဖစ္ေဟာ အတတ္ပညာ ေလ့လာလုိက္စားသူ တစ္ဦးအေနနဲ႔ ..ျမန္မာ့ရုိးရာ မဟာဘုတ္ပညာ နဲ႔ အဆုိပါအေျပာင္းအလဲ မ်ားကို ေအာက္ပါ အတုိင္း ခန္႔မွန္းေဟာကိန္း ထုတ္လုိက္ ရပါေၾကာင္း……။ 

ေကာဇာျမန္မာႏွစ္သစ္ ၁၃၇၅ ခုႏွစ္ အေၾကာင္း

Sunday, March 31, 2013ေခတ္မီလက္နက္ေတြကုိ စမ္းသပ္ၾကည့္ဖုိ႔  မုိက္ရူးရဲ စစ္ေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳိ႕ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ေၾကာင့္လည္း …ေသြးေျမက်မႈေတြ ပုိမုိ ျဖစ္ေပၚလာ နုိင္တာကုိ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ စစ္လက္နက္ စြမ္းရည္ျပိဳင္ပြဲေတြေၾကာင့္ ….လူသားအမ်ားအျပား ..ထိခုိက္နစ္နာရတတ္ခ်ိန္ လုိ႔ အတိအက် ဆုိနုိင္ပါတယ္။

တစ္ခုႂကြင္းဖြားတုိ႔ အေၾကာင္း

Wednesday, March 13, 2013

မိမိ ျမန္မာေမြးခုနွစ္ကို တည္ … ခုနွစ္ျဖင့္စား  …။ ၾကြင္းတဲ့အၾကြင္းက .. (တစ္) ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ …ေအာက္ပါ ကံဇာတာအေျခအေနမ်ားနဲ႔ စိတ္ပုိင္းရုပ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ား ရရွိ လာနုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တြက္ရတာ သိပ္လြယ္လုိ႔….ဟုတ္ပါ့မလား …ေတြးစရာ အေၾကာင္းရွိပါတယ္။ အင္မတန္ တြက္ရလြယ္တဲ့ ခုနွစ္ခုစား ရွစ္ခုစား ပညာရပ္ အျမင္ကုိ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႕။

သုညၾကြင္းဖြားတုိ႔ အေၾကာင္း

Thursday, February 14, 2013


ကဲ…..လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိခ်င္ ၊ ဖတ္ခ်င္ ေနၾကတဲ့ အၾကြင္းဖြား ေဟာကိန္းေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ စျပီး ေရးသားလုိက္ပါတယ္။ မိမိကုိယ္တုိင္က သုညၾကြင္းဖြား မဟုတ္သည့္တုိင္ေအာင္ …ေလ့လာ ဖတ္ရႈထားရင္ အက်ဳိးရွိနုိင္မယ့္ အခ်က္အလက္ေလးေတြကုိ  လက္ေတြ႕ မွတ္တမ္းတင္ထား သမွ် ေရးသား ေဖာ္ျပေပးလုိက္ရပါတယ္။

ေမြးထားတဲ့ ရင္ေသြး … ေပးထားတဲ့ နာမည္

Friday, January 18, 2013


ရင္ေသြးသဘာ၀ စာစုမ်ား (၁)


ဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့ အားလုံးေသာ ကေလးသူငယ္ ရင္ေသြးတုိ႔ရဲ႕ နာမည္မ်ားနဲ႔ … ဆုိင္ေသာ ေဗဒင္ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ရႈေထာင့္အျမင္ အရပ္ရပ္ကုိ သုံးသပ္တင္ျပေပးထားပါတယ္။ စာဖတ္သူမ်ား အေနနဲ႔ ေဗဒင္တတ္စရာ မလုိပဲ ..မိမိတုိ႔ရဲ႕ ရင္ေသြးငယ္မ်ားရဲ႕ နာမည္ကုိ ၾကည့္ရုံနဲ႔တင္ …ေလ့လာ အကဲခတ္ျပီး ေစာင့္ေရွာက္ထိမ္းသိမ္း ေပးနုိင္ဖုိ႔ ..ရည္ရြယ္ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB