ေမြးထားတဲ့ ရင္ေသြး … ေပးထားတဲ့ နာမည္

Friday, January 18, 2013


ရင္ေသြးသဘာ၀ စာစုမ်ား (၁)


ဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့ အားလုံးေသာ ကေလးသူငယ္ ရင္ေသြးတုိ႔ရဲ႕ နာမည္မ်ားနဲ႔ … ဆုိင္ေသာ ေဗဒင္ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ရႈေထာင့္အျမင္ အရပ္ရပ္ကုိ သုံးသပ္တင္ျပေပးထားပါတယ္။ စာဖတ္သူမ်ား အေနနဲ႔ ေဗဒင္တတ္စရာ မလုိပဲ ..မိမိတုိ႔ရဲ႕ ရင္ေသြးငယ္မ်ားရဲ႕ နာမည္ကုိ ၾကည့္ရုံနဲ႔တင္ …ေလ့လာ အကဲခတ္ျပီး ေစာင့္ေရွာက္ထိမ္းသိမ္း ေပးနုိင္ဖုိ႔ ..ရည္ရြယ္ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB