ေကာဇာျမန္မာႏွစ္သစ္ ၁၃၇၅ ခုႏွစ္ အေၾကာင္း

Sunday, March 31, 2013ေခတ္မီလက္နက္ေတြကုိ စမ္းသပ္ၾကည့္ဖုိ႔  မုိက္ရူးရဲ စစ္ေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳိ႕ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ေၾကာင့္လည္း …ေသြးေျမက်မႈေတြ ပုိမုိ ျဖစ္ေပၚလာ နုိင္တာကုိ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ စစ္လက္နက္ စြမ္းရည္ျပိဳင္ပြဲေတြေၾကာင့္ ….လူသားအမ်ားအျပား ..ထိခုိက္နစ္နာရတတ္ခ်ိန္ လုိ႔ အတိအက် ဆုိနုိင္ပါတယ္။

တစ္ခုႂကြင္းဖြားတုိ႔ အေၾကာင္း

Wednesday, March 13, 2013

မိမိ ျမန္မာေမြးခုနွစ္ကို တည္ … ခုနွစ္ျဖင့္စား  …။ ၾကြင္းတဲ့အၾကြင္းက .. (တစ္) ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ …ေအာက္ပါ ကံဇာတာအေျခအေနမ်ားနဲ႔ စိတ္ပုိင္းရုပ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ား ရရွိ လာနုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တြက္ရတာ သိပ္လြယ္လုိ႔….ဟုတ္ပါ့မလား …ေတြးစရာ အေၾကာင္းရွိပါတယ္။ အင္မတန္ တြက္ရလြယ္တဲ့ ခုနွစ္ခုစား ရွစ္ခုစား ပညာရပ္ အျမင္ကုိ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႕။
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB