ေကာဇာႏွစ္သစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား

Saturday, April 6, 2013

ေကာဇာျမန္မာနွစ္သစ္ ၁၃၇၅ခုနွစ္ နွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံ


နွစ္သစ္လုိ႔  ဆုိသည့္တုိင္ေအာင္ …ျပီးခဲ့ေသာ ၁၃၇၄ခုနွစ္ တေပါင္းလျပည့္ေန႔ကတည္းက စလုိ႔ ….၁၃၇၅ ခုနွစ္ရဲ႕ အာနိသင္ သက္ေရာက္မႈ (၀ါ) ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈက …စတင္ ၀င္ေရာက္လာတတ္ စျမဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ေလ့လာယူဆခ်က္ သက္သက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာဇာခုနွစ္ အေျပာင္းအလဲ နဲ႔ အတူ ….. ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  ျမန္မာနုိင္ငံ နဲ႔ နုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကံဇာတာဟာလည္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္တည္လာေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ နတ္မ်က္စိ ရထားသူမ်ား မဟုတ္တဲ့ …ေရွ႕ျဖစ္ေဟာ အတတ္ပညာ ေလ့လာလုိက္စားသူ တစ္ဦးအေနနဲ႔ ..ျမန္မာ့ရုိးရာ မဟာဘုတ္ပညာ နဲ႔ အဆုိပါအေျပာင္းအလဲ မ်ားကို ေအာက္ပါ အတုိင္း ခန္႔မွန္းေဟာကိန္း ထုတ္လုိက္ ရပါေၾကာင္း……။ 

 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB