ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ မျဖစ္ေစလုိ

Sunday, May 19, 2013သည္ေဆာင္းပါးကုိ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အတုိင္း ေဗဒင္ပညာရႈေထာင့္အရ … ေရးသား အပ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (၀ါ) အေမစု အေနနဲ႔ သမၼတ အရုိက္အရာကုိ ဆက္ခံသင့္/မသင့္ ကုိ  နုိင္ငံေရးအျမင္ လုံး၀ မပါ၀င္ပဲ ျမန္မာ့ရုိးရာ မဟာဘုတ္ ေဗဒင္ပညာရပ္ အျမင္ျဖင့္ ….သုံးသပ္ထားခ်က္ မ်ား လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

သုံးၾကြင္းဖြား တုိ႔အေၾကာင္း …

Wednesday, May 15, 2013မိမိရဲ႕ ျမန္မာေမြးခုနွစ္ သကၠရာဇ္ကုိတည္ …ခုနွစ္ျဖင့္စား ..။ ၾကြင္းတဲ့အၾကြင္းက ... ၃ … ျဖစ္ခဲ့မယ္ ဆုိရင္ …သင့္ကုိ သုံးၾကြင္းဖြားလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ သုံးၾကြင္းဖြားတုိ႔အေၾကာင္း ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႕။ 

ႏွစ္ခုၾကြင္းဖြားတုိ႔ အေၾကာင္း

Thursday, May 2, 2013


မိမိရဲ႕ ျမန္မာေမြးခုနွစ္ သကၠရာဇ္ကုိတည္ …ခုနွစ္ျဖင့္စား ..။ ၾကြင္းတဲ့အၾကြင္းက ... ၂ … ျဖစ္ခဲ့မယ္ ဆုိရင္ …သင့္ကုိ နွစ္ခုၾကြင္းဖြားလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ သည္ေဆာင္းပါးက နွစ္ခုၾကြင္းဖြားေတြ ရဲ႕ အေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB