ႏွစ္ခုၾကြင္းဖြားတုိ႔ အေၾကာင္း

Thursday, May 2, 2013


မိမိရဲ႕ ျမန္မာေမြးခုနွစ္ သကၠရာဇ္ကုိတည္ …ခုနွစ္ျဖင့္စား ..။ ၾကြင္းတဲ့အၾကြင္းက ... ၂ … ျဖစ္ခဲ့မယ္ ဆုိရင္ …သင့္ကုိ နွစ္ခုၾကြင္းဖြားလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ သည္ေဆာင္းပါးက နွစ္ခုၾကြင္းဖြားေတြ ရဲ႕ အေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။


နွစ္ခုၾကြင္း  မဟာဘုတ္ဇာတာ

   အဓိပတိ
       

   အထြန္း
     
    သုိက္
       
      ရာဇ
      
    မရဏ
     
      ဘဂၤ
      
      ပုတိ
      

နွစ္ခုၾကြင္း  မဟာဘုတ္ဇာတာ ဖြား တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ………….
( မိမိ မူလ ျမန္မာေမြးခုနွစ္ကို ခုနွစ္ျဖင့္စား  အၾကြင္း နွစ္ ျဖစ္ေသာ ဇာတာရွင္မ်ားအားလုံး အတြက္   ……)

မူလသဘာ၀ …

ဒီမဟာဘုတ္ အၾကြင္းဖြားေတြဟာ ………. ဘယ္ေလာက္ပဲ ျမင့္မားတဲ့ ဘ၀ အေျခအေနမွာ ေပါက္ဖြားခဲ့ရသည္ျဖစ္ပါေစ…၊ ဘယ္ေလာက္ ျမင့္မားတဲ့ ဘ၀ကုိ ေရာက္ရွိေနျပီ ျဖစ္ပါေစ…ေအာက္ေျခလူတန္းစား ေတြနဲ႔ ..ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ျပီး ေနထုိင္လုိတတ္ၾကသူေတြ လုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။  

အမ်ားစုဟာ အတိတ္ကံရဲ႕အက်ဳိးေပးကုိ ယုံၾကည္သက္၀င္မႈ ရွိတတ္ၾကသူေတြျဖစ္ျပီး..၊ သဘာ၀ အတုိင္းမဟုတ္ေသာ …နည္းလမ္းမ်ား ကုိ ဘ၀ျဖတ္သန္း ရာမွာ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိၾကသူမ်ားလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သဘာ၀အတုိင္း မဟုတ္ေသာ …အစဥ္အလာအတုိင္း မဟုတ္ေသာ ….နည္းလမ္းမ်ား ….ဆုိတာေၾကာင့္ စာဖတ္သူမ်ား နားရႈပ္ေထြးေကာင္း ရႈပ္ေထြးသြားနုိင္ပါတယ္။

..ဆုိလုိတာကေတာ့ …..ဒီေနရာမွာ ဒီလုိလုပ္ရမယ္ ဆုိတဲ့ အစဥ္အလာသေဘာေတြကုိ လြန္ဆန္ လုိျပီး…ခ်ဳိးေဖာက္လုပ္ကုိင္ ၾကည့္လုိစိတ္ ရွိတတ္ၾကျခင္းကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ မသြားရဘူးေဟ့ လုိ႔ တားထားရင္ သြားၾကည့္ခ်င္လာတယ္။ မလုပ္ရဘူးေဟ့ ဆုိျပီး အမိန္႔ေပးထားရင္ …မသိေအာင္ျဖစ္ေစ လုပ္ၾကည့္ဖုိ႔ စိတ္အားထက္သန္လာတတ္ၾကသူေတြဟာ ….နွစ္ခုၾကြင္းဖြားေတြပါပဲ။

နွစ္ခုၾကြင္းဖြားေတြ ဟာ …. မသိေအာင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ျပီး လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ အင္မတန္ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္ၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ေျမာက္မ်ားစြာေသာ သူလွ်ဳိ ၊ စပုိင္ အလုပ္မ်ဳိးျဖင့္ အသက္ေမြးသူေတြ၊ ရန္သူ႔ခံတပ္တြင္းကို …က်ဳးေက်ာ္ျပီး ..လွ်ပ္တစ္ပ်က္ စီးနင္း တုိက္ခုိက္နုိင္သူေတြ၊ ေျပာက္က်ားစစ္သည္ေတာ္ေတြ ၊ လုံျခံဳေရး စည္း အထပ္ထပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ျပီး ထြင္းေဖာက္၀င္ေရာက္နုိင္သူေတြ၊ နာမည္ေက်ာ္ ေစာရေတြ၊ ေသာ့၀ိဇၨာေတြ၊ ကမာၻေပၚမွာ လက္ရွိ ေခတ္စားေနတဲ့ ကၽြမ္းက်င္ ဟက္ကာေတြ အမ်ားစု ဟာ နွစ္ခုၾကြင္းဖြားေတြပါပဲ ..။

၀ွက္ထားရင္ ပုိေတြ႕တတ္တဲ့ ကံ နဲ႔ ယွဥ္တြဲေမြးဖြားလာသူမ်ား မုိ႔……သူတုိ႔မျမင္ေအာင္ မေတြ႕ေအာင္ တစ္ခုခုကို ၀ွက္ဖုိ႔ ထိမ္ခ်န္ဖုိ႔က …အင္မတန္ မလြယ္ကူတဲ့ ကိစၥပါပဲ။ အဲဒီ့လုိပါပဲ..အတြင္းစည္းထဲကို ခ်ဳိးေဖာက္ ၀င္ေရာက္နုိင္ေသာ သူတုိ႔ရ႕ဲ ပင္ကုိယ္သဘာ၀ ေၾကာင့္ ….ဒီသဘာ၀ကုိ အသုံးမျပဳ တတ္ခဲ့ရင္ ..အက်ဳိးမဲ့တဲ့ေနရာမ်ဳိးမွာ သုံးခဲ့မိမယ္ဆုိရင္ ..သူတုိ႔ဟာ အခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္း ကြဲေအာင္ ျပဳလုပ္တတ္သူေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။

ငယ္ရြယ္စဥ္ ကေလးဘ၀ ေတြမွာေတာင္ …အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ခေလာက္၀င္ဆန္နုိင္ေသာ စြမ္းရည္မ်ဳိး ပုိင္ဆုိင္လာၾကျပီး … သူတစ္ပါးမသိေစခ်င္တာေတြကုိ ရွာရွာေဖြေဖြ သိျမင္ နုိင္စြမ္းလည္း ရွိလာ တာေၾကာင့္ သူတစ္ပါးတုိ႔ရဲ႕ အတြင္းေရးေတြကုိ ျမိဳင္ျမိဳင္ဆုိင္ဆုိင္ ေဖာက္သည္ခ် ေပးနုိင္သူေတြဟာ နွစ္ခုၾကြင္းဖြားေတြ ပဲ ျဖစ္လာ ၾကပါတယ္။

နွစ္ခုၾကြင္းဖြားေတြဟာ …. ဆရာေကာင္း သမားေကာင္း နဲ႔ ဆုံနုိင္ဖုိ႔လည္း ခက္ခဲတတ္ၾကပါတယ္။ ဂုရုျဂိဳဟ္လုိ႔ ေခၚဆုိရမယ့္ အတိေသာမျဂိဳဟ္ ၾကာသာပေတးဟာ မရဏဌာနမွာ မဟာဘုတ္နိစ္မူျပီး ရပ္တည္ေနတာေၾကာင့္ ….ဆရာေကာင္းနဲ႔ၾကံဳသည့္တုိင္ေအာင္ …ေရရွည္နီးစပ္စြာ မေနနုိင္ၾက ရတတ္ပါ။ အဲ..အတုအေယာင္ ဆရာသမားမ်ဳိးေတြနဲ႔ေတာ့ အလြယ္တစ္ကူ နီးစပ္လြယ္တဲ့ကံ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေရႊျမန္မာနုိင္ငံၾကီးမွာ ဘုိးေတာ္တု၊ နတ္ကေတာ္ စတဲ့ ..မအပ္စပ္ ရာေသာ ….ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔  လုံးေထြးပတ္သက္ ေနတတ္ၾကသူေတြ အမ်ားစုဟာ နွစ္ခုၾကြင္း ဖြားေတြပဲ ျဖစ္လာၾကပါတယ္။

အျခားသူမ်ားကုိ … သိမ္းသြင္းဆြဲေဆာင္မႈ ျပဳတဲ့ေနရာမွာ … အင္မတန္ အစြမ္းထက္ျမက္ၾကသူမ်ား ဟာလည္း နွစ္ခုၾကြင္းဖြား မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။

သံလုိက္မႈန္ ေတြ ကပ္ေနတဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ဆြဲေဆာင္မႈ နဲ႔ ညိွဳ႕အားဒဏ္ကုိ ေတာ္ရုံတန္ရုံလူေတြ အဖုိ႔ ေတာင့္ခံနုိင္စြမ္း မရွိၾကပါဘူး။


 ဘ၀ျဖတ္သန္းပုံ နွင့္ ကံဇာတာအေနအထား ….

နွစ္ခုၾကြင္းဖြား အားလုံးအဖုိ႔ ၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္အိပ္ကုိ ျဖတ္သန္းခ်ိန္နဲ႔ … တနလၤာျဂိဳဟ္အိပ္ကာလ ကုိ ျဖတ္သန္းရခ်ိန္မ်ားဟာ …. ဘ၀ခရီး ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမႈအခ်ဳိ႕  ၾကံဳေတြ႕ရဖုိ႔ လြယ္ကူ ခ်ိန္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္ ။  ေသာၾကာျဂိဳဟ္အိပ္ကာလကုိ ျဖတ္သန္းရခ်ိန္မ်ားကေတာ့ ….စိတ္၀င္စားစရာ အေကာင္းဆုံး ကာလမ်ား ျဖစ္ျပီး ၊ လွ်ဳိ႕၀ွက္သဲဖုိ စြန္႔စားရမႈ ေတြနဲ႔   ျပည့္နွက္ေနတတ္ေသာ ကာလမ်ားလုိ႔လည္း ဆုိနုိင္ပါတယ္။  

ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ နွစ္ခုၾကြင္းဖြား အားလုံးကုိ ကံေကာင္းေစေသာျဂိဳဟ္ ကေတာ့ စေနျဂိဳဟ္ပဲ ျဖစ္ျပီး ..၊ ယင္းစေနျဂိဳဟ္ဟာ ..ဆုိင္ရာ ေမြးနံအေနအထား နဲ႔ ဆက္ႏြယ္မႈအေပၚမူတည္ျပီး …နွစ္ခုၾကြင္းဖြား အားလုံးကုိ ..အယုတ္ ၊ အလတ္ ၊ အျမတ္ ျဖစ္ေသာ အင္အား ကြဲျပားသည့္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကုိ အသီးသီး ခံစားေစရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္ အင္အားနဲပါးျပီး …အဆုိပါၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္ ဟာ …နွစ္ခုၾကြင္းဖြား အားလုံးကုိ …မမက္ေမာသင့္ေသာ ေငြေၾကးဓန ေလာဘမ်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစဖုိ႔ တြန္းအားေပးတတ္သည့္ ျဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားေသာ ရႈေထာင့္တစ္ခုကေတာ့ …ေငြေၾကးဓန အားနဲေစေသာ ကံကုိ ..အဆုိပါၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္ ကပဲ ေဆာင္က်ဥ္းလာတတ္ ျပန္ပါတယ္။ အဲဒီ့လုိပါပဲ …တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ အဆုိပါၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္ ရဲ႕ အေနအထားေၾကာင့္ နွစ္ခုၾကြင္းဖြားေတြဟာ ေငြတုမ်ား ၊ ေငြမည္းမ်ား နဲ႔ ဆုိင္ေသာ ျပႆနာရပ္ေတြကို ဘ၀မွာ မထင္မွတ္ဘဲ ရင္ဆုိင္ၾကရတတ္ တာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ခ်စ္မႈေရးရာ နွင့္ ….အိမ္ေထာင္ေရးက႑

ဒီအၾကြင္းဖြားေတြဟာ ….ဘ၀မွာ  မသိေအာင္ လုပ္တတ္ေသာ အက်င့္စရုိက္အခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ..အိမ္ေထာင္ဖက္ ျဖစ္သူနဲ႔  အဆင္မေျပ ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ ေလထဲမွာ တုိက္အိမ္ေဆာက္သလို ..စိတ္ကူးယဥ္တတ္မႈ ေတြကလည္း ေမတၱာေရးမွာ ထင္ရာစုိင္းမိေစဖုိ႔ တြန္းအားေပးေသာ အခ်င္းအရာ တစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ခ်စ္သူရည္းစား ဘ၀မွာ …..ေငြမက္တယ္ ၊ စိတ္ထင္ရာလုပ္တယ္ ၊ ကြယ္ရာမွာ ထင္ရာလုပ္တယ္။  ကတိ ခ်ဳိးေဖာက္တယ္ …စသျဖင့္ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ နဲ႔ ကင္ပြန္းတပ္ခံရတတ္သူမ်ားဟာလည္း နွစ္ခုၾကြင္း ဖြားေတြပါပဲ။ တစ္ကယ့္တစ္ကယ္ ကေတာ့ နွစ္ခုၾကြင္းဖြား အားလုံးရဲ႕ အဓိက စိတ္သဘာ၀ျဖစ္တဲ့ ..  လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ စြန္႔စားၾကည့္လုိမႈ  သဘာ၀ ကသာလွ်င္ …ခ်စ္မႈေရးရာက႑ေတြမွာလည္း လႊမ္းမုိး ထားပါလိမ့္မယ္။

အိမ္ေထာင္ေရးရာ က႑ပုိင္းမွာေတာ့ ဒီအၾကြင္းဖြား ေတြဟာ စိတ္အေျပာင္းအလဲ ျမန္ဆန္တဲ့အတြက္ …တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကသိကေအာက္ နုိင္စရာ အေျခအေနေလးေတြ ၾကံဳေတြ႕ၾကရတတ္ပါတယ္။ ခုတစ္မ်ဳိး ေတာ္ၾကာတစ္မ်ဳိးလုိ႔ အျခားသူမ်ားက အသိမွတ္ျပဳရေလာက္ေအာင္ လည္းဘဲ ..နွစ္ခုၾကြင္းဖြားေတြ ရ႕ဲ စိတ္သဘာ၀က အေျပာင္းအလဲ ျမန္ဆန္တတ္ပါတယ္။

ရွင့္ကုိ တစ္သက္လုံး အျပတ္ပဲ ဆုိျပီး…. ေတာ္ေနၾကာေတာ့ .ေမာင္ေရ…သဲေရ…ပူတူးေရ…ျဖစ္တတ္ သလုိ ..၊ ဘယ္ေတာ့မွ မခြဲဘူးေနာ္ ဆုိျပီး …တာ့တာျပခဲ့မိတာမ်ဳိးလည္း ….စိတ္က ေျပာင္းလဲ ေနတတ္တဲ့ သဘာ၀ အေျခခံရွိသူေတြပါ။


က်န္းမာေရး နွင့္ အသက္ဇီ၀ ..

နွစ္ခုၾကြင္းဖြား အမ်ားစုကို အဓိက ဒုကၡေပးနုိင္တာကေတာ့ .. အဆီအဆိမ့္ နဲ႔ အခ်ဳိအအီ ကဲလြန္းေသာ အစားအစာမ်ားပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။  မူလ နာမည္မွာပါ ..အသက္ဇီ၀ျဂိဳဟ္မ်ား  သုိ႔မဟုတ္ အာယုျဂိဳဟ္ ၊ တနဂၤေႏြ နဲ႔ တနလၤာ ျဂိဳဟ္ တုိ႔ဟာ အားနဲေစမယ့္ လကၡဏာ ရွိခဲ့မယ္ဆုိရင္ …ထုိနာမည္ရွင္ နွစ္ခုၾကြင္းဖြားေတြဟာ ကင္ဆာေရာဂါ နဲ႔ ကင္ဆာေရာဂါကဲ့သုိ႔ ပြားမ်ားလာေစေသာ အျခားေသာ ေရာဂါမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေပၚခံစားၾကရေလ့ရွိပါတယ္။

နွစ္ခုၾကြင္းဖြား အားလုံးကုိ အသက္ဇီ၀ ပုိင္းဆုိင္ရာ အားနဲခ်က္ ျပဳေစမယ့္ ျဂိဳဟ္ကေတာ့ အဂၤါျဂိဳဟ္ပဲ ျဖစ္ျပီး …၊ အဂၤါျဂိဳဟ္ဟာ …အသားစိမ္းငါးစိမ္းမ်ား နဲ႔ နီရဲေနေသာ အစားအစာမ်ား ကုိ အဓိက လႊမ္းမိုးပါတယ္။ အဆုိပါ အဂၤါျဂိဳဟ္ဟာ …ပုတိဌာနမွာရပ္တည္ျပီး အသက္ဓါတ္ ပင္မျဂိဳဟ္ျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြကုိ ရန္ပကၡျပဳထားတဲ့အတြက္ … အစိမ္းစားျခင္း နဲ႔ မက်က္တစ္က်က္ မ်ား စားသုံးျခင္းဟာ နွစ္ခုၾကြင္းဖြားေတြကို အဓိက အသက္တုိေစ ၊ ေဘးသင့္ေစမယ့္ အခ်င္းအရာ တစ္ခု ျဖစ္နုိင္တယ္လုိ႔ ယူဆရပါတယ္။  

အဂၤါဟာ ပုတိမွာ ရပ္တည္ထားတဲ့အတြက္ ေရလုံျပဳတ္မ်ား ၊ ပြက္ပြက္ဆူတဲ့ ေရထဲမွာ နွစ္ျပီး ခူးခပ္စားရတဲ့  အသားစိမ္းမ်ား …စားသုံးျခင္းမ်ဳိးဟာ ပိုမိုျပီး အနာေရာဂါ က်ေရာက္ လြယ္ကူေစပါလိမ့္မယ္။


အျခားေသာ အခ်င္းအရာမ်ား …….. 

နွစ္ခုၾကြင္းဖြား အားလုံးမွာ …ေမြးရာပါ မူလစြမ္းရည္တစ္မ်ဳိး ရွိပါတယ္။ အလြန္ အင္မတန္ ဟန္ေဆာင္ေကာင္းတတ္ျခင္း နဲ႔ …မ်က္နွာအမူအယာ အေျပာင္းအလဲ ကၽြမ္းက်င္ျခင္း ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေမြးရာပါ စြမ္းရည္ေၾကာင့္ပဲ အခ်ဳိ႕ေသာ နွစ္ခုၾကြင္းဖြားေတြဟာ အနုပညာနယ္ပယ္ နဲ႔ ရုပ္ရွင္ ဖလင္ေလာက မွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိလာၾကပါတယ္။

နွစ္ခုၾကြင္းဖြား အားလုံးကုိ သတိေပးလုိတာကေတာ့ ….ယဥ္ရထားမ်ား စီးနင္းျခင္း၊ ေရတြင္ ေပ်ာ္ပါးျခင္း ျပဳရာမွာ သတိထားအပ္ေၾကာင္းပါပဲ။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ  ..လမ္းကူး ၊ ေရကစား ၊ အျမင့္တက္ ရာမွ အႏၱရယ္ျဖစ္ရသူေတြ ဟာ နွစ္ခုၾကြင္းဖြား ဇာတာရွင္ မ်ားပဲ ျဖစ္ေနတတ္ၾကတာကို …ဇာတာေပါင္းမ်ားစြာ ..မ်ားစြာ မွာ ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။

ရင္ေသြးမိဘမ်ားအေနနဲ႔ မိမိရင္ေသြးဟာ နွစ္ခုၾကြင္းဖြား တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ….ေရနဲ႔နီးစပ္ရာ၊ လမ္းမၾကီးနဲ႔အနီးမွာ ၊ အျမင့္ကုိတက္မွာ ေတြကုိ ….တင္ၾကိဳသတိခ်ပ္ျပီး ..ေစာင့္ေရွာက္ေပးနုိင္ဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္။ အားလုံးေသာ နွစ္ခုၾကြင္းဖြားေတြမွာ ဒီကံသည္ သက္ေရာက္ေန နုိင္တာျဖစ္သလုိ…အထူးသျဖင့္ နာမည္အဖ်ားစာလုံးေတြကို အဂၤါနံ တနဂၤေႏြနံ မ်ားျဖင့္ မွည့္ေခၚ ထားေသာ နွစ္ခုၾကြင္းဖြားေတြ ဟာ  ပုိမုိရင္ဆုိင္ၾကရစျမဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ …နွစ္ခုၾကြင္းဖြားေတြဟာ ….အေျခခံမွစျပီး တစ္ဆင့္ျခင္း ေျဖးေျဖးမွန္မွန္ ေအာင္ျမင္ကံေကာင္းျခင္း ရရွိတတ္ေသာ ကံဇာတာ ပုိင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ဳိးကြဲမ်ား ၊ဘာသာကြဲမ်ား နဲ႔ ဆုိင္ေသာ အက်ဳိး စီးပြားမ်ဳိး ျဖစ္ထြန္းလြယ္ကူျပီး ၊ နုိင္ငံရပ္ျခား တုိင္းျပည္မ်ား နဲ႔လည္း …ကံအက်ဳိးေပးမႈ ရွိေသာ သူမ်ား လုိ႔ ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ ဆုိနုိင္ၾကသူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

စေန ျဂိဳဟ္ နဲ႔ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ မ်ား  အားေကာင္းေသာ …သူမ်ားလည္း ျဖစ္တာမုိ႔ …ရုံးပိတ္ရက္ေတြဟာ သူတုိ႔ေတြကုိ ပုိမိုကံေကာင္းေစတယ္လုိ႔ ေျပာရမလုိပါပဲ။ အေသခ်ာဆုံးအခ်က္ကေတာ့ …………….သူတုိ႔ေတြရဲ႕ ဘ၀မွာ …ဘယ္ေလာက္ပဲ ကံေခ တယ္ေျပာေျပာ……….ေနာက္ဆုံး အနွစ္ခ်ဳပ္မွာ ..ကံအားသာခ်က္ရရွိိတတ္ၾကျပီး …စိတ္ရွည္ သီးခံနုိင္မႈကလည္း သူတုိ႔ေတြရဲ႕ ဘ၀မွာ မျဖစ္မေန လုိအပ္တဲ့ အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ ပဲ ျဖစ္ပါလိမ္မယ္။ တတိယအရြယ္ဟာ ကံအားသာခ်က္ အရရွိနုိင္ဆုံး အရြယ္ ျဖစ္တာကုိလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ဘ၀မွာ ဆုရမယ္ဆုိရင္ ေတာင္ ..သူတို႔ရမယ့္ ဆု က ဇြဲဆု ပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ ။ တနည္းအားျဖင့္ ဇြဲဆု ရထုိက္ေသာ ကံဇာတာပုိင္ရွင္မ်ားလုိ႔ပဲ ဆုိၾကပါစုိ႔..။


ေကာင္းျပီ …ေဆာင္းပါးလဲ နဲနဲ ေတာ့ ရွည္သြားေလာက္ျပီမုိ႔ အနွစ္ခ်ဳပ္ၾကပါစုိ႕။ 

တစ္ကယ္လုိ႔သင္ဟာ …… 

(၁) သင္ကုိယ္တုိင္ နွစ္ခုၾကြင္းဖြား တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့မယ္ ဆုိရင္……… 

စိတ္ရွည္သီးခံနုိင္စြမ္းကို …..တုိးျမွင့္ထားပါ။ ျဖတ္လမ္းမလုိက္ပါနဲ႔။ ေျဖးေျဖးမွန္မွန္ နဲ႔ ရုိးရုိးသားသား ၾကိဳးစားလုပ္ကုိင္ပါ။ 

(၂) သင့္ခ်စ္သူက  နွစ္ခုၾကြင္းဖြား ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ………. 

  ဟန္ပန္မူယာေကာင္းတာေလးေၾကာင့္ ၾကိဳက္ခဲ့မိသလုိ
….ဟန္ေဆာင္တတ္တာေလးကုိလည္း ခြင့္လႊတ္နုိင္ဖုိ႔လုိပါလိမ့္မယ္။

(၃) သင့္ အလုပ္ရွင္က နွစ္ခုၾကြင္းဖြား ျဖစ္ခဲ့မယ္ ဆုိရင္ ….

 သင့္အလုပ္ရွင္ရဲ႕ စိတ္အေျပာင္းအလဲ ျမန္ဆန္မႈ ကို သတိျပဳပါ။ ဟုိလုိလုပ္ခုိင္းထားျပီး ..ဒီလုိမလုပ္ ရေကာင္းလား လုိ႔ အျပစ္တင္လာရင္လည္း …နားလည္ခြင့္လႊြတ္ေပးနုိင္ပါေစ။ တာ၀န္ယူတတ္မႈ ကုိ ျပနုိင္ရင္ေတာ့  ..သူ႔ဆီက အသိမွတ္ျပဳမႈကို ပုိမုိရရွိနုိင္ပါလိမ့္မယ္။

(၄) သင့္ အလုပ္သမားက နွစ္ခုၾကြင္းဖြား  ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ …. 

လူအမ်ားစု နဲ႔ ဆက္ဆံရမယ့္ ေနရာမ်ဳိးေတြ၊ အျခားသူေတြကုိ သိမ္းသြင္း ဆြဲေဆာင္ ရမယ့္ ေနရာမ်ဳိးေတြမွာ သူတုိ႔ကုိ အသုံးျပဳသင့္ပါတယ္။ သူတုိ႔တင္ျပလာေတြကုိေတာ့ အရမ္းကာေရာ မယုံၾကည္လုိက္ပါနဲ႔။  

(၅) သင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ က နွစ္ခုၾကြင္းဖြား  ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ……
အမ်ဳိးသား အတြက္ ..နွစ္ခုၾကြင္းဖြား  ဇနီးမယား  ရရွိခဲ့မယ္ဆုိရင္….

ခ်စ္ဇနီးေျပာသမ်ွကုိ  … တစ္စမက်န္ေတာ့ မယုံလုိက္ပါနဲ႔။  ကုိယ့္အိမ္သူက  တစ္ကယ္ေျပာေန တာလား …ဟန္ေဆာင္ ေျပာေနတာလား ဆုိတာကိုလည္း ခြဲျခားနုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။ အဆီအဆိမ့္ေတြ ေလ်ာ့စားဖုိ႔ သူ႔ကုိ သတိေပးရမွာ ျဖစ္သလို..၊ ၀သည္ထက္ ၀လာတတ္တဲ့  အေျခအေနေတြကုိလည္း …အခ်စ္ျမင္နဲ႔ ..ခ်မ္းေျမ့ပီတိ ပြားနုိင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသမီး အတြက္  နွစ္ခုၾကြင္းဖြား  ခင္ပြန္းေယာက်ာ္း ရရွိခဲ့မယ္ဆုိရင္ …

ေျခလွမ္းေတြ ကြက္ေက်ာ္ေျပးတတ္တဲ့ … ဒါလင္ကုိ..အလြန္အကၽြံ မျဖစ္ေစဖုိ႔ သတိေပး ထိမ္းကြပ္ ေပးဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္။ ခပ္တည္တည္ဖိန္႔တတ္တဲ့ အမ်ဳိးသား နဲ႔ ခ်စ္ခဲ့မိျပီမုိ႔..ကုိယ္ကလည္း ..မသိမသာ စူးစမ္း အကဲျဖတ္တတ္ပါေစ။

(၆)  သင့္ရင္ေသြး တစ္ဦးဦးက ..နွစ္ခုၾကြင္းဖြား တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့…

ေဆာ့တာေတာ့ ေဆာ့ပါေစ။ သုိ႔ေပမယ့္ … ယာဥ္အသြားအလာမ်ားတဲ့ေနရာေတြ ၊ ေရအနက္ပုိင္းနဲ႔ နီးစပ္ရာေနရာေတြ၊ ျပဳတ္က်ရင္ ထိခုိက္နုိင္မယ့္ အျမင့္ေနရာေတြ  မွာေတာ့ လုိက္ပါေစာင့္ေရွာက္ေပးနုိင္မွ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

ငယ္စဥ္ကတည္းက …..အေျခခံပုိင္းေတြကုိ ေၾကညက္ေအာင္ သင္ၾကားေပးသင့္တဲ့ ကေလးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ေျခပုိင္နုိင္သေလာက္ အျမင့္ကို ေရာက္နုိင္တဲ့ ကံ နဲ႔ ယွဥ္တြဲေမြးဖြားလာသူ ကေလးငယ္မ်ား ျဖစ္လုိ႔ပါပဲ။

ကဲ….နွစ္ခုၾကြင္းဖြား  ….ဇာတာရွင္မ်ားအတြက္ …ဒီေလာက္နဲ႔ပဲ နိဂုံးခ်ဳပ္ၾကပါစုိ႕။ 

အားလုံးပဲ ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း
01 618 469

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB