ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ မျဖစ္ေစလုိ

Sunday, May 19, 2013သည္ေဆာင္းပါးကုိ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အတုိင္း ေဗဒင္ပညာရႈေထာင့္အရ … ေရးသား အပ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (၀ါ) အေမစု အေနနဲ႔ သမၼတ အရုိက္အရာကုိ ဆက္ခံသင့္/မသင့္ ကုိ  နုိင္ငံေရးအျမင္ လုံး၀ မပါ၀င္ပဲ ျမန္မာ့ရုိးရာ မဟာဘုတ္ ေဗဒင္ပညာရပ္ အျမင္ျဖင့္ ….သုံးသပ္ထားခ်က္ မ်ား လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ နွင့္ အဂၤါျဂိဳဟ္  သုိ႔မဟုတ္ … တစ္ဦးပုိင္ နွင့္ အမ်ားဆုိင္

ဒီေဆာင္းပါးရဲ႕ ကနဦးအစမွာ ..စာဖတ္သူေတြ အားလုံးကုိ ..ကၽြန္ေတာ္ ျဂိဳဟ္ပရိယာယ္သဘာ၀နွစ္ခုနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။

ဒီျဂိဳဟ္ပရိယာယ္ သဘာ၀ နွစ္ခု ကုိ သိထားေတာ့ ဘာအက်ဳိးရွိမွာလည္း ေမးစရာေတာ့ရွိပါတယ္။  အနဲငယ္ ဥာဏ္ကုိလႊာ သုံးတတ္ျပီး ၊ ေဗဒင္ပညာကုိ အေပၚယံမွ် တီးမိေခါက္မိရင္ေတာင္ …အက်ဳိးျဖစ္ေစ ပါလိမ့္မယ္။

ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ …ေဗဒင္ဆရာဆီ သြားေမးၾကတဲ့အခါ …တစ္ခါတစ္ေလ မွာ စပ္တူလုပ္ငန္း အက်ဳိးေပးမေပး ဆုိတာမ်ဳိးကုိ ေမးျမန္းေလ့ရွိၾကပါတယ္။ အမ်ားစုေသာ ေဗဒင္ဆရာေတြကလည္း …စပ္တူ ဆုိသည့္ က႑ကို ဘယ္ျဂိဳဟ္ရဲ႕ သဘာ၀ အေျခအေနနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ရမယ္ ဆုိတာ မသိေပမယ့္….ခပ္တည္တည္နဲ႔ ..ေျဖေပးတတ္ၾကျပန္ပါတယ္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ေဗဒင္ဆရာေတြက   စ၊ဆ၊ဇ၊စ်၊ည ..အဂၤါနံ အသံထြက္တာေၾကာင့္ ..စပ္တူ ေဟ့ ဆုိတာနဲ႔ အဂၤါနံပဲ ဆုိပဲ ေကာက္ယူလုိက္ၾကတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါဆုိ ရွယ္ယာ လုပ္သင့္/ မလုပ္သင့္ လုိ႔ ေမးလုိက္ေတာ့ …ရာဟု လုိ႔ပဲ ေကာက္ရမလုိလုိ ၊ ဟုိလုိလုိ သည္လုိလုိ ျဖစ္ၾကျပန္ပါေရာ…။ 

တစ္ကယ္ေတာ့ စပ္တူလုိ႔ပဲ ေခၚေခၚ ၊ ရွယ္ယာလုိ႔ပဲ ေျပာေျပာ ၊ အက်ဳိးတူ ေပါင္းစည္းမႈ ၊ အတူတစ္ကြ ညီတူညီညာ ေပါင္းစည္း ေဆာင္ရြက္မႈ မွန္သမွ်ကို … အဂၤါျဂိဳဟ္ က ေဖာ္ျပပါတယ္။ (စ၊ဆ၊ဇ၊စ်၊ည) နဲ႔ အစျပဳလုိ႔ …..စပ္တူ = အဂၤါနံ  ဆုိတာမ်ဳိး  ……….လုံး၀ ..မဟုတ္ပါ။ ပင္ကုိယ္သဘာ၀ အရ သာလွ်င္ အဂၤါျဂိဳဟ္ဟာ စပ္တူနဲ႔ စိတ္၀မ္းတူညီ ေပါင္းစည္း ေဆာင္ရြက္မႈ ေတြကုိ  ေဖာ္ညႊန္းေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ …..အဂၤါျဂိဳဟ္ အားေကာင္းရင္ …စပ္တူက႑ မွန္သမွ် ၊ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မွန္သမွ် နဲ႔  ေကာင္းက်ဳိး ရရွိေစမွာျဖစ္ျပီး၊ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အဂၤါျဂိဳဟ္ အားနဲ ခဲ့မယ္ ဆုိရင္ေတာ့……အဆုိပါ က႑မ်ားမွာ ဆုိးက်ဳိး ျဖစ္တည္လာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ့ထက္ ပုိမုိျပီး အေသးစိတ္ သိရွိလုိတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ အဂၤါျဂိဳဟ္ရဲ႕ သဘာ၀အခ်ဳိ႕ကုိ ေအာက္မွာ ဖတ္ရႈပါ။

အဂၤါျဂိဳဟ္၏ ေလာကသဘာ၀ အခ်ဳိ႕အေၾကာင္း …

စြန္႔စားျခင္း ..
ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းျခင္း…
စပ္တူ (၀ါ) အစုရွယ္ယာ က႑မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း (၀ါ) အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
တုိက္စစ္ဆင္ျခင္း …..
လက္ဦးမႈ ရယူျခင္း…..
အခ်ိန္အတိအက် ၊ တြက္ကိန္းခ် လုပ္ေဆာင္ျခင္း …..
ရည္မွန္းခ်က္ အတုိင္း တိက်စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း……
လႈံ႕ေဆာ္ေပးျခင္း ၊ နုိးၾကားေစျခင္း ၊ တပ္လွန္႔ေပးျခင္း ……
စမ္းသပ္ၾကည့္ျခင္း……၊ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း ………၊ သုေတသနျပဳျခင္း ….
စစ္တပ္ (၀ါ) လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား …
အျမန္အလ်င္ ..ေရွာင္တစ္ခင္ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား ….. နွင့္ ေရွ႕တုိးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ..

ေကာင္းျပီ ……. ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕   နုိင္ငံ႔ရတနာတစ္ပါးလုိ႔ သတ္မွတ္နုိင္တဲ့ ….အေမစု (၀ါ) ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ရဲ႕  မူလမဟာဘုတ္ဇာတာ မွာ ေကာ ……. အဆိုပါအဂၤါျဂိဳဟ္ဟာ ဘယ္လုိ အေနအထား ရွိမလဲ….။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (၀ါ) အေမစု ၏ မူလ မဟာဘုတ္ဇာတာ


   အဓိပတိ
      

   အထြန္း
       
    သုိက္
       
      ရာဇ
      
    မရဏ
       
      ဘဂၤ
      
      ပုတိ
      


အဂၤါျဂိဳဟ္ဟာ  …. ရာဇ ဌာနမွာ ရပ္တည္ျပီး …၊ အင္အား အျပည့္အ၀ ရရွိထားပါတယ္။ အဆုိပါ အဂၤါျဂိဳဟ္သည္ပင္လွ်င္ အေမစု ရဲ႕ မူလ ေမြးနံလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါအဂၤါျဂိဳဟ္ရဲ႕ ရပ္တည္မႈ အေနအထား အရ ေပၚေပါက္လာနုိင္တဲ့ေကာင္းက်ဳိးဟာ … အေမစုရဲ႕ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ  …အျမဲတစ္ေစ ရရွိေနနုိင္မွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

ဆုိင္ရာ အသက္အပုိင္းအျခား ၊ ကာလမ်ား အေလ်ာက္ အင္အား အနဲအမ်ား ကြာျခားမႈ ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ ေကာင္းျပီ။ ……….. ဘယ္အခ်ိန္ေတြမွာ ဘယ္လုိအင္အား အနဲအမ်ား အတက္အက် ျဖစ္မလဲ..။ ေအာက္ပါ အင္အားစစ္ ဇယားကုိ ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ 

ေကာင္း  အား သုံးမွတ္ ၊ ဆုိးအား သုံးမွတ္ ..ဟူျပီး အျမင့္ဆုံး နွင့္ အနိမ့္ဆုံး ခြဲျခား နုိင္၏။ အေမစု၏ ဘ၀ျဖတ္သန္းရာ အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ အဆုိပါ ေကာင္းအားဆုိးအား တုိ႔ ျဖစ္တည္လာပုံကုိ ေအာက္တြင္ ဇယားျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးထားအပ္ပါသည္။ 

အဂၤါျဂိဳဟ္ အင္အား အနိမ့္အျမင့္ ျပ စစ္ေဆးမႈ ဇယား

စဥ္
စတင္ခ်ိန္
 ကုန္ဆုံးခ်ိန္
ေကာင္းအား
ဆုိးအား
ေမြးစ ….  မွ ….
၈နွစ္တင္းတင္းျပည့္ခ်ိန္ထိ
    
    
၉နွစ္ …. မွ ….
၂၅နွစ္တင္းတင္းျပည့္ခ်ိန္ထိ
    
    
၂၆နွစ္ … မွ ….
၃၅နွစ္တင္းတင္းျပည့္ခ်ိန္ထိ
    
    
၃၆နွစ္ … မွ ….
၅၄နွစ္တင္းတင္းျပည့္ခ်ိန္ထိ
    
    
၅၅နွစ္ … မွ …..
၆၆နွစ္တင္းတင္းျပည့္ခ်ိန္ထိ
    
    
၆၇နွစ္… မွ …..
၈၇နွစ္တင္းတင္းျပည့္ခ်ိန္ထိ
    
    
၈၈နွစ္ …မွ ….
၉၃နွစ္တင္းတင္းျပည့္ခ်ိန္ထိ
    
    
၉၄နွစ္ …မွ ….
၁၀၈နွစ္တင္းတင္းျပည့္ခ်ိန္ထိ
    
    


အနီေရာင္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကာလမ်ားမွာ လက္ရွိေရာက္ဆဲ ျဖတ္သန္းေနခ်ိန္ကာလ မ်ား ကုိ ရည္ညႊန္းအပ္ပါသည္။ ဇာတာရွင္အေမစုသည္…၆၆နွစ္ တင္းတင္းျပည့္ျပီးခ်ိန္ …၆၇နွစ္သုိ႔ စတင္ ၀င္ေရာက္သည့္ ကာလမွ အစျပဳျပီး …. ၈၇နွစ္ ထိတုိင္ေအာင္ အဂၤါျဂိဳဟ္…အထူးအားေကာင္း စြာ ေတာက္ပ အသက္၀င္လာသည့္ ကာလ ၾကံဳၾကိဳက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္နုိင္၏။  ယင္းမတုိင္မီ ….. ၅၅နွစ္ မွ..၆၆ နွစ္ အတြင္းတြင္ မူ အဂၤါျဂိဳဟ္မွာ …ေကာင္းအား မရရွိသည့္ အျပင္ ဆုိးအား ၂မွတ္ပင္ …ရရွိ ထားေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိနုိင္ေပသည္။

ဟုတ္ျပီ  ထားေတာ့…။ ဇယားကြက္ေတြ ရႈပ္ျပေနတာထက္ ….အက်ဳိးအျပစ္ ကုိ ပုိမုို ေဖာ္ျပေရးသား ရပါလွ်င္ …………..အဂၤါျဂိဳဟ္ အားနဲေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ …၊ အဂၤါျဂိဳဟ္မွ ေဖာ္ျပေသာ ဆုိင္ရာ သဘာ၀ မ်ားသည္ …အျပစ္သေဘာ သာ အက်ဳိးသက္ေရာက္လိမ့္မည္ ။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္  အဂၤါျဂိဳဟ္ အားသာခ်က္ ရရွိေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္မူ ….ဆုိင္ရာျဂိဳဟ္သဘာ၀ တုိ႔သည္ အျပဳသေဘာ ေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈ မ်ားအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာမည္ ျဖစ္ေလသည္။

ေကာင္းျပီ…။ ဒါဆုိလွ်င္ ..ယခုေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ေသာ …(၆၇နွစ္မွ..၈၇နွစ္အတြင္း ) အခ်ိန္ကာလ သည္ အဂၤါျဂိဳဟ္မွ ေကာင္းက်ဳိးမ်ား ရရွိေနနုိင္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႕ျမင္ရျပီ ျဖစ္သည့္ အတုိင္းပင္လွ်င္…ယေန႔ စစ္တပ္ (လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း) မ်ား နွင့္ အေမစု (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) တုိ႔ ၏ အတူတစ္ကြ လက္တြဲမႈ ျဖစ္တည္လာျခင္းကုိ ျပည္သူ အားလုံး ျမင္သာထင္ရွား ရွိခဲ့ျပီလည္း ျဖစ္ေပသည္။

ဤအခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္အေန႔ျဖင့္ ေပါက္ေဖာ္လုပ္ ေရးသားျခင္းလည္း မဟုတ္ပါ။ လြန္ခဲ့ေသာ ဦးသိန္းစိန္ မတုိင္မီ စစ္အစုိးရလက္ထက္ ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မလြတ္ေျမာက္မီ ကတည္းကပင္လွ်င္ ….စစ္တပ္နွင့္ အေမစု တုိ႔ လက္တြဲလာနုိင္မည့္ အေနအထားတုိ႔ကုိ တင္ၾကိဳ အကဲျဖတ္ ေရးသားတင္ျပခဲ့ဖူးပါသည္။ အေသးစိတ္ကုိ ( သည္အေဖ..သည္သမီး..သည္ခရီး နီးသလား) ေဆာင္းပါးတြင္ ျပန္လည္ ဖတ္ရႈေလ့လာ နုိင္ပါသည္။ ျမန္မာ့ရုိးရာ မဟာဘုတ္ ေဗဒင္ပညာသည္ …မထီမဲ့ျမင္ ျပဳအပ္ေသာ ပညာရပ္တစ္ခု မဟုတ္ပါ။ အလြန္မွန္ကန္ တိက်ေသာ ကိန္းစနစ္မ်ား ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

ဤပညာရပ္ အရပင္လွ်င္ …အေမစု (၀ါ) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မူလဇာတာအရ လည္းေကာင္း၊ မွည့္ေခၚထားေသာ အမည္အရလည္းေကာင္း…တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ အားနဲရျခင္းကုိ ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပေနပါသည္။  

တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာတြင္ မရဏဌာနတြင္ ရပ္တည္ထားျပီး … အမည္အဖ်ားစာလုံးျဖင့္ ပကၡမိထားျခင္းေၾကာင့္ ….အင္အား နွစ္ထပ္ကြမ္း ဆုိးအားျပဳထားသည္။

တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ ေအာက္ပါ သဘာ၀မ်ားကို ေဖာ္ညႊန္းသည္။

တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္၏ ေလာကသဘာ၀ အခ်ဳိ႕အေၾကာင္း …

အဖ …
အုပ္ခ်ဳပ္သူ အၾကီးအကဲ
ထိပ္ဆုံးအဆင့္ ..
ေအာင္ျမင္ျခင္း နွင့္ ဆုလာဘ္
မင္းအစုိးရ နွင့္ ၾသဇာအာဏာ
ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ နွင့္ လူတစ္ေယာက္ ၏ ဘ၀ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား
တစ္ဦးတည္း ရပ္တည္ျခင္း နွင့္  မူလ ပထမ ျဖစ္ရျခင္းမ်ား ..

စသည္ျဖင့္ ေသာ ….သဘာ၀ တုိ႔ကုိ ေဖာ္ညႊန္း၏။

အေမစု (၀ါ) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္  … မူလဇာတာ နွင့္ နာမည္အရ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ အားနဲေၾကာင္း အထူး ထင္ရွား၏။ ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ….သူမ ၏ ဘ၀ခရီးအစ ငယ္နုစဥ္မွာပင္ ဖခင္ ကုိ စြန္႔လႊတ္ ဆုံးရႈံးရမႈ စိတ္အနာတရ ျဖစ္ေစ၏။ ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္ပင္လ်ွင္ … ကာလရွည္ၾကာစြာ မင္းအစုိးရမ်ားနွင့္ ….အတုိက္အခံသဖြယ္ ရပ္တည္ရျခင္း၊ မင္းျပစ္မင္းဒဏ္သင့္ျခင္း ကုိ ခံစားခဲ့ရ၏။ ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ …တုိင္းတစ္ပါးမွ ေပးအပ္ေသာ ဆုမ်ားကုိ ရရွိထုိက္ျပန္၏။ (တနဂၤေႏြ+မရဏ)

မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ… တနဂၤေႏြ၏ အျပစ္မကင္းေသာ သဘာ၀ျဖင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေနသည့္ ဇာတာရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္ေပသည္။

မည္သည့္ ဇာတာရွင္မ်ဳိးတြင္ မဆုိ…………………..တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ အင္အား နဲပါးျပီး ၊ အဂၤါျဂိဳဟ္ အင္အားေကာင္းမြန္မႈ ရွိပါက…..၊ ထုိဇာတာရွင္သည္ …တစ္ဦးတည္း ရပ္တည္ျခင္း ထက္ ..အမ်ားနွင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းရပ္တည္ျခင္းက သာလွ်င္ …မုခ်ဧကန္ အက်ဳိးေက်းဇူး ျဖစ္တည္ေစ၏။

နုိင္ငံေရးအျမင္ လုံး၀ မပါ၀င္ဘဲ …၊ ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္ပညာ အျမင္ျဖင့္ ခုိင္မာစြာ  ေဟာဆုိရပါမူ … အေမစု (၀ါ) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ …သမၼတ အရုိက္အရာ (၀ါ) ထိပ္ဆုံးအဆင့္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာ (၀ါ)  အာဏာလက္၀ယ္ အပုိင္ဆုိင္ဆုံးပုဂၢိဳလ္ အျဖစ္… ၊ နုိင္ငံ႔အက်ဳိးစီးပြားကုိ ထမ္းရြက္ရန္ မသင့္ေသာ ဇာတာရွင္မ်ဳိး ျဖစ္၏။

စစ္တပ္ (၀ါ) လက္နုိင္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား နွင့္ အတူတစ္ကြ …လက္တြဲျပီး ၊ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နုိင္သည့္ အေနအထား ျဖင့္သာလွ်င္ ၊ နုိင္ငံ႔ေကာင္းက်ဳိးကုိ ျပဳထုိက္ေသာ ဇာတာရွင္ ျဖစ္သည္ ဟု ကၽြန္ေတာ္ ကုိစုိးမုိးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ) အေနျဖင့္ အတိအက် ေဟာဆုိအပ္ေပသည္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားအားလုံးသည္ ..အေမစုအား .. နုိင္ငံေတာ္သမၼတ မျဖစ္နုိင္ဟု ေဟာဆုိျခင္း လုံး၀ မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ နုိင္ငံေတာ္သမၼတ အျဖစ္ ..သုိ႔တည္းမဟုတ္ ..ထိပ္ဆုံးအဆင့္ အာဏာရ ပုဂၢိဳလ္ အျဖစ္ ..နုိင္ငံ႔အက်ဳိးသည္ပုိးမည္ ျဖစ္ပါမူ..၊ အေမစု ၏ မူလဇာတာအရ ..တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္၏ ဆုိးအား ရုိက္ခံမႈမ်ား သည္လည္း …ဒြန္တြဲပါ၀င္လာမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ တနဂၤေႏြ သည္ ..အေမစုအား …သက္တမ္းတုိေစနုိင္၏။ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ပိုမုိ ရင္ဆုိင္ရေစနုိင္၏။ နွလုံး နွင့္ ဦးေခါင္းပုိင္းကုိ ထိခုိက္ေစနုိင္၏။ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္မွ ေဖာ္ျပေသာ ေလာက သဘာ၀အရ .. ဆုိးက်ဳိးတုိ႔ကုိ ..ပုိမုိရင္ဆုိင္ရေစနုိင္၏ ဟု ေဟာဆုိအပ္ေပသည္။

အေမရိကန္ သမုိင္းေၾကာင္းတြင္ အေမစုကဲ့သုိ႔ …အဂၤါ ရာဇဖြား ဇာတာရွင္ နုိင္ငံ႔အၾကီးအကဲ တစ္ဦး ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူး၏။ အေမစု ၏ ဇာတာကဲ့သုိ႔ပင္ .. တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ အထပ္ထပ္ အားနဲခ်က္ ရွိေသာ ဇာတာရွင္မ်ဳိးလည္း ျဖစ္၏။ ၄င္းမွာ အေမရိကန္ သမၼတ တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ဂၽြန္အက္ဖ္ ကေနဒီ ျဖစ္ျပီး…၊ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဦးေခါင္းကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခံရျပီး ..ကြယ္လြန္ခဲ့သူျဖစ္၏။ ထုိပုဂၢိဳလ္ၾကီးမွာ မူ နာမည္အရ အဂၤါျဂိဳဟ္ျဖင့္ လည္း ပကၡမိထားသျဖင့္ …သူတစ္ပါးလုပ္ၾကံခံရသည္အထိ ..ကံအင္အားၾကီးမားခဲ့၏။

အေမစုမွာမူ….အဂၤါျဂိဳဟ္ အင္အားနဲပါးျခင္း မရွိပါ။ နာမည္အရလည္း ကင္းလြတ္မႈရွိ၏။ သုိ႔ေသာ္ ..တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ အထူးအားနဲ၏။ ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္  အစ သည္ပင္လွ်င္ အဆုံး  …ျဖစ္သြားနုိင္၏။   

ထိပ္ဆုံးအဆင့္ ေခါင္းေဆာင္အရုိက္အရာ ရရွိျခင္းသည္ပင္လွ်င္ … …. … ဘ၀ ၏ ေနာက္ဆုံး အခ်ိန္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္သြားနုိင္၏။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္ ရုိေသေလးစားေသာ နုိင္ငံ႔ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးကို ….ေဗဒင္ပညာ ရႈေထာင့္အျမင္ျဖင့္ ..ထုိကဲ့သုိ႔ ..ရုိးသားစြာ ေတြးျမင္မိပါ၏။ ျပည္သူျပည္သားတစ္ဦး အေနနွင့္မူ …ျပည္သူကုိ အက်ဳိးျပဳလုိေသာ  အေမစုကဲ့သုိ႔ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအား …ျမင့္သည္ ထက္ျမင့္လွ်က္…အစုိးရျခင္းတုိ႔ကုိလည္း …ပုိမုိ ရရွိ ပုိင္ဆုိင္ေစလုိ၏။ ေရွ႕ျဖစ္ေဟာ ပညာ လုိက္စားသူ တစ္ဦးအေနနွင့္မူ……အားသာခ်က္ထက္ အားနဲခ်က္ ရွိမည့္ အေနအထားကုိ …မျဖစ္ေစလုိပါေပ။

ထုိအခ်က္ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ …အေမစု (၀ါ) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ သမၼတ မျဖစ္ေစလုိ ..ေသာ ေတြးျမင္ခံစားမႈ တစ္ခု ျဖင့္ ….ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသားအပ္ေပသည္။

သုေတသီ ေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း
ကုိစုိးမုိးထြန္း(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
phone . 01 618 469

Post a Comment
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB