ေလးၾကြင္းဖြားတုိ႔အေၾကာင္း …

Thursday, June 27, 2013


မိမိရဲ႕ ျမန္မာေမြးခုနွစ္ သကၠရာဇ္ကုိတည္ …ခုနွစ္ျဖင့္စား ..။ ၾကြင္းတဲ့အၾကြင္းက ... ၄ … ျဖစ္ခဲ့မယ္ ဆုိရင္ …သင့္ကုိ ေလးခုၾကြင္းဖြားလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ေလးခုၾကြင္းဖြား တုိ႔ အေၾကာင္း ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႕……။

သက္စစ္ေဗဒင္

Saturday, June 22, 2013


အေဟာင္းကုိ စြန္႔ လုိ႔ အသစ္ရွာေဖြ ၾကသူမ်ား …..   လူ႔ဘ၀က အရမ္းတုိေတာင္းပါတယ္။ ခဏတာ ပြက္လုိက္တဲ့ ေရပြက္ကေလးမ်ား ပမာရယ္ပါ။ ဒီတုိေတာင္းတဲ့ကာလေလး အတြင္းမွာပဲ ………………

သည္နွစ္ေမြးသည့္ ရင္ေသြးငယ္ေတြ (၁၃၇၅ခုနွစ္)

Thursday, June 13, 2013


သုံးခုၾကြင္း မဟာဘုတ္ဇာတာခြင္နွစ္


သည္တစ္နွစ္ ျမန္မာခုနွစ္ ၁၃၇၅ခုနွစ္ကေတာ့ …. သုံးခုၾကြင္း မဟာဘုတ္ဇာတာခြင္ နွစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္နွစ္မွာ ေမြးဖြားေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား …ရင္ေသြးငယ္မ်ားအဖုိ႕ ..ေအာက္ပါေန႔နံ အသီးသီး ဟာ ဆုိင္ရာ မဟာဘုတ္ဇာတာဖြားမ်ား ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB